Introduktion:

Nejtil5G.dk er et stort og omfattende website, som hele tiden bliver opdateret. Vil du følge med i opdateringer kan du vælge at tilmelde dig vores Facebookside eller modtage vores nyhedsmail, som tilstræbes at komme minimum en gang om måneden.

Nogen kommer ind på websitet med ganske lidt baggrundsviden og andre med mere. Uanset kan det være svært at overskue, hvor man skal starte og siderne er ikke altid helt så pædagogiske og forklarende, som du måske kunne ønske dig. Vi arbejder løbende på at gøre siderne så let tilgængelig og overskuelige som muligt.

Du kan starte flere steder.

Vi har udarbejdet en liste med 21 grunde til at udrulningen af 5G netværket skal stoppes. Her er også henvisninger til, hvor du kan finde mere uddybning. Det er et ganske fint sted at starte samt få et overblik over de mange forskellige tilgange til emnet.

Vi har også udarbejdet en liste over Hvad er du for når du er imod? Der kan være mere energi i at sige ja og være positiv til noget end at sige nej og dermed være negativ!

Du kan også vælge at gå ind under JEG ER NY. Her du får en oversigt over de tema tilgange som kunne interessere dig.

Introduktionsvideo
Vi kan også anbefale denne lille, men meget informative og letforståelig video om elektromagnetisk stråling og grænseværdier. Den er på norsk, men er også tekstet. (22 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=5H9AP5T1l8Q&feature=youtu.be

WHO-tilsløringen, der koster os jorden. 5G-spin, den dybere sandhed og hvad du kan gøre.

Olga Sheean, Juni 2019.
“Vores verden er ved at ændre sig drastisk. Når du forstår, hvad der foregår, og din del i det, håber jeg, at du vil tage handling. Fakta om trådløs stråling er meget dygtigt bagatelliseret og skjult, hvilket får mange mennesker til at tro, at det ikke er et problem.

Først når vi kender sandheden, kan vi tage informerede beslutninger og bevidste valg – og mange tusinder af uafhængige videnskabelige studier bekræfter allerede skaden forårsaget af denne stråling.

Ingen industri kan overleve, medmindre vi støtter den, så vores valg bestemmer, hvordan tingene går. Hvis vi ikke tager ansvar for vores valg, men i stedet forventer, at regeringer håndterer tingene, giver vi dem en enorm magt. Hvis vi ønsker, at vores regeringer skal være ansvarlige over for os, og hvis vi ønsker at genvinde kontrol over vores egne liv, skal vi holde os selv ansvarlige for den måde, vi lever på. Når alt kommer til alt, hvis vi fortsætter med at træffe valg, der påvirker vores helbred og vores planet, hvordan kan nogen ekstern myndighed fikse tingene? Og hvis vi fortsat støtter skadelige industrier, hvorfor i alverden ville de holde op med at give os de produkter eller tjenester, vi betaler dem for?
Kilde:
file:///D:/dokumenter%2031.08.17/Dokumenter/5G/WHO/WHO-cover-up.pdf

Husk, at du er på en læringsrejse.

Når vi taler om 5G og alle konsekvenserne ved 5G som sundhed, miljø og klima osv. er det vigtig at erkende at du kan ikke vide alt med det samme og måske skal du netop heller ikke vide alt. Du kan vælge at fokusere på de områder der interesserer dig.

Det er dog en god ide, at have sine egne mantraer klar. Så ved du, hvad du skal svare, når du bliver spurgt, hvorfor denne sag er vigtig for dig.

Når du diskuterer 5G og den menneskeskabte elektrosmog.

Det er vigtigt at være forberedt på, at vi er oppe mod en magtfuld industri, men vi er også oppe mod nogle bastante overbevisninger, som mange mennesker helst ikke vil slippe – for hvad så.

Nogle vil forsøge at lokke dig ud i en diskussion, som du ikke ved nok eller noget om. Gå aldrig med, hold dig til det simple og det du ved. Måske er den pågældende kun ude på at få dig ned med nakken og ønsker slet ikke dialogen.

HUSK altid at tale/skrive pænt og sobert
Din modpart andre er bare der, hvor du selv var før du var parate til at forstå, hvad der foregår. Det er ikke en rar proces at opdage, at det vi troede på ikke er sandt og at de myndigheder m.m. som skal passe på os faktisk ikke gør.

Nogle gode hints:

1. Måske den vigtigste, når vi taler om 5G og 5G teknologien: Ingen kender de sundhedsmæssige konsekvenser. Ingen ved hvad der sker, når de højt pulserende stråler rammer hinanden eller rammer levende mennesker i det offentlige rum. Vi er blevet forsøgspersoner uden at blive spurgt. Hvilket er klart ulovligt og overtrædelse af gældende konventioner. Se f.eks. Nürnbergprincipperne (1949).
https://nejtil5g.dk/dokumenter/konventioner/

2. Bevisbyrden skal vendes om. Det er ikke dig som skal bevise, at der er stor sandsynlighed for, at det er farligt. Det er modparten, der skal bevise, at der er stor sandsynlighed for, at det er ufarligt.

3. Elektromagnetisk stråling anvendt til trådløs datakommunikation er aldrig blevet “godkendt” som værende sundhedsforsvarligt. Hverken for 2G, 3G eller 4G.

4. Henvis til Målbart faktum: Trådløs udrulning forandrer det fysiske miljø radikalt af David Wedege. Eller den originale artikel i The Lancet (anerkendt lægevidenskabeligt tidsskrift) som omtaler den massive stigning i den menneskeskabte elektromagnetiske stråling gennem de sidste 50-60 år. Reelt er spidsbelastningen fra menneskeskabte transmissioner i dag 10.000.000.000.000.000 gange stærkere end den naturlige baggrundsbestråling på samme bølgelængdeområde (estimeret af den pensionerede Karolinska-professor Olle Johansson).
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext

5. Stigning i den elektromagnetiske effekttæthed. Teleoperatørerne estimerer, at den samlede gennemsnitlige elektromagnetiske effekttæthed fra teleoperatørernes telekommunikationsudstyr i 2025 vil stige 10-20% i forhold til 2019.
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2019/12/teleindustrien-effekttæthed-stiger-10-20.pdf

6. Forsigtighedsprincippet overholdes ikke trods det, at det netop bør anvendes i sådanne tilfælde, hvor der er videnskabelig diskussion og uenighed.
https://nejtil5g.dk/dokumenter/eu-dokumenter/

7. Et studie, som viser en effekt, vægter langt højere end et studie som ikke viser en effekt. VIGTIGT. Man kan ikke bare sige, at fordi der er lige mange studier, der viser effekt, som ikke effekt, så skal vi have flere studier. Sådan foregår videnskab ikke. Har man i et forsøg accepteret en hypotese med 95% sikkerhedsinterval, så vægter det langt tungere end et studie, som ingen effekt viste.

8. Et godt eksempel er metaforen om de hvide svaner. Antager vi at alle svaner i verden er hvide, så skal der bare en sort svane til at afvise denne antagelse. Dvs. et robust studie, som viser effekt, kan i princippet trumfe alle studier, som ikke viser effekt.

9. The EMF Tippingpoint Hypothesis fra 2019, sætter fokus på stigningen i dødsfald fra neuroligske sygdomme/skader som muligvis værende forårsaget af stigning i elektromagnetisk stråling. Skrevet af 3 forskere fra hhv. Bournmouth University og University of Southamton UK https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31088653
Se også: https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/

10. Del aldrig noget, som du ikke er helt sikker på har evidensen i orden og det har adgang til den originale kilde. Der bliver til stadighed delt Fake News på de sociale medier, Opslag hvis mål kun er at sætte spørgsmålstegn ved vores og din troværdighed. Andre opslag videredeles måske mere tankeløst og uden at der er dækning for indholdet.

Ellers henvises du igen til listen med 21 grunde til at udrulningen af 5G netværket skal stoppes samt hvad du er for, når du er imod.

Fakta eller myter

Lidt hurtig indsigt kan du også få via de små artikler under Påstande eller myter, hvad er fakta:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/paastande-eller-myter-hvad-er-fakta/

Et lille eksempel.

En person slår følgende op i en lokal Facebookgruppe som svar på dit opslag, måske i forbindelse med et borgermøde eller andet:

“Jeg tænker det kunne være spændende at debattere, men videnskabelig fakta er, at det er en form for elektrisk spænding der sendes gennem luften med forskellige frekvenser. Det er styrken (ampere) der afgør effekten på levende organismer.
Der er foretaget i massevis af forsøg hvor man kender effekterne af dette.
At 5G terminologien benytter sig af disse frekvenser ved bestemte effekter, skaber ikke et behov for nye undersøgelser.
Det er basal fysik og avanceret biologi”.

Han lyder klog og vidende ikke? Højst sandsynlig vil det netop være en mand du har fat i. Og måske skal du slet ikke svare. Den pågældendes overbevisning kunne godt være meget nagelfast (“jeg ved, hvad jeg taler om” agtig), men et svar kunne være (med hjælp fra nejtil5g.dk):

Kære xx
Når du taler om ampere taler du om opvarmning. Når vi taler om elektromagnetisk stråling og opvarmning vil vi normalt tale om SAR værdier. SAR står for ‘Specific Absorption Rate’ og måles i watt per kilogram (W/kg). SAR-værdien er udtryk for den effekt, som et område af kroppen på mellem 1 og 10 gram kropsvæv maksimalt modtager fra mobiltelefonen – i den mest ekstreme situation.
I EU er SAR-grænseværdien 2.0 W/kg gennemsnitligt fordelt over 10 gram kropsvæv. Fastsat af ICNIRP i 1998. (ICNIRP er private organisation, der ikke er bundet af internationale love, konventioner eller reguleringer. I USA er grænseværdien 1.6 W/kg gennemsnitligt fordelt over 1 gram kropsvæv gældende for hovedet (Fastsat af FCC -Federal Communications Committee).

De mest kritiserede begrænsninger ved SAR-værdier er:
– En mobiltelefons SAR-værdi vurderes ved hjælp af en kunstig laboratoriemodel af en meget stor og voksen mand (i praksis fyldes et plastikhoved med en opløsning af vand, salt og sukker. En tændt mobiltelefon placeres ved “øret”, hvorefter evt. temperaturændring måles i væsken), men et menneske kan ikke reduceres til et plastikhoved med suppe.
– Telefonen placeres som regel i den afstand fra øret som producenten anviser i brugsanvisningen (2-5 cm). Normalt vil en bruger sætte telefonen helt tæt til øret.
– Der tages ikke højde for kvinder, børn eller prænatal eksponering som er særlig sårbare når det elektromagnetisk stråling.
– Jo lavere SAR, jo mindre udsættes brugeren for de opvarmende effekter af mikrobølgestråling – der tages ikke hensyn til andre mulige effekter
– SAR værdien tager ikke højde for de langsigtede biologiske konsekvenser ved elektromagnetisk stråling f.eks. de ikke-termiske ROS (reaktiv oxygen syndrom) effekter som forbindes med DNA-skader.

Please follow and like us: