1. Det Europæiske Borger Initiativ “Stop (((5G))) Stay Connected but Protected”

I forbindelse med det fælles europæiske Borger Initiativ, vil der blive arrangeret forskellige aktiviteter. Både lokalt i Danmark samt i de øvrige 25 EU lande som er gået sammen for at få stoppet 5G. Der er indsendt 23 lovforslag til EU som alle er blevet godkendte. Det betyder konkret, at når der er indsamlet 1 million støtteunderskrifter, er EU forpligtet til at tage stilling til forslagene samt gå i dialog med initiativet.

Initiativet opfordrer EU Kommissionen til at stramme lovgivningen om beskyttelse af borgere samt miljøtruslerne indenfor 3 konkrete områder:

  1. Skadeligt for alt liv: Mennesker, fauna og flora tager skade af stråling. De nuværende grænseværdier for eksponering for mikrobølgestråling giver utilstrækkelig beskyttelse – især for børn, gravide, bestøvende insekter, dyr og planter.
  2. Ødelæggelse af vores miljø: Med 5G vil mængden af forbundne elektroniske enheder, antenner og satellitter eksplodere. Der vil føre til kraftig stigning i energiforbrug, stråling, skadelig minedrift og forurening, hvilket vil bringe biodiversiteten og naturlige levesteder i fare.
  3. Trusler mod vores privatliv: 5G muliggør massiv dataindsamling og overvågning samt udgør en øget risiko for cyberkriminalitet, datalækage, tyveri, videresalg og misbrug af kunstig intelligens

STØT OP – SKRIV UNDER – OPLYS ANDRE

Skriv under her: https://signstop5g.eu/da#sign

Der vil bl.a. blive trykt flyers til omdeling, produceret T-shirts, kasketter m.m. til at gøre reklame for initiativet så vi kan få indhentet de nødvendige underskrifter.

Læs mere på initiativetrs hjemmeside: 
https://signstop5g.eu/da
Følg den danske Facebook side:
https://www.facebook.com/Stop-5G-Beskyt-mennesker-dyr-og-planter-111003971537678/
Følg også med her på sitet:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/det-europaeiske-borgerinitiativ/

2. Giv politikerne kamp til stregen:

Spørgsmål vedr. 5G og trådløs teknologi, som du kan stille dine lokale kandidater ved kommune- og regionsvalget den 16. november 2021.

Debatoplæg: På siden her finder du 10 relevante spørgsmål, som du kan stille til de politiske kandidater til både kommune- som regionsvalget.
Spørgsmålene er delt ind i 2 hovedgrupper nemlig Miljø og klima samt Sundhed og velfærd.
Bag debatoplægget står:
EHS foreningen for Elektro Hyper Sensitive
https://www.ehsf.dk/
Rådet for helbredssikker telekommunikation
https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/
Folkebevægelsen VITA
https://www.facebook.com/groups/2244265522456587
Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening
https://nejtil5g.dk/

3. Kan Sundhedsstyrelsen garantere dit helbred mod mobilstråling?

Ring op og spørg enheden for Strålebeskyttelse (SIS) under Sundhedsstyrelsen om den kan garantere dit helbred i forhold til trådløst teknologi og mobilstråling.

Optag samtalen og læg den ud på de sociale medier.

Du finder en lille spørgeguide her og en uddybet her. En kort introduktion til Sundhedsstyrelsen finder du her og en uddybet her.

4. Læg 100 flyers eller visitkort i postkasser i nærheden af dig.

Alle skal være aktive med at bringe viden og information ud til vores medborgere. Vi har noget der skal stoppes og vi skal være mange.

VISITKORT lige til at have i lommen og dele ud til dem folk møder, lægge hos frisøren, i bussen, i en butik eller hvad du ellers kan finde på. FLYERs til at sætte på glasdøre, have med til arrangementer, demonstrationer, omdele eller andet.

Du finder skabeloner og guide til Onlineprinters (der er billigst) her. På Facebooksiden vil du finde information om, hvordan du får tilsendt mindre portioner via andre medlemmer.

Når vi er mange nok, kan vi ændre dagsordenen.

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.