Første dyreforsøg: 5G beskadiger nerveceller i hjernen

Den første undersøgelse, som har undersøgt virkningerne af 5G-lignende mobilstråling på dyr, observerede alvorlig skade på hjernen efter blot en måneds eksponering med 2 timer om dagen. Hos de udsatte dyr sås en øget forekomst af beskadigede nerveceller i den del af hjernen (hippocampus), der er vigtig for blandt andet hukommelse og indlæring. På sigt øges risikoen for demens.

Foto: Robina WeermeijerUnsplash

Forskerholdet bag eksperimenterne kommer fra forskellige universiteter i Tyrkiet. Resultaterne blev offentliggjort i oktober 2022 i det videnskabelige tidsskrift Journal of Chemical Neuroanatomy.

I alt 28 rotter indgik i forsøgene. Halvdelen blev udsat for 5G-lignende stråling (3,5 GHz, GSM moduleret). Halvdelen var ueksponerede kontroller. Halvdelen af de udsatte og ueksponerede rotter havde diabetes, mens resten var raske. Forskerne ønskede at undersøge, om 5G især påvirker diabetes. De udsatte dyr blev udsat i to timer om dagen, 5 dage om ugen i en måned.

Eksponering et godt stykke under de nuværende tilladte strålingsniveauer

Eksponeringsniveauet på 1,6 W/m² lå klart under de nuværende referenceværdier for tilladt stråling fra 5G, 4G og 3G på 10 W/m² (10.000.000 µW/m2) som er anbefalet af ICNIRP, teleindustriens private NGO. Den danske sundhedsstyrelse fremfører ligeledes at 10 W/m² i gennemsnit over 6 minutter vil beskytte alle med en god margin overfor skadelige sundhedseffekter. Det på trods af omfattende beviser for det modsatte og på trods af, at der er en fuldstændig mangel på videnskabelig dokumentation for, at en så høj eksponering ikke fører til skadelige sundhedsvirkninger, når mennesker udsættes i lang tid som i virkeligheden.

Kan forårsage demens

Resultaterne af det første 5G-dyreforsøg viser, at 5G-eksponeringen førte til, at nerveceller blev beskadiget i den del af hjernen, der er vigtig for blandt andet hukommelse og læring (hippocampus). Skaderne var større i de to udsatte grupper sammenlignet med de ueksponerede kontroller, og skaden var værre i diabetesgruppen.

I de to udsatte grupper (rask og diabetes) sås øget oxidativ stress i hjernen, og effekten var større i den eksponerede diabetesgruppe.

“Det viser, at langvarig eksponering for 3,5 GHz kan føre til demens i en senere alder,” skriver forskerne.

Berørte hormoner, der regulerer appetitten

Forskerne observerede også, at strålingen påvirkede niveauerne af nesfatin, irisin og ghrelin. Niveauet af hormonet ghrelin steg i de to udsatte grupper, mens niveauerne af hormonerne nesfatin og irisin faldt.

Ghrelin er et hormon, der stimulerer appetitten. Tidligere forskning har vist en sammenhæng mellem øget fødeindtagelse og eksponering for lignende stråling, og forskere har vurderet, at stråling fra trådløs teknologi kan have bidraget til fedmeepidemien, der ses i store dele af verden. Vægten steg mere i den raske 5G-eksponerede gruppe sammenlignet med den ikke-eksponerede, men ikke i diabetesgruppen.

Nesfatin er også involveret i regulering af fødeindtagelse, men hormonet er også vigtigt for andre funktioner i hjernen såsom stress, humør, søvn og har også en beskyttende virkning på nervesystemet.

Irisin er blevet kendt for sin betydning i behandlingen af metaboliske sygdomme som fedme og diabetes, men også til behandling af degenerative sygdomme. Irisin, som produceres under træning, har antiinflammatoriske virkninger, modvirker oxidativ stress og anses generelt for at have en beskyttende virkning på centralnervesystemet.

Svensk forskning viste nervecelledød i 2003

Den svenske forskergruppe på Lunds Universitetshospital, under hjernekirurg professor Leif Salford, offentliggjorde i 2003 resultater, der viste, at GSM-stråling forårsagede nervecelledød i hjernen hos forsøgsdyr. Resultaterne blev offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Environmental Health Perspectives i artiklen Nervecelleskader i pattedyrs hjerne efter udsættelse for mikrobølger fra GSM-mobiltelefoner. (2)

I et interview med BBC i artiklen “Mobiltelefoner ‘kan udløse Alzheimers’s'” udtalte professor Leif Salford i 2003, at resultaterne viser, at stråling kan forårsage Alzheimers, der opstår tidligere i livet. Som i den nye 5G-undersøgelse blev dyrene udsat for stråling, der var signifikant under de nuværende tilladte strålingsniveauer i kun 2 timer om dagen i 50 dage.

800 undersøgelser

Næsten 800 undersøgelser viste ifølge professor Henry Lais opgørelse, at stråling fra trådløs teknologi forårsager oxidativt stress, genetiske effekter/DNA-skader eller skadelige effekter på hjernen, hvilket Radiation Protection Foundation rapporterede om i sommeren 2022. Tilbage i 2004 viste et stort EU-finansieret forskningsprojekt kaldet REFLEX på overbevisende vis, at mobilstråling forårsager DNA-skader i celler. (3)

De ansvarlige myndigheder fortsætter med at afvise

Siden 2003 er disse alvorlige resultater blevet afvist og nedgjort af de ansvarlige myndigheder i Sverige, bl.a. med henvisning til deres ekspertvurderinger, som altid har været domineret af personer med interessekonflikter i form af medlemskab af ICNIRP og/eller finansiering fra teleselskaberne. ICNIRP, teleindustriens private NGO, har anbefalet de eksisterende referenceværdier som har en særdeles stor økonomisk betydning for teleselskaber, som ville vise sig at være utilstrækkelige, hvis de negative virkninger under referenceværdierne blev anerkendt. Sundhedsstyrelsen i Danmark læner sig både op af ICNIRP og af de svenske strålemyndigheder.

ICNIRP er blevet kritiseret i mange år. Senest i en artikel fra den nye organisation The International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields, ICBE-EMF, der fastslår, at ICNIRP’s tilladte referenceværdier for stråling er baseret på forældede falske antagelser, der antager, at stråling kun kan skade, hvis den er så intens, at den fører til øjeblikkelig opvarmning – på trods af at dette er blevet tilbagevist i de senere år af hundredvis af forskningsresultater. ICBE-EMF anmoder derfor om, at der udvikles nye, betydeligt lavere grænseværdier, og at 5G’s videre udbredelse stoppes.

5G er en forbrydelse mod befolkningen

5G er blevet rullet ud i stor skala i løbet af de sidste to år uden nogen forskning, der viser, at teknologien ikke skader menneskers og dyrs sundhed. Der var ikke foretaget nogen forskning før februar 2022 om 5G’s indvirkning på mennesker, dyr eller miljøet generelt. Den franske myndighed ANSES konkluderede i januar 2020, at der ikke var nogen som helst forskning om virkningerne af de frekvenser, 5G bruger (frekvenser mellem 3 og 4 GHz og 26 GHz). Den første undersøgelse indtil videre for at studere virkningerne af 5G er et svensk casestudie, som blev offentliggjort i sin fulde længde i januar 2023. Det viste, at en 5G-basestation forårsagede en dramatisk stigning i strålingseksponering i et hjem samt på kort tid gav så alvorlige symptomer, at det blev umuligt for beboerne at bo i hjemmet.

Mange forskere og organisationer, der arbejder med spørgsmålet om sundhedsrisici ved denne form for stråling, har protesteret og advaret. Mere end 430 internationale og uafhængige forskere og læger med ekspertise indenfor området har siden 2017 underskrevet 5G-appellen, som siger, at der er fuldstændig mangel på forskning, der har undersøgt virkningerne af 5G, og at der bør indføres et moratorium for 5G, da det kan frygtes, at 5G kan forårsage alvorlige potentielle sundhedsmæssige konsekvenser. Dette skyldes, at 5G vil føre til en massiv stigning i stråling, der allerede har vist sig at være skadelig ved andre frekvenser.

I lyset af de første to undersøgelser, der nogensinde er udført på 5G, bør forskernes opfordring til et moratorium følges, og udrulningen stoppes. Fortsat tvangsudsættelse af mennesker for dokumenteret skadelig stråling – som aldrig er påvist at være uskadelig – må betragtes som en grov overtrædelse af folkeretten. Eksponeringen er ikke frivillig og er ikke blevet tilføjet efter informeret samtykke. En basestation kan etableres i nærheden af folks hjem fra den ene dag til den anden, uden at de berørte lokale beboere informeres på forhånd. Kun en aftale med ejendomsejeren af det sted, hvor basestationen skal opføres, er påkrævet.

At masseudsætte mennesker for en stråling, der gentagne gange har vist sig at forårsage sådanne skader, at det i det lange løb kan føre til degenerative sygdomme og kræft, er utvivlsomt en alvorlig forbrydelse, og at dette kan fortsætte, viser, at der er noget alvorligt galt i vores samfundssystem.

Kilder:
Artiklen er en delvis oversættelse af artiklen fra Strålskyddsstiftelsen:
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/10/25/forsta-djurstudien-hittills-5g-skadar-nervceller-i-hjarnan/

1) ‘Effects of 3.5 GHz (5G) Radiofrequency Radiation on Ghrelin, Nesfatin-1, and Irisin Levels in Diabetic and Healthy Brains’ Journal of Chemical Neuroanatomy
2) Nerve cell damage in mammalian brain after exposure to microwaves from GSM mobile phones, Leif G Salford et al.
3) EU Reflex study shows DNA damage caused by radiation from wireless devices and mobile phones

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.