Aktuelle Borgermøder m.m.
https://nejtil5g.dk/borgermoeder/bogermoeder-om-5g/
Aktuelle Demonstrationer:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/demonstrationer/
Om den internationale 5G modstand:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/international-5g-modstand/

EHS Sommersamling: Den 28. – 30. juni 2024 i Kassel-Zierenberg, Tyskland (hvidt zoneområde) 

Du er hermed inviteret til ESC weekend konference i Tyskland!

Europeans for Safe Connection (ESC) vil gerne fortsætte traditionen, som vores venner i Belgien har startet, med et EHS-møde i Europa. Vi har fundet en hvid zone* midt i Tyskland, som du helt sikkert vil kunne lide. Arrangementet er for alle ESC-medlemmer og medlemsorganisationer og for alle andre med interesse i ESC og EHS.

Europeans for Safe Connection (ESC) – er en paraplyorganisation, der som mål har at samle alle organisationer og interessenter i Europa, der er dedikeret til at reducere forureningen fra elektromagnetisk stråling (EMF), forbedre kendskabet til sundhedseffekterne af EMF-stråling fra trådløse enheder og elnettet, rettigheder for EHS-syge samt uddanne folk i, hvordan de beskytter sig mod EMF-stråling.

Kom og hav det godt med andre hyggelige mennesker fra hele Europa!


Læs mere om konferencen, de praktiske forhold og tilmelding her:
https://nejtil5g.dk/invitation-til-esc-konference-2024/

IARC har igen bedt om en gennemgang af RF-kræftrisiko, blot ikke lige nu 

En rådgivende gruppe under Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) har endnu engang anbefalet en ny vurdering af kræftrisikoen ved RF-stråling. Radiofrekvent stråling (RF) er en ud af omkring hundrede kandidater, der er opført med “høj prioritet” til at skulle evalueres i løbet af de næste fem år, 2025-2029.

Det bør dog ikke ske før anden halvdel af femårsperioden, dvs. tidligst i slutningen af 2027. En lignende udsættelse blev vedtaget i 2019.

Er der et formål med udskydelsen?
Elisabete Weiderpass, blev IARC’s direktør i 2019, samme år hvor vurderingen af radiofrekvent stråling blev udskudt.I slutningen af 2022 luftede Weiderpass ideen om at udarbejde en ny RF-monografi inden udgangen af 2024. I stedet fik hun sparket bolden til hjørnespark, idet hun udtalte, at hun ville afvente resultaterne af en delvis replikation af NTP-undersøgelsen, som er i gang i Korea og Japan.

Formålet med replikationen kunne meget vel være at så tvivl om den oprindelige NTP undersøgelse og påvisningen af kræft hos rotter efter udsættelsen for elektromagnetisk stråling.

Undersøgelsen gennemføres tilsyneladende med forskere relateret til ICNIRP (teleindustriens private NGO) og teleindustrien.

Læs artiklen her:
https://nejtil5g.dk/iarc-har-igen-bedt-om-en-gennemgang-af-rf-kraeftrisiko-blot-ikke-lige-nu/

Frankrig: Domstol har anerkendt EHS ramt retten til en bolig 

Den 22. februar 2024 udstedte domstolen i Dignes les Bains en foreløbig afgørelse, der anerkendte den EHS ramte Philippe Tribaudeau retten til bolig in situ og retten til respekten for et sundt helbred set i lyset af ekstrem elektro-hypersensitivitet (EHS).

Efter i 9 år at være flygtet til en national skov i Alpes-de-Haute-Provence for at undgå elektromagnetiske stråler vandt Philippe Tribaudeau kampen mod opsætningen af en mobilmast tæt på, hvor han bor, samt truslen om at blive tvangsfjernet af ONF, den franske nationale skovforvaltning.

“Dommeren minder os om, at ejendomsretten hverken er generel eller absolut, og at den skal forenes med retten til sundt helbred. Han understregede statens ansvar for at sikre, at dens borgere har ret til en bolig og ret til respekt for deres sundhed. For mig er denne beslutning en anerkendelse af elektrohypersensitivitet og radiobølgernes toksiciteten”
Philippe Tribaudeau, der er udover at være EHS ramt også er medlem af AZB’s bestyrelse, efter offentliggørelsen af dommen.

Association Zones Blanches (AZB) har siden 2014 arbejdet for ofre for elektromagnetisk og kemisk forurening. Foreningen blev grundlagt af medlem af Europa-Parlamentet Michèle Rivasi, der døde den 29. november 2023.

Læs hele historien her:
https://nejtil5g.dk/domstol-har-anerkendt-ehs-ramt-retten-til-en-bolig/

EHS: Skridt for skridt er EHS blevet anerkendt i Holland

Sidste år opnåede den hollandske EHS-fond, Stichting EHS, stor succes i retning af anerkendelse af EHS som et handicap. Efter flere drøftelser med forskellige officielle organer for at undersøge muligheden for at erklære FN’s handicapkonvention gældende for mennesker med EHS er budskabet klart: I Holland er EHS nu officielt et handicap.

Det offentliggjorde Stichting EHS på deres hjemmeside den 4. december 2023. Artiklen er ligeledes offentliggjort på Europeans for Safe Connections side. EHS er nu officielt et handicap i Holland Efter adskillige diskussioner med forskellige officielle organer for at undersøge muligheden for at erklære FN’s handicapkonvention for gældende for mennesker med EHS er budskabet klart:

Igennem længere tid har Stichting EHS arbejdet for at få parterne til at bakke op om, at FN’s handicapkonvention gælder for mennesker med EHS.

Efter de første frugtbare møder med Sundhedsministeriet har den hollandske paraplyorganisation for handicappede, Ieder(in), bekræftet, at mennesker med EHS er omfattet af FN’s handicapkonvention – og accepteret Stichting EHS som medlem.
Læs hele den oversatte artikel her:
https://nejtil5g.dk/skridt-for-skridt-er-ehs-blevet-anerkendt-i-holland/

Støt og underskriv ‘Den internationale erklæring om børns menneskerettigheder i den digitale tidsalder’

Skriv under på anmodningen til De Forenede Nationers Miljøprogram 

Vær medunderskriver på anmodningen til De Forenede Nationers Miljøprogram: Håndtering af de vilde dyrs eksponering for trådløs elektromagnetisk stråling – EMF

Trådløs stråling er mere end blot et teknologisk fremskridt… Det er et miljøspørgsmål, der kræver øjeblikkelig handling.

Det er Environmental Health Trust (EHT), der står bag anmodningen til De Forenede Nationers Miljøprogram

Environmental Health Trust (EHT) er en videnskabelig tænketank dedikeret til at fremme et sundere miljø gennem en flerdimensionel tilgang, der omfatter forskning, uddannelse og politisk fortalervirksomhed.

EHT sagsøgte den føderale regering i spørgsmålet om trådløs stråling og vandt sagen. I 2021 gav den amerikanske appeldomstol, DC Circuit mandat til den amerikanske FCC til at løse de problemer, den havde ignoreret, hvilket omfattede forskning, der fandt adskillige miljøeffekter.

Du kan læse den oversatte anmodning her:
https://nejtil5g.dk/skriv-under-pa-anmodningen-til-de-forenede-nationers-miljoprogram/

Eller gå direkte til underskriftsiden her:
https://secure.everyaction.com/BnDXoV0gDE22Yixkdlobzg2

Europa-Parlamentet opfordrer til et globalt moratorium for dybhavsmineindustrien 

Den 7. februar 2024 stemte Europa-Parlamentet for resolution B9-0095/2024, der sender et kraftigt signal samt giver udtryk for en kritisk miljømæssig bekymring over Norges beslutning om at åbne for dybhavsminedrift i store områder af de arktiske farvande.

Beslutningen bekræftede på ny Parlamentets støtte til et moratorium og opfordrede Kommissionen, medlemsstaterne og alle lande til at anvende forsigtighedsprincippet og fremme et moratorium for dybhavsminedrift, herunder i Den Internationale Havbundsmyndighed (ISA).

Sustainable Ocean Alliance’s (SOA) Anne-Sophie Roux, Deep Sea Mining Europe Lead:

“På nuværende tidspunkt mangler vi den robuste, omfattende og troværdige videnskabelige viden for at muliggøre en pålidelig vurdering af virkningerne af dybhavsmineraludvinding. Enhver minedrift vil derfor være i modstrid med Norges forpligtelse til forsigtighedsprincippet, bæredygtig forvaltning og internationale klima- og naturforpligtelser.”

Haldis Tjeldflaat Helle, Deep-Sea Mining Campaign Lead, Greenpeace Nordic:

“Ved at åbne op for dybhavsminedrift i Arktis ignorerer Norge hundredvis af bekymrede havforskere og mister al troværdighed i udlandet som en ansvarlig havnation. Det bør være en advarsel til enhver regering, der overvejer at gå videre med minedrift i dybhavet.”

Baggrunden
Parlamentets beslutning følger en beslutning truffet af det norske parlament, der den 9. januar 2024 gave grønt lys for dybhavsminedrift på tværs af mere end 280.000 kvadratkilometer – et område svarende til Italiens størrelse – i det følsomme Arktis.

Beslutningen udløste en udbredt bekymring i det globale samfund, såsom forskere, fiskeindustrien, ngo’er / civilsamfund og aktivister, herunder et andragende, der til dato har fået over 550.000 underskrifter. Det norske miljøagentur vurderede, at den norske regerings strategiske vurdering af miljøkonsekvenser ikke giver et tilstrækkeligt videnskabeligt eller juridisk grundlag for at åbne for hverken efterforskning eller udnyttelse af dybhavsminedrift.

Til dato har 24 lande globalt, herunder 7 EU-lande (Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Portugal, Spanien og Sverige), opfordret til et moratorium, forbud eller pause for industrien.

Multinationale virksomheder som Google, Samsung, Northvolt, Volvo og BMV har også lovet ikke at købe mineraler fra havbunden.

Rapporter fortsætter med at slå alarm om, at metaller, der findes i dybhavet, ikke er nødvendige og kun vil give begrænsede økonomiske fordele til nogle få udvalgte og imødegå påstandene fra profitdrevne dybhavsmineselskaber.

Martin Webeler, Deep-Sea Mining Campaign Lead for Environmental Justice Foundation, tilføjede:

“Dybhavsminedrift er ikke nødvendig for den grønne omstilling. Ødelæggelse af næsten uberørte økosystemer vil ikke standse tabet af biodiversitet og vil ikke hjælpe os med at løse klimakrisen – det vil gøre den værre. Vi har brug for en seriøs nytænkning: fuld gennemførelse af den cirkulære økonomi og en samlet reduktion af efterspørgslen efter mineraler skal endelig blive vores ledende princip.”

Det fremgår af SOA’s opslag den 7. februar 2024.
https://www.soalliance.org/soablog/eu-dsm-2024

Fransk EHS-ramt besejrer SMART elmåler i retssag

Joseph Cascina opdagede sin elektrosensitivitet, da han fik installeret en Linky-måler (Smart Meter). Han er den første Enedis-kunde, der vinder en retssag på grundlag af et forsigtighedsprincip. Stop Linky 5G Loire-kollektivet håber, at dommen vil danne præcedens.

En lang kamp
Før installationen af Linky-måleren havde Joseph Cascina ingen bekymringer. Det hele startede dagen efter installationen. Han hørte konstant en skingrende fløjte lyd.

“Det var fløjtelyde i mit hoved, der dukkede op, og de var der konstant. Dag og nat… Hver aften tog jeg en pille for at falde i søvn, det var blevet et helvede.”

Joseph Cascina tog kontakt til Enedis, installatøren af sin Linky-måler. Han bad dem om at gribe ind, men til ingen nytte. Herefter begyndte en juridisk kamp, der kom til at vare tre og et halvt år. Han vandt første instans i Saint-Étienne, derefter i appelsagen i Lyon. I mellemtiden har Enedis givet ham en gammel måler.

Komplekse symptomer
Elektrosensitivitet eller elektromagnetisk følsomhed er kendetegnet ved intolerance over for elektromagnetiske felter, der udsendes af telefoner, radioer, antenner eller ethvert husholdningsapparat.

Symptomerne er forskellige: hovedpine, kronisk træthed, hudreaktioner, koncentrationsbesvær … Udfordringen er at tilskrive disse symptomer til dette syndrom, vel vidende at det første skridt er at kontrollere, at de ikke skyldes et andet sundhedsproblem,” forklarer professor Luc Fontana fra Regional Center for Arbejds- og Miljøpatologi.

En national undersøgelse
I Saint-Etienne, Lyon og Clermont-Ferrand deltager flere specialister i en undersøgelse foretaget af det franske agentur for fødevarer, miljø og arbejdsmiljø (ANSES) for bedre at forstå disse patienter og få en bedre epidemiologi af denne befolkning. Målet er at tilbyde passende pleje.

Formål: at styrke viden om elektrooverfølsomhed, som kan associeres med forskellige typer bølger, og somikke altid manifesterer sig på samme måde. Analysen af de data, der er indsamlet på grundlag af interviews og frivillige lægeundersøgelser, og resultaterne af undersøgelsen forventes i 2025.

På vej mod at gøre fjernelsen af målerne lettere?
I Loire håber kollektivet af modstandere af Linky-måleren, at denne første domstolsafgørelse vil forenkle procedurerne for alle berørte Enedis-kunder.

Kollektivet går ind for en forenklet administrativ anmodning om fjernelse af en måler efter fremlæggelse af lægeerklæringer.

Enedis’ kommunikationsafdeling påpegede dog, at “afgørelsen fra appelretten i Lyon, mod Enedis, er en undtagelse og på ingen måde afspejler retspraksis vedrørende installation af Linky-målere”.

Energiselskabet læner sig op ad en ANSES-undersøgelse fra 2017, opdateret i 2023, ifølge hvilken niveauerne for eksponering for elektromagnetiske felter, der udsendes af målere, “forbliver sammenlignelige med dem, der udsendes af elektriske eller elektroniske husholdningsapparater såsom multimedieenhedsopladere eller induktionskogeplader”.

I 2018 estimerede ANSES, at 5% af befolkningen var ramt af elektrooverfølsomhed, dvs. omkring 3,5 millioner mennesker.

Det skrev France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, auvergne, rhône-alpes den 27. december 2023: https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/loire/saint-etienne/temoignage-j-avais-des-sifflements-en-permanence-dans-ma-tete-il-obtient-de-la-justice-qu-enedis-retire-son-compteur-linky-2896460.html
Mere om STOP Linky finder du her:
https://www.stoplinky.info/stoplinky/
Læs mere om SMART Meters her:
https://nejtil5g.dk/6-myter-om-de-intelligente-maalere-smart-meters/

USA vil ikke længere undersøge effekterne af stråling fra mobiltelefoner

Det nationale toksikologiske program (NTP) fra National Institute of Environmental Health Sciences har meddelt, at det ikke længere vil eller kan undersøge effekterne af radiofrekvent stråling. Det på trods af at antallet af hoved- og halstumorer forbundet med brugen af mobiltelefoner er steget i USA siden 2000.

Det skriver Joel M. Moskowitz, Ph.D. Direktør for Center for Family and Community Health School of Public Health, University of California, Berkeley i et opslag den 17. januar 2023. Den 18. januar udsendte Devra Davis, ph.d., MPH, en erklæring der ligeledes kraftigt kritiserer ophøret af forskningen i mobiltelefonstråling Det Nationale toksikologi program Det amerikanske nationale toksikologiske program (NTP) er det eneste føderale agentur i USA, der har undersøgt effekterne af RFR siden 1990’erne (hvor kongressen afbrød EPA’s finansiering af denne forskning). I januar måned opdaterede NTP imidlertid sit faktablad om mobiltelefonstråling for at meddele, at man mangler ressourcer til at fortsætte sit arbejde med at undersøge effekterne af radiofrekvent stråling. Det til trods for at NTP’s dyreforsøg på 30 millioner dollars fra 2018 fandt “klare beviser” (højeste kategori) for kræftfremkaldende egenskaber hos hanrotter ved udsættelse for stråling fra mobiltelefoner i, hvad der uden tvivl er den største toksikologiundersøgelse, der er udført på dette miljøtoksin. NTP skriver i deres Faktablad:

“Er NTP-arbejdet på mobiltelefon RFR afsluttet? Ja. NIEHS-forskere udførte opfølgende forskning for bedre at forstå nogle af resultaterne set i de tidligere RFR-gnaverundersøgelser.7,8 Et nyt RFR-eksponeringssystem i lille skala blev udviklet. Forskerne testede det nye eksponeringssystem ved hjælp af in vivo gnaverundersøgelser. Forskningen var teknisk udfordrende og mere ressourcekrævende end forventet. Der er ikke planlagt yderligere RFR-undersøgelser.November 2018-versionen af NTP-faktabladet lovede ellers fremtidige undersøgelser.

Er fremtidige undersøgelser planlagt? NTP samarbejder med NIST og IT’IS om at udvikle mindre RFR-eksponeringskamre til yderligere korttidsstudier, der vil tage uger og måneder i stedet for år. Disse undersøgelser vil fokusere på yderligere at afklare, hvad NTP lærte i langtidsstudierne og undersøge muligheden for DNA-skader i eksponeret væv. Eksponeringssystemet er også ved at blive designet, så studier af forskellige RFR-frekvenser og modulationer kan følge med de skiftende teknologier i telekommunikationsindustrien. NTP håber også at identificere biomarkører for skader fra RFR-eksponering. Disse ville være målbare fysiske ændringer, der kan ses i kortere perioder, end det tager at udvikle kræft. Eksempler kunne være ændringer i hjertefrekvens efter eksponering eller molekylære ændringer, der kan være forudsigelige for kræft. Hvis videnskabsmænd bedre kan forstå biologiske ændringer hos dyr, vil de vide mere om, hvad de skal kigge efter hos mennesker.

Det er imidlertid ukendt, om sådanne undersøgelser blev udført, da resultaterne af disse følgeundersøgelser ikke er blevet delt. Alvorlig kritik fra bl.a. Devra Davis og Joel M. Moskowitz Devra Davis PhD, MPH, formand for Environmental Health Trust udtaler bl.a.:

Regeringens beslutning om at stoppe finansieringen af forskning i mobiltelefonstråling er i overensstemmelse med det kinesiske ordsprog “Hvis du ikke vil vide det, skal du ikke spørge.” Den amerikanske regering har en variation af den i politikken om, “spørg ikke, fortæl ikke”. Hvis du ikke vil vide, om stråling fra mobilmaster har en biologisk indvirkning, skal du stoppe med at undersøge!” Joel M. Moskowitz understreger i sin kritik bl.a. hvordan antallet af hoved- og halstumorer forbundet med brugen af mobiltelefoner er steget i USA siden 2000. Læs her kritikken fra både Devra Davis og Joel M. Moskowitz – en beslutning som Davis beskriver således

Det er den ultimative arrogance og tåbelighed at holde op med at forske i dette store voksende miljøforurenende stof, netop når vi har rigelige beviser for skade.

ENGLAND: Rets anliggendet mod den britiske regering og udrulningen af 5G uden hensynstagen til sundhedsrisici er sendt videre til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 

Efter at have modtaget et afslag på at appellere Mrs Justice Staceys kendelse, er sagen nu sendt videre til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Det skriver Action Against 5G i deres seneste nyhedsbrev fra den 13. dec. 2023.

Nyhedsbrevet gennemgår nogle af de punkter, som deres juridiske team, der bla. består af Michael Mansfield QC og af yderligere to advokater, har skrevet om 5G-strålingen og de medfølgende risici og farer. Michael Mansfield har for nylig modtaget titlen “Kongen af menneskerettigheder” af The Legal 500.

5G-stråling: Risici og farer

Europa-Parlamentets Panel for ‘Fremtiden for Videnskab og Teknologi’ har bemærket, at der er dokumentation for det kræftfremkaldende potentiale af lavere frekvenser RFR, og at der er “ingen passende undersøgelser”, der vurderer virkningen af ​​det højere frekvensområde af 5G. Panelet kaldte 5G “et eksperiment på befolkningen.”

Den britiske regering hævder, at den udruller 5G sikkert ved at holde eksponeringen af elektromagnetiske felter inden for ICNIRPs retningslinjer, som den primært er afhængig af for at demonstrere 5G’s sikkerhed. Hverken ICNIRP eller regeringen har dog foretaget nogen undersøgelse af risikoen for sundhedsskadelige effekter fra 5G.

På samme måde har der ikke været nogen væsentlige internationale undersøgelser af risiciene ved 5G for endeligt at fastslå sikkerheden ved 5G gennem en sundhedsrisikovurdering af eksponering for radiofrekvenser, herunder 5G.

De helbredsproblemer, som eksponering for RFR kan forårsage, er veldokumenterede og bevislige. ICNIRP oplyser selv, at radiofrekvent-EMF’er har vist sig at forårsage nervestimulation, ændringer i permeabiliteten af ​​cellemembraner og effekter på grund af temperaturstigning.

De påviste risici ved RFR og de risici, der stadig er under overvejelse og i øjeblikket er ukendte, betyder, at udbredelsen af ​​5G udgør en risiko for offentligheden og en særlig fare for sårbare grupper, som ikke er blevet tilstrækkeligt gennemtænkt.

ICNIRP anerkender, at RFR kan interferere med individers implantater, men anfører, at det ligger uden for rammerne af dets retningslinjer. Yderligere angiver retningslinjerne udtrykkeligt, at selvom de “er baseret på den bedste videnskab, der er til rådighed i øjeblikket, erkender de, at der kan være begrænsninger for denne viden, som kan have konsekvenser for eksponeringsrestriktioner”.

Retningslinjerne fortsætter med at bemærke, at “Der er ikke tilstrækkelig forskning, der adresserer potentielle relationer mellem radiofrekvens-EMF’er og skelet-, muskel-, åndedræts-, fordøjelses- og udskillelsessystemerne, og derfor overvejes disse ikke yderligere”.

Regeringen har ikke truffet nogen foranstaltninger for at advare folk om risiciene ved 5G og har i stedet misrepræsenteret over for offentligheden, at teknologien allerede er kendt for at være sikker.

Den 3. oktober 2019 udgav den et vejledningsdokument, ‘5G-teknologier: radiobølger og sundhed’, som konkluderede, at: “Den samlede eksponering forventes dog at forblive lav i forhold til retningslinjerne, og som sådan burde der ikke være nogen konsekvenser for Folkesundhed”. Dette er ikke en sand og nøjagtig afspejling af tilstanden af ​​videnskabelig og medicinsk viden.

Denne sag drejer sig om sikkerheden i det miljø, hvor mennesker bor, og statens pligt til at give oplysninger om menneskeskabte industrielle risici for offentligheden. Det er ikke blevet konstateret, at risikoen er

a) en kendt risiko, som allerede er blevet fastslået at eksistere fra tidligere undersøgelser (kendt, allerede påvist skade), og

b) at pligten til at informere omfatter en risiko for fremtidig skade, som på nuværende tidspunkt ikke er endeligt fastslået eller kvantificeret, men på nuværende tidspunkt ikke kan diskonteres og forbliver derfor en ikke-kvantificerbar identificeret risiko.

ACTION AGAINST 5G er en gruppe af enkeltpersoner fra England, herunder læger, forskere og ingeniører, støttet af et stærkt team af advokater ledet af Michael Mansfield QC.

Formålet er at indlede retssager for at anfægte den britiske regerings manglende hensyntagen til klart identificerede sundheds- og sikkerhedsrisici ved trådløs stråling og den øgede eksponering fra udbredelsen af 5G.

Læs hele indlægget her:
https://actionagainst5g.org/case-updates/application-to-the-european-court-of-human-rights/

NORGE: Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg (EMD) har svigtet: Afviste den norske klage.

Klagen over, hvordan det norske retssystem håndterede den såkaldte “Halden-sag” om AMS eller Smart Meter målerne og deres helbredseffekter – fik ikke lov til at blive behandlet af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Dommen fra appelretten står således til troende.

Det var Lorraine Schembri Orland, den første kvindelige dommer ved EMD, der traf afgørelsen.

Forkastelsen fra EMK er meget kort og består af en standardformulering. Du kan finde den HER, oversat til norsk. Domstolen har mange sager og afviser langt over 90% af dem.

Advokat Hugo P. Matre har følgende kommentar:

“Retsformanden for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) har afvist appellen ved hjælp af en standardtekst uden individuelle vurderinger. Det fremgår således ikke klart af afgørelsen, hvad hun har lagt vægt på.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afviser rutinemæssigt sager, der ikke opfylder alle formelle krav. Der er ikke nævnt formelle krav i afgørelsen. Det kan således lægges til grund, at appellen opfylder de formelle krav. På den anden side er den sagsforberedende dommer af den opfattelse, at der ikke er tale om en overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK). Udtrykket “Retten finder” viser, at dette er retsformandens personlige vurdering. Men hun giver ingen forklaring på, hvorfor hun mener det.«

Mulighederne i retsvæsenet er dermed udtømte. Ekspertvidner og dokumentation i verdensklasse er ikke engang seriøst overvejet.

Domstolene har ganske enkelt stolet på myndighederne og har ikke ønsket hjælp fra professionelle dommere – som om de på forhånd vidste, at indsigelserne mod målerne var “åbenbart grundløse”.

Det skriver Einar Flydal den 22. sept.

Alvorlige konsekvenser
Der er ingen tvivl om, at indførelsen af de intelligente målere har skabt nye ofre. Selvom de fleste mennesker synes, det bare er noget vrøvl og ikke kan vedrøre dem er det yderst alvorligt for de berørte.

Hvad er der opnået
Selvom sagen blev tabt med store omkostninger, blev der indkasseret nogle sejre. Det blev utvetydigt fastslået, at:

 1. Læger er fuldt berettiget til at udskrive certifikater for fritagelse både for mikrobølgesendere i AMS-målerne og for snavset elektricitet fra måleren, så længe certifikatet er formuleret som specificeret af Domstolen. I sådanne tilfælde vil de ikke blive berørt af Sundhedsdirektoratets forsøg på at forhindre sådanne attester. Opskriften kan findes HER.
 2. Elselskaberne er forpligtet til at give dispensation ikke kun fra intelligente måleres mikrobølgesendere, men også fra den beskidte strøm, der skabes af målerne, når det er angivet i lægeerklæringen.
 3. Det er elselskabet, der skal sikre, at måleren ikke transmitterer mikrobølger og ikke leverer beskidt strøm, når kunden har ret til dispensation. Helt enkelt konkluderer retten således, at elselskabet ikke kan placere udstyr i sikringsboksen, der forårsager akutte helbredsproblemer, symptomer, der i daglig tale kaldes elektrisk overfølsomhed (EHS).

Det er jo i virkeligheden ikke nogen lille sejr:

Gennem de tre ovenstående punkter accepterer dommen i praksis, at stråling, der er svagere end grænseværdierne, kan forårsage sundhedsmæssige problemer, og at elektrisk overfølsomhed er en realitet, uanset hvad man kalder det, og at lidelser grundet AMS-målere bør udløse undtagelse fra det, man reagerer på – strålingen fra senderen eller fra beskidt strøm. Fremadrettet Det fremadrettede fokus skal derfor være appeldomstolens afgørelse: Den gældende ret. Der bør klages, når den nuværende ret til fritagelse ikke respekteres.

Når et elselskab ikke lever op til dommen, kan man nu i Norge klage, først til virksomheden og derefter opad i systemet. (Se Einar Flydals blogindlæg 21.09.2023, der også indeholder en skabelon til en klage.)

Læs hele Einar Flydals indlæg her:
https://einarflydal.com/2023/09/22/ams-menneskerettsdomstolen-sviktet-klagen-avslatt/#more-79270

Opdatering:
Det er NU klagen over Sundhedsstyrelsen skal sendes videre til ombudsmanden

👉 Der er derfor brug for DIN donation. Der mangler nu 1899,89- Kr. (pr. 19. sept.) for at klagen til Sundhedsstyrelsen kan videresendes til ombudsmanden.

Folkebevægelsen sender en KÆMPE TAK til de som allerede har indbetalt beløb.

Vi håber at flere vil donere, for VI ER SÅ TÆT PÅ AT NÅ I MÅL.

OG det er NU at klagen til Sundhedsstyrelsen skal sendes videre til ombudsmanden.

Der kan støttes ved at indbetale et beløb her:
Indsamling: Sparekassen Kronjylland Reg. nr. 6237 Konto nr. 0015710101

Der er tidligere indsamlet mange penge til første del af processen, men nu handler det om den sidste del, den del som rent faktisk tæller. Processen Advokat Christian F. Jensen har gennemgået Sundhedsstyrelsens brug af eksperter i forbindelse med sundhed og ikke ioniserende stråling, det som hele Danmarks befolkning er udsat for fra mobilmaster, Wi-fi osv.

Ved gennemgangen står det klart at alle eksperter er inhabile, dvs. at de bliver delvist eller overvejende betalt af teleindustrien. Det overtræder både danske, EU og internationale love, samt Sundhedsstyrelsen egne principper på området.

Sundhedsstyrelsen har valgt IKKE at svare på Folkebevægelsens klage. Det er i hvert fald formodningen, da det er næsten ni måneder siden den blev fremsendt!!

Reglerne er sådan, at den SKAL sendes videre til ombudsmanden inden for 12 måneder, hvis den skal kunne behandles.

Og vi har brug for forberedelsestid. Lokalsamfund er presset Ydermere er mange lokalsamfund presset under de mange maste opsætninger. Vi har derfor brug for at denne klage bliver behandlet i forhold til at vinde disse sager.

Jvf. Borgerforslaget om Nej til flere mobilmaster:
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-14603

Får vi medhold i klagen, står Sundhedsstyrelsen på bar bund i denne problematik og hele grundlaget for at give los til opsætning af mobilmaster, wi-fi i skoler osv. kan ikke længere understøttes. 👉 STØT vores klage – alle beløb modtages med taknemmelighed. Denne sag er vigtig for dig og ikke mindst for vores børn.

Klagebrevet finder du her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2023/01/221219-Klage-til-Sundhedsstyrelsen.pdf

PHONEGATE:

Apple tvinges til at stoppe salg af iPhone 12 i Frankrig – overskrider grænseværdierne 

De franske myndigheder meddelte den 12. september, at iPhone 12 udsætter brugerne for elektromagnetisk stråling over grænseværdierne og beordrede at modellen trækkes tilbage fra markedet. Apple kan blive tvunget til at tilbagekalde alle solgte enheder også i de øvrige EU lande.

Læs om reaktionen i det øvrige EU, herunder Danmark, samt hvordan de danske myndigheder tidligere har reageret:
https://nejtil5g.dk/apple-tvinges-til-at-stoppe-salg-af-iphone-12-i-frankrig-overskrider-graensevaerdierne/

Lige nu: Gratis download af dr. Marc Arazi e-bog: Phonegate: Overeksponeret og bedraget

Efter afsløringerne om at Apples iPhone12 overskrider teleindustriens egne SAR værdier og nu er forbudt i Frankrig, har Marc Arazi givet tilladelse til at hans e-bog ‘Phonegate: Overeksponeret og bedraget – Hvad mobiltelefonindustrien ikke vil have du skal vide’ kan downloades gratis i dens engelske version en måned.

Bogen vil give dig mulighed bedre at forstå den globale skandale. Del gerne vidt og bredt ! Link til e-bogen får du her:
https://phonegatealert.org/download/dr-arazis-phonegate-ebook-available-in-english-for-free/

(NB: Du kan muligvis have problemer med at bruge linket, hvis dine sikkerhedsindstillinger angiver siden som værende usikker)

NORGE: Sagen om de smarte elmålere – AMS – er nu appelleret til Menneskerettighedsdomstolen

Ifølge en pressemeddelelse indgav Advokatfirmaet Schjødt AS den 17. juni 2023 en klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) i Strasbourg på vegne af otte personer bosiddende i Norge. Sagen drejer sig om tvungen indførelse af nye elmålere.

De otte hævder, at de, der er elektrosensitive, oplever betydelige helbredsproblemer fra målerne, og at målerne forværrer andre sundhedsmæssige problemer, de allerede har.

Deres klage er den første norske klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol over menneskerettigheder i forbindelse med elektromagnetisk stråling og biologiske skadelige virkninger.

De otte har tabt i byretten mod netselskabet Elvia, der begge har tabt og vundet i appelretten, og fået afvist deres anke til Højesteret. De otte argumenterer i klagen for, at den norske domstol ikke har foretaget nogen reel vurdering af sagens kerne – nemlig om klagernes indsigelser mod AMS-målerne er “åbenbart grundløse”, men ensidigt har baseret deres holdning på myndighederne. Klagerne er således blevet udsat for retsnægtelse, hvilket er en krænkelse af menneskerettighederne.

Andragerne hævder også, at de nuværende grænseværdier er utilstrækkelige og i strid med den nuværende etablerede medicinske og biologiske viden, og at myndighederne har forhindret fritagelse for installation. Ifølge klagen til EMRK er flere paragraffer i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention således blevet overtrådt, og forsigtighedsprincippet er ligeledes blevet overtrådt.

Der er anlagt en række sager ved norsk lovgivning vedrørende intelligente målere, dels på grund af helbredsproblemer, dels på baggrund af privatlivets fred, offentlig sikkerhed, brandrisiko og energipolitik. I det væsentlige er alle tabt.

Arbejdet med at fremlægge en pilotsag på sundhedssiden, som nu er blevet til en klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, begyndte i 2018. Advokatsalærer er blevet finansieret gennem små og store bidrag fra omkring 2.000 mennesker og organiseret af aktionen Vi tager AMS-målerne i retten!, ledet af Einar Flydal, pensioneret forsker og strategirådgiver hos Telenor ASA og hhv. univ. lektor II på NTNU. Klagernes advokat er Hugo P. Matre, Advokatfirmaet Schjødt AS.

Pressemeddelelsen m.m. finder du her:
https://einarflydal.com/2023/07/17/ams-klagen-til-emd-er-sendt-en-milepael-er-nadd/

Hele klagen til EMRK med tilhørende brev og vedlagt dokumentation kan downloades (delvist anonymiseret af hensyn til privatlivets fred) her: https://wp.me/P55Jqa-krv

5G udrulningen vil overrule alle rettigheder:

Nye EU-mål: Alt og alle skal forbindes – og det skal gå hurtigt !

I februar 2023 fremlagde EU Kommissionen en række tiltag, der skal give alle borgere og virksomheder i hele EU adgang til gigabitkonnektivitet senest i 2030, jf. målene i Europas digitale årti, og som det hedder, muliggøre omstillingen af konnektivitetssektoren i EU.

Oversat til dansk: Nu skal ALLE hindringer fjernes, så sendemaster kan blive opsat overalt – måske også på dit tag. Lovmøllen kører. Planen er, at det skal blive endeligt vedtaget til september 2023.

Digitalisering og økonomisk vækst – uanset hvad
Følgende citat fortæller tydeligt, hvad det drejer sig om: Digitalisering og økonomisk vækst – uanset hvad. Bæredygtigt og menneskecentreret ifølge Margrethe Vestager, noget digitaliseringen på ingen måde er:

5G netværket m.m. er den største energivampyr og på ingen måde grøn. Sundhedseffekterne bliver negligeret og overhørt trods at alle røde lamper burde blikke og forsigtighedsprincippet øjeblikkelig burde sættes i værk.

“Gigabitnet er springbrættet til vores digitale omstilling. De giver mulighed for innovative tjenester, mere effektiv forretningsdrift og intelligente, bæredygtige og digitale samfund. Vores konnektivitet er afgørende for, at vi kan give alle i Europa disse muligheder, så vi opnår en digital omstilling, der er menneskecentreret.”

Margrethe Vestager, ledende næstformand med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder – 23/02/2023

Forhindringerne skal fjernes
Den nye forordning “skal mindske bureaukratiet og de omkostninger og administrative byrder, der er forbundet med udrulningen af gigabitnet. Den skal bl.a. forenkle og digitalisere tilladelsesprocedurerne.”

Først 5G og dernæst 6G – bare fordi
“EU yder også finansiering, udvikler teknisk vejledning og samler eksperter til støtte for offentlige forvaltninger og virksomheder, der arbejder for at forbedre netværksdækningen og indføre 5G-net i hele Europa. Kommissionen har vedtaget reviderede retningslinjer for statsstøtte til bredbåndsnettil bredbåndsnet.Den har iværksat et stort forskningsinitiativ til udvikling af 6G-net, “fællesforetagendet for intelligente net og tjenester“, med henblik på at fastlægge strategien for og værktøjerne til at udvikle den teknologiske kapacitet til 6G-systemer.”

Om Gigabite forordningen se mere her:
https://nejtil5g.dk/eu-og-den-digitale-udvikling/

NORGE: Sagen om de smarte elmålere – AMS – er nu appelleret til Menneskerettighedsdomstolen

Ifølge en pressemeddelelse indgav Advokatfirmaet Schjødt AS den 17. juni 2023 en klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) i Strasbourg på vegne af otte personer bosiddende i Norge. Sagen drejer sig om tvungen indførelse af nye elmålere.

De otte hævder, at de, der er elektrosensitive, oplever betydelige helbredsproblemer fra målerne, og at målerne forværrer andre sundhedsmæssige problemer, de allerede har.

Deres klage er den første norske klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol over menneskerettigheder i forbindelse med elektromagnetisk stråling og biologiske skadelige virkninger.

Pressemeddelelsen m.m. finder du her:
https://einarflydal.com/2023/07/17/ams-klagen-til-emd-er-sendt-en-milepael-er-nadd/
Hele klagen til EMRK med tilhørende brev og vedlagt dokumentation kan downloades (delvist anonymiseret af hensyn til privatlivets fred) her:
https://wp.me/P55Jqa-krv

Dækningskrav bruges til gennemtvinge opsætning af 5G mobilmaster!

Skal små børn løbe og lege et stenkast fra en mobilmast med 5G?

Mariagerfjord Kommune ønsker at opstille en mobilmast i Norup by ca. 80 meter nord for Frimærket, som er Vindblæs Friskoles børnehave.

Sagen er blot endnu en opfordring til at underskrive vores Borgerforslag: Nej tak til flere mobilmaster både i vores natur og i vores baghaver.
Skriv under her: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-14603

Energistyrelsens dækningskrav
I høringsmaterialet fra Mariagerfjord Kommune kan man se, at placeringen er valgt ud fra, at masten skal opfylde Energistyrelsen dækningskrav:

– Udover at sikre bedre dækning i udvalgte lokalområder har regeringen prioriteret at fremskynde udrulningen af udstyr, der kan anvende 5G på tværs af landet, fremgår det af materialet. På et spørgsmål om hvorvidt elektromagnetisk stråling fra bl.a. 4G og 5G er sundhedsskadelig for planter, dyr og mennesker har Sundhedsstyrelsen svaret, at der IKKE foreligger nogen sundhedsgodkendelse.

Dokumentation finder du i Høringssvaret fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikation ifm. det nye landsplandirektiv om opstilling af mobilmaster. Se her: https://nejtil5g.dk/borgerforslag-nej-tak-til-flere-mobilmaster-baade-i-vores-natur-og-i-vores-baghaver/

Forældre truer med at fjerne deres børn
– Jeg har på stående fod tilsagn fra tre forældre, som vil tage deres børn ud af børnehaven, hvis masten bliver rejst.

– De mener ikke, det er undersøgt til bunds, om der er helbredsmæssige skadevirkninger, siger skoleleder Carina Sloth, Vindblæs Friskole i Norup.

Skræmmende kommunal beslutning
– Jeg synes, det er skræmmende, at beslutningen om mobilmasten tages ud fra byggeregulativer. At der slet ikke tages hensyn til de sundhedsmæssige aspekter – det er efter min mening ikke lødig embedsførelse, siger Thomas Rostgaard Andersen, far til en dreng i børnehaven og forsker i humanfysiologi ved SDU.

Carina Sloth understreger, at skolen på ingen måde er imod teknologi, og at skolen også har en interesse i, at der er god mobildækning. Det er placeringen af masten, som er forkert:

“Det vil være svært at få nye tilflyttere til området, da mange ikke vil bo i nærheden af en telemast uanset, hvad der findes af dokumentation for, at det ikke er farligt.”

Vindblæs Friskole i Norup, i høringssvar til Mariagerfjord Kommune

Har kommunen ikke været opmærksom?
Nordjyske har skrevet til forvaltningschef i Mariagerfjord Kommune Lars Højmark og spurgt, om kommunen ikke har været opmærksom på, at der ligger en fribørnehave på Vognmandsgade 11 og 15?

Vi har også spurgt Lars Højmark, om forældre og skole har en pointe i, at man ud fra et forsigtighedsprincip bør placere masten endnu længere væk fra børnehaven?

Vi har ikke fået svar endnu, skriver Nordjyske.

Læs hele artiklen her. Ligger bag betalingsmur:
https://nordjyske.dk/nyheder/byudvikling/skole-slaar-alarm-nej-til-mobilmast-taet-paa-boern/4417578

EHS:
Den 2. europæiske samling for mennesker med elektro-hypersensitivitet (EHS)

Samlingen finder sted i weekenden den 17. og 18. juni 2023 – ved den fransk-belgiske grænse.

Et program 100 % af og for elektrohypersensitive mennesker: Konferencer relateret til EHS, møder med europæiske EHS-foreninger, udvekslingsmomenter… og der afsluttes med en koncert!

Bemærk at den 16. juni er Den Internationale EHS-dag.

Samlingen vil have europæisk fokus!
Der vil blive budt velkommen til MEP Michèle Rivasi og paraplyforeningen/sammenslutningen af Europeans for Safe Connections (ESC) og dets (fremtidige) medlemmer, for at skabe flere forbindelser mellem vores forskellige fælles kampe på tværs af grænser, samt at gøre vores budskaber synlige for de europæiske institutioner i Bruxelles. Det er derfor en fornøjelse at invitere dem til arrangementet, så de kan præsentere projektet for de fremmødte EHS-folk.

Du finder flere oplysninger om programmet, tilmelding, overnatningsmuligheder m.m. på denne side:
https://en.mavieenmodeavion.com/rassemblement-ehs

USA:
Så er det officielt: Robert F. Kennedy Jr. stiller op som demokratisk præsidentkandidat i 2024

Som han annoncerede, at han kunne, stiller Robert F. Kennedy Jr., grundlægger og formand for Children’s Health Defense (CHD), op som demokratisk præsident i 2024.

De nødvendige papirer blev indgivet til Federal Election Commission (FEC) i den første uge i april. Dermed slutter, sønnen til den afdøde tidligere amerikanske justitsminister Robert F. Kennedy og nevø til den afdøde tidligere præsident John F. Kennedy sig til den spirituelle rådgiver og forfatter Marianne Williamson som den anden demokrat, om at blive nomineret til partiets kandidat i stedet for Joe Biden ved det næste præsidentvalg.

“Min højeste prioritet er at afslutte den korrupte fusion mellem stats- og virksomhedsmagt, der har ødelagt vores økonomi, knust middelklassen, forurenet vores landskaber og vande, forgiftet vores børn og frarøvet os vores værdier og frihed.”

Robert F. Kennedy Jr. Kennedy er tidligere miljøadvokat og har længe beskrevet sig selv som en “livslang demokrat”, og han står til at være en stabil udfordrer mod Joe Biden, som er ret upopulær ikke bare blandt republikanere, men også hos mange demokrater.

Kennedy har bl.a. skabt sig et navn gennem Wuhan coronavirus (Covid-19) “pandemien” ved højlydt at modsætte sig de såkaldte “vacciner”, der blev frigivet via Operation Warp Speed. Kennedy er en sundhedsfrihedskæmper med en omfattende erfaring med støtte til den individuelle frihed.

Ved et arrangement i marts måned, arrangeret af New Hampshire Institute of Politics, kom Kennedy med en foreløbig meddelelse om, at han “overvejede” at stille op til præsident mod Biden.

“Jeg har passeret den største forhindring, som er, at min kone har givet grønt lys,” jokede Kennedy.

Det er fortsat uklart, om Biden overhovedet vil stille op igen i 2024. Det Hvide Hus har gentagne gange sagt, at Biden fuldt ud agter at stille op til en anden periode, men alt kan ske mellem nu og da for at ændre det.

Med Kennedys beslutning om at stille er det tredje gang, at en person fra Kennedy-familien stiller op til et offentligt embede i USA.

Han er miljøaktivist og advokat og grundlægger af Waterkeeper Alliance, verdens største fortalergruppe for rent vand med mere end 300 lokale Waterkeeper-grupper, der beskytter vand på seks kontinenter.

Time magazine udnævnte Kennedy til sin “Hero for the Planet” for hans succes med at hjælpe New Yorks Riverkeeper-gruppe med at lede kampen for at genoprette Hudson River.

Kennedy har med succes ført mange sager mod forurenende virksomheder, herunder de skelsættende sejre mod Monsanto i 2018 og DuPont i 2019, forureningssagen, der inspirerede filmen “Dark Waters” (2019).

Han er forfatter til mere end 10 bøger, herunder “American Values: Lessons I Learned from My Family” og “The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma and the Global War on Democracy and Public Health.”

Kilder:
1) https://votedemocrat.news/2023-04-06-robert-f-kennedy-jr-democrat-2024-president.html#
2) https://childrenshealthdefense.org/defender/robert-f-kennedy-jr-files-run-us-president/

Appel:
Over 1.000 forskere og techmoguler i opråb: Sæt øjeblikkeligt udviklingen af kunstig intelligens på pause

Elon Musk, Apple-stifter Steve Wozniak og 1000 andre forskere advarer i åbent brev om, at AI kan udgøre en stor fare for samfundet og menneskeheden. Det åbne brev går dog ikke i detaljer med, hvilke farer det forbinder med GPT-4, der er en såkaldt chatbot.

Underskriverne vil have, at udviklingen af AI sættes på pause i et halvt år. Det skal bruges til at udvikle sikkerhedsprotokoller. Og der skal arbejdes på, at AI-systemer bliver mere sikre, præcise, tillidsvækkende og loyale. (1) (2)

Regeringer skal hjælpe til og tvinge selskaber, der ikke ønsker at deltage i en udsættelse, foreslås det. Italien har indført forbud mod chatbot Italien blev det første vestlige land til at blokere chatbot’en ChatGPT. Det skete den 31. marts.

Det Italienske agentur for databeskyttelse satte forbuddet i kraft med henvisning til bekymring om privatlivets fred. Forbuddet danner præcedens for, at andre regulatorer i Europa følger trop og stopper ChatGPT og andre AI-tjenester i at blive tilgængelige for folk, indtil privatlivets fred er forstået og behandlet. (3) Danske forskere er enige “Det burde vi have gjort for ti år siden, men det er simpelthen gået så stærkt på det seneste,” siger Kristoffer Stensbo-Smidt, der forsker i kunstig intelligens på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

For hvis den kunstige intelligens ikke skal løbe løbsk, er man nødt til at underlægge den og de private virksomheder, som har været med til at accelerere udviklingen, nogle retningslinjer, mener han.

“Kunstig intelligens er et tveægget sværd. Der er masser af grunde til at være bekymret for kunstig intelligens, og der er også masser af grunde til at være håbefuld,” siger Anders Søgaard, der er professor i datalogi og filosofi ved Københavns Universitet. Underskriverne og Anders Søgaard frygter for tre ting:

 • At kunstig intelligens korrumperer den information, der er tilgængelig.
 • At den trækker mennesker væk fra virkeligheden.
 • At den bidrager til uligheder og skævheder i samfundet.

Især førstnævnte bekymring, at AI kan manipulere med den tilgængelige information, vækker bekymring hos DTU-forsker Kristoffer Stensbo-Smidt:

“Lige pludselig kommer vi til at sidde i en verden, hvor vi ikke kan stole på den tekst, vi læser, og hvor vi ikke kan stole på de billeder eller videoklip, vi ser. Så hvilken effekt får det for eksempel på vores valgsystem og vores tro på politikere?” Et halvt års pause er ikke nok Kristoffer Stensbo-Smidt mener ikke, at et halvt års pause, som underskriverne af brevet foreslår, er nok – om end det er en start.

“For vi ved ikke, hvor vi er på vej hen, og vi ved ikke, hvad de her systemer er i stand til,” siger han. Der er ingen fra OpenAI, skaberen bag ChatGPT, der har underskrevet brevet. Direktøren Sam Altman udtalte dog ved lanceringen af den opdaterede version, at man skulle være opmærksom på, at systemet har sine begrænsninger, og man derfor ikke skal sætte for meget lid til det. Men hvor blev mediernes dækning af 5G-moratoriumet af? Appeller om 5G-moratorium har været underskrevet af absolut ledende forskere bl.a. fra det nationale toksikologiske program i USA og af paneleksperterne fra WHO’s evaluering af sammenhængen mellem kræft og radiofrekvent stråling i 2011. I 2020 anbefalede det hollandske sundhedsråd om foreløbig at stoppe udrulningen for 5G-frekvensbåndet 26 GHz.

Anbefalingen fra det hollandske sundhedsråd er interessant, fordi man i komiteen finder man bla. Eric van Rongen, tidligere formand og nu næstformand i ICNIRP, der fastsætter den grænseværdi, som medierne refererer til, når vil fortælle at elektromagnetisk stråling er sikker. 5G-appellen blev udarbejdet i 2017 af forskere og læger, der opfordrede EU til hurtigst muligt at standse udrulningen af ​​5G på grund af alvorlige potentielle sundhedsmæssige virkninger af den nye teknologi. Pr. 10. januar 2023 havde 430 internationale og uafhængige forskere og læger med ekspertise indenfor området underskrevet appellen. (4)

Kilder:
1) https://nyheder.tv2.dk/tech/2023-03-30-forskere-og-techmoguler-frygter-hvad-kunstig-intelligens-kan-skabe-af-ravage-og-med
2) https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/over-1000-forskere-og-techmoguler-i-opraab-saet-oejeblikkeligt-udviklingen
3) https://interestingengineering.com/culture/italy-ban-privacy-regulators-generative-ai
4) Du kan selv underskrive appellen ved at gå ind her:
https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/
Se flere appeller her:
https://nejtil5g.dk/appeller/

Det europæiske Borgerinitiativ

Underskriftindsamlingen endte på 82.787 underskrifter. Tak til alle, som skrev under.

Underskrifterne gav os mulighed for at sparke døren ind til EU d. 7. feb., hvor vi deltog i workshop og præsenterede opstarten af den stærke paraplyorganisation Europeans for Safe Connections (ESC).

Se mere her:
https://signstop5g.eu/en/news/european-citizens-travel-to-the-eu-parliament-to-present-an-unpopular-issue
eller her:
https://nejtil5g.dk/category/europeans-for-safe-connections/

Indenfor rammerne af ESC vil vi forsætte det vigtige arbejde, vi begyndte på for et år siden – at få politikere og lovgivninger til at anerkende og acceptere, at EMF forureningen er reel og derved presse på for at få den reguleret og reduceret.

I vil høre nærmere meget snart.

Norge

Efter et videomøde den 8. nov. er der stor opbakning til at føre Ankesagen om AMS målere og sundhed videre til Højesteret (95% for). Det vurderes også, at man har en stærk sag, samt at de overordnede spørgsmål om sundhed, privatliv, EMRK og EU-retten gør sagen principielt interessant for Højesteret. Løfter om små og store bidrag fra mange hundrede mennesker har betydet, at man nu kan anke “Halden-sagen” om AMS-målere og sundhed til Højesteret.
Kilde:
https://einarflydal.com/2022/11/21/ams-vi-er-i-mal-og-stevner-videre-for-fullt/

DEEP SEE MINING (DSM):

Frankrig, Tyskland og New Zealand slutter sig nu til det stigende antal stater, der opfordrer til forsigtighed over for DSM, herunder Fiji, Samoa, Mikronesiens Forenede Stater og Palau.

Nu opfordrer også Frankrig til et forbud mod dybhavsminedrift, en opfordring, som Stillehavets civilsamfundsgrupper og -bevægelser har presset på for siden 2012.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, meddelte den 8. nov. 2022 på COP27, at han støtter et forbud mod dybhavsminedrift (DSM), en fast holdning mod dybhavsminedrift, efter at han opfordrede til forsigtighed på FN’s havkonference i Lissabon i juni i år.

Frankrigs forbudsholdning følger nu opfordringer fra Tyskland om en forebyggende pause i udviklingen af DSM sammen med New Zealands nylige meddelelse om et betinget moratorium for DSM i internationalt farvand. Disse opfordringer kommer rettidigt i mangel af internationalt vedtagne regler og forskrifter for udnyttelse.
Det skriver Pacific Blue Line i deres pressemeddelelse fra den 8. november 2022: https://shoutout.wix.com/so/c5OHLetlx?languageTag=en&cid=3db16b00-9b44-449f-8081-65e8e169c063#/main

Se mere her:
Virkningerne af minedrift i Stillehavet vil være omfattende, alvorlig og vare i generationer, samt forårsager uoprettelige skader:
https://nejtil5g.dk/deep-sea-mining/
Smart Ocean” omfatter ubåde, undervandsdroner, torpedoer, bomber m.m. samt være en del af “våbenkapløbet” med kunstig intelligens (AI).
https://nejtil5g.dk/smart-ocean-og-livet-i-havet/
Ødelæggelse af vores miljø: Anbefalingerne til EU fra det Europæiske Borger Initiatv – Stay connected but protected:
https://nejtil5g.dk/oedelaeggelse-af-vores-miljoe/

SUNDHED OG STRÅLING: ANSES og IARC inviterer til åben konference om skaderne ved stråling 🙂

To vigtige sundhedsagenturer, begge baseret i Frankrig, vil være vært for en 1 dags konference om RF-sundhedsforskning den 23. november i Paris. Offentligheden inviteres til at deltage personligt eller online. Tilmelding er gratis.

Konferencen vil fokusere på de potentielle virkninger af RF-stråling på hjernen og på kræftrisici. Temaet er “Forskning i et miljø i hurtig bevægelse.” Talerne Blandt de planlagte talere er: Giuseppe Curcio fra Universitetet i L’Aquila (Italien), Isabelle Deltour og Joachim Schüz fra IARC i Lyon, Emilie van Deventer fra WHO i Genève, Joe Wiart tidligere fra France Telecom (nu Orange) og Wout Joseph fra Gent Universitet (Belgien).

Den foreløbige dagsorden findes her: https://ptolemee.com/radiofrequences/programme-en.html Arrangørerne Konferencen er arrangeret af ANSES, det franske agentur for fødevarer, miljø og arbejdsmiljø og sikkerhed og IARC, Det Internationale Agentur for Kræftforskning. De to sponsorer deler ikke nødvendigvis et fælles syn på RF-sundhedsrisici.

IARC er skeptisk over for RF-hjernetumorforbindelse

I 2011 klassificerede et panel samlet af IARC RF-stråling som et muligt humant (2B) kræftfremkaldende stof. Beslutningen var baseret på epidemiologiske undersøgelser, der fandt flere hjernetumorer blandt langvarige telefonbrugere. Men i mange år har Deltour og Schüz været åbenlyst skeptiske over for, at disse forbindelser er reelle. Schüz er leder af IARC’s afdeling for miljø- og livsstilsepidemiologi.

I et open access-papir, der blev offentliggjort i august 2022 af Environment International, hævder de, at de øgede risici er “usandsynlige” og udfordrer dermed legitimiteten af 2B-betegnelsen. Når medforfatterne er Sveriges Maria Feychting og danske Christoffer Johansen er konklusionen ikke så underlig.

Se mere om dem her: https://nejtil5g.dk/eksperterne/

Se også: “IARC og RF: Hvad er det næste?”: https://microwavenews.com/news-center/iarc-rf-whats-next

ANSES favoriserer forsigtighed
Agenturet har offentliggjort adskillige sundhedsrapporter om RF-stråling i løbet af de sidste 20 år. I 2019 anbefalede ANSES for eksempel forebyggende foranstaltninger for at begrænse strålingseksponering fra mobiltelefoner. ANSES rådede til ikke at bære mobiltelefoner i skjorte- eller bukselommer, hvor de vil ligge tæt ved kroppen, hvilket giver større strålingsabsorption.

I foråret 2021 udsendte ANSES en “udtalelse”, hvori det hedder, at 5G-systemer i 3,5 GHz-frekvensbåndet “sandsynligvis ikke” vil udgøre nye sundhedsrisici. Det advarede dog om, at der ikke var nok data om 26 GHz-båndet (millimeterbølger) til at drage nogen konklusioner. Vil IARC revurdere RF-kræftrisiko?

I 2019, efter udgivelsen af NTP- og Ramazzini’s RF-dyreforsøg, der viste øgede tumortal efter langvarig eksponering, blev IARC af sit rådgivende udvalg opfordret til at indkalde et nyt panel til at revurdere “2B” -klassificering. Det blev af flere fortolket som en opfordring til en opgradering til “2A”, det vil sige, at RF ville blive et sandsynligt humant kræftfremkaldende stof.

Udvalget anmodede om, at revurderingen skete engang mellem 2022 og 2024.

IARC har selv været tavs om, hvorvidt den vil handle på denne anbefaling.
Det skriver Microwave News i sit sidste nyhedsbrev: https://microwavenews.com/short-takes-archive/iarc-anses-rf-review

Opfordring til at støtte Professor Olle Johanssons igangværende forskning

Finansieringen til EMF-forskning er sparsom. Uden fortsat forskning kan vi ikke komme videre, og fremtiden ser virkelig sort ud.

Donationer vil blive brugt til at støtte professor Johanssons (1) igangværende og snart påbegyndte, samarbejdsprojekter som:

 • Udvidelse af den nuværende viden om sundhedsvirkningerne af 5G, såvel som af de tidligere versioner, 1G – 4G, og de kommende 6G og 7G, og om andre kilder til kunstige elektromagnetiske felter, herunder el ledninger, smart målere, mikrobølgeovne, lavenergipærer osv. (disse projekter er i samarbejde med forskellige videnskabsfolk rundt om i verden).
 • Fremstilling af et offentligt demonstrationssæt, der skal bruges foran politikere, embedsmænd, TED-talkpublikum og tv-reportere for tydeligt at vise negative virkninger af 5G-eksponering (i samråd med Mr. Kim Horsevad, Danmark).
 • Undersøg symptomerne blandt personer med funktionsnedsættelsen elektrohypersensitivitet sammenlignet med raske personer i det japanske offentlige transportsystem (projekt ledet af Dr. Yasuko Kato, Japan).
 • Undersøg planters reaktioner og beskyttelse af planter på kunstige elektromagnetiske felter (EMF’er), især fra trådløse gadgets (projekt i samarbejde med Dr. Aaron Pilarcik, USA).
 • Frekvensmedicin/energimedicin til sygdomme hos mennesker – helbredelse eller fantasi? (Samarbejdspartner afventer endnu.)
 • Afprøvning af forskellige tekniske løsninger for at reducere eksponeringen og mulige helbredspåvirkninger af trådløse systemer (i samarbejde med tekniske laboratorier).
 • Udarbejdelse af informationsmateriale til offentligheden og til medier.
 • Engagere sig i den videnskabelige komité “Phonegate Alert Team”, som han allerede er medlem af.
 • At bygge biologi som en vej frem til at skabe sunde, smukke og bæredygtige, økologisk sunde og socialt forbundne miljøer. Ud over dette vil der blive givet megen opmærksomhed for at minimere eksponeringen for menneskeskabte elektromagnetiske felter og trådløs stråling og dermed skabe sundere miljøer for at afhjælpe de negative sundhedseffekter af kunstige elektromagnetiske felter og stråling (projekt i samarbejde med Monika Krajewska, EMRS Certified Building Biolog & Electromagnetic Radiation Specialist, USA).

Her kan du støtte professor Olle Johanssons indsats økonomisk:
Via PayPal, instruktionerne:
Åbn https://www.paypal.com/us/home
Log på…
Gå til Send penge
Vælg Send til en ven
Indtast Olle Johanssons e-mailadresse olle.johansson500@gmail.com som modtager
eller
via sin særlige analysebankkonto i Nordea, clearingnummer 3300, kontonummer 5308130177
Nordea Bank, Folkungagatan 94, 116 22 Stockholm, Sverige
IBAN-nummer SE8430000000005308130177
BIC-kode NDEASESS
Modtager:
Olle Johansson
Selmedalsvägen 16, 1 tr.
129 36 Hägersten
Sverige

Du kan dele opslaget herfra:
https://nejtil5g.dk/professor-olle-johansson/

Kilder:
1)
a) https://vetapedia.se/olle-johansson-associate-professor-ki/
b) Olle Johanssons forskning, mens han var tilknyttet Karolinska Institutet og andre steder:
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/66199957_Olle_Johansson
2) https://www.emfsa.co.za/news/fundraiser-to-support-associate-professor-olle-johanssons-ongoing-research/

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.