Har din ejerforening eller boligforening planer om at få en mobilmast på taget? Eller er der allerede placeret en mast?

Er der ved det kommende årsmøde eller generalforsamling forslag om opsætning af en mobilmast, er der al mulig grund til at kæmpe for, at det ikke sker. Står der allerede en mast på taget, er det derimod straks sværere at få kontrakten annulleret.

Foto: Strålskyddsstiftelsen.

En tysk domstolsafgørelse

Einar Flydal påpeger i et nyligt blogindlæg at en afgørelse fra Den tyske Forbundsdomstol (BGH) tilbage fra 2014, kan være et argument, såfremt der er planer om at opsætte en mobilmast i din ejerforening eller boligforening. Domstolens afgørelse: Der må ikke installeres mobiltelefonsystemer på husets tag mod enkeltpersoners vilje:

“Lejlighedsejere i et husfællesskab må ikke beslutte mod enkeltpersoners vilje at installere et mobiltelefonsystem på husets tag.

Det blev besluttet af forbundsdomstolen (BGH) i Karlsruhe i en afgørelse, der blev annonceret fredag. På grund af tvisten om mulige sundhedsfarer fra mobiltelefonantenner er der “i det mindste den alvorlige mulighed for en reduktion i leje- eller salgsværdien af ejerlejligheder”, hed det. Derfor skal alle ejere støtte beslutningen (Az.: V ZR 48/13).

Det afhænger ikke nødvendigvis af, om der rent faktisk er fare forbundet med anlægget, sagde retsformand Christina Stresemann under retsmødet. Det er “helt forståeligt”, hvis en ejer frygter, at en lejlighed er mere svær at udleje eller sælge, hvis der er et mobiltelefonsystem på taget.”

Det fremgik af en artikel i Focus.de den 24. januar 2014.

5G mobilmaster og akutte sundhedsproblemer – 3 casestudier

I januar 2023 blev det første casestudie offentliggjort og i februar det andet casestudie begge forfattet af Lennart Hardell og Mona Nilsson.

I modsætning til den nye undersøgelse undersøgte de to første cases tilfælde, hvor basestationer til 5G var placeret direkte ovenover et hjem eller kontorer.

I begge tilfælde havde de fire undersøgte personer ingen sundhedsmæssige problemer før installationen af 5G på taget direkte over dem. I begge tilfælde var taget dækket af pap, hvilket sandsynligvis bidrog til den høje stråling.

Efter at være flyttet fra de to ejendomme til boliger/kontorer med markant lavere stråling og uden 5G, oplevede alle de undersøgte, at symptomerne forsvandt hurtigt eller inden for et par uger.

Den tredje undersøgelse blev offentliggjort den 10. april 2023. Her kom strålingen fra en 5G-mobilmast, placeret 60 meter fra en lejlighed, hvor en 52-årig kvinde og hendes hund bor. Masten er placeret på taget af en 3-etagers bygning og antennerne er rettet mod kvindens hjem, som ligger på 2. sal med tilhørende altan. På balkonen blev målt meget høje niveauer af mikrobølgestråling fra 5G-antennerne, over 2.5000.000 μW / m2 (mikrowatt pr. kvadratmeter) i maksimal værdi, hvilket er lig med den maksimale værdi, som den anvendte måler kunne måle. Niveauerne på balkonen 60 meter fra 5G masten er sandsynligvis endnu højere i virkeligheden. Inde i hjemmet blev der målt lidt over 758.000 μW/m2 og størst udslag i nærheden af vinduet mod 5G masten.

Da masten blev installeret fik kvinden flg. symptomer: hovedpine, svimmelhed, balance- og koncentrationsproblemer, kvalme, hukommelsestab, forvirring, træthed, angst/angst, trykken for brystet, hoste, næseblod, hudproblemer, lungeproblemer, høj og uregelmæssig hjerterytme, ledsmerter og søvnbesvær.

I et par uger i julen og nytåret 2022/23 boede kvinden og hunden i et andet hjem med markant lavere stråling og uden nogen 5G mast i synsfeltet. Næsten alle symptomerne forsvandt, men de vendte tilbage, da hun vendte tilbage til sin egen lejlighed.

Hunden udviklede også symptomer i form af diarré. Efter at have flyttet viste hunden klar modvilje mod at vende tilbage til den strålingsbelastede bolig.

De misvisende grænseværdier

Både de svenske og danske myndigheder accepterer de anbefalede grænseværdier fra ICNIRP, teleindustriens egen selvbestaltede NGO. Grænseværdierne her bygger udelukkende på effekterne af akut opvarmning på kropsvæv indenfor 6 til 30 min. Dvs. intensitet og varigheden af strålingen. Stort set de samme værdier som via dyreforsøg blev fundet af det amerikanske militær tilbage i 1950’erne.

Men hermed neglegeret bla. de langsigte biologiske effekter, som endda opstår ved langt lavere effekter end dem grænseværdierne er bygget. Se mere i denne artikel.

I bogen ‘Debatten om mikrobølgene – Fra jakten på svar til bransjeforsvar’ skrevet af Nicolas H. Steneck og Tom Butler kan du få hele historien om, hvordan USAs beskyttelse mod mikrobølger blev til, og dermed hvordan vi fik nogle grænseværdier som ikke beskytter, men som giver sundheds- og miljøskader. En omtale af bogen får du i dette opslag.

Du kan også læse artiklen ‘Den sørgelige historie om eksponering for mobilstråling – hvordan kom vi hertil?’ Her får du beretningen om, hvordan først FCC’s grænseværdier så dagens lys efter eksperimenter helt tilbage fra 1950’erne med kogning af hundes testikler og kaniner, der blev blinde. De ret så problematiske og uvidenskabelige konklusioner blev senere overtaget af ICNIRP. Det hele med den dogmatiske forudsætning at den eneste skadevirkning, der kan opstår ved elektromagnetisk stråling, er ved umiddelbar opvarmning.

Kan en kontrakt om mobilmaster på boligforeningens tag hæves?

Det er temmelig svært at få opsagt en kontrakt.

Aftaleloven giver dog mulighed for at opsige en kontrakter, hvis der er fremkommet væsentlige oplysninger, som ejerlejligheden/boligforeningen ikke havde kendskab til på tidspunktet for indgåelse af kontrakten. Hvis den professionelle part i forholdet, dvs. mobilselskabet, burde have haft kendskab til disse oplysninger, styrker det boligfællesskabets position.

Forskning i helbredseffekter giver et godt grundlag for at hævde, at der er indhentet væsentlige oplysninger, at de nu foreligger, og at der har været en informationsmæssig uligevægt i forholdet mellem teleselskabet og boligselskabet.

Hvem er ansvarlig ved evt. skader?

En tysk domstol har for nylig præciseret at udlejere af arealer til mobilmaster kan holdes ansvarlige for EMF-relaterede skader.

I dommen fra juni 2022 afviste den regionale domstol i Münster et såkaldt opsigelsessøgsmål anlagt af en kommune mod en mobiloperatør (AZ: 08 O 178/21). Selv om kommunen ikke kunne få medhold i sagen, præciserer dommen et vigtigt faktum, som advokat W. Krahn-Zembol, der repræsenterede sagsøger kommunen i retten, oplyste om i en aktivitetsrapport.

Retten bekræftede, at ikke alene mobiloperatøren (som skadeforvolder) er ansvarlig for skader forårsaget af deres anlægsdrift, men også den ejendoms- og grundejer (som skadeforvolder), der stiller sin ejendom til rådighed til anlæggets drift. I tilfælde af skader kan ejendomsbesidderen i samme grad stilles til ansvar af tredjepart, som den der ejer anlægget. Da kommunen og dens repræsentant kunne/burde have vidst dette, blev deres søgsmål om opsigelse af lejeforholdet afvist. Meget få kommuner og ejendomsbesiddere, der udlejer eller forpagter deres grund til drift af mobilmaster, er formentlig opmærksomme på denne egen ansvarsrisiko.

Læs mere i artiklen her.

De danske myndighederne opfordrer kommunerne til at bidrage med udbygningen af 5G over det ganske land. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at myndighederne næppe kommer til at overtage kommunens ansvar, og det gør teleselskaberne heller ikke, så vidt den tyske dom og kommentarerne til sagsøgernes advokat.

Ligeledes bliver der i denne tid på mange boligkarriere, også i det almennyttige boligbyggeri, opsat nye eller eksisterende mobilmaster opgraderes til at kunne spille sammen med 5G netværket. Her bliver det i givet fald formentlig de skadelidte selv, der kommer til at betale over huslejestigninger eller andet.

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.