nejtil5g.dk

Internationale grænseværdier for mikrobølgestråling

Internationale grænseværdier for mikrobølgestråling
https://straaling.dk/graensevaerdier.php

How much is safe? Radiation authorities rely on controversial group for safety advice. Investigating Europe. 14. marts 2019.
https://www.investigate-europe.eu/publications/how-much-is-safe/

ICNIRP

ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) fremsatte i 1998 anbefalinger til en grænseværdi for elektromagnetisk stråling, som i dag er den gældende grænseværdi. Kommentarer af Lektor, cand.scient. Sianette Kwee under høring i Folketinget d. 10 marts 2004: https://straaling.dk/graensevaerdier.php
Hele høringen. Sianette Kwee’s indlæg starter på side 27 :
http://www.tekno.dk/pdf/projekter/p04_mobiltelefoni_rapport.pdf

Kritikerne
Den amerikanske elektroingeniør James Lin var i 12 år en del af ICNIRP (se nedenfor). ICNIRP er kendt for sin afvisning af skærpede grænseværdier. James Lin, der forlod ICNIRP i 2016, har nu to gange på kort tid advokeret for et strammere syn på stråling. I en netop offentliggjort artikel i branchetidsskriftet IEEE Microwave Magazine, vurderer han, at det er på tide, at WHO’s kræftagentur hæver sin klassificering af mobilstråling fra “muligvis kræftfremkaldende” (2B) til en højere klasse.

Den yderst erfarne cancer epidemiolog, Anthony B. Miller, som har bestredet et væld at topposter, har vurderet, at WHO bør hæve til klasse 1, som betyder kræftfremkaldende med sikkerhed. Også den polsk-finske biokemiker Dariusz Leszczynski har advokeret for 2A – sandsynligvis kræftfremkaldende.

Den gamle skole
Andre forskere ønsker at trække i den modsatte vej. Det blev udtrykt i januar 2019 i en rapport fra en forskergruppe med danske Joachim Schüz og svenske Maria Feytchting. I rapporten anførte de, at positive kræftresultater i patientundersøgelser ikke fulgte udviklingen i kræfttal. Maria Feychting er næstformand i ICNIRP-komitéen. Joachim Schüz er hovedforfatter af den telefinansierede danske storundersøgelse.

The scientists and the organisations

Klik på et navn eller en organisation for at finde ud af mere om, hvordan de er forbundet.
https://www.kumu.io/Investigate-Europe/whos-who

ICNIRP’s interessekonflikter

Om ICNIRP’s interessekonflikter
https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/icnirps-interessekonflikter

Leder af schweizisk strålebeskyttelsesudvalg rapporteret for 5G-svindel: Også norden er ført bag lyset.
Et alvorligt brev er netop sendt præsidenten i Schweiz og hendes råd. Det kom fra en række af verdens førende forskere inden for strålingsbeskyttelse og sundhed. De advarer om, at Martin Röösli, manden, der er leder af BERENIS-udvalget, et udvalg, der er ansvarlig for at give regering og administration i Schweiz rådgivning om, hvilken viden der er på området, skal gås efter i sømmene på grund svig og snyd.
I Schweiz sidder Martin Röösli som en slags Tordenskjold-soldat i begge lejre – både i ICNIRP og i BERENIS. Han ville blive smidt ud af ICNIRP, hvis han ikke fulgte ICNIRP’s linje i sit arbejde i BERENIS. Denne dobbelte rolle er i sig selv en interessekonflikt. BERENIS-udvalget, det tilsvarende svenske udvalg og en række andre udvalg, hvor ICNIRP-medlemmer sidder, er kendetegnet ved denne interessekonflikt.
https://einarflydal.com/2020/01/27/leder-for-sveitsisk-stralevernutvalg-rapportert-for-svindel-om-5g-ogsa-norden-fort-bak-lyset/

The ICNIRP Cartel and the 5G Mass Experiment
As part of a project called, “The 5G Mass Experiment,” Investigate Europe, a team of investigative journalists from the European Union (EU), examined the risks of deployment of 5G, the fifth generation of mobile phone technology, and the adequacy of electromagnetic field (EMF) safety guidelines promoted by the International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). 11. februar 2019.
http://www.cqlpe.ca/pdf/5G-mass-experiment-ICNIRP-cartel-Investigate-Europe.pdf

Publications by Eric van Rongen, Chairman of ICNIRP (updated). Mona Nilsson pointed out that Eric van Rongen has not published original research on EMF. Indeed, the objective fact is that the majority of Eric van Rongen’s publications are reviews or opinions, but not original research studies. 1. maj 2018.
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2018/05/01/publications-by-eric-van-rongen-chairman-of-icnirp/

WHO’s klassificering

IARC

International Agency for Research on Cancer (IARC). IARC er en uafhængig, international organisation specialiseret i kræftforskning under WHO. IAR´s rolle er at koordinere og iværksætte samarbejde omkring kræftforskning over landegrænser og mellem organisationer. Hovedformålet er ved hjælp af epidemiologi, laboratorieforskning og biostatistik at identificere årsager til kræft med henblik på at kunne forebygge kræft.
”IARC CLASSIFIES RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS AS  POSSIBLY CARCINOGENIC TO HUMANS” (2011):
https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf

At WHO’s kræftagentur IARC klassificerede al radiofrekvent stråling som muligvis kræftfremkaldende (kategori 2B), er baseret på en grad af evidens. I 2011 fandt WHO i begrænset omfang evidens for, at langtidsbrug af mobiltelefoner (fra 30 min. dagligt og derover) øger kræftrisikoen. Det var baseret på det store internationale INTERPHONE-studie og svenske Lennart Hardells såkaldte case-control studier. Siden har man i verdens største dyreforsøg på området fundet klar evidens for kræftudvikling. WHO ventes at genindkalde ekspertpanelet mellem år 2022 og 2024.

Vi bliver ofte mødte med et såkaldt argument om at i kategori 2B har vi også kaffe og syltede agurker så hvad er problemet? De glemmer så at fortælle, at i denne kategori finder vi fx også pesticider, DDT, bly, dioxin og udstødningen fra benzinmotorer.

IARC: Cell Phone Radiation Is a Possible Human Carcinogen
Artiklen gennemgår hele processen med at få klassifikationen vedtaget.

Tirsdag den 31. maj 2011 udgav mere end to dusin forskere og læger fra 14 lande – en gruppe som IARC-direktør Christopher Wild kaldte ”verdens førende eksperter” – en fælles erklæring om, at mobiltelefon og andre typer radiofrekvens (RF) og mikrobølgestråling muligvis forårsage kræft.
Ved slutningen af ​​det otte dages møde var der seks holdouts, men til sidst var der kun en afvigende stemme tilbage i rummet. (Gruppen var enig i, at personens navn skulle forblive hemmelig.) IARC frigav nyheden: Langvarig brug af en mobiltelefon kan føre til to forskellige typer tumorer, gliom, en type hjernekræft og akustisk neuroma, en tumor i det auditive nervesystem.
Et andet medlem af arbejdsgruppen ville også have dissenteret, hvis ikke han havde forladt mødet før den endelige afstemning. Det var Peter Inskip fra U.S. National Cancer Institute (NCI) der forlod mødet tidligt og ikke vendte tilbage. Aleea Farrakh Khan fra NCI-kontoret for medierelationer bekræftede, at Inskip gik glip af den endelige afstemning og sagde, at han vil tilslutte sig en “lille gruppe” af medlemmer af arbejdsgruppen i en “mindretalsopinion”.
https://microwavenews.com/news-center/iarc-cell-phone-radiation-possible-human-carcinogen

Will WHO Kick Its ICNIRP Habit?
Non-Thermal Effects Hang in the Balance Repacholi’s Legacy of Industry Cronyism.
Efter otte års arbejde genåbner Verdenssundhedsorganisationen (WHO) sin gennemgang af sundhedseffekterne af RF-stråling for en sammenfattende rapport, der skal tjene som benchmark for sine mere end 150 medlemslande. Rapporten vil blive brugt som en guide til at reagere på udbredte bekymringer over den nye verden af 5G.
WHO udsendte i oktober 2019 en offentlig indkaldelse af detaljerede litteraturanmeldelser om ti typer af RF-sundhedsmæssige påvirkninger fra kræft til fertilitet mod elektrohypersensitivitet. Nogle betragter udmeldingen som et tegn på, at sundhedsagenturet er interesseret i udtalelser ud over International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), der har været partner i sin lang tid. De håber, at WHO endelig er klar til at anerkende bevis for effekter på lavt niveau, især forbindelsen mellem mobiltelefoner og kræft.
Andre er langt fra overbevist. Skeptikerne ser de nye tiltag lidt mere som en handling, der har til formål at vildlede. De frygter, at WHO kun gennemgår udviklingen og i sidste ende vil holde sig til ICNIRPs holdbare holdning om, at der ikke er andre RF-effekter end dem, der er forårsaget af opvarmning.

Den 10. januar bad Lennart Hardell WHOs ledelse, herunder generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, Maria Neira og Emilie van Deventer, om gennemsigtighed i den systematiske gennemgangsproces.
Specifikt skrev han:
”De nedenstående hovedspørgsmål skal hurtigst muligt besvares af WHO og lægges op på nettet:
      1. Navne på personer i evalueringsgruppen hos WHO og eventuelle interessekonflikter i denne gruppe.
      2. De videnskabelige kriterier anvendt i udvælgelsesprocessen.
      3. Præsentation af alle grupper, der ansøgte om de forskellige grupper SR1 til SR10.
      4. Hvilken gruppe der endelig blev valgt til hver effekt, eventuelle interessekonflikter inden for gruppen og videnskabelige fordele for hvert individ. ”

Hardells brev følger op på en lignende opfordring fra en gruppe forskere i begyndelsen af december, der også spurgte til , hvem der blev valgt evalueringsteamene, og hvilke kriterier der blev brugt til at evaluere dem.
https://microwavenews.com/news-center/can-who-kick-icnirp-habit
Se også: https://tabttraad.home.blog/2020/01/11/topforsker-kraever-nu-aabenhed-af-whos-2020-gennemgang-af-straalingsforskning/

Om WHOs historiske kursskifte:
https://helbredssikker-telekommunikation.dk/sites/default/files/WHOs%20historiske%20kursskifte_0.pdf

WHO kritiseres for interessekonflikt i re-evaluering av helserisikoen ved stråling
WHO’s arbejde inden for sundhedsfarer ved elektromagnetisk stråling fra trådløse teknologier (WHO’s The International EMF Project) har siden 1996 været domineret af mennesker fra ICNIRP – telelobbyen i WHO. Projektet har helt klart været fokuseret på markedsføring af ICNIRPs grænseværdier inden for et “harmoniseringsprojekt”, på trods af det faktum, at ICNIRPs grænseværdier ikke engang har ambitioner om at yde nogen beskyttelse mod langtidseksponering. EMF-projektet blev startet af ICNIRPs første formand Michael Repacholi, nu konsulent for mobilbranchen. Han ledede EMF-projektet ved WHO i årene 1996 og 2006 under stigende kritik på grund af sit tætte samarbejde med branchen. I løbet af en årrække blev WHO-projektet finansieret med 50% af mobilindustriens vigtige lobbyer GSMA (GSM Association) og MMF (Mobile Manufacturer Forum). Der kom bidrag fra Motorola, som blev kanaliseret via det hospital i Adelaide, hvor Michael Repacholi havde været ansat. På den måde omgik man direkte WHO’s regler om funding. Den nuværende projektleder Emilie van Deventer blev ansat af Michael Repacholi. Da Van Deventer blev rekrutteret, var hun ansat som lektor ved University of Toronto, hvor hendes arbejde blev finansieret af et telekommunikationsfirma og det canadiske forsvarsministerium. Hun er elektroingeniør og er specialiseret i udvikling af mikrobølgeantenner, hvilket er svært at gennemskue, når hun bliver præsenteret som “Doctor”, hvilket hun gør, når hun deltager i det svenske strålevernet, Strålsäkerhetsmyndigheten, men hun har ingen medicinsk ekspertise.
Der sidder altså nu en elektroingeniør som leder af et tomandskontor, som holder øje med sundhedskonsekvenserne for verden. Det tegner til, at WHO gentager tobaksindustriens infiltration, som WHO selv beskrev i en lang, selvransagende rapport for ca. 20 år siden.
https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/who-kritiseres-for-interessekonflikt-i-re-evaluering-av-helserisikoen-ved-straling?publisherId=4050033&releaseId=5715284

Europarådet

Europarådets forsigtighedsprincip.
Europarådet, der varetager menneskerettighedsproblemer i de 47 medlemslande, udsendte i 2011 resolution nr. 1815. Man fandt, at menneskets ret til at fravælge muligt skadelige teknologier er blevet underkendt, og foreslog på baggrund af den videnskabelige forskning at indføre et FORSIGTIGHEDSPRINCIP ved brug af trådløst netværk, samt at sænke grænsen til mindre end 1 mW/m2 (0,6 volt/m2). Forsigtighedsprincippet forholder sig konkret til børn og unge, da de er særlig udsatte. Den nuværende danske grænseværdi er ca. 10.000 gange højere end forsigtighedsprincippet, nemlig 2W/kvm.
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994

SCHEER

Den 20. december 2018 klassificerede Den Europæiske Videnskabelige Komité for Sundheds-, Miljø- og Nye Risici (SCHEER) 5G som en mulig ny miljøtrussel. Der er usikkerhed om eventuelle biologiske effekter. De prioriterede 5G spørgsmålet som “høj” (maks. Prioritering) “Hvordan eksponeringen af elektromagnetiske felter kan påvirke mennesker er stadig kontroversielt, og undersøgelser har ikke givet klare bevis for påvirkningen på pattedyr, fugle eller insekter.”
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_s_002.pdf

Radiofrekvent elektromagnetisk stråling sat i forhold til ICNIRP. Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact. The Lancet Planetary Health. Volume 2, ISSUE 12, Pe512-e514, December 01, 2018: https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext

Figure Typical maximum daily exposure to radiofrequency electromagnetic radiation from man-made and natural power flux densities in comparison with International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection safety guidelines

Målbart faktum: Trådløs udrulning forandrer det fysiske miljø radikalt
Telemasternes og Wi-Fi-routernes stråling kaldes for svag, og det gør mobiltelefonernes også. Men hvad er det svagt i forhold til?
https://tabttraad.home.blog/2019/12/06/maalbart-faktum-traadloes-udrulning-forandrer-det-fysiske-miljoe-radikalt/?

Please follow and like us:
Internationale grænseværdier for mikrobølgestråling