Mobilmaster, sundhedsrisici, ejendomsværdi og hvad kan du gøre ved det?

Om de sundhedsmæssige konsekvenser ved elektromagnetisk stråling. Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/
Oversigt over de mulige konsekvenser:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/21-grunde-til-at-udrulningen-af-5g-netvaerket-skal-stoppes/
Om sundhedsstyrelsen:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsstyrelsen/
Mastedatabasen m.m. finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/frekvensplan-mobildaekningskort-og-mastedatabasen/

Indhold:
Ejendomsværdien og mobilmaster
Rækkevidde og stråling
Må min nabo sætte en mobilmast op i haven?
Sådan klager du over en mobilmast
– Mobilmasterne: En ny tamilsag?
Modstand mod opsætning af mobilmaster
– HØRINGSSVAR til Energistyrelsens udkast af 28. maj 2020 til lovforslag
om ændring af planloven, lov om elektroniske kommunikationsnet- og tjenester, lov om radiofrekvenser, m.fl.
Måder hvorpå masterne skjules
Sundhedsskader og mobilmaster
– 10 ud af 14 fagfællebedømte undersøgelser af basestationer fandt signifikante stigninger i symptomer og var i overensstemmelse med WHO-standarder for videnskabelig kvalitet.
– Epidemiologiske beviser for en sundhedsrisiko fra mobiltelefonbasestationer
– Århuskonventionen / EU
Sikkerhed

Ejendomsværdien og mobilmaster

Helt banalt vil sendere eller mobilmaster, der er opsat tæt på boliger mindske ejendomsværdien. Undersøgelser i USA viser, at ejendomsværdien falder op til 20% på huse i nærheden af Mobilmaster. Vil du købe en bolig med en mobilmast eller 5G sender i haven eller uden for dit vindue?
https://ehtrust.org/cell-phone-towers-lower-property-values-documentation-research/

Du taber penge med en mobilmast som nabo. Huse bliver mindre værd med en sendemast i naboens have
Dit hus er mere attraktivt uden en mobilmast i naboens have. Det er Torben Strøm, næstformand i Dansk Ejendomsmæglerforening, slet ikke i tvivl om.
“Det er min klare opfattelse, at det kan have salgsmæssige konsekvenser, hvis man får en antennemast i baghaven”, siger han til Bolius.dk torsdag.

50.000 kroner i erstatning
Hvor tæt en mobilmast skal stå på et hus, før det har effekt på husets salgbarhed og pris, er svært at vurdere. Men Torben Strøm har siddet med en konkret sag, hvor en mobilmast blev sat op på kommunal grund – 75-100 meter fra et parcelhus.
Her var der meget konkrete konsekvenser, fordi familien bl.a. måtte løbe for at undgå isflager, der faldt ned fra masten om vinteren. Plus, at masten havde indvirkning på husets salgbarhed.
“Så jeg vurderede, at familien havde et tab på 250.000-300.000 kr. Da sagen endte i Højesteret, fik familien dog kun en erstatning på 50.000 kr.”, siger han.

Torben Strøm mener, det vil være et problem for et hus, hvis der står en mobilmast tæt på, fordi man altid skal sammenligne det med pris og salgbarhed for et hus, der ikke har en mobilmast tæt på.
https://nordjyske.dk/nyheder/du-taber-penge-med-en-mobilmast-som-nabo/deef607a-9655-43c4-adb8-da8ec24306e0
https://www.computerworld.dk/art/140785/teleselskab-skal-betale-erstatning-til-husejer

Nejtil5G.dk: Artiklen i Bolius som NordJyske henviser til er sidenhen blevet trukket tilbage og erstattet af en artikel om at “hvis der bliver rejst en mobilmast i din nabos have, skal du ikke være bekymret for dit helbred.” og med henvisning til Sundhedsstyrelsen.
Det manglende link: Du taber penge med en mobilmast som nabo – Bolius. www.bolius.dk › nyhed › artikel › du-taber-penge-med-en-mobilmast-som-…23. maj 2013 – Til gengæld kan naboen tjene penge ved at sige ja til mobilmasten, fordi teleselskabet vil betale leje for at have masten stående. Hvor meget ..

5G-strålingsrisici truer moderniseringen af det britiske mobilnetværk
Der har været angreb på telemaster og vedligeholdelsesmandskab i England grundet frygt for, at senderne kan sprede corona virus. Den reelle trussel mod offentligheden kommer imidlertid fra radiobølgerne, der udsendes af antennemasterne, udtaler Mike Reid fra ejendomskonsulenterne Galbraith.
Kommuner og ejere skal være opmærksomme på dette problem, uanset hvad andre kontroverser måtte være omkring 5G.

“Vi har at gøre med en 5G-mastapplikation, hvor den foreslåede udelukkelseszone vil sterilisere de øverste etager i huse nær stedet.
Ingen i nogen af husene skal kunne komme ind på øverste etage, men beboerne høres ikke direkte om planlægningsansøgningen og er muligvis ikke opmærksomme på den potentielle indvirkning, stedet kan have på deres ejendomme. Oplysninger om ekskluderingszoner (*) blev kun givet til ejeren, da vi blev opmærksomme på dette problem og fremsatte en specifik anmodning om disse detaljer.”
Udtaler Mike Reid.

Mobilnetværksoperatører er fanget dobbelt, fordi den eneste praktiske løsning i mange tilfælde ville være at bygge en højere mast, og dette vil ofte blive nægtet af lokale planlæggere på baggrund af de visuelle effekter.

*) I England er Såkaldte strålingsudelukkelseszoner designet til at beskytte offentligheden mod potentielt skadelige radioemissioner forbundet med stærkere 5G-signaler. Men på mange steder, der er øremærket til nye master eller opgraderede 5G-tjenester over hele England, tager zonerne nogle af de omkringliggende bygninger eller tilstødende arealer i anvendelser.
https://www.galbraithgroup.com/blog/5g-radiation-risks-threaten-modernisation-of-uk-mobile-network

Må min nabo sætte en mobilmast op i haven?

Teleselskaber må spørge alle boligejere om lov til at sætte en mobilmast op i haven. Men kan du gøre noget som nabo? 
Artiklen i Bolius er fra 5. dec. 2019.
“Hvis et teleselskab og din nabo er enige om at sætte en mobilmast som denne mast, der ligner en flagstang, op i naboens have, og de følger kommunens regler, kan du normalt ikke gøre så meget ved det.”
I artiklen er der en klagevejledning.
Bemærk kommunen forholder sig ikke til de sundhedsmæssige konsekvenser.

Sådan klager du over en mobilmast

Planloven

Teleindustrien i vildrede: Skal opstille 500 master – men planloven står i vejen. Branchen ser frem til en lovrevision

I øjeblikket er der 30 sager om mobilmaster for klagenævnet.
Telebranchen skal ifølge ny aftale opstille 500 mobilmaster for at udfylde huller i dækningen, men kan reelt ikke gennemføre projektet, da planloven står i vejen. Derfor trækker det ud med at sikre bedre mobildækning i landområder. Det skriver Policy Watch den 23. sept. 2021.
Projektet med at sikre bedre mobildækning i Danmarks landområder ser ud til at blive alvorligt forsinket iflg. meldingen fra teleselskabernes brancheforening, Telekommunikationsindustrien, der advarer om en reel lovforvirring på området. Branchen ser frem til en kommende revision af loven. Lange sagsbehandlingstider på de hyppige klagesager På den ene side skal selskaberne leve op til en række krav om at opsætte master i landområderne. Samtidig spærrer planloven for udbygningen med en stribe krav, der gør det svært at finde placering til de mange mobilmaster, og meget lange sagsbehandlingstider på de klagesager, der hyppigt opstår.
Direktør i Telekommunikationsindustrien, Jakob Willer, påpeger den knibe, som alle mobilselskaber med eget net – dvs TDC, 3, og Telia/Telenor, er havnet i, efter at de i 2019 og igen i 2021 fik besked på at dække i alt 334 huller i mobil-Danmarkskortet.
Dækningskravet er en del af frekvensauktionerne Det er et politisk ønske, at mobildækningen i Danmark skal forbedres i de områder, der ligger langt fra de store byer af hensyn til virksomheder og borgerne i landområderne. Selskaberne kan ikke overholde deres forpligtigelse En del af mobilhuller skal være fyldt ud senest april 2022 – men iflg. Jakob Willer kommer det ikke til at ske til tiden uden at der lempelser i planloven:
“Vi står med en udbygningsplan, hvor der samlet set skal sættes 400-500 master op for at sikre dækning de steder, der er stillet dækningskrav. Men det kan ikke realiseres, så hurtigt som man gerne vil. Planloven står i vejen, og sager, der ender i planklagenævnet, kan risikere meget lange behandlingstider på et til to år. Når vi kommer ud i landområderne, får teleselskaberne sværere og sværere ved at finde steder, hvor de kan sætte master op,” siger Jakob Willer til Policy Watch.I øjeblikket er der 30 sager om mobilmaster for klagenævnet.
Planloven er kompliceret, hvor udgangspunktet er, at man ikke må sætte mobilmaster op i det åbne land. Det skal være tæt på bygninger, og dermed tæt på mennesker, der ofte ikke ønsker at have en mobilmast i baghaven. Sagsbehandlingen ved disse klager kan tager over et år, og kan sagtens ende i planklagenævnet to gange.
“Nogle gange kan det være vanskeligt at finde løsninger i samarbejde med kommunen, hvis de ikke vil have en mast og ikke mener, at der er brug for dækningen – også selv om teleselskaberne er forpligtet til at sætte en mast op for at følge de dækningskrav, de skal leve op til. Men selv de mest konstruktive og samarbejdsorienterede kommuner kan have svært ved at finde placeringer,” siger Jakob Willer.
“Planloven har vist sig at være et gedigent benspænd for ambitionen om at få en bedre mobildækning. Hvis man stiller dækningskrav politisk, må man også politisk sørge for, at det kan lade sig gøre.” Telebranchen mener at politikere må handle Folketingets partier valgte i 2020 at tilslutte sig en opfordring til, at der “hurtigst muligt igangsættes et arbejde med at sikre bedre muligheder for at gøre det lettere for teleselskaberne at sikre dækning i de områder, hvor der er stillet dækningskrav.” Men det er foreløbig ikke sket noget.
En kommende revision af planloven Det ser it-ordfører hos Venstre, Christoffer Aagaard Melson frem til. Han ønsker f.eks. at der kan opsættes mobilmaster op længere fra bygningerne, end det er tilladt i dag. Eller at mobilmaster bliver sidestillet med TV-sendemaster, som i dag er undtaget en landzonetilladelse.
Kommunerne skal klarlægge, hvordan de forskellige hensyn om mobildækning, naboer og naturbeskyttelse kan balanceres, men tilladelserne skal ikke kunne indklages for planklagenævnet og derved forhales i måneder. Fagchefen for Telepolitik hos Dansk Erhverv Poul Noer bakker op om denne tilgang:
“Men telepolitik er ofte ikke førsteprioritet blandt politikerne, og det er en skam, for hele samfundet kan få gavn den digitale omstilling, der sker i disse år,” udtaler han.
Kilder:
https://policywatch.dk/nyheder/virksomheder/article13305772.ece

Flere kommuner er under pres når det gælder opsætning af nye mobilmaster

Planloven driller, men også miljøbeskyttelsesloven og sundhedsloven giver problemer for kommunerne.
Den ansvarlige politiker, formand for Teknik- og Miljøudvalget Søren Kristensen (V), afviser dog at kommunen både bryder sundhedsloven og miljøbeskyttelsesloven ved at tillade opsætning af en op til 42 meter høj mobilmast i Dybendal-kvarteret i Ringe. Men kommunen lever ikke op til sit ansvar.
Sundhedslovens paragraf 119
Men ifølge Pernille Schriver, der bla. repræsenterer EHS foreningen, er der ingen tvivl: Kommunen lever ikke op til det ansvar, som sundhedslovens paragraf 119 pålægger den i forhold til at skabe forebyggende og sund levevis for borgerne i kommunen. Miljøbeskyttelsesloven Kommunalbestyrelsen overholder heller ikke miljøbeskyttelsesloven, hvor der tydeligt står skrevet: ”at kommunerne skal sikre, at forurening ikke giver anledning til uønskede effekter på miljø og sundhed eller risiko herfor,”
I miljøbeskyttelsesloven, paragraf 1, står følgende skrevet: ”§ 1. Loven skal medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.”
Kilder:
a) Mastemodstandere skruer bissen på: De tåler ikke stråler – og nu anklager de kommunen for lovbrud. https://fyens.dk/artikel/mastemodstandere-skruer-bissen-p%C3%A5-de-er-overf%C3%B8lsomme-over-for-str%C3%A5ler-og-nu-anklager-de-kommunen-for-lovbrud
b) Lokaldebat: Træerne har allerede taget skade af telemaster – vi mennesker vil også gøre det. https://fyens.dk/artikel/telemast-%C3%B8ger-str%C3%A5lingsforureningen

Vigtigt. Du skal overholder alle fristerne ift. at klage i de forskellige dele af processen. Du er oppe imod et bureaukrati, som ikke tænker i sundhed m.m. men i om formalia er overholdt.

Kommunen har det endelige ord, når det gælder tilladelser til mobilmaster. Så længe de følger de kommune- og lokalplaner, de har vedtaget, kan de lovligt give byggetilladelser til mobilmaster i private haver.

Derfor er der ikke så meget, du kan gøre. Nabohøringen er din eneste mulighed:

 1. Brug din ret til at indsende høringssvar!
 2. God skik er en frist på 14 dage til nabohøring. Hvis du får en kortere frist, kan du forsøge at klage til kommunen. Medhold er dog ikke garanteret, for der er ingen specifik lov, der fastsætter høringsfristen.
 3. Hav argumenterne i orden i dit høringssvar. Vær konstruktiv. Kom evt. med alternative løsningsforslag.
 4. Forbered dine argumenter ved bl.a. at tjekke lokalplaner og bygningsreglementet så du kan protestere, hvis mobilmasten ikke overholder gældende planer og lovgivning. Det kan du gøre her:

Kilde:
https://www.bolius.dk/maa-min-nabo-saette-en-mobilmast-op-i-haven-2790

Mobilmasterne: En ny tamilsag?

Næppe nogen anden sag de senere år har vist magtens arrogance over for borgerne så tydeligt som opsætningen af mobilmasterne.
Fra en kommentar af Ulrik Dahlin i Information 5. dec. 2003:
“Alligevel har en række af landets kommuner, bl.a. København, Århus, Aalborg, Silkeborg og Høje-Tåstrup, med lidt forskellig styrke meldt ud, at nu ønsker de ikke flere master i kommunen. I hvert fald ikke på kommunens egne ejendomme og slet ikke på børnehaver og skoler.”
“Videnskabsminister Helge Sander (V) (vil) ifølge Jyllands-Posten ikke klage, over det kommunale Århus-nej til mobilmasterne, til Tilsynsrådet. I stedet lader ministeren det være op til de enkelte teleselskaber, hvis de føler deres rettigheder gået for nær.”
I stedet for at komme borgernes og kommunernes bekymring i møde, forsøger regeringen at tryne landets kommunalrødder til at indse, at masterne “så vidt vi ved” ikke er spor farlige.
Det gøres ved et omfattende bombardement af kommunerne med enslydende, beroligende oplysninger, senest med et ugegammelt brev fra Sundhedsstyrelsen til samtlige 275 kommunalbestyrelser, hvori det hedder:
»Det nu værende vidensgrundlag giver ikke formodninger om, at opsætning af antenner til mobilkommunikation giver anledning til sundhedsskader i befolkningen, når eksisterende grænseværdier overholdes.«”

“Helt anderledes forsigtigt formulerede Sundhedsstyrelsen sig for bare få år siden om konklusionen på en stor engelsk undersøgelse af mobilstrålerne: »Det er derfor ikke muligt at erklære, at elektromagnetiske felter i det radiofrekvente område er fuldstændigt uskadeligt, og manglen på konkret viden retfærdiggør et forsigtighedsprincip bringes i anvendelse, indtil mere detaljeret og videnskabelig set robust viden om mulige sundhedseffekter er etableret.«
Sundhedsstyrelsen kaldte dengang den engelske undersøgelse for »overordentlig gennemarbejdet og sammenhængende, særdeles velskrevet« og et »godt udgangspunkt for det fortsatte reguleringsarbejde inden for dette område«.
Og Sundhedsstyrelsen lagde op til, at »den rejste tvivl – i ventetiden på fremkomst af mere sikker viden – (kan) medføre, at man ønsker at gøre brug af forsigtighedsprincippet.«

Det var i november 2000. Et år efter i november 2001 kom VK regeringen – og sundhedsprincippet blev fejet af banen. Til gengæld accepterer ministeren stiltiende, at en ny tele-tamilsag bobler løs ude i kommunerne.
https://www.information.dk/2003/12/mobilmasterne-ny-tamilsag

Rækkevidde og stråling

Teleindustrien skriver i deres pjece fra 2020:
Mobilantenner anbringes typisk 15-50 meter over jorden. De er retningsbestemte, og den retning, som det meste af effekten udsendes i, kaldes hovedretningen. Hovedretningen er altid lige ud fra forsiden af antennen. I andre retninger er styrken mindre og i visse retninger tæt på nul. Det gælder bl.a. lige neden for samt bag ved antennen. Ofte vil en mobiloperatør sætte flere antenner op på en mast eller skorsten for at opnå dækning hele vejen rundt.

“Typisk vil hver af de opsatte antenner udsende radiobølger i et 120 graders område. I byer når signalet jorden mellem 150 og 200 meter fra antennen, mens det på landet når jorden omkring 500 meter fra antennen.”

For at vi ikke skal bekymre os skriver de videre: “Effekttætheden (signalstyrken) aftager kraftigt allerede få meter
fra antennen og afhænger desuden af, om man står lige foran eller lidt ved siden af hovedretningen, om der er bakker i landskabet, og om mure, vinduer og lignende dæmper signalet undervejs. Mobiloperatørerne sikrer, at grænseværdierne altid vil være overholdt der, hvor folk færdes og opholder sig.”

https://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2020/03/TI-brochure-mobilmaster-marts-2020.pdf

Mobilmasters stråling
EHS foreningen skriver på deres hjemmeside om mobilmasters stråling:

 • En mobilmast ca. 200 meter fra en etageejendom er målt til at bestråle et soveværelse med ca. 17.000 mikroW/m2.
 • Flere mobilmaster er målt til at stråle på gadeplan i en afstand af ca. 150-200 meter med ca. 28.000 – 32.000 mikroW/m2.
 • Flere mobilmaster er i en afstand af 14 – 100 meter blevet målt til at bestråle børnehavers legepladser og skolegårde med mellem 11.000 – 14.000 mikroW/m2.

Modstand mod opsætning af mobilmaster

Flere kommuner er under pres når det gælder opsætning af nye mobilmaster

Planloven driller, men også miljøbeskyttelsesloven og sundhedsloven giver problemer for kommunerne.
Den ansvarlige politiker, formand for Teknik- og Miljøudvalget Søren Kristensen (V), afviser dog at kommunen både bryder sundhedsloven og miljøbeskyttelsesloven ved at tillade opsætning af en op til 42 meter høj mobilmast i Dybendal-kvarteret i Ringe. Men kommunen lever ikke op til sit ansvar.
Sundhedslovens paragraf 119
Men ifølge Pernille Schriver, der bla. repræsenterer EHS foreningen, er der ingen tvivl: Kommunen lever ikke op til det ansvar, som sundhedslovens paragraf 119 pålægger den i forhold til at skabe forebyggende og sund levevis for borgerne i kommunen.
Miljøbeskyttelsesloven
Kommunalbestyrelsen overholder heller ikke miljøbeskyttelsesloven, hvor der tydeligt står skrevet: ”at kommunerne skal sikre, at forurening ikke giver anledning til uønskede effekter på miljø og sundhed eller risiko herfor,”
I miljøbeskyttelsesloven, paragraf 1, står følgende skrevet: ”§ 1. Loven skal medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.”
Kilder:
a) Mastemodstandere skruer bissen på: De tåler ikke stråler – og nu anklager de kommunen for lovbrud. https://fyens.dk/artikel/mastemodstandere-skruer-bissen-p%C3%A5-de-er-overf%C3%B8lsomme-over-for-str%C3%A5ler-og-nu-anklager-de-kommunen-for-lovbrud
b) Lokaldebat: Træerne har allerede taget skade af telemaster – vi mennesker vil også gøre det. https://fyens.dk/artikel/telemast-%C3%B8ger-str%C3%A5lingsforureningen

Enstemmigt vedtaget: Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, lov om radiofrekvenser og forskellige andre love.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. For stemte 98 (S, V, DF, RV, SF, EL, KF, NB, LA, ALT og UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.
Det er Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen er ansvarlig for den videre 5G udrulning i Danmark efter forhenværende minister på området Lars Chr. Lilholt. 
Vedtagelsen betyder, at du nu kan blive tvunget til at få installeret 5G antenner på dit hus eller på din matrikel? Og du kan ikke sige nej tak!
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l42/20201_l42_som_vedtaget.pdf
https://www.folketingstidende.dk/samling/20201/lovforslag/L42/20201_L42_som_fremsat.pdf

HØRINGSSVAR til Energistyrelsens udkast af 28. maj 2020 til lovforslag
om ændring af planloven, lov om elektroniske kommunikationsnet- og tjenester, lov om radiofrekvenser, m.fl
.
Energistyrelsens lovforslag har til formål at lette implementeringen af 5G-netværket i Danmark, uanset de påviste helbreds- og miljømæssige konsekvenser den pågældende forurening i form af stråling ifølge uafhængig videnskabelig forskning vil få på mennesker og
dyr samt dyrenes levesteder.
Folkebevægelsens høringssvar kan downloades her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/08/200801-høringssvar.pdf

Mastesag vundet i Gyrstinge- mellem Ringsted og Sorø.
Tine Mansfield fra Folkebevægelsen VITA skriver den 3. december 2020:
“I går aftes kom afgørelsen på min egen mastesag i min hjemby Gyrstinge, hvor Ringsted kommune mente at endnu en mast skulle stå 500 m fra mit soveværelse. En 48 meter høj gittermast midt i fredet natur og 2 km fra natura 2000 område. Kommunen havde godkendt TDC s ansøgning, som planklagenævnet nu har omgjort og afvist.
Planklagenævnets afgørelse om mastesagen i Gyrstinge:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/12/Afgoerelse-Ringsted-kommune.pdf-1.pdf

AFGØRELSE i klagesag om Bornholms Regionskommunes afgørelse om, at telemast på Paradisvej, Hasle, er i overensstemmelse med lokalplan samt dispensation til teknikskabe og hegn. Den 31. august 2020.
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/10/Afgoerelse-om-stop-af-mast-paa-Bornholm-3.pdf
https://www.tidende.dk/nyheder/2020/09/16/5g-mast-vang-sendt-taelling/

Vester Skerninge risikerer monster-telemast ved skole
Fyns Amtsavis, den 21. august 2020.
https://faa.dk/artikel/debat-vester-skerninge-risikerer-monster-telemast-ved-skole

Mobilmast i massiv modvind
Sjællandske Nyheder, Furesø. 29. december 2018.
“Efter massiv kritik af den foreslåede placering af en mobilmast i det fredede område i Farum Vest vil Furesø Kommune undersøge alternative placeringsmuligheder sammen med landinspektørvirksomheden”
https://sn.dk/Furesoe/Mobilmast-i-massiv-modvind/artikel/800929

Borgerne blev hørt: TDC får nej til sendemast
Jyske Vestkysten, 14. marts 2017
https://jv.dk/artikel/borgerne-blev-h%C3%B8rt-tdc-f%C3%A5r-nej-til-sendemast

Måder hvorpå masterne skjules

Morgendagens mobilmaster ser ikke ud som i dag, hvis de overhovedet er synlige. Snart er antennerne en del af stuens væg eller husfacade 


De nye, små master har evnen til at målrette hver mobil bruger på en helt anden måde end de gamle basestationer. Dette gøres ikke mekanisk, men elektronisk ved forskellige antenner, der sender signaler, der er fastgjort med forskellige tidsforsinkelser. Som et resultat ankommer signalerne på samme tid til mobilbrugeren.
Emil Björnson, professor i kommunikationssystemer på KTH,  Sveriges største universitet for teknisk forskning og uddannelse, forklarer:
“Det faktum, at basisstationerne i dag er store, skyldes, at de er placeret så langt væk fra mobilbrugeren. Det er som at sammenligne forlygter på en fodboldbane med et læselys på et skrivebord. Begge lyser op, så du kan se, hvad du laver, men på forskellige afstande. Hvis du kan flytte antennerne tættere på mobilbrugeren, forbruges mindre energi, og flere data kan overføres hurtigere.”
“Hvis vi alligevel skal trække kablet, kan vi så ikke samtidig indsætte en række antenner på vejen? Dette projekt er en vision om, hvordan det kan fungere om fem til seks år. At bygge flere basestationer indendørs ved hjælp af mobilteknologi i stedet for wi-fi. En god idé, fordi wi-fi ikke er udviklet til mobilitet og ikke håndterer bevægelse så godt.”
Emil Björnson arbejder ligeledes med det, der kaldes “intelligente reflekterende overflader”. En variant af signalforstærkere, der skal bruges ved de højere transmissionsfrekvenser, som 5G bruger.
Kilde:
https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/snart-kan-mobilmasten-finnas-bakom-din-tapet-1.1060503
Mere om det avancerede antennesystem der skal bruges med et udrullet 5G netværk – MIMO-teknikker, Antenne array struktur m.m.:
https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/white-papers/advanced-antenna-systems-for-5g-networks
Se også her:
https://nejtil5g.dk/5g/teknologier-og-frekvenser-om-5g-og-de-andre-ger/

Ude af syne, ude af sind – “gademøbler” som skjulested for de små mobilsendemaster.

Strukturen i 5G-netværket kommer til at bestå et hav af mange mindre basestationer (small cells), der opsættes på små områder, og kommer til at sidde tæt på hinanden.
Det er nødvendigt for at opnå den nødvendige netværkskapacitet i områder, hvor mange bruger netværket, mens de bevæger sig rundt, typisk fodgængere i gågader. Til det formål opsættes små basestationer ‘small cells’. Med 5G NR (New Radio) (1) bliver basestationerne ikke længere kun placeret højt, som i mobilmaster og på hustage, hvor de har en stor dækningsradius. Fremover vil de de små basestationer (small cells) blive placeret i gaderne og eksempelvis på fronten af bygninger og huse.
Det er en fortsættelse af den samme udvikling, som vi har set med mikro- og nanoceller siden 2G (GSM) til og med 4G mobilnetværk (LTE). Senderne opstilles i områder med meget højt kapacitetsbehov, som i gågaderne i de store byer, i messehaller og på fodboldstadioner. I stedet for at blive placeret på tagene af bygninger, fabriksskorstene og på specialbyggede master, installeres de mange små basestationer til 5G nu på lygter, trafiklys, reklamesøjler og lignende og i andre egnede “gademøbler”. Den massive opsætning “small cells” vil følgelig øge mængden af elektromagnetisk stråling samt styrken af dens impulser i og med at kilderne bliver bragt tæt på os allesammen.


Smarte bænke
Strawberry Energy (2) er et teknologiselskab som har specialiseret sig i Smart Citys. De udtaler sig om den smarte bænk:
“Udefra ser vores Smartbench ud som en moderne bænk. Så du kan blot sidde på det og tale med andre brugere – dette er det sociale aspekt af vores Smartbench. Derudover er det et lille teknologicenter. Bænken kan udstyres med flere moduler og drives af solenergi. Det tilbyder hurtig WiFi og en ladestation til mobiltelefoner, tablets og lignende. Elektriske bybiler, såsom scootere, kan også oplades fra vores bænk. Derudover er det muligt at integrere klimasensorer til måling af luftkvalitet, fugtighed, temperatur og andre miljøkvalitetsaspekter. Det er også muligt at forbinde bænken til stemmeassistenter som Alexa eller Google Assistant. Med denne funktion kan brugerne spørge bænken om alt, hvad der er vigtigt under deres ophold i byen – hvordan man kommer til berømte seværdigheder, hvor man finder en indisk restaurant eller den nærmeste metrostation. Bænken kan endda udstyres med en kontaktløs betalingsmulighed, så brugerne kan foretage betalinger på den.“
Brochuren
Brochuren (se link nedenfor (3)) som er udarbejdet af Dr. Ing. Martin H. Virnich, viser, hvordan telebranchens reklamer undervurderer enhver modstand mod elektromagnetisk stråling, og i stedet fortæller os, hvor ‘smart’ det er med bænke og andre skjulte “small cells” – “for ikke at ødelægge byrummet“, som det hedder. Vores nuværende grænseværdier, beskytter kun mod varmeskader, og kan let overskrides med disse nye “smarte gademøbler”. Mennesker, der bor på gadeplan skal nu regne med en øget sundhedsrisiko pga. den øgede eksponering. Indtil videre har strålingen været kraftigst i de øverste etager, hvor strålingen fra mobilmasterne let nås.
Dr.-Ing. Martin H. Virnich, driver virksomheden ibu Ingenieurbüro für Baubiologie und Umweltmesstechnik i Mönchengladbach, er bygningsbiolog, dvs. specialist i bygningers miljøegenskaber og i miljømålinger. (4)
“Bygningsbiologi er læren af de holistiske relationer mellem mennesker og deres byggede miljø. Formålet er at skabe et sundt, naturligt, bæredygtigt og smukt designet leve- og arbejdsmiljø. Bygning biologer henvise til bygninger og værelser som den “tredje hud” af mennesker. Det afspejler, hvor tæt vi er forbundet med vores byggede miljø.”
Kilder:
1) https://nejtil5g.dk/5g/teknologier-og-frekvenser-om-5g-og-de-andre-ger/
2) http://strawberrye.com/
3) https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/02/Virnich-IBU-5G-Sma-Celler-Ute-av-syne-ute-av-sinn-v-1.1-norsk-2021.pdf
4) https://baubiologie.de/
Se også: https://einarflydal.com/2021/02/16/smartbenker-og-andre-sma-celler-tingenes-internett-betyr-helse-og-miljoskader/

Andre eksempler

Sundhedsskader og mobilmaster

“Sandheden om risikoen for stråling fra mobilmaster er chokerende”

“Ingen undersøgelser kan vise, at udsættelse for mikrobølgestråling ikke udgør en sundhedsfare. På samme tid som strålingsniveauerne stiger kraftigt med 5G-udvidelsen, og hvor flere og flere mennesker får sundhedsmæssige problemer, der mistænkes for at være forbundet med den høje stråling, gøres der ingen anstrengelser for at forske i emnet. Læg papirerne på bordet, og kræv bevis for, at strålingen ikke udgør alvorlige sundhedsrisici.”
Det skriver Mona Nilsson, formand for Strålskyddsstiftelsen – den svenske Radiation Protection Foundation.Læs nedenstående uddrag eller hele artiklen. (1)
Manglende forskning
“Der er ingen forskning, der viser, at det ikke udgør en sundhedsrisiko at blive kronisk udsat for hele kroppen for niveauer af mikrobølgestråling, der nu er blevet almindelige fra basestationer til 3G, 4G eller 5G. Det er den chokerende sandhed, der er skjult for offentligheden.
I over et år er der foretaget målinger af mikrobølgestråling fra basestationer i flere byer i Sverige. Målingerne viser, at strålingen steg massivt på meget kort tid under 5G-ekspansionen. Da jeg selv begyndte at måle stråling i forbindelse med udvidelsen af ​​3G i 2003, blev et par tusinde mikroWatt pr. Kvadratmeter anset for at være usædvanligt høj. Man vidste allerede dengang, at sådanne høje niveauer medførte sundhedsrisici ved langvarig eksponering for hele kroppen. Der opnås nu næsten tusind gange højere målte værdier, over en million mikroWatt pr. Kvadratmeter i maksimumsværdi, flere steder i større byer, for eksempel på Sergels Torg, på Järntorget eller i Johanneshov i Stockholm.
Disse niveauer er tusind til ti tusind gange højere end de niveauer, hvorfra gentagen forskning har rapporteret, at der er en øget risiko for dårligt helbred, herunder en øget risiko for kræft. Det er så høje niveauer, at raske veltrænede mænd får de typiske symptomer fra mikrobølgestrålingens påvirkning inden for 30 minutter på disse steder: hovedpine, trykken over brystet, hjertebanken, tinnitus.”
Sådan bliver høje niveauer til “lave”
Den svenske strålingssikkerhedsmyndighed SSM hævder, at niveauerne er lave, fordi de sammenlignes med den såkaldte “referenceværdi”. Referenceværdien er ekstremt høj i forhold til kendte sundhedseffekter. Det er når SSM sammenligner med en ekstremt høj værdi, at de målte niveauer præsenteres som “lave”. På samme måde som man kan hævde, at en ekstremt høj lånerente på 50 procent er lav sammenlignet med en rente på 500 procent.SSM’s “referenceværdi” er baseret på en forældet tilgang til sundhedsrisici med mikrobølgestråling, der blev etableret af den amerikanske militærindustri i 1950’erne. For 70 år siden blev det anset, at mikrobølgestråling kun kan skade dit helbred, hvis den er så stærk, at du blev opvarmet med en grad inden for 30 minutter. Dette var på samme tid, som tobak, asbest, dioxin (Agent Orange) med flere i dag anerkendte sundhedsskadelige stoffer også blev betragtet som uskadelige.
Hvem drager fordel af det?
Hvem drager fordel af disse åbenlyse løgne om, hvad der har været kendt i 50 år om farerne ved mikrobølgestråling? Hvorfor lyver og vildleder myndighederne? Hvorfor ignorerer de de voksende beviser for skadelige helbredseffekter?”
Det handler blandt andet om de store virksomheder Ericsson og Telia. De har finansieret forskningen fra de to mest indflydelsesrige svenske eksperter, dem der er medansvarlige for den forældede skyhøje referenceværdi, der bruges som hovedargumentet for, at strålingen fra virksomhedernes udstyr og drift er harmløs. 5G anses for vigtig for Ericssons overlevelse, ligesom 3G og 4G engang blev erklæret vigtige for virksomhedens overlevelse.”
De svenske eksperter
“Professor Maria Feychting ved Karolinska Institutet var i flere år næstformand for ICNIRP (teleindustriens NGO (2)) og dermed medansvarlig for ICNIRP’s forældede og snævre syn på sundhedsrisici. Hun har modtaget forskningsmidler fra blandt andet Ericsson og Telia. Hendes nære kollega i mange år, professor Anders Ahlbom, også medansvarlig for ICNIRPs referenceværdi, har også modtaget støtte fra disse virksomheder. Han har også en bror, der arbejdede i flere år som lobbyist for Telia i Bruxelles. Men Maria Feychting og Anders Ahlbom har på trods af disse interessekonflikter haft stor indflydelse på de ekspertundersøgelser, der er udført hos myndigheder i Sverige, og også inden for WHO og EU, og som angiveligt kommer fra “uafhængige” eksperter.” (3)
Kilder:
1) https://nyadagbladet.se/debatt/den-chockerande-sanningen-om-risker-med-stralning-fran-basstationer/
2) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/06/23/eu-rapport-om-icnirp-visar-kopplingar-till-telekombolag/
Se mere om ICNIRP her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
3) Mere om Maria Feychting og Anders Ahlbom se her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/

Sundhedsmæssige virkninger af antenne master
På dette blok indlæg fra Joel M. Moskowitz findes en række forskningsartikler om de sundhedsmæssige konsekvenser ved antennemaster.
Statslige regler beskytter kun offentligheden mod den termiske (dvs. opvarmning) risiko på grund af kortvarig udsættelse for høj intensitet, celle tårn stråling. Reglerne ignorere de hundredvis af undersøgelser, der finder skadelige bio-effekter fra langvarig udsættelse for ikke-termiske niveauer af mobiltelefon stråling. Telekommunikationsloven af 1996 (USA) giver ikke lokalsamfund mulighed for at standse placering af mobilmaster af miljømæssige eller sundhedsmæssige årsager, så længe de overholder FCC’s grænser for radiofrekvenseksponering.
Indhold:
1. Forskning i antennemaster, børns og unges sundhed
2. Kan en ny antennemast ramme dig økonomisk?
3. Radiofrekvensstrålingens indvirkning på DNA-skader og antioxidanter i perifere blodlymfocytter hos mennesker, der bor i nærheden af celletårne
4. Biologiske virkninger af udsættelse for elektromagnetisk stråling frabaser i celletårn og andre antennesystemer
5. Epidemiologisk dokumentation for en sundhedsrisiko fra cellemaster
6. Andre undersøgelser, henvisninger m.m.
https://www.saferemr.com/2015/04/cell-tower-health-effects.html
Oversigt over amerikanske antennemaster:
http://www.antennasearch.com/

Stråling fra mobil- og elmaster
Artiklen i Bolius er fra den 14. november 2017.
Indtil videre er der ikke produceret undersøgelser, der dokumenterer sundhedsskadelige effekter fra mobiltelefonantenner, der er placeret højt. På den anden side har teknologien eksisteret i så få år, at det ikke har været muligt at måle eventuelle langtidseffekter.” hedder det i artiklen.
Videre skriver de:
Da forskere har mistanke om, at udsendelsen af radiofrekvente elektromagnetiske felter (stråler) kan have skadelige effekter på mennesker, er der fra international side fastlagt grænseværdier for, hvor kraftige radiobølger borgerne må udsættes for.
Blandt andet EU har fastlagt grænseværdier for felterne omkring radioantenner. En grænseværdi gælder almindelige borgere, mens en anden gælder for ansatte, der arbejder professionelt med mobiltelefonnettet.
Sundhedsstyrelsen udsendte i december 2013 en meddelelse om, at der ikke er noget bevis for helbredsmæssige konsekvenser ved brug af trådløs teknologi.
Ifølge Styrelsen er der ikke ”videnskabelig evidens for at udsættelse for radiofrekvent elektromagnetisk stråling, der udsendes fra mobiltelefoner, antenner, trådløse netværk og anden trådløs teknologi, giver anledning til helbredsmæssige konsekvenser for de personer, der er udsat for eller benytter disse teknologier”.

https://www.bolius.dk/straaling-fra-mobil-og-elmaster-18096
Kort om sundhedsstyrelsens habilitet: Sundhedsstyrelsen eneste rådgiver på området var indtil den 1. juli 2020 Christoffer Johansen, professor og overlæge på onkologisk klinik (Medicinsk behandling og strålebehandling af kræft) på Rigshospitalet og forsker ved Center for Kræftforskning hos Kræftens Bekæmpelse. Han stod bag Den danske kohorteundersøgelse (1) blev finansieret af mobilindustrien, TDC og medicinalindustrien. Designet til undersøgelsen ligner nøje det koncept IEI brugte ifm. en radar undersøgelse i USA. 2 eksperter fra IEI indgik i undersøgelsens første fase (2).
Den danske kohorte undersøgelse blev udsat for en omfattende og sønderlemmende international kritik fra en lang række forskere (3) som bad British Medical Journal om at trække studiet tilbage. Det forlyder, at det anvendes på højere læreranstalter i USA som skoleeksempel på uredelig og fejlbehæftet forskning.
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsstyrelsen/

Mycket hög strålning i bostäder – människor har svåra symtom
Stralskyddsstiftelsen, 23. april 2020.
“Nye målinger af stråling fra basestationer den 22. april 2020 bekræfter, at mange nu udsættes for farligt forhøjede niveauer af mikrobølgestråling fra basestationer til mobiltelefoni. Familier lider af lignende symptomer i form af hovedpine, søvnbesvær, træthed, åndedrætsbesvær, næseblod, svimmelhed, kvalme, hjertebanken / tryk over brystet og mere.
Følgende er en redegørelse for de fire målinger af stråling fra basestationer foretaget af Anders Sydborg den 22. april 2020 i Stockholm-området:”
Lidingö; Vasastan, Stockholm; Kista og Mätning Ericssons huvudkontor, Kista.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/04/mycket-hog-stralning-i-bostader-manniskor-har-svara-symtom/

10 ud af 14 fagfællebedømte undersøgelser af basestationer fandt signifikante stigninger i symptomer og var i overensstemmelse med WHO-standarder for videnskabelig kvalitet.
“10 ud af 14 peer-reviewed undersøgelser fandt både signifikante stigninger i de symptomer, der blev analyseret, og var i overensstemmelse med de specificerede WHO / ICNIRP-standarder af videnskabelig kvalitet, herunder deres vurderingskriterier for konsistens og replikation. Denne anmeldelse om undersøgelser af basestationer vises i et særligt nummer af patofysiologi. Inkluderet er kun de undersøgelser, der handler om eksponering af basestationer og ikke dem, der brugte strålingsmønstre for mobiltelefoner, eksponeret fra det fjerne felter. Derfor er nogle undersøgelser, der i princippet kunne medtages, fordi de undersøgte eksponering for fjerner felter, ikke blandt dem, der blev betragtet i denne anmeldelse.”
Undersøgelsen blev præsenteret af Dr Michael Kundi den 23. september 2008 på London EMF International Conference.
https://www.emfanalysis.com/wp-content/uploads/2016/06/10_out_of_14_peer-reviewed_studies_on_cellular_base_stations.pdf

How does long term exposure to base stations and mobile phones affect human hormone profiles?
Emad F Eskander m.fl. 2011.
Undersøgelse viser hormonforstyrrelser hos mennesker, der bor i nærheden af mobilmaster. Der blev påvist signifikant fald i frivillige ACTH, cortisol, skjoldbruskkirtelhormoner, prolactin til unge kvinder og testosteronniveauer. Undersøgelsen afslørede endvidere at høje RFR har effekter på hypofyse-binyreaksen.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22138021/
http://www.weepinitiative.org/news/Eskander-et-al-2011.pdf

Mortality by neoplasia and cellular telephone base stations in the Belo Horizonte municipality, Minas Gerais state, Brazil
Adilza C Dode m.fl. 2011.
Undersøgelse fra Brasilien viser, at der er markant øgede tilfælde af kræftdødsfald i nærheden af mobilmaster.
Mellem 1996 og 2006 opstod 7191 dødsfald ved neoplasi, og inden for et område på 500 m fra BS var dødeligheden 34,76 pr. 10.000 indbyggere. Uden for dette område opstod der et fald i antallet af dødsfald ved neoplasi (tumor). Den største akkumulerede forekomst var 5,83 pr. 1000 i den central-sydlige region og den laveste forekomst var 2,05 pr. 1000 i Barreiro-regionen. Under miljøovervågningen var det største akkumulerede elektriske felt målt 12,4 V / m og det mindste 0,4 V / m. Den største massefylde var 40,78 μW / cm (2), og den mindste var 0,04 μW / cm (2).
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21741680/
http://www.weepinitiative.org/news/Eskander-et-al-2011.pdf

Ændring i klinisk vigtige neurotransmittere under indflydelsen af ​​modulerede højfrekvente felter. En langsigtet undersøgelse under realistiske forhold.
Klaus Buchner og Horst Eger, 2011
“Det foreliggende langtidsundersøgelse over et og et halvt år viser en signifikant aktivering af det adrenerge system hos de 60 deltagere efter installation af en lokal mobiltelefonsender i Rimbach (Bayern).
Værdierne af stresshormonerne adrenalin og noradrenalin steg markant i de første seks måneder efter tilkobling af GSM-senderen; værdierne af forstadie-stoffet dopamin faldt betydeligt efter bestrålingsstart. Selv efter halvandet år gendannes den oprindelige tilstand ikke. Som en indikation af den ikke-kontrollerbare kroniske ubalance i stressbalancen falder niveauerne af phenylethylamin (PEA) markant ved afslutningen af ​​undersøgelsesperioden. Virkningerne er underlagt et dosis-effekt-forhold og vises langt under de gyldige grænseværdier for teknisk højfrekvent eksponering. Kroniske dysreguleringer af catecholaminsystemet er af betydelig sundhedsrelevans og fører, som erfaringen viser, til langsigtede sundhedsskader.”

http://www.umg-verlag.de/umwelt-medizin-gesellschaft/111_be_z.pdf

Epidemiological evidence for a health risk from mobile phone base stations
Vini G Khurana 1, Lennart Hardell, Joris Everaert, Alicja Bortkiewicz, Michael Carlberg, Mikko Ahonen, 2010.
“Menneskelige befolkninger udsættes i stigende grad for mikrobølge / radiofrekvens (RF) emissioner fra trådløs kommunikationsteknologi, herunder mobiltelefoner og deres basestationer. Ved at søge i PubMed identificerede vi i alt 10 epidemiologiske undersøgelser, der vurderede for formodede helbredseffekter af mobiltelefonbasestationer. Syv af disse undersøgelser undersøgte sammenhængen mellem basestationens nærhed og neurobehavioral effekter og tre undersøgte kræft. Vi fandt ud af, at otte af de 10 undersøgelser rapporterede om øget forekomst af ugunstige neuroadfærdsmæssige symptomer eller kræft i populationer, der bor i afstande <500 meter fra basestationer. Ingen af undersøgelserne rapporterede eksponering over accepterede internationale retningslinjer, hvilket tyder på, at de nuværende retningslinjer kan være utilstrækkelige til at beskytte menneskers befolkningers sundhed. Vi mener, at det er presserende nødvendigt med omfattende epidemiologiske undersøgelser af langvarig eksponering af mobiltelefonbasestationer for at forstå den endelige sundhedspåvirkning mere endeligt.”
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20662418/

Århuskonventionen / EU

“Rådet har i dag (6. okt. 2021) givet endeligt grønt lys for vedtagelsen af en ændring af Århusforordningen. Det er et positivt skridt, der styrker EU’s tilsagn om fuldt ud at overholde Århuskonventionen. Ændringen vil styrke offentlighedens ret til at anmode om prøvelse af forvaltningsakter og dermed forbedre deres adgang til oplysninger, deres adgang til klage og domstolsprøvelse og deres deltagelse i beslutningsprocesser.
Andrej Vizjak, Sloveniens minister for miljø og fysisk planlægning

Ændringen skal sikre, at EU fuldt ud overholder Århuskonventionen vedrørende offentlighedens ret til at anmode om prøvelse af ikkelovgivningsmæssige forvaltningsakter vedtaget af en EU-institution eller et EU-organ, hvis disse retsakter har retsvirkninger og eksterne virkninger og indeholder bestemmelser, som kan være i strid med miljølovgivningen.

Rådet og Europa-Parlamentet blev enige om:

 • at udvide søgsmålskompetencen til også at omfatte andre end NGO’er og dermed give andre medlemmer af offentligheden mulighed for at anmode om intern prøvelse af forvaltningsakter på visse betingelser. Medlemmerne af offentligheden skal enten påvise en forringelse af deres rettigheder som følge af den påståede overtrædelse af miljølovgivningen, og at de er direkte berørt af en sådan forringelse i forhold til den brede offentlighed, eller de skal påvise en tilstrækkelig offentlig interesse, og at anmodningen støttes af mindst 4 000 medlemmer af offentligheden, der bor eller er etableret i mindst 5 medlemsstater, hvor mindst 250 medlemmer af offentligheden bor eller er etableret i hver af disse medlemsstater. I begge tilfælde repræsenteres medlemmerne af offentligheden af en NGO eller en advokat
 • at medtage bestemmelser om forvaltningsakter, der kræver gennemførelsesforanstaltninger på nationalt plan eller på EU-plan, i anvendelsesområdet for forvaltningsakter
 • ikke at fjerne undtagelsen for forvaltningsakter vedrørende statsstøtte fra forordningen (et overholdelsesspørgsmål, der indgår i en nyere sag ved komitéen til overvågning af overholdelse af Århuskonventionen)
 • at gøre det obligatorisk for EU’s institutioner og organer at offentliggøre anmodninger om prøvelser og afgørelser om dem.

Interessant at se om en sådan vedtagelse kan give bedre muligheder for at klage over f.eks. mobilmaster og deres påvirkning af miljøet på planter, dyr og mennesker.
Kilder og noter:
1) https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2021/10/06/aarhus-regulation-council-adopts-its-position-at-first-reading/
Århuskonventionen:
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf

Sikkerhed

Cell Towers, Workers, Accident, Health and Safety Issues
Ifølge det amerikanske arbejdsdepartement er antallet af ulykker med mobilmast arbejdere steget kraftigt i de sidste par år, da masterne bygges i et hurtigt tempo med minimale regler og beskyttelsesforanstaltninger. Arbejdsmiljø- og sundhedsadministrationen (OSHA) undersøger i øjeblikket den “alarmerende stigning i forebyggelige kvæstelser og dødsfald på arbejdspladser for kommunikationstårne.”
https://ehtrust.org/cell-tower-worker-accident-health-safety-issues/

Teleindustriens vejledning ved arbejde i nærheden af antenner
http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2012/03/Vejledning-i-arbejde-tæt-på-mobilmaster-og-parabolantenner-13-04-2018.pdf

Mobilantennerne og sikkerhed
https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Teknik-_og_Miljoeudvalget_2017/2017/24-08-2017/Åben%20dagsorden/Bilag/Punkt_148_Bilag_1.pdf

Please follow and like us:

Comments

 1. Pingback: SMART CITY - nejtil5g.dk

 2. Pingback: Kommunerne og 5G - nejtil5g.dk

Comments are closed.