“Eksperterne”

Indhold:

Introduktion
Interessekonflikter
Danske “eksperter”:
– Gert Frølund Pedersen
– Lars Dittmann
– Christoffer Johansen
– Aslak Harbo Poulsen
Internationale “eksperter”:
– Maria Feychting
– Anders Ahlbom
– Theodoros Samaras
– Eric van Rongen
– Rodney Croft
– Alexander Lerchl
– Martin Röösli
– Anke Huss
De internationale råd og deres medlemmer
– COSMOS projektet
– Sverige: Det Videnskabelige råd om elektromagnetiske felter
– Holland: Det hollandske sundhedsråd
– Schweiz: BERENIS
– Finland: STUK, den finske myndighed der overvåger stråle- og den nuklearsikkerhed.

Introduktion

De nu 430 forskere, der pr. 10. januar 2023 har skrevet under på den 5G-kritiske appel (http://www.5gappeal.eu/) kommer ikke til orde i de danske medier. Det til trods for at flere af appellens forskere har ledet nogle af verdens største og dyreste forskningsprojekter, som har konkluderet, at der var skadelige effekter i celle- og dyrestudier og kræftsammenhæng i patientundersøgelser.
Derimod er der rigelige spalteplads til nogle få hvidvasknings-eksperter, som bliver brugt igen og igen i de danske medier.
Et eksempel på det kunne være denne artikel fra DR: “7 myter om 5G som florerer på Facebook – og eksperternes svar.
Artiklen er fra den 31. maj 2019, men opdateret 6. juni 2019.
https://www.dr.dk/nyheder/indland/7-myter-om-5g-som-florerer-paa-facebook-og-eksperternes-svar

Mere om medierne: https://nejtil5g.dk/medierne/kritik-og-klager-over-danske-mediers-behandling-af-5g/

Der henvises en del til teleindustriens NGO ICNIRP, The International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection. For flere henvisninger og mere info se her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

Interessekonflikter

Forskerne og organisationerne
Klik på et navn eller en organisation for at finde ud af, hvordan de indbyrdes er forbundet.
https://www.kumu.io/Investigate-Europe/whos-who

En hurtig oversigt kan du få via nedenstående oversigt.
Alle der har et kryds i medlemskab af teleindustriens NGO ICNIRP er pr. definition ikke uafhængige uanset hvilket andet forum de måtte befinde sig i.

Du kan finde mere om ICNIRP, interessekonflikter m.m. her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

En kort oversigt over de oftest brugte “eksperter”:

Danske:

Gert Frølund Pedersen. Professor i trådløs kommunikation ved Aalborg Universitet.

Gert Frølund Pedersen, ansat ved mobilinstitut på Aalborg Universitet, professor ved Institut for Elektroniske Systemer, Det Tekniske Fakultet for IT og Design samt Professor ved Antennas, Propagation and Millimetre-Wave Systems (APMS). Instituttet er hovedfinansieret af teknologiindustrien, og instituttet fungerer reelt som en samlet udviklingsafdeling for trådløse producenter (se kilder nedenfor). Samtidig ejer og sælger han antennepatenter. Han angiver selv på sin LinkedIn profil, at han har mere end 25 patenter. Ikke underligt at han mener, at der ingen grund er til at bekymre sig. Han udtaler sig gerne om sundhedsaspekterne, mens han pointerer at han jo blot er ingeniør – så er han dækket ind. Flere eks.:
Om EHS:
”Jeg tror, der er nogen, der virkelig føler, at de er blevet syge af det her pga. radiobølger og er meget overbeviste om det, og så kan det være meget svært, når vi kommer som eksperter og siger: Vi kan ikke sige noget.”
Fra DR „Så vidt vi ved“, d.4. juli 2019 .

Giver det mening at sætte 5G på pause?
”Altså nu er jeg jo teknikker, så det må lægerne tage stilling til. Jeg kan ikke se det. Frekvenserne er allerede brugt nu brugt til satellit kommunikation og militærets kommunikation gennem rigtig mange år.”
Fra DR „Så vidt vi ved“, d. 4. juli 2019 .

Om stigning i risikoen for hjernekræft:
“Ja, der er nogle forskere, som lever lidt af det der, og deres kritik har stor gennemslagskraft i medierne, fordi de puster til en generel frygt.“
Kristelig Dagblad, 17. januar 2020

“En årsag til bekymringen for bølgerne er, at man ikke kan se dem“
Kristelig Dagblad, 17. januar 2020

https://vbn.aau.dk/da/persons/110544
http://www.brainsbusiness.dk/dk/arrangementer/brainsbusiness-arrangementer/antennelab.htm
https://www.youtube.com/watch?v=BbldUu7OFQk&feature=youtu.be

Lars Dittmann. Professor ved DTU.

Lars Dittmann, professor i fotonik ved DTU. Dvs. forskning i at forstå lysets natur og alle de måder, hvorpå vi kan kontrollere og bruge lys f.eks. laser og lyslederkabler. Da Lars Ditmanns udgangspunkt er et andet end de oftest citerede eksperter er hans konklusion ofte også lidt anderledes. Således kan han citeres fra en artikel i Altinget.dk fra den 25. marts 2019 (1): 

”Konklusionen bliver derfor, at 5G ikke er løsningen på alt. Der er store fordele ved at beholde både 3G og 4G samt videreudbygge de kablede netværk, ikke mindst for virksomheder og myndigheder, der har brug for lukkede, sikre, stabile netværk. 5G bør derfor betragtes som et alternativ og fortrinsvis bruges til de ting, der nødvendigvis er trådløse.”

Ved et borgermøde om 5G den 29. maj i Gilleleje (2) udtaler Lars Ditmann bl.a.:
”Jeg respekterer fyldt ud folk som er følsomme overfor elektromagnetisk stråling. Jeg tror, at vi i vores kroppe er meget mere kompleks. Jeg vil ikke afvise at.. jeg forstår godt folk, som bliver påvirket af det og får ubehag af det. Jeg tror 100 % på det. Vi forstår ikke de sanser vi har, og så kan man sige at det er meget trist og jeg håber da, man kan finde nogle løsninger på de folk, så de kan undgå de ubehag.”

I artiklen fra TV2Lorry er der så ikke så megen slingren. Om han er blevet irettesat er jo ikke godt at vide. Her udtaler han sig også om sundhedsrisici som han intet ved om.

Interview i Radio4 – 23. januar 2020 i anledning af Global 5G Protest Day. Professor Lars Ditmann kommenterer på kritikken af 5G sidst i udsendelsen. Han udtaler bl.a.:
Det er ikke korrekt at man bruger radarteknologien i 5G, det er der absolut ingen planer om på nuværende tidspunkt.”
Videre udtaler han bl.a.:
“Jeg forstår bare ikke hvorfor man lige præcis kaster sig over 5G. Der er så mange andre teknologier som har langt mere udbredelse og er langt mere intensive i energimængden fx Wi-Fi.”
Da Lars Ditmann bliver spurgt om Wi-Fi var det første man skulle slukke svarer han:
Wi-Fi i hvert fald for det er fuldstændig ukontrolleret og sender med meget høj effekt, og der er ikke nogen energistyring i Wi-Fi. Når folk har dårlig Wi-Fi, køber de en forstærker og så støjer det endnu mere og naboen gør det samme.”

(1) https://www.altinget.dk/forsyning/artikel/dtu-professor-5g-boer-ikke-vaere-fremtidens-eneste-netvaerk-i-danmark
(2) https://youtu.be/CvvJM-RQJ24 og https://nejtil5g.dk/videoer/borgermoeder/
(3) https://www.tv2lorry.dk/helsingoer/helsingoer-har-faaet-5g-forening-vil-maale-straaling-i-folks-hjem

Christoffer Johansen. Pressefoto: Kræftens Bekæmpelse.

Christoffer Johansen. Indtil den 1. juli 2020 Sundhedsstyrelsens eneste rådgiver på området, professor og overlæge på onkologisk klinik (Medicinsk behandling og strålebehandling af kræft) på Rigshospitalet og forsker ved Center for Kræftforskning hos Kræftens Bekæmpelse. Han stod bag Den danske kohorteundersøgelse (1) der bla. blev finansieret af mobilindustrien, Sonofon og TDC Mobil samt bidrag fra Kræftens Bekæmpelse og IEI. Designet til undersøgelsen ligner nøje det koncept IEI brugte ifm. en radar undersøgelse i USA. 2 eksperter fra IEI indgik i undersøgelsens første fase (2).
Den danske kohorte undersøgelse blev udsat for en omfattende og sønderlemmende international kritik fra en lang række forskere (3) som bad British Medical Journal om at trække studiet tilbage. Det forlyder, at det anvendes på højere læreranstalter i USA som skoleeksempel på uredelig og fejlbehæftet forskning.
Da IARC i 2011 skulle klassificere elektromagnetisk stråling blev al relevant forskning gennemgået, og IARC endte med at lægge vægt på studier, som viser kræftsammenhæng med mobiltelefoni. På cirka en hel side (fra side 199) kritiserede IARC’s ekspertgruppe det danske studie, som slet ikke viser, om mobilbrugerne i undersøgelsen rent faktisk talte i mobiltelefon, lagde den i skuffen eller lånte den ud til hustruen eller husbonden. Det kaldte IARC for “flere kilder til misklassifikation”. (4)
Christoffer Johansens forskningsliste viser bemærkelsesværdig lidt forskning indenfor ikkeioniserende forskning/EMF/RFR inden for de sidste 16 år (5). Et relevant spørgsmål er om Christoffer Johansen kan siges at være tilstrækkelig opdateret på området i forhold til at være den eneste konsulent, som Sundhedsstyrelsen hidtil har anvendt.
(1) http://www.bmj.com/content/343/bmj.d6387?tab=responses
(2)  https://nejtil5g.dk/dokumenter/iei-international-epidemiology-institute/
(3)F.eks:
https://www.researchgate.net/publication/228111018_Review_of_four_publications_on_the_Danish_cohort_study_on_mobile_phone_subscribers_and_risk_of_brain_tumors
https://www.bmj.com/content/343/bmj.d6387/rapid-responses
(4) https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono102.pdf
(5) https://www.ft.dk/samling/20121/almdel/suu/spm/566/svar/1054998/1250708.pdf
Mere om Christoffer Johansen findes her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/christoffer-johansen/

Aslak Harbo Poulsen. Profilbillede på linkedIn.

Aslak Harbo Poulsen, Epidemiologist ph.d. forsker ved Kræftens Bekæmpelse siden 2001. Han er projektleder for den danske del af COSMOS projektet under Kræftens Bekæmpelse. Aslak Harbo Poulsen var en del af forskergruppen bag det danske kohortestudie, (1) der skulle undersøge sammenhængen mellem hjernekræft og mobiltelefoni. Studiet, skulle have være en frifindelse af mobiltelefoni, men blev bl.a. stærkt kritiseret af det internationale forskninhgsmiljø samt af WHO’s ekspertpanel i 2011, der valgte at lægge vægt på forskning, der viste en kræftsammenhæng. Hertil var studiet finansieret af tilskud fra to teleselskaber (TeleDanmarkMobil og Sonofon); International Epidemiology Institute (IEI) (2), Rockville, MD; og af Kræftens Bekæmpelse. Hvilket fremgår af undersøgelsen. (3)
I en artikel fra DR (4) udtaler Aslak Harbo følgende: “Den eksisterende teknologi, 3G-antenner og 4G-antenner, er ikke bevist helbredsskadelig. Der kan godt være enkeltstudier, der finder en sammenhæng, men hvis man laver en samlet vurdering af den eksisterende litteratur, så ser det ikke ud til, at der er noget, altså nogen helbredseffekt f.eks. i forhold til cancer.”
Videre citeres han for: “Det er naturligt, at man bliver bekymret, når der er noget, man ikke forstår, eller man ikke kender.” Mon det er de nu 417 fagforskere fra 5G appeallen han tænker på? (5)
Man kan til gengæld være lidt usikker på, om Aslak selv forstår, hvad han har med at gøre – citat fra samme artikel: “Typisk er den største kilde til eksponering din egen mobiltelefon. Og jo bedre signal du har, jo mindre eksponering har du faktisk. Så på den måde kan man sige, at muligvis giver det faktisk mindre eksponering, i hvert fald mindre høj eksponering, når du har mange antenner, så du har bedre dækning.” Korrekt at strålingen fra telefonen bliver mindre med god dækning, men det ændre ikke ved at bl.a. pulseringen, som netop giver biologiske effekter, er kraftig stigende ved 4G, 4G+ og snart et 5G netværk.
Aslak Harbo Poulsen er også medlem af Det Videnskabelige råd om elektromagnetiske felter, som er den svenske stats strålingsmyndighed, SSM, et såkaldt uafhængig forskningsråd (se mere nedenfor). SSM har dog en lang tradition for en tæt relation til ICNIRP. Ud af de 9 medlemmer af det svenske forskningsråd er de 3 direkte medlem af ICNIRP, mens de øvrige mere eller mindre indtager ICNIRP’s holdninger til EMF, ved primært kun at anerkende, at det er opvarmningen, der giver effekter.
Kilder:
1) https://nejtil5g.dk/dokumenter/christoffer-johansen/
2) https://academic.oup.com/jnci/article/93/3/203/2906436
3) https://nejtil5g.dk/category/iei-international-epidemiology-institute/
4) https://www.dr.dk/nyheder/indland/7-myter-om-5g-som-florerer-paa-facebook-og-eksperternes-svar
5) http://www.5gappeal.eu/

Internationale

Maria Feychting, professor i epidemiologi. Profilbillede fra ITU.

Maria Feychting, professor og kræftforsker ved den medicinske læreanstalt, Karolinska Institutet i Stockholm. I artikler og udtalelser beroliger hun befolkningen om den trådløse teknologi og forsvarer de grænseværdier, hun selv har været med til at vedtage fra sin toppost som næstformand i den magtfulde international industri-NGO, ICNIRP. Ifølge ICNIRP har hun udfyldt følgende roller: Vice Chair 2012-2020, Commission Member 2008-2020, SCI (Epidemiology) Member 2000-2008. Sidder nu i 2 projektgrupper under ICNIRP: Videnshuller vedr. RF-viden (bl.a. sammen med Martin Roosli) og en projektgruppe vedr. kort bølgelængde lys og døgnrytme.
ICNIRP rådgiver Danmark og cirka 50 andre lande om grænseværdien for mobilstråling. ICNIRP vælger suverænt sine egne medlemmer selv i lukkede valgprocesser.
Maria Feychting har desuden forsket for millioner af kroner, som nordisk teleindustri for år tilbage stillede til rådighed for Karolinska Institutet og forskningsprojektet Cosmos, der skulle undersøge, om der er sammenhæng mellem mobilopkaldstider og øget sygelighed. I Sverige blev projektet finansieret af Telia, Telenor og Ericsson med cirka 7 mio. svenske kroner for en projektperiode, der varede fra 2007 til 2012.
I Danmark er Kræftens Bekæmpelse officiel forskningspartner, og studiet forestås af omtrent det samme hold, som fra 1994 og cirka 20 år frem udførte den store danske kohorteundersøgelse af mobiltelefoni og kræft, som Danmarks to største mobilselskaber finansierede med 1,5 mio. kr. (2020-omregnet).
Selv mener hun ikke at der er en interessekonflikt. Det skyldes, at den svenske innovationsstyrelse, Vinnova, modtog pengene fra teleindustrien og fordelte millionerne til de bedst egnede forskere. “Jeg tror ikke, det er et problem, fordi midlerne formidles gennem tredjeparter, der fungerer som firewalls mellem os forskere og industrien, hvilket garanterer os uafhængighed,” udtalte hun.
Men Ny Teknologi dokumenterer, at denne “firewall” mangler. Kontakter mellem industri og forskere indberettes ikke som fastsat i aftalen. Trods en erklæring i aftalen om, at den vil “sikre, at alle forbindelser” mellem virksomhederne og forskerne er “gennemsigtige”, anmoder Vinnova ikke om særlige mødereferater. Forskerne har nævnt kontakter til industrien i statusrapporter til Vinnova. Der er dog ingen oplysninger om mødedato, dagsorden eller deltagere. Der er ingen notater om sådanne møder i myndighedens dokumentliste i sagen.

Om den internationale EMF Scientist Appeal: “Ikke videnskabeligt uddannet.” “Det er bedre at stole på videnskabelige kompileringer foretaget på vegne af etablerede / offentlige organisationer som WHO, EU SCENIHR, Public Health England, HEALTH COUNCIL OF THE NETHERLANDS og SSM (Radiation Safety Authority) i Sverige.”

Det udtalte Maria Feychting til den svenske Expressen tilbage til den 13. april 2020, længe før rapporten fra Det nationale sundhedsråd i Holland kom den 2. september 2020. I rapporten anbefaler Det hollandske sundhedsråd bl.a.:
1) overvågning af eksponering før, under og efter udrulningen af ​​5G-systemerne af hensyn til eventuelle langsigtede sundhedsrisici som så kan være estimeret bedre.
2) forskning i bl.a. forholdet mellem eksponering for 5G anvendte frekvenser og forekomsten af kræft, nedsat mandlig fertilitet, dårlig graviditetsresultater og fosterskader.
3) ikke at bruge 26 GHz frekvensbånd til 5G så længe som de potentielle sundhedsrisici har ikke været undersøgt.
4) at tage en forsigtig tilgang og holder eksponeringer så lave som det med rimelighed kan opnås.

Maria Feychting, skrev i en e-mail til det svenske Expressen, at der ikke er noget grundlag for påstande om, at 2G, 3G, 4G eller 5G vil påvirke immunsystemet.
“Hvis det var på den måde, ville vi i lang tid have set en øget forekomst af smitsomme sygdomme i de fleste lande, som ikke er observeret. Generelt er der tværtimod set en reduktion i dødeligheden.”
Det fremgår af en artikel i Expressen, som omhandler 5G, corona og nedbrænding af talemaster i England.
“Når Expressen spørger Anders Sydborg fra Facebook -gruppen Strålningsupproret, hvilke kilder han baserer sin mening på, henviser han til The International EMF Scientist appel. Organisationen beskriver sig selv som “en troværdig og indflydelsesrig stemme”, der driver den offentlige mening mod FN, dens underorganisationer og medlemsstater for øget beskyttelse af sundheden mod udsættelse for stråling.”
Men Maria Feychting mener, at den internationale EMF Scientist Appeal ikke er en videnskabelig organisation:
“Mange af dem, der er anført der, er ikke videnskabeligt uddannede eller har deres videnskabelige baggrund inden for et helt andet forskningsområde og / eller er ikke længere videnskabeligt aktive. Jeg synes, det er bedre at stole på videnskabelige kompileringer foretaget på vegne af etablerede / offentlige organisationer som WHO, EU SCENIHR, Public Health England, Health Council of the Netherlands og SSM (Radiation Safety Authority) i Sverige.”
Mon Maria Feychting ville henvise til Health Council of the Netherland i dag? Interessant er det, at i rådet deltog også medlemmer af ICNIRP – den privatejede teleindustri NGO – nemlig:
Eric van Rongen: den ene af ​​de to sekretærer i den nederlandske komité for EMF. Formand for ICNIRP siden 2016 og næstformand fra 2020. Han var stadig formand under udarbejdelsen af ​​2020. Har længe været medlem af industriorganisationen IEEE, som repræsenterer militær-, tele- og el-industrien.
Anke Huss: Institut for Risikovurderingsvidenskab, University of Utrecht, også medlem af ICNIRP
Zenon Sienkiewicz: inviteret med som ekspert af den nederlandske komité for EMF. Han var medlem af ICNIRP under udarbejdelsen af ​​ICNIRP 2020-retningslinjerne.
Alle tre er medunderskrivere på den hollandske rapport.
Kilder:
https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/masterna-branns-for-coronateori-utan-belagg/
https://emfscientist.org/
https://www.nyteknik.se/digitalisering/stralforskare-kringgar-avtalet-om-oberoende-6417308
https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health
https://www.facebook.com/groups/traadloesfritorsdag/permalink/639138510332203/

Anders Ahlbom er Maria Feychtings nærmeste professorkollega. Anders Ahlbom, aftalte direkte med mobilproducenten Ericsson, hvordan forskningsprojektet skulle foregå. Den 6. oktober 2011 sendte Anders Ahlbom en mail direkte til Ericsson med forsknings- og budgetplan, og han meddelte, at han efterfølgende ville bede mellemleddet, Vinnova, om at fordele pengene.
I maj 2011 blev det afsløret at Anders Ahlbom også arbejdede i Bruxelles som telelobbyist sammen med broderen Gunnar Ahlbom. Det blev afsløret kort før at Anders Ahlbom skulle deltage i WHO’s evaluering af kræft og mobiltelefoni i 2011.
WHO’s kræftagentur, IARC, satte ham direkte fra bestillingen, og bagefter trak han sig frivilligt som medlem i det videnskabelige råd hos den svenske stats strålesikkerhedsmyndighed, SSM, der regnes som en af verdens førende nationalråd på området. Han fortsatte dog i en årrække sit parløb med Maria Feychting på Karolinska Institutet i Stockholm. De skrev sammen et afsnit om mobilstråling i den svenske miljøsundhedsrapport fra 2017, hvor de sammen konkluderer, at der ikke er evidens for skadelige mobileffekter.
Anders Ahlbom var medlem af ICNIRP fra 1996 til 2008 samt formand for ICNIRP SCI (Epidemiology) i samme periode.

Mere om Maria Feychtings interessekonflikter og skandaler:
https://www.nyteknik.se/digitalisering/stralforskare-kringgar-avtalet-om-oberoende-6417308
https://stralskyddsstiftelsen.se/…/anders-ahlbom-and-maria…/
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/…/epidemiolo…/
https://microwavenews.com/news-center/anatomy-rumor/
https://microwavenews.com/news-tags/maria-feychting/
https://www.icnirp.org/en/about-icnirp/former-members/index.html


Theodoros Samaras. Billede fra Researchgate.

Theodoros Samaras, professor i fysik på Aristotle University of Thessaloniki i Grækenland som i en udsendelse på Detektor, sendt den 3. maj og opslag på DR.dk fra den 4. maj, 2019 citeres for ”Som det ser ud lige nu, er der ingen grund til at bekymre sig om 5G-netværket
Ved at google finder vi let følgende om hvilke interesser formanden for EU-kommissionens ekspertgruppe, SCENIHR, “Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks” (en paraply-betegnelse for EU-kommissionens ekspert-paneler ud i helbredsrisici forbundet med nye teknologier osv.) Theodoros Samaras også varetager. Samaras er medlem af industriorganisationen IEEE, som repræsenterer militær-, tele- og el-industrien. IEEE er den organisation som anbefaler grænseværdien for den tilladte stråling. ICNIRP (The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) baserer sine anbefalinger på dem som IEEE udarbejdede tidligt i 1980’erne. I 2010 – 2012 var Samaras konsulent for Vodafone-Panafone, en teleoperatør i Grækenland. IT’IS som er en schweizisk organisation, finansiereret af de store televirksomheder, oplyser at Samaras er deres rådgiver og tidligere var ansat der. Endvidere er han medejer af Thessaloniki Software Solutions S.A. Samaras kan således ikke på nogen måde anses som uafhængig ekspert.
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/doi_scenihr_samaras_en.pdf
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

Eric van Rongen. Billede fra Researchgate.

Eric van Rongen. PhD, radiobiology. Dvs. at han har en ph.d. (1989) vedr. radioaktiv bestråling af cancer. Dette fagområde er irrelevant i forhold til at kunne vurdere effekter af RF-EMR, idet mekanismerne er helt anderledes (fysiske mekanismer vs. biologiske mekanismer). Han kom til ICNIRP i 2001, var formand fra 2010 til maj 2020 og er nu næstformand. ICNIRP (1) (2) er en privat videnskabelig sammenslutning, der er registreret i Tyskland. På trods af sin ikke-officielle status er ICNIRP blevet den faktiske videnskabelige myndighed for sikkerhedsretningslinjer vedr. eksponering for elektromagnetisk stråling for de fleste europæiske stater.
Eric van Rongen er ligeledes videnskabelig sekretær i det nederlandske sundhedsråds komité for elektromagnetiske felter (EMV) (3), samt komitémedlem i den svenske stats forskerkomité på området (SSM). Institutioner som Danmark traditionelt hidtil har lænet sig op ad.
Eric van Rongen har længe været medlem af industriorganisationen IEEE, som repræsenterer militær-, tele- og el-industrien. IEEE er den organisation som anbefaler grænseværdien for den tilladte stråling. DR’s Detektor bad den 3. maj 2019 flere eksperter om at forholde sig til den appel mod 5G, som 417 uafhængige internationale forskere indenfor EMF området har underskrevet (http://www.5gappeal.eu/). Eric van Rongen citeres for flg.: ”Med al respekt, så er mange af dem, der har skrevet under, ikke eksperter inden for området”. Han er også den, der i en reportage på CNBC den 27. marts 2019 sammenligner stråling fra mobilmaster med stråling fra en glødelampe, trods det på ingen måde er sammenligneligt.
Men man kan også finde citater som dette:
”Det (5G) er ikke sat op som et eksperiment med folkesundheden, men selvfølgelig kan man betragte det sådan. Det bliver nødvendigt at skaffe mere information om eksponering og alle de helbredsproblemer, der kan komme ud af det.”
Flere citater fra Eric von Rongens mund kan ses her:
https://tabttraad.home.blog/2020/09/27/uhorte-citater-om-5g-og-stralesikkerhed-af-mr-icnirp/

Interview med Eric Van Rongen, næstformand i ICNIRP:
“Den eneste etablerede effekt af radiofrekvensfelter er induktion af varme i væv.”

Om kritikken af ICNIRP’s nye anbefaling for retningslinjer (4) (5) fra Foundation for Research on Information Technologies in Society (IT’IS) er en uafhængig forskningsfond udtaler van Rongen: “Vi er bekendt med dette papir og har drøftet det i ICNIRP. Vi føler ikke, at det viser, at der faktisk med de højere frekvenser kan være et problem med de nuværende foreslåede grænser.”
Det er strålingseksperten Niels Kuster, PhD-forsker ved ETH Zürich, (5) og hans private, schweiziske forskerorganisation, IT’IS som bl.a. har kritiseret de gældende grænseværdier og forudsætningerne bag. Han og IT’IS har sået tvivl om hvorvidt grænseværdierne for 5G antennerne vil beskytte huden mod de opvarmningsskader som grænseværdierne er beregnet til. (6) (7) (8)
Om hans opfattelse af den mangeårige og ekstremt kostbare amerikanske National Toxicology Program (NTP) undersøgelse (9) udtaler van Rongen: “Mest sandsynligt bidrog opvarmningseffekten af de store hanrotter til den øgede risiko for denne hjertetumor.”
Artiklen fra Investigate Europe er fra den 2. april 2020. (10)
Kilder:
1) https://www.icnirp.org/
2) https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
3) Van Rongen er dermed også medunderskriver af 5G-rapport fra Det nationale sundhedsråd i Holland: Fra konklusionen: “Rådet kan ikke besvare spørgsmålet, om eksponering for 5G-frekvenser rent faktisk udgør sundhedsrisici. Dette skyldes, at det ikke vides på hvilket niveau af eksponeringseffekter, der kan forekomme, eller hvor høj eksponeringen for mennesker vil være, efter 5G-systemerne er taget i brug.” Rapporten blev udgivet den 2. september 2020.
https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health
4) https://www.icnirp.org/cms/upload/consultation_upload/ICNIRP_RF_Guidelines_PCD_2018_07_11.pdf
5) https://nejtil5g.dk/dokumenter/icnirp-og-de-nye-2020-graensevaerdier/
6) https://itis.swiss/who-we-are/staff-members/all-staff/niels-kuster/
7) https://academic.oup.com/rpd/advance-article-abstract/doi/10.1093/rpd/ncz293/5707344?redirectedFrom=fulltext
8) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30247338/
9) https://nejtil5g.dk/dokumenter/cancer/
10) https://www.investigate-europe.eu/en/2020/%E2%86%92-eric-van-rongen-of-the-international-commission-on-non-ionising-radiation-protection-we-need-more-studies-on-5g-but-it-is-not-icnirps-task-to-decide-that/

Rodney Croft

Rodney Croft har været ICNIRP-formand siden maj 2020. Valget fandt sted på ICNIRP’s generalforsamling 20. november i München.
“Rodney Croft er professor i sundhedspsykologi ved School of Psychology, University of Wollongong, Australien. Han fik grader i filosofi og psykologi, før han afsluttede sin ph.d. i psykologi ved University of Wollongong i 2000, og arbejdede derefter inden for kognitiv neurovidenskab som postdoc ved Imperial College, London og derefter ved Swinburne University, Australien. Hans forskning fokuserer på afgrænsningen af ​​menneskelig hjernefunktion, især når det drejer sig om midler, der kan have indflydelse på den (f.eks. Elektromagnetiske felter, ulovlige og medicinske lægemidler), samt psykiatri mere generelt. Han har været involveret i forskning i ELF og RF ikke-ioniserende stråling siden 2000 og har primært anvendt elektroencefalogrammet som et middel til at observere subtile ændringer i hjernens funktion. Han deltager i en række nationale og internationale videnskabelige og regeringsudvalg, var administrerende direktør for det australske Center for Radiofrequency Bioeffects Research (2004-2011) og er i øjeblikket direktør for det australske Center for Electromagnetic Bioeffects Research. Croft blev udnævnt i 2014 til associeret redaktør af BEMS-tidsskriftet og tiltrådte ICNIRP Biologisk stående udvalg i 2008 og hovedkommission i 2012.”
https://www.icnirp.org/en/about-icnirp/commission/details/chair.html
Rodney Croft bliver pr. juli 2024 afløst som formand af Akimasa Hirata, professor i elektroteknik ved Japans Nagoya Institute of Technology, 

Alexander Lerchl, professor i biologi og etik ved det private Jacobs University i Bremen, som skal forestå det store forskningsprojekt som er igangsat i Tyskland, hvor den tyske forbundsstat har lagt, hvad der svarer til 8 mio. danske kroner til at undersøge, om hudcellers DNA vil blive påvirket af de nye 5G-frekvenser fra 26 Gigahertz og opefter. Et af de dyreste biologiske grundforskningsprojekter, som skal undersøger strålingseffekter hos mennesker. (1) (2)
Alexander Lerchl har gennem en årrække været industri talsmand og bla. kendt for at forfølge andre forskere. I både 2015 og i 2020 tabte han et injurie søgsmål, grundet hans involvering i et forsøg på at feje EU’s 20 mio store REFLEX studie fra 2004 (3) ind under gulvtæppet med en større hetz med falske anklager. (4) (5) (6) Desuden blev han droppet til WHO’s IARC ekspert panel i 2011 grundet hans tilknytning til industrien og hans generelle adfærd.
ITEM replikations studiet (2015): At Lerchl var blevet sat under lup gjorde desuden, at han ikke kunne fuske med resultatet af hans replikations studie fra 2015, som replikerede ITEM studiet fra 2010.
Hensigten var at modbevise 2010-studiet, men han fandt med 2015 studiet præcis samme resultat som 2010 studiet: At ikke ioniserende elektromagnetisk stråling (trådløs teknologi) accelerer cancer/tumor vækst (i dette tilfælde i mus). (7) (8)

I en artikel i Tabt Trådt uddybes historien om Lerch: (9)
Uvelkommen hos WHO
Længe før, Alexander Lerchl blev dømt for injurier, mødte han selv modstand imod sin person på grund af sværtekampagnen.
I 2010 anmodede han om at bistå den ekspertgruppe, som skulle evaluere den mulige sammenhæng mellem mobiltelefoni og kræft hos WHO’s kræftagentur, IARC (International Agency for Research on Cancer). Lerchl forslog sig selv som arbejdsgruppens tekniske konsulent, men IARC bad ham om at blive væk. (10)
I et personligt brev, som senere blev gjort offentligt, begrundede IARC afslaget med, at halvdelens af Lerchls egen publicerede forskning ikke var originale undersøgelser. De var artikler med kritiske kommentarer imod forskningsresultater, som havde antydet, at mobiltelefoni kunne have helbredsskadelige effekter, og Lerchl havde også forlænget sin kampagne på andre formidlingsplatformer end forskningsartikler.

“Tager man ovennævnte punkter i betragtning, føler vi ikke, at din deltagelse vil bidrage til en balanceret afsøgning af konsensus i den kommende arbejdsgruppe”, skrev IARC i det afvisende svar.

IARC’s evalueringen sluttede i maj 2011 med, at radiofrekvent stråling blev klassificeret som muligvis kræftfremkaldende i WHO.

Det japansk-koreanske forskningsprojekt
Alexander Lerchl sidder dog fortsat på flere afgørende toppositioner i international strålingsforskning. Han er stadig helt inde i varmen, hvor de store positioner og pengeposer til forskning deles ud, og det er ikke nyt for ham, skriver Tabt Tråd.
Fra 2002 til 2008 var han en betydelig aftager af forskningsmidler fra det tyske mobilforskningsprogram, DMF (Deutsche Mobilfunk-Forschungsprogramm), som blev koordineret af den tyske strålebeskyttelseskommission, SSK. Teleindustrien leverede halvdelen af programmets budget på 17 millioner euro. Svarende til 160 millioner danske kroner.
I 2019 blev Alexander Lerchl udpeget til at sidde i det eksterne rådgivningspanel for det japansk-koreanske forskningsprojekt som er et stort toksikologisk dyreforsøg, der direkte skal efterprøve og replikere det resultat, som Det Nationale Toksikologiprogram (NTP) i USA offentliggjorde i 2018. NTP’s forskning konkluderede, at mobilstråling er kræftfremkaldende i forsøgsdyr.

Leder af sit eget nøglestudie om 5G
I 2019 modtog Alexander Lerchl en bevilling på cirka 8 millioner kroner fra den tyske forbundsstats strålingsagentur, BfS, som altså har valgt at fastholde et tæt samarbejde med Lerchl – på trods af injuriedommen i 2015. Forskningsprojektet skal undersøge, om de særligt høje frekvenser fra 26 Gigahertz og opefter, som er 5G-visionens mest teknologisk ambitiøse del, kan udgøre et skadeligt potentiale for DNA i menneske celler ved at bestråle laboratoriekulturer af hudceller med frekvenser, som planlægges til 5G-brug.

ICNIRP
Selv om Alexander Lerchl altså aldrig selv har haft sæde i ICNIRP, så regnes han som en fast del af det, som visse kritikere kalder for “ICNIRP’sfæren”. Det er ifølge Tabt Tråd blevet kritikernes måde at definere og afgrænse et netværk af magtfulde forskere og institutioner, som vogter over grænseværdien, som vi kender den, og som konsekvent afviser betydningen af forskningsresultater, som viser skadelige effekter.
Lerchl har dels arbejdet sporadisk for ICNIRP. Dels har han selv i årtier været tæt forbundet med BfS i München, som er Tysklands forbundsstyrelse for strålebeskyttelse. Måske skulle det rettelig havde heddet “BfS’færen”, for den tyske forbundsstats institution i München ligner et centerpunkt i den internationale strålingsforskning, hvor penge og indflydelse følger med.

Skal injuriedommen have konsekvenser?
Den strålingskritiske tysk-schweiziske miljøorganisation Diagnose:Funk, forlanger, at injuriedom nummer to får konsekvenser for Alexander Lerchl.
I en lang pressemeddelelse forlanger Diagnose:Funk nu, at den tyske strålingsmyndighed, BfS, fratager Alexander Lerchl ansvaret for det millioner dyre forskningsprojekt, som undersøger de uudforskede nye 5G-frekvenser for DNA-effekter. Projektet udføres på det privatdrevne Jacobs Universitet i Bremen, hvor Lerchl er professor.
Man forlanger, at det medicinske universitet i Wien giver oprejsning til Elisabeth Katochvil og Hugo Rüdiger, som begge led den tort, at universitetet støttede svindelanklagerne.
Kilder:
1) https://tabttraad.home.blog/2019/11/28/tyskland-millioner-fra-forbundsstaten-til-5g-forskning-af-huden/
2) https://www.jacobs-university.de/news/forschungsprojekt-zu-den-auswirkungen-des-5g-mobilfunks-auf-die-menschlichen-zellen-der-jacobs
3) https://kompetenzinitiative.com/wissenschaft/reflex-studie-gentoxisches-potenzial-hochfrequenter-emf/
4) https://stiftung-pandora.eu/2021/01/27/das-hanseatische-oberlandesgericht-bremen-verurteilt-professor-alexander-lerchl-zur-ruecknahme-seiner-faelschungsbehauptung-gegenueber-der-reflex-studie/#more-17686)
5) https://tabttraad.home.blog/2021/01/29/domt-for-injurier-igen-tysk-professor-fortsatte-svindelanklagerne-mod-brandvarmt-forskningsresultat/ 6) https://www.facebook.com/groups/traadloesfritorsdag/permalink/744865353092851/
7) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006291X15003988 8) https://kompetenzinitiative.com/wissenschaft/ueberraschte-oeffentlichkeit/ Se mere her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsrisici-ved-5g/
9) https://tabttraad.home.blog/2021/02/02/trods-to-domme-imod-sig-smudsprofessor-har-flere-toppositioner-i-international-stralingsforskning/
10) https://microwavenews.com/news-center/lerchl%E2%80%99s-unattainable-prize

Martin Röösli TPH
Martin Röösli. Billede fra Swiss TPH.

Martin Röösli. Röösli er professor i miljøepidemi, ved Det Schweiziske Institut for Tropisk Og Folkesundhed i Basel og leder enheden for miljøeksponeringer og sundhed. Han har en baggrund i atmosfærisk fysik og en ph.d. i miljøepidemimimi. Hans forskning fokuserer på forskellige miljømæssige emner. Inden for ikke-ioniserende stråling har han gennemført flere eksponeringsvurderinger og epidemiologiske undersøgelser af de sundhedsmæssige virkninger af elektromagnetiske felter, herunder befolkningsbaserede undersøgelser, der beskæftiger sig med kræft, neurodegenerative sygdomme og ikke-specifikke symptomer på dårligt helbred og en erhvervsmæssig undersøgelse af jernbanearbejdere. Han er medlem af forskellige nationale og internationale kommissioner for miljøforskning, herunder leder af BERENIS, rådgivende Schweizisk ekspertgruppe, COSMOS projektet, IARC, men han sidder også i udvalg i de nordiske lande og i Japan. Han har siden 2016 været en del af ICNIRP, han forlader dog ICNIRP pr juli 2024. Martin Röösli blev udnævnt til professor ved Det Naturvidenskabelige Fakultet ved universitetet i Basel med virkning fra 1. februar 2024.

I januar 2020 sendte en rækker forskere herunder den svenske kræftprofessor Lennart Hardell et brev (1) til den schweiziske forbundsregering med det formål at få fjernet Martin Röösli som rådgiver i det schweiziske strålingsagentur. Anklagen mod Martin Röösli er omfattende. De beskylder ham for i lang tid, at have underdrevet de solide forskningsresultater, der viser evidens for kræft, effekter på blod-hjerne-barrieren samt mobilstrålingens effekter på fertilitet. Gruppen beskylder også Röösli for at have store interessekonflikter, for at fremme synspunkter, der strider mod langt størstedelen af ​​forskere i verden, og for at give forskningsartikler stærkt fejlagtige synspunkter om, hvad forskningsresultater viser.

Et andet klagepunkt i brevet er, at Martin Röösli har modtaget penge fra den schweiziske teleindustri via Den Schweiziske Forskningsstiftelse for Strøm og Mobilkommunikation, FSM. I et svar til Tabt Tråd (2) afviser Martin Röösli først, at han har forsket for industripenge:
“Fordi min forskning kun finansieres af offentlige penge og non profit-finansieringer. ICNIRP har en meget streng politik med hensyn til interessekonflikt. Ingen med bånd til branchen kan være en del af ICNIRP. Al potentiel interessekonflikt gøres gennemsigtig”, skriver han.

Da Tabt Tråd stiller ham et nyt spørgsmål og kommer et nyt svar:
TT: “Men det hævdes jo, at finansiering til din forskning fra den schweiziske FSM-organisation er penge, der kan spores tilbage til teleindustrien. Er det faktuelt korrekt, og hvorfor er du i så fald uenig i, at det er en interessekonflikt?”
MR: “Jo, pengene kommer fra industrien, som de også gør i det franske strålingsforskningsprogram hos ANSES (red. fransk sundhedsstyrelse). Men i FSM er det kun forskere, der er involveret i valgene af forskningsprojekter. Jeg er stærkt overbevist om, at det er industrien og ikke skatteyderne, som bør komme med pengene.”

I september 2020 offentlige gjorde Det Nederlandske Sundhedsråd en rapport om 5G og sundhed. (3) Rapporten udstillede sit dilemma: På den ene side hævder man noget, der er i overensstemmelse med ICNIRP’s udtalelser, men på den anden side indrømmer man, at der ikke er tilstrækkelige med beviser til at udelukke, at der kan opstå sundhedskadelige virkninger. I dette udvalg sad også tidligere formand, nu næstformand for ICNIRP, Eric van Rongen.

Den samme konflikt bliver synliggjort i den rapport som BERENIS refererede til i nyhedsbrevet januar 2021, (4) som er en forkortet udgave af gennemgangen af undersøgelser, der undersøger virkningerne af ELF-EMF- og RF-EMF-eksponeringer på oxidativt stress. I konklusionerne af den forkortede gennemgang står der:
Allerede eksisterende tilstande, såsom immundefekter eller sygdomme (diabetes, neurodegenerative sygdomme), kompromittere kroppens forsvarsmekanismer, herunder antioxidativ beskyttelse, og det er derfor muligt, at personer med disse betingelser oplever mere alvorlige sundhedsmæssige virkninger. (…) Mere omfattende undersøgelser under standardiserede forhold er nødvendige for bedre at forstå og bekræfte disse fænomener og observationer.”

Det er altså nødvendigt at udføre undersøgelser, om virkningen af den oxidative stress på personer med allerede eksisterende forhold, før man kan hævde, at ICNIRP’s sikkerhedsretningslinjer beskytter alle, uanset alder og sundhedsstatus.

Men BERENIS har et medlem, der også er en del af ICNIRP nemlig Martin Röösli. Han garanterede således begge, modsatrettede, udtalelser. Igen er det vigtigt at notere at medlemmer af ICNIRP er udvalgt af ICNIRP og kun forskere, der har den samme “videnskabelige” opfattelse som ICNIRP bliver inviteret.

Kilder:
1) https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/02/swiss_roosli_-berenis_uvec_january-2020_hardelletal.pdf
2) https://tabttraad.info/2020/01/24/beskyldninger-fyger-who-eksperter-i-aaben-krig-om-schweizisk-5g-rapport/
3) https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health
4) https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/02/newsletter_berenis_sonderausgabe_januar_2021-1.pdf

Anke Huss, PhD, epidemiology, University of Utrecht, Holland. Adjunkt i miljøepidemiologi med særlig fokus på miljøeksponeringer, der viser rumlig fordeling. Hun er involveret i avancerede metoder til eksponeringsvurdering, herunder modellering af forskellige eksponeringer (elektromagnetiske felter, pesticider, oplevede eksponeringer, støj og andre) og har evalueret effekterne af disse eksponeringer vedrørende en lang række resultater, herunder søvnkvalitet, neurodegenerative og neurodevelopmentale effekter fra disse eksponeringer ved hjælp af forskellige undersøgelsesdesign såsom case-control og kohortstudier. Hun er co-PI i en hollandsk LIFEWORK-kohorte og er bl.a. medlem af det hollandske sundhedsråd. Medlem af ICNIRP, hvor hun også er med i projektgruppen vedr. Low Frequency Guidelines (≤10 MHz). Medlem af det svenske forskningsråd vedr. Elektromagnetiske Felter, hvor hun var formand frem til 2012. (1*) . Anke Huss har endvidere modtaget forskningsmidler fra den af teleindustrien sponsorerede Swiss Foundation, (2*) hun er samtidig medlem af fondens videnskabelige komité. (3*)
Kilder:
1*) https://www.uu.nl/staff/AHuss/Profile
2*) https://www.emf.ethz.ch/en/foundation-board
3*) https://www.wjgnet.com/2218-4333/full/v12/i6/393.htm

Medlemmerne af de internationale råd

Oplysninger om flere råd er på vej.

COSMOS projektet

The Cosmos Project, som omfatter seks lande, undersøger, om der er sammenhænge mellem mobiltelefoni og helbredsproblemer ved at sammenholde personers mobilopkaldsdata med de samme personers patientdata.

Den danske afdeling af Cosmos, varetages af Afdelingen for Statistik og Epidemiologi ved Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, som er en del af Kræftens Bekæmpelse. Afdelingen ledes af den samme gruppe af forskere (Aslak Harbo Poulsen, Christoffer Johansen og Joachim Schüz), som fra 1994 og i en årrække frem gennemførte den danske Kohorte undersøgelse, der blev voldsomt kritiseret af internationale forskere samt WHO. Projektgruppen ser sådan ud: Aslak Harbo Poulsen, projektleder; Lissa Churchward, projektsekretær; Jørgen H Olsen, institutchef; Christoffer Johansen, afdelingsleder; Joachim Schüz (tidligere afdelingsleder ved Kræftens Bekæmpelse), afdelingsleder ved International Agency for Research on Cancer.
Den danske kohorteundersøgelse skulle undersøge, om der var sammenhæng mellem mobilabonnementer og hjernekræft. Studiet blev finansieret med over én million kroner, som kom fra Danmarks to største mobilselskaber. Konklusion:  Efter 10 års mobilabonnement var risikoen for hjernekræft formindsket med 34%. Dvs. mobiltelefoni skulle tilsyneladende beskytte mod hjernekræft.
Den danske stat bevilligede Institut for Epidemiologisk Kræftforskning og dermed COSMOS ca. 7 millioner kr. tilbage ved årsskiftet 2003/2004.
https://www.cancer.dk/cosmos/hvem-staar-bag/
Mobilselskabet Telenor er en af Kræftens Bekæmpelses officielle samarbejdspartnere.


Om Christoffer Johansen se ovenfor eller her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/christoffer-johansen/

I Sverige har Cosmos-studiet i en projektperiode på fem år været finansieret af tre telegiganter med syv mio. svenske kroner. Officielt hedder det, at Cosmos har bevaret sin uafhængighed af industriens interesser, fordi millionerne er modtaget og givet videre af den svenske stats innvationsstyrelse, Vinnova.
De svenske Cosmos-forskere har dog været stærkt kritiseret for at pleje direkte kontakt med mobilproducenten Ericsson både før og under finansieringsperioden. Se ovenfor under Maria Feychting og Anders Ahlbom.

En af Cosmos-projektets ledende forskere, hollandske Hans Kromhout, professor ved Universitetet i Utrecht har i 2020 markeret sig som en kritiker af en ukritisk 5G-udrulning, de gældende grænseværdier og organisationen ICNIRP’s indflydelse. Kromhout er formand for den uafhængige arbejdsgruppe som Hollands lovgivende forsamling bad landets nationale sundhedsråd om at nedsætte for at undersøge 5G-spørgsmålet. 5G-rapporten udkom2. september 2020. Eric van Rongen, nuværende næstformand i ICNIRP, var sekretær i udvalget.
Om rapporten og det Hollandske sundhedsråd se nedenfor.
Se her: https://einarflydal.com/2020/06/25/stadig-flere-advarer-mot-5g-og-grenseverdier-som-skader-helse-og-miljo/
http://www.thecosmosproject.org/
https://tabttraad.home.blog/2020/04/09/forskning-kobler-mobiltelefoni-til-soevnforstyrrelser/

Sverige: Det Videnskabelige råd om elektromagnetiske felter

I modsætning til Danmark har Sverige et selvstændigt forskningsråd vedr. elektromagnetiske felter. (1) Medlemmer af rådet er dog ikke opdateret hos Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), og medlemmerne skal derfor findes ud fra den seneste forskningsrapport (2). Vedr. ‘conflicts of interest’ henviser rapporten til hjemmesiden, hvor heller intet fremgår. Ordet ‘selvstændigt’ forskningsråd får en meget hul klang, da hovedparten af medlemmerne har tilknytning til ICNIRP og de øvrige deler mere eller mindre ICNIRP’s holdninger. (se nedenfor)

Rådets seneste rapport om EMF
Det er en konsensusrapport (1*) skriver de, dvs. at alle medlemmerne af rådet er enige i den komplette rapport. Da de alle stort set har samme ståsted burde det heller ikke være noget problem. Det slås i gennemgangen fast at der ikke er identificeret nye årsagssammenhænge mellem EMF -eksponering og sundhedsrisici. “Resultaterne af forskningsgennemgangen giver ingen grund til at ændre referenceniveauer eller anbefalinger på området.” hedder det og videre at “Observationerne af biologiske virkninger hos dyr på grund af svag eksponering for radiobølger viser imidlertid tydeligt vigtigheden af ​​at opretholde den svenske miljøkodeks 1 forsigtighedstænkning.” Men der er behov for yderligere forskning.
På trods af at der ikke er konstateret nogen sundhedsrisici med svage elektromagnetiske felter i dag, mener Tilsynsmyndigheden, at yderligere forskning er vigtig, især hvad angår langtidseffekter som hele befolkningen. Rapporten kan vel kaldes en udskydelsesrapport. Der er dog områder der bør undersøges: oxidativ stress, det observerede nedsatte sædtal og kognitive funktioner. Lavfrekvente magnetfelters bidrager til den øgede forekomst af leukæmi hos børn, nævnes også. Selvom der ikke er nogen etableret mekanisme til påvirkning af sundhed fra svag radiobølgeeksponering, er der behov for mere forskning, der dækker de nye frekvensdomæner, der bruges til 5G. Tilsynsmyndigheden opfordrer også forskere til at påbegynde epidemiologiske undersøgelser, dvs. kohortstudier, på dette område. Altså vi udruller først og undersøger under undervejs.
Kilder:
1*) https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/rapporter/stralskydd/2020/202004/
Den fulde rapport:
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/47542ee6308b4c76b1d25ae0adceca15/2020-04-recent-research-on-emf-and-health-risk—fourteenth-report-from-ssms-scientific-council-on-electromagnetic-fields-2019.pdf

Rådets medlemmer:
Som Ejnar Flydal skriver i en artikel fra 2017 (3) er udvalgets medlemmer knyttet sammen på kryds og tværs, de arbejder sammen i flere organer, ingen er særlig specialiseret inden det elektromagnetiske felt eller bio-elektricitet, og som fællestræk afviser de alle mere eller mindre den forskning som ikke støtter teleindustriens NGO ICNIRP’s grænseværdier. 3 af de 9 medlemmer af rådet sidder i ICNIRP (4) nemlig Anke Huss, Eric van Rongen og Martin Röösli. Herudover har Maria Rosaria Scarfi tidligere været tilknyttet ICNIRP.

Leif Moberg, formand (afløste Anke Huss i 2012): PhD, fysiker/strålingsbeskyttelse, Sverige. Ansat hos SSM siden 1977 og er gået fra laborant til forskningsleder. Hans felt har været ioniserende stråling og har haft diverse hverv i FN-systemet knyttet til atomulykker. Er registreret i PubMed med 2 artikler, den ene om svenske kernekraftværker og den anden om spiseforstyrrelser. (1*)
Kilder:
1*) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Leif+Moberg

Lars Mjönes, videnskabelig sekretær (siden 2012): BSc, strålingsbeskyttelse, Sverige. Har været forsker ved SSM gennem en årrække. Hans forskning har handlet om radioaktive luftarter i bygninger. (1*) Har i en årrække stillet sig bag det termiske dogme (varme) som «den eneste helserisiko som er bevist» og samtidig fremført at «det er for tidlig at lave definitive konklusioner» (2011) samt at «der findes ingen kendte sundhedsrisici med radiobølger fra mobilmaster og trådløst datanetverk, men det kan endnu ikke helt udelukkes at der er sundhedsrisici for dem som bruger mobiltelefonen over lang tid, mere end ti år.» (3) Lars Mjönes er iflg. Einar Flydal (3) ramt af kræft i skjoldbruskkirtlen, en kræftform som er i stigning, og som formentlig har en sammenhæng med mobiltelefoni. (2*) (3*)
Kilder:
1*) https://www.researchgate.net/scientific-contributions/L-Mjoenes-73280696
2*) https://einarflydal.com/2016/07/14/kreft-i-strupehodet-oker-pa-grunn-av-smarttelefoner/
3*) https://nejtil5g.dk/mobiltelefoner/cancer/

Anke Huss: PhD, epidemiologi, University of Utrecht, Holland. Adjunkt i miljøepidemiologi med særlig fokus på miljøeksponeringer, der viser rumlig fordeling. Hun er involveret i avancerede metoder til eksponeringsvurdering, herunder modellering af forskellige eksponeringer (elektromagnetiske felter, pesticider, oplevede eksponeringer, støj og andet) og har evalueret effekterne af disse eksponeringer bla. søvnkvalitet, neurodegenerative og neurodevelopmentale effekter fra disse eksponeringer ved hjælp af forskellige undersøgelsesdesign såsom case-control og kohorte studier. Hun er co-PI (ledende medlem) i en hollandsk LIFEWORK-kohorte samt fungerer som medlem af det hollandske sundhedsråd. Medlem af ICNIRP (9), hvor hun også er med i projektgruppen vedr. Low Frequency Guidelines (≤10 MHz). Medlem af det svenske forskningsråd, hvor hun var formand frem til 2012. (1*) Anke Huss har endvidere modtaget forskningsmidler fra den af teleindustrien sponsorerede Swiss Foundation, hun er samtidig medlem af fondens videnskabelige komité. (2*)
Kilder:
1*) https://www.uu.nl/staff/AHuss/Profile
2*) https://www.wjgnet.com/2218-4333/full/v12/i6/393.htm

Aslak Harbo Poulsen: PhD, epidemiolog ved Kræftens Bekæmpelse, København, siden 2001. Projektleder for den danske del af COSMOS projektet under Kræftens Bekæmpelse. Aslak Harbo Poulsen var endvidere en del af forskergruppen bag det danske kohortestudie (1), som skulle undersøge om der var sammenhæng mellem hjernekræft og mobiltelefoni. Studiet skulle have været en frifindelse af mobiltelefonien, men blev i stedet stærkt kritiseret dels i det internationale forskningsmiljø, men også af WHO’s ekspertpanel i 2011, som valgte at lægge vægt på forskning, der viste en kræftsammenhæng. Studiet var finansieret af tilskud fra to teleselskaber (TeleDanmarkMobil og Sonofon), International Epidemiology Institute (IEI), Rockville, USA (2) samt Kræftens Bekæmpelse, hvilket fremgår af undersøgelsen. (3) Som det fremgår ovenfor bakker Aslak Harbo Poulsen op om ICNIRPS synspunkter.
Kilder:
1*) https://nejtil5g.dk/dokumenter/christoffer-johansen/
2*) https://nejtil5g.dk/category/iei-international-epidemiology-institute/
3*) https://academic.oup.com/jnci/article/93/3/203/2906436

Clemens Dasenbrock, Dr. med. vet. (veterinærmedicin), professor, toksikologi/eksperimentel onkologi (kræftsygdomme), leder af afd. for Toksikologisk test af miljø- og arbejdssikkerhed, Fraunhofer Institutt, Hannover, Tyskland. Har flere artikler i PubMed (*1), flere med navne fra «nej-siden», bl.a. Martin Röösli. Fandt øget kræftforekomst efter UMTS-eksponering, mulig, men uafklaret kobling til leukemi i et andet forsøg, og ingen sammenhæng i et forsøg med mus.
Kilder:
1*) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Clemens+Dasenbrock

Eric van Rongen, PhD, radiobiology. Er veteran i denne branchen. Videnskabelig sekretær i det hollandske sundhedsråds komité for elektromagnetiske felter (EMV) , Holland, hvor også Anke Huss sidder. Kom til ICNIRP (9) i 2001, var formand fra 2010 til maj 2020 og er nu næstformand. Er ligeledes medlem i IEEE og WHO’s The International EMF Project. Mere om Eric van Rongen se ovenfor.

Heidi Danker-Hopfe, Prof. Dr. rer. nat., biolog og statistiker, professor ved Charité – University Medicine, Berlin, hvor hun leder en søvnforskningsafdeling (Department of Psychiatry and Psychotherapy). Se hendes CV. (1*) Siden 2006 medlem Kommissionen for Strålingsbeskyttelse (SSK), (2*) siden 2011 styremedlem i European Bioelectromagnetics Association (BEMS) (5) siden 2012 medlem av EU’s SCENIHR (6), siden 2013 medlem av SSM’s videnskabelige råd. Hendes forskning drejer sig mest om terapeutisk brug af EMF i psykiatri og for at bedre søvn, og ganske få om mulig påvirkning fra GSM og UMTS (3G) m.m. (3*)
Kilder:
1*) https://psychiatrie.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/m_cc15/psychiatrie/PDF/CV_Danker_engl.pdf
Kommissionen for Strålingsbeskyttelse (SSK) er et rådgivende organ under forbundsministeriet for miljø, naturbeskyttelse og nuklear sikkerhed (BMU) og rådgiver dette.
2*) https://www.ssk.de/DE/UeberSSK/Zusammensetzung/MitgliederderAusschuesse/A6_Nichtionisierende_Strahlen_Mitglieder/nichtionisierendestrahlen_mitglieder.html
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/scheer_en
3*) https://www.researchgate.net/profile/Heidi-Danker-Hopfe

Maria Rosaria Scarfi, PhD, Forsker ved CNR-IREA, Institute for Electromagnetic Sensing of the Environment IREA, Italian National Research Council, (1*), hvor hun forsker i biofysik, elektromagnetisme og cellebiologi. (2*) Ansat ved CNR Institute for Electromagnetics and Electronic Components (IRECE, nu IREA), Napoli, fra 1984 til 2001. Gæsteforsker hos Clinical and Population Cytogenetics Unit, Western General Hospital, Medical Research Council, Edinburgh, Storbritannien fra1987 til 1988. Siden 2001 seniorforsker og leder af Bioelectromagnetics Group, IREA.
Hendes forskningsaktiviteter beskæftiger sig med evaluering af cellulære parametre relateret til carcinogenese (celle levedygtighed, spredning og cellecyklus, apoptose, oxidativ stress, og DNA molekyle integritet) i pattedyr cellekulturer efter elektromagnetisk felt eksponeringer og co-eksponeringer for fysiske og kemiske agenser, samt undersøgelse af cellulære og sub-cellulære virkninger forårsaget af høj spænding, nanosekund elektriske impulser.
Medlem af bestyrelsen for European Bioelectromagnetics Association (EBEA, 2001-2009) (7) og Bioelectromagnetics Society (BEMS, 2009-2012) (5). Hun er medlem af BEMS, EBEA og det italienske selskab for forskning i stråling, SIRR (3*). Var på listen over eksperter fra ICNIRP, 2006-2012 (9), ekstern ekspert i Arbejdsgruppen vedrørende Elektromagnetiske Felter, Europa-Kommissionen, SCENIHR, 2012-2015 (6), medlem af kernegruppen for udarbejdelse af The International EMF Project (2012-nu) (8), og medlem af det svenske siden 2013. Siden 2017 har hun været meddirektør for International School on Bioelectromagnetism, E. Majorana Foundation og Center for Scientific Culture, Erice, Italien. Oversigt over hendes publikationer (4*).
Kilder:
1*) http://www.irea.cnr.it/en/
2*) https://ieeexplore.ieee.org/author/37426130400
3*) SIRR, Società Italiana per la Ricerca sulle Radiazioni, grundlagt i 1983. Formåle: at fremme videnskabelig forskning i forbindelse med ioniserende og ikke-ioniserende stråling. Ved at fremme studier inden for hvert af flere områder (fysik og teknik, kemi, biologi og medicin) samt ved en tværfaglig tilgang er målet at forbedre grundforskningen og formidlingen af grundlæggende viden, der anvendes til strålingsbeskyttelse, industri og biomedicin.
http://sirr.casaccia.enea.it/English/eng-index.html
4*) https://www.researchgate.net/profile/Maria-Rosaria-Scarfi

Martin Röösli: PhD, professor epidemiolog (statistiker inden for medicin), ved Swiss Tropical and Public Health Institute (TFI) (1*), Universiteit Basel, Schweitz. Medlem i ICNIRP (9) og i WHO’s The International EMF Project (8), i et par COST-arbejdsgrupper for sundhedsvurderinger, i styregruppen til ZonMw – Hollands forskningsråd for sundsforskning (2*), i kriserådet for Japans EMF-informationscenter. Röösli var med i WHO’s store kræftstudie som gav mikrobølgerne stråling klasse 2B mulig kræftfremkaldende, han mente dog at statistikken ikke var god nok. Leder af det Schweiziske søsterorgan til det svenske forskningsråd, den rådgivende komité for forskningsevalueringer, BERENIS, (11) under Schweitz’ Miljødepartement. De af hans forskningsartikler (3*) som angår EMF, finder man i hovedsagen ingen sikre sammenhæng. Har siden 2016 været en del af ICNIRP.
Kilder:
1*) https://www.swisstph.ch/en/about/
2*) ZonMw er en uafhængig selvstyrende organisation. Arbejder tæt sammen med Den Nederlandske Organisation for Videnskabelig Forskning (NWO). ZonMw er ansvarlig for forskning i sundhedspleje, og NWO for andre videnskabelige forskningsområder.
https://www.zonmw.nl/en/about-zonmw/zonmw-in-the-netherlands/
3*) https://www.researchgate.net/profile/Martin-Roeoesli

Hovedkilder:
1) https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/sa-arbetar-vi/rad-och-namnder/vetenskapligt-rad-for-elektromagnetiska-falt/
2) https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/rapporter/stralskydd/2020/202004/
3) https://einarflydal.com/2017/01/20/hvem-avgjor-om-din-wifi-ruter-er-helsefarlig-labyrinten-fram-til-tordenskjolds-soldater/#more-18405
4) https://www.icnirp.org/en/about-icnirp/structure-membership/index.html
5) BEMS, Bioelectromagnetics Society, blev etableret i 1978 som en uafhængig organisation af biologiske og fysiske forskere, læger og ingeniører interesseret i samspillet mellem elektromagnetiske felter med biologiske systemer. Formålet er at fremme udveksling af ideer for at fremme videnskaben om naturlige og anvendte elektromagnetiske felter inden for biologi og medicin.BEMS er et internationalt samfund med medlemmer fra ca. 40 forskellige lande og regioner rundt om i verden. Det er indarbejdet som en non-profit organisation i District of Columbia, USA.
https://www.bems.org/
6) SCENIHR, Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks. Udarbejder udtalelser om nye eller nyligt identificerede sundheds- og miljørisici og om brede, komplekse eller tværfaglige spørgsmål, der kræver en omfattende vurdering af risici for forbrugernes sikkerhed eller folkesundheden, og relaterede spørgsmål, der ikke er omfattet af andre EF-risikovurderingsorganer.
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/members_wg_en
7) EBEA er en non-profit videnskabelig sammenslutning, grundlagt 1989 af forskere fra forskellige europæiske lande. Formålet er bl.a. at fremme udviklingen af bioelektronik i Europa og informere om mulige sundhedsrisici ved eksponering for elektromagnetiske kilder i arbejds-, husholdnings- eller generelle miljøer.
https://www.ebea.org/about-ebea/
8) WHO The International EMF Project. Mandatet for det internationale EMF-projekt er at vurdere de sundhedsmæssige og miljømæssige virkninger af eksponering for statiske og tidsafhærdende elektriske og magnetiske felter i frekvensområdet 0 – 300 GHz. I forbindelse med EMF-projektet er dette område opdelt i: statisk (0 Hz), ekstremt lav frekvens (ELF, >0-300 kHz), mellemfrekvenser (IF, >300Hz til 10 MHz) og radiofrekvensfelter (RF, 10 MHz-300 GHz).
EMF Project blev startet i 1996 med ICNIRP’s daværende leder Michael Repacholi i spidsen. I 2006 blev han erstattet af sin nærmeste medarbejder siden 2000, nemlig hollandske Dr. Emilie van Deventer. Dariusz Leszczynski, pensioneret professor ved Helsingfors Universitet og strålingskritisk forsker med flere poster som toprådgiver i karrieren, har kaldt WHO EMF Project for en frontorganisation for ICNIRP, bla. da man for nogle år tilbage nedsatte en såkaldt kernegruppe til at følge forskningen, her var 5 ud af 6 kernegruppemedlemmer fra organisationen ICNIRP.
https://www.who.int/initiatives/the-international-emf-project
Find mere om EMF-projektet her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
9) ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) er teleindustriens private NGO, som er registreret i Tyskland, hvor man har lokaler hos den tyske strålebeskyttelsesmyndighed som den også får støtte fra. ICNIRP er ikke mere international end dens navn, og ved at den har medlemmer fra flere lande. ICNIRP rådgiver bl.a. WHO, EU og nationalstater om ikke-ioniserende elektromagnetiske felter. ICNIRP indstiller ikke grænseværdier, men udarbejder beregningsmetoder til indstilling af grænseværdier. De første retningslinjer kom i 1998 og er først blevet justeret i 2020 bl.a. for at de kunne tilpasses 5G teknologien. Medlemmerne er først og fremmest fysikere og statistikere, som har tætte forbindelser til el- og mobilindustrien samt det militærindustrielle kompleks. ICNIRP er på ingen måde en FN (WHO) eller EU-organisation eller et officielt regeringsorgan, man er derfor ikke bundet af internationale love, konventioner eller reguleringer.
Hovedkommissionen bastår af 14 medlemmer og 4 siddende komiteer, samt et antal konsulenter. Nye medlemmer af ICNIRP vælges af de siddende medlemmer, ICNIRP er således selvsupplerende. ICNIRP anbefaler grænseværdier bl.a. for ikke-ioniserende elektromagnetiske felter/stråling, ultralyd, ultraviolet lys o.a. samt for den almene befolkning og i arbejdslivet, hvor eksponeringsgrænserne for den almene befolkning sættes ved lavere niveauer end for arbejdslivet.
https://www.icnirp.org/
Se mere her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
10) COST, Det Europæiske Samarbejde inden for Videnskab og Teknologi, er en finansieringsorganisation for oprettelse af forskningsnetværk, kaldet COST-aktioner. Disse netværk giver et åbent rum for samarbejde mellem forskere i og uden for Europa og sætter dermed skub i forskningsfremskridt og innovation.
https://www.cost.eu/
11) BERENIS, den schweiziske ekspertgruppe om elektromagnetiske felter og ikke-ioniserende stråling, er med deres seneste rapport helt uenig i ICNIRP’s opfattelse af, at strålingsbeskyttelse fra ICNIRP’s sikkerhedsgrænser beskytter alle borgere på lige fod. BERENIS mener der er nødvendigt at udføre undersøgelser, om virkningen af den oxidative stress på personer med allerede eksisterende forhold, før det kan hævdes, at ICNIRP sikkerhedsretningslinjer beskytter alle, uanset alder og sundhedstilstand. Martin Röösli der både er medlem af ICNIRP og BERENIS har, ligesom Eric van Rongen, der som medlem af det Hollandske sundhedsråd som også var kritisk overfor ICNIRPS’s grænseværdier, sagt god for begge modsatrettede synspunkter.
Medlemmer af BERENIS findes her:
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/newsletter-du-groupe-consultatif-dexperts-en-matiere-de-rni–ber/le-groupe-consultatif-dexperts-en-matiere-de-rni–berenis-.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/electrosmog.html
Klage fra Dr. Lennart Hardell om interessekonflikterne i BERENIS:
https://mdsafetech.files.wordpress.com/2020/01/lettter-hardell-roosli-to-swiss-confederation-mrs.-sommaruga-reevalaution-of-safety-standards-icnirp-5g-berenis_uvek_january-2020.pdf

Det hollandske sundhedsråd

Det hollandske sundhedsråd anbefalede i deres rapport fra den 2. september 2020, (1) at frekvensbåndet 26 GHz ikke skal anvendes til implementering af 5G. Ved de lavere frekvenser anbefalede rådet dog retningslinjerne fra ICNIRP, som er teleindustriens egen NGO. Som Hardell diskuterer i rapporten (2) er disse retningslinjer ikke baseret på en objektiv vurdering af sundhedsrisici.
ICNIRP
The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, er ikke mere international end dens navn, og ved at den har medlemmer fra flere lande. ICNIRP er heller ikke bundet af internationale love, konventioner eller reguleringer. Organisationen er selvsupplerende og medlemmerne består først og fremmest af fysikere og statistikere, som har tætte forbindelser til teleindustrien og det militærindustrielle kompleks.

Hardell (*) skriver i introduktionen til sin rapport: (overskrifter og fremhævninger er tilføjet)

Sundhedsmæssige bekymringer uden effekt
Den femte generation, 5G, af trådløs kommunikation er ved at blive rullet ud over hele verden på trods af sundhedsmæssige bekymringer. Dette har skabt debat blandt bekymrede mennesker i mange lande. I en appel til Den Europæiske Union (EU) i september 2017, der i øjeblikket er godkendt af mere end 400 forskere og læger, var der behov for et moratorium for 5G-implementeringen, indtil der er foretaget korrekt videnskabelig vurdering af negative konsekvenser (http://www.5Gappeal.eu). Dette har ikke haft nogen indflydelse på udviklingen af ​​implementeringen af ​​5G.

Det hollandske sundhedsråd
Den 2. september 2020 offentliggjorde det hollandske sundhedsråd deres evaluering af 5G og sundhed (nr. 2020/16/16e/ 16Ae). Komitéen består af 9 medlemmer, 2 videnskabelige sekretærer, 1 anden konsulentekspert samt 3 observatører. (https://www.healthc Council.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health).

Rådet var ikke upartisk
I forhold til upartiskhed er det bekymrende, at et medlem af udvalget, A. Huss, har været medlem af Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP) siden maj 2020. ICNIRP er en privat organisation med base i Tyskland, der ikke anerkender andre sundhedsvirkninger end dem, der er forårsaget af opvarmning fra radiofrekvent (RF) stråling. Derved ignoreres ikke-termiske biologiske virkninger.
Endvidere har en af ​​de to sekretærer, E. van Rongen, været medlem af ICNIRP siden 2010, formand fra 2016 til 2020 samt næstformand siden maj 2020 (https://www.researchgate.net/profile/Eric_Rongen ). Et tredje tidligere ICNIRP-medlem, Z. Sienkiewicz, deltog som konsulentekspert.
Det skal tilføjes, at A. Huss modtog forskningsmidler fra en tele-industri sponsoreret Swiss Foundation. Hun er også medlem af denne fonds videnskabelige komité (https://www.emf.ethz.ch/en/foundation/organisation). Endvidere er E. van Rongen mangeårigt medlem af brancheorganisationerne, Institute of Electrical and Electronics Engineers og Den Internationale Komité for Elektromagnetisk Sikkerhed (IEEE / ICES).

Uoplyste interessekonflikter
Disse fakta giver anledning til interessekonflikter i det hollandske sundhedsråd. Medlemmer af ICNIRP har endvidere en tendens til at overholde ICNIRP-risikoparadigmet i forbindelse med ikke-termisk RF-stråling i alle øvrige indstillinger. Dette kan også være tilfældet i sundhedsrådets rapport. Det skal hertil bemærkes, at den etiske bestyrelse ved Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige, allerede i 2008 konkluderede, at det at være medlem af ICNIRP kan være en interessekonflikt, hvilket bør påpeges officielt, når et medlem fra ICNIRP afgiver udtalelser om sundhedsrisici fra elektromagnetiske felter (EMF’er) på vegne af en anden organisation, som i dette tilfælde (Karolinska Institute Diary No. 3753-2008-609). Denne dom var relateret til prof. A. Ahlbom, medlem af ICNIRP-Kommissionen fra 1996 til 2008, men også som en generel erklæring. De involverede i den nuværende sundhedsrådsrapport med ICNIRP-tilknytning (nuværende eller tidligere) har udeladt at angive denne interessekonflikt.

Lennart Hardell’s konklusion
“Som konklusion angående kræft demonstrerer den nuværende forskning klart en øget risiko for gliom og akustisk neurom ved brug af mobile og/eller trådløse telefoner. I denne gennemgang diskuteres andre tumortyper og sundhedsendepunkter ikke. Den øgede risiko for hjerne- og hovedtumorer er baseret på human epidemiologisk cancerundersøgelser og understøttes af lignende tumortyper, der findes i dyreforsøg. Faktisk bekræftede disse dyreforsøg de tidligere resultater i case-control undersøgelser af øget tumorrisiko for brug af trådløse telefoner (både mobile og trådløse telefoner). Mekanistiske aspekter af carcinogenese kommer fra laboratoriefund om f.eks. Stigningen i reaktive iltarter [5] og DNA-beskadigelse [4].Den aktuelle evaluering foretaget af det hollandske sundhedsråd er baseret på et WHO-udkast og en SSM-rapport (den svenske Strålsäkerhetsmyndigheten). Man anbefaler også at bruge ICNIRP-retningslinjer, der anses for at være utilstrækkelige til at beskytte mod sundhedsfarer, såsom kræft, af flertallet af forskerne på dette område (https://www.emfscientist.org).
Rapporten repræsenterer ikke en grundig, afbalanceret, objektiv og ajourført vurdering af kræftrisici og andre farlige effekter fra RF-stråling. Det er også påfaldende modstridende, når det konkluderes, at alvorlige helbredseffekter som kræft og fosterskader er “mulige”. Alligevel har det ingen indvendinger mod udrulningen af ​​5G og anbefaler, at der udføres senere undersøgelser for at undersøge sundhedsresultater såsom kræft og fosterskader. Der drages således ingen erfaringer fra eksisterende observationer om øgede kræftrisici [49].
Kommissionens konklusion om, at der ikke er nogen grund til at stoppe brugen ved ​​lavere frekvenser for 5G op til 3,5 GHz på grund af at der ikke er “påviste skadelige sundhedseffekter”, afspejler blot de partiske konklusioner fra den ICNIRP-dominerede grupper. Således må denne konklusion afvises, og nye retningslinjer for tidligere og nye frekvenser skal etableres under hensyntagen til den nye teknologi, det forskellige formeringsmønster for 5G og øget RF-stråling.
Der kræves et moratorium om implementeringen af ​​5G til trådløs kommunikation [13]. I sidste ende foretrækkes kablede løsninger.

Kilder og noter:
*) Lennart Hardell er professor i onkologi og kræftepidemiologi ved Universitetshospitalet i Orebro, Sverige. Det meste af hans forskning har været om risikofaktorer for kræft, såsom eksponering for pesticider og vedvarende organiske forurenende stoffer. I de senere år har han og hans kolleger undersøgt brugen af mobiltelefoner og trådløse telefoner samt risikoen for hjernetumorer. Han arbejder også som konsulent ved Institut for Onkologi på hospitalet.
1) https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health
2) Hardell L. Health Council of the Netherlands and evaluation of the fifth generation, 5G, for wireless communication and cancer risks. World J Clin Oncol 2021; 12 (6): 393-403 [PMID: 34189065 DOI: 10.5306 / wjco.v12.i6.393] https://www.wjgnet.com/2218-4333/full/v12/i6/393.htm
4) Smith-Roe SL, Wyde ME, Stout MD, Winters JW, Hobbs CA, Shepard KG, Green AS, Kissling GE, Shockley KR, Tice RR, Bucher JR, Witt KL. Evaluation of the genotoxicity of cell phone radiofrequency radiation in male and female rats and mice following subchronic exposure. Environ Mol Mutagen. 2020;61:276-290. [PubMed] [DOI] [Cited in This Article: 2] [Cited by in CrossRef: 17] [Article Influence: 17.0]
5) Yakymenko I, Tsybulin O, Sidorik E, Henshel D, Kyrylenko O, Kyrylenko S. Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation. Electromagn Biol Med. 2016;35:186-202. [PubMed] [DOI] [Cited in This Article: 2] [Cited by in CrossRef: 84] [Article Influence: 16.8] 13) Hardell L, Nyberg R. Appeals that matter or not on a moratorium on the deployment of the fifth generation, 5G, for microwave radiation. Mol Clin Oncol. 2020;12:247-257. [PubMed] [DOI] [Cited in This Article: 3] [Cited by in CrossRef: 5] [Article Influence: 5.0]
49) Hardell L, Carlberg M. Lost opportunities for cancer prevention: historical evidence on early warnings with emphasis on radiofrequency radiation. Rev Environ Health. 2021;. [PubMed] [DOI] [Cited in This Article: 1] [Cited by in CrossRef: 3] [Article Influence: 3.0]

BERENIS

BERENIS (1) er den schweiziske ekspertgruppe om elektromagnetiske felter og ikke-ioniserende stråling. I Schweiz er Forbundskontoret for Miljø (FOEN) det ansvarlige statslige organ til overvågning og vurdering af forskning i sundhedsvirkninger af ikke-ioniserende stråling (NIR) fra stationære kilder i miljøet. Dette omfatter information og ajourføring af offentligheden om forskningens aktuelle tilstand, som er grundlaget for de omgivende lovgivningsmæssige grænser, der er anført i den schweiziske “bekendtgørelse om beskyttelse mod ikke-ioniserende stråling”. I tilfælde af pålidelig ny videnskabelig viden og erfaringer vil FOEN råde Schweiz’ forbundsråd til at tilpasse disse lovgivningsmæssige grænser for omgivelserne.
Den rådgivende gruppe af schweiziske eksperter fra forskellige discipliner med videnskabelig kompetence inden for elektromagnetiske områder og NIR, påbegyndte sit arbejde i juli 2014 under navnet “BERENIS”, baseret på forkortelsen for det respektive tyske udtryk. BERENIS-eksperterne screener regelmæssigt den videnskabelige litteratur og vurderer de publikationer, som de anser for relevante for beskyttelsen af mennesker mod potentielt skadelige virkninger. Resultaterne af denne evaluering offentliggøres i kvartalsvise nyhedsbreve (2), som kan downloades fra denne webside.
Den seneste rapport med fokus på oxidativ stress er forfattet af to af BERENIS egne eksperter, professor Meike Mevissen fra Universitetet i Bern og Dr. David Schürmann fra Universitetet i Basel. Rapporten sætter spørgsmål ved ICNIRP’s opfattelse af, at strålingsbeskyttelse fra ICNIRP’s sikkerhedsgrænser beskytter alle borgere på lige fod. (3) Forfatterne konstaterer at de fleste dyreforsøg og undersøgelser af celler viser, at elektromagnetiske felter og mikrobølgestråling fra trådløs teknologi forårsager oxidativ stress. På den baggrund mener BERENIS, at det er nødvendigt at udføre undersøgelser, om virkningen af den oxidative stress på personer med allerede eksisterende forhold, før det kan hævdes, at ICNIRP sikkerhedsretningslinjer beskytter alle, uanset alder og sundhedstilstand. Martin Röösli der både er medlem af ICNIRP og BERENIS har, ligesom Eric van Rongen, der som medlem af det Hollandske sundhedsråd som også var kritisk overfor ICNIRPS’s grænseværdier, sagt god for begge modsatrettede synspunkter.
Medlemmer af BERENIS:

  • Prof. Dr. Martin Röösli, Institut tropical et de santé publique suisse, Bâle (direction)
  • Prof. Dr. Peter Achermann, The KEY Institute for Brain-Mind Research, Zurich
  • Dr. Jürg Fröhlich, Fields at Work GmbH, Zurich
  • Prof. Dr. med. Jürg Kesselring, ancien médecin-chef de l’unité de neurologie et de neuroréhabilitation, Centre de réhabilitation, Valens
  • Prof. Dr. Meike Mevissen, unité de pharmacologie et de toxicologie vétérinaires, Université de Berne
  • Dr. David Schürmann, Groupe de génétique moléculaire, Département de biomédecine, Université de Bâle
  • Dr. med. Edith Steiner, Médecins en faveur de l’environnement, Bâle

BERENIS formand Martin Röösli er også medlem af ICNIRP’s såkaldte “hovedkommission”, som har udarbejdet referenceværdier eller grænseværdier for tilladt stråling. Værdierne beskytter dog ikke mod de oxidative stressvirkninger og andre skadelige virkninger, såsom DNA-skader, neurodegenerative sygdomme og kræftrisici.  Röösli er også medlem af det videnskabelige råd i den svenske strålingssikkerhedsmyndighed, der også benægter, at stråling under ICNIRP-værdier kan være skadelig. ICNIRP’s grænseværdier beskytter kun mod øjeblikkelig opvarmning af væv forårsaget af intens stråling inden for 30 minutter. Men nu har to medlemmer af Martin Rööslis egen ekspertgruppe fastslået, at mikrobølgestråling og magnetfelter på niveauer under ICNIRP’s referenceværdier har vist sig at forårsage oxidativ stress, som kan være særligt skadelige for meget unge, ældre og personer med immundefektsygdomme, diabetes, neurodegenerative sygdomme og meget mere.

Kilder:
1) https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/electrosmog/newsletter-of-the-swiss-expert-group-on-electromagnetic-fields-a/beratende-expertengruppe-nis-berenis.html
2) https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/electrosmog/newsletter-of-the-swiss-expert-group-on-electromagnetic-fields-a.html
3) Nyhedsbrevet (januar 2021) med en gennemgang af rapporten:
https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/electrosmog/newsletter-of-the-swiss-expert-group-on-electromagnetic-fields-a.html
Den fulde rapport:
https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772/htm

Klage fra Dr. Lennart Hardell om interessekonflikterne i BERENIS:
https://mdsafetech.files.wordpress.com/2020/01/lettter-hardell-roosli-to-swiss-confederation-mrs.-sommaruga-reevalaution-of-safety-standards-icnirp-5g-berenis_uvek_january-2020.pdf

STUK

STUK er den finske myndighed, der overvåger stråling og den nukleare sikkerhed. Formålet er at beskytte mennesker, samfund, miljø og kommende generationer mod de skadelige konsekvenser af stråling. Omkring 340 specialister arbejder på STUK, hedder det på hjemmesiden.
Ingen sundhedsrisici er blevet bevist hedder det på STUK’s hjemmesiden (opdateret d. 21.11.2019) om Mobiltelefoner og mobilmaster. (1)
Man forholder sig på bedste ICNIRP maner, som man ligeledes gør til en uafhængig organisation, blot til vævsopvarmning og her konstaterer man at mobiltelefoner forårsager en så lille opvarmning af vævene, at opvarmningen ikke har nogen negative sundhedsmæssige virkninger. Andre skadelige forhold er ikke blevet bevist i videnskabeligt bæredygtige undersøgelser. Hvis der er andre bivirkninger, er de baseret på en ubestemt ukendt mekanisme.
Uafhængige ekspertpaneler som Europa-Kommissionens SCENIHR (Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici), som WHO og ICNIRP (Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse) har offentliggjort omfattende litteraturresuméer om de sundhedsmæssige virkninger af stråling fra radiofrekvenser. Konklusionerne kan sammenfattes ved, at en eksponering, der ligger under de nuværende maksimalt tilladte værdier, ikke har nogen sundhedsskadelige virkninger.
Der er dog behov for flere forskningsoplysninger om eksponering i nærheden af maksimumsværdierne for at drage endelige konklusioner. I praksis forekommer en sådan eksponering kun, når man taler på mobiltelefonen skriver de. Men det er vel det man bruger en mobiltelefon til eller… En stigning i langsomt fremadskridende kræftformer kan endnu ikke være synlig i statistikken, da man ikke har data der rækker mere end 15 år tilbage i tid.
EMF som muligvis kræftfremkaldende
I 2011 klassificerede Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) radiofrekvensstråling som muligvis kræftfremkaldende (klasse 2B). Klassificeringen er baseret på undersøgelser af brugen af mobiltelefoner (f.eks. Interphone). Ifølge IARC har der været begrænsede tegn på en sammenhæng mellem to typer hjernesvulster (gliom og akustisk neuronomi) og brugen af mobiltelefoner. Med hensyn til andre eksponeringstyper (herunder baggrundsfelter forårsaget af mobilmaster) og andre kræfttyper mener IARC, at der ikke er noget, der tyder på, at de forårsager kræft.
Delegation for strålesikkerhed
Delegationen, der er udpeget af statsrådet, fremsætter forslag og initiativer vedrørende spørgsmål vedrørende strålingssikkerhed og afgiver udtalelser om strålingssikkerhed. Det fremgår ikke hvem der er repræsenteret i delegationen.
Kilder:
1) https://www.stuk.fi/web/sv/teman/mobiltelefoner-och-basstationer/det-finns-inga-bevis-for-att-stralningen-fran-mobiltelefoner-ar-skadlig-for-halsan

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.