5G-master kan gøre raske mennesker syge ifølge to case-rapporter

En ny case-rapport om to tidligere raske mænd, der udviklede “mikrobølgesyndrom”-symptomer, efter at en 5G-mobilmast blev installeret på taget af deres kontor, og en lignende rapport offentliggjort i sidste måned, viser, at ikke-ioniserende 5G-stråling kan forårsage sundhedsproblemer hos personer uden tidligere symptomer på elektromagnetisk følsomhed.

Artiklen er oversat fra The Defender.

En ny case-rapport viser, at to tidligere raske mænd hurtigt udviklede de typiske symptomer for “mikrobølgesyndrom” eller elektro hypersinsitivitet (EHS) kort efter, at en 5G-mobilmast blev installeret på taget af deres kontor.

Ifølge rapporten, der blev offentliggjort 4. februar i Annals of Clinical Case Reports, oplevede mændene hovedpine, ledsmerter, tinnitus, unormal træthed, søvnforstyrrelser, brændende hud, angst og koncentrationsbesvær.

Resultaterne er i overensstemmelse med resultaterne af en lignende case-rapport, der blev offentliggjort den 10. januar 2023 måned i Annals of Case Reports – tidligere offentliggjort i det svenske tidsskrift Medical Access – som viste, at en mand og en kvinde, tidligere sunde, udviklede lignende symptomer på mikrobølgesyndrom kort efter, at en 5G-mobilmast blev installeret oven på deres lejlighed.

Begge rapporter viser, at ikke-ioniserende stråling fra 5G, langt under de niveauer, der er tilladt af myndighederne, kan forårsage sundhedsmæssige problemer hos mennesker, der ikke tidligere har været følsomme over for elektromagnetisk stråling.

De to rapporter ser ud til at være de første undersøgelser i verden om sundhedseffekterne hos mennesker fra eksponering for 5G, ifølge forfatterne.

Case-rapporternes hovedforfatter, Dr. Lennart Hardell – en verdensførende forsker i kræftrisici fra stråling – udtalte, at de to rapporter er “banebrydende“, fordi de tjener som “den første advarsel om en sundhedsrisiko”.

“Dette kan være tilfældet med 5G, og disse resultater skal tages alvorligt” siger han. “Folk skal ikke være nødt til at forlade deres hjem på grund af 5G”.

Lennart Hardell er onkolog og epidemiolog ved Miljø- og Kræftforskningsfonden, og har skrevet mere end 100 artikler om ikke-ioniserende stråling.

Kun “toppen af isbjerget”

Hardell fortalte The Defender, at de to casestudier sandsynligvis kun er “toppen af isbjerget”, når det kommer til 5G’s indvirkning på menneskers sundhed. “Fordi forskningen om sundhedseffekterne af eksponering for 5G er mangelfuld, ved vi ikke, hvor mange mennesker der bliver syge af 5G,” sagde han.

Mona Nilsson – adm. dir. for Stralskyddsstiftelsen og medforfatter til case-rapporterne – sagde, at det er en stor skandale at:

“5G er blevet rullet ud i flere år nu i Sverige og i USA uden nogen som helst undersøgelse af sundhedseffekterne”.

“Disse to undersøgelser viser, at 5G er meget sundhedsfarligt, og at de forskere og læger, der i årevis har advaret om alvorlige konsekvenser for menneskers sundhed på grund af en forudsagt massiv stigning i mikrobølgestråling … har haft ret i deres vurderinger,« siger Nilsson.

5G påvirker mange organsystemer

I case-rapporten fra januar udskiftede teleselskaberne en 3G/4G-basestation med en til 5G på taget lige over den bolig, hvor en mand og en kvinde på 63 og 62 år boede. I dagene efter at 5G-basen blev installeret, begyndte de begge at udvikle akutte fysiske symptomer, hvilket fik dem til at flytte ud.

De fysiske symptomer faldt hurtigt eller forsvandt, da de flyttede til en bygning med meget lavere strålingsniveauer.

Målinger foretaget i deres lejlighed viste ekstremt høje niveauer af ikke-ioniserende stråling i hele lejligheden. Den højeste målte værdi var mere end 2.500.000 mikrowatt pr. kvadratmeter (μW/m2) – den højeste maksimale værdi, som den anvendte måler kan måle – så den faktiske stråling kan have været endnu højere, siger Hardell og Nilsson.

Rapportens resultater modsiger de svenske strålingsmyndigheders forsikringer om, at mængden af stråling, som en mobilmast udsender, er relativt lille under, bag eller over masten, tilføjede hun.

Rapporten fra februar beskrev to mænds (hhv. 57 og 42 år) oplevelser, da en 3G/4G-basestation blev erstattet med 5G-udstyr på taget af deres kontorer, hvor de arbejdede som it- og managementkonsulenter og nogle gange sov. Mændene udviklede symptomer kort efter, at 5G blev installeret og de valgte at flytte – hvorefter deres symptomer faldt eller forsvandt.

Hardell og Nilsson målte maksimalt 1.180.000 mikrowatt (μW/m2) på deres kontorer.

I begge tilfælde blev det klassiske design af “provokationstesten“, som er “ekstremt vigtig inden for medicin”, brugt, sagde Hardell, fordi den tydeligt viser de symptomer, der opstår, når en person udsættes for noget – såsom et allergen, et lægemiddel eller et nyt strålingsniveau.

I en kommentar til resultaterne sagde Hardell, at han fandt det interessant, at 5G ser ud til at fungere som en “grundlæggende biologisk mekanisme“, fordi det påvirker “så mange organsystemer”.

“Hvordan forklares det, at du får kognitive effekter, hjertebanken, søvnproblemer og så videre?”, sagde han.

Personerne i casen rapporterede, at de ikke havde nogen historie med følsomhed over for elektromagnetisk stråling, så de var ikke “forberedt” på at mistanke om, at 5G kunne forårsage deres sygdom, tilføjede Hardell.

Rapporter baner vejen for en nøjagtig klassificering af sundhedsrisici med 5G

Denne type forskning er afgørende for at få bolden til at rulle mod en passende lovgivningsmæssig klassificering af 5G som værende sundhedsfarlig for mennesker, ifølge Hardell.

I 2011 klassificerede Verdenssundhedsorganisationens Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF) som “muligvis kræftfremkaldende for mennesker (gruppe 2B). I januar meddelte IARC, at det vil “koordinere udviklingen af en risikovurdering af eksponering for 5G, der skal offentliggøres i 2025.

I mellemtiden er Hardell og Nilsson allerede i færd med at gennemføre deres tredje case-rapport om 5G’s sundhedseffekter på mennesker og håber at offentliggøre den i næste måned.

Mens de to første rapporter fokuserede på sundhedseffekter forbundet med at bo under en 5G-basestation, fortalte de Defender, at deres næste sagsrapport vil dokumentere de sundhedsmæssige virkninger, som folk, der bor på tværs af gaden overfor en mobilmast, oplever.

“Det er også meget alarmerende [situationer],” sagde Nilsson.

Mona Nilsson fortalte, at de allerede har modtaget en måling på 2,5 millioner mikrowatt pr. Kvadratmeter (μW / m2) – “hvilket er det højeste niveau, som vores måler kan måle” – i en afstand af 60 meter fra basestationen, så folk, der bor inden for denne afstand, kan blive påvirket af stråling.

Lennart Hardell understreger, at case-fremstillinger kan have stor betydning over tid. “Det [5G] minder mig om mine undersøgelser af phenoxyherbicider og dioxiner – det hele startede med case-rapporter,” fortæller Hardell.

Han kaldte de kemiske herbicider Agent Orange stoffer med henvisning til, hvordan amerikanske militærstyrker brugte dem under Vietnamkrigen til at fjerne skovdække og afgrøder til nordvietnamesiske og vietnamesiske tropper.

I 1970’erne sagde Hardell, at han bemærkede, at nogle af hans patienter, der arbejdede i den svenske skovindustri – der havde til opgave at sprøjte løvfældende træer med disse herbicider – udviklede en sjælden form for kræft kaldet bløddelssarkom.

Efterfølgende skrev han og offentliggjorde en case-rapport om det, hvilket førte til yderligere undersøgelser.

“Der var meget modstand fra skovbrugs-, industri- og landbrugssektoren,” sagde han.

20 år senere klassificerede IARC disse typer dioxiner som kræftfremkaldende for mennesker (gruppe 1),” sagde Hardell.

Hardell sagde også, at hans casestudier blev brugt af den amerikanske regering til at yde kompensation til vietnamkrigsveteraner, der blev udsat for Agent Orange.

RF-EMF-retningslinjerne er branchevenlige og ikke baseret på videnskab

ICNIRP, Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse, er en privat NGO registreret i München, Tyskland, som “formåede at få samarbejdsstatus” med Verdenssundhedsorganisationen WHO for at “harmonisere RF-strålingsretningslinjerne over hele verden”, fortalte Hardell i en review artikel fra 2021.

Hardell påpeger at ICNIRP udpeger sine egne medlemmer og er lukket for gennemsigtighed.

ICNIRP har kun offentliggjort tre artikler med retningslinjer for eksponering for RF-EMF, sagde han.

“Kun termiske (opvarmning) virkninger af RF-stråling anerkendes, hvilket udelukker enhver undersøgelse, der viser skadelige virkninger ved lavere ikke-termiske intensiteter,” sagde Hardell.

ICNIRP-retningslinjer er indstillet til at tillade meget høje eksponeringsniveauer, så introduktionen af denne teknologi ikke kan hindres, sagde han og tilføjede, at de gavner industrien, mens de er til skade for menneskers sundhed og miljøet.

“Faktum er,” tilføjede Hardell, “at ICNIRP-retningslinjerne aldrig er blevet udfordret af industrien i peer-reviewede artikler, som skal tages som et grønt kort for accept af industrien.”

I 2020 sagde ICNIRP-vicepræsident Eric van Rongen, Ph.D., at 5G er sikkert for mennesker, så længe ICNIRP-grænserne ikke overskrides. Van Rongen sagde også, at ICNRIP’s retningslinjer for:

“Sikkerheden ved 5G” er blevet “udviklet efter en grundig gennemgang af al relevant videnskabelig litteratur”.

Mona Nilsson udtaler imidlertid, at ICNIRP’s retningslinjer blev udviklet ved at tage et gennemsnit af RF-niveauer over 6 minutter, hvilket skjuler den faktiske fare, fordi 5G-tårne kan udsende pulserende signaler.

Tidligere forskning har vist yderligere risici med pulserende stråling, sagde Nilsson.

Hun fortæller, at ifølge forfatterne af en gennemgang fra 1971 af EMF videnskabelige undersøgelser udført indtil da, konkluderede forskere i USSR, USA og Tjekkoslovakiet uafhængigt af hinanden, at pulserende bølgestråling kan forårsage større biologiske effekter hos dyr – herunder skade på organerne og død – end den samme frekvens, når den ikke pulseres.

Nilsson sagde, at det var uvidenskabeligt af van Rongen at hævde, at undersøgelser har bevist 5G’s sikkerhed, når det kommer til menneskers sundhed.

“Eric van Rongen vil ikke være i stand til at henvise til sådanne undersøgelser, fordi de simpelthen ikke eksisterer!” sagde hun.

Artiklen er skrevet af Suzanne Burdick, Ph.D., er reporter og forsker for The Defender med base i Fairfield, Iowa. Hun har en ph.d. i kommunikationsstudier fra University of Texas i Austin (2021) og en kandidatgrad i kommunikation og ledelse fra Gonzaga University (2015). Hendes stipendium er blevet offentliggjort i Health Communication. Hun har undervist på forskellige akademiske institutioner i USA og taler flydende spansk.

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.