ICNIRP’s trylleri og illusion

ICNIRP (1) hævder, at deres “kun termiske paradigme” “er i overensstemmelse med den nuværende videnskabelige forståelse” på trods af at peer-reviewed forskning overvejende finder ikke-termiske effekter. (2)

Et peer-reviewed artiklen (3) offentliggjort i tidsskriftet, Reviews of Environmental Health den 27. juni 2022, fandt, at Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP) baserer sine anbefalede eksponeringsgrænser for trådløs stråling (dvs. radiofrekvens [RF]) primært på forskning produceret af sine egne medlemmer, deres tidligere studerende samt nære kolleger.

ICNIRP’s grænseværdier er kun designet til at beskytte mennesker mod de akutte virkninger af opvarmning induceret af RF-stråling, et synspunkt der fremmes af Verdenssundhedsorganisationen WHO og ligner dem, der er vedtaget af Federal Communications Commission (FCC). (4)

I 2019 offentliggjorde undersøgende journalister, Investigate Europe, (5) fra otte europæiske lande 22 artikler i større aviser og magasiner, der afslørede interessekonflikter i dette “ICNIRP-kartel”. “‘ICNIRP-kartellet’ og ‘5G-masseeksperimentet'” (offentliggjort 12. februar 2019, opdateret 9. januar 2020). (6) For nylig beskyldte redaktøren af tidsskriftet Bioelectromagnetics Society dr. James C. Lin ICNIRP for “groupthink”. (7) Er ICNIRP den moderne troldmand fra Oz? I den nye artikel fjerner Else Nordhagen og Einar Flydal gardinet og afslører, at Troldmanden er et bedrag, gemt væk bag et slør af røg og spejle. Nordhagen og Flydal konkluderer:

“ICNIRP 2020-retningslinjerne opfylder ikke de grundlæggende videnskabelige kvalitetskrav og er derfor ikke egnede som grundlag for at fastsætte eksponeringsgrænser for RF-EMF til beskyttelse af menneskers sundhed. Med sit kun termiske synspunkt står ICNIRP i kontrast til de fleste forskningsresultater og ICNIRP har derfor brug for at underbygge det med et særligt solidt videnskabeligt grundlag. Vores analyse viser, at det modsatte er tilfældet. Derfor kan ICNIRP 2020-retningslinjerne ikke danne grundlag for god forvaltning.”

(Efter gennemgangen af artiklen finder du flere henvisninger samt Joel M. Moskowitz gennemgang af flere relevante ICNIRP dokumenter)

Undersøgelsens Abstract

I marts 2020 offentliggjorde ICNIRP (Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse) et sæt retningslinjer for begrænsning af eksponeringen for elektromagnetiske felter (100 kHz til 300 GHz). ICNIRP hævder, at publikationens syn på EMF og sundhed, et synspunkt, der normalt betegnes som “det termiske paradigme”, er i overensstemmelse med den nuværende videnskabelige forståelse.

Vi undersøgte den litteratur, der henvises til i ICNIRP 2020, for at vurdere, om variationen af forfattere og forskningsgrupper bag litteraturen opfylder det grundlæggende krav om at udgøre et bredt videnskabeligt grundlag og dermed et synspunkt, der er i overensstemmelse med den nuværende videnskabelige forståelse, et krav, som et så vigtigt sæt retningslinjer forventes at opfylde. For at vurdere, om dette krav er opfyldt, undersøgte vi spændvidden mellem forfattere og forskningsgrupper i den refererede litteratur i ICNIRP 2020-retningslinjerne og bilagene.

Vores analyse viser, at ICNIRP 2020 selv og i praksis al den refererede understøttende litteratur stammer fra et netværk af medforfattere med kun 17 forskere i centrum, hvoraf de fleste er tilknyttet ICNIRP og/eller IEEE, og nogle af dem er selv ICNIRP 2020 forfattere. Desuden er litteraturgennemgange, som i ICNIRP 2020 præsenteres som værende fra uafhængige komiteer, faktisk produkter af det samme uformelle netværk af samarbejdende forfattere, hvor alle komiteer har ICNIRP 2020-forfattere som medlemmer.

Dette viser, at ICNIRP 2020-retningslinjerne ikke opfylder de grundlæggende videnskabelige kvalitetskrav og derfor ikke er egnede som grundlag for at fastsætte RF-EMF-eksponeringsgrænser til beskyttelse af menneskers sundhed. Med sit kun termiske synspunkt står ICNIRP i kontrast til de fleste forskningsresultater og har derfor brug for et særligt solidt videnskabeligt grundlag. Vores analyse viser, at det modsatte er tilfældet. ICNIRP 2020-retningslinjerne kan derfor ikke danne grundlag for god forvaltning.

Uddrag fra undersøgelsen

… ICNIRP-medlemmer viser sig at have interessekonflikter, som påpeget af f.eks. [3]: “Det etiske råd ved Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige, konkluderede allerede i 2008, at det at være medlem af ICNIRP kan være en interessekonflikt, som bør angives officielt, når et medlem fra ICNIRP udtaler sig om sundhedsrisici fra EMF (Karolinska Institutets dagbogsnummer: 3753-2008-609)”. En EU-rapport [4] konkluderede i juni 2020, at “for virkelig uafhængig videnskabelig rådgivning kan vi ikke stole på ICNIRP”….

Som det fremgår af debatten om dette spørgsmål, støtter et flertal af peer-reviewed papirer det modsatte synspunkt, dvs. at subtermiske RF-EMF’er har sundhedsmæssige virkninger [5]. Flere atermale mekanismer er blevet identificeret [6], [7], [8], [9], [10] og accepteret som sandsynliggjort, om ikke bevist (…).

Alt i alt har ICNIRP 2020 158 unikke referencer. Ikke alle er forfattet af ICNIRP’s forfatternetværk, som er fundet i mønster 1. Vi konstaterede, at netværket var medforfatter til 78 af de fagfællebedømte artikler, syv af litteraturgennemgangene og seks ICNIRP-publikationer, i alt 91 dokumenter. Ud over disse 91 dokumenter er der 67 henvisninger til andre dokumenter.

Af disse 67 dokumenter er kun 15 fagfællebedømte papirer om RF EMF og sundhed. De resterende 52 er dokumenter uden direkte relation til dette emne. Vi betegnede disse 52 “de tekniske dokumenter”, da de behandler emner som WHO’s definition af “sundhed” og andre generelle udtryk, der anvendes (tre dokumenter), termisk regulering (20 dokumenter), kontaktstrømme og smerter (fem dokumenter), teknisk dokumentation (tre dokumenter) og SAR-modellering og beregninger (21 dokumenter). Vi udelukkede disse tekniske dokumenter fra yderligere analyser (jf. figur 1).

Figur 1. Antallet af forskellige slags dokumenter, der henvises til i ICNIRP 2020. Dokumenterne er sorteret som følger: tekniske dokumenter (52), ICNIRP-tilknyttede forfatterskaber (91) og uafhængige forfatterskaber (15). “Teknisk” refererer til emner, der ikke er direkte relateret til RF EMF-eksponering og sundhed. “ICNIRP” refererer til ICNIRP-tilknyttede forfatterskaber og inkluderer peer-reviewede artikler, litteraturgennemgange og ICNIRP-rapporter forfattet af ICNIRP-medforfatternetværket identificeret i mønster 1. “Uafhængig” henviser til artikler uden forfattere fra ICNIRP-medforfatternetværket.

Konklusioner

I indledningen rejste vi fem spørgsmål vedrørende forfatterskabet bag den refererede litteratur, der blev brugt til at understøtte ICNIRP 2020-synspunktet om kun at være termisk. Nedenfor gentager vi de fundne mønstre og besvarer spørgsmålene, mens vi tilføjer nogle overordnede konklusioner.

1.
Mønster 1: ICNIRP-tilknyttede og ICNIRP 2020-forfattere er stærkt involveret i litteratur, der henvises til i ICNIRP 2020 for at underbygge dens påstande. Figur 2 viser grafen over det komplette netværk af medforfatterrelationer, der findes i den refererede litteratur i ICNIRP 2020, og som stammer fra ICNIRP-tilknyttede. Figuren viser, at ICNIRP-tilknyttede personer er de mest centrale i netværket, og syv af de mest centrale personer også er medforfattere til ICNIRP 2020.

Mønster 4: Et lille og tæt netværk på kun 17 forfattere står bag al den litteratur, der bruges til at understøtte ICNIRP 2020. Af disse 17 var 10 ICNIRP-tilknyttede, hvoraf seks også var forfattere af ICNIRP 2020. Fem af disse 17 var medforfattere til IEEE C95.1 2019, hvoraf to også var ICNIRP 2020-forfattere.

Figur 2. En visualisering af det komplette netværk af medforfatterforbindelser, der stammer fra ICNIRP-tilknyttede personer, fundet som forfattere i ICNIRP 2020-referencelitteraturen. Noderne eller forbindelsespunkterne repræsenterer forfattere og forbindelsesstregerne medforfatterforbindelser. Forbindelsespunkternes størrelse og farve afspejler antallet af medforfatterforbindelser, dvs. punkternes centralitet. Nogle af de mest centrale punkter er markeret med forfatternavne for at vise, hvor nogle af forfatterne nævnt i denne artikel er placeret i netværket (visualiseringen blev lavet med Gephi-grafværktøjet, navne og pile tilføjet manuelt).

2.
Mønster 2: ICNIRP 2020-forfattere er involveret i alle de litteraturgennemgange, der refereres til i ICNIRP 2020 for at underbygge deres påstande. Ud over ICNIRP 2020-forfatterne er disse kommittere bemandet af flere andre ICNIRP-tilknyttede personer.

3.
Mønster 3: Alle videnskabelige artikler, der bruges til at understøtte ICNIRP 2020, er fra det samme forfatternetværk som er centreret omkring ICNIRP-tilknyttede personer. Kun fire artikler som ikke var knyttet til ICNIRP’s medforfatternetværk blev brugt til at understøtte ICNIRP 2020. Af disse fire afslørede en simpel internetsøgning, at to af dem har forfattere, der har været medforfatter til flere artikler med ICNIRP-tilknyttede personer og dermed kan disse artikler ikke ses som uafhængige af ICNIRP. De to sidste blev fejlfortolket til at understøtte ICNIRP 2020 eller gav ingen forsvarlig videnskabelig støtte.

4.
Mønster 5: Spredningen af førsteforfattere giver et falsk indtryk af bred opbakning. Selvom der er en stor variation af primære forfattere, hvoraf de fleste ikke er tilknyttet hverken ICNIRP eller IEEE, er det et tæt netværk af blot 16 nøgleforfattere, domineret af ICNIRP- og IEEE-tilknyttede personer, som er medforfattere i alle de artiklerne, som bruges til at understøtte ICNIRP 2020 (mønster 4). Desuden er ICNIRP-tilknyttede personer i forfatternetværket (mønster 1) centrale forbindelsespunkter, mens de fleste primære forfattere er perifere i netværket.

Forsætligt eller ej er dominansen af de ICNIRP-tilknyttede forfatterskaber sløret ved at have mange forskellige ikke-tilknyttede personer som primære forfattere. Dermed skjules det faktum, at alle refererede artikler, der bruges til at understøtte ICNIRP 2020, faktisk stammer fra et netværk af forskere, der er fuldstændig domineret af ICNIRP-tilknyttede personer og nogle få, der er nært beslægtede med dem.

5.
Mønster 6: Alle refererede artikler, der ikke er forfattet af ICNIRP’s forfatternetværk, bliver enten afvist, fejlfortolket for at underbygge ICNIRP 2020 eller tilbyder ingen acceptabel videnskabelig støtte.

Vores analyse viser, at selve ICNIRP 2020 retningslinjerne og i praksis al den refererede litteratur som bruges til den faglig underbygning stammer fra et netværk af medforfattere med kun 17 forskere i centrum, hvoraf de fleste er tilknyttet ICNIRP og/eller IEEE og hvor medforfatterne til ICNIRP 2020 varetager fremtrædende positioner, hvor de, som ikke er direkte tilknyttede, stadig er nært tilknyttede.

Tabel 1: Personer som var medlemmer af mere end én af komiteerne der forfattede ICNIRP 2020 samt litteraturgennemgange, der henvises til i ICNIRP 2020. Kolonner viser medlemskab i forfatter komiteerne til ICNIRP 2020-retningslinjene og/eller de syv store litteraturgennemgange og ICNIRP-rapporterne, som der henvises til i ICNIRP 2020. Rækker angiver personer, der var medlem af mere end en af komiteerne. Medlemskaber er angivet som følger: X: medlem af komiteen; “SEG”: tidligere eller nuværende medlem af ICNIRP Scientific Expert Group; “2020”: ICNIRP-medlem og medforfatter til ICNIRP 2020; “CG”: medlem af WHO’s kernegruppe; “CH”: Komiteleder; “SS”: Videnskabelig sekretær; “Key author”: nøgleforfatter, dvs. en person der identificeres som sådan i vores netværksanalyse præsenteret under Mønster 4.

Overlapningerne mellem ICNIRP og de komiteer, som har forfattet de refererede litteraturgennemgange, er blevet dokumenteret flere gange [4, 19, 20]. Det var imidlertid uventet, at disse forbindelser ville være så stærke, at de omfatter alle komiteerne bag litteraturgennemgangene samt forfatterskaberne til alle de peer reviewed artikler, der blev brugt til at understøtte ICNIRP 2020. Faktisk ville vi slet ikke have forventet at finde så få som 17 nøgleforfattere hvor mindste én af dem (men ikke nødvendigvis den samme), er involveret i hver eneste reference, der bliver brugt til at understøtte ICNIRP 2020, og at de udgør et netværk, der i så høj grad overlapper med ICNIRP 2020-forfatterne selv. Det var heller ikke forventet, at ICNIRP 2020-forfatterne selv ville være repræsenteret i alle komiteerne. Det betyder, at forfatterne til ICNIRP 2020 udelukkende henviser til sig selv og deres venner i netværket som grundlag for deres videnskabeligt set meget kontroversielle anbefalinger.

Det var også meget uventet at finde ud af, at WHO-rapporten [11] som er beskrevet i ICNIRP 2020 som “en grundig gennemgang fra Verdenssundhedsorganisationen om radiofrekvens EMF-eksponering og sundhed” [2 s. 486] og bliver præsenteret med disse ord: “Denne uafhængige gennemgang er den mest omfattende og grundige vurdering af de negative virkninger af radiofrekventere EMF’er på sundheden “[ 2 s. 517], faktisk er et udkast som er blevet trukket tilbage, og hvor fem ud af seks af WHO’s kernegruppemedlemmer var ICNIRP-tilknyttede personer, hvoraf tre er blandt forfatterne til ICNIRP 2020. En sådan påstand og en sådan runddans i forfatterskaberne nærmer sig noget, der minder rigtig meget om svindel.

En sådan påstand og en sådan runddans i forfatterskaberne nærmer sig noget, der minder rigtig meget om svindel.

Ud fra vores resultater drager vi den konklusion, at den litteratur, der henvises til i ICNIRP 2020 til brug for at underbygge dens retningslinjer, hverken er varieret, uafhængig eller afbalanceret og på ingen måde er “i overensstemmelse med den nuværende videnskabelige viden“, som hævdet af ICNIRP 2020 [2 s. 484]. ICNIRP 2020 baserer kun denne påstand med referencer inden for dette lille netværk, en påstand, der strider mod flertallet af biologiorienterede forskere og publikationer inden for dette forskningsfelt. Vores gennemgang viser derfor, at ICNIRP 2020 retningslinjerne ikke opfylder de grundlæggende videnskabelige kvalitetskrav med hensyn til at være baseret på en bred, solid og etableret videnbase, og forfægter et synspunkt, der er i modstrid med veletableret viden på området. ICNIRP 2020 kan derfor ikke danne grundlag for god forvaltning, når man skal fastsætte eksponeringsgrænser for RF EMF der skal tjene til beskyttelse af menneskers sundhed.

Noter:

1) ICNIRP (Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse) er en tyskregistreret NGO for teleindustrien. Den er ikke mere international end dens navn og er ikke forpligtet i forhold til internationale konventioner eller andet. Den formåede kort efter starten i 1992 at blive den egentlige standardsætter for grænseværdier for elektromagnetisk stråling. De fleste europæiske regeringer – og WHO – henviser til ICNIRP’s retningslinjer i deres nationale grænseværdier for strålingseksponering. ICNIRP er ikke åbent for interesserede fagfolk. Medlemmer af dens videnskabelige komité udpeges internt. Ingen, der hævder, at der er tilstrækkeligt videnskabeligt materiale til at sænke sikkerhedsstandarderne, er repræsenteret. Ifølge ICNIRP er kun det termiske paradigme (opvarmning) “i overensstemmelse med den nuværende videnskabelige forståelse.”
2) Effekter af eksponering for elektromagnetiske felter: Tredive års forskning, 1. februar 2018 (Opdateret 26. juni 2022)
https://www.saferemr.com/2018/02/effects-of-exposure-to-electromagnetic.html
Overvægten af forskning offentliggjort fra 1990 til april 2022 har fundet signifikante effekter fra eksponering for radiofrekvensstråling samt for ekstremt lavfrekvente og statiske elektromagnetiske felter. Samlet set rapporterede 76% (n = 796) af 1.046 radiofrekvensstråling (RFR) undersøgelser signifikante effekter. Derudover fandt 88% (n = 810) af 916 ekstremt lavfrekvente (ELF) og statiske elektromagnetiske feltundersøgelser signifikante effekter.
I øjeblikket er der 1.962 undersøgelser i Dr. Henry Lais samling af forskning om virkningerne af eksponering for RFR og statiske eller ELF elektromagnetiske felter (EMF). Abstracts for disse undersøgelser kan downloades ved at klikke på nedenstående link
:
https://bioinitiative.org/research-summaries/
3) Else K Nordhagen og Einar Flydal: Selvrefererende forfatterskab bag ICNIRP’s 2020-retningslinjerne for elektromagnetisk stråling. Rev Environ Health. 2022 jun 27. doi: 10.1515/reveh-2022-0037.
Dokument med åben adgang: 
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2022-0037/html
Dokumentet oversat til norsk kan downloades her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2022/07/Nordhagen-E-Flydal-E-Selvrefererende-forfatterskap-bak-ICNIRPs-retningslinjer-for-EMF-2020-Rev-Env-Health-2022-.pdf
4) Federal Communications Commission (FCC) er et amerikansk standardiserings agentur, der regulerer mellemstatslig og international kommunikation via kabel, radio, tv, satellit og netværk. Kommissionens mål er at fremme opkobling og sikre et robust og konkurrencedygtigt marked. Agenturet blev etableret i 1934. I 2001 udgav FCC en standard for test af alle mobiltelefoner, SAM-mobilcertificeringsprocessen, som reducerede personen til en pose saltvandsgele, ligesom de havde gjort med rotter i 1974, for at måle temperaturstigningen fra absorberet EMF fra telefonen.
Læs mere om FCC her:
Beretningen om hvordan Federal Communications Commission (FCC) er domineret af de industrier, den burde regulere:
https://nejtil5g.dk/teleindustrien/et-indfanget-agentur/
Den sørgelige historie om eksponering for mobilstråling – hvordan kom vi hertil?
https://nejtil5g.dk/graensevaerdier/den-soergelige-historie-om-eksponering-for-mobilstraaling-hvordan-kom-vi-hertil/
5) https://www.investigate-europe.eu/en/
6) Dr. James C. Lin, var medlem af ICNIRP-kommissionen fra 2004-2016, beskylder organisationen for gruppetænkning i dette papir, der blev offentliggjort i IEEE Microwave Magazine.
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9393739
James C. Lin er professor emeritus ved Institut for Elektro- og Computerteknik ved University of Illinois Chicago og er en af de mest berømte forskere, der har studeret de biologiske interaktioner mellem trådløs stråling. Han er medlem af American Association for the Advancement of Science, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) og American Institute for Medical and Biological Engineering. Siden 2006 har han været chefredaktør for tidsskriftet Bioelectromagnetics, som udgives på vegne af The Bioelectromagnetics Society(BEMS), en international organisation af biologer og fysiske, samt læger og ingeniører, der er interesseret i interaktioner mellem elektromagnetiske felter og de biologiske systemer.
7) Som en del af et projekt kaldet “The 5G Mass Experiment” undersøgte Investigate Europe, et team af undersøgende journalister fra Den Europæiske Union (EU), risiciene ved implementering af 5G og tilstrækkeligheden sikkerhedsretningslinjerne for elektromagnetiske felt (EMF) fremmet af Den Internationale Kommission for Ikke-ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP). Til dato har holdet udgivet 22 artikler i store aviser og magasiner i otte lande: Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Norge, Polen, Portugal og Storbritannien.
https://www.investigate-europe.eu/en/2019/the-5g-mass-experiment/
Invest Europe hævder, at der findes et “ICNIRP-kartel”. Journalisterne identificerede en gruppe på fjorten forskere, der enten hjalp med at skabe eller forsvare EMF-eksponeringsretningslinjerne formidlet af ICNIRP, en ikke-statslig organisation (NGO) med base i Tyskland.
https://www.investigate-europe.eu/en/2019/how-much-is-safe/
Se også Joel M. Moskowitz’s oversigt her:
http://bit.ly/ICNIRPcartel-031519

Kilder:

[2] International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz). Health Phys 2020;118:483–524.
10.1097/HP.0000000000001210
[3] Hardell, L. World Health Organization, radiofrequency radiation and health – a hard nut to crack, review. Int J Oncol 2017;51:405–13. 
https://doi.org/10.3892/ijo.2017.4046.
[4] Buchner, K, Rivasi, M. The international commission on non-ionizing radiation protection: conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G, report commissioned, coordinated and published by two members of the European Parliament – Michèle Rivasi (Europe Écologie) and Klaus Buchner (Ökologisch-Demokratische Partei); 2020. Available from: 
https://www.michele-rivasi.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-JUNE-2020_EN.pdf.
[5] ORSAA, ORSAA – ICNIRP submissions Oct 2018; 2018 Available from: 
https://www.orsaa.org/icnirp-submission.html.
[6] Golomb, BA. Diplomats’ mystery illness and pulsed radiofrequency/microwave radiation. Neural Comput 2018;30:2882–985. 
https://doi.org/10.1162/neco_a_01133
[7] Mevissen, M, Schürmann, D. Is there evidence for oxidative stress caused by electromagnetic fields? BERENIS–The Swiss expert group on electromagnetic fields and non-ionising radiation Newsletter–Special Issue January, 2021;1–10.
https://www.semanticscholar.org/paper/Is-there-evidence-for-oxidative-stress-caused-by-A-Mevissen/7d4e9a27aa2a0f2e21b53cbd03c874ea3f11309f
[8] Panagopoulos, DJ, Karabarbounis, A, Yakymenko, I, Chrousos, GP. Human made electromagnetic fields: ion forced oscillation and voltage gated ion channel dysfunction, oxidative stress and DNA damage. Int J Oncol 2021;59:1–16.
https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2021.5272
[9] Schuermann, D, Mevissen, M. Manmade electromagnetic fields and oxidative stress—biological effects and consequences for health. Int J Mol Sci 2021;22:3772. 
https://doi.org/10.3390/ijms22073772
[10] Yakymenko, I, Tsybulin, O, Sidorik, E, Henshel, D, Kyrylenko, O, Kyrylenko, S. Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation. Electromagn Biol Med 2016;35:186–202. 
https://doi.org/10.3109/15368378.2015.1043557.
[11] World Health Organization. Radiofrequency fields. Geneva: WHO; Public Consultation Document; 2014.
[19] Hardell, L, Nilsson, M, Koppel, T, Carlberg, M. Aspects on the ICNIRP 2020 guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Therap 2021;5:250–85.
10.26502/jcsct.5079117
[20] Hardell, L. Health Council of The Netherlands and evaluation of the fifth generation, 5G. for wireless communication and cancer risks. World J Clin Oncol 2021;12:393–403. 
https://doi.org/10.5306/wjco.v12.i6.393.

Se mere her:

Om ICNIRPS 2020 grænseværdier: 
https://nejtil5g.dk/dokumenter/icnirp-og-de-nye-2020-graensevaerdier/
Internationale grænseværdier for mikrobølgestråling:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
Se også videoerne her: https://nejtil5g.dk/videoer/graensevaerdierne/
Om grænseværdier og mobiltelefoner:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/
5G tester grænserne for tillid:
https://nejtil5g.dk/icnirp/5g-tester-graenserne-for-tillid/
Den sørgelige historie om eksponering for mobilstråling – hvordan kom vi hertil?
https://nejtil5g.dk/graensevaerdier/den-soergelige-historie-om-eksponering-for-mobilstraaling-hvordan-kom-vi-hertil/
Et indfanget agentur. Beretningen om hvordan Federal Communications Commission (FCC) er domineret af de industrier, den burde regulere.
https://nejtil5g.dk/teleindustrien/et-indfanget-agentur/
Om Phonegate:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/

En gennemgang af flere ICNIRP dokumenter

Joel M. Moskowitz, Ph.D. har gennemgået flere af de kritiske ICNIRP dokumenter som også bliver inddraget af Nordhagen og Flydal. I gennemgangen indgår også ICNIRP dokumenter.

Videnskab, politik og gruppetænkning [Sundhedsspørgsmål]

En verdenskendt videnskabsmand og tidligere ICNIRP-kommissær James C. Lin beskylder ICNIRP for “groupthink”.
Den “privatkonstituerede gruppe med selvbestaltet medlemskab”, der henvises til i papiret, er Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP). ICNIRP har global indflydelse på officielle regler vedrørende grænser for trådløs strålingseksponering, herunder WHO og FCC. Dr. Lin, et medlem af ICNIRP-kommissionen fra 2004-2016, beskylder organisationen for gruppetænkning i dette papir, der blev offentliggjort i IEEE Microwave Magazine.

James C. Lin, professor emeritus ved Institut for Elektro- og Computerteknik ved University of Illinois Chicago er en af de mest berømte forskere, der har studeret de biologiske interaktioner mellem trådløs stråling. Han er medlem af American Association for the Advancement of Science, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) og American Institute for Medical and Biological Engineering. Siden 2006 har han været chefredaktør for tidsskriftet Bioelectromagnetics, der blev offentliggjort på vegne af Bioelectromagnetics Society (BEMS), en international organisation af biologiske og fysiske forskere, læger og ingeniører, der er interesseret i interaktioner mellem elektromagnetiske felter og biologiske systemer.

(Jeg har fremhævet nøglesætninger med fed skrift i uddragene. En sætning i abstraktet virker dog misvisende, hvilket får mig til at spekulere på, om redaktørerne af IEEE Microwave Magazine censurerede det originale abstrakt.)

James C. Lin. Science, Politics, and Groupthink [Health Matters]. IEEE Microwave Magazine. 22(5):24-26.May 2021. doi: 10.1109/MMM.2021.3056975. 
https://ieeexplore.ieee.org/ stempel/stempel.jsp?tp=&arnumber=9393739

Aspekter vedrørende Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP) 2020 Retningslinjer for Radiofrekvensstråling

Lennart Hardell, Mona Nilsson, Tarmo Koppel, Michael Carlberg. Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 2020 Guidelines on Radiofrequency Radiation. J Cancer Sci Clin Ther. 2021; 5(2): 250-285. doi: 10.26502/jcsct.5079117.
Abstrakt
Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP) offentliggjorde 2020 opdaterede retningslinjer for radiofrekvensstråling (RF) i frekvensområdet 100 kHz til 300 GHz. Skadelige virkninger på menneskers sundhed og miljøet på niveauer under retningslinjerne nedtones, selvom beviserne er støt stigende. Kun termiske (varme)effekter anerkendes og danner derfor grundlag for retningslinjerne. På trods af den stigende videnskabelige dokumentation for ikke-termiske virkninger er de nye ICNIRP-retningslinjer ikke lavere sammenlignet med de tidligere niveauer. Ekspertgrupper fra WHO, EU-Kommissionen og Sverige består i vid udstrækning af medlemmer fra ICNIRP uden nogen repræsentant fra de mange forskere, der er kritiske over for ICNIRP’s synspunkt.
Papir med åben adgang: https://www.fortunejournals.com/abstract/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation-2261.html

Sundhedsrisici ved radiofrekvensstråling, herunder 5G, bør vurderes af eksperter uden interessekonflikter

Lennart Hardell, Michael Carlberg, Health risks from radiofrequency radiation, including 5G, should be assessed by experts with no conflicts of interest. Oncol Lett. 2020 Oct;20(4):15. doi: 10.3892/ol.2020.11876.

Den femte generation, 5G, af radiofrekvensstråling (RF) er ved at blive implementeret globalt uden at undersøge risiciene for menneskers sundhed og miljøet. Dette har skabt debat blandt bekymrede personer i mange lande. I en appel til Den Europæiske Union (EU) i september 2017, som i øjeblikket er godkendt af >390 forskere og læger, blev der anmodet om et moratorium for udrulning af 5G, indtil der er foretaget en ordentlig videnskabelig evaluering af potentielle negative konsekvenser. Denne anmodning er ikke blevet anerkendt af EU. Evalueringen af RF-strålings sundhedsrisici fra 5G-teknologi ignoreres i en rapport fra en regeringsekspertgruppe i Schweiz og en nylig publikation fra The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Interessekonflikter og bånd til industrien synes at have bidraget til de forudindtagede rapporter. Manglen på en ordentlig upartisk risikovurdering af 5G-teknologien sætter befolkningerne i fare. Desuden synes der at være et kartel af enkeltpersoner, der monopoliserer evalueringsudvalgene og dermed styrker paradigmet uden risiko. Vi mener, at denne aktivitet bør kvalificeres som videnskabelig uredelighed.
Papir med åben adgang: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7405337/

Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse: Interessekonflikter, virksomhedsopsamling og presset for 5G
juni 2020

Den 98 sider lange rapport blev bestilt, koordineret og offentliggjort af to medlemmer af Europa-Parlamentet – Michèle Rivasi og Klaus Buchner. Rapporten er skrevet af Hans van Scharen med redigering af Erik Lamber og yderligere forskningsstøtte fra Tomas Vanheste.

Gruppen De Grønne/EfA i Europa-Parlamentet finansierede udarbejdelsen af betænkningen.

Uddrag
“Denne rapport omhandler et spørgsmål, hvis betydning ikke kan overvurderes: de mulige sundhedsmæssige virkninger af radiofrekvent stråling (RfR) eller elektromagnetiske felter (EMF). Den handler mere specifikt om, hvordan den videnskabelige debat er blevet kapret af virksomhedsinteresser fra teleindustrien.”

“Resultaterne af denne rapport (‘The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of interest and the push for 5G’) giver os et ubehageligt deja-vu: mange fakta og processer, der fører til den faktiske situation, hvor europæiske myndigheder – fra Europa-Kommissionen til de fleste medlemsstater – blot lukker øjnene for reelle videnskabelige fakta og tidlige advarsler. Vi har set præcis det samme scenarie i debatten om tobak, asbest, klimaforandringer og pesticider.

Også i sine seneste retningslinjer fra marts i år forsikrer ICNIRP verden om, at der ikke er noget videnskabeligt bevis for negative sundhedsmæssige virkninger af den stråling, der følger med de nye kommunikationsteknologier, inden for de grænser, den foreslår. Men samtidig er et stigende antal forskere og også borgere bekymrede for, at EMF’er forårsager sundhedsmæssige problemer. ICNIRP foregiver at være videnskabeligt neutral og fri for telekommunikationsindustriens særinteresser. Vi viser med denne undersøgelse, at dette er ‘leg med sandheden’ eller simpelthen en løgn.”

“I debatten om EMF og mulige sundhedseffekter bruges ofte udtryk som ‘corporate capture’ af videnskabelig forskning og ‘krigsspilsvidenskab’, og der henvises ofte til tobaksindustriens taktik. Ifølge flere forfattere påvirker denne taktik også organisationer som ICNIRP og WHO’s International EMF Project.

“Det ser ud til at være et globalt problem. Den amerikanske forsker, Norm Alster, beskriver i sin rapport ‘Captured Agency’, hvad denne form for virksomhedsfangst kan føre til ved at henvise til arbejdet i FCC (Federal Communications Commission), som er den vigtigste officielle amerikanske institution, der beskæftiger sig med telekommunikationsspørgsmål, og som undertiden nævnes i kritik af ICNIRP: “Det er et udtryk, der kommer op igen og igen med FCC. Fangede agenturer kontrolleres i det væsentlige af de industrier, de skal regulere. Et detaljeret kig på FCC-handlinger – og ikke-handlinger – viser, at FCC gennem årene har givet den trådløse industri stort set, hvad den har ønsket”.

“Som følge heraf er forbrugersikkerhed, sundhed og privatliv sammen med forbrugernes tegnebøger alle blevet overset, ofret eller ransaget på grund af ukontrolleret indflydelse fra branchen. (…) Mest lumsk af alt har den trådløse industri fået lov til at vokse ukontrolleret og næsten ureguleret, med grundlæggende spørgsmål om folkesundhedens indvirkning rutinemæssigt ignoreret. (…) Industrikontrol, i tilfælde af trådløse sundhedsspørgsmål, strækker sig ud over kongressen og tilsynsmyndighederne til grundlæggende videnskabelig forskning. Og i et åbenlyst ekko af tobaksindustriens hardball-taktik har den trådløse industri bakket op om sin økonomiske og politiske magt ved mure af PR samt mobbe potentielle trusler til underkastelse med sin enorme stående hær af advokater. (…) Industriens adfærd omfatter også selvbetjent PR og hyperaggressive retssager. Det kan også indebære underminering af troværdigheden af og afskæring af finansiering til forskere, der ikke støtter cellulær sikkerhed. Det er disse hardball-taktikker, der minder om det 20. århundredes Big Tobacco-taktik.”
https://www.michele-rivasi.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-JUNE-2020_EN.pdf

Løgnene skal stoppe med at opløse ICNIRP: Fakta betyder noget, nu mere end nogensinde

Louis Slesin (Redaktør), Microwave News, April 9, 2020
Tid til at rydde op
Dette kan ikke fortsætte. Det første skridt er, at ICNIRP, Mike Repacholis bastardbarn, bliver opløst. Det svenske panel bør også opløses og rekonstitueres med et mere afbalanceret medlemstal. Faktisk bør alle ekspertudvalg udvides til at omfatte dem, der tillader, at mere end RF-vævsopvarmning kan være på arbejde. Men vigtigst: Løgnene og fordrejningerne skal stoppe. Ellers vil forvirring og konspirationsteorier fortsætte med at løbe løbsk. Nettoresultatet er, at hele RF-forskningsvirksomheden vil mangle troværdighed, hvilket desværre er målet for mange af de førende aktører.
https://microwavenews.com/news-center/time-clean-house

Marts 11, 2020
Nye retningslinjer vedtaget af Den Internationale Kommission for Ikke‐Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP). Beskytter os kun mod termiske eller opvarmende virkninger

ICNIRP udsendte en pressemeddelelse i dag for at annoncere offentliggørelsen af sine nye retningslinjer for menneskelig eksponering for ikke-ioniserende stråling(100 KHz til 300 GHz) i tidsskriftet Health Physics. Retningslinjerne omhandler radio, WiFi og Bluetooth ud over 3G-, 4G- og 5G-mobiltelefoner og mobilmaster.
Ifølge ICNIRP’s formand, Eric van Rongen, “Vi ved, at dele af samfundet er bekymrede over sikkerheden ved 5G, og vi håber, at de opdaterede retningslinjer vil hjælpe med at sætte folk i ro.”

ICNIRP’s nye retningslinjer vil dog sandsynligvis have den modsatte effekt og øge offentlighedens bekymring over trådløs teknologi, fordi retningslinjerne kun var designet til at beskytte os mod kortvarige opvarmnings- (eller termiske) effekter. Retningslinjerne beskytter os ikke mod ikke-termiske virkninger, især fra langvarig eksponering for trådløs stråling, fordi ICNIRP fortsætter med at afvise de mange hundrede peer-reviewed undersøgelser, der har fundet biologiske og sundhedsmæssige virkninger fra udsættelse for lavintensitetsstråling, radiofrekvent stråling, herunder mange menneskelige såvel som dyreforsøg. Overvægten af forskningen har fundet tegn på øget kræftforekomst, oxidativ stress, DNA-skade og infertilitet fra udsættelse for trådløs stråling.

ICNIRP retningslinjer pdf
ICNIRP pressemeddelelse
ICNIRP Ofte stillede spørgsmål
Forskelle mellem ICNIRP’s retningslinjer for 2020 og 1998

ICNIRP. Retningslinjer for begrænsning af eksponering for elektromagnetiske felter (100 kHz til 300 GHz). Sundhed Phys 118(00):000-000; 2020. Fortryk. DOI: 10.1097/HP.00000000000001210. 
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf

1. marts 2020
ICNIRP’s reviderede RF-eksponeringsgrænser vil ignorere ekspertudtalelser fra de fleste EMF-forskere

Ifølge Eric van Rongen, formand for Den Internationale Kommission for Ikke-ioniserende Forskningsbeskyttelse (ICNIRP), planlægger ICNIRP i august eller september at offentliggøre sine reviderede retningslinjer vedrørende sikre grænser for menneskelig eksponering for radiofrekvens (RF) elektromagnetiske felter (EMF) (100 kHz – 300 GHz).

Slides fra van Rongen-præsentationen (mærket “Kladde – Citer ikke eller citat”) er tilgængelige på: https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/workshop-5G/20190417-Workshop-ANFR-ICNIRP-presentation.pdf

Relaterede indlæg:
“Mobiltelefoner, celletårne og trådløs sikkerhed” (UC Berkeley præsentation / video & dias, feb. 2019)
International EMF Scientist Appeal
NTP Mobiltelefon Strålingsundersøgelse: Endelige rapporter
NTP: Ikke den første regeringsundersøgelse, der fandt trådløs stråling kan forårsage kræft hos laboratorierotter
Ramazzini Institute Mobiltelefonstrålingsundersøgelse replikerer NTP-undersøgelse
Mobilkommunikation og folkesundhed
PowerWatch: 1.670 videnskabelige artikler om EMF (1979 – 2018)
Virkninger af eksponering for elektromagnetiske felter: 1,027 undersøgelser

12. februar 2019 (Opdateret 9. januar 2020)
“ICNIRP-kartellet” og “5G-masseeksperimentet”

“… det kan også skade dit helbred. Europas regeringer ignorerer faren.”
Som en del af et projekt kaldet “The 5G Mass Experiment” undersøgte Invest Europe, et team af undersøgende journalister fra Den Europæiske Union (EU), risiciene ved implementering af 5G, den femte generation af mobiltelefonteknologi og tilstrækkeligheden af elektromagnetiske felt (EMF) sikkerhedsretningslinjer fremmet af Den Internationale Kommission for Ikke-ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP).
5G-masseeksperimentet og ICNIRP-kartellet
En samling af de oplysninger, som Investigate Europe har indsamlet om ICNIRP-kartelmedlemmerne og de sundhedsagenturer, som det berørte kartel kan downloades på:
http://bit.ly/ICNIRPcartel-031519

Du kan finde flere oplysninger her:
Undersøg Europa (2019). 5G-masseeksperimentet. https://www.investigate-europe.eu/publications/the-5g-mass-experiment/. (Google Translate er et nyttigt værktøj til at oversætte disse artikler til andre sprog.)
Undersøg Europa (2019). Hvor meget er sikkert? https://www.investigate-europe.eu/publications/how-much-is-safe/.
Undersøg Europa (2019). Mobiltelefoner og sundhed: Bliver 5G rullet ud for hurtigt?
https://www.computerweekly.com/feature/Mobile-phones-and-health-is-5G-being-rolled-out-too-fast
Lande implementerer 5G med halsbrækkende hastighed for at få en konkurrencefordel, men forskere er bekymrede over virkningerne på folkesundheden og opfordrer til en forsigtighedstilgang.

1. nov. 2018
EMF-INDKALDELSEN: Forskere og NGO’er opfordrer til bedre beskyttelse mod udsættelse for stråling fra trådløs teknologi

www.emfcall.org
Pressemeddelelse 1. nov. 2018
157 forskere og læger sammen med 86 ikke-statslige organisationer (NGO’er) fra hele verden opfordrer til mere beskyttende grænser for eksponering for radiofrekvensstråling fra trådløse teknologier. I en fælles erklæring, THE EMF CALL, konkluderer de, at ICNIRP-retningslinjerne er uvidenskabelige og beskytter ikke mod sundhedsskadelige virkninger, herunder kræft.

Hvordan mobilkommunikationsindustrien beskæftiger sig med videnskab som illustreret af ICNIRP versus NTP

Franz Adlkofer, Pandora Foundation for uafhængig forskning, 26. oktober 2018

Udviklingen af mobile kommunikationsteknologier, der starter med 1G indtil nu 5G, er en succeshistorie, man sjældent har hørt om tidligere. Det har kun været muligt, fordi brancheeksperter med ansvar for teknologien antog, at radiofrekvensstråling (RF) og dens moduleringer – svarende til synligt lys – er biologisk harmløse. De troede på sikkerhedsgrænser, der pålideligt beskytter folk kun mod de akutte termiske virkninger af RF-stråling, der er forbundet med systemet. Biologiske virkninger under sikkerhedsgrænserne blev kategorisk udelukket, fordi deres eksistens angiveligt var i modstrid med fysikkens love.

Så den tekniske anvendelse af RF-stråling i mobilkommunikation har næppe oplevet nogen begrænsning. Tvivl om harmløsheden af denne stråling, lige så gammel som selve teknikken, er blevet imødegået af mobilkommunikationsindustrien som forkert og uden grundlag. Overensstemmende forskere, hvis foretrukne mening var vigtigere end deres kvalifikationer, blev generøst støttet og ved hjælp af politiske forbindelser placeret i nationale og internationale rådgivende og beslutningstagende organer.

En milepæl i at gennemføre mobilkommunikationsindustriens interesser var oprettelsen af Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP) i 1992. Det er en ikke-statslig organisation. Michael Repacholi, daværende leder af WHO’s EMF-projekt, formåede at få officiel anerkendelse for denne gruppe af WHO såvel som EU og en række af dets medlemsstater, blandt dem Tyskland. Repacholi, først ICNIRP-formand og senere emeritus-medlem, forlod WHO efter beskyldninger om korruption i 2006 og fandt en ny stilling som konsulent for en amerikansk elleverandør. ICNIRP’s vigtigste opgave er at etablere sikkerhedsgrænser for ikke-ioniserende stråling, herunder RF-stråling. Dens beslutninger er af største betydning for mobilkommunikationsindustriens økonomiske og strategiske planlægning. ICNIRP, hvis medlemmer er overbeviste om RF-strålingens harmløshed, har aldrig ændret holdning på trods af alle forskningsfremskridt, der er gjort på dette område siden 1992. For at sikre, at mobilkommunikationsindustrien permanent kan stole på ICNIRP, er arven efter et medlem, der forlader, reguleret ved lov. De resterende medlemmer vælger den nye på grundlag af gensidig forståelse. Sammen med de andre ovennævnte grupper har ICNIRP sikret, at mobilkommunikationsindustrien ikke kun dominerer den tekniske forskning, som den har ret til, men også den biologiske forskning – dette på bekostning af menneskers sundhed.
https://pandora-foundation.eu/2018/10/26/how-the-mobile-communication-industry-deals-with-science-as-illustrated-by-icnirp-versus-ntp/#more-1199
Fuld rapport: https://stiftung-pandora.eu/wp-content/uploads/2018/11/Pandora_Adlkofer_Dealing-with-NTP-Nancy-Draft_181026_en.pdf

12. sep. 2018 → 12. sep. 2018
Amerikansk forsker kritiserer ICNIRP’s afvisning af at revurdere retningslinjer for eksponering for mobiltelefonstråling, efter at amerikanske nationale toksikologiprogramundersøgelser viser klare tegn på kræft

Ronald L. Melnick, Ph.D., har udstedt en videnskabelig kritik af ICNIRPs afvisning af mobiltelefonstrålingsundersøgelserne udført af US National Toxicology Program (NTP).

Den 4. september 2018 udsendte ICNIRP en “Note on Recent Animal Studies”, der konkluderede, at NTP-undersøgelsen på 28 millioner dollars “ikke gav et pålideligt grundlag” for at ændre de over to årtier gamle retningslinjer for radiofrekvens – mobiltelefon og trådløs – stråling.

Som svar adresserede Dr. Melnick 15 bekymringer rejst af ICNIRP om NTP-undersøgelserne. Han fremlagde data, der viste, at ICNIRP-dokumentet indeholder “talrige falske og vildledende udsagn” og afsluttede med at stille spørgsmålstegn ved, hvem ICNIRP beskytter.
Dokument med åben adgang: http://bit.ly/MelnickICNIRP9-12-2018

Bemærkninger til ICNIRP-evalueringen af NTP- og Ramazzini-instituttets undersøgelser af Ramazzini Instituttet

Observationer fra Dr. Fiorella Belpoggi, direktør for “Cesare Maltoni” kræftforskningscenter for Ramazzini Institute.
https://www.ramazzini.org/comunicato/onde-elettromagnetiche-listituto-ramazzini-risponde-allicnirp/

ICNIRP Kritik af det nationale toksikologiprogram og Ramazzini Institute

Dyreforsøg med kræftfremkaldende egenskaber ved langvarig eksponering for mobiltelefonstråling ICNIRP. ICNIRP-notat om nylige undersøgelser af kræftfremkaldende dyr. München, Tyskland. 4. sep. 2018.
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPnote2018.pdf

23. jul. 2018
ICNIRP anmoder om offentligt input til sine retningslinjer for radiofrekvensstråling

Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP) har for nylig meddelt, at den ønsker offentligt input vedrørende et nyt udkast til sine retningslinjer for begrænsning af radiofrekvensfelter (RF) (dvs. elektromagnetiske felter [EMF] fra 100 kilohertz til 300 Gigahertz).

Følgende er ICNIRP’s begrundelse for at ignorere det meste af EMF-forskningen i sin sundhedsrisikovurdering:

“ICNIRP baserer sine retningslinjer på dokumenterede sundhedsskadelige virkninger. Dette gør forskellen mellem en biologisk og en sundhedsskadelig virkning til en vigtig sondring, hvor kun sundhedsskadelige virkninger kræver grænser for beskyttelse af mennesker.” (ICNIRP-retningslinjer: Retningslinjer for begrænsning af eksponering for tidsvarierende elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter [100 kHz TIL 300 GHz]. 11. juli 2018 udkast. s. 2)

“Disse retningslinjer specificerer kvantitative EMF-niveauer for sikker personlig eksponering. Overholdelse af disse niveauer er beregnet til at beskytte folk mod alle kendte skadelige virkninger af radiofrekvens EMF-eksponering. For at bestemme disse niveauer identificerede ICNIRP først offentliggjort videnskabelig litteratur om virkningerne af radiofrekvens EMF-eksponering på biologiske systemer og fastslog, hvilke af disse der både var skadelige for menneskers sundhed og videnskabeligt underbyggede. Dette sidste punkt er vigtigt, fordi ICNIRP mener, at rapporterede virkninger generelt skal replikeres uafhængigt, være af tilstrækkelig videnskabelig kvalitet og mere generelt forklares inden for rammerne af den videnskabelige litteratur for at kunne betragtes som “dokumentation” og anvendes til at fastsætte eksponeringsrestriktioner. Inden for retningslinjerne vil “dokumentation” blive anvendt i denne sammenhæng, og “dokumenteret virkning” vil blive anvendt til at beskrive rapporterede virkninger, der opfylder denne definition af evidens. (ICNIRP-retningslinjer: Retningslinjer for begrænsning af eksponering for tidsvarierende elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter [100 kHz TIL 300 GHz].” 11. juli 2018 udkast. s. 2)
https://www.icnirp.org/en/activities/public-consultation/consultation-1.html

Uddrag af Joel M. Moskowitz kommentarer

Til dato har 242 forskere, der har offentliggjort peer-reviewed forskning om EMF og biologi eller sundhed, underskrevet EMF Scientist Appeal. Samlet set har disse forskere fra 41 nationer offentliggjort mere end 2.000 artikler om EMFAppellen opfordrer WHO og De Forenede Nationer, herunder dets medlemsstater, til at vedtage mere beskyttende retningslinjer for eksponering for EMF, herunder RF-stråling, i lyset af stigende dokumentation for sundhedsrisici, da disse eksponeringer er en hurtigt voksende form for verdensomspændende miljøforurening.

I et nyligt offentliggjort, peer-reviewed papir, “Termiske og ikke-termiske sundhedsvirkninger af ikke-ioniserende stråling med lav intensitet: Et internationalt perspektiv“, kritiserer Belpomme og hans kolleger (2018) WHO på grund af dets afhængighed af ICNIRP og dets medlemmer for ekspertrådgivning. Papiret hævder, at ICNIRP og dets rådgivere har “tætte forbindelser med industrien” og “interessekonflikter.” Ifølge forfatterne har ICNIRP og dets rådgivere været involveret i årtier med “benægtelse af alvorlige ikke-termiske virkninger af RF-EMF’er på trods af overvældende videnskabelig dokumentation for det modsatte.”

Da ICNIRP’s troværdighed i høj grad afhænger af dets tilknytning til WHO, kan en mere frugtbar aktivitet for EMF’s videnskabelige samfund være at overbevise WHO og regeringerne om ikke at stole på ICNIRP for EMF-retningslinjer og ikke længere konsultere ICNIRP’s rådgivere.

Resuméer fra ICNIRP’s udkast til bilag B: Litteratur om sundhedsrisikovurdering

https://www.icnirp.org/cms/upload/consultation_upload/ICNIRP_RF_Guidelines_PCD_Appendix_B_2018_07_11.pdf

19. jun. 2017
Den internationale EMF-ekspertgruppe til bekæmpelse af ICNIRP

ECERI’s nyhedsbrev. Nr. 6, juni 2017

“Efter et nyligt møde med WHO’s repræsentanter i Genève har medlemmerne af denne ECERI-gruppe besluttet at offentliggøre deres egne data i form af et videnskabeligt konsensusdokument om virkningerne af ikke-termiske EMF’er på vegne af ECERI. Endelig, da flere ECERI-forskere mener, at miljøforurening faktisk kan være en årsag til kræft og andre sygdomme som Alzheimers sygdom og autisme, har ECERI foreslået at oprette en anden international gruppe bestående af forskere og jurister for at diskutere muligheden for, at forsætlig massiv forurening kan anerkendes af Den Internationale Straffedomstol (ICC) som en sand forbrydelse mod sundheden. Dette forslag vil blive drøftet på ECERI’s næste eksekutivkomité og generalforsamling i Bruxelles.

Efter mødet med WHO i Genève den 3. marts blev det foreslået at oprette en ECERI-relateret arbejdsgruppe til at modsætte sig ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), der kunne betegnes som “International Commission of Scientific Expertise on Non-thermal radiation effects (ICSENTRE). Medlemmerne af denne gruppe er indtil videre: Dominique Belpomme (Frankrig), Igor Belyaev (Slovakiet), Ernesto Burgio (Italien), David Carpenter (USA), Lennart Hardell (Sverige), Magda Havas (Canada), SMJ Mortazavi (Iran), André Vander Vorst (Belgien) og Gérard Ledoigt (Frankrig). Hvis du ønsker at deltage i denne gruppe, bedes du kontakte Christine Campagnac (sg.eceri@gmail.com).”

ECERI – Det Europæiske Kræft- og Miljøforskningsinstitut, Square de Meeus 38-40, 1000 Bruxelles; Tél :0032 24 01 87 75 eller 0033 1.45.78.53.52 sg.eceri@gmail.com

10. juli 2015
INTERESSEKONFLIKT EKSISTERENDE VED DEN INTERNATIONALE KOMMISSION FOR IKKE-IONISERENDE STRÅLING (ICNIRP)

AVAATE (VALLISOLETANA ASSOCIATION OF AFFECTED BY MOBILE PHONE ANTENNAS), 10. juli 2015
RESUMÉ
Dette papir er udarbejdet for at demonstrere eksistensen af adskillige interessekonflikter blandt medlemmerne af den internationale organisation ICNIRP (Den Internationale Kommission for Ikke-ioniserende stråling), der på trods af sin private karakter anerkendes af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) som referenceenhed til at fastsætte grænser for eksponering for mennesker med ikke-ioniserende stråling for at forhindre, at sådan stråling påvirker dit helbred.

Det faktum, at organisationens medlemmer engagerer sig i forskellige interessekonflikter, der er relateret til virksomheder, der er interesseret i udvikling af telekommunikation og nye teknologier, undergraver den upartiskhed, der skal styre reguleringen af grænser for ikke-ioniserende strålingsfolk.

Det er uforståeligt, at en international organisation som WHO, der har mange og kvalificerede offentlige ressourcer til at fastlægge disse grænser tilstrækkeligt, har uddelegeret til en privat organisation spørgsmål, der påvirker folkesundheden for hele menneskeheden.

Oplysningerne i nedenstående arbejde blev opnået ved søgninger i pålidelige offentligt tilgængelige kilder på internettet, som kan kontrolleres af alle, der har interesse i dette emne.

Det ville være meget interessant, hvis enhver fysisk eller juridisk person, der er interesseret i dette emne, antager, at denne rapport er sin egen (AVAATE giver fuld tilladelse til at gøre det) og sender den til myndighederne i De Forenede Nationer, Den Internationale Arbejdsorganisation og Verdenssundhedsorganisationen WHO.
https://www.avaate.org/IMG/pdf/escrito_web_icnirp_ingles_final.pdf


Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.

Comments

 1. Pingback: - nejtil5g.dk

 2. Pingback: ICNIRP's forskningsmetode - nejtil5g.dk

 3. Pingback: Internationale grænseværdier for mikrobølgestråling - nejtil5g.dk

 4. Pingback: 5G og andre sendere: Hvilke frekvenser bruger de? Og er det vigtigt? - nejtil5g.dk

 5. Pingback: Arthur Firstenberg: Den farligste teknologi der nogensinde er opfundet - nejtil5g.dk

 6. Pingback: FCC og ICNIRP's grænseværdier er ugyldige - nejtil5g.dk

 7. Pingback: Mobiltelefoni og kræft: Industrien har mistet en bekymret allieret - nejtil5g.dk

 8. Pingback: IARC - ny revurdering af RF-kræftrisikoen, måske, men hvem skal vurdere? - nejtil5g.dk

 9. Pingback: Den nordiske appel - nejtil5g.dk

 10. Pingback: Tidligere ICNIRP-medlem tager afstand fra ICNIRP og grænseværdierne - nejtil5g.dk

 11. Pingback: 5G søgsmålet mod den britiske regering - nejtil5g.dk

 12. Pingback: Første dyreforsøg: 5G beskadiger nerveceller i hjernen - nejtil5g.dk

 13. Pingback: ‘Havana-mysteriet’: Den amerikanske efterretningstjeneste anerkender nu elektromagnetisk overfølsomhed (EHS) - nejtil5g.dk

 14. Pingback: ICNIRP og de nye 2020 grænseværdier - nejtil5g.dk

 15. Pingback: Påstand: WHO har sammensat en uafhængig kommission, ICNIRP, som anbefaler grænseværdier for stråling - nejtil5g.dk

 16. Pingback: Borgerforslag: Nej tak til flere mobilmaster både i vores natur og i vores baghaver - nejtil5g.dk

 17. Pingback: Påstand: Stråling fra de daglige trådløse teknologier er som at blive fuld af en lys øl - nejtil5g.dk

 18. Pingback: Ny forskningsartikel advarer: Selve metoden til at vurdere virkningerne af 5G-udrulningen bør risikomærkes - nejtil5g.dk

 19. Pingback: Italien opretholder deres lavere grænseværdi for eksponering fra stråling - nejtil5g.dk

Comments are closed.