nejtil5g.dk

21 grunde til at udrulningen af 5G netværket skal stoppes.

Se også vores Introduktion til Nejtil5G.dk samt råd til når du diskuterer / er i dialog med andre:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/introduktion/

 1. 5G teknologien er ikke blevet testet og ingen kender konsekvenserne af teknologien. Vi er som borgere blevet forsøgspersoner i Teleindustriens forsøg på at tjene endnu flere penge.
  https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsrisici-ved-5g/

 2. 5G senderne vil blive opsat overalt. I byerne vil de stå særlig tæt med afstande mellem senderne ned til 125 meter. Senderne vil blive sat op på lygtepæle og andre master, gadeledninger, på bygningsfacader osv.
  Huden, der er menneskets største organ, vil blive påvirket og manipuleret af  5G’s millimeter strålebølger. Bølgerne har samme størrelse som hudens svedkirtler, som derfor vil fungere som spiral antenner. Huden er involveret i reguleringen af vores immunrespons, der eliminerer indtrængende mikroorganismer og som påvirker nervesystemet.
  https://nejtil5g.dk/dokumenter/teknologier-og-frekvenser-hvad-er-forskellen-paa-5g-og-de-andre-ger/

 3. Sundhedskonsekvenserne med 5G-teknologien er en kombination af de risici vi kender fra 3G og 4G teknologierne, suppleret med de formodede risici, der er en følge af 5G teknologiens særlige eksponering.
  https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsrisici-ved-5g/
  https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelige-studier/

 4. 5G erstatter ikke vores nuværende trådløse teknologi. 3G og 4G vil fortsat være i drift. 5G bliver blot endnu et lag til den i forvejen høje menneskeskabte elektrosmog.
  https://nejtil5g.dk/dokumenter/teknologier-og-frekvenser-hvad-er-forskellen-paa-5g-og-de-andre-ger/

 5. 5G øger strålingen så massivt, at 5G ikke kan udrulles i lande med lave grænseværdier, medmindre disse lande hæver deres grænseværdier. Eksempelvis må Bruxelles hæve sin grænseværdi 5,5 gange for at blive tilpasset til 5G, og det anbefales, at strålingen midlertidigt skal kunne stige over 45 gange.
  https://nejtil5g.dk/dokumenter/international-5g-modstand/
  https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

 6. Der vil blive opsendt tusindvis af satellitterne, der skal understøtte 5G netværket. SpaceX, som er ejet af Elon Musk, er i fuld gang med at sende deres planlagte 42.000 Starlink-satellitter ud i rummet. Dertil kommer yderligere 11.000 nye satellitter til 5G af andre udbydere. Udover det sundhedsmæssige aspekt, er astronomer bekymrede over den fremtidige udsigt til verdensrummet. Satellitterne vil bl.a. betyde slutningen på jordbaserede mikrobølge radioteleskoper, der er i stand til at scanne himlen efter svage radio objekter. Herudover er satellitterne ekstra skinnende, hvilket også vil kunne observeres med det blotte øje.
  https://nejtil5g.dk/dokumenter/satellitter-som-5g-sendere/

 7. Uafhængige anerkendte forskere overalt i verden opfordrer til at stoppe 5G-udrulningen. Pr. 27. november 2019 har 263 forskere underskrevet 5G appeal ‘en som advarer om potentielle alvorlige sundhedseffekter ved 5G.
  https://nejtil5g.dk/info-materiale/apeller/

 8. I de sidste 20 år har vi mistet 80% af vores insekter. Undersøgelser indikerer, at en sandsynlig forklaring er den menneskeskabte elektrosmog. 5G’s mm strålebølger har en størrelse, der vil kunne favne insekterne. Insekternes absorptionen af elektromagnetiske stråler må derfor forventes at stige. Forsvinder insekterne, forsvinder vi. Med 5G må vi forvente, at vi mister 100% af vores insekter. Elektromagnetisk stråling har ligeledes en negativ indvirkning på fugle, træer og planter.
  https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/

 9. Den daglige akkumulerede eksponering for menneskeskabt radiofrekvent elektromagnetisk stråling er forbundet med alvorlige sundhedseffekter for mennesker. Effekterne inkluderer øget kræftrisiko, cellulær stress, stigning i skadelige frie radikaler, genetiske skader, strukturelle og funktionelle ændringer i forplantningssystemet, indlærings- og hukommelsesdefekter, neurologiske forstyrrelser og negative virkninger på det generelle velvære m.m.
  https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/

 10. Børn er og unge er særlig sårbare i forhold til elektromagnetisk stråling. Børns kroppe og knoglebygning er ikke udviklet og er derfor meget mere sårbare end voksne. En krop i vækst er følsom for miljøpåvirkning og sundhedsrisikoen fra elektromagnetisk stråling er derfor specielt høj.
  https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-2/

 11. De aktuelle standarder tager ikke højde for den unikke sårbarhed, der er specifik for gravide kvinder. Undersøgelser viser at gravide kvinder, der bruger mobiltelefon blot et par gange om dagen, har 40-54 % større risiko for at føde børn, der får adfærdsproblemer. Elektromagnetisk stråling tredobler også risikoen for at abortere.
  https://nejtil5g.dk/dokumenter/gravide-abort-og-adfaerdsproblemer/

 12. Antenner tæt på vores bolig og Wi-Fi påvirker vores søvn. Gentagen forskning hos både dyr og mennesker viser at elektromagnetisk stråling ændrer vores søvnmønstre og reducerer melatonin produktionen.
  https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/

 13. I Danmark er der udarbejdet et juridisk responsum om hvorvidt det vil være i strid med menneske- og miljøretlige regler og konventioner at etablere 5G-systemet i Danmark. Dette responsum vil danne grundlag for en retssag, som der samles penge ind til.
  https://nejtil5g.dk/dokumenter/konventioner/

 14. Den 20. december 2018 klassificerede Den Europæiske Videnskabelige Komité for Sundheds-, Miljø- og Nye Risici (SCHEER) 5G som en mulig ny miljøtrussel. Der er usikkerhed om eventuelle biologiske effekter. De prioriterede 5G spørgsmålet som “høj” (maks. Prioritering) “Hvordan eksponeringen af elektromagnetiske felter kan påvirke mennesker er stadig kontroversielt, og undersøgelser har ikke givet klare bevis for påvirkningen på pattedyr, fugle eller insekter.”
  https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

 15. Europarådet, der varetager menneskerettighedsproblemer i de 47 medlemslande, udsendte i 2011 resolution nr. 1815. Man fandt, at menneskets ret til at fravælge muligt skadelige teknologier er blevet underkendt, og foreslog på baggrund af den videnskabelige forskning at indføre et FORSIGTIGHEDSPRINCIP ved brug af trådløst netværk, samt at sænke grænsen til mindre end 1 mW/m2 (0,6 volt/m2). Forsigtighedsprincippet forholder sig konkret til børn og unge, da de er særlig udsatte. Den nuværende danske grænseværdi er ca. 10.000 gange højere end forsigtighedsprincippet, nemlig 2W/kvm.
  https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

 16. I dag overholder teleindustrien ikke de af dem selv fastsatte grænseværdier (SAR værdierne, der forholder sig til opvarmning og ikke til de biologiske langtidseffekter). Frankrig, der som det eneste land i EU tester mobiltelefonerne, måtte alene mellem april 2018 og oktober 2019 tilbagekalde 18 mobiltelefoner. Her taler vi om en kendt teknologi, med 5G kender ingen konsekvenserne.
  https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/

 17. Der findes sundhedsforsvarlige alternativer til 5G som kabling med f.eks. fibernet, coax og kobber.
  https://nejtil5g.dk/info-materiale/selvhjaelp-mod-straaling/

 18. Klimakonsekvenser. Mobilmasterne i et 5G-netværk skal bruge omkring tre gange så meget energi, i forhold til i dagens 4G-netværk. Samtidig vil antallet af 5G sendere stige kraftigt (25% iflg. Verizon Executive Briefing). Med 5G er der brug for væsentligt mere energi til at sende og modtage opkald og data, det vil ramme batteritiden på telefonerne. Forbruget på internettet stiger eksplosivt (TDC angiver 40% pr. år i DK), og det meste ligger gemt i ”skyen”. Skyen er dog ingen sky, men gigantiske datacentraler, der snurrer døgnet rundt. Nettets energiforbrug udgør nu fem procent af verdens el-produktion ifølge en rapport fra it-universitetet Lancaster University i England.
  https://nejtil5g.dk/klima-konsekvenser/klima-konsekvenser/

 19. Forsikringsselskaberne ønsker ikke at forsikre mod skader der er begrundet i elektromagnetisk stråling. Verdens næststørste genforsikringsselskab Swiss Re udsendte i 2019 en rapport, som er yderst kritisk over for 5G udrulningen, der betegnes som fuldstændigt ukontrolleret og ureguleret.
  https://nejtil5g.dk/dokumenter/forsikringsselskaberne/

 20. Helt banalt vil sendere eller mobilmaster, der er opsat tæt på boliger mindske ejendomsværdien. Undersøgelser i USA viser, at ejendomsværdien falder op til 20% på huse i nærheden af Mobilmaster. Vil du købe en bolig med en mobilmast eller 5G sender i haven eller uden for dit vindue?
  https://nejtil5g.dk/dokumenter/mobilmaster-sikkerhed-ejendomsvaerdi-hvad-kan-du-goere-ved-det/

 21. Den menneskeskabte elektrosmog er på himmelflugt. Ikke kun i kraft af mobiltelefoner, telemaster som er gået fra 3G til 4G eller Smart Meters, Wi-Fi og diverse trådløst udstyr fra printer, højtaler og smartwatch. Med Internet of Things (IoT)  bliver alt forbundet til internettet, så der løbende kan fremsendes data til eksempel din Smartphone vedr dit “intelligente” toilet, skraldespand, køleskab, vaskemaskine, dit barns velbefindende osv. osv.  Også de såkaldte Smart City’s er i fuld gang med at blive udrullet med intelligent belysning og lyssignaler m.m.  Man taler endda om at IoT gør virksomhederne “ levende”.
  Mens man er i fuld gang med at sælge IoT for hvor “Smart” det er, taler næsten ingen om, hvor sårbart alt trådløst udstyr er over for hacking og anden misbrug. Her tænkes ikke bare på, hvor let det er at koble kameraet til på både PC’en og Smart TV’et.
  https://nejtil5g.dk/5g/internet-of-things-iot/
  https://nejtil5g.dk/dokumenter/it-sikkerhed-og-5g/
Please follow and like us:
21 grunde til at udrulningen af 5G netværket skal stoppes.