Sianette Kwee

Vigtige informative videoer med Sianette Kwee finder du her:
https://nejtil5g.dk/videoer/enkelt-personer-nordiske/

Lektor, cand. scient. Sianette Kwee arbejdede på Institut for Medicinsk Biokemi ved Aarhus Universitet, indtil 2005 og har gennem mange år forsket inden for bioelektromagnetisme og dens effekt på vækst af humane celler, samt hvordan celleskader kan repareres. Både fra højspænding og mobilstråling.

Hun har forsket i human ernæring og livsstilssygdomme samt beklædt en lang række tillidshverv. Samtidig deltog hun i et forskningsprojekt i EU-regi, som undersøgte forholdet mellem elektromagnetiske felter og eventuelle miljø- og sundhedsrisici.

Sianette Kwee fremførte i 2004, under en høring for Teknologirådet i Folketinget (hvor Christoffer Johansen var til stede), at der allerede dengang var forsket i tyve år, og at der forelå solid videnskabelig dokumentation for de skadelige påvirkninger af mobilstråling. Det gælder alle kroppens celler inklusive DNA og immunforsvar, som svækkes. I et gram kropsvæv er der mange millioner celler, og dybdegående ændringer i vævet kan ske ved stråling langt under den tilladte opvarmningsgrænse. Også DNA og immunforsvar bliver påvirket.

Sianette Kwee mener ud fra denne viden, at de nuværende grænseværdier er for høje, og at de skal nedsættes til et niveau, som er uskadeligt for mennesker og især børn, som er særligt udsatte.

Mobilmaster og højspændingsmaster udsender hele tiden stråling, og de skelner ikke mellem brugere og ikke-brugere. Hvad er effekten af langtidsstråling og samlet påvirkning fra alle trådløse teknologier? Kwee mener, at befolkningsundersøgelser – de såkaldt epidemiologiske undersøgelser grundlæggende har det problem, at de tager lang tid, og at en konstateret overhyppighed af sygdomme kan skyldes mange forskellige faktorer – ikke nødvendigvis kun mobilstråling. Biologiske undersøgelser derimod er hurtigere, fordi her forvarsles ændringer og sygdomme. Uafhængige biologiske forsøg er udsultet i Danmark og bør genoprettes, siger hun.

Sianette Kwee havde under høringen i Folketinget d. 10 marts 2004 bl.a. følgende kommentar:

“Den nuværende sikkerhedsgrænse er baseret på forældede principper og alt for højt. Den blev udviklet af ingeniører og fysikere ud fra beregningerne på teoretiske modeller og ikke på levende mennesker. Ingeniørens sikkerhedsgrænse: Modellen er en pose med vand, sukker, salt, mm. Man beregner hvor meget stråling der skal til for at varme denne suppe 1 grad op. Her sætter man grænsen, og for en sikkerheds skyld sætter man grænseværdien 10 gange lavere.
Fejl: mennesket er ikke en rund pose med suppe – modellen er død – mobiltelefonen virker ikke som en mikrobølgeovn.
Ingeniører og fysikere kender meget til elektronik og elektromagnetisme, men ikke til biologi. Biologens sikkerhedsgrænse: Biologer laver forsøg på levende dyr og mennesker, hvor hjernebølgerne fungerer. Tabel 2 (Se link herunder) foreslår hvor, ifølge Forsigtighedsprincippet, sikkerhedsgrænsen burde ligge: nemlig der hvor der sker biologiske ændringer, dvs. mange tusinde gange under ingeniørens grænseværdi.”

Mere om høringen og kritikken fra Sianette Kwee finder du her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/

Sianette Kwee er i dag pensioneret, men hendes forskningsresultater er tilgængelige og kan gennemgås ved at klikke på linket her: www.researchgate.net/scientific-contributions/5404927_Sianette_Kwee

Link til to interviews med Sianette Kwee fra Information og Ingeniøren, hvor hun blandt andet fortæller om, hvordan den industribetalte forskning altid får det sidste ord:
Information: www.information.dk/indland/2003/11/mobilstraaler-skadelige
Ingeniøren: www.ing.dk/artikel/anklagerens-kronvidne-i-debatten-om-mobilstraling-51441

Fra artiklen i Information:

Uden at nogen ønsker at lægge navn til, antydes det, at Sianette Kwee ikke selv har offentliggjort særlig mange forskningsresultater. Og at hun hvert fald ikke har publiceret i videnskabelige tidsskrifter med særlig stor impact, som det siges.

Det er ikke en kritik, man umiddelbart genkender i Danmarks Natur- og Lægevidenvidenskabelige Bibliotek. Det italienske tidsskrift, Kwee hyppigst publicerer artikler i – Bioelectrochem. Bioenerg – omtales nemlig som »et rimeligt anerkendt tidsskrift«, mens Kwees 20 referencer i søgemaskinen ‘Sci-Finder’ kaldes for »rimeligt pænt af en dansker«.Forskning og forskning…

Selv tager Sianette Kwee kritikken roligt: »Der er ingen andre danske forskere end mig, der har lavet biokemisk, eksperimentel forskning med radiostråling. Og hvis man kender spillet, som jeg gør fra mine mange år som forsker, så ved man også, hvem der har betalt for resultater, der viser, at mobilstrålerne ikke er skadelige. Men det er da tankevækkende, at de forskere, der finder noget farligt, de bliver altid kritiseret og mistænkeliggjort.«

I videoerne med Sianette Kwee giver hun mange tankevækkende og skræmmende informationer, som burde have været kendt for længst. Hun fortæller bla. hvordan og hvorfor den nye viden om EMF ikke får lov at trænge igennem. Befolkningen skal jo ikke blive urolig.

En tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen, Jens Kristian Gøtrik, sagde ligefrem til Sianette Kwee: ”Ja, vi ved godt, at der findes alt det her, men det har vi valgt at se bort fra, for vi vil ikke vil gøre befolkningen bange!” Til det sagde jeg: ”Ved du hvad, så skal befolkningen altså bare dø i uvidenhed.”

Interessant er det, at Sianette Kwee ikke dukker op, når man søger på wikipedia.org. Teleindustrien har gennem årene sat sig tungt på, hvad vi kan og må læse om kritisk tilgang til elektromagnetisk stråling på wikipedia. Mange har forsøgt, men opslagene er som regel blevet slettet eller andet.

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.