nejtil5g.dk

Konventioner

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen godkendte pludselig 5G – samme dag afsløringen var på vejSundhedsstyrelsen havde i næsten tre måneder rykket Energistyrelsen vedholdende for manglende viden om 5G. Uden nødvendige oplysninger kunne Sundhedsstyrelsen ikke vurdere, om der var bekymring for borgernes helbredssikkerhed, fremgår det af skrivelser, Tabt Tråd fik aktindsigt i 22. marts i år.https://tabttraad.home.blog/2019/11/22/sundhedsstyrelsen-godkendte-pludselig-5g-samme-dag-tabt-traad-ringede-i-marts/ Tidslinje: Sundhedsstyrelsen har haft tre […]

Konventioner og retsopgør

Århuskonventionen Århus-konventionen af 25. juni 1998 om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet:https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22991 Juridisk Responsum RESPONSUM om hvorvidt det vil være i strid med menneske- og miljøretlige regler at etablere 5G-systemet i Danmark.https://www.mayday-info.dk/wp-content/uploads/2019/05/Responsum-endelig-udgave-brevhoved-med-bilag-1.pdf Retsopgør på vej Richard Blumenthal, der er føderal senator, valgt i Connecticut for […]