nejtil5g.dk

JA TIL LIVET - NEJ TIL 5G.

Du vil her kunne finde kildehenvisningerne på vore flyers, links til artikler og videoer samt meget andet materiale om 5G og stråling. Bemærk, at siden hele tiden vil være under opbygning.

INFO MATERIALE

Her finder du flyers, visitkort og tilhørende kildehenvisninger. Du finder også aktuelle Borgermøder og Borgerforslag samt links til relevante hjemmesider m.m.

MEDIERNE

Her finder du materiale om mediernes behandling af stråling og 5G. Kritik af medierne samt mediernes brug af såkaldte eksperter.​

DOKUMENTER

Her finder du videnskabelig dokumentation, officielle dokumenter, oplysende artikler inden for forskellige emnekategorier.​

VIDEOER

Her finder du videoer af Borgermøder, konferencer samt informations videoer om 5G m.m. men også videoer fra specifikke aktører.​