Formål
’Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening’ har som formål at oplyse, videndele samt uddanne almindelige mennesker om ikke bare et kommende 5G netværk, men også om konsekvenserne af ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling i al almindelighed herunder konsekvenserne for mennesker, dyr og fauna samt på vores miljø og klima i det hele taget.

Videnscentret ønsker:

  • at være en modvægt mod den indflydelse og magt som teleindustrien har fået over presse og medier samt de offentlige institutioner, som ellers skulle passe på os.
  • at sætte fokus på, hvordan vores sundhed bliver tilsidesat, og hvor specielt vores børn er sagesløse, trods den stigende evidens fra uafhængig forskning, der påpeger den sundhedsmæssige risiko i form af bl.a. kræft, DNA skader, oxidtivt stress, nedsat fertilitet, stress, ADHD m.m. Endvidere er gruppen mennesker der rammes af EHS (elektromagnetisk hypersensitivitet) i hastig vækst.
  • at bidrage til oplysning om konsekvenserne af, at WHO har klassificeret ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling som ‘mulig kræftfremkaldende’.
  • at sætte fokus på ikke blot menneskers sundhed, men om konsekvenserne for alt levende på jorden, hvor det katastrofale fald i antal insekter blot er et enkelt eksempel, samt på vores miljø og klima, men også på hele udfordringen for vores privat liv.
  • at bidrage til at 5G rulles tilbage og at teknologien bruges på en ikke-sundhedsskadelig måde.

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.