Internationale grænseværdier for mikrobølgestråling

Om ICNIRPS 2020 grænseværdier se her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/icnirp-og-de-nye-2020-graensevaerdier/
Se også videoerne her: https://nejtil5g.dk/videoer/graensevaerdierne/
Om grænseværdier og mobiltelefoner se her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/
Om Phonegate se her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/

Indhold:
Introduktion
ICNIRP
– Michael Repacholi, Rodney Croft
– Kritikerne: Hans Kromhout, James Lin
– Det nationale sundhedsråd i Holland
Grænseværdierne
– Europarådet
– Radiofrekvent elektromagnetisk stråling sat i forhold til ICNIRP
– Sammenligning af de internationale politikker
ICNIRP’s interessekonflikter
– Forskningsrapport: Sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling, herunder 5G, bør vurderes af eksperter uden interessekonflikter
– Rapporten: The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of interest, corporate interests and the push for 5G
5G-masseeksperimentet, Investigate Europe 2019
Den svenske stats strålingsmyndighed, SSM
IEEE-ICES International Committee on Electromagnetic Safety
WHO
WHO’s klassificering
– IARC
– EMF-projektet
WHO kritiseres for interessekonflikt og korruption
Biologiske virkninger og sundhedsfarer ved mikrobølgestråling.
– Internationalt symposium, Warszawa, den 15. 18. oktober 1973.
SCHEER
SCENIHR

Introduktion

Internationale grænseværdier for mikrobølgestråling
ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) fremsatte i 1998 anbefalinger til en grænseværdi for elektromagnetisk stråling, som i dag er den gældende grænseværdi.
Kommentar af Lektor, cand.scient. Sianette Kwee under høring i Folketinget d. 10 marts 2004 — Sundhedsrisici ved mobiltelefoni (PDF):
Den nuværende sikkerhedsgrænse er baseret på forældede principper og alt for højt. Den blev udviklet af ingeniører og fysikere ud fra beregningerne på teoretiske modeller og ikke på levende mennesker. Ingeniørens sikkerhedsgrænse: Modellen er en pose med vand, sukker, salt, mm. Man beregner hvor meget stråling der skal til for at varme denne suppe 1 grad op. Her sætter man grænsen, og for en sikkerheds skyld sætter man grænseværdien 10 gange lavere.
https://straaling.dk/graensevaerdier.php

How much is safe?
Strålingsmyndighederne er afhængige af en kontroversiel gruppe til deres sikkerhedsrådgivning.
Investigating Europe. 14. marts 2019.
‘Er stråling fra mobilteknologi farlig? Da verden er ved at komme ind i 5G-æraen, kan ingeniører, fysikere, biologer og kræftlæger se tilbage på tusinder af undersøgelser og beregninger om sundhedseffekter fra radiofrekvenselektromagnetiske felter i de foregående 2G- og 3G-teknologier. Men der er stærk uenighed om, hvordan man fortolker resultaterne – og konsekvenserne for 5G, som der er mangel på undersøgelser for.
Mærkeligt nok dominerer en gruppe forskere de enheder, der skal yde professionel rådgivning om strålingsrisiko. Dette betyder, at andre forskere falder under radaren for de politikere, der skal bruge videnskab til at udarbejde love og regler.
Det udgør meningsmonopol“, siger Einar Flydal. Den tidligere samfundsvidenskabsmand ved Telenor i Norge har skrevet ”Smarte målere, loven og sundheden”. Han kritiserer den videnskabelige base for de strålingssikkerhedsgrænser, der gælder i de fleste lande.
”Størstedelen af ​​forskere er defineret som dissentere og er simpelthen lukket ude gennem en proces, der ikke er etisk forsvarlig. Det kan ikke forstås ud fra videnskabelige resultater. Det skal forstås politisk som et resultat af en kamp om interesser, hvor strålingsbeskyttelsesmyndigheder ofte bliver bonde med manglende ressourcer ”, hævder Flydal.
Hans perspektiv modsvares af Gunnhild Oftedal, lektor ved det Norske Videnskabelige Universitet, der er specialiseret i effekter af elektromagnetiske felter på mennesker. Hun er en del af et lille internationalt netværk, der bestemmer, hvilken videnskab man skal stole på. Oftedal kan ikke lide forskningsområdet beskrevet som bestående af to konkurrerende lejre.
”Spørgsmål, der kan have vidtrækkende konsekvenser for enkeltpersoner og samfundet, bliver let polariserede, se bare på klimadebatten. I vores felt er det let at placere folk i to lejre, men landskabet er meget mere nuanceret”, ifølge Oftedal.’
https://www.investigate-europe.eu/publications/how-much-is-safe/

En kort overbliksartikel.
ICNIRPs anbefalinger stammer fra en tid, hvor man ikke havde det samme forskningsmæssige overblik over non-termiske virkninger, som man har i dag, og hvor eksponering for mikrobølger hovedsageligt var en erhvervsmæssig risiko. ICNIPRs grænseværdier tager udelukkende udgangspunkt i at sikre, at der ikke sker en skadelig opvarmning af den pågældende person.
https://www.stopsmartmeter.dk/Problematiske_Graensevaerdier.html

Telelobbyismens fladjordsfundament
Indlæg af David Wedege 20.04.2020
Der argumenteres til stadighed for, at det er videnskab, at der kun findes termiske varmeeffekter, som vi kender fra mikrobølgeovnen, som groft sagt er en meget stærk Wi-Fi router (samme frekvens, langt kraftigere). I en nylig debat blev jeg spurgt om, hvordan jeg bare kunne tilsidesætte solid videnskab ved at påstå andet. Jeg skal afsløre en offentlig hemmelighed: Det har aldrig været solid videnskab, men hele opfattelsen refererer til den oprindelige sikkerhedsstandard for radiofrekvente teknologier, som blev opfundet af den tysk-amerikanske videnskabsmand, Herman P. Schwan i 1953. Schwan sagde: Alt under varmegrænsen er ufarligt. Alle mikrobølger, der er for svage til at drive den lille plasticovn. Så derfor siger fysikere og ingeniører i flæng: Vi ved, det ikke er farligt. Herman P. Schwan fremsatte en hypotese og begrundede den med dyreforsøg. Senere dyreforsøg har definitivt falsificeret hypotesen, men som rent politisk paradigme lever hypotesen videre. Det støtter sig ikke til videnskab. Det støtter sig egentlig til en guru. Schwans sikkerhedshypotese er tilbagevist på dens egne præmisser (!) af ny og bedre viden. Når telelobbyismen lader som om, at virkeligheden er en anden, er det ren vidensbenægtelse som fladjordstro. En komité som ICNIRP argumenterer også anderledes. I bund og grund forsvarer det politiske system og industrien den samme termiske sikkerhedsopfattelse med næb og klør, fordi den sikrer det miljøråderum, man har fastlagt i 1953 og anvendt siden. Det er som et hus, hele samfundet er flyttet ind i og som ingen kan rømme, uanset hvad advarsler siger. I den kernevidenskabelige diskussion eksisterer Schwan reelt ikke længere. I dag er hans skrifter kun en sutteklud for ingeniører.
I dag argumenterer magten med, at man kræver beviser for menneskelige lidelser, før man vil overveje at revidere sikkerhedsgrænsen. På trods af klare fund i dyreforsøg. Hollandske Hans Kromhout, der er formand for det nationale sundhedsråd på strålingsområdet, bemærkede for nylig over for avisen De Telegraaf, at det ikke lever op til måden, vi normalt beskytter os mod sundheds- og miljøtrusler. Med kommende 5G-retssager i flere lande som Frankrig, Holland og Danmark anser advokaterne også magtens håndtering for at være på kant med det europæiske forsigtighedsprincip.
Udklippet er fra Schwans 1967-publikation “Radiation Control for Health and Safety Act of 1967”.

Den tysk-amerikanske videnskabsmand, Herman P. Schwan udtalte i 1953i: Alt under varmegrænsen er ufarligt.

Hvem er ICNIRP?
Artikel af Simon Hodges, på netmediet COMMUNITY OPERATING SYSTEM -Changing the World Together by Design, 12 september, 2019. 
Den internationale komité for ikke-ioniserende strålebeskyttelse (ICNIRP) er et privat selvudnævnt organ eller NGO, der sammen med den rådgivende gruppe om ikke-ioniserende stråling (AGNIR) og Public Health England (PHE) på en eller anden måde har endt med at indstille mikrobølgestråling eksponeringssikkerhedsstandarder for befolkningen i store dele af verden siden 1990’erne.
Simon Hodges: BA i litteratur og filosofi ved University of Middlesex og en MSc i sociologi ved University of Bath Spa. Siden 1995 systemanalytiker, programmør, databaseadministrator og generel chef for udviklingen af forretningssystemer i en Bristol-baseret SMV. Efter at have været it-professionel i de sidste 20 år og har han udviklet kognitiv sygdom forbundet med mWave-stråling (EHS),
https://communityoperatingsystem.wordpress.com/2019/09/12/how-icnirp-agnir-phe-and-a-30-year-old-political-decision-created-and-then-covered-up-a-global-public-health-scandal/

ICNIRP

ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) er en privat komité (https://www.icnirp.org/) som er registreret i Tyskland. Her har ICNIRP lokaler hos den tyske strålebeskyttelsesmyndighed som den også får støtte fra. ICNIRP er ikke international på anden måde end dens navn, og ved at den har medlemmer fra flere lande. ICNIRP rådgiver bl.a. WHO, EU og nationalstater om ikke-ioniserende elektromagnetiske felter. ICNIRP indstiller ikke grænseværdier, men udarbejder beregningsmetoder til indstilling af grænseværdier.
ICNIRPs første retningslinjer kom i 1998 og er først blevet justeret i 2020 bl.a. for at de kunne tilpasses 5G teknologien.

Medlemslisten i foreningen består først og fremmest af fysikere og statistikere, som har tætte forbindelser til el- og mobilindustrien og det militærindustrielle kompleks. ICNIRP er altså på ingen måde et lægefagligt ekspertpanel som f.eks. IARC (International Agency on Research on Cancer). ICNIRP er heller ikke en FN (WHO) eller EU-organisation eller et officielt regeringsorgan. ICNIRP er derfor ikke bundet af internationale love, konventioner eller reguleringer.

I ICNIRPs regler, som fremgår af deres hjemmeside, fastslås det, at organisationens medlemmer er uafhængige eksperter, og at medlemmerne, såvel som organisationen ikke må modtage finansiering fra industrien. Kigger man lidt nedenunder de pæne ord og erklæringer, bliver det hurtigt klart, at ICNIRP varetager el- og mobilindustriens samt det militærindustrielle kompleks interesser. (mere nedenfor)

ICNIRP er altså på ingen måde en uafhængig og non-profit organisation, som man f.eks. kunne læse i Ekstra Bladet den 16. marts 2020. Den 26. marts kalder DR i en artikel ICNIRP “den internationale myndighed ICNIRP”, hvilket absolut intet har med virkeligheden at gøre.
https://nejtil5g.dk/medierne/kritik-og-klager-over-danske-mediers-behandling-af-5g/
https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/internationale-eksperter-opdaterer-graenser-straaling-fra-mobiltelefoner

ICNIRP består af en hovedkommission på 14 medlemmer og 4 siddende komiteer, samt et antal konsulenter. Nye medlemmer af ICNIRP vælges af de siddende medlemmer, og ICNIRP er således selvsupplerende. Sådan har det været, siden man udskilte komitéen fra det internationale strålingsagentur IRPA i 1992 og siden IRPA startede en undergruppe for ikke-ioniserende stråling i 1973. Sandsynligheden for, at der bliver lukket eksperter ind i ICNIRP, som har en anden videnskabelig vurdering af EMF/EMRs påvirkning på levende væsner, end de siddende medlemmers, er derfor meget ringe.

ICNIRP sætter grænseværdier bl.a. for ikke-ioniserende elektromagnetiske felter/stråling, ultralyd, ultraviolet lys o.a.. ICNIRP sætter forskellige grænseværdier for den almene befolkning og i arbejdslivet, hvor eksponeringsgrænserne for den almene befolkning sættes ved lavere niveauer end for arbejdslivet. ICNIRPs nugældende grænseværdier, som Danmark fuldt ud retter sig efter, er fra 1998. (https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf)

ICNIRPs grænseværdier for eksponering er ens for alle befolkningsgrupper. Dvs. babyer, børnehavebørn, skolebørn, gravide, kronisk syge, ældre og særligt overfølsomme mennesker må udsættes for lige så megen eksponering som andre befolkningsgrupper, det på trods af at den videnskabelige evidens viser, at børn, gravide og andre sårbare grupper er meget mere overfølsomme overfor stråling end andre mennesker.

ICNIRPS økonomi
ICNIRPs vigtigste protektor er Tyskland. Det føderale ministerium for miljø, naturbevaring og nuklear sikkerhed (BMU) i Tyskland har leveret 70-80% af støtten til ICNIRP i hvert af de sidste tre år. Det fremgår af BMU og ICNIRP. Støtten har været kendt længe, men omfanget af finansieringen er først kommet frem nu efter en forespørgsel til BMU fra Microwave News. ICNIRP får endvidere stillet et “gratis” kontorlokale til rådighed hos Federal Office for Radiation Protection (BfS) i Oberschleiβheim nær München.
Microwave News skriver, at de øvrige agenturer, der støtter ICNIRP, bl.a. er: Den Europæiske Unions program for beskæftigelse og social innovation “EaSI” (2014–2020), International Radiation Protection Association (IRPA), Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA) og New Zealand Health Ministry.
https://microwavenews.com/short-takes-archive/bfs-support-icnirp

ICNIRP tager mange forbehold over for et antal mulige og kendte bivirkninger, der kan forekomme selv under grænseværdierne. Det gælder også for en række andre sundhedseffekter som er velkendte og dokumenteret at de forekommer under grænseværdierne.

Grænseværdierne tager dog kun højde for opvarmningsindstillinger, ikke effekten af den pulserende signalbølge (også kaldet signalmodulation), som er veldokumenteret.

Det er veldokumenteret, hvordan ICNIRP og ICNIRPs marketingkanal i WHO, det internationale EMF-projekt, der de facto er koordineret med ICNIRP og bemandet af ICNIRP-medlemmer, systematisk svigter det store flertal af forskningen, som viser positive fund af skader. ICNIRP modtager derfor meget stærk kritik for dette arbejde fra forskere over hele kloden. (se nedenfor)

Michael Repacholi
Professor Michael Repacholi (fysik og strålingsbiologi ved University of Western Australia (1965), University of London (1969) og University of Ottawa (1980)). Han var stiftelsesmedlem og formand for Det Internationale Ikke-Ioniserende Stråleudvalg fra 1988 til 1992, forløberen for ICNIRP. I 1995 overtog Repacholi INTERSUN-projektet hos WHO (Formålet var bl.a. at give information, praktisk rådgivning og forsvarlige videnskabelige forudsigelser om UV-eksponeringers sundhedsmæssige virkninger og miljøeffekter).
Repacholi var hovedstifter af og ICNIRP’s første formand fra 1992 til 1996, siden har han været æresformand og ikke-stemmeberettiget medlem. Repacholi forlod ICNIRP i 1996 for at blive leder i det nyoprettede WHO-kontor for EMF-projektet (EMF = elektromagnetiske felter).
Det internationale EMF-projekt blev oprettet for at vurdere sundheds- og miljøeffekter af eksponering for statiske og tidsvarierende elektriske og magnetiske felter i frekvensområdet 0-300 GHz. EMF-projektet har i betydelig grad fungeret for teleindustriens sponsormidler.
Bare få måneder efter at Repacholi forlod sin stilling som leder af EMF-projektet i 2006 blev Repacholi industrikonsulent hos Connecticut Light and Power Co. (CL&P), et datterselskab af Northeast Utilities, og United Illuminating Co. (UI). Repacholi skulle hjælpe med at styre Connecticut Sitting Council væk fra en streng EMF-eksponeringsstandard.
https://www.who.int/peh-emf/project/EMF_Project/en/
https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/icnirps-interessekonflikter
https://microwavenews.com/CT.html

Ny formand
Australske Rodney Croft er blevet valgt som formand for ICNIRP. Valget fandt sted på ICNIRP’s generalforsamling 20. november i München. Den hidtidige formand, hollandske Eric van Rongen, træder kun et trin ned ad stigen og bliver næstformand. Rodney Croft er uddannet speciallæge i psykiatri, men har siden 2000 forsket i neuroeffekter af ikke-ioniserende stråling, som er det strålingsspektrum, mobiltelefoni er en del af.
Tidligere medlemmer og formænd for ICNIRP se her:
https://www.icnirp.org/en/about-icnirp/former-members/index.html
Om Eric van Rongen se her: https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/

Kritikerne
Hans Kromhout
Professor og medlem af Hollands strålekomité, Committee on Electromagnetic Fields (EMV), Hans Kromhout, kritiserer nu 5G udrulningen samt ICNIRP’s industrivenlige grænseværdier, den manglende uafhængighed og transparens.
“Mens alle øjne ser på coronavirus, fortsætter arbejdet bag kulisserne med udrulningen af ​​det ‘revolutionerende’ nye trådløse datanetværk 5G. Men frygt for sundhedsskader vokser. Forskere er også mistænkelige.”
Ifølge Kromhout er vurderingen af ​​5G på grund af dens økonomiske betydning i strid med den omhyggelige måde, hvorpå vi håndterer andre eksponeringer, såsom kemikalier, pesticider eller medicin.
Der er meget strenge regler for dette,” understreger han. “Men for 5G har du en enkelt standard, ICNIRP-standarden, der helt er baseret på opvarmning. Og nogle målinger foretages i nærheden af ​​5G-sendere, som du ser i RIVM-rapporten om 5G. Imidlertid måles der ikke eksponering af individer, ingen fremtidige scenarier med eksponering beregnes, og der beregnes ingen sundhedsmæssige risici. Det må ændres. Man kan ikke bare lade branchen gå sin gang.”
Kromhout kalder det ‘meget specielt’, at ICNIRP-standarderne ‘har fået så meget at sige i Europa’. Og han siger meget omhyggeligt, at det bare at se på varme ikke er nok. “Når du ser, at der under niveauet med opvarmning af 1 grad, som ICNIRP opretholder, forekommer alle slags effekter, er du på et tidspunkt nødt til at gå et skridt videre .”
Kromhout tilslutter sig også kritikken af ​​ICNIRPs udvælgelsesprocedurer. ”Det er lidt af en uigennemsigtig klub. Det er ikke klart, hvordan kandidater vælges. Kald det selvfarvning. I den forstand har den ikke rigtig en uafhængig status.”
https://www.telegraaf.nl/lifestyle/882391636/wetenschap-verdeeld-over-straling-5-g
https://tabttraad.home.blog/2020/03/24/topraadgiver-i-holland-advarer-mod-ukritisk-5g-udrulning/
Profil for professor Hans Kromhout fra Utrecht Universitet, Department Population Health Sciences (NL), IRAS/Institute for Risk Assesment Sciences (NL) samt NIHR Health Protection Research Unit (UK):
https://www.uu.nl/staff/JKromhout
http://hieh.hpru.nihr.ac.uk/our-team/investigators/professor-hans-kromhout
https://www.healthcouncil.nl/about-us/the-council/permanent-committees/committee-on-electromagnetic-fields-emv

James Lin
Den amerikanske elektroingeniør James Lin var i 12 år en del af ICNIRP. ICNIRP er kendt for sin afvisning af skærpede grænseværdier. James Lin, der forlod ICNIRP i 2016, har nu to gange på kort tid advokeret for et strammere syn på stråling. I en netop offentliggjort artikel i branchetidsskriftet IEEE Microwave Magazine, vurderer han, at det er på tide, at WHO’s kræftagentur hæver sin klassificering af mobilstråling fra “muligvis kræftfremkaldende” (2B) til en højere klasse.

Den yderst erfarne cancer epidemiolog, Anthony B. Miller, som har bestredet et væld at topposter, har vurderet, at WHO bør hæve til klasse 1, som betyder kræftfremkaldende med sikkerhed. Også Dariusz Leszczynski strålingsekspert og videnskabsdebattør, har advokeret for 2A – sandsynligvis kræftfremkaldende.

EU’s hidtidige respons på bl.a. 5G apellen.

Appeals that matter or not on a moratorium on the deployment of the fifth generation, 5G, for microwave radiation
Lennart Hardell og Rainer Nyberg
Abstract
Radiofrekvens (RF) stråling i frekvensområdet 30 kHz-300 GHz er klassificeret som et “muligt” humant kræftfremkaldende stof, gruppe 2B, af Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) siden 2011. Beviserne er siden da blevet styrket af yderligere forskning; således kan RF-stråling nu klassificeres som et humant kræftfremkaldende stof, gruppe 1. På trods af dette udvides mikrobølgestrålinger med stigende personlig og omgivelseseksponering. En medvirkende faktor er, at flertallet af lande er afhængige af retningslinjer formuleret af Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålebeskyttelse (ICNIRP), en privat tysk ikke-statslig organisation. ICNIRP er kun afhængig af evalueringen af ​​termiske (opvarmnings) effekter fra RF-stråling, herved bliver et stort antal offentliggjorte videnskabelige artikler, der demonstrerer de skadelige virkninger, der forårsages af ikke-termisk stråling, udelukket. Den femte generation, 5G, af mikrobølgestråling er ved at blive implementeret over hele verden på trods af, at der ikke er nogen omfattende undersøgelser af de potentielle risici. I en appel, der blev sendt til EU i september, 2017 anmodede i øjeblikket 260 videnskabsfolk og medicinske læger om et moratorium for udrulningen af ​​5G, indtil de sundhedsrisici, der er forbundet med denne nye teknologi, er blevet undersøgt fuldt ud af industriuafhængige forskere. Appellen og fire modsigelser til EU over en periode på 2 år har ikke opnået noget positivt svar fra EU til dags dato. Desværre ser beslutningstagere ud til at være uinformerede eller endda forkert informeret om risiciene. EU-embedsmænd stoler på udtalelser fra enkeltpersoner i ICNIRP og Den Videnskabelige Komité for Nye og Nye Identificerede Sundhedsrisici (SCENIHR), hvoraf de fleste har bånd til industrien. De ser ud til at dominere evalueringsorganer og tilbagevise risici. Det er vigtigt, at disse forhold beskrives. I denne artikel opsummeres advarslerne om de sundhedsmæssige risici, der er forbundet med RF i 5G-appellen og breve til EU’s sundhedskommissær siden september, 2017 og forfatterens tilbagekaldelser. Svarene fra EU ser ud til at have hidtil prioriteret industriens økonomiske overskud til skade for menneskers sundhed og miljøet.
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/08/mco_12_3_247_PDF-1.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7016513/

Det nationale sundhedsråd i Holland

Den længe ventede rapport fra det Det nationale sundhedsråd i Holland kom den 2. september 2020
Konklusionen:
“Rådet kan ikke besvare spørgsmålet, om eksponering for 5G-frekvenser rent faktisk udgør sundhedsrisici. Dette skyldes, at det ikke vides på hvilket niveau af eksponeringseffekter, der kan forekomme, eller hvor høj eksponeringen for mennesker vil være, efter 5G-systemerne er taget i brug.”
Kilder:
https://tabttraad.home.blog/2020/09/03/fakta-de-vaesentlige-nedslag-i-hollandsk-5g-rapport/
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid
https://www.facebook.com/groups/traadloesfritorsdag/permalink/524113211834734/
https://tabttraad.home.blog/2020/09/02/overblik-flere-lande-har-vurderet-5g-omtrent-som-holland
Engelsk resumé:
https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health

ICNIRP og det hollandske sundhedsråd.
“Hvordan er det muligt, at de samme medlemmer af ICNIRP og Hollands sundhedsråd kan stå inde for vidt forskellige meninger om EMF-eksponering og sundhed?”
Det spørgsmål stiller strålingsekspert og videnskabsdebattør, Dariusz Leszczynski i et blogindlæg den 5. september.

I det hollandske sundhedsråd sidder flere medlemmer, der også er medlemmer af ICNIRP.

Dariusz Leszczynski peger på, at ICNIRP ikke efterlod nogen plads til tvivl, da de med 2020-retningslinjerne udtalte, at offentligheden, uanset hvor gammel eller hvor ung, hvor syg eller hvor sund, vil blive beskyttet af ICNIRP 2020-retningslinjerne:
“De eneste underbyggede skadelige helbredseffekter forårsaget af eksponering for radiofrekvens-EMF’er er nervestimulering, ændringer i permeabiliteten af ​​cellemembraner og effekter på grund af temperaturhøjde. Der er ingen beviser for skadelige sundhedseffekter ved eksponeringsniveauer under begrænsningsniveauerne i ICNIRP (1998) -retningslinjerne og intet bevis for en interaktionsmekanisme, der kunne forudsige, at skadelige sundhedseffekter kunne forekomme på grund af radiofrekvent EMF-eksponering under disse begrænsningsniveauer.”
Komiteens standpunkt
Dariusz Leszczynski påpeger, at komiteen på den ene side giver udtryk for ting, der er i tråd med ICNIRP-udtalelserne og på den anden side indrømmer, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation til at udelukke, at der kan ske effekter.
Leszczynski påpeger bl.a.:
– det kan ikke udelukke muligheden for visse sundhedseffekter, men hævder i samme sætning det modsatte, at sundhedseffekterne hverken er bevist eller mulige
– virkninger på hjernens elektriske aktivitet er sandsynlige, men det vides ikke, om de er sundhedsmæssige
– de fleste af de biologiske processers virkninger blev ikke påvist, er ikke sandsynlige, men disse effekter kan ikke udelukkes
– komiteen erklærede utvetydigt, at der næsten ikke er nogen forskning i spektrum tæt på mm-bølger, der i første omgang vil blive brugt af 5G-netværk (26 GHz)
– i den endelige konklusion anbefaler komiteen brugen af ​​ICNIRP 2020-retningslinjer, men med advarsel om, at brugen af ​​ICNIRP 2020-retningslinjer kan være forbundet med en vis sundhedsrisiko, og at eksponeringerne skal være så lave som muligt – dette betyder i praksis anbefaling til ALARA-princippet.
ALARA står for “så lavt som det med rimelighed kan opnås”. Princippet betyder, at selvom det er en lille dosis, skal du prøve at undgå den, hvis du ikke har nogen fordel af den. For at gøre dette kan du bruge tre grundlæggende beskyttelsesforanstaltninger inden for strålingssikkerhed: tid, afstand og afskærmning.
ICNIRP
ICNIRP er en privat NGO for teleindustrien. Medlemslisten består først og fremmest af fysikere og statistikere, der har tætte forbindelser til tele- og mobilindustrien samt det militærindustrielle kompleks. ICNIRP er på ingen måde et lægefagligt ekspertpanel som f.eks. IARC (International Agency on Research on Cancer). ICNIRP er heller ikke en FN (WHO) eller EU-organisation eller et officielt regeringsorgan. ICNIRP er derfor ikke bundet af internationale love, konventioner eller reguleringer.
Nye medlemmer vælges af ICNIRP-medlemskabet, og kun folk med de samme meninger som det nuværende ICNIRP-medlemskab har, har adgang til at deltage. Det er således ikke i ICNIRP at den videnskabelige debat foregår, da konsensus er givet på forhånd.
Det hollandske sundhedsråd
Sundhedsrådet er et uafhængigt videnskabeligt rådgivende råd, hvis juridiske opgave er at rådgive regering og parlament inden for det brede område for folkesundhed og sundhedspleje. Medlemskabet af det hollandske sundhedsråd afgøres andet steds, og ikke af medlemmerne af udvalget selv. Der deltager således forskere med forskellige meninger og det endelige resultat af debatten er noget videnskabeligt kompromis.
Komitéen for elektromagnetiske felter (EMF)
Det er EMV-udvalgets opgave nøje at overvåge den videnskabelige udvikling, periodisk rapportere om dette og besvare anmodninger om rådgivning. Rådet arbejder sammen med videns platformen for elektromagnetiske felter. Komiteen består af 9 medlemmer, to sekretærer samt 2 observatører.
Komitéens medlemmer og ICNIRP:
Eric van Rongen: den ene af ​​de to sekretærer i den nederlandske komité for EMF. Formand for ICNIRP siden 2016 og næstformand fra 2020. Han var stadig formand under udarbejdelsen af ​​2020. Har længe været medlem af industriorganisationen IEEE, som repræsenterer militær-, tele- og el-industrien.
Anke Huss: Institut for Risikovurderingsvidenskab, University of Utrecht, også medlem af ICNIRP
Zenon Sienkiewicz: inviteret med som ekspert af den nederlandske komité for EMF. Han var medlem af ICNIRP under udarbejdelsen af ​​ICNIRP 2020-retningslinjerne
Under udarbejdelsen af ​​udtalelsen deltog observatører fra det hollandske ‘Agentschap Telecom’, der er en del af ministeriet for økonomiske anliggender og klima.
Kilder:
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/09/05/significant-discrepancy-of-opinions-on-5g-and-health-between-icnirp-and-the-health-council-of-the-netherlands/https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid
https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health
https://www.cdc.gov/nceh/radiation/alara.html

Den danske sundhedsstyrelse og udmeldingen fra det hollandske sundhedsråd 
Tabt Tråd spurgte Sundhedsstyrelsen om en kommentar til udmeldingen fra det hollandske sundhedsråd, som fraråder at bruge 26 Gigahertz-båndet. Sundhedsstyrelsens svar til Tabt Tråd er, at styrelsen ingen kommentar har til den nederlandske strålingskomités anbefaling.
“Vi har i SST (red. Sundhedsstyrelsen) begrænsede ressourcer til at besvare henvendelser fra pressen, og må både ift dig og andre medier prioritere opgaverne,” skriver Sundhedsstyrelsens pressechef, Tina Tina Guldmann Gustavsen, til Tabt Tråd.
Tabt Tråd skriver videre, at Energistyrelsen på sin hjemmeside oplyser, at EUs teledirektiv kræver, at der allerede inden udgangen af 2020 afsættes én Gigahertz af frekvensbåndet omkring 26 GHz, så den første anvendelse kan finde sted. Den første anvendelse af frekvensbåndet bliver sandsynligvis til indendørs brug, mens forventningen er, at udendørs anvendelse af frekvensområdet tidligst bliver udrullet i 2025.
Kilder:
https://tabttraad.home.blog/2020/09/17/efter-hollandsk-5g-rapport-sundhedsstyrelsen-har-ingen-kommentar/

Europarådet

I 2011 vedtog Europarådets overvældende flertal en kritisk resolution, som rådede medlemslandene til at skrotte ICNIRP’s anbefalinger til fordel for et langt mere vidtgående forsigtighedsprincip og en grænseværdi for mastestråling, som er cirka 100 gange lavere end ICNIRP’s. Det blev begrundet med et forsigtighedsprincip ved navn ALARA, der betyder “Så lavt som med rimelighed praktisk muligt”.
Man fandt, at menneskets ret til at fravælge muligt skadelige teknologier er blevet underkendt, og foreslog på baggrund af den videnskabelige forskning at indføre et FORSIGTIGHEDSPRINCIP ved brug af trådløst netværk, samt at sænke grænsen til mindre end 1 mW/m2 (0,6 volt/m). Forsigtighedsprincippet forholder sig konkret til børn og unge, da de er særlig udsatte. Den nuværende danske grænseværdi er ca. 10.000 gange højere end forsigtighedsprincippet, nemlig 2W/m2.
Luxembourgeren Jean Huss fra partiet De Grønne skrev i sin motivation til resolutionen, at ICNIRP’s oprindelse og struktur er uklar og at NGO’en er mistænkt for tætte forbindelser til industrien. Den danske regering har blot lakonisk bemærket 8. april i 2019, at Europarådets anbefaling ikke var bindende.
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994
Se mere her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/eu-dokumenter/

Sianette Kwee
Her kan du læse Lektor, cand.scient. Sianette Kwee’s kommentarer til grænseværdierne under en høring i Folketinget d. 10 marts 2004: https://straaling.dk/graensevaerdier.php
Hele høringen. Sianette Kwee’s indlæg starter på side 27 :
http://www.tekno.dk/pdf/projekter/p04_mobiltelefoni_rapport.pdf

Den gamle skole
Andre forskere ønsker at trække i den modsatte vej. Det blev udtrykt i januar 2019 i en rapport fra en forskergruppe med danske Joachim Schüz og svenske Maria Feytchting. I rapporten anførte de, at positive kræftresultater i patientundersøgelser ikke fulgte udviklingen i kræfttal. Maria Feychting er næstformand i ICNIRP-komitéen. Joachim Schüz er hovedforfatter af den telefinansierede danske kohorteundersøgelse.
Mere om Maria Feytchting finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/

µW = mikro watt
NB: Salzburg er her fjernet fra skemaet. I 2000 vedtog Landdagen en ikke-bindende resolution om at tilstræbe en begrænsning af energitætheden i offentlige rum til én milliwatt per kvadratmeter. Forslaget faldt ved en føderal parlamentsafstemning i Wien i 2002.
https://straaling.dk/graensevaerdier.html

Radiofrekvent elektromagnetisk stråling sat i forhold til ICNIRP. 
Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact. The Lancet Planetary Health. Volume 2, ISSUE 12, Pe512-e514, December 01, 2018: https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext

Figure Typical maximum daily exposure to radiofrequency electromagnetic radiation from man-made and natural power flux densities in comparison with International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection safety guidelines

Beregningen i venstre side er i potens. Dvs. at den reellle spidsbelastninge fra menneskeskabte elektromagnetisk stråling i dag 10.000.000.000.000.000 gange (et 1-tal med 16 nuller bagved) stærkere end den naturlige baggrundsbestråling på samme bølgelængdeområde (estimeret af den pensionerede Karolinska-professor Olle Johansson).

Fra Tabt Traad, 09.12.1019 (*)

*) https://tabttraad.home.blog/2019/12/06/maalbart-faktum-traadloes-udrulning-forandrer-det-fysiske-miljoe-radikalt/

EMF-Enhedskonvertering / Ækvivalent diagram
https://ehsf.dk/dokumenter/7798-EMF_tilnaermet_konverteringstabel.pdf
https://www.compeng.com.au/field-strength-calculator/

Sammenligning af internationale politikker vedrørende elektromagnetiske felter (effektfrekvens- og radiofrekvensfelter)

Dokumentet er en opdatering af en tidligere oversigt fra maj 2011 (RIVM 118/2011). Det blev forberedt som en del af et forskningsprojekt bestilt af Ministeriet for Infrastruktur og Vandforvaltning og Ministeriet for Sociale Anliggender og Beskæftigelse i Nederlandene. Oplysningerne, der danner grundlaget for dette resume, blev opnået fra søgninger på statslige og videnskabelige websteder, videnskabelige publikationer, politiske resume af andre organisationer og personlige kontakter med eksperter i de pågældende lande. Oplysningerne blev sidst opdateret i perioden januar til juli 2017.
“Bortset fra ICNIRP er der også offentliggjort indflydelsesrige retningslinjer for beskyttelse mod risici ved EMF for Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) til både eksponering af offentligheden og kontrollerede miljøer (erhvervsmæssig eksponering). For strømfrekvensfelter svarer IEEE’s grundlæggende begrænsninger for inducerede elektriske felter til ICNIRP og EU for eksponering af hovedet (hjernen), men mindre strenge end ICNIRP for eksponering af resten af ​​kroppen. For radiofrekvensfelter er IEEE-grundlæggende begrænsninger de samme som ICNIRP og EU. Referenceniveauerne for IEEE er mindre strenge end dem for ICNIRP og EU (kun for radiofrekvensfelter ved nogle frekvenser). Forskelle i grænserne mellem forskellige retningslinjer skyldes hovedsageligt forskelle i dosismetriske modeller for menneskekroppen og i brugen af ​​sikkerhedsfaktorer. De grænser, der anbefales af IEEE, anvendes i national EMF-lovgivning i nogle lande uden for EU og henvist til i en sikkerhedsstandard fra Nordatlantisk traktatorganisation (NATO).”
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Comparison%20of%20international%20policies%20on%20electromagnetic%20fields%202018.pdf

Oversigt over grænser for eksponering af den generelle befolkning for radiofrekvens EMF i EU. (2017)
Gruppe 1 (lilla): De grundlæggende begrænsninger og referenceniveauer skal anvendes
Gruppe 2 (lyserød): De nationale grænser, der er baseret på EU-henstillingen eller ICNIRP, er ikke bindende, der er mere lempelige grænser, eller der er ingen regulering.
Gruppe 3 (gul): Der er strengere referenceniveauer og/eller grundlæggende begrænsninger baseret på forsigtighedsprincippet og/eller pga. offentligt pres. De valgte grænser er undertiden baseret på princippet ‘så lavt som med rimelighed kan opnås uden at bringe servicen i fare’

ICNIRP’s interessekonflikter

The scientists and the organisations
Klik på et navn eller en organisation for at finde ud af, hvordan de indbyrdes er forbundet.
https://www.kumu.io/Investigate-Europe/whos-who

Om ICNIRP’s interessekonflikter
https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/icnirps-interessekonflikter

Leder af schweizisk strålebeskyttelsesudvalg rapporteret for 5G-svindel: Også norden er ført bag lyset.
Et alvorligt brev er netop sendt til præsidenten i Schweiz og hendes råd. Det kom fra en række af verdens førende forskere inden for strålingsbeskyttelse og sundhed. De advarer om, at Martin Röösli, manden, der er leder af BERENIS-udvalget, et udvalg, der er ansvarlig for at give regering og administration i Schweiz rådgivning om, hvilken viden der er på området, skal gås efter i sømmene på grund svig og snyd.
I Schweiz sidder Martin Röösli som en slags Tordenskjold-soldat i begge lejre – både i ICNIRP og i BERENIS. Han ville blive smidt ud af ICNIRP, hvis han ikke fulgte ICNIRP’s linje i sit arbejde i BERENIS. Denne dobbelte rolle er i sig selv en interessekonflikt. BERENIS-udvalget, det tilsvarende svenske udvalg og en række andre udvalg, hvor ICNIRP-medlemmer sidder, er kendetegnet ved denne interessekonflikt.
https://einarflydal.com/2020/01/27/leder-for-sveitsisk-stralevernutvalg-rapportert-for-svindel-om-5g-ogsa-norden-fort-bak-lyset/

Forskningsrapport: Sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling, herunder 5G, bør vurderes af eksperter uden interessekonflikter
Dr. Lennart Hardell og Michael Carlberg. April 2020. Begge ansat ved The Environment and Cancer Research Foundation, Örebro, Sverige
Abstrakt.
Den femte generation, 5G, af radiofrekvens (RF) stråling er ved at blive implementeret globalt uden at risikoen for menneskers sundhed og miljøet er undersøgt. Dette har skabt debat blandt bekymrede borgere i adskillige lande. I en appel til Den Europæiske Union (EU) i september 2017, i øjeblikket underskrevet af 390 forskere og læger, der var et moratorium for 5G-udrulningen, indtil der er foretaget en ordentlig videnskabelig evaluering af potentielle negative konsekvenser. Denne anmodning er ikke blevet anerkendt af EU. Evaluering af RF-stråling sundhedsrisici ved 5G-teknologi ignoreres i en rapport fra en regeringsekspertgruppe i Schweiz og en nylig publikation fra Den Internationale Kommission for Ikke-Ionisering Strålingsbeskyttelse. Interessekonflikter og bånd til industri synes at have bidraget til de partiske rapporter. Denne mangel på en ordentlig uvildig risikovurdering af 5G-teknologien sætter populationer i fare. Der synes endvidere at være en kartel af enkeltpersoner, der monopoliserer evalueringskomitéer, hvilket styrker paradigmet uden risiko. Vi mener, at dette aktivitet skal kvalificere sig som videnskabelig uhæderlighed.
Rapportens afsluttende konklusion:
Det er: vigtigt, at alle eksperter, der vurderer videnskabelig evidens og vurderer sundhedsrisici ved RF-stråling, ikke har COI’er eller bias. At være medlem af ICNIRP og blive finansieret af branchen direkte eller gennem et branchefinansieret fundament udgør klare COI’er. Desuden anbefales det, at der ved fortolkningen af ​​resultater fra undersøgelser af sundhedseffekter af RF-stråling tages hensyn til sponsorering fra telekommunikation eller anden industri. Det konkluderes, at ICNIRP ikke har foretaget en omfattende evaluering af sundhedsrisici forbundet med RF-stråling. Den seneste ICNIRP-publikation kan ikke bruges til retningslinjer for denne eksponering.”

Om COI
Finansiering fra teleselskaber er et indlysende COI. Martin Röösli har været medlem af bestyrelsen for den telekomfinansierede Swiss Research Foundation for Electricity and Mobile Communication (FSM) organisation, og han har modtaget støtte fra den samme organisation (31–33).
Det skal bemærkes, at FSM er et fundament, der tjener formelt som et mellemprodukt mellem industri og forskere. Ifølge deres websted er telekommunikationsvirksomheder blandt de fem grundlæggere af FSM, der ‘leverede fondens startkapital’, telekommunikationsvirksomheder: Swisscom, Salt, Sunrise, 3G Mobile (afviklet i 2011). Den femte grundlægger er ETH Zürich (teknologi- og teknikuniversitet). Der er kun to sponsorer, Swisscom (telekommunikation) og Swissgrid (energi), der ‘støtter FSM med årlige donationer, der giver mulighed for både forvaltning af fonden og forskningsmidler’ (34).
Den samme situation gælder for at være medlem af ICNIRP (tabel I) (35). I 2008 erklærede Det Etiske Råd ved Karolinska Institut i Stockholm, at det at være medlem af ICNIRP er et potentielt COI. Sådan medlemskab bør altid erklæres. Denne dom var baseret på aktiviteter af Anders Ahlbom i Sverige, på det tidspunkt medlem af ICNIRP, men er en generel erklæring (2008-09-09; Dnr, 3753-2008-609). Sammenfattende: ‘Det kræves, at alle parter klart erklærer bånd og andre omstændigheder, der kan påvirke udsagn, så beslutningstagere og offentligheden muligvis kan drage solide konklusioner og fortolkninger. AA [Anders Ahlbom] skulle således erklære sit bånd til ICNIRP, når han afgiver erklæringer på vegne af myndigheder og under andre omstændigheder ”(oversat til engelsk).
COI’er med links til industrien er af stor betydning; disse links kan være direkte eller indirekte finansiering til forskning, betaling af rejseudgifter, deltagelse i konferencer og møder, præsentation af forskning osv. Sådanne omstændigheder erklæres ikke altid som eksemplificeret ovenfor. En detaljeret beskrivelse blev for nylig præsenteret for ICNIRP-medlemmer (22).


22) Buchner K, Rivasi M. The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G. https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf. [Jul 6;2020 ]

Studiet med kildeangivelser m.m. finder du her:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7405337/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7405337/pdf/ol-20-04-11876.pdf
Kortere omtale her samt videoklip:
https://ehtrust.org/health-risks-from-radiofrequency-radiation-including-5g-should-be-assessed-by-experts-with-no-conflicts-of-interest/

Lobby-organisasjonen ICNIRP dirigerer – forkledd og finansiert som forskningsgruppe – både WHOs anbefalinger og EU-Kommisjonens politikk på området.

Endelig ser det ud til, at den europæiske miljøbevægelse rettet blikket mod mere end blot det industrielle samfunds kemiske affald. De Grønne begynder nu at forholde sig til den elektriske forurening af vores livsmiljø. Det er en del af de ​​miljøgifte informationssamfundet skaber og forstærkes af “Internet of Things” og 5G.
Artikel af Einar Flydal i steigan.no, 21. juni 2020

“De Grønne og Den frie europeiske allianse har fått utredet hvordan den bransjenære stiftelsen ICNIRP – en liten gjeng med det svulstige navnet The International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection – sørger for den elektroniske forurensningen. Denne forurensningen, som nå kan måles på insektliv, fugleliv og på menneskers helse, skapes av de ekstremt romslige grenseverdiene som ICNIRP anbefaler og deretter beskytter på ferden fram til de nasjonale strålevernetatene i de mest uselvstendige eller mest naive statene – som på dette feltet også omfatter Norden. Med grenseverdier som skulle beskytte biologien, ville vi funnet andre løsninger enn trådløse AMS-målere og WiFi. Grenseverdiene utvides nå ytterligere for å tilpasses 5G.
Lobby-organisasjonen ICNIRP dirigerer – forkledd og finansiert som forskningsgruppe – både WHOs anbefalinger og EU-Kommisjonens politikk på området. Og alle andre land ser til hva WHO anbefaler og EU beslutter. Sammen med USAs tilsvarende organer (ICES og IEEE) forsøker ICNIRP å skape og samordne vår klodes strålevernpolitikk slik at grenseverdiene gir næringen og forsvarindustrien maksimalt handlingsrom. Det dreier seg om forretningsstrategi som man legitimerer med velferd, økonomisk vekst, nye tjenester og behov for å bedre forsvarsevnen. Enkelt og greit og helt etter boka – men slett ikke greit likevel når miljø og helse rammes.”

Rapporten som de to EU-parlamentsmedlemmerne har udgivet er på 98 sider – med titlen:

The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of interest, corporate interests and the push for 5G.

Rapporten blev bestilt, koordineret og offentliggjort (Brussels June 2020) af to medlemmer af det europæiske Parlamentet – Michèle Rivasi (Europe Écologie) og Klaus Buchner (Ökologisch-Demokratische Partei), og finansieret af Green / EfA-gruppen i Europa-Parlamentet. Rapporten blev skrevet af Hans van Scharen med redigering og yderligere forskningsstøtte fra Tomas Vanheste. Endelig redigering: Erik Lambert.

Indhold:
Foreword by Klaus Buchner and Michèle Rivasi: 3-5
I – Introduction & Scope 6-19
II – Historic overview of ICNIRP and accusations of COI 20-34
III- Discussion & Controversies 35-46
IV – Conclusion 47-49
V – Portraits of ICNIRP Members 50-95
Annex I: Questions to ICNIRP 96
Annex II: Questions to WHO EMF Project 97

Konklusion
ICNIRP præsenterer sig og beskrives af Europa-Kommissionen og i medierne som en uafhængig international kommission, der giver rådgivning baseret på videnskabelig dokumentation. Vi mener, at der er forskellige grunde til at stille spørgsmålstegn ved dettee (selv) -billede.
Sammensætningen af ​​ICNIRP er meget ensidig. Med kun en medicinsk kvalificeret person (men ikke en ekspert i trådløs stråling) ud af i alt 14 forskere i ICNIRP-Kommissionen samt også et lille mindretal af medlemmer med medicinsk kvalifikationer i den videnskabelige ekspertgruppe, kan vi med sikkerhed sige, at ICNIRP har været og stadig er domineret af fysikere.
Dette er måske ikke den klogeste sammensætning, når deres opgave er at tilbyde rådgivning om menneskers sundhed og sikkerhed til regeringer over hele verden.

Som man kan læse i de 45 portrætter af medlemmerne af ICNIRP-udvalget og af den videnskabelige ekspertgruppe (SEG), deler de alle den samme holdning til sikkerhedsspørgsmål: ikke-ioniserende stråling udgør ingen sundhedsmæssige trusler, og de eneste effekter, det har, er termiske. ICNIRP udtaler “ikke-ioniserende stråling udgør ingen sundhedsmæssige trusler, hvis det ikke opvarmer vævet med mere end 1° C”, hvorved det indrømmes, at der er mulige sundhedseffekter, men kun hvis eksponeringsniveauerne for stærk stråling er for høje ”.

I løbet af de seneste år og på mange platforme har forskellige EMF-eksperter erklæret, at ICNIRP tager fejl ved at fortsætte med at afvise visse videnskabelige undersøgelser, der viser skadelige sundhedseffekter – som
den amerikanske NTP-undersøgelse – og tager fejl i sin næsten dogmatiske overbevisning om, at “ikke-ioniserende stråling ikke udgør nogen sundhedsmæssige trusler, og at de eneste mulige sundhedsmæssige virkninger, det har, er termiske i tilfælde af stærk stråling”.

Selv efter megen kritik fra medlemmer af det globale videnskabelige samfund holder ICNIRP stadig fast ved paradigmet, at de eneste beviste effekter (på sundhed) er termiske. ”ICNIRP ser ud til kun at tage hensyn til opvarmningen af ​​væv og ukontrollerede muskelsammentrækninger, selvom de i det seneste råd hævder, at de også vurderede andre mekanismer”, skriver den hollandske professor Hans Kromhout, der i øjeblikket leder en langvarig undersøgelse ( i Holland) om virkningerne af mobiltelefonbrug på menneskers sundhed, og som er formand for et specielt udvalg for elektromagnetiske felter i det førende hollandske sundhedsråd, der rådgiver den nederlandske regering.

Det ser ud til, at “en lukket cirkel af ligesindede videnskabsmænd” har forvandlet ICNIRP til en selvoptaget videnskabsklub med mangel på biomedicinsk ekspertise samt mangel på videnskabelig ekspertise i specifikke risikovurderinger. Dermed skabes en situation, der let kan føre
til “tunnelsyn” indenfor organisationens egne rammer. To førende eksperter, Hans Kromhout og Chris Portier, bekræftede for os, at ICNIRP er en lukket, ikke-ansvarlig og ensidig organisation.

Som mange videnskabsmænd og kritiske observatører har påpeget, ser det ud til, at ICNIRP-medlemmer enten glemmer eller ignorerer videnskabelige studier, der finder mulige skadelige sundhedseffekter i fravær af opvarmning. Selvom nogle ICNIRP-medlemmer selv har anerkendt, at industrifinansieret videnskabelig forskning har en tendens til at producere mindre fund, der viser skadelige sundhedseffekter af EMF, mens offentlige finansierede undersøgelser – som NTP-undersøgelsen – finder signifikante forbindelser mellem EMF og skadelige sundhedseffekter, synes det ikke at have indflydelse på en andre synspunkter fra ICNIRP-medlemmer.

Størstedelen af ​​ICNIRP-videnskabsfolk har foretaget eller udfører forskning, der delvis er finansieret af industrien. Er dette vigtigt? Som vi argumenterer for i indledningen, tror vi, det er. Videnskabelige publikationer, medforfatter af to ICNIRP-videnskabsfolk – Anke Huss og Martin Röösli, bekræfter vigtigheden af ​​finansiering. I 2006 og 2009 foretog de en systematisk gennemgang af virkningen af ​​kilden til finansiering i eksperimentelle undersøgelser af mobiltelefonbrug på helbredet, og deres konklusion var, at ”branchestøttede studier var mindst sandsynlige for at rapportere resultater antydende (negative sundhedsmæssige) virkninger”. Og det er ikke den eneste undersøgelse, der viser dette, der har været adskillige undersøgelser af forskellene i rapportering fra industrifinansieret forskning versus offentlig finansieret forskning, der antyder en stærk finansieringsevne af resultaterne.

Ud over det faktum, at visse medlemmer af ICNIRP, samtidig er medlemmer af Den Internationale Komité for Elektromagnetisk Sikkerhed (ICES) fra det US-registrerede Institut for Elektriske og Elektroniske Ingeniører (IEEE), har vi set yderligere bevis for et tæt samarbejde mellem ICNIRP og ICES, en organisation, hvor mange mennesker fra medie- og telekomindustrien såvel som fra militæret er aktivt og strukturelt involveret. Under den nuværende ledelse af ICNIRP er disse bånd blevet endnu tættere “med målet at sætte internationalt harmoniserede sikkerhedsgrænser for eksponering for elektromagnetiske felter”. Dette må helt sikkert betragtes som en situation, hvor interessekonflikter er en reel mulighed.

Det fremgår af ICES-minutter (1), at ICNIRP arbejdede meget tæt med IEEE / ICES om oprettelsen af de nye retningslinjer for RF-sikkerhed, der blev offentliggjort i marts 2020. Og det indebærer at store telekommunikationsselskaber som Motorola og andre samt amerikanske militære havde en direkte indflydelse på ICNIRP-retningslinjerne, som stadig er grundlaget for EU-politikker på dette område.

Selvom der er meget lobbyvirksomhed fra telesektoren i Den Europæiske Union (både i Bruxelles og i medlemslandene), The European Telecommunications Networks Operators’ Association (ETNO) lobbyer ikke for at sænke ICNIRP-standarderne, da disse ikke ses som en del af det “regulerende pres”, der hæmmer den teknologiske udvikling. Men modsat: de normer, som ICNIRP foreslår, er de “harmoniserede grænser”, som ETNO glæder sig over. Alt i
alt synes telekomsektoren at være ret tilfreds med ICNIRPs positionering. Dette afviger fra standardproceduren i EU-beslutningstagning, når en bestemt branche på væsentlige aspekter, vil prøve at påvirke love og regler til egen fordel ved forskellige lobbystrategier. Tilsyneladende er der i ICNIRP-tilfælde simpelthen ikke noget behov for at gøre så. På samme tid virker forsikringssektoren for tiden ikke meget beroliget og ønsker ikke at blive sat i en situation med at skulle betale potentielle sagsomkostninger, hvis og når teleselskaber bliver sagsøgt, noget der sker mere og mere.
På trods af at ICNIRP har positioneret sig i løbet af de sidste 25 år som den eneste videnskabelige sandhed, når det kommer til en mulig sammenhæng mellem EMF og uheldige sundhedseffekter, vil det ikke være rigtigt at holde denne videnskabelige NGO udelukkende ansvarlig, når det en dag skulle blive uomgængeligt at EMF skaber sundhedsmæssige problemer. Nationale regeringer såvel som Europakommissionen, der trods alt er ‘traktatens vogter’, har en omhu-pligt til at beskytte sine borgere, og bør derfor også tage det juridisk bindende “Forsigtighedsprincip” i betragtning. Vi mener, at opfordringen til mere uafhængig videnskabelig vurdering på dette område er for alle argumenter nævnt ovenfor og i det følgende fuldt ud begrundet.
Det er den vigtigste konklusion af denne rapport: til virkelig uafhængig videnskabelig rådgivning kan vi
ikke stole på ICNIRP. Europakommissionen og nationale regeringer samt lande som Tyskland bør stoppe med at finansiere ICNIRP. Det er på høje tid, at Europa Kommissionen opretter et nyt, offentligt og fuldstændigt uafhængigt rådgivende råd om ikke-ioniserende stråling. De midler, der i øjeblikket er afsat til ICNIRP, kunne bruges til at oprette denne nye organisation. Og i betragtning af den samlede stigning i F & U-finansiering via Horizon Europe med en forventet
budget (for 2021-2027) på mellem 75 og 100 milliarder euro, bør finansiering på ingen måde udgør en uovervindelig hindring for at oprette dette nye, virkelig uafhængige organ.

(1) https://www.ices-emfsafety.org/wp-content/uploads/2017/08/TC95-Minutes-SC3-SC4-January-2017.pdf
Hele rapporten kan hentes her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf

5G-masseeksperimentet, Investigate Europe 2019

The ICNIRP Cartel and the 5G Mass Experiment
Som en del af et projekt kaldet “5G-masseeksperimentet”, Investigate Europe, (1) undersøgte et team af efterforskende journalister fra Den Europæiske Union (EU), risikoen for implementering af 5G, den femte generation af mobiltelefonteknologi og tilstrækkeligheden af retningslinjer for elektromagnetisk felt (EMF), der er fremmet af Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP).
Teamet har offentliggjort artikler i større aviser og magasiner i 8 EU-lande: Tyskland, Italien, Holland, Norge, Frankrig, England, Polen og Portugal. (1)
Investigate Europe påpeger eksistensen af ​​et “ICNIRP-kartel.” (2) Journalisterne identificerede en gruppe på 14 forskere, som enten var med til at oprette eller forsvare EMF-eksponeringsretningslinjerne, der blev formidlet af ICNIRP, en ikke-regeringsorganisation (NGO) med base i Tyskland. ICNIRPs selvvalgte medlemmer og rådgivere mener, at EMF’s sikkerhedsretningslinjer kun behøver at beskytte mennesker mod varme (eller termiske) effekter på grund af akut EMF-eksponering. ICNIRP-forskere hævder, at de tusinder af peer-reviewede undersøgelser, der har fundet skadelige biologiske eller sundhedsmæssige effekter af kronisk eksponering for ikke-termiske niveauer af EMF, er utilstrækkelige til at berettige til stærkere sikkerhedsretningslinjer. Journalisterne påpeger, at kartellet fremmer ICNIRP-retningslinjerne ved at foretage partiske gennemgange af den videnskabelige litteratur, der minimerer sundhedsrisici ved EMF-eksponering. Disse anmeldelser er foretaget for Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og andre statslige agenturer. Ved at bevare ICNIRP EMF-eksponeringsretningslinjer, der er favoriseret af industrien, sikrer kartellet, at celleindustrien fortsat vil finansiere forskning i sundhedseffekter. Udover disse fjorten forskere forsvarer måske flere dusin EMF-forskere i EU og andre lande aktivt ICNIRP-eksponeringsretningslinjerne.

Kilder:
1) https://www.investigate-europe.eu/en/2019/the-5g-mass-experiment/
2) How much is safe?
5G-masseeksperimentet, 4. januar 2019
Nogle forskere slår alarm om potentielle sundhedsrisici forårsaget af stråling fra mobil teknologi. Helt ubegrundet, forsikrer de fleste strålingssikkerhedsmyndigheder. De modtager råd fra en lille kreds af insidere, der afviser alarmerende forskning – og som sætter sikkerhedsgrænser.
https://www.investigate-europe.eu/en/2019/how-much-is-safe/
http://www.cqlpe.ca/pdf/5G-mass-experiment-ICNIRP-cartel-Investigate-Europe.pdf

Hvad har ICNIRPS formand Eric von Rongen (ny næstformand) publiceret.
Mona Nilsson påpeger, at Eric van Rongen ikke har offentliggjort original forskning i EMF. Faktisk er det objektive faktum, at størstedelen af Eric van Rongens publikationer er anmeldelser eller meninger, men ikke originale forskningsstudier. 1. maj 2018.
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2018/05/01/publications-by-eric-van-rongen-chairman-of-icnirp/

Strålsäkerhetsmyndigheten – SSM

Den svenske stats strålingsmyndighed, SSM, har en mangeårig tradition for en meget tæt relation til ICNIRP.
I det svenske forskerråd finder man blandt andre ICNIRP’s snart afgående formand, Eric van Rongen (Holland) samt ICNIRP-medlemmerne Anke Huss (Holland) og Martin Röösli (Schweiz). Fra Danmark sidder Aslak Harbo Poulsen i SSM’s forskerråd.
Aslak Harbo Poulsen var en del af forskerholdet bag Kræftens Bekæmpelses milliondyre danske kohorteundersøgelse (1), som Danmarks største mobilselskaber finansierede og som hvidvasknings instituttet IEI (2) var med til at designe. Den danske storundersøgelse fandt forventelig ikke sammenhæng mellem kræft og mobiltelefoni. Den internationale forskerverden måbede over både resultat og design. Undersøgelsen stod i modsætning til to andre studier, som WHO’s kræftagentur, IARC, i 2011 lagde til grund for at klassificere mobiltelefoni som muligvis kræftfremkaldende.
1) https://nejtil5g.dk/dokumenter/christoffer-johansen/
2) https://nejtil5g.dk/dokumenter/iei-international-epidemiology-institute/

SMS udgav april 2020 rapporten:
SSM’s Scientific Council on Electromagnetic Fields: Recent Research on EMF and Health Risk – Fourteenth report from SSM’s Scientific Council on Electromagnetic Fields, 2019
Sammensætningen af det råd som udgav rapporten er:
Anke Huss, PhD, epidemiology, University of Utrecht, the Netherlands
Aslak Harbo Poulsen, PhD, epidemiology, Danish Cancer Society, Copenhagen, Denmark
Clemens Dasenbrock, Dr. med. vet., professor, toxicology/experimental oncology, c/o Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine, Hannover, Germany
Eric van Rongen, PhD, radiobiology, Health Council of the Netherlands, The Hague, The Netherlands
Heidi Danker-Hopfe, Dr. rer.nat., professor, human biology/mathematics/sleep medicine, Charité – University Medicine, Berlin, Germany
Lars Mjönes, BSc, radiation protection, Sweden (scientific secretary)
Leif Moberg, PhD, physics/radiation protection, Sweden (chair)
Maria Rosaria Scarfi, PhD, cell biology, National Research Council, Naples, Italy
Martin Röösli, PhD, professor, epidemiology, Swiss Tropical and Public Health Institute, Basel, Switzerland

Måske fordi der jo åbenlyst sidder repræsentanter for ICNIRP i rådet skriver man: “Declarations of conflicts of interest are available at the Swedish Radiation Safety Authority.” Går man ind på hjemmesiden kan man ikke finde en sådan erklæring, men man kan se hvem man samarbejder med internationalt. ICNIRP bliver ikke dog nævnt.
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/rapporter/stralskydd/2020/202004/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/47542ee6308b4c76b1d25ae0adceca15/2020-04-recent-research-on-emf-and-health-risk—fourteenth-report-from-ssms-scientific-council-on-electromagnetic-fields-2019.pdf

IEEE-ICES International Committee on Electromagnetic Safety

“I dag, under regler og tilsyn med IEEE Standards Association Standards Board, er Den Internationale Komité for Elektromagnetisk Sikkerhed (ICES) ansvarlig for udvikling af standarder for sikker anvendelse af elektromagnetisk energi i området fra 0 Hz til 300 GHz i forhold til:
de potentielle farer ved eksponering af mennesker, flygtige materialer og eksplosionsanordninger for sådan energi, standarder for produkter, der udsender elektromagnetisk energi efter design eller som et biprodukt ved deres drift, og standarder for miljøgrænser.
ICES følger en åben konsensusproces med en balance mellem discipliner og en afbalanceret repræsentation fra de medicinske, videnskabelige, ingeniør-, industri-, regerings- og militærsamfund. Fra den 24. november 2014 udgjorde medlemskab af de centrale ledelses- og tekniske udvalg (TC95 og TC34) mere end 209 fagfolk, der repræsenterer 27 lande. ICES stræber efter at opnå konsensus blandt alle interessenter i sikker anvendelse af elektromagnetisk energi og derved fremstille praktiske videnskabsbaserede standarder, der let accepteres og anvendes.”

https://www.ices-emfsafety.org/about-us/

Dariusz Leszczynski – professor og ekspert indenfor EMF – skriver om IEEE-ICES:
“IEEE-ICES er en slam-dunk sag for interessekonflikten. Jeg har været medlem af IEEE-ICES i et par år, og efter at jeg lærte, hvordan det fungerer, trådte jeg af i 2009 (af en eller anden grund var IEEE-ICES ikke glad for det, fordi de forsøgte at overtale mig til at blive).
Størstedelen af ​​medlemmerne af IEEE-ICES er ingeniører ansat i branchen. På det tidspunkt, hvor jeg var medlem, tilhørte nogle af pladserne inden for IEEE-ICES forskere fra Motorola eller Siemens.
Sikkerhedsgrænser udviklet af IEEE-ICES er designet af ingeniører, der arbejder for den trådløse telekommunikationsindustri. At stemme i denne gruppe om de foreslåede sikkerhedsgrænser er nærmest fusk, fordi teleingeniører stemmer om forslag udarbejdet af de samme teleingeniører. Telekomingeniørerne har altid haft majoriteten inden for IEEE-ICES. Så hvor pålidelige er disse sikkerhedsgrænser?
Kort fortalt er IEEE-ICES sikkerhedsretningslinjer udarbejdet af brancheingeniører og godkendt af brancheingeniører, der senere implementerer dem i deres egne brancher som pålidelige og udelukkende videnskabsbaserede og brancheuafhængige sikkerhedsretningslinjer.

https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/04/08/pall-firstenberg-and-the-silent-enablers-are-responsible-for-the-current-5g-storm/

WHO

WHO’s klassificering

IARC

International Agency for Research on Cancer (IARC). IARC er en uafhængig, international organisation specialiseret i kræftforskning under WHO. IARC’s rolle er at koordinere og iværksætte samarbejde omkring kræftforskning over landegrænser og mellem organisationer. Hovedformålet er ved hjælp af epidemiologi, laboratorieforskning og biostatistik at identificere årsager til kræft med henblik på at kunne forebygge kræft.

”IARC CLASSIFIES RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS AS  POSSIBLY CARCINOGENIC TO HUMANS” (2011)

IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans ; v. 102, (udgivet 2013) repræsenterer synspunkter og ekspert udtalelser fra IARC – arbejdsgruppen om Evaluering af kræftfremkaldende risici for mennesker, som mødtes i Lyon den 24.- 31. maj 2011.
https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono102.pdf
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanonc/PIIS1470-2045%2809%2970213-X.pdf
https://www.iarc.fr

At WHO’s kræftagentur IARC klassificerede al radiofrekvent stråling som muligvis kræftfremkaldende (kategori 2B), er baseret på en grad af evidens. I 2011 fandt IARC i begrænset omfang evidens for, at langtidsbrug af mobiltelefoner (fra 30 min. dagligt og derover) øger kræftrisikoen. Det var baseret på det store internationale INTERPHONE-studie og svenske Lennart Hardells såkaldte case-control studier. Siden har man i verdens største dyreforsøg på området fundet klar evidens for kræftudvikling.

IARC ventes at genindkalde ekspertpanelet mellem år 2022 og 2024.
Mobilstråling vil med stor sandsynlighed kræftvurderes af IARC mellem år 2020 og 2024, og mobilstråling har høj prioritet. Det skriver en gruppe af rådgivere i en rapport, som blev offentliggjort i oktober 2019 af WHO’s kræftagentur IARC.
“Anbefaling for ikke-ioniserende stråling (radiofrekvens): Høj prioritet (og klar til evaluering inden for 5 år)”
(Se rapporten side 148: https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2019/10/IARCMonographs-AGReport-Priorities_2020-2024.pdf)

Vi bliver ofte mødte med et såkaldt argument om at i kategori 2B har vi også kaffe og syltede agurker, så hvad er problemet? De glemmer så at fortælle, at i denne kategori finder vi fx også pesticider, DDT, bly, dioxin og udstødningen fra benzinmotorer.

IARC: Cell Phone Radiation Is a Possible Human Carcinogen
Artiklen gennemgår hele processen med at få klassifikationen vedtaget.

Tirsdag den 31. maj 2011 udgav mere end to dusin forskere og læger fra 14 lande – en gruppe som IARC-direktør Christopher Wild kaldte ”verdens førende eksperter” – en fælles erklæring om, at mobiltelefon og andre typer radiofrekvens (RF) og mikrobølgestråling muligvis forårsage kræft.
Ved slutningen af ​​det otte dages møde var der seks holdouts, men til sidst var der kun en afvigende stemme tilbage i rummet. (Gruppen var enig i, at personens navn skulle forblive hemmelig.) IARC frigav nyheden: Langvarig brug af en mobiltelefon kan føre til to forskellige typer tumorer, gliom, en type hjernekræft og akustisk neuroma, en tumor i det auditive nervesystem.
Et andet medlem af arbejdsgruppen ville også have dissenteret, hvis ikke han havde forladt mødet før den endelige afstemning. Det var Peter Inskip fra U.S. National Cancer Institute (NCI) der forlod mødet tidligt og ikke vendte tilbage. Aleea Farrakh Khan fra NCI-kontoret for medierelationer bekræftede, at Inskip gik glip af den endelige afstemning og sagde, at han vil tilslutte sig en “lille gruppe” af medlemmer af arbejdsgruppen i en “mindretalsopinion”.
https://microwavenews.com/news-center/iarc-cell-phone-radiation-possible-human-carcinogen

EMF-projektet

WHO EMF-projektet er en anden enhed end WHO International Agency for the Research on Cancer (IARC). IARC udpeger eksperter for interessekonflikter og brancheforhold og har klassificeret RF som et kræftfremkaldende stof i klasse 2 B, mens EMF-projektet (også under WHO-paraplyen) kritiseres for manglende gennemsigtighed og brancheloyalitet. Se (Hardell 2017) offentliggjort i International Journal for Oncology med detaljer om branchebåndene i WHO EMF-projektet.

World Health Organization, radiofrequency radiation and health – a hard nut to crack (Review)
Lennart Hardell, 21. juli 2017
Abstract
“I maj 2011 vurderede Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) kræftrisici fra radiofrekvent (RF) stråling. Humane epidemiologiske undersøgelser gav tegn på øget risiko for gliom og akustisk neurom. RF-stråling blev klassificeret som gruppe 2B, et muligt humant kræftfremkaldende stof. Yderligere epidemiologiske, dyre- og mekanistiske undersøgelser har styrket sammenhængen. På trods af dette er der i de fleste lande kun gjort lidt eller intet for at reducere eksponeringen og oplyse folk om sundhedsfarer ved RF-stråling. Tværtimod er omgivelsesniveauerne steget. I 2014 lancerede WHO et udkast til en monografi om RF-felter og sundhed til offentlige kommentarer. Det viste sig, at fem af de seks medlemmer af kernegruppen, der varetager udkastet, er tilknyttet Den Internationale Kommission for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse (ICNIRP), en brancheloyal NGO, og dermed har en alvorlig interessekonflikt. Ligesom ved ICNIRP afvises evaluering af ikke-termiske biologiske effekter fra RF-stråling som videnskabelig dokumentation for negative sundhedseffekter i monografien. Dette har fremkaldt mange kommentarer sendt til WHO. På et møde den 3. marts 2017 på WHOs kontor i Genève blev det imidlertid udtalt, at WHO ikke har til hensigt at ændre kernegruppen.
https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2017.4046

Will WHO Kick Its ICNIRP Habit?
Non-Thermal Effects Hang in the Balance Repacholi’s Legacy of Industry Cronyism.
Efter otte års arbejde genåbner Verdenssundhedsorganisationen (WHO) sin gennemgang af sundhedseffekterne af RF-stråling for en sammenfattende rapport, der skal tjene som benchmark for sine mere end 150 medlemslande. Rapporten vil blive brugt som en guide til at reagere på udbredte bekymringer over den nye verden af 5G.
WHO udsendte i oktober 2019 en offentlig indkaldelse af detaljerede litteraturanmeldelser om ti typer af RF-sundhedsmæssige påvirkninger fra kræft til fertilitet mod elektrohypersensitivitet. Nogle betragter udmeldingen som et tegn på, at sundhedsagenturet er interesseret i udtalelser ud over International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), der har været partner i sin lang tid. De håber, at WHO endelig er klar til at anerkende bevis for effekter på lavt niveau, især forbindelsen mellem mobiltelefoner og kræft.
Andre er langt fra overbevist. Skeptikerne ser de nye tiltag lidt mere som en handling, der har til formål at vildlede. De frygter, at WHO kun gennemgår udviklingen og i sidste ende vil holde sig til ICNIRPs holdbare holdning om, at der ikke er andre RF-effekter end dem, der er forårsaget af opvarmning.
https://microwavenews.com/news-center/can-who-kick-icnirp-habit

Den 10. januar 2020 bad Lennart Hardell WHOs ledelse, herunder generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, Maria Neira og Emilie van Deventer, om gennemsigtighed i den systematiske gennemgangsproces.
Specifikt skrev han:
”De nedenstående hovedspørgsmål skal hurtigst muligt besvares af WHO og lægges op på nettet:
      1. Navne på personer i evalueringsgruppen hos WHO og eventuelle interessekonflikter i denne gruppe.
      2. De videnskabelige kriterier anvendt i udvælgelsesprocessen.
      3. Præsentation af alle grupper, der ansøgte om de forskellige grupper SR1 til SR10.
      4. Hvilken gruppe der endelig blev valgt til hver effekt, eventuelle interessekonflikter inden for gruppen og videnskabelige fordele for hvert individ. ”

Hardells brev følger op på en lignende opfordring fra en gruppe på 18 forskere i begyndelsen af december 2019, der også spurgte til , hvem der blev valgt evalueringsteamene, og hvilke kriterier der blev brugt til at evaluere dem.
Indholdet af brevet kan findes sidste i denne artikel:
https://microwavenews.com/news-center/can-who-kick-icnirp-habit
Se også: https://tabttraad.home.blog/2020/01/11/topforsker-kraever-nu-aabenhed-af-whos-2020-gennemgang-af-straalingsforskning/

Hverken WHO eller strålingsprojektets leder siden 2006, Emilie van Deventer, har svaret på henvendelsen, og gruppen har derfor klaget gruppen til WHO’s generalsekretær og WHO’s kontor for etik den 1. nov. 2020.
Det skriver den amerikanske tænketank, Enviromental Health Trust i en nyhed på sin hjemmeside den 3. nov. 2020.
https://ehtrust.org/will-the-world-health-organization-dr-van-deventer-answer-questions-on-transparency/

“Kære FNs generalsekretær og etiske kontor,
Jeg skriver, fordi jeg gentagne gange har skrevet til Dr. Van Deventer og aldrig modtaget svar på specifikke spørgsmål stillet af forskere.

Kære Dr. Van Deventer,
1. Har WHO nogensinde undersøgt virkningerne af radiofrekvens på træer, fugle, insekter og dyreliv. Hvis ikke, hvem overvåger dette problem og sikrer beskyttelse af miljøpåvirkninger?
2. Er du opmærksom på grænser for radiofrekvensstråling udviklet til at beskytte fugle, bier, træer og vilde dyr?
3.Hvornår tilføjes resultaterne af “klart bevis for kræft” og DNA-skader fra National Toxicology Program Study on Cell Phone Radiation til WHO’s websted?
4. Jeg er blevet informeret af eksperter, at selvom de er et deltagende land i WHO EMf-projektet, deltog de ikke i skrivningen af ​​det seneste faktaark om 5G eller på nogen faktaark, der blev fundet på WHO EMF-projektets websted, så afklare processen ved at hvilke nye faktaark er skrevet og offentliggjort på WHOs websted, såsom 5G-mobilnetværk og sundhedsark, der blev sat online i 2020.
5. Hvilket personale er en del af WHO TEAM’s stråling og sundhed, der arbejder med spørgsmålet om ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling?
Del venligst navne og positioner.
6. Ifølge WHOs webside har Verdenssundhedsorganisationen IKKE foretaget en evaluering af den nuværende undersøgelse af radiofrekvensstråling siden 1993. Dette fremgår af hjemmesiden ”Verdenssundhedsorganisationen foretager en sundhedsrisikovurdering af radiofrekvente elektromagnetiske felter for at udgives som en monografi i Environmental Health Criteria Series. Denne publikation vil … opdatere monografien om radiofrekvensfelter (1993). ” Har der været nogen nyere systematisk evaluering af videnskaben foretaget af Verdenssundhedsorganisationen med hensyn til sundhedseffekter udført siden 1993?

Spørgsmål fra forskere vedrørende gennemsigtighed i WHO EMF-projektet
Disse spørgsmål blev først sendt i december 2019 og blev aldrig besvaret. Disse spørgsmål vedrører “Opfordring til udtryk for interesse for systematiske anmeldelser (2019).”
1. Hvem vælger specifikt holdene?
2. Hvad er kriterierne for udvælgelse?
3. Et problem, der ofte savnes i CIO-former, er økonomiske forhold mellem universiteter og virksomheder. For eksempel er New York University Wireless så stærkt finansieret af telekommunikationsselskaber, der finansierer, at det blev udtalt, at “datterselskaberne deler i det som en F & U-arm.” Vil industriens finansiering af universiteter blive angivet på COI-formularerne?
4. WHO EMF-projektet har flere faktaark online. Hvilke forskere skrev disse, og hvad var processen med konklusionerne i disse faktaark?
– Elektromagnetiske felter og folkesundhed: mobiltelefoner revideret oktober 2014
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones
Spørgsmål og svar på mobiltelefoner og deres basestationer 2013
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/what-are-the-health-risks-associated-with-mobile-phones-and-their-base-stations
Eksponering for ekstremt lave frekvensfelter – Backgrounder (juni 2007)
https://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs322/en/
Basestationer og trådløse netværk – Backgrounder (maj 2006)
https://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs304/en/
Elektromagnetisk overfølsomhed – Baggrund december 2005
https://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs296/en/
Statiske elektriske og magnetiske felter – Backgrounder (marts 2006)
https://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs299/en/
5. Vil forskere, der også er en del af ICNIRP, blive identificeret i COI-processen?”

Signed,
Henry Lai, PhD, Professor Emeritus, University of Washington, Seattle, WA
Simona Carrubba, PhD, Mercyhurst University, Erie, PA
Kjell Hansson Mild, Department of Radiation Sciences Umeå University SE-901 87  Umeå, Sweden
Semra Tepe Çam, Assoc.Prof., Turkish Atomic Energy Authority Ankara Turkey
Alvaro Augusto de Salles, Ph.D., Professor, Federal University of Rio Grande do Sul- UFRGS, Porto Alegre, Brazil
Alfonso Balmori, BSc , Biologist. Spain
Samuel Milham MD, MPH., Retired Washington State Health Department
Kavindra Kesari, Ph.D, , Senior Scientist, Department of Applied Physics, Aalto University, Espoo, Finland
Livio Giuliani, , “dirigente di ricerca” of Italian National Health Service, ICEMS Spokesman
Jerry L. Phillips, Ph.D., Executive Director, Excel Centers, Professor Attendant, Department of Chemistry & Biochemistry
David O. Carpenter, M.D., Director, Institute for Health and the Environment, University at Albany
Wenjun Sun, PhD , Professor, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China
Lukas H. Margaritis, Professor Emeritus of Cell Biology and Radiobiology, Dept of Cell Biology and Biophysics Faculty of Biology, University of Athens
Carl F. Blackman, U.S. Environmental Protection Agency (1970-2014), Retired
Dr. Besarion Partsvania, Georgian Technical University
Hidetake Miyata, PhD., , Associate Professor, Department of Physics, Tohoku University, Japan
Marie-Claire Cammaerts,, University of Brussels, Belgium, Retired
Martin L. Pall PHD, Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences, Washington State University
Paul Héroux, PhD  , Professor of Toxicology and Health Effects of Electromagnetism, McGill University Medicine, Department of Surgery, McGill University Health Center

Om WHOs historiske kursskifte:
https://helbredssikker-telekommunikation.dk/sites/default/files/WHOs%20historiske%20kursskifte_0.pdf

WHO kritiseres for interessekonflikt i re-evaluering av helserisikoen ved stråling

WHO’s arbejde inden for sundhedsfarer ved elektromagnetisk stråling fra trådløse teknologier (WHO’s The International EMF Project) har siden 1996 været domineret af mennesker fra ICNIRP – telelobbyen i WHO. Projektet har helt klart været fokuseret på markedsføring af ICNIRPs grænseværdier inden for et “harmoniseringsprojekt”, på trods af det faktum, at ICNIRPs grænseværdier ikke engang har ambitioner om at yde nogen beskyttelse mod langtidseksponering. EMF-projektet blev startet af ICNIRPs første formand Michael Repacholi, nu konsulent for mobilbranchen. Han ledede EMF-projektet ved WHO i årene 1996 og 2006 under stigende kritik på grund af sit tætte samarbejde med branchen. I løbet af en årrække blev WHO-projektet finansieret med 50% af mobilindustriens vigtige lobbyer GSMA (GSM Association) og MMF (Mobile Manufacturer Forum). Der kom bidrag fra Motorola, som blev kanaliseret via det hospital i Adelaide, hvor Michael Repacholi havde været ansat. På den måde omgik man direkte WHO’s regler om funding. Den nuværende projektleder Emilie van Deventer blev ansat af Michael Repacholi. Da Van Deventer blev rekrutteret, var hun ansat som lektor ved University of Toronto, hvor hendes arbejde blev finansieret af et telekommunikationsfirma og det canadiske forsvarsministerium. Hun er elektroingeniør og er specialiseret i udvikling af mikrobølgeantenner, hvilket er svært at gennemskue, når hun bliver præsenteret som “Doctor”, hvilket hun gør, når hun deltager i det svenske strålevernet, Strålsäkerhetsmyndigheten, men hun har ingen medicinsk ekspertise.
Der sidder altså nu en elektroingeniør som leder af et tomandskontor, som holder øje med sundhedskonsekvenserne for verden. Det tegner til, at WHO gentager tobaksindustriens infiltration, som WHO selv beskrev i en lang, selvransagende rapport for ca. 20 år siden.
https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/who-kritiseres-for-interessekonflikt-i-re-evaluering-av-helserisikoen-ved-straling?publisherId=4050033&releaseId=5715284

I 2007 sagde WHO’s daværende strålingschef, Michael Repacholi, til det belgiske medie Mediaattitudes, at halvdelen af finansieringen i hans egen tid som leder fra 1996 til 2006 kom fra teleindustrien. Artiklen er i mellemtiden blevet væk sammen med det belgiske medie, der ikke eksisterer længere.

Fra egen mund: I et interview i 2012 til den norske tv-station NRK’s dokumentarserie “Brennpunkt” angav Michael Repacholi blankt, at WHO’s finansiering til EMF-projektet kom fra den trådløse industri.
Her fra Tabt Tråd. Hele udsendelsen finder du her: https://youtu.be/0LTOlzRVBOY

Samme år kunne det franske webmedie Agoravox citere GSMA’s talsmand David Pringle for, at GSMA årligt donerede 50.000 euro til WHO’s mobilstrålingsprojekt i 90’erne og at årsbeløbet midt i nullerne var øget til 150.000 euro.

Mobiltelefoni: Bestikkelse hos WHO?
Agoravox, 26. jan. 2007.
Fra artiklen
“Operatører, mobiltelefonproducenter, offentlige myndigheder: alle, uden undtagelse, søger tilflugt bag Verdenssundhedsorganisationens (WHO) hellige anbefalinger om elektromagnetisk stråling. Men er WHO virkelig så neutral og objektiv?
Kernen, intensiv lobbyvirksomhed, bestikkelse, interesseret finansiering …: i juli 2000 offentliggjorde et udvalg af uafhængige eksperter med mandat fra WHO en bombe på 260 sider, der detaljeret beskriver de dunkle taktikker, der anvendes af tobaksindustrien til at underminere WHO tobakskontrolkampagner. For at undgå skandalen udsendte FN-agenturet 15 sider med henstillinger, så dets arbejde i fremtiden aldrig igen ville blive undermineret af industrielle interesser. Men har WHO virkelig lært fortidens erfaringer? Flere og flere mennesker tvivler på det. I de senere år har mistænksomhedens strammet sig især omkring en mand, der indtil for nylig havde betydelig magt.
Mens navnet Mike Repacholi ikke betyder noget for almindelige mennesker, giver det nældefeber hos mange forskere såvel som foreninger, der kæmper for oprettelsen af ​​strengere elektromagnetiske emissionsstandarder.”
“Fysiker og doktor i biologi, Mike Repacholi, har været koordinator for det internationale projekt til undersøgelse af elektromagnetiske felter (eller “CEM-projekt”), der blev lanceret af WHO i 1996, i de sidste ti år.”

CEM-projektet var korrupt fra starten,” sagde Andrew Marino, professor i cellebiologi ved University of Louisiana Center for Health Sciences i USA. Michael Repacholi har været kendt i mere end seks år som en betalt konsulent og talsmand for virksomheder, der er ansvarlige for at generere elektromagnetisk forurening. Hvad der er sikkert er, at hr. Repacholi blev hyret af et australsk elselskab i 1990 for at vidne som ekspert på deres vegne i en retssag anlagt af landmænd i New South Wales, der var imod installation af en højspændingsledning på deres land. I slutningen af ​​1995, et par måneder før han tog roret over CEM-projektet hos WHO, spillede hr. Repacholi med glæde dette lille spil igen. På vegne af den newzealandske mobiloperatør BellSouth, denne gang . Det var derefter et spørgsmål om at argumentere for operatøren mod beboere i Christchurch i modsætning til installation af en relæantenne 70 meter fra en børnehave … To år senere gjorde Mr. Repacholi “også alt for at minimere og dæmpe de knusende resultater af en undersøgelse udført på transgene mus i Australien”, minder Etienne Cendrier fra Robin Hood-foreningen. Denne dobbeltblinded undersøgelse viste en fordoblet tumorrisiko, når mus blev udsat for to timer om dagen i 18 måneder for stråling fra en GSM. Disse mus, genetisk modificerede til let at udvikle tumorer, bruges almindeligvis i forskning for at “spare tid” for at forudse virkningerne af et lægemiddel eller en miljøfaktor, som normalt ikke ville forekomme før efter. mange år. Koordineret af Repacholi i 1993 blev denne forskning udført på Royal Hospital i Adelaide på det tidspunkt finansieret af den australske operatør Telstra.”
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/telephonie-mobile-trafic-d-18299

Biologiske virkninger og sundhedsfarer ved mikrobølgestråling.
Internationalt symposium, Warszawa, den 15. 18. oktober 1973.

Dokumentet på 350 og sponsoreret af Verdenssundhedsorganisationen WHO, US Department of Health, Education and Welfare og Det Videnskabelige Råd under ministeren for sundhed og social velfærd, Polen.
Dokumentet beskriver primært de negative virkninger af mikrobølgestråling på neurologiske, vaskulære og kardiale systemer såvel som på skjoldbruskkirtlen og thrombocytterne; den rapporterer også, at mikrobølger blandt andet kan forårsage type II-diabetes, søvnproblemer, grå stær, opacificering af okularlinsen, og adfærdslidelser.
Deltagere
Der deltog tres deltagere fra de følgende lande og fra WHO: Canada, Tjekkoslovakiet, Danmark (Professor og Direktør for Finsen Instituttet M. Faber), Forbundsrepublikken Tyskland, Frakrig, Den tyske demokratiske republik (DDR), Japan, Polen, Sverige. Unionen af den socialistiske sovjetrepublik (USSR), the United Kingdom og De Forenede Stater (USA).
Tre specialister fra Argentina, Tjekkoslovakiet og Israel, der var inviteret til at deltage i symposiet, måtte aflyse deres planlagte deltagelse. Repræsentanter for flere internationale organisationer deltog også i symposiet. Deltagerne var videnskabsmænd og programledere fra forskellige institutioner, universiteter, agancies og laboratorier, der beskæftiger sig med fysik, biomedicin og adfærdsvidenskab.
Links til det fulde dokument findes nedenfor, hvor session E er særlig relevant ift. sundhedseffekterne af mikrobølgestråling.
Konklusion og anbefalinger for session E:
Arbejdseksponering og offentlige sundhedsaspekter ved mikrobølge stråling.
Vanskelighederne med stift kontrollerede kliniske og epidemiologiske undersøgelser blev diskuteret, især for langtidsstudier. Da der i øjeblikket ikke findes nogen pålidelige metoder og udstyr til individuel dosimetri, skal eksponeringen af mennesker der arbejder med mikrobølger estimeres på baggrund af målinger foretaget på arbejdssteder og gennemsnitlig eksponeringstid (ugentlig, månedlig). I mange tilfælde kan dette være vanskeligt, som for eksempel i tilfælde, hvor de udsatte personer bevæger sig rundt og arbejder med bevægelige mikrobølgestråler. Arbejdstypen skal tages i betragtning. Afhængigt af typen af ​​arbejde kan eksponering for nær eller fjerne felter være dominerende, hvilket påvirker pålideligheden af ​​dosimetriske data. Mulighederne for tilfældige eller utilsigtede eksponeringer (højt niveau) skal også estimeres.
Der skal lægges særlig vægt på mulige virkninger af andre miljøfaktorer, der kan forekomme på arbejdssteder, hvor mikrobølgeudstyr anvendes. To faktorer blev nævnt specielt under diskussionen: Omgivelsestemperatur (mikrobølgesvejsning) og eksponering for røntgenstråler, i øvrigt genereret af meget forskelligt mikrobølgeudstyr.
Dr. Sadcikova understregede, at alle disse overvejelser blev taget i betragtning i de undersøgelser, hun havde beskrevet. Især blev omgivelsestemperaturen ikke forhøjet, og røntgeneksponering blev kontrolleret. De mennesker der arbejder med mikrobølger, og blev undersøgt i hendes studier, blev ikke er udsat for tilfældige røntgenstråler. Det bør dog understreges, at de undersøgte personer begyndte deres arbejde, inden Sovjetunionens nuværende sikre eksponeringsgrænser blev indført. På grund af dette inkluderer “erhvervssagshistorier” perioder med eksponering, der var højere end tilladt i henhold til de nuværende regler i Sovjetunionen.
Under diskussionen blev det også understreget, at der aldrig blev set alvorlige kardiovaskulære forstyrrelser hos mennesker (eller i forsøgsdyr) som følge af mikrobølgeeksponering.
Ifølge forfatterne og diskussionsgrupper henvises der til nervesystemet, hvor langt de væsentlige kliniske fund (subjektive klager, fysisk undersøgelse, bioelektriske optagelser) i tilfælde af langvarig eksponering i mikrobølgeovn eller overeksponering. Udtrykket “mikrobølge neurose” blev nævnt.
En livlig, men udtømmende diskussion vedrørte mikrobølgelinseskade. Ifølge Dr. Zaret er mikrobølgestarakter karakteriseret ved typiske træk, set ved oftalmologisk undersøgelse og let genkendelige. Ifølge Dr. Zàydeck kan langvarig mikrobølgeeksponering forårsage en “acceleration” af den normale aldringsproces, og mere uklarhed og diskrete linseskift ses hos mikrobølgearbejdere end i aldersgrupper, der kan sammenlignes. Ingen karakteristiske morfologiske træk findes dog. Dr. Appleten bekræftede sine tidligere offentliggjorte resultater (Arch. Ôphthalmology, 88, 259, 1972), at der ikke kan findes forskelle i linsens gennemsigtighed mellem mikrobølgearbejdere og sammenlignelige aldersgrupper af ikke-eksponerede personer. Disse resultater bekræftes desuden nu ved undersøgelse af ca. 1500 militærpersonale, der arbejder med mikrobølgeudstyr. Ingen forklaring på disse forskelle kunne findes. Særlig opmærksomhed bør rettes mod retinal læsioner hos mikrobølgearbejdere, idet det generelle indtryk er, at sådanne læsioner kunne have været overset i tidligere undersøgelser.
I papirerne om mikrobølgeovnens øjenskader synes problemet med grå stær at dominere. Om de observerede grå stær er af en særlig type eller ej, kan ikke defineres klart. Der synes at være overbevisende beviser for, at opaciteter i linsen forekommer blandt mikrobølgearbejdere. Det foreslås, men ikke bevist, at dette er et resultat af eksponering for mikrobølger. Hos de fleste undersøgte mikrobølgearbejdere, hvor uklarheder er blevet påvist, har disse ændringer ingen klinisk betydning. Imidlertid kan de være af stor betydning, da de kan være tegn på en stærk udvikling. Retinal ændringer er rapporteret. For at forstå disse øjenændringer bør der foretages yderligere epidemiologiske undersøgelser i kombination med teoretisk og eksperimentelt arbejde. Der synes ikke at være noget bevis for, at disse ændringer kun er termiske.
Ovenstående diskussion førte til en overvejelse af problemet med passende kontrolgrupper. Ingen tilfredsstillende løsning kunne tilbydes. Det er ekstremt vanskeligt at finde menneskelige grupper, der kun adskiller sig i en variabel grad af mikrobølgeeksponering eller eksponerede og ueksponerede grupper, der er identiske i andre henseender. Alle medicinske epidemiologiske undersøgelser angiver lignende spørgsmål og tvivl, der kræver endelig eksperimentel verifikation.
Specificiteten af ​​de kliniske symptomer på mikrobølgeeffekter blev illustreret i flere grupper af erhvervsmæssig eksponering i henhold til det kliniske billede. Autonome lidelser og kardiovaskulære og hæmodynamiske funktionelle forstyrrelser blev fremhævet. Det neurologiske billede kan indikere de mulige farer i arbejdsmiljøet. Computeranalyse af store grupper i henhold til forskellige typer eksponering og kliniske symptomer, elektrofysiologiske og biokemiske resultater gør det muligt for at få information om kvaliteten, hovedstadierne for indtrængen og trokalisering af læsioner i nervesystemet. Problemerne med de mekanismer, der fungerer ved forstyrrelser af nervesysteren, kan forklares ved den rektangulære forgrening af kar, der springer til hjernestammen og til det tidsmæssige område med nedsat blodgennemstrømning og nedsat iltning. En termisk effekt kan antages at være ansvarlig for symptomerne på fossa posterior. Metodiske aspekter af undersøgelsen blev fremhævet. Forebyggende tiltag kan udledes af kliniske resultater, og der kan fastlægges kriterier for personer, der skal udelukkes fra at arbejde med rnicrobølger.
Der er blevet lagt vægt på biokemiske ændringer, såsom glukosetolerance, niveauer af pyruvsyre og mælkesyre såvel som af kreatinin i urinen, blodprotein med nøjagtige sammenhænge med arbejdsforholdene, niveauerne af kolesterol, l7-ketosteroider osv. I de fleste tilfælde tilfælde kan biokemiske ændringer tilskrives ændringer i reguleringsmekanismer.
En meget livlig diskussion var koncentreret om termiske effekter og uspecifik indflydelse på arbejdsforholdene og på problemet med biologiske effekter og sundhedsaspekter i befolkningen, hvor farerne ved mikrobølgeovn og ultra højfrekvente elektromagnetiske felter kan spille en rolle for levevilkårene.
På baggrund af de præsenterede kliniske studier blev der fremsat følgende anbefalinger:
1. At søge yderligere passende forebyggende foranstaltninger ikke kun for personer, der udsættes for mikrobølger på arbejdspladsen, men også for den generelle befolkning i mulig fare
2. At gøre yderligere epidemiologiske komparative og dynamiske undersøgelser.
3. At understrege evalueringen af ​​raffinerede tests af motorsystemets funktion som et diagnostisk værktøj til estimering af eksponeringen for mikrobølger.
4. At inkludere undersøgelsen af ​​nethinden i alle oftalmologiske undersøgelser.
Konklusioner og anbefalinger
“Den udbredte og stigende brug af mikrobølgekraft har i høj grad øget muligheden for eksponering for både erhvervsmæssige og generelle befolkningsgrupper i mange lande i verden. Beskyttelsesforanstaltninger og sundheds- og sikkerhedsstandarder har varieret meget i forskellige dele af verden, hovedsagelig på grund af forskelle i forskningstilgange, fund og fortolkninger. Så vidt muligt er det bydende nødvendigt at løse eller fjerne hindringer for en fælles forståelse af det videnskabelige grundlag for beskyttende foranstaltninger.
Resultaterne af dette mindeværdige internationale symposium med hensyn til meningsfuld udveksling af data, ærlig diskussion af synspunkter, entusiastisk interesse for muligheder for samarbejdsvillige virksomheder og de anbefalinger, der følger, udgør et vigtigt skridt i retning af fremme af viden inden for området. Følgende anbefalinger blev fremsat:
1. For at fremme international koordinering af forskning om mikrobølgestrålings biologiske virkninger bør der være en løbende udveksling af information, forbedret effektivitet af oversættelsestjenester, udvekslingsbesøg og tættere samarbejde om forskningsprojekter og publikationer.
2. Et program, der beskæftiger sig med ikke-ioniserende stråling, bør udvikles af et internationalt sundhedsagentur, der kan udøve lederskab på dette område og lette kommunikation mellem forskere. Man håbede, at Verdenssundhedsorganisationen ville påtage sig dette ansvar.
3. Der bør gøres alt for at etablere internationalt acceptabel nomenklatur og definitioner af fysiske størrelser og enheder og standardisere måleteknikker og dosimetri. Der bør oprettes en international gruppe, der skal udarbejde procedurer for at nå disse mål.
4. For at opnå en mere ensartet tilgang til diskussionen af ​​mekanismer, der ligger til grund for biologiske effekter, foreslås det, at mikrobølgeintensiteter betragtes som opdelt i tre omtrentlige områder som følger:
a) Området over 10 mW / cmz i særdeles forskellige termiske effekter dominerer.
b) Området under 1 mW / cmz, hvor termiske effekter er usandsynlige.
c) Et mellemliggende område, hvor der opstår svage men mærkbare termiske effekter samt direkte felteffekter og andre effekter af mikroskopisk eller makroskopisk karakter, hvis detaljer endnu ikke er afklaret. Grænserne for disse områder er endnu ikke bestemt. De kan variere for forskellige arter og kan også afhænge af en række parametre, såsom modulering og frekvens.
5. I betragtning af vigtigheden af ​​elektrofysiologisk registrering for undersøgelser af mikrobølgeeffekter er der behov for udvikling af nye elektrodesystemer og integrerede elektrodeignalforstærkende systemer, der er i stand til at bruge og fuld drift under mikrobølgeeksponering.
6. Yderligere biologiske, medicinske, epidemiologiske og biofysiske undersøgelser er nødvendige for at forbedre forståelsen af ​​interaktionen mellem mikrobølgestråling og biologiske systemer og afklare de risici, der kan være forbundet med mikrobølgeeksponering. Der skal lægges særlig vægt på følgende:
a) undersøgelse af forekomsten af ​​kumulative effekter og forsinkede effekter
b) undersøgelse af effekter med lav intensitet
c) fjernelse af mulige tærskelværdier
d) undersøgelse af kombinerede effekter af stråling og andre miljømæssige faktorer
e) undersøgelse af differentieret strålingsfølsomhed som en funktion af organsystem og alder eller intrauterin udvikling
f) undersøgelse af effekter relateret til cellulære transformationer
g) undersøgelse af effekter, der forekommer på molekylært niveau og
h) bestemmelse af absorberet energidosis og dens rumlige fordeling.
Ønskeligheden ved at foretage lignende undersøgelser i radiofrekvensområdet blev understreget.”

Kilder:
https://www.emfoff.com/symposium/

SCHEER

Den 20. december 2018 klassificerede Den Europæiske Videnskabelige Komité for Sundheds-, Miljø- og Nye Risici (SCHEER) 5G som en mulig ny miljøtrussel. Der er usikkerhed om eventuelle biologiske effekter. De prioriterede 5G spørgsmålet som “høj” (maks. Prioritering) “Hvordan eksponeringen af elektromagnetiske felter kan påvirke mennesker er stadig kontroversielt, og undersøgelser har ikke givet klare bevis for påvirkningen på pattedyr, fugle eller insekter.”
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_s_002.pdf

SCENIHR

SCENIHR står for “Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks” og er en paraply-betegnelse for EU-kommissionens ekspert-paneler ud i helbredsrisici forbundet med nye teknologier osv.
Men den nødvendige viden om skadelige virkninger ved EMF bliver aldrig til restriktioner, når EU kommisionen placerer personer med tilknytning til industrien i det udvalg, der skal tage stilling. Flere af udvalgets forskere er benægtere af de flere og flere videnskabelige undersøgelser, der f.eks påviser faren for kræft i hjernen. 39 NGO’ere protesterede i 2015 til EUs Ombudsmand om SCENHIR eksperternes  partiskhed og bedt om, at han sikrer en mere objektiv og redelig sammensætning af udvalg.
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/members_wg_en
https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/39-ngoer-klager-til-eus-ombudsmand
http://www.iemfa.org/wp-content/pdf/Complaint-to-the-European-Commission-SCENIHR-2015-08-31.pdf

Please follow and like us: