USA vil ikke længere undersøge effekterne af stråling fra mobiltelefoner

Det nationale toksikologiske program (NTP) fra National Institute of Environmental Health Sciences har meddelt, at det ikke længere vil eller kan undersøge effekterne af radiofrekvent stråling. Det på trods af at antallet af hoved- og halstumorer forbundet med brugen af mobiltelefoner er steget i USA siden 2000.

Det skriver Joel M. Moskowitz, Ph.D. Direktør for Center for Family and Community Health School of Public Health, University of California, Berkeley i et opslag den 17. januar 2023. Den 18. januar udsendte Devra Davis, ph.d., MPH, en erklæring der ligeledes kraftigt kritiserer ophøret af forskningen i mobiltelefonstråling

Det Nationale toksikologi program

Det amerikanske nationale toksikologiske program – NTP – er det eneste føderale agentur i USA, der har undersøgt effekterne af RFR siden 1990’erne (hvor kongressen afbrød EPA’s finansiering af denne forskning). I januar måned opdaterede NTP imidlertid sit faktablad om mobiltelefonstråling for at meddele, at man mangler ressourcer til at fortsætte sit arbejde med at undersøge effekterne af radiofrekvent stråling. Det til trods for at NTP’s dyreforsøg på 30 millioner dollars fra 2018 fandt “klare beviser” (højeste kategori) for kræftfremkaldende egenskaber hos hanrotter ved udsættelse for stråling fra mobiltelefoner i, hvad der uden tvivl er den største toksikologiundersøgelse, der er udført på dette miljøtoksin.

NTP skriver i deres Faktablad:

“Er NTP-arbejdet på mobiltelefon RFR afsluttet? Ja. NIEHS-forskere udførte opfølgende forskning for bedre at forstå nogle af resultaterne set i de tidligere RFR-gnaverundersøgelser.7,8 Et nyt RFR-eksponeringssystem i lille skala blev udviklet. Forskerne testede det nye eksponeringssystem ved hjælp af in vivo gnaverundersøgelser. Forskningen var teknisk udfordrende og mere ressourcekrævende end forventet. Der er ikke planlagt yderligere RFR-undersøgelser.

NTP Faktabladet finder du her:
Cellphone Radio Frequency Radiation Studies Fact Sheet (nih.gov)

November 2018-versionen af NTP-faktabladet lovede ellers fremtidige undersøgelser.

Er fremtidige undersøgelser planlagt?
NTP samarbejder med NIST og IT’IS om at udvikle mindre RFR-eksponeringskamre til yderligere korttidsstudier, der vil tage uger og måneder i stedet for år. Disse undersøgelser vil fokusere på yderligere at afklare, hvad NTP lærte i langtidsstudierne og undersøge muligheden for DNA-skader i eksponeret væv. Eksponeringssystemet er også ved at blive designet, så studier af forskellige RFR-frekvenser og modulationer kan følge med de skiftende teknologier i telekommunikationsindustrien. NTP håber også at identificere biomarkører for skader fra RFR-eksponering. Disse ville være målbare fysiske ændringer, der kan ses i kortere perioder, end det tager at udvikle kræft. Eksempler kunne være ændringer i hjertefrekvens efter eksponering eller molekylære ændringer, der kan være forudsigelige for kræft.
Hvis videnskabsmænd bedre kan forstå biologiske ændringer hos dyr, vil de vide mere om, hvad de skal kigge efter hos mennesker.

Det er imidlertid ukendt, om sådanne undersøgelser blev udført, da resultaterne af disse følgeundersøgelser ikke er blevet delt.

Faktabladet finder du her:
NTP fact sheet Nov 2018.pdf – Google Drev

“Hvis du ikke vil vide det, skal du ikke spørge.”

Devra Davis PhD, MPH, formand for Environmental Health Trust udtaler:

Regeringens beslutning om at stoppe finansieringen af forskning i mobiltelefonstråling er i overensstemmelse med det kinesiske ordsprog “Hvis du ikke vil vide det, skal du ikke spørge.”

Den amerikanske regering har en variation af den i politikken om, “spørg ikke, fortæl ikke”. Hvis du ikke vil vide, om stråling fra mobilmaster har en biologisk indvirkning, skal du stoppe med at undersøge!

USA har sovet i timen og går glip af en meget vigtig mulighed for at beskytte folkesundheden og miljøet.

Faktisk viste den amerikanske regerings egne undersøgelser kræft- og DNA-skader fra eksponering for mobiltelefonradiofrekvens (RF).

Infertilitetsklinikker spørger mænd, hvad deres vaner er med hensyn til mobiltelefoner og andre trådløse enheder. De fortæller dem, at de skal holde disse telefoner væk fra deres krop og tage dem op af deres lommer, fordi der er dokumentation for i forhold til menneskelig sæd, at med dosisresponsforhold, at jo større eksponering, jo lavere sædtal og jo dårligere sædkvalitet. Dette er gentagne gange blevet vist i undersøgelser med human sperm udført under kontrollerede forhold, såvel som tværsnitsundersøgelser. Ud over det har eksperimenter fundet skader på testiklerne hos gnavere, der prænatalt udsættes for trådløs stråling.

Alligevel, uanset om regeringen holder op med at udføre forskningen eller ej, er der en massiv undersøgelse i gang, fordi vi har milliarder af mennesker, der udsættes for stadigt stigende niveauer af trådløs stråling over hele verden. Millioner af amerikanske børn bliver udsat hver dag i klasseværelserne. Det eneste problem er, at der ikke længere er nogen kontrolgruppe, hvilket vil gøre det vanskeligt, men ikke umuligt, at skelne virkningerne af trådløs stråling.

Det indiske nationale medicinske forskningsråd har produceret en række undersøgelser, der viser virkninger på syn, hørelse samt adfærd og anden skade på nervesystemet, på mennesker, der udsættes for, især tidligt i livet, af mobiltelefoni og anden trådløs stråling.

Environmental Health Trust har konsekvent opfordret til oprettelse af en større fond til uddannelse, overvågning og forskning baseret på det, vi nu ved om den biologiske indvirkning af denne stråling på menneskers sundhed og de stigende beviser for skade på dyrelivet og miljøet. Det omfatter skadelige virkninger på honningbier, specifikt fra de højere 5G-frekvenser samt virkninger på trækroner og plantevækst.

Trådløs stråling ser ud til at påvirke DNA. DNA kan findes i alle levende ting på denne planet, hvad enten det er planter eller græs eller frø eller insekter eller fugle og i sidste ende mennesker.

Det er den ultimative arrogance og tåbelighed at holde op med at forske i dette store voksende miljøforurenende stof, netop når vi har rigelige beviser for skade. Baseret på den nuværende mængde videnskabelige beviser er mine kolleger og jeg ved at offentliggøre en stor ny artikel i Environment Magazine, der behandler den nye videnskab om dette emne og opfordrer til forsigtighed.

Baseret på denne videnskab opfordrer den nye udgave af min bog Disconnect også til, at der betales en penny som enhedsgebyr på hver trådløs enhed, der skal betales af hver ejer, hver internetudbyder og hver producent. En penny om måneden. Vil du give en penny om måneden for at finde ud af, om der er en effekt?

Vi mener, at det er på tide, at USA støtter et massivt forsknings- og uddannelsesprogram. Der er også behov for overvågning af og tilsyn med overholdelsen. I Frankrig findes et sådant program i meget lille skala. Men i modsætning til USA, som kun er afhængig af test af en enkelt telefon, før den markedsføres, overvåger den franske regering strålingsemissioner fra mobiltelefoner, efter at de er markedsført. For flere år siden testede de hundredvis af mobiltelefoner, at ni ud af 10 testede telefoner overskred EU’s forældede strålingsgrænser. Siden da er 46 mobiltelefonmodeller blevet trukket eller software opdateret fra markedet. Senest beordrede den franske regering, at Apple 12-telefonen ikke måtte sælges. Og Apple svarede og sagde, at de store mængder stråling fra deres telefoner kunne reduceres ved hjælp af en simpel softwarerettelse, som de indførte inden for to uger efter at have modtaget denne meddelelse fra den franske regering.

Det opdaterede NTP-faktablad fra 2024 om, at NTP ikke planlægger yderligere forskning, giver også detaljer om kræft- og DNA-resultaterne fra deres undersøgelser med angivelse af:

Fandt NTP andre sundhedsmæssige virkninger end kræft?
NTP fandt lavere kropsvægt blandt nyfødte rotter og deres mødre, især når de udsættes for høje niveauer af RFR under graviditet og amning, men disse dyr voksede til normal størrelse. De fandt også, at RFR-eksponering var forbundet med en stigning i DNA-skader. DNA-skader, hvis de ikke repareres, kan potentielt føre til tumorer. Specifikt fandt de, at RFR-eksponering var forbundet med signifikante stigninger i DNA-skader i hjernens frontale cortex hos hanmus, blodlegemerne hos hunmus og hippocampus hos hanrotter.


Hvad fandt undersøgelserne?
I undersøgelser af høje niveauer af RFR, som den, der anvendes i 2G og 3G mobiltelefoner, NTP fundet:

  • Klare tegn på en sammenhæng med tumorer i hjerterne hos hanrotter. Tumorerne var ondartede schwannomer.
  • Nogle tegn på en sammenhæng med tumorer i hjernen hos hanrotter. Tumorerne var ondartede gliomer.
  • Nogle tegn på en sammenhæng med tumorer i binyrerne hos hanrotter. Tumorerne var godartede, ondartede eller komplekse kombinerede fæokromocytom.

“Regeringen i USA er nødt til at træde op og løse dette problem med et omfattende forsknings-, tilsyns- og overvågningsprogram i stedet for at indstille al forskning!” udtalte Theodora Scarato, administrerende direktør for Environmental Health Trust. Hun pegede på de hundredvis af eksperter verden over, der anbefaler politikker, der reducerer trådløs stråling til offentligheden og miljøet. Scarato pegede på anbefalinger fra Santa Clara Medical Association Best Practices for Technology in Schools, New Hampshire Commission og EMF Scientist Appeal.

Hoved- og halstumorer forbundet med mobiltelefonbrug er steget i USA siden 2000

Joel M. Moskowitz gør i sit indlæg opmærksom på at siden år 2000 har USA oplevet betydelige stigninger i de aldersjusterede forekomster af fire hoved- og halstumorer forbundet med brugen af mobiltelefoner, herunder den mest alvorlige og ondartede hjernetumor (glioblastom), en ikke-malign tumor på hjernens ydre dækning (meningiom) og kræft i spyt og skjoldbruskkirtel. Blandt unge under 20 år er nonmalignt meningiom og kræft i skjoldbruskkirtlen steget signifikant.

Mens størrelsen af befolkningen i USA steg med 16 % mellem 2000 og 2019, er antallet af tilfælde rapporteret i National Cancer Institutes SEER 22-register for disse fire tumorer steget endnu mere: en stigning på 53 % for glioblastom, 124 % for ikke -malignt meningeom, 52% for spytkirtelkræft og 132% for skjoldbruskkirtelkræft.

Stigningen i aldersjusterede incidensrater for disse fire tumorer kan sandsynligvis tilskrives de kroniske virkninger af mobiltelefonbrug i tillæg til andre faktorer, herunder forbedringer i screening.

Dataene for tumorincidensrate nedenfor er fra SEER 22 Registry, som dækker 48% af den samlede amerikanske befolkning. Dataene var alderstilpasset til befolkningen i år 2000, dermed er de observerede forskelle over tid ikke påvirket af ændringer i befolkningens alderssammensætning.

Glioblastom
Glioblastom er den mest almindelige maligne hjerne- og centralnervesystemtumor (dvs. cancer) med en median overlevelsesrate på kun 8 måneder.

I USA, selvom den aldersjusterede forekomst af alle kræftformer i hjernen og nervesystemet faldt signifikant med 0,4 % om året fra 2009 til 2019, steg forekomsten af glioblastom markant med 1,2 % om året fra 2000 til 2004.

Fra 2000 til 2019 steg forekomsten af glioblastom betydeligt i tre aldersgrupper – med 2,3 % om året for børn under 15 år, med 1,3 % om året for unge voksne i alderen 15 til 39 år og med 0,3 % om året for voksne i alderen 65 til 74 år. Blandt voksne fra 75 år og ældre steg glioblastom signifikant med 1,3 % om året fra 2000-2009.

Tallene finder du HER.

Ikke-malignt meningiom
I USA er nonmalignt meningiom den mest almindelige hjernetumor. Incidensen af denne tumor blev ikke rapporteret til SEER-registret før 2004.

Den samlede aldersjusterede forekomst af nonmalignt meningiom i hjernen og nervesystemet steg signifikant med 70% i USA fra 2004 (6,46 pr. 100,000) til 2019 (11,01 pr. 100,000). Fra 2004 til 2008 var stigningen 12,3% om året, og fra 2008 til 2019 var stigningen 2,1% om året.

Blandt unge under 20 år steg forekomsten af ikke-malignt meningeom signifikant med 2,8 % om året fra 2004 til 2019.

Tallene finder du HER:

Spytkirtel kræft
Den aldersjusteret forekomst af spytkirtelkræft steg signifikant samlet i USA med 0,6% om året fra 2000 til 2019.

Tallene finder du HER.

Kræft i Skjoldbruskkirtlen
Den aldersjusteret forekomst af kræft i skjoldbruskkirtlen steg signifikant samlet i USA fra 2000 til 2009 med 7,1 % om året og fra 2009 til 2014 med 2,3 % om året.

Blandt unge under 20 år steg forekomsten af skjoldbruskkirtelkræft markant med 4,5 % om året fra 2000 til 2019.

Tallene finder du HER.

Reference

SEER Explorer: Et interaktivt websted til SEER-kræftstatistik [Internet]. Overvågningsforskningsprogram, National Cancer Institute; 2023 19. apr. [opdateret: 2023 16. Nov.; citeret 2024 9. Jan.]. Tilgængelig fra: https://seer.cancer.gov/ statistics-network/explorer/. Datakilde(r): SEER-incidensdata, indsendelse fra november 2022 (1975-2020), SEER 22-registre.

Relaterede artikler

NTP Cell Phone Radiation Study: Final Reports

NTP: Not the First Govt. Study to Find Wireless Radiation Can Cause Cancer in Lab Rats
Ramazzini Institute Cell Phone Radiation Study Replicates NTP Study

Brain Tumor Rates Are Rising in the US: The Role of Cellphone & Cordless Phone Use
Trends in Brain Tumor Incidence Outside the U.S.

The Incidence of Meningioma, a Non-Malignant Brain Tumor, is Increasing in the U.S.

New review study finds that heavier cell phone use increases tumor risk

Expert report by former U.S. govt. official: High probability RF radiation causes brain tumors

Cell phone and cordless phone use causes brain cancer: New review

WHO Monograph on Cancer Risk from Mobile Phone Use

Storyline vs. Rest-of-the-story: Brain cancer incidence, cellphone use & trends data

Acoustic Neuroma and Cell Phone Use

Thyroid Cancer and Mobile Phone Use

Cell Phone Use and Salivary Gland Tumor Risk

MOBI-KIDS: Childhood Brain Tumor Risk & Mobile Phone Use Study

The UK Million Women Study of Cell Phone Use and Brain Tumor Risk

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.