nejtil5g.dk

Konventioner

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen godkendte pludselig 5G – samme dag afsløringen var på vejSundhedsstyrelsen havde i næsten tre måneder rykket Energistyrelsen vedholdende for manglende viden om 5G. Uden nødvendige oplysninger kunne Sundhedsstyrelsen ikke vurdere, om der var bekymring for borgernes helbredssikkerhed, fremgår det af skrivelser, Tabt Tråd fik aktindsigt i 22. marts i år.https://tabttraad.home.blog/2019/11/22/sundhedsstyrelsen-godkendte-pludselig-5g-samme-dag-tabt-traad-ringede-i-marts/ Tidslinje: Sundhedsstyrelsen har haft tre […]

Konventioner og retsopgør

Et udpluk af de FN-konventioner / internationale aftaler der overtrædes ved udrulning af 5G. WHO ser ud til at have krænket vores menneskerettigheder, Nürnbergprincipperne om menneskelige eksperimenter og mange af FN-konventionerne, der er designet til at beskytte menneskeheden, samtidig med at de frarøver os vores fysiske muligheder for at beskytte os selv eller vores hjem. […]