Kommunerne og 5G

Vil du være aktiv?
I Facebook gruppen Folkebevægelsen VITA‘s (Vi Siger Nej til 5G i Danmark) – We Take Action kan du få mere information om, hvordan du kan arbejde aktivt i dit lokalområde og få dine lokale politikere i tale.

Særlig interessante temasider i forhold til den lokale vinkel:
Om 5G teknologien, frekvenser m.m.: https://nejtil5g.dk/dokumenter/teknologier-og-frekvenser-hvad-er-forskellen-paa-5g-og-de-andre-ger/
De 21 grunde: https://nejtil5g.dk/info-materiale/21-grunde-til-at-udrulningen-af-5g-netvaerket-skal-stoppes/
Smart City: https://nejtil5g.dk/dokumenter/smart-city/
Internet of Things (IoT): https://nejtil5g.dk/5g/internet-of-things-iot/
‘Small Cells’ m.m.: https://nejtil5g.dk/dokumenter/mobilmaster-sundhedsrisici-ejendomsvaerdi-og-hvad-kan-du-gore-ved-det/
5G udrulningen: https://nejtil5g.dk/info-materiale/5g-udrulningen/
Testbyer m.m.: https://nejtil5g.dk/info-materiale/5g-testbyer-i-danmark/
Arranger borgermøder: https://nejtil5g.dk/borgermoeder/spiseseddel-til-borgermoeder-eller-foredrag/
Netværksdækningen i Danmark (og hele verden)
https://www.nperf.com/en/map/DK/-/146241.TDC-Mobile/signal/?ll=56.05363501913437&lg=11.211547851562502&zoom=8

Kommunernes Landsforening og deres teknologisyn

Thomas Aastrup Rømer lagde for nogen tid siden et opslag op, hvor han gennemgår Kommunernes Landsforening (KL) og deres teknologisyn: KL’s teknologisyn:
KL har gang i udviklingen af den helt store databiks. Det foregår i tre led:
A. Transhumanistisk rapport:
KL’s involvering i de meste radikale sider af teknologibegejstringen kom for alvor til offentlighedens kendskab i 2018. I dette år udgav KL en 200 sider lang rapport, det såkaldte ”teknologispring”. Rapporten var udarbejdet af det kontroversielle og transhumanistisk-orienterede firma, Dare Disrupt. Dare Disrupt tog robotificeringen og teknificeringen af samfundet til nye højder.
Rapporten omhandler 5 temaer: – Kunstig intelligens, big data og robotter – Intenet of Things; – Virtual Reality og Augmented Reality; – Deleøkonomi & Blockchain – Data, privatliv, transparens og sikkerhed
Man kan læse rapporten her:
https://www.kl.dk/media/15341/kommunernes-teknologiske-fremtid-fuld-version.pdf
B. KL’s ”politik”:
Med udgangspunkt i denne rapport har KL efterfølgende udarbejdet en lang række politiske initiativer, der er samlet i det ene og det andet skrift. Det kaldes for ”politikker”
Her kan man f.eks. læse noget om robotter:
”En robot kan aflaste og bistå medarbejderne i opgaveløsningen og gøre borgerne mere selvhjulpne. Det gælder fx ældre borgere eller borgere med fysiske handicaps. Robotter med kunstig intelligens (læringsrobotter) kan på sigt individualisere og differentiere børn og unges læring og understøtte lærere og pædagogers arbejde.”
Både Dare Disrupts rapport og de forskellige politikker er samlet under overskriften ”politik” på KL’s hjemmeside: https://www.kl.dk/politik/teknologispring/
C. KL’s ”styring”:
Disse ”politiker”, som altså har rod i Dare Disrupts rapport, har udmøntet sig i et enormt kompleks af administrative systemer, arbejdsgrupper, rapporter og tiltag, som nu skal udvikle og dirigere en omfattende datastyring af hele velfærdsområdet.
Man kan læse om det enorme system under ”økonomi og administration” på KL’s hjemmeside. Det er bureaukratisk teknologipoesi for alle pengene:
https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/
D. 22. maj udbredes ideologien på et stort KL-træf, hvor alle de mange talere er yderst positivt indstillet: https://tilmeld.kl.dk/kd2022
D. Før 2018: Allerede i 2017, skriver Thomas Aastrup Rømer, skrev jeg om KL’s ideologi i dette blogindlæg, hvor der også er links til tidligere analyser af KL’s teknologiske og pædagogiske filosofi: http://www.thomasaastruproemer.dk/kls-disruptionsideer-vuggestue-robotter-vr-briller.html
Konklusion:
Corona nedlukningen har uden tvivl forstærket den processuelle energi i dette ideologisk-politisk-administrative system. I de kommende år vil det sive ned i de enkelte kommuner, hvorfra ideologien kan omdanne velfærdsområdet, herunder de pædagogiske institutioner, til ukendelighed.
Der er ikke angivet nogle stopklodser fra institutionernes historie og dannelsesmæssige situation i materialet. Det er snarere skolereformens læringsforståelse, der arbejder, som det også fremgår af citatet under punkt C.
Thomas Aastrup Rømer har været forskningsadjunkt ved Institut for Læring, Aalborg Universitet og har siden 2008 været lektor i pædagogisk filosofi ved Aarhus Universitet.
Se mere her:
Det officielle Danmark:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/det-officielle-danmark-2/
Lever vi i et demokrati:
https://nejtil5g.dk/lever-vi-i-et-demokrati/

Så skal kommunerne klædes på til 5G

Den første af 4 workshops der afholdes den 22. september 2021 har overskriften: Hvad er 5G? Teknisk viden for ikke teknikkere.
Om indholdet skriver Gate21: I denne workshop vil vi dykke ned i de tekniske grundelementer og forklare, hvad I som kommune skal være opmærksomme på, og hvorfor det er vigtigt. 5G giver nemlig mulighed for nye tekniske services som kommunen kan benytte i fremtidige strategiske planlægning og indkøb f.eks. muligheder for højere sikkerhed, prioritering af kapacitet eller edge-databehandling i netværket.
Sundhedsrisici, sikkerhed, børn og institutioner 🤔 Som Ejnar Flydal har beskrevet, så er der ingen der taler om elefanten i rummet. Stemningen skal jo nødig ødelægges.
Kilder:
https://www.gate21.dk/klar-parat-til-5g/
Om teknikken:
https://nejtil5g.dk/paastand-5g-staar-for-femte-generations-mobilnetvaerk-og-bygger-paa-en-kendt-teknologi-der-ligesom-mobilnetvaerkene-2g-3g-og-4g-overfoerer-data-via-ikke-ioniserende-elektromagnetiske-boelger-med/

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.