Første dyreforsøg: 5G beskadiger nerveceller i hjernen

Den første undersøgelse, som har undersøgt virkningerne af 5G-lignende mobilstråling på dyr, observerede alvorlig skade på hjernen.