Internationale grænseværdier for mikrobølgestråling

Internationale grænseværdier for mikrobølgestråling
https://straaling.dk/graensevaerdier.php

How much is safe? Radiation authorities rely on controversial group for safety advice. Investigating Europe. 14. marts 2019.
https://www.investigate-europe.eu/publications/how-much-is-safe/

ICNIRP

ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) er en privat komité (https://www.icnirp.org/) som rådgiver bl.a. WHO, EU og nationalstater om ikke-ioniserende elektromagnetiske felter. Medlemslisten i foreningen består først og fremmest af fysikere og statistikere, som har tætte forbindelser til el- og mobilindustrien og det militærindustrielle kompleks. ICNIRP er altså på ingen måde et lægefagligt ekspertpanel som f.eks. IARC (International Agency on Research on Cancer). ICNIRP er heller ikke en FN (WHO) eller EU-organisation eller et officielt regeringsorgan og er derfor ikke bundet af internationale love, konventioner eller reguleringer.

I ICNIRPs regler på deres hjemmeside fastslås det, at organisationens medlemmer er uafhængige eksperter, og at medlemmer, såvel som organisationen ikke må modtage finansiering fra industrien. Kigger man lidt nedenunder de pæne ord og erklæringer, bliver det hurtigt klart, at ICNIRP varetager el- og mobilindustriens samt det militærindustrielle kompleks interesser. (mere nedenfor)

ICNIRP består af en hovedkommission på 14 medlemmer og 4 siddende komiteer, samt et antal konsulenter. Nye medlemmer af ICNIRP vælges af de siddende, og ICNIRP er således selvsupplerende. Sådan har det været, siden man udskilte komitéen fra det internationale strålingsagentur IRPA i 1992 og siden IRPA startede en undergruppe for ikke-ioniserende stråling i 1973. Sandsynligheden for, at der bliver lukket eksperter ind i ICNIRP, som har en anden videnskabelig vurdering af EMF/EMRs påvirkning på levende væsner, end de siddende medlemmers, er derfor meget ringe.

ICNIRP sætter grænseværdier bl.a. for ikke-ioniserende elektromagnetiske felter/stråling, ultralyd, ultraviolet lys oa. ICNIRP sætter forskellige grænseværdier for den almene befolkning og i arbejdslivet, hvor eksponeringsgrænserne for den almene befolkning sættes ved lavere niveauer end for arbejdslivet. ICNIRPs nugældende grænseværdier, som Danmark retter sig efter, er fra 1998. (https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf)

For den almene befolknings eksponering er ICNIRPs grænseværdier ens
for alle befolkningsgrupper. Dvs. babyer, børnehavebørn, skolebørn, gravide, kronisk syge, ældre og særligt overfølsomme mennesker må udsættes for lige så megen eksponering som andre befolkningsgrupper, selvom den videnskabelige evidens viser, at børn, gravide og andre sårbare grupper er meget mere overfølsomme overfor strålingen end andre mennesker.

Ny formand
Australske Rodney Croft er blevet valgt som formand for ICNIRP. Valget fandt sted på ICNIRP’s generalforsamling 20. november i München. Den hidtidige formand, hollandske Eric van Rongen, træder kun et trin ned ad stigen og bliver næstformand. Rodney Croft er uddannet speciallæge i psykiatri, men har siden 2000 forsket i neuroeffekter af ikke-ioniserende stråling, som er det strålingsspektrum, mobiltelefoni er en del af.

Kritikerne
Hans Kromhout
Professor og medlem af Hollands strålekomité, Committee on Electromagnetic Fields (EMV), Hans Kromhout, kritiserer nu 5G udrulningen samt ICNIRP’s industrivenlige grænseværdier, den manglende uafhængighed og transparens.
“Mens alle øjne ser på coronavirus, fortsætter arbejdet bag kulisserne med udrulningen af ​​det ‘revolutionerende’ nye trådløse datanetværk 5G. Men frygt for sundhedsskader vokser. Forskere er også mistænkelige.”
Ifølge Kromhout er vurderingen af ​​5G på grund af dens økonomiske betydning i strid med den omhyggelige måde, hvorpå vi håndterer andre eksponeringer, såsom kemikalier, pesticider eller medicin.
“Der er meget strenge regler for dette,” understreger han. “Men for 5G har du en enkelt standard, ICNIRP-standarden, der helt er baseret på opvarmning. Og nogle målinger foretages i nærheden af ​​5G-sendere, som du ser i RIVM-rapporten om 5G. Imidlertid måles ingen eksponering af individer, ingen fremtidige scenarier med eksponering beregnes, og der beregnes ingen sundhedsmæssige risici. Det må være anderledes. Du skal ikke bare lade branchen gå sin gang.”
Kromhout kalder det ‘meget specielt’, at ICNIRP-standarderne ‘har fået så meget at sige i Europa’. Og han siger meget omhyggeligt, at det bare at se på varme ikke er nok. “Når du ser, at der under niveauet med opvarmning af 1 grad, som ICNIRP opretholder, forekommer alle slags effekter, er du på et tidspunkt nødt til at gå et skridt videre .”
Kromhout tilslutter sig også kritikken af ​​ICNIRPs udvælgelsesprocedurer. ”Det er lidt af en uigennemsigtig klub. Det er ikke klart, hvordan kandidater vælges. Kald det selvfarvning. I den forstand har den ikke rigtig en uafhængig status.”
ICNIRP’s hovedstifter og første formand, Michael Repacholi, forlod ICNIRP i 1996 for at blive leder i det nyoprettede WHO-kontor, som i betydelig grad har fungeret for teleindustriens sponsormidler.
https://www.telegraaf.nl/lifestyle/882391636/wetenschap-verdeeld-over-straling-5-g
https://tabttraad.home.blog/2020/03/24/topraadgiver-i-holland-advarer-mod-ukritisk-5g-udrulning/
Profil for professor Hans Kromhout fra Utrecht Universitet, Department Population Health Sciences (NL), IRAS/Institute for Risk Assesment Sciences (NL) samt NIHR Health Protection Research Unit (UK):
https://uu.nl/staff/JKromhout
http://hieh.hpru.nihr.ac.uk/our-team/investigators/professor-hans-kromhout
https://www.healthcouncil.nl/about-us/the-council/permanent-committees/committee-on-electromagnetic-fields-emv

James Lin
Den amerikanske elektroingeniør James Lin var i 12 år en del af ICNIRP. ICNIRP er kendt for sin afvisning af skærpede grænseværdier. James Lin, der forlod ICNIRP i 2016, har nu to gange på kort tid advokeret for et strammere syn på stråling. I en netop offentliggjort artikel i branchetidsskriftet IEEE Microwave Magazine, vurderer han, at det er på tide, at WHO’s kræftagentur hæver sin klassificering af mobilstråling fra “muligvis kræftfremkaldende” (2B) til en højere klasse.

Den yderst erfarne cancer epidemiolog, Anthony B. Miller, som har bestredet et væld at topposter, har vurderet, at WHO bør hæve til klasse 1, som betyder kræftfremkaldende med sikkerhed. Også den polsk-finske biokemiker Dariusz Leszczynski har advokeret for 2A – sandsynligvis kræftfremkaldende.

Europarådet
I 2011 vedtog Europarådets overvældende flertal en kritisk resolution, som rådede medlemslandene til at skrotte ICNIRP’s anbefalinger til fordel for et langt mere vidtgående forsigtighedsprincip og en grænseværdi for mastestråling, som er cirka 100 gange lavere end ICNIRP’s. Det blev begrundet med et forsigtighedsprincip ved navn ALARA, der betyder “Så lavt som med rimelighed praktisk muligt”. Luxembourgeren Jean Huss fra partiet De Grønne skrev i sin motivation til resolutionen, at ICNIRP’s oprindelse og struktur er uklar og at NGO’en er mistænkt for tætte forbindelser til industrien. Den danske regering har blot lakonisk bemærket 8. april i 2019, at Europarådets anbefaling ikke var bindende.

Sianette Kwee
Her kan du læse Lektor, cand.scient. Sianette Kwee’s kommentarer til grænseværdierne under en høring i Folketinget d. 10 marts 2004: https://straaling.dk/graensevaerdier.php
Hele høringen. Sianette Kwee’s indlæg starter på side 27 :
http://www.tekno.dk/pdf/projekter/p04_mobiltelefoni_rapport.pdf

Den gamle skole
Andre forskere ønsker at trække i den modsatte vej. Det blev udtrykt i januar 2019 i en rapport fra en forskergruppe med danske Joachim Schüz og svenske Maria Feytchting. I rapporten anførte de, at positive kræftresultater i patientundersøgelser ikke fulgte udviklingen i kræfttal. Maria Feychting er næstformand i ICNIRP-komitéen. Joachim Schüz er hovedforfatter af den telefinansierede danske kohorteundersøgelse.

ICNIRP’s nye grænseværdier

Nye ICNIRP-retningslinjer er netop blevet offentliggjort. Interessant og helt afgørende afviser ICNIRP fuldstændigt:
1) Eksistensen og betydningen af ikke-termiske effekter,
2) Eksistensen af ​​risikoen for kræft ved langvarig og vedvarende brug af mobiltelefoner.
3) IARCs klassificering af RF som et muligt humant kræftfremkaldende middel (Faktisk var IARC’s-gennemgang af forskningen ikke med på listen over videnskabelige reviews der blev anvendt af ICNIRP til forberedelse af de nye retningslinjer)
ICNIRP’s projektgruppe, der havde til opgave at forberede de nye ICNIRP-retningslinjer var: Rodney Croft (formand), Guglielmo D’Inzeo, Maria Feychting, Akimasa Hirata, Kari Jokela, Sarah Loughran, Carmela Marino, Gunnhild Oftedal, Eric van Rongen, Martin Röösli, Zenon Sienkiewicz, John Tattersall og Soichi Watanabe.
Konklusionen på ICNIRP’s arbejde er således:
– Intet bevis på, at RF EMF forårsager uheldige sundhedsmæssige virkninger andre end gennem opvarmning
– Intet bevis for kræft
– Ingen skadelige ikke-termiske effekter
– Nogle beviser for nogle biologiske virkninger, men disse er ikke nehative
– Termisk biologilitteratur blev overvejet

De nye Grænseværdier
Nedenstående er fra Dariusz Leszczynski, adjungeret professor ved University of Helsinki, blog:
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/01/23/new-icnirp-guidelines-nothing-really-new-just-the-same-stonewalling/

SAR & FREQUENCY – measuring and expressing exposures

 • Previous:
  • SAR up to 10 GHz, power density at higher frequencies
 • Now:
  • whole-body SAR up to 300 GHz
  • local SAR up to 6 GHz
  • 6-300 GHz: absorbed (=incident – reflected) power density

ADVERSE HEALTH EFFECT LEVELS

 • Whole body:
  • SAR 4 W/kg, averaged over 30 min (=time to ~ reach steady state)
 • Local:
  • 100 kHz – 6 GHz:
   • Head & Torso: local SAR/10g 20 W/kg, averaged over 6 min
   • Limbs: local SAR/10g 40 W/kg, averaged over 6 min
  • >6 – 300 GHz: absorbed power density 200 W/m2, averaged over
   6 min, 4 cm2
 • Focal beam exposure
  • >30 – 300 GHz: absorbed power density 400 W/m2, averaged over
   6 min, 1 cm2
 • Also (complex) limits for short (pulsed) exposures
OLD VS. NEW ICNIRP GUIDELINES
REFERENCE LEVELS FOR 5G EXPOSURES

The scientists and the organisations

Klik på et navn eller en organisation for at finde ud af mere om, hvordan de er forbundet.
https://www.kumu.io/Investigate-Europe/whos-who

ICNIRP’s interessekonflikter

Om ICNIRP’s interessekonflikter
https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/icnirps-interessekonflikter

Leder af schweizisk strålebeskyttelsesudvalg rapporteret for 5G-svindel: Også norden er ført bag lyset.
Et alvorligt brev er netop sendt til præsidenten i Schweiz og hendes råd. Det kom fra en række af verdens førende forskere inden for strålingsbeskyttelse og sundhed. De advarer om, at Martin Röösli, manden, der er leder af BERENIS-udvalget, et udvalg, der er ansvarlig for at give regering og administration i Schweiz rådgivning om, hvilken viden der er på området, skal gås efter i sømmene på grund svig og snyd.
I Schweiz sidder Martin Röösli som en slags Tordenskjold-soldat i begge lejre – både i ICNIRP og i BERENIS. Han ville blive smidt ud af ICNIRP, hvis han ikke fulgte ICNIRP’s linje i sit arbejde i BERENIS. Denne dobbelte rolle er i sig selv en interessekonflikt. BERENIS-udvalget, det tilsvarende svenske udvalg og en række andre udvalg, hvor ICNIRP-medlemmer sidder, er kendetegnet ved denne interessekonflikt.
https://einarflydal.com/2020/01/27/leder-for-sveitsisk-stralevernutvalg-rapportert-for-svindel-om-5g-ogsa-norden-fort-bak-lyset/

The ICNIRP Cartel and the 5G Mass Experiment
Som en del af et projekt kaldet “5G-masseeksperimentet”, Investigate Europe, undersøgte et team af efterforskende journalister fra Den Europæiske Union (EU), risikoen for implementering af 5G, den femte generation af mobiltelefonteknologi og tilstrækkeligheden af retningslinjer for elektromagnetisk felt (EMF), der er fremmet af Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP).
Til dags dato har teamet offentliggjort seks artikler i større aviser og magasiner i fem EU-lande: Tyskland, Italien, Holland, Polen og Portugal.
Investigate Europe påpeger eksistensen af ​​et “ICNIRP-kartel.” Journalisterne identificerede en gruppe på 14 forskere, som enten var med til at oprette eller forsvare EMF-eksponeringsretningslinjerne, der blev formidlet af ICNIRP, en ikke-regeringsorganisation (NGO) med base i Tyskland. ICNIRPs selvvalgte medlemmer og rådgivere mener, at EMF’s sikkerhedsretningslinjer kun behøver at beskytte mennesker mod varme (eller termiske) effekter på grund af akut EMF-eksponering. ICNIRP-forskere hævder, at de tusinder af peer-reviewede undersøgelser, der har fundet skadelige biologiske eller sundhedsmæssige effekter af kronisk eksponering for ikke-termiske niveauer af EMF, er utilstrækkelige til at berettige til stærkere sikkerhedsretningslinjer. Journalisterne påpeger, at kartellet fremmer ICNIRP-retningslinjerne ved at foretage partiske gennemgange af den videnskabelige litteratur, der minimerer sundhedsrisici ved EMF-eksponering. Disse anmeldelser er foretaget for Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og andre statslige agenturer. Ved at bevare ICNIRP EMF-eksponeringsretningslinjer, der er favoriseret af industrien, sikrer kartellet, at celleindustrien fortsat vil finansiere forskning i sundhedseffekter. Udover disse fjorten forskere forsvarer måske flere dusin EMF-forskere i EU og andre lande aktivt ICNIRP-eksponeringsretningslinjerne.
http://www.cqlpe.ca/pdf/5G-mass-experiment-ICNIRP-cartel-Investigate-Europe.pdf

Publications by Eric van Rongen, Chairman of ICNIRP (updated). Mona Nilsson pointed out that Eric van Rongen has not published original research on EMF. Indeed, the objective fact is that the majority of Eric van Rongen’s publications are reviews or opinions, but not original research studies. 1. maj 2018.
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2018/05/01/publications-by-eric-van-rongen-chairman-of-icnirp/

WHO’s klassificering

IARC

International Agency for Research on Cancer (IARC). IARC er en uafhængig, international organisation specialiseret i kræftforskning under WHO. IAR´s rolle er at koordinere og iværksætte samarbejde omkring kræftforskning over landegrænser og mellem organisationer. Hovedformålet er ved hjælp af epidemiologi, laboratorieforskning og biostatistik at identificere årsager til kræft med henblik på at kunne forebygge kræft.
”IARC CLASSIFIES RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS AS  POSSIBLY CARCINOGENIC TO HUMANS” (2011):
https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf

At WHO’s kræftagentur IARC klassificerede al radiofrekvent stråling som muligvis kræftfremkaldende (kategori 2B), er baseret på en grad af evidens. I 2011 fandt WHO i begrænset omfang evidens for, at langtidsbrug af mobiltelefoner (fra 30 min. dagligt og derover) øger kræftrisikoen. Det var baseret på det store internationale INTERPHONE-studie og svenske Lennart Hardells såkaldte case-control studier. Siden har man i verdens største dyreforsøg på området fundet klar evidens for kræftudvikling. WHO ventes at genindkalde ekspertpanelet mellem år 2022 og 2024.

Vi bliver ofte mødte med et såkaldt argument om at i kategori 2B har vi også kaffe og syltede agurker så hvad er problemet? De glemmer så at fortælle, at i denne kategori finder vi fx også pesticider, DDT, bly, dioxin og udstødningen fra benzinmotorer.

IARC: Cell Phone Radiation Is a Possible Human Carcinogen
Artiklen gennemgår hele processen med at få klassifikationen vedtaget.

Tirsdag den 31. maj 2011 udgav mere end to dusin forskere og læger fra 14 lande – en gruppe som IARC-direktør Christopher Wild kaldte ”verdens førende eksperter” – en fælles erklæring om, at mobiltelefon og andre typer radiofrekvens (RF) og mikrobølgestråling muligvis forårsage kræft.
Ved slutningen af ​​det otte dages møde var der seks holdouts, men til sidst var der kun en afvigende stemme tilbage i rummet. (Gruppen var enig i, at personens navn skulle forblive hemmelig.) IARC frigav nyheden: Langvarig brug af en mobiltelefon kan føre til to forskellige typer tumorer, gliom, en type hjernekræft og akustisk neuroma, en tumor i det auditive nervesystem.
Et andet medlem af arbejdsgruppen ville også have dissenteret, hvis ikke han havde forladt mødet før den endelige afstemning. Det var Peter Inskip fra U.S. National Cancer Institute (NCI) der forlod mødet tidligt og ikke vendte tilbage. Aleea Farrakh Khan fra NCI-kontoret for medierelationer bekræftede, at Inskip gik glip af den endelige afstemning og sagde, at han vil tilslutte sig en “lille gruppe” af medlemmer af arbejdsgruppen i en “mindretalsopinion”.
https://microwavenews.com/news-center/iarc-cell-phone-radiation-possible-human-carcinogen

Will WHO Kick Its ICNIRP Habit?
Non-Thermal Effects Hang in the Balance Repacholi’s Legacy of Industry Cronyism.
Efter otte års arbejde genåbner Verdenssundhedsorganisationen (WHO) sin gennemgang af sundhedseffekterne af RF-stråling for en sammenfattende rapport, der skal tjene som benchmark for sine mere end 150 medlemslande. Rapporten vil blive brugt som en guide til at reagere på udbredte bekymringer over den nye verden af 5G.
WHO udsendte i oktober 2019 en offentlig indkaldelse af detaljerede litteraturanmeldelser om ti typer af RF-sundhedsmæssige påvirkninger fra kræft til fertilitet mod elektrohypersensitivitet. Nogle betragter udmeldingen som et tegn på, at sundhedsagenturet er interesseret i udtalelser ud over International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), der har været partner i sin lang tid. De håber, at WHO endelig er klar til at anerkende bevis for effekter på lavt niveau, især forbindelsen mellem mobiltelefoner og kræft.
Andre er langt fra overbevist. Skeptikerne ser de nye tiltag lidt mere som en handling, der har til formål at vildlede. De frygter, at WHO kun gennemgår udviklingen og i sidste ende vil holde sig til ICNIRPs holdbare holdning om, at der ikke er andre RF-effekter end dem, der er forårsaget af opvarmning.

Den 10. januar bad Lennart Hardell WHOs ledelse, herunder generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, Maria Neira og Emilie van Deventer, om gennemsigtighed i den systematiske gennemgangsproces.
Specifikt skrev han:
”De nedenstående hovedspørgsmål skal hurtigst muligt besvares af WHO og lægges op på nettet:
      1. Navne på personer i evalueringsgruppen hos WHO og eventuelle interessekonflikter i denne gruppe.
      2. De videnskabelige kriterier anvendt i udvælgelsesprocessen.
      3. Præsentation af alle grupper, der ansøgte om de forskellige grupper SR1 til SR10.
      4. Hvilken gruppe der endelig blev valgt til hver effekt, eventuelle interessekonflikter inden for gruppen og videnskabelige fordele for hvert individ. ”

Hardells brev følger op på en lignende opfordring fra en gruppe forskere i begyndelsen af december, der også spurgte til , hvem der blev valgt evalueringsteamene, og hvilke kriterier der blev brugt til at evaluere dem.
https://microwavenews.com/news-center/can-who-kick-icnirp-habit
Se også: https://tabttraad.home.blog/2020/01/11/topforsker-kraever-nu-aabenhed-af-whos-2020-gennemgang-af-straalingsforskning/

Om WHOs historiske kursskifte:
https://helbredssikker-telekommunikation.dk/sites/default/files/WHOs%20historiske%20kursskifte_0.pdf

WHO kritiseres for interessekonflikt i re-evaluering av helserisikoen ved stråling
WHO’s arbejde inden for sundhedsfarer ved elektromagnetisk stråling fra trådløse teknologier (WHO’s The International EMF Project) har siden 1996 været domineret af mennesker fra ICNIRP – telelobbyen i WHO. Projektet har helt klart været fokuseret på markedsføring af ICNIRPs grænseværdier inden for et “harmoniseringsprojekt”, på trods af det faktum, at ICNIRPs grænseværdier ikke engang har ambitioner om at yde nogen beskyttelse mod langtidseksponering. EMF-projektet blev startet af ICNIRPs første formand Michael Repacholi, nu konsulent for mobilbranchen. Han ledede EMF-projektet ved WHO i årene 1996 og 2006 under stigende kritik på grund af sit tætte samarbejde med branchen. I løbet af en årrække blev WHO-projektet finansieret med 50% af mobilindustriens vigtige lobbyer GSMA (GSM Association) og MMF (Mobile Manufacturer Forum). Der kom bidrag fra Motorola, som blev kanaliseret via det hospital i Adelaide, hvor Michael Repacholi havde været ansat. På den måde omgik man direkte WHO’s regler om funding. Den nuværende projektleder Emilie van Deventer blev ansat af Michael Repacholi. Da Van Deventer blev rekrutteret, var hun ansat som lektor ved University of Toronto, hvor hendes arbejde blev finansieret af et telekommunikationsfirma og det canadiske forsvarsministerium. Hun er elektroingeniør og er specialiseret i udvikling af mikrobølgeantenner, hvilket er svært at gennemskue, når hun bliver præsenteret som “Doctor”, hvilket hun gør, når hun deltager i det svenske strålevernet, Strålsäkerhetsmyndigheten, men hun har ingen medicinsk ekspertise.
Der sidder altså nu en elektroingeniør som leder af et tomandskontor, som holder øje med sundhedskonsekvenserne for verden. Det tegner til, at WHO gentager tobaksindustriens infiltration, som WHO selv beskrev i en lang, selvransagende rapport for ca. 20 år siden.
https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/who-kritiseres-for-interessekonflikt-i-re-evaluering-av-helserisikoen-ved-straling?publisherId=4050033&releaseId=5715284

Europarådet

Europarådets forsigtighedsprincip.
Europarådet, der varetager menneskerettighedsproblemer i de 47 medlemslande, udsendte i 2011 resolution nr. 1815. Man fandt, at menneskets ret til at fravælge muligt skadelige teknologier er blevet underkendt, og foreslog på baggrund af den videnskabelige forskning at indføre et FORSIGTIGHEDSPRINCIP ved brug af trådløst netværk, samt at sænke grænsen til mindre end 1 mW/m2 (0,6 volt/m2). Forsigtighedsprincippet forholder sig konkret til børn og unge, da de er særlig udsatte. Den nuværende danske grænseværdi er ca. 10.000 gange højere end forsigtighedsprincippet, nemlig 2W/kvm.
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994

SCHEER

Den 20. december 2018 klassificerede Den Europæiske Videnskabelige Komité for Sundheds-, Miljø- og Nye Risici (SCHEER) 5G som en mulig ny miljøtrussel. Der er usikkerhed om eventuelle biologiske effekter. De prioriterede 5G spørgsmålet som “høj” (maks. Prioritering) “Hvordan eksponeringen af elektromagnetiske felter kan påvirke mennesker er stadig kontroversielt, og undersøgelser har ikke givet klare bevis for påvirkningen på pattedyr, fugle eller insekter.”
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_s_002.pdf

Radiofrekvent elektromagnetisk stråling sat i forhold til ICNIRP. Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact. The Lancet Planetary Health. Volume 2, ISSUE 12, Pe512-e514, December 01, 2018: https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext

Figure Typical maximum daily exposure to radiofrequency electromagnetic radiation from man-made and natural power flux densities in comparison with International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection safety guidelines

Målbart faktum: Trådløs udrulning forandrer det fysiske miljø radikalt
Telemasternes og Wi-Fi-routernes stråling kaldes for svag, og det gør mobiltelefonernes også. Men hvad er det svagt i forhold til?
https://tabttraad.home.blog/2019/12/06/maalbart-faktum-traadloes-udrulning-forandrer-det-fysiske-miljoe-radikalt/?

Please follow and like us: