Sundhedsmæssige risici ved elektromagnetisk stråling

Om sundhedsrisici ved 5G se her: https://nejtil5g.dk/forskning/sundhedsrisici-ved-5g/ Om udviklingen af kræft se mere her:https://nejtil5g.dk/mobiltelefoner/cancer/ Bekendtgørelse om eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med arbejdet1) I medfør af § 15 a,…

Read More