Aktuelle Borgerm√łder m.m.
https://nejtil5g.dk/borgermoeder/bogermoeder-om-5g/
Aktuelle Demonstrationer:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/demonstrationer/
Om den internationale 5G modstand:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/international-5g-modstand/

Opdatering:
Det er NU klagen over Sundhedsstyrelsen skal sendes videre til ombudsmanden

ūüĎČ Der er derfor brug for DIN donation. Der mangler nu 1899,89- Kr. (pr. 19. sept.) for at klagen til Sundhedsstyrelsen kan videresendes til ombudsmanden.

Folkebev√¶gelsen sender en K√ÜMPE TAK til de som allerede har indbetalt bel√łb.

Vi håber at flere vil donere, for VI ER SÅ TÆT PÅ AT NÅ I MÅL.

OG det er NU at klagen til Sundhedsstyrelsen skal sendes videre til ombudsmanden.

Der kan st√łttes ved at indbetale et bel√łb her:
Indsamling: Sparekassen Kronjylland Reg. nr. 6237 Konto nr. 0015710101

Der er tidligere indsamlet mange penge til f√łrste del af processen, men nu handler det om den sidste del, den del som rent faktisk t√¶ller. Processen Advokat Christian F. Jensen har gennemg√•et Sundhedsstyrelsens brug af eksperter i forbindelse med sundhed og ikke ioniserende str√•ling, det som hele Danmarks befolkning er udsat for fra mobilmaster, Wi-fi osv.

Ved gennemgangen står det klart at alle eksperter er inhabile, dvs. at de bliver delvist eller overvejende betalt af teleindustrien. Det overtræder både danske, EU og internationale love, samt Sundhedsstyrelsen egne principper på området.

Sundhedsstyrelsen har valgt IKKE at svare på Folkebevægelsens klage. Det er i hvert fald formodningen, da det er næsten ni måneder siden den blev fremsendt!!

Reglerne er sådan, at den SKAL sendes videre til ombudsmanden inden for 12 måneder, hvis den skal kunne behandles.

Og vi har brug for forberedelsestid. Lokalsamfund er presset Ydermere er mange lokalsamfund presset under de mange maste opsætninger. Vi har derfor brug for at denne klage bliver behandlet i forhold til at vinde disse sager.

Jvf. Borgerforslaget om Nej til flere mobilmaster:
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-14603

F√•r vi medhold i klagen, st√•r Sundhedsstyrelsen p√• bar bund i denne problematik og hele grundlaget for at give los til ops√¶tning af mobilmaster, wi-fi i skoler osv. kan ikke l√¶ngere underst√łttes. ūüĎČ ST√ėT vores klage – alle bel√łb modtages med taknemmelighed. Denne sag er vigtig for dig og ikke mindst for vores b√łrn.

Klagebrevet finder du her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2023/01/221219-Klage-til-Sundhedsstyrelsen.pdf

PHONEGATE:

Apple tvinges til at stoppe salg af iPhone 12 i Frankrig ‚Äď overskrider gr√¶nsev√¶rdierne 

De franske myndigheder meddelte den 12. september, at iPhone 12 uds√¶tter brugerne for elektromagnetisk str√•ling over gr√¶nsev√¶rdierne og beordrede at modellen tr√¶kkes tilbage fra markedet. Apple kan blive tvunget til at tilbagekalde alle solgte enheder ogs√• i de √łvrige EU lande.

L√¶s om reaktionen i det √łvrige EU, herunder Danmark, samt hvordan de danske myndigheder tidligere har reageret:
https://nejtil5g.dk/apple-tvinges-til-at-stoppe-salg-af-iphone-12-i-frankrig-overskrider-graensevaerdierne/

Lige nu: Gratis download af dr. Marc Arazi e-bog: Phonegate: Overeksponeret og bedraget

Efter afsl√łringerne om at Apples iPhone12 overskrider teleindustriens egne SAR v√¶rdier og nu er forbudt i Frankrig, har Marc Arazi givet tilladelse til at hans e-bog ‘Phonegate: Overeksponeret og bedraget – Hvad mobiltelefonindustrien ikke vil have du skal vide’ kan downloades gratis i dens engelske version en m√•ned.

Bogen vil give dig mulighed bedre at forstå den globale skandale. Del gerne vidt og bredt ! Link til e-bogen får du her:
https://phonegatealert.org/download/dr-arazis-phonegate-ebook-available-in-english-for-free/

(NB: Du kan muligvis have problemer med at bruge linket, hvis dine sikkerhedsindstillinger angiver siden som værende usikker)

NORGE: Sagen om de smarte elmålere РAMS Рer nu appelleret til Menneskerettighedsdomstolen

If√łlge en pressemeddelelse indgav Advokatfirmaet Schj√łdt AS den 17. juni 2023 en klage til Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) i Strasbourg p√• vegne af otte personer bosiddende i Norge. Sagen drejer sig om tvungen indf√łrelse af nye elm√•lere.

De otte hævder, at de, der er elektrosensitive, oplever betydelige helbredsproblemer fra målerne, og at målerne forværrer andre sundhedsmæssige problemer, de allerede har.

Deres klage er den f√łrste norske klage til Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol over menneskerettigheder i forbindelse med elektromagnetisk str√•ling og biologiske skadelige virkninger.

De otte har tabt i byretten mod netselskabet Elvia, der begge har tabt og vundet i appelretten, og f√•et afvist deres anke til H√łjesteret. De otte argumenterer i klagen for, at den norske domstol ikke har foretaget nogen reel vurdering af sagens kerne ‚Äď nemlig om klagernes indsigelser mod AMS-m√•lerne er “√•benbart grundl√łse”, men ensidigt har baseret deres holdning p√• myndighederne. Klagerne er s√•ledes blevet udsat for retsn√¶gtelse, hvilket er en kr√¶nkelse af menneskerettighederne.

Andragerne h√¶vder ogs√•, at de nuv√¶rende gr√¶nsev√¶rdier er utilstr√¶kkelige og i strid med den nuv√¶rende etablerede medicinske og biologiske viden, og at myndighederne har forhindret fritagelse for installation. If√łlge klagen til EMRK er flere paragraffer i Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention s√•ledes blevet overtr√•dt, og forsigtighedsprincippet er ligeledes blevet overtr√•dt.

Der er anlagt en r√¶kke sager ved norsk lovgivning vedr√łrende intelligente m√•lere, dels p√• grund af helbredsproblemer, dels p√• baggrund af privatlivets fred, offentlig sikkerhed, brandrisiko og energipolitik. I det v√¶sentlige er alle tabt.

Arbejdet med at freml√¶gge en pilotsag p√• sundhedssiden, som nu er blevet til en klage til Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol, begyndte i 2018. Advokatsal√¶rer er blevet finansieret gennem sm√• og store bidrag fra omkring 2.000 mennesker og organiseret af aktionen Vi tager AMS-m√•lerne i retten!, ledet af Einar Flydal, pensioneret forsker og strategir√•dgiver hos Telenor ASA og hhv. univ. lektor II p√• NTNU. Klagernes advokat er Hugo P. Matre, Advokatfirmaet Schj√łdt AS.

Pressemeddelelsen m.m. finder du her:
https://einarflydal.com/2023/07/17/ams-klagen-til-emd-er-sendt-en-milepael-er-nadd/

Hele klagen til EMRK med tilh√łrende brev og vedlagt dokumentation kan downloades (delvist anonymiseret af hensyn til privatlivets fred) her: https://wp.me/P55Jqa-krv

5G udrulningen vil overrule alle rettigheder:

Nye EU-m√•l: Alt og alle skal forbindes ‚Äď og det skal g√• hurtigt !

I februar 2023 fremlagde EU Kommissionen en r√¶kke tiltag, der skal give alle borgere og virksomheder i hele EU adgang til gigabitkonnektivitet senest i 2030, jf. m√•lene i Europas digitale √•rti, og som det hedder, muligg√łre omstillingen af konnektivitetssektoren i EU.

Oversat til dansk: Nu skal ALLE hindringer fjernes, s√• sendemaster kan blive opsat overalt ‚Äď m√•ske ogs√• p√• dit tag. Lovm√łllen k√łrer. Planen er, at det skal blive endeligt vedtaget til september 2023.

Digitalisering og √łkonomisk v√¶kst ‚Äď uanset hvad
F√łlgende citat fort√¶ller tydeligt, hvad det drejer sig om: Digitalisering og √łkonomisk v√¶kst ‚Äď uanset hvad. B√¶redygtigt og menneskecentreret if√łlge Margrethe Vestager, noget digitaliseringen p√• ingen m√•de er:

5G netv√¶rket m.m. er den st√łrste energivampyr og p√• ingen m√•de gr√łn. Sundhedseffekterne bliver negligeret og overh√łrt trods at alle r√łde lamper burde blikke og forsigtighedsprincippet √łjeblikkelig burde s√¶ttes i v√¶rk.

‚ÄúGigabitnet er springbr√¶ttet til vores digitale omstilling. De giver mulighed for innovative tjenester, mere effektiv forretningsdrift og intelligente, b√¶redygtige og digitale samfund. Vores konnektivitet er afg√łrende for, at vi kan give alle i Europa disse muligheder, s√• vi opn√•r en digital omstilling, der er menneskecentreret.‚ÄĚ

Margrethe Vestager, ledende n√¶stformand med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder ‚Äď 23/02/2023

Forhindringerne skal fjernes
Den nye forordning “skal mindske bureaukratiet og de omkostninger og administrative byrder, der er forbundet med udrulningen af gigabitnet. Den skal bl.a. forenkle og digitalisere tilladelsesprocedurerne.”

F√łrst 5G og dern√¶st 6G – bare fordi
“EU yder ogs√• finansiering, udvikler teknisk vejledning og samler eksperter til st√łtte for offentlige forvaltninger og virksomheder, der arbejder for at forbedre netv√¶rksd√¶kningen og indf√łre 5G-net i hele Europa. Kommissionen har vedtaget reviderede retningslinjer for statsst√łtte til bredb√•ndsnettil bredb√•ndsnet.Den har iv√¶rksat et stort forskningsinitiativ til udvikling af 6G-net, ‚Äúf√¶llesforetagendet for intelligente net og tjenester‚Äú, med henblik p√• at fastl√¶gge strategien for og v√¶rkt√łjerne til at udvikle den teknologiske kapacitet til 6G-systemer.”

Om Gigabite forordningen se mere her:
https://nejtil5g.dk/eu-og-den-digitale-udvikling/

NORGE: Sagen om de smarte elmålere РAMS Рer nu appelleret til Menneskerettighedsdomstolen

If√łlge en pressemeddelelse indgav Advokatfirmaet Schj√łdt AS den 17. juni 2023 en klage til Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) i Strasbourg p√• vegne af otte personer bosiddende i Norge. Sagen drejer sig om tvungen indf√łrelse af nye elm√•lere.

De otte hævder, at de, der er elektrosensitive, oplever betydelige helbredsproblemer fra målerne, og at målerne forværrer andre sundhedsmæssige problemer, de allerede har.

Deres klage er den f√łrste norske klage til Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol over menneskerettigheder i forbindelse med elektromagnetisk str√•ling og biologiske skadelige virkninger.

Pressemeddelelsen m.m. finder du her:
https://einarflydal.com/2023/07/17/ams-klagen-til-emd-er-sendt-en-milepael-er-nadd/
Hele klagen til EMRK med tilh√łrende brev og vedlagt dokumentation kan downloades (delvist anonymiseret af hensyn til privatlivets fred) her:
https://wp.me/P55Jqa-krv

Dækningskrav bruges til gennemtvinge opsætning af 5G mobilmaster!

Skal sm√• b√łrn l√łbe og lege et stenkast fra en mobilmast med 5G?

Mariagerfjord Kommune √łnsker at opstille en mobilmast i Norup by ca. 80 meter nord for Frim√¶rket, som er Vindbl√¶s Friskoles b√łrnehave.

Sagen er blot endnu en opfordring til at underskrive vores Borgerforslag: Nej tak til flere mobilmaster både i vores natur og i vores baghaver.
Skriv under her: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-14603

Energistyrelsens dækningskrav
I h√łringsmaterialet fra Mariagerfjord Kommune kan man se, at placeringen er valgt ud fra, at masten skal opfylde Energistyrelsen d√¶kningskrav:

‚Äď Udover at sikre bedre d√¶kning i udvalgte lokalomr√•der har regeringen prioriteret at fremskynde udrulningen af udstyr, der kan anvende 5G p√• tv√¶rs af landet, fremg√•r det af materialet. P√• et sp√łrgsm√•l om hvorvidt elektromagnetisk str√•ling fra bl.a. 4G og 5G er sundhedsskadelig for planter, dyr og mennesker har Sundhedsstyrelsen svaret, at der IKKE foreligger nogen sundhedsgodkendelse.

Dokumentation finder du i H√łringssvaret fra R√•det for Helbredssikker Telekommunikation ifm. det nye landsplandirektiv om opstilling af mobilmaster. Se her: https://nejtil5g.dk/borgerforslag-nej-tak-til-flere-mobilmaster-baade-i-vores-natur-og-i-vores-baghaver/

For√¶ldre truer med at fjerne deres b√łrn
‚Äď Jeg har p√• st√•ende fod tilsagn fra tre for√¶ldre, som vil tage deres b√łrn ud af b√łrnehaven, hvis masten bliver rejst.

‚Äď De mener ikke, det er unders√łgt til bunds, om der er helbredsm√¶ssige skadevirkninger, siger skoleleder Carina Sloth, Vindbl√¶s Friskole i Norup.

Skræmmende kommunal beslutning
‚Äď Jeg synes, det er skr√¶mmende, at beslutningen om mobilmasten tages ud fra byggeregulativer. At der slet ikke tages hensyn til de sundhedsm√¶ssige aspekter ‚Äď det er efter min mening ikke l√łdig embedsf√łrelse, siger Thomas Rostgaard Andersen, far til en dreng i b√łrnehaven og forsker i humanfysiologi ved SDU.

Carina Sloth understreger, at skolen på ingen måde er imod teknologi, og at skolen også har en interesse i, at der er god mobildækning. Det er placeringen af masten, som er forkert:

‚ÄúDet vil v√¶re sv√¶rt at f√• nye tilflyttere til omr√•det, da mange ikke vil bo i n√¶rheden af en telemast uanset, hvad der findes af dokumentation for, at det ikke er farligt.‚ÄĚ

Vindbl√¶s Friskole i Norup, i h√łringssvar til Mariagerfjord Kommune

Har kommunen ikke været opmærksom?
Nordjyske har skrevet til forvaltningschef i Mariagerfjord Kommune Lars H√łjmark og spurgt, om kommunen ikke har v√¶ret opm√¶rksom p√•, at der ligger en frib√łrnehave p√• Vognmandsgade 11 og 15?

Vi har ogs√• spurgt Lars H√łjmark, om for√¶ldre og skole har en pointe i, at man ud fra et forsigtighedsprincip b√łr placere masten endnu l√¶ngere v√¶k fra b√łrnehaven?

Vi har ikke fået svar endnu, skriver Nordjyske.

Læs hele artiklen her. Ligger bag betalingsmur:
https://nordjyske.dk/nyheder/byudvikling/skole-slaar-alarm-nej-til-mobilmast-taet-paa-boern/4417578

EHS:
Den 2. europæiske samling for mennesker med elektro-hypersensitivitet (EHS)

Samlingen finder sted i weekenden den 17. og 18. juni 2023 Рved den fransk-belgiske grænse.

Et program 100 % af og for elektrohypersensitive mennesker: Konferencer relateret til EHS, m√łder med europ√¶iske EHS-foreninger, udvekslingsmomenter… og der afsluttes med en koncert!

Bemærk at den 16. juni er Den Internationale EHS-dag.

Samlingen vil have europæisk fokus!
Der vil blive budt velkommen til MEP Mich√®le Rivasi og paraplyforeningen/sammenslutningen af Europeans for Safe Connections (ESC) og dets (fremtidige) medlemmer, for at skabe flere forbindelser mellem vores forskellige f√¶lles kampe p√• tv√¶rs af gr√¶nser, samt at g√łre vores budskaber synlige for de europ√¶iske institutioner i Bruxelles. Det er derfor en forn√łjelse at invitere dem til arrangementet, s√• de kan pr√¶sentere projektet for de fremm√łdte EHS-folk.

Du finder flere oplysninger om programmet, tilmelding, overnatningsmuligheder m.m. på denne side:
https://en.mavieenmodeavion.com/rassemblement-ehs

USA:
Så er det officielt: Robert F. Kennedy Jr. stiller op som demokratisk præsidentkandidat i 2024

Som han annoncerede, at han kunne, stiller Robert F. Kennedy Jr., grundl√¶gger og formand for Children‚Äôs Health Defense (CHD), op som demokratisk pr√¶sident i 2024.

De n√łdvendige papirer blev indgivet til Federal Election Commission (FEC) i den f√łrste uge i april. Dermed slutter, s√łnnen til den afd√łde tidligere amerikanske justitsminister Robert F. Kennedy og nev√ł til den afd√łde tidligere pr√¶sident John F. Kennedy sig til den spirituelle r√•dgiver og forfatter Marianne Williamson som den anden demokrat, om at blive nomineret til partiets kandidat i stedet for Joe Biden ved det n√¶ste pr√¶sidentvalg.

‚ÄúMin h√łjeste prioritet er at afslutte den korrupte fusion mellem stats- og virksomhedsmagt, der har √łdelagt vores √łkonomi, knust middelklassen, forurenet vores landskaber og vande, forgiftet vores b√łrn og frar√łvet os vores v√¶rdier og frihed.‚ÄĚ

Robert F. Kennedy Jr. Kennedy er tidligere milj√ładvokat og har l√¶nge beskrevet sig selv som en ‚Äúlivslang demokrat‚ÄĚ, og han st√•r til at v√¶re en stabil udfordrer mod Joe Biden, som er ret upopul√¶r ikke bare blandt republikanere, men ogs√• hos mange demokrater.

Kennedy har bl.a. skabt sig et navn gennem Wuhan coronavirus (Covid-19) ‚Äúpandemien‚ÄĚ ved h√łjlydt at mods√¶tte sig de s√•kaldte ‚Äúvacciner‚ÄĚ, der blev frigivet via Operation Warp Speed. Kennedy er en sundhedsfrihedsk√¶mper med en omfattende erfaring med st√łtte til den individuelle frihed.

Ved et arrangement i marts m√•ned, arrangeret af New Hampshire Institute of Politics, kom Kennedy med en forel√łbig meddelelse om, at han ‚Äúovervejede‚ÄĚ at stille op til pr√¶sident mod Biden.

‚ÄúJeg har passeret den st√łrste forhindring, som er, at min kone har givet gr√łnt lys,‚ÄĚ jokede Kennedy.

Det er fortsat uklart, om Biden overhovedet vil stille op igen i 2024. Det Hvide Hus har gentagne gange sagt, at Biden fuldt ud agter at stille op til en anden periode, men alt kan ske mellem nu og da for at ændre det.

Med Kennedys beslutning om at stille er det tredje gang, at en person fra Kennedy-familien stiller op til et offentligt embede i USA.

Han er milj√łaktivist og advokat og grundl√¶gger af Waterkeeper Alliance, verdens st√łrste fortalergruppe for rent vand med mere end 300 lokale Waterkeeper-grupper, der beskytter vand p√• seks kontinenter.

Time magazine udn√¶vnte Kennedy til sin ‚ÄúHero for the Planet‚ÄĚ for hans succes med at hj√¶lpe New Yorks Riverkeeper-gruppe med at lede kampen for at genoprette Hudson River.

Kennedy har med succes f√łrt mange sager mod forurenende virksomheder, herunder de skels√¶ttende sejre mod Monsanto i 2018 og DuPont i 2019, forureningssagen, der inspirerede filmen ‚ÄúDark Waters‚ÄĚ (2019).

Han er forfatter til mere end 10 b√łger, herunder ‚ÄúAmerican Values: Lessons I Learned from My Family‚ÄĚ og ‚ÄúThe Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma and the Global War on Democracy and Public Health.‚ÄĚ

Kilder:
1) https://votedemocrat.news/2023-04-06-robert-f-kennedy-jr-democrat-2024-president.html#
2) https://childrenshealthdefense.org/defender/robert-f-kennedy-jr-files-run-us-president/

Appel:
Over 1.000 forskere og techmoguler i opr√•b: S√¶t √łjeblikkeligt udviklingen af kunstig intelligens p√• pause

Elon Musk, Apple-stifter Steve Wozniak og 1000 andre forskere advarer i √•bent brev om, at AI kan udg√łre en stor fare for samfundet og menneskeheden. Det √•bne brev g√•r dog ikke i detaljer med, hvilke farer det forbinder med GPT-4, der er en s√•kaldt chatbot.

Underskriverne vil have, at udviklingen af AI sættes på pause i et halvt år. Det skal bruges til at udvikle sikkerhedsprotokoller. Og der skal arbejdes på, at AI-systemer bliver mere sikre, præcise, tillidsvækkende og loyale. (1) (2)

Regeringer skal hj√¶lpe til og tvinge selskaber, der ikke √łnsker at deltage i en uds√¶ttelse, foresl√•s det. Italien har indf√łrt forbud mod chatbot Italien blev det f√łrste vestlige land til at blokere chatbot’en ChatGPT. Det skete den 31. marts.

Det Italienske agentur for databeskyttelse satte forbuddet i kraft med henvisning til bekymring om privatlivets fred. Forbuddet danner pr√¶cedens for, at andre regulatorer i Europa f√łlger trop og stopper ChatGPT og andre AI-tjenester i at blive tilg√¶ngelige for folk, indtil privatlivets fred er forst√•et og behandlet. (3) Danske forskere er enige “Det burde vi have gjort for ti √•r siden, men det er simpelthen g√•et s√• st√¶rkt p√• det seneste,” siger Kristoffer Stensbo-Smidt, der forsker i kunstig intelligens p√• Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

For hvis den kunstige intelligens ikke skal l√łbe l√łbsk, er man n√łdt til at underl√¶gge den og de private virksomheder, som har v√¶ret med til at accelerere udviklingen, nogle retningslinjer, mener han.

“Kunstig intelligens er et tve√¶gget sv√¶rd. Der er masser af grunde til at v√¶re bekymret for kunstig intelligens, og der er ogs√• masser af grunde til at v√¶re h√•befuld,” siger Anders S√łgaard, der er professor i datalogi og filosofi ved K√łbenhavns Universitet. Underskriverne og Anders S√łgaard frygter for tre ting:

 • At kunstig intelligens korrumperer den information, der er tilg√¶ngelig.
 • At den tr√¶kker mennesker v√¶k fra virkeligheden.
 • At den bidrager til uligheder og sk√¶vheder i samfundet.

Is√¶r f√łrstn√¶vnte bekymring, at AI kan manipulere med den tilg√¶ngelige information, v√¶kker bekymring hos DTU-forsker Kristoffer Stensbo-Smidt:

“Lige pludselig kommer vi til at sidde i en verden, hvor vi ikke kan stole p√• den tekst, vi l√¶ser, og hvor vi ikke kan stole p√• de billeder eller videoklip, vi ser. S√• hvilken effekt f√•r det for eksempel p√• vores valgsystem og vores tro p√• politikere?” Et halvt √•rs pause er ikke nok Kristoffer Stensbo-Smidt mener ikke, at et halvt √•rs pause, som underskriverne af brevet foresl√•r, er nok ‚Äď om end det er en start.

“For vi ved ikke, hvor vi er p√• vej hen, og vi ved ikke, hvad de her systemer er i stand til,” siger han. Der er ingen fra OpenAI, skaberen bag ChatGPT, der har underskrevet brevet. Direkt√łren Sam Altman udtalte dog ved lanceringen af den opdaterede version, at man skulle v√¶re opm√¶rksom p√•, at systemet har sine begr√¶nsninger, og man derfor ikke skal s√¶tte for meget lid til det. Men hvor blev mediernes d√¶kning af 5G-moratoriumet af? Appeller om 5G-moratorium har v√¶ret underskrevet af absolut ledende forskere bl.a. fra det nationale toksikologiske program i USA og af paneleksperterne fra WHO’s evaluering af sammenh√¶ngen mellem kr√¶ft og radiofrekvent str√•ling i 2011. I 2020 anbefalede det hollandske sundhedsr√•d om forel√łbig at stoppe udrulningen for 5G-frekvensb√•ndet 26 GHz.

Anbefalingen fra det hollandske sundhedsr√•d er interessant, fordi man i komiteen finder man bla. Eric van Rongen, tidligere formand og nu n√¶stformand i ICNIRP, der fasts√¶tter den gr√¶nsev√¶rdi, som medierne refererer til, n√•r vil fort√¶lle at elektromagnetisk str√•ling er sikker. 5G-appellen blev udarbejdet i 2017 af forskere og l√¶ger, der opfordrede EU til hurtigst muligt at standse udrulningen af ‚Äč‚Äč5G p√• grund af alvorlige potentielle sundhedsm√¶ssige virkninger af den nye teknologi. Pr. 10. januar 2023 havde 430 internationale og uafh√¶ngige forskere og l√¶ger med ekspertise indenfor omr√•det underskrevet appellen. (4)

Kilder:
1) https://nyheder.tv2.dk/tech/2023-03-30-forskere-og-techmoguler-frygter-hvad-kunstig-intelligens-kan-skabe-af-ravage-og-med
2) https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/over-1000-forskere-og-techmoguler-i-opraab-saet-oejeblikkeligt-udviklingen
3) https://interestingengineering.com/culture/italy-ban-privacy-regulators-generative-ai
4) Du kan selv underskrive appellen ved at gå ind her:
https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/
Se flere appeller her:
https://nejtil5g.dk/appeller/

Det europæiske Borgerinitiativ

Underskriftindsamlingen endte på 82.787 underskrifter. Tak til alle, som skrev under.

Underskrifterne gav os mulighed for at sparke d√łren ind til EU d. 7. feb., hvor vi deltog i workshop og pr√¶senterede opstarten af den st√¶rke paraplyorganisation Europeans for Safe Connections (ESC).

Se mere her:
https://signstop5g.eu/en/news/european-citizens-travel-to-the-eu-parliament-to-present-an-unpopular-issue
eller her:
https://nejtil5g.dk/category/europeans-for-safe-connections/

Indenfor rammerne af ESC vil vi forsætte det vigtige arbejde, vi begyndte på for et år siden Рat få politikere og lovgivninger til at anerkende og acceptere, at EMF forureningen er reel og derved presse på for at få den reguleret og reduceret.

I vil h√łre n√¶rmere meget snart.

Norge

Efter et videom√łde den 8. nov. er der stor opbakning til at f√łre Ankesagen om AMS m√•lere og sundhed videre til H√łjesteret (95% for). Det vurderes ogs√•, at man har en st√¶rk sag, samt at de overordnede sp√łrgsm√•l om sundhed, privatliv, EMRK og EU-retten g√łr sagen principielt interessant for H√łjesteret. L√łfter om sm√• og store bidrag fra mange hundrede mennesker har betydet, at man nu kan anke “Halden-sagen” om AMS-m√•lere og sundhed til H√łjesteret.
Kilde:
https://einarflydal.com/2022/11/21/ams-vi-er-i-mal-og-stevner-videre-for-fullt/

DEEP SEE MINING (DSM):

Frankrig, Tyskland og New Zealand slutter sig nu til det stigende antal stater, der opfordrer til forsigtighed over for DSM, herunder Fiji, Samoa, Mikronesiens Forenede Stater og Palau.

Nu opfordrer også Frankrig til et forbud mod dybhavsminedrift, en opfordring, som Stillehavets civilsamfundsgrupper og -bevægelser har presset på for siden 2012.

Frankrigs pr√¶sident, Emmanuel Macron, meddelte den 8. nov. 2022 p√• COP27, at han st√łtter et forbud mod dybhavsminedrift (DSM), en fast holdning mod dybhavsminedrift, efter at han opfordrede til forsigtighed p√• FN’s havkonference i Lissabon i juni i √•r.

Frankrigs forbudsholdning f√łlger nu opfordringer fra Tyskland om en forebyggende pause i udviklingen af DSM sammen med New Zealands nylige meddelelse om et betinget moratorium for DSM i internationalt farvand. Disse opfordringer kommer rettidigt i mangel af internationalt vedtagne regler og forskrifter for udnyttelse.
Det skriver Pacific Blue Line i deres pressemeddelelse fra den 8. november 2022: https://shoutout.wix.com/so/c5OHLetlx?languageTag=en&cid=3db16b00-9b44-449f-8081-65e8e169c063#/main

Se mere her:
Virkningerne af minedrift i Stillehavet vil være omfattende, alvorlig og vare i generationer, samt forårsager uoprettelige skader:
https://nejtil5g.dk/deep-sea-mining/
Smart Ocean‚ÄĚ omfatter ub√•de, undervandsdroner, torpedoer, bomber m.m. samt v√¶re en del af ‚Äúv√•benkapl√łbet‚ÄĚ med kunstig intelligens (AI).
https://nejtil5g.dk/smart-ocean-og-livet-i-havet/
√ėdel√¶ggelse af vores milj√ł: Anbefalingerne til EU fra det Europ√¶iske Borger Initiatv – Stay connected but protected:
https://nejtil5g.dk/oedelaeggelse-af-vores-miljoe/

SUNDHED OG STR√ÖLING: ANSES og IARC inviterer til √•ben konference om skaderne ved str√•ling ūüôā

To vigtige sundhedsagenturer, begge baseret i Frankrig, vil være vært for en 1 dags konference om RF-sundhedsforskning den 23. november i Paris. Offentligheden inviteres til at deltage personligt eller online. Tilmelding er gratis.

Konferencen vil fokusere p√• de potentielle virkninger af RF-str√•ling p√• hjernen og p√• kr√¶ftrisici. Temaet er “Forskning i et milj√ł i hurtig bev√¶gelse.” Talerne Blandt de planlagte talere er: Giuseppe Curcio fra Universitetet i L’Aquila (Italien), Isabelle Deltour og Joachim Sch√ľz fra IARC i Lyon, Emilie van Deventer fra WHO i Gen√®ve, Joe Wiart tidligere fra France Telecom (nu Orange) og Wout Joseph fra Gent Universitet (Belgien).

Den forel√łbige dagsorden findes her: https://ptolemee.com/radiofrequences/programme-en.html Arrang√łrerne Konferencen er arrangeret af ANSES, det franske agentur for f√łdevarer, milj√ł og arbejdsmilj√ł og sikkerhed og IARC, Det Internationale Agentur for Kr√¶ftforskning. De to sponsorer deler ikke n√łdvendigvis et f√¶lles syn p√• RF-sundhedsrisici.

IARC er skeptisk over for RF-hjernetumorforbindelse

I 2011 klassificerede et panel samlet af IARC RF-str√•ling som et muligt humant (2B) kr√¶ftfremkaldende stof. Beslutningen var baseret p√• epidemiologiske unders√łgelser, der fandt flere hjernetumorer blandt langvarige telefonbrugere. Men i mange √•r har Deltour og Sch√ľz v√¶ret √•benlyst skeptiske over for, at disse forbindelser er reelle. Sch√ľz er leder af IARC’s afdeling for milj√ł- og livsstilsepidemiologi.

I et open access-papir, der blev offentliggjort i august 2022 af Environment International, h√¶vder de, at de √łgede risici er “usandsynlige” og udfordrer dermed legitimiteten af 2B-betegnelsen. N√•r medforfatterne er Sveriges Maria Feychting og danske Christoffer Johansen er konklusionen ikke s√• underlig.

Se mere om dem her: https://nejtil5g.dk/eksperterne/

Se ogs√•: “IARC og RF: Hvad er det n√¶ste?”: https://microwavenews.com/news-center/iarc-rf-whats-next

ANSES favoriserer forsigtighed
Agenturet har offentliggjort adskillige sundhedsrapporter om RF-str√•ling i l√łbet af de sidste 20 √•r. I 2019 anbefalede ANSES for eksempel forebyggende foranstaltninger for at begr√¶nse str√•lingseksponering fra mobiltelefoner. ANSES r√•dede til ikke at b√¶re mobiltelefoner i skjorte- eller bukselommer, hvor de vil ligge t√¶t ved kroppen, hvilket giver st√łrre str√•lingsabsorption.

I for√•ret 2021 udsendte ANSES en “udtalelse”, hvori det hedder, at 5G-systemer i 3,5 GHz-frekvensb√•ndet “sandsynligvis ikke” vil udg√łre nye sundhedsrisici. Det advarede dog om, at der ikke var nok data om 26 GHz-b√•ndet (millimeterb√łlger) til at drage nogen konklusioner. Vil IARC revurdere RF-kr√¶ftrisiko?

I 2019, efter udgivelsen af NTP- og Ramazzini’s RF-dyrefors√łg, der viste √łgede tumortal efter langvarig eksponering, blev IARC af sit r√•dgivende udvalg opfordret til at indkalde et nyt panel til at revurdere “2B” -klassificering. Det blev af flere fortolket som en opfordring til en opgradering til “2A”, det vil sige, at RF ville blive et sandsynligt humant kr√¶ftfremkaldende stof.

Udvalget anmodede om, at revurderingen skete engang mellem 2022 og 2024.

IARC har selv været tavs om, hvorvidt den vil handle på denne anbefaling.
Det skriver Microwave News i sit sidste nyhedsbrev: https://microwavenews.com/short-takes-archive/iarc-anses-rf-review

RETSSIKKERHED: MITID OG E-BOKS SKAL V√ÜRE VALGFRIT- B√ÖDE TIL PRIVATE OG TIL ERHVERV ūüĎć

T√¶nketanken Justitia udgav i maj 2022 rapporten, ‚ÄĚRetssikkerhed for digitalt udsatte borgere‚ÄĚ hvori det anbefales, at digitale selvbetjeningssystemer generelt bliver et tilbud til borgerne i stedet for at v√¶re en pligt samt at der foretages etiske analyser af teknologiske l√łsninger inden disse tages i brug. I rapporten ansl√•s det, at mellem 20 og 25 procent af den voksne befolkning er digitalt udfordrede.

Heraf er:

‚ÄĘ 10-15 % i den digitale gr√•zone og har brug for hj√¶lp i st√łrre eller mindre grad.

‚ÄĘ 7,5 % er fritaget for digital post og kan ikke p√• egen h√•nd gennemf√łre en selvbetjeningsl√łsning.

‚ÄĘ 2,5 % befinder sig i et m√łrketal, hvor de eksempelvis ikke er i stand til at ans√łge om fritagelse.

Borgerforslaget opfordrer politikerne til at s√łrge for f√łlgende:

VALGFRIT MITID OG E-BOKS – B√ÖDE TIL PRIVATE OG TIL ERHVERV

ALTERNATIVE L√ėSNINGER, B√ÖDE ANALOGE OG DIGITALE SKAL STILLES TIL R√ÖDIGHED FOR DANSKERNE I BANKERNE OG I DET OFFENTLIGE

BORGERSERVICE’ AFKRYDSNINGSSKEMA SKAL ANNULLERES

De 10 analoge rettigheder:

1. Myndighederne kan aldrig pålægge borgere i Danmark at være forbundet til internettet eller være i besiddelse af mobiltelefoner.

2. Myndighederne kan ikke kræve af en borger, at man er i besiddelse af computere, smartphones eller andre lignende apparater, for at kunne få den betjening, man har krav på.

3. Al borgerbetjening skal tilgodese både digitale og analoge danskere.

4. Borgere skal kunne m√łde fysisk op og m√łde en ansvarlig, menneskelig repr√¶sentant for de systemer, der har truffet en beslutning p√• deres vegne. Repr√¶sentanten skal kunne forklare beslutningen p√• en let forst√•elig, og juridisk holdbar m√•de. I tvivlstilf√¶lde b√łr menneskelige, juridiske sk√łn have forrang for algoritmiske beslutninger.

5. Borgerne skal frit kunne v√¶lge mellem om de √łnsker en digital eller en analog behandling af myndighederne.

6. Digital selvbetjening skal være et tilbud. Ikke et krav.

7. Relevante sagsakter skal kunne udleveres og fremsendes på betryggende vis i papirform.

8. Borgeren skal have mulighed for at svare myndighederne i brevform eller ved fysisk fremm√łde.

9. Stat, kommune og andre relevante myndigheder anerkender og arbejder ud fra princippet om, at de er til for borgerne, uanset borgernes tilgang til myndighedernes tilbud og krav.

10. Borgere i Danmark har umistelig ret til at frasige sig digital behandling af myndighederne og dermed kunne leve deres liv som de √łnsker, ogs√• udenfor internettet, uden n√¶rmere begrundelse, og myndighederne forpligter sig til at underst√łtte deres livsvalg.

Ophav til de 10 analoge rettigheder: Tænketanken Analogiseringsstyrelsen.
St√łt borgerforslaget og l√¶s den fulde begrundelse:
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-12531

Fat pennen og skriv et h√łringssvar til EU’s planer om at digitalisere alle rejsedokumenter – ogs√• pas. EU skriver selv, at nogle af de foresl√•ede redskaberne hertil vil v√¶re anvendelse af ansigtsgenkendelse.

Alle dokumenter er også skrevet på dansk og du kan svare på dansk. Du skal dog oprette en brugerprofil for at uploade dit svar. Dit svar bliver synligt på EU siden. Derved kan du være med til at inspirere andre. DU KAN SVARE ANONYMT, SÅ DIT NAVN IKKE ER SYNLIGT.
Link:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13206-Beskyttelse-af-mediefriheden-i-EU-nye-regler_da

St√łt ogs√• Stop 5G ECI’en, DET F√ÜLLES EUROP√ÜISKE BORGER INITIATIV, som netop arbejder for at vore data beskyttes og at der fortsat skal v√¶re mulighed for analoge l√łsninger i dagligdagen og derved ogs√• i forhold til rejsedokumenter.
https://signstop5g.eu/da/losninger/beskyttelse-af-vores-data
ūüĎČ SKRIV UNDER HER: https://signstop5g.eu/da#sign

USA: MURRAY vs. MOTOROLA kommer for retten efter 21 år

Den vigtige retssag, Murray vs. Motorola, District of Columbia Superior Court, afholder nu h√łringer vedr. beviser og ekspertudsagn for dommer Irving. H√łringerne begyndte den 12. september og l√łber frem til den 30. september. Det er en retssag, der blev anlagt tilbage i 2001 af en gruppe sags√łgere, som fik hjernekr√¶ft ved brugen af deres mobiltelefoner.

De tiltalte er stort set hele telekommunikationsindustrien: Verizon, Sprint, AT&T, T-Mobile, Bell South, Bell Atlantic, Motorola, Qualcomm, Samsung, SONY, Sanyo, Nokia, CTIA, FCC og snesevis af andre teleselskaber.

I 2001 og 2002 sags√łgte Michael Patrick Murray og fem andre personer, som alle havde hjernetumorer placeret under, hvor de havde holdt deres mobiltelefoner, telekommunikationsindustrien for erstatning. I 2010 og 2011 sluttede yderligere syv hjernekr√¶ftofre sig til sagen som yderligere sags√łgere.
P√• grund af forsinkelsestaktikker og appeller fra industrien har sagsanl√¶gget hoppet frem og tilbage fra den ene domstol til den anden gennem 21 √•r. Et flertal af sags√łgerne er i mellemtiden d√łde.
Det skriver Arthur Firstenberg i hans seneste nyhedsbrev.

5 år skulle det tage:
Britisk domstol har d√łmt en skole til at rumme en elektromagnetisk overf√łlsom elev (EHS)ūüĎć

En pressemeddelelse fra den britiske sundhedsorganisation PHIRE ‚Äď Physicians‚Äô Health Initiative for Radiation and Environment ‚Äď beretter at efter en fem √•r lang kamp gennem retssystemet har for√¶ldrene til en pige p√• 13 √•r f√•et medhold i retten:

SKOLEN ER FORPLIGTET TIL AT SKABE ET N√ÜRMILJ√ė P√Ö SKOLEN, S√Ö PIGEN KAN G√Ö DER.

Det er en stor sejr for den juridiske accept af elektromagnetisk overf√łlsomhed som som et reelt sundhedsproblem induceret af eksponering for elektromagnetiske felter. S√• kan man blot h√•be p√•, at sundhedsv√¶senet i sidste ende vil f√łlge trop.

Det fremgår af en artikel i Steigan.no samt af pressemeddelelsen af den 19. august 2022 fra PHIRE.


Kilder: 1) https://steigan.no/2022/08/britisk-rett-har-domt-en-skole-til-a-tilrettelegge-for-el-overfolsom-elev%ef%bf%bc/ 2) https://phiremedical.org/wp-content/uploads/2022/08/Press-Release-EHCP-for-UK-child-with-EHS-2022-PHIRE.pdf

https://nejtil5g.dk/mobilmaster/beviserne-er-klare-det-har-konsekvenser-at-bo-taet-pa-en-mobilmast/
Den spanske wildlife Biolog, BSc, Alfonso Balmori fik den 14. juli 2022 udgivet sit forskningsprojekt ‚ÄėBevis for en sundhedsrisiko ved RF p√• mennesker, der bor omkring mobiltelefonbasestationer: Fra radiofrekvenssygdom til kr√¶ft‚Äô
https://nejtil5g.dk/mobilmaster-og-sikkerhed/tysk-domstol-praeciserer-udlejere-af-arealer-til-mobilmaster-kan-holdes-ansvarlige-for-emf-relaterede-skader/
Den regionale domstol i M√ľnster slog ved en dom fra juni 2022 fast at ikke alene mobiloperat√łren (som skadeforvolder) er ansvarlig for skader for√•rsaget af deres anl√¶gsdrift, men ogs√• den ejendoms- og grundejer (som skadeforvolder), der stiller sin ejendom til r√•dighed til anl√¶ggets drift. En dom der formentlig vil g√łre sig g√¶ldende i andre EU lande.

Vores egen verden

Pr. 3. juni blev vi forhindret i at udsende Videnscentrets nyhedsmail grundet censur fra Mailchimp. Vi har nu f√•et implementeret en ny platform, og nyhedsbrevet skulle gerne blive udsendt igen. Der er nu blevet udsendt to nyhedsmail for at f√• opdateret den periode, hvor vi har v√¶ret frav√¶rende. Skulle du IKKE have f√•et nyhedsbrevet, bedes du derfor gentilmelde dig. Der kan v√¶re sket fejl ved overf√łrsel af abonnementslisten.

Facebook er nu begyndt at fjerne opslag på Videnscentrets Facebook profil. Censuren sker pludselig og tilfældig. Begrundelsen hedder at vi overtræder Fællesskabsreglerne vedr. spam. Det er muligt at krydse af såfremt man er uenig, men samtidig kommer der en besked op om at Facebook desværre ikke kan tage sig af det grundet at medarbejderne har travlt.

England
Court of Appeal: Gr√łnt lys til Anti-5G sag mod regeringen

Appelretten har i uge 21 givet tilladelse til, at en sag anlagt af anti-5G gruppen ’Action Against 5G’ kan fortsætte. Det skriver Mobilenews den 26. maj.

Appelretten angav, at der var to grunde til, at sagen kunne fortsætte.

Den ene var den p√•st√•ede undladelse af at give tilstr√¶kkelig eller effektiv information til offentligheden om risiciene, og hvordan det, hvis det er muligt, vil v√¶re muligt for enkeltpersoner at undg√• eller minimere de p√•st√•ede risici.
Den anden var manglen p√• at give d√¶kkende og tilstr√¶kkelige grunde til ikke at etablere en proces til at unders√łge og fastsl√• de negative helbredseffekter og risici for sundhedsskadelige virkninger fra 5G-teknologi og/eller for at diskontere de risici, der er fremlagt af den tilg√¶ngelige dokumentation; og/eller manglende opfyldelse af kravene til gennemsigtighed og √•benhed, som kr√¶ves af et offentligt organ‚ÄĚ.

Begge grunde blev af retten fremh√¶vet for at “fremme et brud p√• Human Rights Act 1998 ved udeladelser og svigt i strid med de positive forpligtelser til at beskytte menneskers liv, sundhed og v√¶rdighed, som kr√¶ves opfyldt i henhold til artikel 2, 3 og/eller 8 i den europ√¶iske menneskerettighedskonvention”

Action Against 5G som st√•r bag retssagen beskriver sig selv som “grupper af enkeltpersoner landsd√¶kkende, herunder l√¶ger, forskere og ingeni√łrer, st√łttet af et st√¶rkt team af advokater ledet af Michael Mansfield QC.‚ÄĚ

‚ÄĚVi er g√•et sammen om at indlede en retssag for at anf√¶gte den britiske regerings manglende evne til at tage tilstr√¶kkeligt hensyn til klart identificerede sundheds- og sikkerhedsrisici ved tr√•dl√łs str√•ling og den √łgede eksponering fra udrulningen af 5G.‚ÄĚ

Rettens samlede konklusion kan læses her:
https://actionagainst5g.org/blog/22363/
Kilde:
https://www.mobilenewscwp.co.uk/News/article/court-appeal-green-lights-anti-5g-case-govt

International Bi Dag ūüźĚ ūüźĚ ūüźĚ

At mikrob√łlgestr√•ling (EMF) p√•virker levende organismer herunder bier og andre insekter er ikke nogen ny viden – tv√¶rtimod.
Alligevel udrulles et 5G-mobildatanet, der ikke er testet for sundheds- og milj√łvirkninger og m√• betragtes som et eksperiment p√• menneskeheden og milj√łet.

Biodiversiteten er i tilbagegang.
1 million dyre- og plantearter er truet af udryddelse p√• verdensplan – mere end 75 % nedgang i l√łbet af 27 √•r i den samlede biomasse af flyvende insekter i beskyttede naturomr√•der. (1) Da de g√¶ngse forureningskilder kunne udelukkes st√•r den tr√•dl√łse str√•ling tilbage som en sandsynlig √•rsag.

I pressemeddelelsen (2) n√¶vnes ogs√• forskningsfors√łg p√• den negative p√•virkning p√• bier fra Landau Universitet, Tyskland, helt tilbage fra 2007. (3)

5G vil √łge niveauet af mikrob√łlgestr√•ling, og vil anvende nye og h√łjere frekvenser, der i h√łj absorberes af insekter, anmoder “Europeans for Safe Connections” EU om en st√¶rkere regulering for at beskytte bierne og menneskers sundhed.

St√łt bierne og “Europeans for Safe Connections”, UNDERSKRIV det f√¶lles Europ√¶iske Borger Initiativ:
LÆS MERE OG SKRIV UNDER HER: https://signstop5g.eu/da#sign
Kilder:
1) https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
2) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=133941452577263&id=111003971537678
3) https://www.researchgate.net/publication/292405747_Electromagnetic_radiation_Influences_on_honeybees_Apis_mellifera_IIAS-InterSymp_Conference

Frankrig:
Gruppes√łgsm√•l mod ANSES’ offentlige h√łring om 5G

Fem organisationer, der deltog i den offentlige h√łring √•bnet af ANSES – Det Nationale Agentur for F√łdevare-, Milj√ł- og Arbejdsmilj√łsikkerhed – om ekspertrapporten offentliggjort den 20. april 2021 om “Befolkningens eksponering til elektromagnetiske felter forbundet med implementeringen af ‚Äč‚Äč”5G”-kommunikationsteknologien og tilh√łrende sundhedseffekter”, (1) har den 13. april 2022 sendt en uformel appel til Mr. Roger Genet, adm. dir. for agenturet.
De fem organisationer – CRIREM, Phonegate Alert, ECERI, Robin des Toits og Environmental Health Trust – √łnsker at anf√¶gte agenturets beslutning om at ikke at offentligg√łre eller tage hensyn til de kommentarer, organisationerne gav ‚Äď hvilket bet√łd en manglende afbalancering i ekspertrapporten samt i udtalelsen fra ANSES offentliggjort den 17. februar 2022. (2)
I mods√¶tning til, hvad ANSES anf√łrte i sin pressemeddelelse, blev hovedparten af ‚Äč‚Äčde kommentarer, der blev afgivet under den √•bne offentlige h√łring om ekspertrapporten ‚Äď inklusive dem fra vores foreninger ‚Äď ikke offentliggjort eller taget i betragtning.
ANSES har √łnsket at favorisere visse kommentarer frem for andre, selvom de fem foreninger har overholdt de praktiske ans√łgningsprocedurer, som oprindeligt var fastsat af agenturet.
Af de 42 bidrag, som ANSES siger, at de har modtaget, kommer treogtyve fra enkeltpersoner (hvoraf ni er anonyme), og fjorten blev udelukket. (3) Blandt de fem godkendte organisationer kommer to fra telefoniindustriens lobby: den franske telekommunikationsforbund (FFT) og Mobile Wireless Forum (MWF).
ANSES’ forudindtagethed er kommet klart frem i lyset
Agenturet t√łvede heller ikke med at afvise kommentarerne fra Art Fi Company (www.art-fi.eu), en verdensspecialist i m√•ling af eksponering fra mobiltelefoner. I et bidrag, der blev offentliggjort p√• deres websted, (4) gav virksomheden detaljerede oplysninger for at informere Specialized Expert Committee (CES) om de nuv√¶rende gr√¶nser relateret til m√•ling af eksponering af 5G-smartphones:‚ÄĚM√•lingen af ‚Äč‚Äčmobiltelefoners SAR for aktuelle frekvenser under 6 GHz har specificiteter, som absolut ikke er behandlet i rapporten, og som vi gerne vil bidrage til…. Denne mangel p√• regulering er uholdbar b√•de fra et metrologisk synspunkt ‚Ķ og fra et compliance-synspunkt.‚ÄĚ
ANSES’ svar p√• disse metoder, som mildest talt er vilk√•rlige ‚Äď b√•de fra et videnskabeligt og regulatorisk synspunkt ‚Äď forventes i l√łbet af de kommende uger. Det fremg√•r af organisationernes pressemeddelelse: https://phonegatealert.org/recours-collectif-contre-consultation-publique-anses-5g
Kilder:
1) https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2019SA0006RA-2.pdf
2) https://www.anses.fr/fr/content/5g-des-travaux-actualis%C3%A9s-suite-%C3%A0-la-consultation-publique
3) https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2019SA0006-2_commentaires_reponses_formulaire_internet.pdf
4) https://docsend.com/view/tgmsba7qanh6bnuv

STOR SEJR I FRANKRIG: SpaceX‚Äôs Starlink-tjeneste har mistet sin tilladelse til at bruge spektrum i Frankrig efter en juridisk indsigelse fra sundheds- og milj√łgrupper

Som rapporteret af The Register (1) besluttede Conseil d’Etat-domstolen (Statsr√•det, som er den √łverste forvaltningsdomstol i Frankrig(1)) den 5. april at tilbagekalde Starlinks licens til at bruge to frekvensb√•nd i Frankrig.
I kendelsen (3) gav retten PRIARTEM og Agir pour l’environnement medhold i deres anmodning om at annullere spektrum anvendelsen. Dommen blev givet p√• baggrund af manglende offentlig h√łring.
Uddrag fra afg√łrelsen: “Den anf√¶gtede beslutning truffet af ARCEP, der har til form√•l at godkende virksomheden Starlink Internet Services Limited… vil sandsynligvis have en betydelig indvirkning p√• markedet for levering af bredb√•ndsinternetadgang og p√•virke slutbrugernes interesser. Ved at tage denne beslutning uden f√łrst at have konsulteret offentligheden tilsidesatte ARCEP bestemmelserne i V i artikel L. 32-1 i post- og elektronisk kommunikationskodeks,‚ÄĚ lyder beslutningen.
ARCEP er et uafh√¶ngigt fransk agentur med ansvar for at regulere telekommunikation, posttjenester og distribution af trykte medier i Frankrig. Retten id√łmte ligeledes ARCEP en b√łde p√• ‚ā¨3.000 ($3.200), som vil blive delt mellem PRIARTEM og Agir pour l’environnement.
Udtalelse fra PRIARTEM
“Lige som med 5G, mener offentlige myndigheder af d√•rlig vane, at milj√ł- og sundhedsvurdering i bedste fald er et must, i v√¶rste fald en procedurem√¶ssig indr√łmmelse, som kan undv√¶res. Det er p√• tide, at de offentlige myndigheder holder op med at presse et s√•dant tema igennem og omsider accepterer den n√łdvendige offentlige debat,‚ÄĚ sagde Sophie Pelletier, formand for PRIARTEM.
PRIARTEM, der blev grundlagt i 2000, ‘k√¶mper for beskyttelse af sundhed og milj√ł mod risici forbundet med eksponering for elektromagnetiske b√łlger’. (4)
Udtalelse fra Agir pour l’Environnement
St√©phen Kerckhove, administrerende direkt√łr for Agir pour l’Environnement, tilf√łjede: “Med adskillige konstellationsprojekter, der t√¶ller titusindvis af satellitter, der g√łr enhver observation af stjernehimlen umulig og samtidig g√łr rummet til en √łdemark, der er under opbygning af rumaffald, er det presserende at f√• vedtaget internationale regler, der sigter mod at g√łre stjernehimlen til en verdensarv for menneskeheden, beskyttet fra appetitten hos akt√łrerne fra det fjerne web.”
Agir pour l’Environnement blev grundlagt i 1997 og er en milj√łvenlig forening. Mange af dets holdninger g√•r imod pesticider og lysforurening samt k√¶mpen for st√łrre biodiversitet og √łkologisk landbrug, kr√¶ver de ogs√• et moratorium for udbredelsen af ‚Äč‚Äč5G. (5)
Advokaten
Ma√ģtre Fran√ßois Lafforgue, fra advokatfirmaet TTLA og repr√¶senterer sammenslutningerne, sagde: “Conseil d’Etat-domstolen‚Äôs beslutning er en klog beslutning, fordi den minder ARCEP om, at det aldrig er godt at tage forhastede beslutninger med store konsekvenser.”
Starlink og Frankrig
Starlink har st√•et over for en r√¶kke udfordringer i Frankrig. Tidligere p√• √•ret trak virksomheden planerne om at bygge to af tre foresl√•ede satellitjordstationer i Frankrig tilbage. (6)Selskabet havde foresl√•et at bygge op til tre jordstationer over hele landet; hhv. i Gravelines (nord), i Saint-Senier-de-Beuvron (Manche) og Villenave-d’Ornon (Gironde), men har siden trukket planerne tilbage b√•de i Manche og Gravelines.Beboerne har v√¶ret utilfredse med planerne, hvor lokale byr√•d og borgmestre efterf√łlgende stemte imod forslag om at bygge faciliteterne. Lokale samt embedsm√¶nd har rejste bekymringer om de sundhedsm√¶ssige konsekvenser af antennerne; en lokal landmand udtalte til pressen, at han var bekymret for, at hans k√łer ville producere mindre m√¶lk.
En foresl√•et jordstation i Belin-B√©liet blev tilsyneladende droppet i begyndelsen af ‚Äč‚Äč2021 til fordel for den nu forladte Manche-placering. (7)
Starlink har tilsyneladende allerede installeret otte antenner p√• en tagterrasse i Villenave-d’Ornon. (8)
Kilder:
1) https://www.theregister.com/2022/04/06/starlink_france_license/
2) https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_d%27%C3%89tat_(France)
3) https://regmedia.co.uk/2022/04/06/conseil_d_etat_decision_starlink_arcep.pdf
4) https://www.priartem.fr/STARLINK-Le-projet-d-internet-par.html
5) https://www.agirpourlenvironnement.org/communiques-presse/starlink-le-farweb-stoppe-par-le-conseil-d-etat-davidcontregoliath/
6) https://www.datacenterdynamics.com/en/news/spacexs-starlink-drops-proposals-for-two-of-three-planned-ground-stations-in-france/
7) https://www.lebelinetois.fr/2021/02/22/space-x-vers-un-abandon-du-projet-de-station-starlink-%C3%A0-belin-b%C3%A9liet/
8 ) https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/villernave-d-ornon-une-station-satellite-de-space-x-s-installe-aux-portes-de-bordeaux-1977565.html
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/satellitter-og-droner-som-5g-sendere/
Artiklen er fra:
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/french-court-strips-spacexs-starlink-spectrum-license-after-legal-challenge-from-health-environmental-groups/

Glædens dag i Frome, England, da byrådet besluttede at stoppe planerne om opsætning af 5G-mobilmast

R√•ben af ‚Äúsk√•l‚ÄĚ og ‚Äúvi elsker dig!‚ÄĚ gav genlyd omkring r√•dhuset i Somerset onsdag aften (16. marts), da planerne om en ny 5G-mast blev afvist.
Det skriver County Gazette.
På et hængende hår
Mendip District Councils planl√¶gningsr√•d m√łdtes i for at diskutere planer for en ny mast p√• hj√łrnet af Grove Lane og Manor Road i Frome, inden for et af byens vigtigste industriomr√•der.
Rådmændene var var ligeligt fordelt ift. planerne, uenige om de eksisterende videnskabelige beviser og i afvejningen af risikoen for beboernes sundhed.

Efter omkring 45 minutters debat var udvalget uafgjort med seks stemmer hver vej, hvilket fik hr. Hooton til at bruge sin afg√łrende stemme til at afvise planerne ‚Äď hvilket fik klapsalver og en kvinde, der r√•bte ‚ÄúVi elsker dig!‚ÄĚ.
Forslag om en lignende 5G-mast p√• Park Farm Road i Glastonbury skulle diskuteres p√• samme m√łde, men en beslutning om denne sag er blevet udskudt til senere p√• √•ret.
Kilder:
https://www.somersetcountygazette.co.uk/news/20003566.plans-5g-mast-grove-lane-manor-road-frome-refused/

Det f√¶lles Europ√¶iske Borger Initiativ ‚Äď ‚ÄúStop (((5G))) ‚Äď Stay Connected but Protected‚ÄĚ. 

Underskriftindsamlingen blev sat i gang den 1. marts, så vi har nu 1 år til at få indsamlet mindst 1 million underskrifter.

Det vil kr√¶ve en indsats af os alle med at f√• oplyst om og delt budskabet. Dels til os selv dvs. de slumrende kritiske mennesker der under corono tiden har glemt / fortr√¶ngt vores kamp mod 5G og elektromagnetisk str√•ling, men ikke mindst skal vi have fat p√• de mange aktive mennesker og NGO‚Äôer inden for milj√ł, natur og dyrebeskyttelse. Mange her har sv√¶rt ved / √łnsker ikke at forst√• problematikken da de s√• ogs√• skal forholde sig til deres egen brug af smartphones, tr√•dl√łse divices m.m. Her skal vores kommunikation v√¶re m√•lrettet med milj√łet, mod dyrelivet osv. 

Men her og nu er det DIG der skal underskrive Boger Initiativet samt oplyse dem du allerede kender og som er kritiske.   

‚ÄúStop (((5G))) ‚Äď Stay Connected but Protected‚ÄĚ: Det europ√¶iske borgerinitiativ p√•begyndte den 1. marts indsamlingen af 1 mill. underskrifter 

Borgerinitiativet Initiativet opfordrer EU Kommissionen til at foresl√• lovgivning om beskyttelse af borgerne og milj√łet mod truslerne indenfor 3 omr√•der:

Mennesker, fauna og flora skades af str√•ling. De nuv√¶rende gr√¶nsev√¶rdier for eksponering giver ikke tilstr√¶kkelig beskyttelse, is√¶r ikke til s√•rbare personer (f.eks. b√łrn, gravide kvinder, patienter og √¶ldre), dyr, best√łvende insekter og planter. Vedtag regulering for at beskytte alt liv mod radiofrekvens- og mikrob√łlgestr√•ling. Hundredvis af fagf√¶llebed√łmte videnskabelige studier, som er gennemf√łrt uafh√¶ngigt af industrien, bl.a. den seneste forskning, beviser, at h√łjfrekvente elektromagnetiske felter (RF EMF) har skadelig biologisk effekt ved v√¶rdier, der er millioner af gange under de nuv√¶rende gr√¶nser. Vi kr√¶ver, at forsigtighedsprincippet anvendes p√• RF EMF for at beskytte milj√łet og menneskers sundhed mod denne risiko. Herefter kommer 10 forskellige lovforslag til konkrete lov√¶ndringer.

Med 5G vil antallet af forbundne elektroniske enheder, antenner og satellitter eksplodere. Ikkeb√¶redygtigt energiforbrug, str√•lingsemissioner, skadelig minedrift og forurening vil f√łlge, hvilket vil udg√łre en trussel mod biodiversiteten og bevaring af naturtyper. Vedtag strengere regulering for at beskytte milj√łet mod alle virkninger af 5G og digitalisering. Indf√łrelsen af 5G og tingenes internet er langt fra at v√¶re et skridt i retning af en energieffektiv og b√¶redygtig fremtid ‚Äď tv√¶rtimod vil de h√łj grad medvirke til forurening og ressourceudt√łmning. I 2025 kan anvendelsen af disse teknologier tegne sig for 20 % af verdens elforbrug. Herefter kommer 8 forslag til EU lovgivningen.

5G muligg√łr en omfattende dataindsamling og overv√•gning af forbundne enheder. Dette vil √łge risikoen for cyberkriminalitet, datal√¶kage, tyveri, videresalg og misbrug af kunstig intelligens. Iv√¶rks√¶t effektiv databeskyttelse for at sikre vores ret til privatlivets fred, sikkerhed og frihed. Den nuv√¶rende databeskyttelse er utilstr√¶kkelig i et scenarie, hvor ‚Äútingenes og kroppenes internet‚ÄĚ vinder frem, dvs. hvor alle enheder indsamler vores data 24/7, s√• de kan behandles som big data af kunstig intelligens, som bevisligt reproducerer og forv√¶rre forskelsbehandling. Det er desuden ekstremt bekymrende, at 70 % af alle investeringer i 5G g√•r til overv√•gningssystemer, herunder ansigtsgenkendelseskameraer og droner. Herefter kommer 5 forslag til EU lovgivningen.

ST√ėT OP ‚Äď SKRIV UNDER ‚Äď OPLYS ANDRE
Skriv under her: https://signstop5g.eu/da#sign

Opfordring til at st√łtte Professor Olle Johanssons igangv√¶rende forskning

Finansieringen til EMF-forskning er sparsom. Uden fortsat forskning kan vi ikke komme videre, og fremtiden ser virkelig sort ud.

Donationer vil blive brugt til at st√łtte professor Johanssons (1) igangv√¶rende og snart p√•begyndte, samarbejdsprojekter som:

 • Udvidelse af den nuv√¶rende viden om sundhedsvirkningerne af 5G, s√•vel som af de tidligere versioner, 1G ‚Äď 4G, og de kommende 6G og 7G, og om andre kilder til kunstige elektromagnetiske felter, herunder el ledninger, smart m√•lere, mikrob√łlgeovne, lavenergip√¶rer osv. (disse projekter er i samarbejde med forskellige videnskabsfolk rundt om i verden).
 • Fremstilling af et offentligt demonstrationss√¶t, der skal bruges foran politikere, embedsm√¶nd, TED-talkpublikum og tv-reportere for tydeligt at vise negative virkninger af 5G-eksponering (i samr√•d med Mr. Kim Horsevad, Danmark).
 • Unders√łg symptomerne blandt personer med funktionsneds√¶ttelsen elektrohypersensitivitet sammenlignet med raske personer i det japanske offentlige transportsystem (projekt ledet af Dr. Yasuko Kato, Japan).
 • Unders√łg planters reaktioner og beskyttelse af planter p√• kunstige elektromagnetiske felter (EMF’er), is√¶r fra tr√•dl√łse gadgets (projekt i samarbejde med Dr. Aaron Pilarcik, USA).
 • Frekvensmedicin/energimedicin til sygdomme hos mennesker ‚Äď helbredelse eller fantasi? (Samarbejdspartner afventer endnu.)
 • Afpr√łvning af forskellige tekniske l√łsninger for at reducere eksponeringen og mulige helbredsp√•virkninger af tr√•dl√łse systemer (i samarbejde med tekniske laboratorier).
 • Udarbejdelse af informationsmateriale til offentligheden og til medier.
 • Engagere sig i den videnskabelige komit√© “Phonegate Alert Team”, som han allerede er medlem af.
 • At bygge biologi som en vej frem til at skabe sunde, smukke og b√¶redygtige, √łkologisk sunde og socialt forbundne milj√łer. Ud over dette vil der blive givet megen opm√¶rksomhed for at minimere eksponeringen for menneskeskabte elektromagnetiske felter og tr√•dl√łs str√•ling og dermed skabe sundere milj√łer for at afhj√¶lpe de negative sundhedseffekter af kunstige elektromagnetiske felter og str√•ling (projekt i samarbejde med Monika Krajewska, EMRS Certified Building Biolog & Electromagnetic Radiation Specialist, USA).

Her kan du st√łtte professor Olle Johanssons indsats √łkonomisk:
Via PayPal, instruktionerne:
√Öbn https://www.paypal.com/us/home
Log på…
Gå til Send penge
Vælg Send til en ven
Indtast Olle Johanssons e-mailadresse olle.johansson500@gmail.com som modtager
eller
via sin særlige analysebankkonto i Nordea, clearingnummer 3300, kontonummer 5308130177
Nordea Bank, Folkungagatan 94, 116 22 Stockholm, Sverige
IBAN-nummer SE8430000000005308130177
BIC-kode NDEASESS
Modtager:
Olle Johansson
Selmedalsvägen 16, 1 tr.
129 36 Hägersten
Sverige

Du kan dele opslaget herfra:
https://nejtil5g.dk/professor-olle-johansson/

Kilder:
1)
a) https://vetapedia.se/olle-johansson-associate-professor-ki/
b) Olle Johanssons forskning, mens han var tilknyttet Karolinska Institutet og andre steder:
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/66199957_Olle_Johansson
2) https://www.emfsa.co.za/news/fundraiser-to-support-associate-professor-olle-johanssons-ongoing-research/

Norge: 5G og sundhedseffekterne

Det Norske Folkesundhedsinstitut har med ans√łgningsfrist f√łr jul sl√•et en et-√•rig konsulent stilling op ved afdelingen for milj√ł og sundhed. Arbejdet best√•r i at udarbejde en vidensoversigt om elektromagnetiske felter (EMF) samt om mulige sundhedseffekter.
Specielt skal virkningerne af radiofrekvenser, der er relevante for 4G og 5G, tages i betragtning. Grundlæggende er det tænkt som en opdatering af Statens Institut for Folkesundheds rapport tilbage fra 2012. Rapporten skal være på norsk pointeres det. (1)
P√• h√łje tid
Det er virkelig p√• h√łje tid, skriver Ingrid Wreden K√•ss (2) at str√•lesikkerheds- og sundhedsforvaltningen gennemg√•r forskningen. Forh√•bentlig vil de se p√• de mange peer-reviewede unders√łgelser og metastudier fra industriuafh√¶ngige forskere og ekspertgrupper der er offentliggjort siden 2012.
Skal rapporten v√¶re trov√¶rdig, m√• den nemlig ikke n√łjes med rapporter og unders√łgelser fra organisationer og faglige netv√¶rk med t√¶tte forbindelser til tele- og forsvarsindustrien. (3) Et eksempel p√• et s√•dant netv√¶rk med problematiske b√•nd til industrien er den private fond ICNIRP, som Statens Str√•levern har v√¶ret meget t√¶t knyttet til gennem forskellige klausuler i Str√•lebeskyttelsesreglementet. I praksis fasts√¶tter ICNIRP ogs√• de norske gr√¶nsev√¶rdier i dag. (4)

Mulig sundhedsrisiko
Det er vigtigt at notere, at regeringsudpegede ekspertgrupper fra flere lande, (s√•som schweiziske BERENIS (5) og franske ANSES (6)), har konkluderet at der er en mulig sundhedsrisiko, og at visse grupper (s√•som b√łrn) er s√¶rlig s√•rbare over for str√•leskader ved nutidens tr√•dl√łse teknologi. Det b√łr ogs√• indg√• i vurderingen.

Sidste √•rs to rapporter fra Europa-Parlamentets ekspertpanel “Panel for Future Science and Technologies” (STOA) (7), ‚ÄôHealth Impacts of 5G‚Äô (Belpoggi, 2021) ( 8 ) og ‚ÄôEnvironmental Impacts of 5G‚Äô (Thielens, 2021) (9), b√łr naturligvis v√¶re en del af gennemgangen.

P√• trods af forskellige udgangspunkter og vinkler understreger begge rapporter, at der er et stort behov for forskning, der kan afklare effekterne af de h√łjeste 5G-frekvenser, inden de tages i brug. Rapporten om sundhedseffekter konkluderer endvidere, at der p√• nuv√¶rende tidspunkt er et videnskabeligt grundlag for at p√•st√•, at de lavere frekvenser (op til 6 GHz), der bruges til 5G – herunder f.eks. 4G-frekvenser – sandsynligvis er kr√¶ftfremkaldende for mennesker; at der er klare videnskabelige beviser for, at de forringer fertiliteten hos m√¶nd og muligvis ogs√• kvinder; samt at der er risiko for, at de kan for√•rsage udviklingsskader hos fostre og sp√¶db√łrn.

St√¶rke sundhedsadvarsler relateret til str√•ling fra tr√•dl√łs teknologi generelt. Det planlagte norske studie er s√¶rligt vigtigt, fordi en r√¶kke internationale str√•lingsforskere (forskerappel ) (10) og andre fag- og milj√łorganisationer (appel til FN, WHO, EU og Europar√•det) (11) de seneste √•r har advaret kraftigt om den sundhedsrisiko, der er forbundet med str√•ling fra tr√•dl√łs teknologi generelt. Specielt er der advaret mod udviklingen af ‚Äč‚Äč5G samt det planlagte altomfattende Internet of Things, hvor 5G bliver systemets “rygrad”. Forskerne og medicinske eksperter, der advarer, henviser (for eksempel i en forskningsrapport fra BioInitiative-gruppen (12)) til en r√¶kke publicerede, peer-reviewede unders√łgelser, der finder skadelige effekter af str√•ling fra almindelig tr√•dl√łs teknologi. (13)

Lokale myndigheder Kommuner i flere lande har derfor valgt at begr√¶nse eller stoppe udviklingen i deres omr√•der/kommuner indtil der er mere tilg√¶ngelig viden. Det g√¶lder for eksempel over 600 kommuner i Italien. (14)Der er i √łjeblikket meget lidt forskning om sundhed og den specifikke 5G-teknologi, der udrulles nu, men flere unders√łgelser (oversigt fra Environmental Health Trust) (15) og anmeldelser af den eksisterende forskning (f.eks. Kostoff et al 2020), har fundet sundhedsrisici relateret til de “nye” og h√łjere frekvenser, som efterh√•nden er beregnet til at blive brugt af 5G-netv√¶rkene, foruden 4G-frekvenserne.
Den nye 5G-teknologi, er nu ved at blive taget i brug i hele Norge, uden at der p√• forh√•nd er blevet udf√łrt en ordentlig risikovurdering p√• trods af advarsler fra anerkendte internationale eksperter.

Burde forskningen af de mulige sundhedseffekter af 5G ikke v√¶re udf√łrt og evalueret, f√łr teknologien blev udrullet?

Kilder:
1) https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html
2) https://www.nytid.no/5g-og-helsevirkninger/
3) Tre strålende mænd. Michael Repacholi, John Osepchuck og Ronald C. Petersen. Tre mænd der har haft en enorm indflydelse på vores liv, selvom vi ikke aner, hvem de er. Alle tre har brugt årtier af deres liv på at kontrollere, hvor meget stråling vi kan modstå fra moderne teknologi.
https://www.nrk.no/dokumentar/tre-stralende-menn-1.6231039
4) https://www.nytid.no/norsk-stralevern-hviler-pa-hardt-kritisert-stiftelse/
5) https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Newsletter-BERENIS-Special-Issue-January-2021-1.pdf
6) https://www.anses.fr/en/content/exposure-children-radiofrequencies-call-moderate-and-supervised-use-wireless-technologies
7) https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/home/highlights
8) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
9) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690021/EPRS_STU(2021)690021_EN.pdf
10) http://www.5gappeal.eu/the-5g-appeal/
11) https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal
12) https://bioinitiative.org/
13) https://www.americansforresponsibletech.org/scientific-studies
14) https://www.alleanzaitalianastop5g.it/443193497 15) https://ehtrust.org/scientific-research-on-5g-and-health/

Vinter solhverv: Lysvagt for sikker teknologi ‚ô•

Den 18./19. december 2021 inviteres mennesker over hele verden til at g√• sammen med Candle/Lantern Vigils om at fejre en stigende √¶rb√łdighed for naturen samt opfordre til et stop for 5G. (1)5G er den ‚Äún√¶ste generation‚ÄĚ af tr√•dl√łs teleinfrastruktur. Den udg√łr ikke kendte risici for menneskers sundhed og milj√łet samt fastholder snarere end adresserer √łkonomiske, digitale og racem√¶ssige uligheder. 5G vil i h√łj grad √łge energiforbruget, udnytte de ‚Äč‚Äčfattigere nationer via ressource udvinding og e-affald samt kr√¶nke menneske- og samfundsrettigheder ved at s√¶tte profit foran mennesker.
Frihed forbliver et centralt tema for begivenhederne, da overv√•gning og kontrol i stigende grad infiltrerer vores verden. SMART Ocean Vi vil ligeledes inviterer dig til at fokusere p√• den nyeste trussel, ‚ÄúSmart Ocean‚ÄĚ, ogs√• kendt som ‚ÄúInternet of Underwater Things (IoUT)‚ÄĚ, som udg√łr en overh√¶ngende fare for livet i havet og Jorden. (2)
‚ÄúSmart Ocean‚ÄĚ vil supplere de omkring 100.000 satellitter, der planl√¶gges og opsendes i Low Earth Orbit, og 4G/5G-infrastruktur p√• land. Sammen vil disse tre dom√¶ner ‚Äď himlen, havet og landet ‚Äď sammenv√¶ve √©t globalt massivt Web of Destruction, der skal bruges af milit√¶ret, og det udg√łr ogs√• en alvorlig trussel mod den naturlige verden og alle levende v√¶sener. (3) (4)
Denne ubevidste tilsides√¶ttelse af Jorden skal stoppe, f√łr vores planet er fanget i et t√¶ppe af elektromog, og vi alle er l√•st ind i et uundg√•eligt planetarisk elektronisk overv√•gningsnet. Hvorfor placere begivenheder p√• Solhverv og Equinox?
Vintersolhverv er blevet observeret i √•rtusinder i kulturer, der var p√• linje med naturens rytmer, som en tid til refleksion over balancen mellem m√łrke og lys. Solhverv markerer den korteste dag p√• √•ret p√• den nordlige halvkugle og den l√¶ngste dag p√• den sydlige halvkugle. (NB: Lysvagten er sat til s√łndag den 20. december, selvom vintersolhverv er den 21. december. (Begge dage er OK for aktiviteter.)
Opfordringen til at stoppe 5G repr√¶senterer intentionen om at genvinde √¶rb√łdighed for overfloden og generativiteten af ‚Äč‚Äčdet naturlige elektromagnetiske milj√ł p√• Jorden. Den anerkender behovet for, at teknologisk innovation opererer inden for, snarere end i strid med, naturens love.
I tider som disse har hver enkelt af os brug for at være et fyrtårn, og er der en bedre måde end at skabe cirkler af lys over hele verden?
Stop 5G Lysvagter vil v√¶re fine p√• den nordlige halvkugle til at oplyse m√łrket.
I det globale syd kan Stop 5G b√•l/grill v√¶re en id√©! Uanset hvor du bor, og hvad du har lyst til, s√• overvej at g√łre lys til et hovedtema.
Send din begivenhed ‚Äď og senere dine billeder ‚Äď til Global 5G Protest og Stop 5G International: https://www.facebook.com/groups/548912049259423
https://www.stop5ginternational.orgE-mail: team@stop5ginternational.org og tom@stop5ginternational.org
NB: Stop 5G International st√łtter ikke nogen former for h√¶rv√¶rk eller √łdel√¶ggelse i sin fortaler for sikrere teknologi og milj√łforvaltning.
Kilder:
1) https://stop5ginternational.org/candle-lantern-vigils-for-safer-technology-december-18-19-2021/
2) Om Smart Ocean: https://stop5ginternational.org/smart-ocean-impacts-of-technology-on-marine-life/
Artiklen findes også her:
https://nejtil5g.dk/smart-ocean-teknologiens-indvirkning-paa-livet-i-havet/
3) Om satellitter og 5G:
https://stop5ginternational.org/microwaving-our-planet-satellites/
4) 5G Den store katalysator eller sikker kablet teknologi? Valget er vores:
https://stop5ginternational.org/5g-the-great-enabler/

Hjemmesiden for Det Europ√¶iske Borgerinitiativ: ‚ÄėStop (((5G))) – Stay Connected but Protected’ er nu blevet klar 

Tr√•dl√łs str√•ling er hverken sikker eller sund
Hundredvis af videnskabelige unders√łgelser viser sig at skade livet langt under de nuv√¶rende str√•lingsgr√¶nser, og med 5G vil det stige betydeligt.Desuden vil vi se en kraftig stigning i energiforbruget, udt√łmning af sj√¶ldne mineraler og alvorlig kr√¶nkelse af vores privatliv.
https://signstop5g.eu/da

INDIEN
Indien udskyder auktioner over 5G spektret

Modstanden mod 5G er verdensomsp√¶ndende. (1) Byer og regioner har taget skridt til at forbyde, forsinke, standse og begr√¶nse udrulningen og udstede moratorier p√• grund af en r√¶kke forskellige risici (inklusive luftfartssikkerhed) der er forbundet med den kontroversielle 5G teknologi.
P√• trods af en retssag anlagt tidligere i √•r i Indien, er der fortsat 5G-fors√łg i landet. Men lige nu er “ingen af interessenterne interesserede i, at der for nuv√¶rende afholdes auktioner over 5G-spektrumet.” (2)
For nylig har Indiens Department of Telecommunications (DoT) godkendt teleselskabernes anmodning om at forl√¶nge 5G-fors√łgene. Det har reelt skubbet auktionerne over 5G-spektraerne til anden halvdel af 2022 og dermed en lanceringen f√łrst i slutningen af 2022 eller begyndelsen af 2023.
Tidligere i √•r havde DoT givet 5G-spektrum i 700 Mhz, 3,5 Ghz og 26 Ghz frekvensb√•nd til tjenesteudbyderne i seks m√•neder for at udf√łre tests og fors√łg. Denne periode udl√łber den 26. november.
“Ingen klager virkelig over forsinkelsen i 5G-spektra auktionen,” sagde Mahesh Uppal, telecomekspert og direkt√łr for konsulentfirmaet Comfirst. “Der er flere grunde til det. Til at begynde med s√• teleselskaberne 5G som et udviklingsomr√•de, men de er ikke i stand til at udnytte det p√• grund af manglen p√• en klar ‚Äôuse case‚Äô. Der er nogle beviser for 5G’s relevans i nicheindustrier, men det er ikke et netv√¶rk, de kan skalere. S√• er der sp√łrgsm√•let om den h√łje pris p√• 5G-spektret. Det er ret urealistisk lige nu.‚ÄĚ
I henhold til prisen som er anbefalet af Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), inkluderer auktionen 8.644 MHz spektrum til en mindstepris p√• INR 4900 milliarder ($65,78 milliarder). De indiske udbydere har dog alle udtrykt bekymring over den h√łje basispris p√• spektret.
I betragtning af den manglende eftersp√łrgsel kombineret med h√łj mindstepris betyder det, at auktionen heller ikke vil hive priserne op. Derfor er regeringen ogs√• tilbageholdende med at gennemf√łre en 5G-auktion lige nu. Logisk set burde udvidelsen af 5G-fors√łgene ikke forhindre regeringen i at g√• videre med spektrum auktionen.
5G-fors√łgene
De tre private teleselskaber, Reliance Jio, Bharti Airtel og Vodafone Idea, er i gang med at gennemf√łre fors√łg. Jio tester sin egen udviklede 5G RAN og Core, mens Airtel og Vodafone Idea har samarbejdet med Ericsson og Nokia for at teste 5G-teknologien og use cases.
Forsinkelsen vil give teleselskaberne mere tid til at udvikle 5G use cases. For eksempel lancerede Bharti Airtel, Indiens n√¶stst√łrste udbyder, for nylig #5GforBusiness-initiativet for at teste brugen i virksomheder. De har samarbejdet med flere teknologileverand√łrer, herunder Amazon Web Services, Cisco, Google Cloud, Nokia, Ericsson og Tata Consultancy Services (TCS), blandt andet for at udf√łre fors√łg med 5G-baserede l√łsninger. Airtel har ogs√• indg√•et et partnerskab med Mavenir for √•bne RAN-fors√łg, if√łlge rapporter fra medierne.
Udstyrsomkostningerne
En anden m√•de, hvorp√• forsinkelsen hj√¶lper tjenesteudbyderne, er, at det reducerer udstyrsomkostningerne. 5G er allerede implementeret i mere end 150 lande, og efterh√•nden som leverand√łrerne opn√•r stordriftsfordele, vil gearomkostningerne sandsynligvis falde. Da Indien har en af de laveste takster og h√łje frekvensomkostninger, er dette en afg√łrende fordel for teleselskaberne.
Set i lyset af alle disse faktorer er det klart, at ingen af interessenterne er opsatte på at afholde auktioner over 5G-spektrumet på dette tidspunkt.
Kilder:
1) https://ehtrust.org/international-actions-to-halt-and-delay-5g/
2) https://www.fiercewireless.com/5g/india-delays-5g-spectrum-auction-extends-5g-trials

USA
En milep√¶l i 5G studierne: New Hampshires lovgivende kommission anbefaler at reducere eksponeringen fra tr√•dl√łse netv√¶rk 

Staten New Hampshire nedsatte en lovgivende kommission til at unders√łge milj√ł- og sundhedseffekterne af tr√•dl√łs 5G-teknologi i 2019. De har for nylig afsluttet deres endelige rapport, som indeholder 15 anbefalinger til at √łge bevidstheden, uddanne, fremme tilsyn og reducere radiofrekvent str√•ling (RF, ogs√• kendt som tr√•dl√łs). 
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/international-5g-modstand/

E√ėSU opfordrer EU Kommissionen til yderligere at vurdere indvirkningen af bl.a. 5G p√• menneskers sundhed og milj√łet 

Det Europ√¶iske √ėkonomiske og Sociale Udvalgs (E√ėSU) vedtog i den 21. oktober 2021 en udtalelse, der fremh√¶ver de potentielle risici ved den digitale infrastruktur, samt foresl√•r et uafh√¶ngigt europ√¶isk organ. (1)
I udtalelsen, der er udarbejdet af Dumitru Fornea (2) og som blev vedtaget af forsamlingen p√• plenarm√łdet, tager E√ėSU en fast holdning og bem√¶rker, at de sociale, sundhedsm√¶ssige og milj√łm√¶ssige sp√łrgsm√•l skal unders√łges med inddragelse af borgerne og alle relevante akt√łrer, selv om debatten om etablering af 5G-netv√¶rket er blevet til en kontroversiel, politisk diskussion.
Behov for et uafhængigt europæisk organ
Efter E√ėSU’s mening har EU brug for et uafh√¶ngigt europ√¶isk organ med ajourf√łrte metoder i overensstemmelse med den nuv√¶rende teknologiske kontekst og en tv√¶rfaglig tilgang for at fastl√¶gge retningslinjer for beskyttelse af offentligheden og arbejdstagerne i tilf√¶lde af eksponering for radiofrekvens elektromagnetisk str√•ling.Elektromagnetisk forurening b√łr overv√•ges p√• grundlag af en streng interinstitutionel og tv√¶rfaglig videnskabelig tilgang.Lige nu er udarbejdelsen af retningslinjerne lagt i h√¶nderne p√• telebranchens private NGO ICNIRP.
Borgernes interesser skal tilgodeses
Alle radiofrekvenstransmissionsstationer og de frekvensb√•nd, de opererer p√•, b√łr opg√łres, og disse oplysninger b√łr offentligg√łres med henblik p√• en bedre territorial forvaltning og beskyttelse af borgernes interesser, hedder det. Mere pr√¶cist skal man navnlig forholde sig til de s√•rbare grupper, s√•som b√łrn, gravide kvinder, kronisk syge, √¶ldre og elektrooverf√łlsomme personer.
Initiativ udtalelsen
De samfundsm√¶ssige og √łkologiske virkninger af 5G-√łkosystemet:
(Fremsat af Dumitru Fornea (2) )
Form√•let med udtalelsen er at (3)

 • identificere forslag til forbedring af de lovgivningsm√¶ssige rammer, de aftalte og omfattende retlige ordninger til regulering af dem, der vil b√¶re det retlige ansvar for at p√•virke liv eller ejendom som f√łlge af eksponering for 5G – b√•de med hensyn til jord- eller ruminfrastruktur – og sanktioner i tilf√¶lde af manglende overholdelse af loven
 • reflektere over behovet for at skabe nye sikkerhedsstandarder baseret p√• kumulativ eksponering, som ikke kun d√¶kker den effekt, der frigives p√• et givet tidspunkt, men ogs√• eksponeringsvarighed, frekvens, b√•ndbredde, frekvensmodulation, b√łlgeform, pulsbredde og mere biologisk signifikante egenskaber
 • s√łge at forbedre de lokale planl√¶gningsprocedurer ved at indf√łre nye, specifikke gr√¶nser for elektromagnetiske feltemissioner (EMF) afh√¶ngigt af detaljerne i det omfattede omr√•de (befolkningst√¶thed og trafik, arkitektur, potentiale for radiob√łlger, refleksion over f√łlsomme omr√•der osv.)
 • im√łdekomme behovet for at oplyse befolkningerne om overforbrug af teknologi og den elektromagnetiske feltforurening, der genereres af b√•de antenner og enhver b√¶rbar enhed, der er tilsluttet kommunikationsnettet
 • se p√• behovet for at informere borgerne, herunder l√¶rere og l√¶ger, om sundhedsrisici (for voksne og b√łrn) for√•rsaget af radiofrekvensstr√•ling (RF) og om, hvorfor og hvordan man undg√•r tr√•dl√łs kommunikation og basestationer, is√¶r i eller i n√¶rheden af vuggestuer, b√łrnehaver, skoler, hospitaler, hjem og job.

Kilder:
1) https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/5g-eesc-urges-commission-further-assess-impact-human-health-and-environment
2) Dumitru Fornea kommer fra Rum√¶nien og har v√¶ret medlem af Det Europ√¶iske √ėkonomiske og Sociale Udvalg siden 1. januar 2007. Se hans CV her: https://memberspage.eesc.europa.eu/Search/Details?personId=2021511&onlyActiveMandate=True&isMinimal=False
3) https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/societal-and-ecological-impact-5g-ecosystem-own-initiative-opinion
Mere om EU og den digitale udvikling:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/eu-og-den-digitale-udvikling/

“Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected”:
Det europ√¶iske borgerinitiativ er nu accepteret af EU. Om lidt starter indsamlingen af 1 mill. underskrifter 

Den 7. oktober 2021 besluttede Europa-Kommissionen at registrere hele dokumentet i det europ√¶iske borgerinitiativ (ECI) (1) “Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected.” (2)
Initiativtagerne opfordrer Kommissionen til at revidere lovgivningen med henblik p√• bedre beskyttelse alle former for liv mod konsekvenserne af de h√łjfrekvente elektromagnetiske felter og mikrob√łlgestr√•ling, herunder 5G, men ogs√• mod den dertil h√łrende digitalisering samt at sikre effektiv beskyttelse, herunder mod cyberkriminalitet, af personoplysninger, som behandles med disse nye former for kommunikationsteknologi.
Næste trin er 1 mill. underskrifter
N√¶ste trin, som skal igangs√¶ttes indenfor 6 m√•neder er at indsamle √©n million st√łttetilkendegivelser fra mindst syv forskellige medlemsstater. Herefter skal Kommissionen se n√¶rmere p√• indholdet og reagere. Det er op til Kommissionen, om den vil f√łlge opfordringen eller ej, men den skal begrunde sit valg uanset hvad.
I den mellemliggende periode skal en hjemmeside g√łres f√¶rdig, der skal udf√¶rdiges forskelligt informationsmateriale m.m.
Kilder:
1) Det europ√¶iske borgerinitiativ (ECI) blev indf√łrt med Lissabontraktaten som et redskab for borgerne til at s√¶tte deres pr√¶g p√• EU’s dagsorden. Borgerinitiativet blev officielt lanceret i april 2012. N√•r et borgerinitiativ formelt er blevet registreret, giver det mulighed for, at √©n million borgere fra mindst syv medlemsstater kan opfordre Europa-Kommissionen til at frems√¶tte lovgivningsforslag p√• omr√•der, hvor den har bef√łjelse til at g√łre det. Foruds√¶tningen for at f√• et initiativ registreret er:
1) den foresl√•ede foranstaltning ikke √•benbart falder uden for Kommissionens bef√łjelse til at frems√¶tte et forslag til en EU-retsakt,
2) foranstaltningen ikke er √•benbart kr√¶nkende, useri√łs eller provokerende, og
3) at den ikke √•benbart er i strid med EU’s v√¶rdier.
Siden det europ√¶iske borgerinitiativ blev indf√łrt, har Kommissionen modtaget 109 opfordringer til at iv√¶rks√¶tte et s√•dant initiativ. 84 af disse var p√• omr√•der, hvor Kommissionen har bef√łjelse til at foresl√• lovgivning, og opfyldte dermed registreringskravene.
https://europa.eu/citizens-initiative/home_da
2) Initiativet p√• dansk:
https://europa.eu/citi…/initiatives/details/2021/000009_da
Borgerinitiativets hjemmeside: https://signstop5g.eu/da

Webinar
Stop 5G webinar i anledning af de globale protestdage den 18. og 19. september 2021

Se alle oplæg
Du kan h√łre om Videnscentret for elektro-forurening, hvordan du forhindrer ops√¶tning af telemaster, om de “usynlige ofre” for elektrosmoggen og hvordan du beskytter dig mod elektrosmog, de europ√¶iske og internationale samarbejdsnetv√¶rker mod elektrosmog og 5G, samt om str√•lingens helbredseffekter og videnskaben bag samt om energiforbruget vil eksplodere med 5G udrulningen.
Foredragsholdere:
Henrik Eiriksson РRådet for Helbredssikker Telekommunikation
https://youtu.be/p6IoAoakRq8
Christina Funch – EHS-Foreningen for elektro-hypersensitive.
https://youtu.be/T5zs_aYguP0
Tine Mansfield РFolkebevægelsen VITA.
https://youtu.be/ZHK27Mh14qY
Alun Biggart – Alun.dk
https://youtu.be/Tgqf7MZQZTU
Preben Kastrup РFolkebevægelsen VITA og Videnscenter for elektro-forurening.
https://youtu.be/1Np8VwJ0i8U
Pernille Schriver – Stop 5G International.
https://youtu.be/tGtjfDTIUs8
Sp√łrgsm√•l til panelet
https://youtu.be/rAV79v2YTAw
Moderator: Mads Kaarde.
Hele playlisten finder du her:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRKZmzdS95hFrWkDf4_0gKhDx9ybqN3S6
Se introvideoen her;
https://youtu.be/EIwMEq48sz

Forskning og milj√łeffekter
Opkald til alle milj√łfork√¶mpere! Den hidtil vigtigste peer reviewed artikel om milj√łeffekter af tr√•dl√łs radiofrekvent str√•ling er netop offentliggjort.

Se videre her:
https://nejtil5g.dk/opkald-til-alle-miljoeforkaempere-den-hidtil-vigtigste-peer-reviewed-artikel-om-miljoeeffekter-af-traadloes-radiofrekvent-straaling/

USA
En f√łderal ankedomstol har f√¶ldet dom mod USA’s f√łderale telemyndighed, FCC, til fordel for milj√łgrupper og medunderskrivere. Dommen kan tvinge FCC til at tage gr√¶nsev√¶rdien for mobilstr√•ling op til revision.

Retten fastslog den 13. august 2021, at FCC skal “give en begrundet forklaring p√• sin afg√łrelse om, at dens retningslinjer i tilstr√¶kkelig grad beskytter mod skadelige virkninger af uds√¶ttelse for radiofrekvent str√•ling, der ikke er relateret til kr√¶ft” og begrunde sine testprocedurer for mobiltelefoner og andre tr√•dl√łse enheder.
Retten pointerede dog at: “vi tager ingen stilling til den videnskabelige debat om sundheds- og milj√łeffekter af RF -str√•ling“.
Joel Moskowitz skriver i sin kommentar, (1) at dermed indtog domstolen ikke kun en holdning, den indtog den forkerte holdning, fordi der er betydelig dokumentation for √łget kr√¶ftrisiko ved langvarig eksponering for lavintensiv mobiltelefonstr√•ling.
Bl.a. afviste agenturet fejlagtigt resultaterne af den forskning, man selv havde anmodet om, nemlig National Toxicology Programs 30 millioner dollars dyre unders√łgelse, som fandt “klare beviser” for √łget kr√¶ftforekomst fra mobiltelefonstr√•ling hos hanrotter og DNA skader hos han- og hunrotter samt mus ved uds√¶ttelse for mobiltelefonstr√•ling.
Baggrunden for retssagen
Sagen mod FCC blev anlagt fordi Kommissionen anvendte en “vilk√•rlig og lunefuld” proces, da den i 2019 bekr√¶ftede sine eksponeringsgr√¶nser for radiofrekvensstr√•ling 1996 (RFR) ved at udsende en ordre, der afsluttede en unders√łgelse, der blev indledt i 2013 for at afg√łre, om agenturets RFR eksponeringsgr√¶nser i tilstr√¶kkelig grad beskyttede menneskers sundhed.
Grænseværdierne
FCC’s gr√¶nsev√¶rdier for eksponering for mobiltelefoner og tr√•dl√łs str√•ling er baseret p√• videnskab fra 1980’erne og tidligere. RFR-gr√¶nserne, som FCC vedtog, blev i det store hele udviklet af ingeni√łrer og fysikere, der arbejdede for eller var tilknyttet det milit√¶rindustrielle kompleks.Da videnskaben, der ligger til grund for disse gr√¶nser, er for√¶ldet, har mere end 240 forskere, som har offentliggjort mere end 2.000 artikler om elektromagnetiske felter (EMF) og biologi eller sundhed, underskrevet International EMF Scientist Appeal, der siger, at:
‚ÄĚTalrige nylige videnskabelige publikationer har vist, at EMF p√•virker levende organismer p√• et niveau, der ligger langt under de fleste internationale og nationale retningslinjer. Effekterne omfatter √łget kr√¶ftrisiko, cellestress, stigning i skadelige frie radikaler, genetiske skader, strukturelle og funktionelle √¶ndringer i reproduktive system, l√¶rings- og hukommelsesunderskud, neurologiske lidelser og negative p√•virkninger af det generelle velbefindende hos mennesker. Skader g√•r langt ud over menneskeheden, da der er stigende tegn p√• skadelige virkninger p√• b√•de plante- og dyreliv‚Ķ.De forskellige agenturer, der fasts√¶tter sikkerhedsstandarder, har ikke p√•lagt tilstr√¶kkelige retningslinjer til at beskytte offentligheden, is√¶r b√łrn, der er mere s√•rbare over for virkningerne af EMF.‚ÄĚ
Advokaternes argumenter
Advokaterne argumenterede for, at FCC skal oph√¶ve sin ordre af f√łlgende √•rsager:
‚Äú(1) bekendtg√łrelsen anerkender ikke beviser for negative sundhedsm√¶ssige virkninger for√•rsaget af uds√¶ttelse for RF-str√•ling p√• niveauer under de gr√¶nser, der er fastsat i Kommissionens retningslinjer fra 1996, herunder tegn p√• kr√¶ft, str√•lingssygdom og negative virkninger p√• s√łvn, hukommelse, indl√¶ring, opfattelse, motoriske evner, pr√¶natal og reproduktiv sundhed og b√łrns sundhed;
(2) bekendtg√łrelsen reagerer ikke p√• kommentarer vedr√łrende milj√łskader for√•rsaget af RF-str√•ling
(3) bekendtg√łrelsen undlader at diskutere konsekvenserne af langvarig eksponering for RF-str√•ling, eksponering for RF-pulsering eller modulering (to metoder til at indlejre radiob√łlger med information) og konsekvenserne af den teknologiske udvikling, der er sket siden 1996, herunder allestedsn√¶rv√¶rende tr√•dl√łse enheder og Wi-Fi, og fremkomsten af ‚Äč‚Äč”5G” -teknologi; ” og
(4) ordren undlader tilstr√¶kkeligt at forklare Kommissionens afvisning af at √¶ndre sine procedurer for at afg√łre, om mobiltelefoner overholder dens RF -gr√¶nser.”
Appeldomstolen fastslog
¬ĽVi im√łdekommer andragender delvist og tilbageholdes for Kommissionen. Kommissionen undlod at give en begrundet forklaring p√• sin afg√łrelse om, at dens retningslinjer i tilstr√¶kkelig grad beskytter mod de skadelige virkninger af uds√¶ttelse for radiofrekvensstr√•ling, der ikke er relateret til kr√¶ft. ‚ÄĚ
‚ÄĚAf ovenn√¶vnte grunde giver vi andragender delvist og overdrager Kommissionen til at give en begrundet forklaring p√• dens afg√łrelse om, at dens retningslinjer i tilstr√¶kkelig grad beskytter mod skadelige virkninger af uds√¶ttelse for radiofrekvensstr√•ling, der ikke er relateret til kr√¶ft. Den skal is√¶r
(i) give en begrundet forklaring p√• sin beslutning om at beholde sine testprocedurer for at afg√łre, om mobiltelefoner og andre b√¶rbare elektroniske enheder overholder dets retningslinjer,
(ii) tage fat p√• virkningerne af RF-str√•ling p√• b√łrn, sundhedskonsekvenserne ved langvarig eksponering for RF-str√•ling, de allestedsn√¶rv√¶rende tr√•dl√łse enheder og andre teknologiske udviklinger, der er sket siden Kommissionen sidst opdaterede sine retningslinjer, og
(iii) behandle indvirkningerne af RF-str√•ling p√• milj√łet.
For at v√¶re helt klar tager vi ikke stilling til den videnskabelige debat om RF- str√•lingers sundhedsm√¶ssige og milj√łm√¶ssige virkninger – vi konkluderer blot, at Kommissionens oversigtlige analyse af materialejournaler ikke var tilstr√¶kkelig lovm√¶ssigt.‚ÄĚ
Kilder:
1) https://www.linkedin.com/pulse/us-appeals-court-rules-against-fcc-favor-wireless-safety-moskowitz/
2) https://ehtrust.org/in-historic-decision-federal-court-finds-fcc-failed-to-explain-why-it-ignored-scientific-evidence-showing-harm-from-wireless-radiation/
Sagens akter:
EHT et al. v FCC judgment: https://bit.ly/EHTvFCCjudgment
EHT et al. v FCC panel opinion: https://bit.ly/EHTvFCCopinion
Se også her:
https://ehtrust.org/in-historic-decision-federal-court-finds-fcc-failed-to-explain-why-it-ignored-scientific-evidence-showing-harm-from-wireless-radiation/

Italien
Appelretten i Firenze anerkendte den 11. maj 2021, at elektromagnetisk str√•ling kan for√•rsager blodsygdomme og anerkendes som ‚Äč‚Äčen erhvervssygdom.

En stor sejr til Inca-Cgil (1) (2) i provinsen Lucca og til arbejderne. Tre tidligere Enel (3) medarbejdere, desv√¶rre er alle d√łde, fik medhold i, at der er en sammenh√¶ng mellem deres blodsygdomme og uds√¶ttelse for elektromagnetiske str√•ler. De efterladte til ofrene fik rettens ord for at modtage en erstatning, der st√•r i rimeligt forhold svarende til 85% af restancerne ud over retten til en pension, der ydes til √¶gtef√¶llen. (4)
Baggrunden CGIL’s repr√¶sentant (Det Italienske Generelle Arbejderforbund) fra Lucca forklarer:
“Historien begynder i 2011, da en af ‚Äč‚Äčvores assistenter, p√• det tidspunkt 62 √•r, henvender sig til Inca CGIL protektoratet i Marlia for at f√• hj√¶lp til at genkende, hvad han betragtede som en sygdom for√•rsaget af hans tidligere arbejde. Det er if√łlge ham mikromolekyl√¶rt myelomatose, der stammer fra eksponering for elektromagnetiske felter genereret af h√łjsp√¶ndingspyloner.”
Den p√•g√¶ldende medarbejderen var ansat i ENEL fra 1974 til 2005, hvor han var involveret i installation og vedligeholdelse af telefonudstyr og infrastrukturer, kraftv√¶rker, teleoperation og fjernbetjeningsmaskiner, transmissionsudstyr og koblingsudstyr med transporterede b√łlger, VHF radiotransmissionsudstyr, UHF -radiobroer samt SHF radio broer.
Udstyret blev hovedsageligt installeret i h√łjsp√¶ndingsledninger i med tilstedev√¶relse af et st√¶rkt elektromagnetisk felt.
Med hj√¶lp fra den dav√¶rende chef for Inca kontoret i Marlia Patrizia Bertoncini og l√¶gen, Dr. Silvia Baldi, anmoder de om at f√• anerkendt erhvervssygdommen, men bliver dog afvist. Han bliver derfor tvunget til indgive et retsligt s√łgsm√•l, som bliver indgivet sammen med enkerne efter to andre kolleger, som ogs√• havde arbejdet det meste af deres liv for ENEL, de var i mellemtiden d√łde af lignende sygdomme.
Det Nationale Institut for Forsikring mod Arbejdsulykker (INAIL) fortsatte med at anf√¶gte de kr√¶nkede parters p√•stande trods to ekspertrapporter, der underst√łttede argumenterne.
Sagen blev derefter indbragt for appelretten i Firenze.
Her fik en ny teknisk konsulent til opgave at vurdere omfanget af den skade, der blev rapporteret, hvilket f√łrte til anerkendelse af ‚Äč‚Äčde rapporterede erhvervssygdomme. Retten p√•lagde herefter INAIL at betale den skyldige erstatning.
‚ÄĚDet er den f√łrste juridiske anerkendelse, der er forbundet med blodsygdomme for√•rsaget af uds√¶ttelse for elektromagnetiske b√łlger,” udtaler repr√¶sentanten fra CGIL. (6)
Præmisserne for dommen
Appelretten i Firenze bem√¶rker til omst√łdelsen af dommen i f√łrste instans skyldes: (4)

 • Man overvejede ikke det afg√łrende sp√łrgsm√•l, at JAK2 -genmutationen var blevet konstateret hos en af ‚Äč‚Äčarbejderne, den eneste, der blev unders√łgt. Mutationen er videnskabeligt relateret til eksponering for lavfrekvente elektromagnetiske felter;
 • Man fors√łmte de kronologiske, nosologiske og casuistiske kriterier i den p√•g√¶ldende sag. Det var tre arbejdere med lignende patologier i en lille arbejdsgruppe, hvor der desuden var opst√•et andre patologier, der muligvis var relateret til eksponeringer. Desuden var forsinkelsestiden for sygdommens begyndelse med hensyn til de skadelige h√¶ndelser var sammenlignelige;
 • Man citerede opdaterede specialistunders√łgelser, der ville have bekr√¶ftet √•rsagssammenh√¶ngen, og ben√¶gtede det derefter p√• grundlag af en generalistisk arbejdsmedicinsk tekst fra 2006, hvilket bestemt var mindre autoritativ;
 • Man citerede unders√łgelser der st√łtte en afvisning af √•rsagssammenh√¶ng, hvilket pr√¶senterede en interessekonflikt. Unders√łgelserne blev faktisk finansieret af interessenter, der er interesseret i mobiltelefoni og transport af elektricitet.

Kilder:
1) Inka (National Confederal Institute of Assistance) blev grundlagt den 11. februar 1945 i anledning af CGIL’s f√łrste kongres. Dets opgave er at forsvare arbejdstagernes og alle italienske borgeres rettigheder, herunder dem, der bor i udlandet, og at bidrage til en reform af sociallovgivningen for at opn√• et beskyttelsessystem baseret p√• principperne om lighed og frihed. https://www.inca.it/chi-siamo.html
2) CGIL er de italienske l√łnarbejderes hovedorganisation. Det er den √¶ldste italienske fagforeningsorganisation og repr√¶senterer mere end 5 millioner medlemmer. http://www.cgil.it/
3) ENEL: Ente nazionale per l‚Äôenergia elettrica (National Electricity Board) er en italiensk multinational producent og distribut√łr af elektricitet og gas. https://en.wikipedia.org/wiki/Enel
4) https://www.risarcimentomalattieprofessionali.it/mieloma-multiplo-malattie-ematiche-malattia-professionale/
5) https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/malati-per-colpa-dei-campi-elettromagnetici-1.6601236

England:
Retssagen, der skulle stoppe udrulningen af 5G er afvist.

Gruppen bag s√łgsm√•let – Action Against 5G – og som har rejst mere end ¬£ 160.000 til s√łgsm√•let, udtaler at de vil forts√¶tte deres kamp for at fors√łge at opn√• en domstolskendelse.
S√łgsm√•let h√¶vder, at regeringen ikke beskytter borgerne mod sundhedsrisici fra 5G-netv√¶rket, men blot vil tilf√łre endnu et lag af elektromagnetisk str√•ling i forhold til den allerede eksisterende skadelig str√•ling fra mobiltelefoner, wi-fi-netv√¶rk og √łvrige tr√•dl√łse devices.
Retssagen er anlagt på vegne af tre klagere
To, der k√¶mper for at stoppe udrulningen af 5G samt en tredje, Rosalyn Rock, der h√¶vder, at hun allerede er blevet skadet af 5G.Det er advokaterne Philip Rule og Lorna Hackett, der i samarbejde med menneskerettighedsadvokaten Michael Mansfield QC, st√•r bag s√łgsm√•let.
Afvisning af s√łgsm√•let
If√łlge BBC (1) citerede regeringens forsvar i sagen WHO samt Public Health England for, at 5G er sikkert.
I sin dom skrev Justice Foster ligeledes if√łlge BBC: De tiltalte har fremlagt deres (rationelle, videnskabeligt baserede) opfattelse af, at der ikke er noget fundamentalt anderledes ved de fysiske egenskaber ved de radiosignaler, der produceres af 5G i forhold til dem, der produceres af 3G og 4G.” Dommeren var ogs√• enig i regeringens argument om, at sagen var “for√¶ldet”, med andre ord, at den var blevet indbragt for sent. Korrespondancen om sagen begyndte i 2020, mens Storbritanniens fire hovedoperat√łrer var begyndt at udrulle deres netv√¶rk i 2019, og regeringen havde offentliggjort sin 5G-strategi tilbage i 2017. I afg√łrelse hedder det: “Det virkelige problem er, at sags√łgerne er uenige med et stort antal internationale opfattelser om sikkerheden ved 5G.”
En domstolsafg√łrelse er en domstolsafg√łrelse, men er ikke n√łdvendigvis fakta
Det f√łrste argument som refereres af BBC “at der ikke er noget fundamentalt anderledes ved de fysiske egenskaber ved de radiosignaler, der produceres af 5G i forhold til dem, der produceres af 3G og 4G.” er noget sludder. Som vi her p√• siden tidligere har skrevet er det, “at der bruges elektromagnetiske b√łlger i 5G er stort set det eneste 5G har til f√¶lles med de tidligere generationer af mobilt netv√¶rk. 5G teknologien er prim√¶rt kendt fra radaranl√¶g, et anl√¶g de f√¶rreste √łnsker i deres baghave.” (2)
Det andet argument om at sagen er for√¶ldet er selvf√łlgelig mere problematisk, for her har man totalt lukket munden p√• enhver indsigelse. Ikke en gang det af forskellige instansers brugte argument, at der mangler mere forskning p√• omr√•det f√łr man kan udtale sig kan bruges til noget. Men ser man tilbage p√• de √łvrige milj√ł sager der har v√¶ret, har for√¶ldelsesprincippet heller ikke holdt. (3)
Hvad næste skridt er, vil tiden vise, men at den retslige vej er langsommelig, tung og ikke mindst kostbar er vist ubestridt.
Kilder:
1) https://www.bbc.com/news/technology-58027668
2) https://nejtil5g.dk/paastand-5g-staar-for-femte-generations-mobilnetvaerk-og-bygger-paa-en-kendt-teknologi-der-ligesom-mobilnetvaerkene-2g-3g-og-4g-overfoerer-data-via-ikke-ioniserende-elektromagnetiske-boelger-med/ 3) Lennart Hardell and Michael Carlberg’ originale rapport:
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2020-0168/html
Resume findes her:
https://www.facebook.com/groups/traadloesfritorsdag/posts/764853091094077

Italien:
Grænseværdien for elektromagnetiske felter hæves ikke fra de gældende 6 V/m til 61 V/m.

Et √¶ndringsforslag fra tre medlemmer af Italia Viva (1) om at oph√¶ve de eksisterende gr√¶nsev√¶rdier, der siden 2003 har v√¶ret p√• 6 V/m (2) er blevet skrinlagt. Det er, resultatet af afstemningen den 13. juli i Deputeretkammerets Milj√łudvalg.
√Ündringsforslaget indeholdt bestemmelser om √¶ndringer, der ville s√łnderrive en af de mest forebyggende love i Europa. Et kontroversielt forslag og st√¶rkt kritiseret af den italienske Alliance Stop 5G samt af milj√ł-l√¶gerne i ISDE Italia. Ogs√• oph√¶velsen af kommunernes ret til at fasts√¶tte lokaliseringen af mobilmaster er blevet skrinlagt. Da der ikke er blevet stemt om √¶ndringsforslaget, er det teknisk set ikke en afvisning, men en afventning for evt. yderligere unders√łgelser, omformulering eller at det helt bliver trukket tilbage.
Den italienske Alliance Stop 5G afleverede sidste år 340.000 underskrifter for et 5G-moratorium samt en betydelig medicinsk-videnskabelig bibliografi om sundhedseffekter ved elektromagnetisk stråling til sundhedsministeren. (3)Efter sultestrejken blandt 135 borgere i 18 dage og e-mail bombekampagnen (4) har der op til afstemningen været placeret en symbolsk gruppe af aktivister fra Stop 5G Lazio-gruppen uden for Montecitorio for at henvende sig til parlamentsmedlemmerne og bede dem om ikke at godkende det ulovlige ændringsforslag.
P√• TV kanalen La Casa del Sole, har der over flere dage v√¶ret interview med hhv. fysikeren Andrea Grieco, juristen Ugo Mattei, l√¶gen Domenico Scanu, afsluttende med Pietro Ratto, forfatter, l√¶rer, musiker og filosof, men som ogs√• har v√¶ret en grundig observat√łr af interessekonflikterne mellem de offentlige og private akt√łrer som en l√łftestang for at f√• gr√¶nsev√¶rdien h√¶vet til 61 V/m.
Det skriver Oasi Sana. (5)
Kilder og noter:
1) Italia Viva er et liberalt politisk parti i Italien grundlagt i september 2019. Partiet ledes af Matteo Renzi, en tidligere premierminister i Italien og tidligere sekretær for Det Demokratiske Parti (PD).
2) Elektriske felter er til stede overalt, hvor ledninger og ledninger bære elektricitet, selv når ingen apparater eller lamper er tændt. For eksempel udsender forlængerledninger under din seng et elektrisk felt, mens du sover. Dette felt måles i volt pr. meter (V/m).
I Danmark er grænseværdien for telemasters tilladte feltstyrke på 61 Volt per meter (V/m). I Bruxelles har via regional lovgivning fastsat grænsen til 6 (V/m), som dividerer den danske grænseværdi med tallet 10 som en yderligere sikkerhedsfaktor.
L√¶s mere her: De potentielle farer ved elektromagnetiske felter og deres effekt p√• milj√łet (Rapport til Europa Kommissionens Udvalg for Milj√ł, Landbrug og Lokale og Regionale Anliggender): https://ehsf.dk/dokumenter/Resolution-1815-og-rapport-dansk.pdf
3) https://oasisana.com/2020/05/12/alleanza-italiana-stop-5g-consegna-340mila-firme-al-ministro-della-salute-e-415-comuni-sono-per-la-moratoria-udine-vicenza-grosseto-fermo-messina-e-siracusa-vietano-il-5g/
4) https://oasisana.com/2021/04/30/5g-dopo-18-giorni-stop-allo-sciopero-della-fame-dei-135-per-ora-niente-61-v-m-ma-restiamo-vigili-e-pronti-a-tutto-nonostante-il-fango-dei-media-negazionisti/
5) https://oasisana.com/2021/07/13/abrogazione-6-v-m-accantonata-lincognita-salto-nel-buio-prevale-sui-61-v-m-notizia-esclusiva-oasi-sana/

Norge
Dommen i Halden-sagen kom mandag eftermiddag ‚Äď og det gav sags√łgerne en betydelig sejr, men tabte p√• n√¶sten alle andre punkter.

Sags√łgernes p√•stande om de sundhedsm√¶ssige virkninger af AMS-m√•lerne blev fundet ubegrundede i dommen. Sags√łgerne skal hermed selv b√¶re de fleste af sagsomkostninger.
Elvia A/S fik dog ikke helt medhold ‚Äď retten til at tiltvinge sig adgang for at udskifte m√•leren fik de ikke medhold i, men det er en mager tr√łst, da Elvia heller ikke fik forbud mod at slukke str√łmmen for de ni husstande, der har n√¶gtet at udskifte deres m√•ler, b√•de fordi de ikke kan f√• l√¶geattester, og fordi de ikke √łnsker at f√• en v√¶sentlig kilde til beskidt elektricitet ind i huset.

‚ÄúDet er en dom, som vi, der bor i dette land ‚ÄĒ og naturen ‚ÄĒ ikke kan leve med‚ÄĚ, skriver Einar Flydal. ‚ÄúOm et par √•r vil den v√¶re i samme klassen som de domme, der h√¶vdede, at tobak, glyphosat, amalgam, asbest og PCB ikke kunne v√¶re et problem at bekymre sig om. Forskningen er der, industrien og forvaltningen halter bagefter.‚ÄĚ
‚ÄúVi arbejder nu p√•, hvordan vi skal f√łlge op.‚ÄĚ
Det skriver Einar Flydal i sit blog indlæg den 8. juni 2021.
https://einarflydal.com/2021/06/08/halden-dommen-en-seier-og-et-stort-tap-hva-na/

USA
Oregon State Health Authority nedtoner sundhedsrisici ved Wi-Fi for skoleb√łrn og udelader den videnskabelig forskning, der viser sundhedsm√¶ssige skader.

Eksperter over hele verden kritiserer rapporten fra Oregon Health Authority og opfordrer guvern√łr og lovgivere til at tr√¶kke den tilbage. En efterforskning kan resultere i h√łringer i Oregon State Legislature.
Washington Spectator har offentliggjort en dybdeborende rapport fra Daniel Forbes med titlen ‚ÄúOregon Health Authority Condemned by Scientists For Scrubbing Report on Wireless Hazards in Schools‚ÄĚ, (1) som afsl√łrer, hvordan Oregon Health Authority (OHA) udsendte en fejlbeh√¶ftet rapport til lovgiverne om b√łrn og de sundhedsm√¶ssige konsekvenser af tr√•dl√łs str√•ling i skolerne.
Internationale ekspertgrupper, Environmental Working Group og Physicians for Safe Technology har fremsendt videnskabeligt dokumenterede breve til Oregons Govern√łr Kate Brown med opfordring til at tr√¶kke OHA-rapporten tilbage. (2) (3) (4)
‚ÄúDer er ingen vej udenom: Oregon‚Äôs folkesundhedsagentur, Oregon Health Authority (OHA), har udsendt en lurvet, partisk rapport om de potentielle skader statens ca. 600.000 skoleb√łrn uds√¶ttes for af de tr√•dl√łse enheder, som er spredt rundt i klassev√¶relserne‚ÄĚ, skrev Forbes.
Forbes, dokumenterer, hvordan OHA st√łtter sig til unders√łgelser st√łttet af teleindustrien, pr√¶senterer un√łjagtige forskningsresultater og ignorerer unders√łgelser, der p√•viser skadelige virkninger.
Kilder:
1) https://washingtonspectator.org/oregon-health-authority-forbes/
2) https://ehtrust.org/wp-content/uploads/EHT-Oregon-Report-on-Wireless-Scientific-Problems-and-Errors-5.pdf
3) https://www.ewg.org/sites/default/files/testimony/EWG_Letter_Oregon_Health_Authority.pdf
4) https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Physicians-For-Safe-Technology-letter-to-oregon-health-authority-in-response-to-Wi-Fi-report-.pdf
Uddybet faktablad omkring tr√•dl√łs teknologi i skolerne.
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/2021-Wi-Fi-in-School-Worldwide-Policy-BlackWhite-EHT-3.pdf

Indien
Skuespilleren og milj√łfork√¶mperen Juhi Chawla er bekymret for konsekvenserne af den elektromagnetisk str√•ling fra 5G teknologien og er nu g√•et rettens vej.
Retssagen kommer p√• et tidspunkt, hvor landet er ved at starte 5G-fors√łg p√• tv√¶rs af by- og landdistrikter, hvor operat√łrer f√•r spektrum til en seks m√•neders test.Andragendet, der vil blive taget op den 2. juni, er rettet mod regeringen og Science and Engineering Research Board (SERB), bl.a. for at certificere, at implementering af 5G-teknologi til cellul√¶r kommunikation ikke udg√łr nogen rimelig risiko eller fare.Krav om en videnskabelig udredning Juhi Chawla har bedt High Court i Delhi om en videnskabelig unders√łgelse af eventuelle bivirkninger af den radiofrekvent str√•ling der udsendes af mobiltelefoner ved hj√¶lp af 5G-teknologi p√• ‘sundhed, liv, organer eller lemmer hos voksne og b√łrn samt flora og fauna’ f√łr dets officielle udrulning i landet.I sit andragende sammen med Veeresh Malik og Teena Vachani har Chawla opfordret myndighederne til at forpligtige det indiske r√•d for medicinsk forskning (ICMR), Central Pollution Control Board (CPCB) og Telecom Regulatory Authority of India ( TRAI) til at gennemf√łre deres respektive unders√łgelser af emnet.‚ÄĚStaten har ligeledes en l√łbende pligt – igen efter princippet om, at ‘forebyggelse’ er bedre end ‘helbredelse’ – at videnskabeligt unders√łge alle produkter og teknologier, inden de f√•r lov til at blive markedsf√łrt og eller f√• adgang til samfundet generelt.‚ÄĚVidere hedder det: “P√• trods af bred ben√¶gtelse fra interesserede og partiske interesser er beviset for, at radiofrekvensstr√•ling helt sikkert er skadeligt for livet allerede overv√¶ldende.‚ÄĚ Andragendet, der er indgivet gennem advokat Deepak Khosla. som siger, at telekommunikationsministeriet har svaret p√• en RTI-foresp√łrgsel fra marts 2019, at der ikke er gennemf√łrt unders√łgelser med hensyn til RF-str√•ling, heller ikke i dag.
https://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/juhi-chawla-moves-delhi-high-court-on-5g-technology/article34691006.ece

Sverige
M√•ling af mikrob√łlgestr√•ling i 5 svenske byer viser faretruende h√łje niveauer 
M√•lingerne af elektromagnetisk str√•ling blev foretaget i l√łbet af de sidste to uger af april 2021 i Stockholm, G√∂teborg, Link√∂ping, √Ėrebro og Falun. Niveauet for str√•lingen har n√•et faretruende h√łje niveauer. Den h√łjeste str√•ling blev m√•lt ved Sergels Torg i Stockholm: 1.280.000 mikroW/m2.
Som led i et internationalt samarbejdsprojekt blev der foretaget m√•linger i Stockholm, G√∂teborg, Link√∂ping, √Ėrebro og Falun. Initiativtageren er Magda Havas som er en Canadisk forsker. M√•lingerne udf√łres p√• samme m√•de i fem gadekryds langs en udvalgt st√łrre gade i hver by. Det er samme m√•leinstrument der er brugt alle steder: Safe and Sound Pro II.
I f√łlge Str√•lskyddsstiftelsen var de h√łjeste niveauer (mikroW/m2) der blev m√•lt i de fem byer: Stockholm (Sergels Torg 1.260.000), G√∂teborg (731.000), Falun (535.000), √Ėrebro (293.000) og Link√∂ping (206.000).
Sundhedsrisici ved langvarig eksponering opstår fra 100 microW / m2. Det anbefales, at folk ikke udsættes for niveauer over 10-100 microW / m2 (afhængigt af den anvendte teknologi, dvs. WiFi, 3G, 4G osv.). Strålskyddsstiftelsen anbefaler derfor en værdi på 10 microW / m2.
I dag uds√¶ttes folk for en kombination af mikrob√łlgestr√•ling fra blandt andet 3G, 4G, 5G. Derudover er der eksponering for W-iFi, flyradaer, elm√•lere og mere.
Alle målinger findes her:
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2021/05/11/matningar-av-mikrovagsstralning-fran-basstationer-i-fem-svenska-stader/
https://newsvoice.se/2021/05/mikrovagsstralning-svenska-stader/

England
Sagsanl√¶gget mod 5G og den engelske regering er nu indgivet 
Sagen er anlagt ved High Court/Landsretten repræsenteret ved Michael Mansfield QC, Philip Rule og Lorna Hackett fra Hackett & Dabbs LLP
De sags√łgte er:
РStatssekretæren for sundhed og social omsorg
– Statssekret√¶ren for milj√ł, f√łdevarer og landdistrikter
– Ministeren for digitale kulturmedier og sport

P√• retsm√łdet blev fremlagt dokumenter, der indeholder beviser fra en lang r√¶kke respekterede og fremtr√¶dende eksperter vedr√łrende de sundhedsm√¶ssige effekter af den teknologi, der anvendes af 5G, samt de dermed forbundne risici for b√•de offentligheden og enkeltpersoner. Beviser som de sags√łgte afviser at forholde sig til.
Men de sags√łgte kan ikke lovligt forts√¶tte med at ignorere eller overse beviser, der tyder p√•, at der foreligger en risiko, som ikke er blevet kvantificeret.

Blandt de relevante sp√łrgsm√•l kan n√¶vnes:
I) frav√¶ret af beh√łrig efterforskning af arten og omfanget af risici for enkeltpersoners sikkerhed samt menneskers sundhed fra de relevante britiske myndigheder
II) fraværet af passende foranstaltninger, systemer og sikringstrin til at tackle de identificerede risici eller potentielle risici samt
III) manglende vedtagelse og anvendelse af et forsigtighedsprincip eller informeret fremsyn for eksponering af ikke-samtykkende b√łrn og voksne ift. risikoen for skader.
IV) Loven giver en ramme, der demonstrerer ulovligheden af ‚Äč‚Äčpassiviteten og fejlene hos de ud√łvende organer, vi har udfordret.
V) At afholde ansvar for de ud√łvende eller lovgivende myndigheder for at overholde loven og juridiske pligter er utvivlsomt en korrekt og v√¶sentlig funktion for Domstolen, is√¶r i forbindelse med beskyttelse af enkeltpersoner mod skade, der inkluderer d√łdsfald eller alvorlig personskade.
Begrundelsen for s√łgsm√•let er:
De sags√łgte er i strid med afsnit 6 i menneskerettighedsloven 1998 som f√łlge af undladelser og mangler i strid med de positive forpligtelser, der kr√¶ves opfyldt i artikel 2, 3 og / eller 8 i den europ√¶iske menneskerettighedskonvention.
De tiltalte har undladt at overveje hvad der er til b√łrns bedste, n√•r de overvejer at formulere, opdatere eller gennemg√• den passende tilgang til 5G-politik og risikovurdering for udsatte b√łrn. Alternativt har de undladt at g√łre dette til en prim√¶r overvejelse.
De sags√łgte overtr√¶der ligestillingspligten i den offentlige sektor (‚ÄúPSED‚ÄĚ) (s149 EA 2010). Der har ikke v√¶ret nogen ligestillingsvurdering, i betydningen og betingelserne i PSED, for korrekt at informere og blive overvejet i beslutninger om risikoen ved RFR og p√•virker for eksempel godkendelse af 5G generelt og / eller af tilladte placeringer af 5G og / eller af politikken om at vedtage ICNIRP-retningslinjer.
SSHSC overtr√¶der sin lovpligtige pligt i henhold til s2A i National Health Service Act 2006, enten som f√łlge af (a) ulovlig delegering eller afskaffelse af den lovpligtige funktion til en ekstern privat organisation; og / eller (b) irrationelt ikke at tage passende skridt under denne bef√łjelse og / eller undlade at ud√łve et sk√łn i overensstemmelse med det lovbestemte form√•l.
De sags√łgte har undladt at tage hensyn til relevante overvejelser og beh√łrige hensyn til alle de beviser, oplysninger og bekymringer, som vi har rejst med dem.
De tiltalte har undladt at give relevante og tilstr√¶kkelige grunde til beslutningen om ikke at etablere en proces til at unders√łge og fastsl√• de skadelige sundhedseffekter og risici ved skadelige helbredseffekter fra 5G-teknologi og / eller til at diskontere de risici, der er fremlagt ved hj√¶lp af de foreliggende beviser.
Yderligere oplysninger om processen kan findes her:
https://actionagainst5g.org

ITALIEN
Kampen om grænseværdierne for elektromagnetisk stråling. Sultestrejken er midlertidig indstillet.
De italienske gr√¶nsev√¶rdier, der blev vedtaget for mere end 20 √•r siden, st√•r i vejen for udbygningen af ‚Äč‚Äč5G-infrastrukturen. Der er derfor et st√¶rkt √łnske om at g√łre standarden ti gange svagere og bringe den i overensstemmelse med ICNIRP’s 61 V/m retningslinjer. (1)
Et m√•l for Italiens nationale genopretningsplan efter pandemien (kendt som Next Generation Italia eller PNRR) er at afs√¶tter over 40 mia. EUR (~ 48 mia.USD $) til at fremme digitaliseringen af ‚Äč‚Äčlandet, herunder fremme af 5G-teknologien samt √łge bredb√•ndshastigheden p√• landsplan, som i √łjeblikket er blandt de langsomste i Europa.
Modstanden
Forslaget om at l√łsne op for gr√¶nsev√¶rdien har samlet en koalition af italienske milj√łforskere og aktivister s√•vel som medlemmer af det internationale RF-forskningsmilj√ł.
En appel, der blev sendt til Mario Draghi, den nyligt installerede premierminister, var if√łlge Fiorella Belpoggi den 26. april blevet underskrevet af mere end 8.700 tilh√¶ngere inden for et par dage. Fiorella Belpoggi er videnskabelig direkt√łr for Ramazzini Institute i Bologna og hj√¶lper med at koordinere kampagnen.
Italien har længe haft en stærk anti-5G-bevægelse. Et andragende, der opfordrede til et moratorium for 5G, som blev lanceret for to år siden, har fået mere end 63.000 underskrifter. Den italienske Stop 5G Alliance har har haft en vigtig rolle i dette arbejde. (2)
Protesterne – som indbefattede en sultestrejke med mere end 150 mennesker (3) – har i f√łrste omgang opbl√łdt regeringens forslag. Da Parlamentets underhus godkendte genopretningsplanen i slutningen af ‚Äč‚Äčapril, var forslaget om at fjerne 6 V/m gr√¶nsev√¶rdien blevet droppet og erstattet af en opfordring til at revidere standarden. Men kampen er dermed ikke slut endnu.
Vittorio Colao
Uroen over for en mulige lempelse af gr√¶nsev√¶rdi er ogs√• rettet mod Vittorio Colao, den Harvard-uddannede minister for innovation, teknologi og digitalisering i den nye Draghi-regering.
Colao var adm. direkt√łr for Vodafone, det st√łrste teleselskab i Europa, i ti √•r og stoppede sidst i 2018. √Öret efter blev han direkt√łr for Verizon, verdens n√¶stst√łrste telekommunikation (efter AT&T) og, ligesom Colao, en stor promotor af 5G-teknologi. Colao er nu tr√•dt tilbage fra Verizon-bestyrelsen.
Colao har spillet en vigtig rolle i designet af PNRR. Planen, der blev leveret til den tidligere italienske premierminister, Giuseppe Conte i juli sidste √•r, foreslog at h√¶ve Italiens eksponeringsgr√¶nser til de af EU anbefalede (dvs. ICNIRP-gr√¶nserne). Planen gav ogs√• de nationale myndigheder ret til at stoppe lokale ordinancer, der kunne blokere for placeringen af ‚Äč‚Äčantenner. (Ligesom i USA)
P√• et m√łde i april erkendte Colao, at en opbl√łdning af 6 V/m gr√¶nsev√¶rdien var “upopul√¶r.” Han forpligtede sig derfor til at finde en balance mellem antallet af antenner og borgernes sundhed og velf√¶rd samt lovede, at “de videnskabelige bevis ville blive evalueret.”
Grænseværdierne
Da 6 V/m-standarden tr√•dte i kraft i 1999, havde Italien den mest restriktive standard i Europa. Et √•r senere vedtog Schweiz en 4 V/m gr√¶nsev√¶rdi for mobilmaster og en 3 V/m gr√¶nsev√¶rdi for radio- og TV-sendere). Gr√¶nsev√¶rdien p√• 6 V/m er omtrent den samme som den sovjetiske/russiske eksponeringsstandard p√• 10 őľW/cm2. For uddybning se artiklen fra Microwave News. (4)
Kilder og noter:
1) Gr√¶nsev√¶rdien p√• 6 V/m er cirka ti gange strengere end ICNIRPs 61 V / m. Med hensyn til effektt√¶thed er den italienske gr√¶nse ca. hundrede gange strengere end ICNIRP (10 őľW / cm2 v. 1 mW / cm2). √Örsagen: Effektdensitet er proportional med kvadratet af den elektriske feltstyrke.
2) https://www.alleanzaitalianastop5g.it/
3) https://oasisana.com/2021/04/30/5g-dopo-18-giorni-stop-allo-sciopero-della-fame-dei-135-per-ora-niente-61-v-m-ma-restiamo-vigili-e-pronti-a-tutto-nonostante-il-fango-dei-media-negazionisti/
4) https://microwavenews.com/short-takes-archive/italys-6vm-risk
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/icnirp-og-de-nye-2020-graensevaerdier/

ITALIEN
Kampen om grænseværdierne for elektromagnetisk stråling. Sultestrejken er midlertidig indstillet.
De italienske gr√¶nsev√¶rdier, der blev vedtaget for mere end 20 √•r siden, st√•r i vejen for udbygningen af ‚Äč‚Äč5G-infrastrukturen. Der er derfor et st√¶rkt √łnske om at g√łre standarden ti gange svagere og bringe den i overensstemmelse med ICNIRP’s 61 V/m retningslinjer. (1)Et m√•l for Italiens nationale genopretningsplan efter pandemien (kendt som Next Generation Italia eller PNRR) er at afs√¶tter over 40 mia. EUR (~ 48 mia.USD $) til at fremme digitaliseringen af ‚Äč‚Äčlandet, herunder fremme af 5G-teknologien samt √łge bredb√•ndshastigheden p√• landsplan, som i √łjeblikket er blandt de langsomste i Europa.
Modstanden
Forslaget om at l√łsne op for gr√¶nsev√¶rdien har samlet en koalition af italienske milj√łforskere og aktivister s√•vel som medlemmer af det internationale RF-forskningsmilj√ł.En appel, der blev sendt til Mario Draghi, den nyligt indsatte premierminister, var if√łlge Fiorella Belpoggi den 26. april blevet underskrevet af mere end 8.700 tilh√¶ngere inden for et par dage. Fiorella Belpoggi er videnskabelig direkt√łr for Ramazzini Institute i Bologna og hj√¶lper med at koordinere kampagnen.Italien har l√¶nge haft en st√¶rk anti-5G-bev√¶gelse. Et andragende, der opfordrede til et moratorium for 5G, som blev lanceret for to √•r siden, har f√•et mere end 63.000 underskrifter. Den italienske Stop 5G Alliance har har haft en vigtig rolle i dette arbejde. (2) Protesterne – som indbefattede en sultestrejke med mere end 150 mennesker (3) – har i f√łrste omgang opbl√łdt regeringens forslag. Da Parlamentets underhus godkendte genopretningsplanen i slutningen af ‚Äč‚Äčapril, var forslaget om at fjerne 6 V/m gr√¶nsev√¶rdien blevet droppet og erstattet af en opfordring til at revidere standarden. Men kampen er dermed ikke slut endnu.
Se mere her:
https://microwavenews.com/short-takes-archive/italys-6vm-risk

DANMARK
GDPR: Danmark er midt i et glidende statskup fra statsadministrationens side.
Regeringens life science-strategi er reelt “datahvidvask, hvor statsmagten bruges til at tvangsoverv√•ge og detailprofilere borgerne,” skriver Stephan Engberg i Altinget. (1)(2)P√• tre√•rsdagen for GDPR (3) er det sl√•ende, hvordan den danske stat systematisk har fors√łgt at omg√•, ignorere og underminere GDPR. Intetsteds er dette problem s√• √•benlyst som i regeringens Strategi for life science.
Strategien ser borgerne som statens ressourcer. De skal overvåges, profileres og administreres, samtidig med at man vil profitere på at stille disse tvangsopsamlede persondata til rådighed for systematisk kommerciel misbrug.
Tvangsovervågning krydret med propagandaretorik
Man har allerede igangsat markedsf√łringskampagnen for at tilbyde udenlandske virksomheder adgang til at eksperimentere p√• danskerne med afgang til borgernes mest sensitive data. (4)(5)
Strategien er beh√łrigt krydret med propagandaretorik om, at tvangsoverv√•gningen selvf√łlgelig er ‚Äúfor patientens skyld‚ÄĚ uden at tage ansvar for de langt st√łrre negative sideeffekter eller overveje lovlige og samfundsgavnlige alternativer.Tilgangen er udtryk for larmende mangel p√• indsigt og respekt for digital sikkerhed, √łkonomi og borgerrettigheder, n√•r man s√¶tter et falsk mods√¶tningsforhold op mellem retssikkerhed og samfunds√łkonomi.L√¶s hele artiklen.
Citat fra investindk.com. (6) Det er lige f√łr der st√•r, at danskerne er nogle godtroende fjolser:
“I Danmark er hele vores samfund baseret p√• en gensidig vilje til at stole p√• andres ord og handlinger. Det er sm√łremidlet, der reducerer omkostningerne ved transaktioner mellem mennesker, virksomheder og myndigheder og minimerer risikoen, n√•r man starter et nyt foretagende. For at sige det enkelt, tillid √łger forretningsaktiviteter, besk√¶ftigelse og velstand.
Kilder:
1) https://www.altinget.dk/digital/artikel/debattoer-danmark-er-midt-i-hvad-der-reelt-maa-betegnes-som-et-glidende-statskup-fra-statsadministrationens-side
2) Stephan Engberg: Ejer af Priway og stifter af Citizen First. Kandidatgrad i Computer Science and Business Administration (CBS, 1995)
3) GDPR: Databeskyttelsesforordningen (ogs√• kaldet persondataforordningen) er en EU-forordning, som har til form√•l at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i Den Europ√¶iske Union (EU). Forordningen omtaltes ofte blot som GDPR baseret p√• forkortelsen af det formelle engelske navn (General Data Protection Regulation). Forordningen finder anvendelse fra den 25. maj 2018, og afl√łser databeskyttelsesdirektivet, der blev gennemf√łrt i dansk ret via Persondataloven. https://da.wikipedia.org/wiki/Databeskyttelsesforordningen
4) https://www.denoffentlige.dk/din-dna-til-salg-staten-vil-tjene-paa-dna-sundhedsdata-og-forsoeg-paa-mennesker 5) https://www.regioner.dk/media/3759/270916-startwithdenmark2016-fullreport.pdf
6) https://investindk.com/publications/denmark-best-for-business

USA
F√łderale agenturer efterforsker mindst to h√¶ndelser herunder et n√¶r Det Hvide Hus i november sidste √•r. H√¶ndelserne ligner de angreb, der ramte snesevis af ansatte p√• amerikanske ambassader i udlandet – det s√•kaldte “Havana syndrom”.
Det skriver CNN den 29. april. (1)Særlig det faktum, at et angreb har fundet sted tæt på Det Hvide Hus, er særlig alarmerende. Hændelsen, der fandt sted nær Ellipse, den store ovale græsplæne på den sydlige side af Det Hvide Hus, gjorde en National Security Council-embedsmand syg. Ved en tidligere episode fra 2019 (2) rapporterede en embedsmand fra Det Hvide Hus et lignende angreb, mens hun gik med sin hund i en forstad i Virginia lige uden for Washington.
https://edition.cnn.com/2021/04/29/politics/us-investigating-mysterious-directed-energy-attack-white-house/index.html

INTERNATIONALT
L√¶g pres p√• WHO for lavere EMF-eksponeringsgr√¶nser 
St√łt op med din underskrift. Brevet vil blive sendt til Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO bliver bedt om omg√•ende at anbefale mere restriktive gr√¶nser for menneskers eksponering for elektromagnetisk str√•ling (EMF).
WHO har vedtaget gr√¶nser foresl√•et af ICNIRP, der kun er baseret p√• kortsigtede effekter (termiske effekter), som ikke svarer til den nuv√¶rende langsigtede profil for brugen af de tilg√¶ngelige teknologier, for eksempel radiobasestationer (RB) , tr√•dl√łse routere, smartphones, smartwatches, tablets, notebooks, bluetooth osv.
Flere vigtige appeller, resolutioner, unders√łgelser og artikler er blevet udsendt i de senere √•r af det videnskabelige samfund, der alle advarer folkesundhedsmyndighederne om den n√łdvendige reduktion af eksponeringsgr√¶nserne til og h√łjfrekvente elektromagnetiske felter. 
Gå ind og underskriv, læs brevet samt se listen med de anerkendte forskere som står som medunderskrivere.
https://www.change.org/p/letter-to-the-who-for-lower-emf-exposure-limits-carta-%C3%A0-oms-para-limites-de-exposi%C3%A7%C3%A3o-eletromagn%C3%A9tica-emf-mais-restritivos

ITALIEN
Den tidligere administrerende direkt√łr for Vodafone, Vittorio Colao, bliver minister for teknologisk innovation og digital overgang i den nye italienske regering.
If√łlge netmediet webeenow (1) har Colao til hensigt at
begr√¶nse brugen af kontanter – til fordel for digitale betalingsmetoder. Argumentet er at det udg√łr en effektiv metode til at begr√¶nse skatteunddragelse.
– udarbejde en plan for at bringe ultrahurtigt internet i hele Italien,
bl.a. med FWA og 5G-netværket.
hæve grænseværdierne for elektromagnetisk stråling i Italien så de kommer på niveau med Belgien, Grækenland, Frankrig eller Tyskland.
oprette en offentlig sky samt indf√łre brugen kunstig intelligens i den offentlige forvaltning.
Kilder:
1) https://lnkd.in/eRHktH5
2) https://lnkd.in/eFpNPga

NORGE
Kampen mod Smart Meter målerne i Norge har vundet en stor sejr.
Den regulerende myndighed for det norske energimarked – RME -har truffet en for nordm√¶ndene gl√¶delig afg√łrelse: Energiselskabet VOKKS (nu hedder Etna Nett AS) skal give dispensationer fra AMS (Smart Meter elm√•leren) til enhver, der indsender et certifikat og ans√łger om fritagelse p√• grund af helbreds problemer.Beslutningen g√¶lder for alle norske energiselskaber.
RME g√łr det klart, at alle energiselskaberne har pligt til at give dispensation, b√•de f√łr installation, og efterf√łlgende. Brevet fra RME g√łr det ogs√• klart, at det er energiselskabets problem, hvis det har valgt en teknologi, der g√łr det vanskeligt at h√•ndtere undtagelser.Vi tager AMS-m√•lere til retten!
Det var f√łrst da aktionen “Vi tager AMS-m√•lere til retten!” (1) kom p√• banen i efter√•ret, at der skete noget i sagen. I brevet til VOKKS fra RME 28.1.2021 (2) er konklusionen krystalklar: Alle netv√¶rksvirksomheder har pligt til at give en undtagelse, n√•r kunden ans√łger med et certifikat fra en l√¶ge eller psykolog.
Kilder:
1) https://einarflydal.com/vi-tar-ams-malerne-for-retten-trinn-2-er-i-gang/
2) https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2021/01/RME-Vedtak-i-klagesak-mot-VOKKS-28012021.pdf

USA
S√• er retssagen mod USA‚Äôs telestyrelse FCC i gang.
L√¶s ogs√• denne gennemgang fra Tabt Tr√•d: H√łjtst√•ende embedsperson angriber telestyrelse i USA-retssag: ‚ÄúMobilstr√•ling er potentielt kr√¶ftfremkaldende‚ÄĚ
https://tabttraad.home.blog/2021/01/24/hojtstaende-embedsperson-angriber-telestyrelsen-i-mandagens-retssag-mobilstraling-er-potentielt-kraeftfremkaldende/

USA’s Milj√łstyrelse – EPA – tager skridt til at beskytte den videnskabelige integritet
Pr√¶sident Joe Biden udstedte den 27. januar 2021 et memorandum om genopretning af tilliden til den amerikanske regeringen gennem videnskabelig integritet og evidensbaseret politik. Dermed understreger Biden-Harris administrationen en forpligtelse til at tage evidensbaserede beslutninger og udvikle politikker og programmer, der er styret af de bedste tilg√¶ngelige videnskabelige data.

TYSKLAND
Landsretten i Bremen, den h√łjeste regionale domstol i delstaten, har d√łmt professor Alexander Lerchl til at tr√¶kke sin p√•stand tilbage om at REFLEX-studiet er forfalsket.
Den juridiske tvist handlede om en endelige afklaring af påstanden som professor Alexander Lerchl har gentaget siden 2008, om at resultaterne af REFLEX-studiet, finansieret af EU-Kommissionen fra 2000 til 2004, er falske.
Konklusionen på REFLEX-studiet var, at stråling fra mobiltelefonen kan skade generne (DNA) i isolerede humane celler.
https://stiftung-pandora.eu/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-27_Urteil-des-Hanseatischen-Oberlandesgerichts-Bremen.pdf

TYSKLAND
Ny tysk alliance samler 160 forskellige initiativer og organisationer i kampen mod 5G og elektrosmog.
B√ľndnis Verantwortungsvoller Mobilfunk Deutschland (1) blev stiftet i december 2020og er en uformel sammenslutning af pt. 160 borgerinitiativer, foreninger og organisationer som har 5G, mobiltelefon og elektrof√łlsomhed p√• deres dagsorden.
Kilder:
1) https://bvmde.org/ueberuns-seite/

Holland
H√łring om 5G udskudt p√• ubestemt tid, men den svenske kr√¶ftforsker Lennart Hardell opfordrer til, ikke blot at s√¶tte 5G p√• pause i frekvensomr√•det 26 Gigahertz, men ogs√• at standse udrulningen i de lavere frekvensomr√•der.
En h√łring om 5G, der skulle have fundet sted i det lovgivende hollandske parlament den 10. december, er blevet aflyst og udsat til en senere dato, skriver Tabt Tr√•d. (1)
Kilder:
1) https://tabttraad.home.blog/2020/12/10/horing-i-dag-svensk-topnavn-blander-sig-i-hollandsk-5g-diskussion/

FRANKRIG
Mere end 70 borgmestre og folkevalgte opfordrede 2. december til et moratorium mod 5G.
Modstanden i Frankrig vokser og mere end 70 borgmestre og folkevalgte i Frankrig opfordrede i den 2. december til et moratorium mod 5G. Borgmestrenes st√łrste bekymring er, at ‚Äúsundhedsrisikoen for levende organismer ikke er blevet evalueret.‚ÄĚ (1)
Mich√®le Rivasi, medlem af Europa-Parlamentet (MEP), som leder modstanden, udtalte, at hun er klar til at g√• til EU-domstolen om dette sp√łrgsm√•l.
Kilder:
1) https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/drome/valence/5g-fronde-maires-drome-70-communes-qui-reclament-moratoire-1901448.html

DANMARK:
Enstemmigt vedtaget: Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, lov om radiofrekvenser og forskellige andre love.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. For stemte 98 (S, V, DF, RV, SF, EL, KF, NB, LA, ALT og UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.
Det er Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan J√łrgensen er ansvarlig for den videre 5G udrulning i Danmark efter forhenv√¶rende minister p√• omr√•det Lars Chr. Lilholt. 
Vedtagelsen betyder, at du nu kan blive tvunget til at få installeret 5G antenner på dit hus eller på din matrikel? Og du kan ikke sige nej tak!
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l42/20201_l42_som_vedtaget.pdf
https://www.folketingstidende.dk/samling/20201/lovforslag/L42/20201_L42_som_fremsat.pdf

Endnu en mastesag vundet i Gyrstinge- mellem Ringsted og Sor√ł.
Tine Mansfield fra Folkebevægelsen VITA skriver den 3. december:
“I g√•r aftes kom afg√łrelsen p√• min egen mastesag i min hjemby Gyrstinge, hvor Ringsted kommune mente at endnu en mast skulle st√• 500 m fra mit sovev√¶relse. En 48 meter h√łj gittermast midt i fredet natur og 2 km fra natura 2000 omr√•de. Kommunen havde godkendt TDC s ans√łgning, som planklagen√¶vnet nu har omgjort og afvist.

Fogedforbud mod 5G-fors√łg indgivet til retten i Helsing√łr.
Borgerne i Helsing√łr skal ikke v√¶re fors√łgskaniner.

En repr√¶sentant for de lokale borgere anmodede den 25. nov. 2020 retten i Helsing√łr om, at TDC’s pilotfors√łg med 5G-systemet stoppes √łjeblikkeligt. Borgerne mener ikke, at de sundhedsskadelige effekter af teknologien er tilstr√¶kkeligt, videnskabeligt belyst.

VIDEOSEMINAR – NORGE
¬ęDet tr√•dl√łse samfund og livsmilj√łet ‚Äď En vision i konflikt med biologien?¬Ľ
Seminaret afvikles i Oslo den 11. nov. 2020 kl. 10 til 15.30, men kan også ses online.
Foredragsholderne:
Rolf Martin Schonhowd, telekomanalytiker ‚Äď om 5G, 6G, 7G og utviklingen videre
Else Nordhagen, forsker, utvikler, gr√ľnder ‚Äď om mekanismer bak helse- og milj√łvirkningene
Nina Witoszek, forsker, Univ. i Oslo ‚Äď om ¬ęstr√•leforskningskrigen¬Ľ
Dag Markus Eide, forsker, Folkehelseinstituttet ‚Äď om behovet for strenge beviskrav
Thomas B√łhn, biolog, Univ. i Troms√ł ‚Äď om beviskrav og milj√ł i konflikt
Lennart Hardell, kreftspesialist, √Ėrebro ‚Äď om grenseverdier i konflikt med forskningen
Susan Pockett, cellefysiolog, forfatter av boka ¬ęStr√•let√•ka¬Ľ – om juks og svindel i WHO
Einar Flydal, telekomstrateg, blogger ‚Äď om hvordan viktig kunnskap fjernes
Anne Nielsen, MDG-politiker og terapeut ‚Äď om mikrob√łlgene som sak i milj√łkampen
Det fulde program finder du her: https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2020/10/Seminarprogram-11.11.2020-V.-1.8-Foreningen-for-EMF-reform-Z-forlag.pdf
Online: https://www.youtube.com/watch?v=4AVAotw_4ac&feature=youtu.be

FRANKRIG:
Byr√•det i Lille vedtager et moratorium for implementeringen af ‚Äč‚Äč5G.
Moratoriet blev vedtaget den 9. oktober en beslutning borgmesteren i Lille Martine Aubry uddybede s√•ledes: “Fordi vores tvivl best√•r b√•de ud fra et sundhedsm√¶ssigt synspunkt og digital √¶druelighed ved implementeringen af ‚Äč‚Äč5G, vedtog vi (…) et moratorium. Det er presserende at vente! ‚ÄĚ
I teksten til forslaget st√•r: “F√łr vi kan sige, at 5G bestemt repr√¶senterer fremskridt for vores byer og deres indbyggere, ser det ud til, at flere gr√•zoner (…) stadig skal afklares”, og videre De officielle rapporter, der er offentliggjort i de seneste m√•neder (…), tillader stadig ikke de mest kompetente myndigheder at udelukke nogen reel risiko for befolkningerne i forbindelse med eksponering for denne nye teknologi.
Man undrer sig ogs√• over “det h√łje niveau af inducerede investeringer” p√• et tidspunkt med de √łkonomiske udfordringer som er knyttet Covid-19-epidemien.Man √łnskler med moratoriet p√• kommunalt plan at uds√¶tte “enhver tilladelse til at installere eller t√¶nde antenner + test + knyttet til 5G-teknologi (…) i det mindste indtil offentligg√łrelsen af ‚Äč‚Äčden forventede rapport. i 2021 fra ANSES‚ÄĚ, det nationale agentur for sundhed, mad, milj√ł og arbejdssikkerhed. Endvidere opfordrer man M√©tropole Europ√©enne de Lille (MEL) om at tage ‚ÄĚen lignende holdning‚ÄĚ.
M√©tropole Europ√©enne de Lille (MEL) er en interkommunal struktur, der best√•r af et netv√¶rk af st√łrre byer (Lille, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d’Ascq, Armenti√®res osv.), Det fjerde st√łrste byomr√•de i Frankrig efter Paris, Lyon og Marseille med en befolkning p√• befolkning i 2014 p√• 1.154.103 indb. Den st√łrste by er Lille med ca. 238.381 indb.
Bordeaux, hvor 5G har v√¶ret genstand for fors√łg i to √•r, stemte den 25. september for et forslag, der opfordrer regeringen til et moratorium for denne teknologi og en udskydelse af frekvenstildelingsprocessen.Byr√•det, hvor PS og De Gr√łnne nu har flertal, √łnsker, at regeringen gennemf√łrer en “omfattende og uafh√¶ngig unders√łgelse af klimaet, milj√ł, sundhed, teknologiske og finansielle konsekvenser” af 5G og opfordrer ogs√• til en offentlig debat, samt retten for kommunerne til at p√•ber√•be sig forsigtighedsprincippet.For Bordeaux vil 5G i sidste ende v√¶re “synonymt med et meget h√łjt energiforbrug ved anskaffelsen af antenner og servere“, og produktionen af kompatible telefoner risikerer at accelerere forureningsf√¶nomener” som f√łlge af udvinding af sj√¶ldne metaller samt produktion af affald, der ikke eller kun kan genbruges.
Kilder:
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/5g-le-conseil-municipal-de-lille-vote-un-moratoire-sur-le-deploiement-20201010
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/bordeaux-metropole-vote-une-motion-contre-la-5g-20200925

DANMARK:
TABT TR√ÖD har indgivet klage til Folketingets Ombudsmand.
Staten bryder sig åbenlyst ikke om, at det bliver et udbredt faktum, at en topfaglig forskerkomité er 5G-kritisk af sundhedsfaglige grunde.
Den 2. sept. 2020 offentliggjorde Hollands nationale sundhedsråd en sundhedsrapport om 5G, som af sundhedsfaglige grunde fraråder 5G-frekvensbåndet på 26 Gigahertz.(1) (2)
De danske myndigheder har på stribe nægtet at give Tabt Tråd en reaktion på rapporten. Den manglende velvilje har fået Tabt Tråd til den 8. okt. 2020 at indgive en klage til Folketingets Ombudsmand. (3)
Kilder:
1) https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health
2) https://tabttraad.home.blog/2020/09/17/baggrund-hvad-handler-5g-balladen-om-26-gigahertz-bandet-om/
3) https://tabttraad.home.blog/2020/10/09/ingen-kommentar-tabt-trad-klager-nu-til-folketingets-ombudsmand-over-afslag-pa-svar-og-afslag-pa-interview/

HOLLAND:
Den 2. september 2020 offentliggjorde det hollandske sundhedsr√•d (Health Council of the Netherlands) en udtalelse om 5G og sundhed. Det er den f√łrste udtalelse om 5G og sundhed, der er blevet offentliggjort, efter at ICNIRP offentliggjorde sine opdaterede sikkerhedsretningslinjer for EMF-eksponeringer.
Det interessante er, at i det hollandske sundhedsr√•d sidder flere medlemmer, der ogs√• er medlemmer af den private NGO ICNIRP, som repr√¶senterer teleindustrien. Det har f√•et den polsk-finske str√•lingsekspert og videnskabsdebatt√łr, Dariusz Leszczynski til at sp√łrge i et blog indl√¶g den 5. september:
‚ÄúHvordan er det muligt, at de samme medlemmer af ICNIRP og Hollands sundhedsr√•d kan st√• inde for vidt forskellige meninger om EMF-eksponering og sundhed?‚ÄĚ
Komiteens standpunkt
Leszczynski p√•peger, at komiteen p√• den ene side giver udtryk for ting, der er i tr√•d med ICNIRP-udtalelserne og p√• den anden side indr√łmmer, at der ikke er tilstr√¶kkelig dokumentation til at udelukke, at der kan ske effekter.
Leszczynski fremhæver bl.a.:
Рdet kan ikke udelukke muligheden for visse sundhedseffekter, men hævder i samme sætning det modsatte, at sundhedseffekterne hverken er bevist eller mulige
virkninger på hjernens elektriske aktivitet er sandsynlige, men det vides ikke, om de er sundhedsmæssige
Рde fleste af de biologiske processers virkninger blev ikke påvist, er ikke sandsynlige, men disse effekter kan ikke udelukkes
– komiteen erkl√¶rede utvetydigt, at der n√¶sten ikke er nogen forskning i spektrum t√¶t p√• mm-b√łlger, der i f√łrste omgang vil blive brugt af 5G-netv√¶rk (26 GHz)
– i den endelige konklusion anbefaler komiteen brugen af ‚Äč‚ÄčICNIRP 2020-retningslinjer, men med advarsel om, at brugen af ‚Äč‚ÄčICNIRP 2020-retningslinjer kan v√¶re forbundet med en vis sundhedsrisiko, og at eksponeringerne skal v√¶re s√• lave som muligt – dette betyder i praksis anbefaling til ALARA-princippet.
ALARA st√•r for “s√• lavt som det med rimelighed kan opn√•s”. Princippet betyder, at selvom det er en lille dosis, skal du pr√łve at undg√• den, hvis du ikke har nogen fordel af den. For at g√łre dette kan du bruge tre grundl√¶ggende beskyttelsesforanstaltninger inden for str√•lingssikkerhed: tid, afstand og afsk√¶rmning.
Links: https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/09/05/significant-discrepancy-of-opinions-on-5g-and-health-between-icnirp-and-the-health-council-of-the-netherlands/ https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid
https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health
https://www.cdc.gov/nceh/radiation/alara.html

DANMARK:
H√łringssvar:
I forbindelse med ‘Forslag til Lov om √¶ndring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, lov om radiofrekvenser og forskellige andre love‘ har ‚ÄėVi siger nej til 5G i Danmark‚Äô har f√•et udarbejdet et h√łringssvar af advokat Christian F. Jensen.
Energistyrelsens lovforslag har til form√•l at lette implementeringen af 5G-netv√¶rket i Danmark, uanset de p√•viste helbreds- og milj√łm√¶ssige konsekvenser den p√•g√¶ldende forurening i form af str√•ling if√łlge uafh√¶ngig videnskabelig forskning vil f√• p√• mennesker og
dyr samt dyrenes levesteder.
Kilder:
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64026
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/08/200801-h√łringssvar.pdf
https://nejtil5g.dk/dokumenter/regering-og-styrelser/

FRANKRIG:
Styrket kamp mod 5G
Lokalvalget den 28. juni blev et gennembrud for milj√łpartiet Det Europ√¶iske √ėkologiske Parti De Gr√łnne, som erobrede flere borgmesterposter i Frankrig.
Valgsejren kan bringe milj√łkritik af 5G yderligere p√• dagsordenen, fremg√•r det af det franske nyhedsmedie, RTL.Bordeaux’s n√¶ste borgmester, Pierre Hurmic, har allerede sat 5G-kritik p√• dagsordenen:

‚ÄúJeg finder det fuldkommen uacceptabelt, at vi kan indf√łre 5G uden at forklare, diskutere eller m√¶rke efter, hvad befolkningens √łnsker er‚ÄĚ

Ogs√• i byer som Nantes, Grenoble og Besan√ßon har nyvalgte gr√łnne udtrykt modstand mod 5G.
For nylig opfordrede b√•de Frankrigs sundhedsminister og milj√łminister regeringstoppen til at udskyde landets 5G-lancering. https://www.rtl.fr/actu/futur/bordeaux-le-nouveau-maire-pierre-hurmic-veut-un-debat-sur-les-dangers-de-la-5g-7800637854 https://tabttraad.home.blog/2020/06/30/nyvalgt-borgmester-angriber-5g-groen-valgsejr-styrker-modstanden-i-frankrig

BULGARIEN
17 juni 2020. Repr√¶sentanter for det nationale borger initiativ “Stop 5G i Bulgarien” har sendt nationalforsamlingen et andragende med anmodning om et moratorium for indf√łrelsen af 5G-teknologien i Bulgarien. 377 underskrifter med personoplysninger og yderligere 32.000 underskrifter p√• online andragender p√• internettet fra forskellige byer i Bulgarien er blevet indgivet af borgerinitiativet. Andragenet p√•peger, at 5G-teknologiens indvirkning p√• menneskers sundhed endnu ikke er kendt.
https://bnr.bg/en/post/101294893/citizens-call-for-moratorium-on-the-introduction-of-5g-in-bulgaria

DANMARK:
dk4: TEMAAFTEN OM 5G
dk4 have fredag den 29. maj en hel Temaaften om 5G. 5G skeptikerne havde for en gangs skyld taletid uden redigering eller andet. Preben Kastrup fra nejtil5G.dk/Folkebev√¶gelsen mod 5G fik lov til at indlede og afslutte, mens Vibeke Fr√łkj√¶r Jensen havde et l√¶ngere indl√¶g om sundhedskonsekvenserne ikke bare ved 5G, men generelt ift. menneskeskabt elektromagnetisk str√•ling.
Indlæggene kan du finde her:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRKZmzdS95hEwv_4e3O6aDxfXKAM4WSFU

EU:
Rådet for Den Europæiske Union misinformerer om misinformation.
En af konklusionerne fra et m√łde om Europas digitale fremtid lyder s√•ledes:
“at det er vigtigt at bek√¶mpe udbredelsen af misinformation i forbindelse med 5G-net, navnlig med hensyn til falske p√•stande om, at s√•danne net udg√łr en sundhedstrussel eller er forbundet med covid-19;”
(s.14) (Godkendt af Rådet den 9. juni 2020)

FAKTA: Vi kender ikke de konkrete sundhedsm√¶ssige konsekvenser af 5G’s millimeter b√łlger eller af den uforudsigelige interaktion disse str√•leb√łlger vil have med hinanden.

OG der er bl.a. bred konsensus om at
Рbiologiske effekter ved elektromagnetisk stråling findes (bl.a. oxidativt stress).
– der er behov for mere forskning for at unders√łge mulige sammenh√¶nge, bl.a. om 5G’s millimeterb√łlger kan p√•virke DNA i menneskehuden. Tyskland har netop bevilget over 1 million euro til form√•let.
– man ikke b√łr telefonere med mobiltelefonen t√¶t op ad hovedet.
Рder er begrundet mistanke om skader på frugtbarhed.
Hele dokumentet her:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/da/pdf
Mere om sundhedsrisici ved 5G:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsrisici-ved-5g/
https://tabttraad.home.blog/2020/04/28/baggrund-paa-disse-punkter-er-mobilforskerne-temmelig-enige/

R√•det for Den Europ√¶iske UnionMinisterr√•detEU-R√•det eller R√•det er det lovgivende organ i EU, som best√•r af ministre, der repr√¶senterer nationalstaterne inden for hver sit omr√•de. I Ministerr√•det m√łdes medlemslandenes landbrugsministre i landbrugsr√•det, transportministrene i transportr√•det og s√• videre. R√•det beslutter proceduresp√łrgsm√•l med et flertal af dets medlemmer. R√•det tager beslutninger p√• de fleste politiske omr√•der ved hj√¶lp af direktiver og forordninger med v√¶gtet og kvalificeret flertal. Hvert land har et fastsat antal stemmer.

DANMARK:
Advokat Christian F. Jensen fra BONNOR Advokater har sagt ja til at udf√¶rdige et h√łringssvar i forbindelse med regeringens forslag til ny antennelov
H√łringsfristen er den 26. juni 2020, hvilket er en h√łringsfrist p√• under 1 m√•ned.

Med lovudkastet l√¶gges der op til, at teleindustrien uden at f√łlge den eksisterende planlovs bestemmelser kan s√¶tte antenner op p√• offentlig grund. I forslaget n√¶vnes folkesundhed, natur og milj√ł ikke. Lovforslaget er p√• 596 sider.
Advokat Christian F. Jensen udtaler at “dette er i givet fald ulovligt og derfor er det rigtig vigtigt med et jurabaseret h√łringssvar”.

Lovforslaget indeholder f√łlgende hovedpunkter:

 • Stimulering af investeringsincitamenter for virksomheder i digital infrastruktur gennem √łget konkurrence og st√łrre forudsigelighed i reguleringen, s√• moderne kommunikationsnet og -tjenester kan udbredes i hele Danmark.
 • En mere harmoniseret forvaltning af radiofrekvenser og h√łjere grad af forudsigelighed i forhold til tildelingen af frekvenstilladelser, s√• incitamenter til at investere i digital infrastruktur √łges.
 • En st√¶rkere forbrugerbeskyttelse, der sikrer gennemsigtighed og underst√łttelse af forbrugernes valgfrihed.
 • Fremme af udrulning af digital infrastruktur, herunder lempeligere adgang til at etablere tr√•dl√łse adgangspunkter med begr√¶nset r√¶kkevidde til brug for f.eks. 5G-net.

H√łringsfristen er den 26. juni 2020, og eventuelle h√łringssvar bedes sendt til tele@ens.dk med kopi til anl@ens.dk og chro@ens.dk med angivelse af journalnummer 2020 – 6701.Lovforslag planl√¶gges fremsat i oktober 2020 med ikrafttr√¶den den 21. december 2020.
Tine Mansfield oplyser, at der er sendt ans√łgning til indsamlingsn√¶vnet og at advokaten har kontaktet n√¶vnet for at f√• ans√łgningen hastebehandlet. Prisen for at f√• udarbejdet h√łringssvaret er 37.500 kr. inkl. moms.
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64026

Administrative hindringer skal fjernes – Nyt lovforslag 
De administrative hindringer skal fjernes, s√• 5G kan udrulles s√• gnidningsl√łst som muligt med nye sm√• antenner i byrummet. Det er form√•let med en lov√¶ndring, som regeringen vil have vedtaget, inden √•ret er omme. Den 28. maj sendte Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet et udkast til en lov√¶ndring til h√łringsberettigede parter, og ber√łrte akt√łrer har nu f√•et en h√łringsfrist p√• 24 dage til at komme med indsigelser.
Se mere her: https://www.facebook.com/groups/traadloesfritorsdag/permalink/569236620655726/

FRANKRIG:
500 milj√łaktivister sags√łger teleselskaberne Orange, Bouygues, SFR og Free
Milj√łaktivister indgav en st√¶vning til domstolen i Paris 26. maj 2020 og anmodede om en f√łrste h√łring den 30. juni. De repr√¶senteres af advokaten Jean Marc Descoubes. Gruppen ledes af grundl√¶ggeren af ‘Jeunes ambassadeurs pour le climat’ C√īme Girschig, og inkluderer bl.a. instrukt√łren Liza Azuelos, forfatteren Hermine af Clermont-Tonnerre og sangeren Alma Higelin.
To andre foreninger, Agir pour l’Environnement og Priartem, har indgivet appeller om en alt for summarisk behandling ved lancerer tildeling af 5G-frekvenserne.
Se mere her:
https://www.capital.fr/entreprises-marches/5g-500-militants-ecologistes-assignent-orange-bouygues-sfr-et-free-en-justice-1371054
https://nejtil5g.dk/info-materiale/international-5g-modstand/

BELGIEN:
5G APPEAL FRA L√ÜGER OG SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE ūüĎć
Over 490 autoriserede l√¶ger og 524 andet sundhedsfagligt personale i Belgien har pr. 5. maj 2020 skrevet under p√• en sundhedsfaglig protestappel, som bl.a. kr√¶ver et stop for udrulningen af 5G ūüĎć
Der henvises til resolution 1815 af maj 2011 fra Europar√•det om at f√łlge FORSIGTIGHESPRINCIPPET for at beskytte befolkningen, is√¶r de yngste bl.a. med forbud mod Wi-Fi i skoler og institutioner.
“Befolkningens uds√¶ttelse for menneskeskabt elektromagnetisk str√•ling bliver ved med at stige. Med ops√¶tningen af ‚Äč‚Äč5G og dets utal af tilsluttede devices vil den stige endnu mere.”
“Sikkerheden ved denne allestedsn√¶rv√¶rende og langvarige eksponering er dog aldrig blevet p√•vist. Tv√¶rtimod akkumulerer beviserne for dets skadelighed. Siden 2011 er elektromagnetisk str√•ling fra tr√•dl√łse teknologier betragtet af WHO som muligvis kr√¶ftfremkaldende.”
https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/
https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/109231/health-workers-call-for-caution-over-5g-roll-out/

Ny rapport kalder 5G udrulningen: ‚ÄúDet st√łrste uetiske medicinske eksperiment i menneskets historie‚ÄĚ.
‚ÄĚDenne mangel p√• trov√¶rdige sikkerhedstest kombineret med at fratage offentligheden muligheden for at give informeret samtykke, sammenligner den tr√•dl√łse str√•lingsinfrastruktur operation som et uetisk medicinsk eksperiment.‚ÄĚ

‚ÄĚSelvom mange af disse rapporterede bivirkninger er ekstremt alvorlige, er det sande omfang af deres sv√¶rhedsgrad blevet groft undervurderet.‚ÄĚ

‚ÄĚDe fleste af de rapporterede laboratorieeksperimenter, der n√•ede frem til disse effekter, afspejler ikke det virkelige milj√ł, hvor tr√•dl√łs str√•ling fungerer. Mange eksperimenter inkluderer ikke pulsering og modulering af b√¶resignalet, og de fleste tager ikke h√łjde for synergistiske virkninger af andre toksiske stimuli, der virker sammen med den tr√•dl√łse str√•ling. Disse to tilf√łjelser forv√¶rrer i alvorlig grad sv√¶rhedsgraden af ‚Äč‚Äčde skadelige virkninger fra tr√•dl√łs str√•ling, og deres fors√łmmelse i nuv√¶rende (og tidligere) eksperimenter resulterer i en betydelig underestimering af bredden og sv√¶rhedsgraden af ‚Äč‚Äčde skadelige virkninger, der kan forventes i en virkelig situation.‚ÄĚ

‚ÄúTilf√łjelse af den nye femte generation af mobilnetv√¶rksteknologi (5G) globalt til det eksisterende mobilteknologinetv√¶rk vil bidrage yderligere til det st√łrste uetiske medicinske eksperiment i menneskets historie!‚ÄĚ


5G kritisk rapport er på små 1086 sider. IEEE samt flådeforskningsveteran Ronald n. Georgia, Institute of Technology er forfatter til rapporten. 17. februar 2020.
Se mere her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsrisici-ved-5g/

Ny EU-rapport:
‚Ěó DER ER ABSOLUT GRUND til at bekymre sig for 5G-teknologiens mulige effekter p√• menneskers sundhed og milj√łet.
‚Ěó Udrulningen kan kr√¶nke grundl√¶ggende rettigheder.


‚Äú..kontinuerlig tr√•dl√łs str√•ling synes at have biologiske effekter, is√¶r i betragtning af de s√¶rlige egenskaber ved 5G: Kombinationen af ‚Äč‚Äčmillimeterb√łlger, en h√łjere frekvens, m√¶ngden af ‚Äč‚Äčsendere og m√¶ngden af ‚Äč‚Äčforbindelser.”

FN‚Äôs Helsingfors-erkl√¶ring om menneskerettigheder fra 1975 kr√¶ver samtykke f√łr indgreb i omgivelserne, som kan p√•virke borgernes sundhed.

‚ÄúDet er en v√¶sentlig, grundl√¶ggende menneskerettighed, der bliver endnu mere kontroversiel, n√•r man overvejer b√łrns og unges uds√¶ttelse‚ÄĚ.

Det er nogle af budskaberne i en ny briefing, som Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, EPRS (European Parliamentary Research Service), netop har offentliggjort.
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf
https://tabttraad.home.blog/2020/02/11/ny-eu-rapport-et-5g-eksperiment-kan-kraenke-menneskerettigheder/

Nyt videnskabeligt studie publiceret 11. febr. 2020
Brug af mobiltelefon under graviditet kan forårsage oxidaktivt stress samt DNA skade på henholdsvis navlestreng og moderkage.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13102818.2020.1725639
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13102818.2020.1725639

ITALIENSK APPELDOMSTOL FINDER DET SANDSYNLIGGJORT, AT KRÆFTTUMOR VAR FORÅRSAGET AF MOBILTELEFONI.
57-√ÖRIGE ROBERTO ROMEO ‚Äď en tidligere medarbejder i den italienske telebranche ‚Äď kan nu officielt give mobiltelefoni skylden for, at han fik en kr√¶fttumor.
Appeldomstolen i Torino kom 7. januar 2020 frem til, at videnskabelig evidens p√•viser en sammenh√¶ng mellem mobiltelefoni og h√łrenervekr√¶ft.
Flere epidemiologiske unders√łgelser har peget p√• en sammenh√¶ng mellem mobiltelefoni og h√łrenervetumorer. I retten blev det ogs√• anf√łrt, at resultater i dyrefors√łg har vist kr√¶ft i en celletype, som typem√¶ssigt kan kobles til h√łrenervekr√¶ft.
I dommens pr√¶misser blev det ogs√• anf√łrt, at der er store √łkonomiske og strategiske interesser p√• spil, n√•r organisationen ICNIRP vurderer den videnskabelige evidens.
Kilder:
https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/cellulare-tumore-testa-sentenza-torino/
https://www.phonegatealert.org/en/the-court-of-appeal-of-turin-confirms-the-link-between-a-head-tumour-and-mobile-phone-use
https://tabttraad.home.blog/2020/01/14/dom-stadfaester-italiener-kan-drage-mobiltelefon-til-ansvar-for-kraeft/


Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.