Teleindustrien: Arbejdsmetoder

Læs mere om støttet og uafhængig forskning her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-uafhaengig-og-stoettet-forskning/
Om IEI (International Epidemiology Institute) se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/iei-international-epidemiology-institute/
Se mere her om myndighedernes rolle:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/misinformation-myndighedernes-teleindustriens-og-mediernes-strategier/
Læs også beretningen om hvordan forskningen i blod-hjerne-barrieren blev lukket ned:
https://nejtil5g.dk/industrien-uafhaengig-eller-stoettet-forskning/hvordan-forskning-i-blod-hjerne-barrieren-blev-lukket-ned-igen/

Indhold:

Profitmodellen
Korruption og lobbyvirksomhed
– Spin
– Norm Alster (2015)
– Grænserne mellem lobbyisme og diplomati bliver mere og mere slørede
– Konkret korruption
– Institutionelt systemsvigt hos både de amerikanske myndigheder
– Hvor meget bruger din internetudbyder på lobbyvirksomhed
– Teleselskabet Ericsson betaler milliardbøder for korruption
– Teleindustrien advarer deres investorer, men ikke deres brugere
Mis- og desinformation
– I USA har industrien påvirket videnskab, regulatorer, offentlig opfattelse og regeringspolitik
– How Big Wireless Made Us Think That Cell Phones Are Safe: A Special Investigation
– Om at tale om farerne ved mobiltelefonstråling uden at lyde som en konspirationsteoretiker
– Antitrustreform
Op og nedgange i Teleindustrien
Tech milliardærerne
– Peter Thiel
Facebook

Kina

Profitmodellen

Hvordan og hvorfor virksomheder påvirker videnskaben og gør brug af videnskab i politik og praksis

Tess Legg, Jenny Hatchard, Anna B. Gilmore: The Science for Profit Model—How and why corporations influence science and the use of science in policy and practice. PLOS One. Offentliggjort den 23. juni 2021.

For de store industrier herunder tobak, kemikalier og farmaceutiske præparater, er videnskaben vigtig for at forsinke fremskridt i håndteringen af ​​trusler mod menneskers og planetens sundhed blandt andet ved at tilsløre industriens skader og modsætte sig regulering. Nogle aspekter af denne indflydelse er veldokumenteret, mens andre er stadig dårligt forstået, og lighederne mellem industrier forbliver uudforsket.”
Formålet med undersøgelsen har været at sammenfatte litteraturen for at udvikle en evidensbaseret typologi og model for virksomhedernes indflydelse på videnskaben samt at give et overblik over det mange facetterede fænomen.

Holdet har identificeret otte erhvervssektorer, der gentagne gange har deltaget i aktiviteter for at påvirke videnskaben, herunder: manipulation af videnskabelige metoder; omformning af kriterier til fastlæggelse af videnskabeligt “bevis”; trusler mod forskere; og hemmeligt fremme af politiske reformer, der øger afhængigheden af ​​branchens beviser.

Strategierne, der konsekvent bruges på tværs af de otte industrier:
Typologien identificerer fem makroniveau-strategier, der konsekvent bruges på tværs af de otte industrier, omfattende 19 meso-niveau strategier. Modellen viser, hvordan disse strategier fungerer for at maksimere mængden, troværdigheden, rækkevidden og brugen af ​​branchegunstig videnskab, samtidig med at de samme aspekter af den for branchens ugunstige videnskab minimeres. Det skaber tvivl om skaderne af industriens produkter/praksis eller effektiviteten af ​​politikker, der påvirker industrien; fremmer branchefaglige politiske reaktioner og industriprodukter som løsninger; samt legitimerer branchens rolle som videnskabelig interessent. Disse bestræbelser tjener i sidste ende til at svække politikken, forhindre retssager og maksimere brugen af ​​industriprodukter/praksis – maksimere virksomhedernes rentabilitet.”
Rapporten forsøger at give en tilgængelig måde til at forstå, hvordan og hvorfor virksomheder påvirker videnskaben, demonstrerer behovet for kollektive løsninger samt diskutere ændringer, der er nødvendige for at sikre, at videnskaben fungerer i samfundets interesse.

Modellen
Modellen viser, at de identificerede virksomheders makro-, meso- og mikrostrategier arbejder sammen for at opnå disse effekter på videnskaben: Maksimerer volumen, troværdigheden, rækkevidden og brugen af branchegunstig videnskab samt til at minimere de samme aspekter af den industri ugunstige videnskab. På den måde omdanner og skævvrider virksomhederne hele bevisbaser til deres egen interesser (som når for eksempel forskere, politikere og praktikere ser efter i litteraturen for at få svar på problemer, kan de ofte ubevidst finde bevisgrundlag, der er oversvømmet med forskning, som er skræddersyet til industriens fordel), kontrollere, hvem beviserne når eller ikke når (med beviser for at industri skader nogle gange ikke ser dagens lys, mens en overflod af betroede stemmer bruges til at sikre, at branchefinansieret misinformation når frem til vigtige målgrupper), og i sidste ende påvirke, hvordan beviser bliver brugt.

De komplekse og mange facetterede interaktioner med videnskaben fører til tre proksimale resultater:

(i) de skaber tvivl om de potentielle skader ved industriprodukter og/eller praksis og om politikker, der kan reducere produktsalg eller rentabilitet;
(ii) fremmer branchefaglige politiske reaktioner og industriprodukter som løsninger på komplekse problemer og
(iii) legitimere virksomhedernes rolle som interessenter inden for videnskab og dermed samfundet. Disse proksimale resultater tjener til gengæld til at skabe tre distale resultater – at svække politikken, forhindre retssager og maksimere forbrug og brug af industriprodukter og praksis, samt i sidste ende maksimere virksomhedernes rentabilitet.
Kilder:
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.025327

Korruption og lobby virksomhed

Se mere pengestrømmene mellem industrien og ICNIRP i rapporten som to EU-parlamentsmedlemmerne udgav 2020 (98 sider):
The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of interest, corporate interests and the push for 5G.
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf
Mere om ICNIRP finder her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

Videnskaben om spin:

Målrettede strategier til fremstilling af tvivl om de skadelige virkninger på miljø og folkesundhed

At teleindustrien har adopteret de samme strategier, som anvendes af andre industrier, der markedsfører produkter, som forurener miljøet og skader menneskers og andre arters sundhed er der ikke nogen tvivl om. Men bruger teleindustrien og de forskere, den finansierer, alle de 28 unikke taktikker, som bliver diskuteret i dette open access-papir af Goldberg og Vandenberg, (1) offentliggjort i tidsskriftet Environmental Health: 1) til at fremstille tvivl om overvægten af den peer-reviewed videnskab, som finder at udsættelse for intensiv trådløs stråling er skadelig samt 2) for at retfærdiggøre WHO’s og de fleste nationale regeringers fortsatte vedtagelse af utilstrækkelige grænseværdier for elektromagnetisk stråling?

Baggrunden for rapporten
Talrige grupper, såsom tobaksindustrien, har bevidst ændret og fejlagtigt fremlagt kendte kendsgerninger og empiriske beviser for at fremme en dagsorden, ofte til økonomisk fordel, med konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Tidligere forskning har undersøgt sager individuelt, men ingen har foretaget en grundig sammenligning af sagerne. Formålet med denne undersøgelse er at sammensætte en omfattende liste over de taktikker, der bruges af forskellige grupper og give en ramme til at identificere yderligere forekomster af bevidst produceret tvivl.

Metoder
Forskerne undersøgte videnskabelige bøger, peer-reviewed artikler, velundersøgte journalistiske artikler og juridisk bevismateriale relateret til fem forskellige industrier og organisationer, der blev udvalgt for deres destruktive indvirkning på miljø og folkesundhed (tobaks-, kul- og sukkerindustrier, producenter af pesticidet Atrazine og Marshall Institute, et institut med fokus på forskning i klimaforandringer og andre forskere fra den æra, der var forbundet med dem i instituttet). Dokumenterne leverede bevis for en liste over taktikker, der blev brugt til at generere spin inden for industrien og fremstille tvivl om den forårsagede skade. Derefter identificerede de tendenser blandt det sæt af strategier, der kunne forklare deres differentielle brug eller effektivitet.Resultater28 unikke taktikker gik igen, når der skulle skabes tvivl. (se den vedhæftede oversigt) Fem af disse taktikker blev brugt af alle fem organisationer, hvilket tyder på, at de er nøglefunktioner til at fremstille tvivl. Den tilsigtede målgruppe påvirker den strategi, der anvendes til misinformation, og logiske fejlslutninger bidrager til deres effektivitet.

Konklusioner
Liste over taktikker kan bruges af andre til at oprette en sag om, hvorvidt en branche eller en gruppe bevidst manipulerer oplysninger, der er knyttet til deres handlinger eller produkter. Forbedret videnskabelig og retorisk læsefærdighed kan bruges til at gøre dem mindre effektive, afhængigt af målgruppen, og i sidste ende give mulighed for at beskytte både den miljømæssig sundhed samt folkesundheden mere generelt.

De 5 gennemgående strategier
Til alle målgrupper
Forskerne identificerede fem strategier, der kan bruges uanset den tilsigtede målgruppe: få støtte fra velrenommerede personer (nr. 2), fejlagtigt fremlægge data (nr. 3), undertrykke inkriminerende information (nr. 4), anvende hyperbolsk sprog (nr. 8) ) og bebrejde andre årsager (nr 9). Disse strategier blev brugt af mindst fire af de grupper, de undersøgte; tre af dem (nr. 2, nr. 3 og nr. 8) blev brugt af alle fem grupper, hvilket tyder på, at de er særligt effektive, fordi de kan målrettes mod alle relevante målgrupper.

 • nr. 2: Få støtte fra velrenommerede personer: Rekruttere eksperter eller indflydelsesrige mennesker inden for visse områder (politikere, industri, tidsskrifter, læger, forskere, sundhedsembedsmænd) for at forsvare B for at få bredere støtte
 • nr. 3: Forvansk data: Cherry-pick data, design undersøgelser til at mislykkes, eller foretage meta-analyser for at fortynde arbejdet i A
 • nr. 4: Undertryk belastende oplysninger: Skjule oplysninger, der er i modstrid med B
 • nr. 8: Anvend hyperbolsk eller enevældigt sprog: Diskuter videnskabelige resultater i enevældige termer eller med overdrivelse, skal du bruge buzzwords til at skelne mellem “stærk” og “dårlig” videnskab (dvs. lydvidenskab, junk science osv.)
 • nr. 9: Skylden har andre årsager: Find relaterede, alternative årsager til de negative virkninger, der rapporteres eller observeres.

Brugt af alle brancher
Fem af strategierne blev brugt af alle fem organisationer: angribende studiedesign, der bruges til at producere Information A (nr. 1), få støtte fra velrenommerede personer til at forsvare information B (nr. 2), urigtige oplysninger om information A (nr. 3), anvende hyperbolsk sprog (nr. 8) og påvirke offentlige organer eller love (nr. 21). Forskerne hævder, at disse fem strategier er de mest effektive træk ved fremstillet tvivl (dvs. meget vellykket til at levere et budskab til et bestemt publikum) og tilsammen giver den stærkeste indikation af, at en industri kommunikerer fremstillet snarere end autentisk tvivl.

 • nr. 1: Angrib undersøgelsens design: At understrege fejl i undersøgelse design i A som kun har minimale virkninger på resultaterne. Fejl omfatter problemer i forbindelse med bias, forvirrende eller stikprøvestørrelse.
 • nr. 2: Få støtte fra velrenommerede personer (se ovenfor)
 • nr. 3: Forvansk data (se ovenfor)
 • nr. 8: Anvend hyperbolsk eller enevældigt sprog (se ovenfor)
 • nr. 21: Indflydelse på regeringen/lovene: Opnå uhensigtsmæssig nærhed til regulerende organer, og tilskynde til pro-B-politik

“A” henviser til oplysninger, der er genereret for at bekæmpe videnskabelige beviser og fakta “B” henviser til oplysninger, der genereres for at fremme fortællinger, der er gunstige for branchen Hvordan kan vi sikre os mod at blive taget ved næsen Der er en række strategier, som enkeltpersoner kan bruge til at evaluere og kontekstualisere de oplysninger, de får, men de adskiller sig efter målgruppe:

Lægfolk kan verificere kilderne samt undersøge, hvem der fremsætter krav, ved at kontrollere for interessekonflikter. Selvom folkesundhed måske ikke motiverer alle individer, og ikke alle er interesseret i at overvinde bekræftelsesforstyrrelser, kan viden om potentielle trusler mod den personlige sundhed gennem forsætlig bedrag inspirere til mere grundig personlig efterforskning. Forbedret forståelse af logiske fejlslutninger vil også øge offentlighedens anerkendelse af deres anvendelse. Medierne skal også undgå at fremlægge beviser og industri-genereret tvivl eller “spin”, som om disse to synspunkter er ens. Som vist i disse tilfælde afspejler denne form for “balance” ikke sandheden.

Forskere, der har en større forståelse af den evidensbaserede litteratur, skal også identificere interessekonflikter såsom finansiering, overveje “eksperternes” legitimationsoplysninger og være på vagt over for metaanalyser eller angreb på videnskabelige artikler ved at konsultere originale undersøgelser. Peer-reviewed tidsskrifter har en forpligtelse til at kræve at interessekonflikter offentliggøres og bør nægte papirer, der er designet til at vildlede. Manglende offentliggørelse bør efterfølges af tilbagetrækning af undersøgelser. Forskningsmidler fra store virksomheder indikerer muligvis ikke nødvendigvis bias, men korrekturlæsernee skal uddannes til at overveje bias, når et sådant forhold afsløres. Forskere nyder også godt af magtpositioner inden for organisationer (f.eks. akademiske institutioner, medicinske og videnskabelige samfund). De bør udnytte deres roller til at slå til lyd for ændringer inden for disse institutioner, hvilket vil bidrage til at forbedre offentlighedens adgang til videnskabelig information [67].

Retssystemet. Her er der meget, der kan forbedres med hensyn til retfærdighed. Der kan føres politikker, der kan beskytte rettighederne for personer, der berøres af industriens handlinger (f.eks. kulminearbejdere), til effektivt at forsvare deres sager uden indflydelse fra en magt eller økonomisk ulighed. Ekspertudsagn skal også holdes på et meget højt niveau af upartiskhed.

Det politiske system har vist, at finansiering påvirker regler og politik. Selv om vi ikke kan forvente, at alle embedsmænd vil kunne være eksperter i alle videnskabelige færdigheder, skal statslige organer aktivt høre på og handle efter oplysninger fra virkelig upartiske personer, der kan yde støtte og information om videnskabelige og ikke-videnskabelige beviser som ikke er genstand for fremstillet tvivl. Den udøvende magt bør udpege kvalificerede personer til at lede videnskabelige agenturer og rådgivende bestyrelser samt at føderale embedsmænd står over for straf ved manipulation med videnskabelige rapporter; samt at administrationerne, uanset deres politiske parti, undgår at skabe fjendtlige arbejdsmiljøer for det videnskabelige personale. Regulerende agenturer skal også anerkende og stoppe karrusel døren med industrien og træffe foranstaltninger for at beskytte mod skævheder, der indføres ved fremtidige ansættelsesforhold.

Enkeltpersoner og organisationer, især dem, der har til opgave at beskytte offentlighedens sundhed, skal bevæbne sig med viden om disse taktikker og udvikle eller finpudse beskyttende strategier for at genkende og forhindre tilfælde af fremstillet tvivl.

Undersøgelsen her vil gøre det muligt for folk fra alle sfærer at vurdere den enorme mængde information, de udsættes for på den mest objektive måde samt at kunne skelne sandhed fra løgn.
Kilder:
Goldberg, R.F., Vandenberg, L.N.: Videnskaben om spin: målrettede strategier til fremstilling af tvivl med skadelige virkninger på miljø og folkesundhed. Environ Health 20, 33 (2021). Udgivet online 26. marts 2021. https://doi.org/10.1186/s12940-021-00723-0

Norm Alster: Et indfanget agentur. Beretningen om hvordan Federal Communications Commission (FCC) er domineret af de industrier, den burde regulere. (2015).

Indholdsfortegnelse:

 1. The Corrupted Network
 2. Just Don‘t Bring Up Health
 3. Wireless Bullies and the Tobacco Analogy
 4. You Don‘t Need Wires To Tie People Up
 5. $270 Billion . . . and Looking for Handouts
 6. The Cable Connection
 7. What about Privacy?
 8. Dependencies Power the Network of Corruption
 9. A Modest Agenda for the FCC
 10. Stray Thoughts
  Appendix – Survey of Consumer Attitudes
  Endnotes

“Penge – og mange af dem – har spillet en rolle. National Cable and Telecommunications Association (NCTA) og CTIA har årligt været blandt Washingtons bedste lobbyvirksomheder. CTIA alene lobbyede mindst 35 forskellige kongresregninger gennem første halvdel af 2014.
De førende indenfor den trådløse industri AT&T og Verizon arbejder gennem CTIA. Men de laver også deres egen lobbyvirksomhed og brugte næsten 15 millioner dollars i hele juni 2014 ifølge data fra Center for Responsive Politics (CRP). Alt i alt brugte CTIA, Verizon, AT&T, T-Mobile USA og Sprint ca. 45 millioner dollars på lobbyvirksomhed i 2013. Samlet set er sektoren Kommunikation / Elektronik en af ​​Washingtons supertunge lobbyister og bruger næsten $ 800 millioner i 2013-2014, ifølge CRP-data.
Men direkte lobbyvirksomhed efter industri er kun en af ​​mange orme i et rådnet æbel. FCC sidder i kernen i et netværk, der har tilladt stærke pengeinteresser med ubegrænset adgang på forskellige måder at forme sine politikker på, ofte på bekostning af grundlæggende offentlige interesser.”

http://ethics.harvard.edu/files/center-for-ethics/files/capturedagency_alster.pdf
Læs den oversatte artikel her:

Grænserne mellem lobbyisme og diplomati bliver mere og mere slørede

Kun syv lande har sikret transparens med lobbyismen på både nationalt og regionalt niveau, og Danmark er ikke blandt dem, viser en ny rapport fra OECD.
Ifølge Mandag Morgen (1) peger rapporten fra OECD (2) på, at gældende regulering i langt de fleste lande ikke formår at tage højde for, at kontakten mellem lobbyister og offentligt ansatte er rykket til de sociale medier, hvor kontrol ikke er mulig. Desuden omfatter gældende lovgivning sjældent NGO’er, tænketanke og konsulenthuse. Tydelig regulering af lobbyisme er et vigtigt skridt i retning af at sikre offentlighedens mulighed for at holde politiske beslutningstagere ansvarlige, understreget rapporten.


I 2020 var det i kun 23 ud af 41 lande muligt i nogen grad at få indsigt i, hvilke interessenter der blev taget med på råd i den politiske beslutningsproces.
Kilder:
1) https://www.mm.dk/artikel/faa-lande-sikrer-transparens-med-lobbyismen
2) https://www.oecd.org/governance/ethics/lobbying/
Om teleindustriens arbejdsmetoder:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-arbejdsmetoder/

Toksikologer, kemikere og biologer blev af ledelsen i et kontor i Environmental Protection Agency (EPA), tvunget til at lave miljøvurderinger med alvorlige fejl og mangler.

The Intercept har afdækket, hvordan ledelsen i et særligt kontor under USA’s Environmental Protection Agency (EPA), hvis opgave er af at vurdere kemikalier og pesticiders risici for skader på miljø og mennesker, har truet toksikologer, kemikere og biologer til at lave miljøvurderinger med alvorlige fejl og mangler. Og dermed godkendt stoffer, der måske skulle have være forbudt.
Fire videnskabsfolk i EPA har fået nok.
DanWatch skriver (1) at fire videnskabsfolk er stået frem i The Intercept (2) og fortæller om raserianfald fra en ledelse, der er alt for tæt på pesticidvirksomhederne. De er blevet truet og presset til at ignorere data. Hvis et pesticid ikke bliver godkendt, bliver man aldrig forfremmet som forsker, siger en kilde til The Intercept. Problemet har været det samme, uanset om den øverste chef hedder Trump eller Biden, påpeger Public Employees for Environmental Responsibility (PEER), en institution, der hjælper whistleblowere i USA, og nu har startet en sag mod EPA.
Sagen illustrerer, hvilket pres miljøministerier i hele verden ligger under for, når verdens mest magtfulde administration ikke kan modstå korruption. Men sagen er også en mulighed for at hylde Elyse Osterweil, Martin Phillips, Sarah Gallagher og William Irwin. De fire whistleblowere, der har afsløret en flig af korruptionen i EPA som en kommende undersøgelse forhåbentlig vil afdække til fulde.
Her var det pesticider og kemikalier, hvordan mon det står til i kontoret, der vurderer 5G og EMF?
Tja, i EPA’s pjece om 5G og sundhed kan vi læse følgende svar på spørgsmålet: VIL 5G ØGE EMF EKSPONERING? 5G-signaler repræsenterer en lille brøkdel af emissionerne fra alle mobile teknologier. Da 5G udstyr er tilføjes til eksisterende netværk, er det muligt, at der kan være en lille stigning i den samlede RF EMF eksponeringsniveau. Den samlede eksponering forventes imidlertid for at forblive lav, sammenlignelig med niveauer før 5G og godt under ICNIRP-retningslinjerne. EPA vil overvåge offentlig eksponering for RF EMF, inklusive frekvenser bruges til 5G. (3).
Alt er godt eller er det nu det?
Kilder:
1) https://danwatch.dk/giften-siver-naadesloest-fra-usas-miljoeadministration/
2) https://theintercept.com/2021/07/02/epa-chemical-safety-corruption-whistleblowers/
3) https://www.epa.ie/publications/monitoring–assessment/radiation/EMF_5G_-Health_brochure.pdf

Hvis du tror, at din mobiltelefon er sikker, har du da overvejet, hvorfor du tror det? Er det en kendsgerning, eller er det baseret på omhyggeligt udformede meddelelser, som du har læst eller hørt?

Den uafhængige graverjournalist Barbara Koepel dokumenterer et kæmpe institutionelt systemsvigt hos både de amerikanske myndigheder, der skal vurdere sundhedsrisikoen ved den trådløs teknologi samt hos teleindustrien selv.
Videnscentret har tidligere refereret til artiklen (1), som nu er oversat til norsk (2).

Tæt samarbejde mellem industri og myndigheder
Gennem mange år er der i USA udviklet et tæt samarbejde mellem teleindustrien og den offentlige administration, som skal sætte de sundhedsbaserede grænseværdier for befolkningen.
Samarbejdet betyder, at mange mennesker bevæger sig fra ledende stillinger i teleindustrien til det bureaukrati, der skal kontrollere samme industri. Når de har fremmet branchens interesser vender de tilbage til industrien. I amerikansk kontekst en ret almindelig praksis.
Det tætte samarbejde rejser vigtige spørgsmål som, hvorvidt det er videns baserede og demokratiske processer eller blot økonomisk motiverede processer, der ligger bag de gældende grænseværdier.

Konsekvensen af samarbejdet
Denne praksis har ført til at forskning, der overbevisende viser, at stråling har sundhedsmæssige konsekvenser afvises, mens forskning med mange svagheder på den anden side bliver taget seriøst.
Det mest problematiske er, at de anbefalinger, argumenter og fortolkninger af forskningen, som kommer fra amerikanske regeringsorganer, accepteres relativt let af WHO og af EU -systemet og dermed af sundhedsmyndighederne i mange andre lande for ‘det plejer vi at gøre’. Barbara Koepels artiklen viser endvidere, at et stort antal af de førende og offentlige personer, som neutraliserer den elektromagnetiske stråling, har økonomiske bånd til teleindustrien, en også at medierne ligeledes let ender i favnen på teleindustrien.

Teleindustriens milliarder giver indflydelse
Til trods for at forskere rundt om i verden er bekymrede over sundhedskonsekvenserne og har produceret over 2 000 studier med et dystert budskap afviser industrien dataene.
Den vigtigste forretningsorganisation for teleindustrien, Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), hævder, at “trådløse enheder ikke udgør en sundhedsrisiko for voksne eller børn.” Selvom CTIA anerkender, at udstyret og basestationerne udsender radiofrekvent stråling, siger de, at denne eksponering kun kan forårsage akut og kortvarig overophedning i kropsvæv hos mennesker og dyr. CTIA insisterer også på, at dette ikke sker, da mængden af ​​stråling er meget lille. I stedet hævder CTIA, at [ideen om, at sådan stråling fører til] sygdomme, der udvikler sig over en lang periode, såsom kræft, bare er en smart idé blandt marginale og alarmistiske forskere.”

Industriens magt over formidlingen
Industrien har en fantastisk succes med at sikre, at budskabet skaber ekko både vidt og bredt. Den har meget dybe økonomiske lommer og køber pladser ved alle de rigtige borde ved både de globale og nationale “vagthundsorganer”, i medieorganisationer og i videnskabelige institutioner – som derefter administrerer denne misinformation. Det er på den måde branchens milliarder bestemmer, hvilke forskere og undersøgelser, der finansieres eller mister finansiering, som citeres eller diskrediteres, eller som hopper frem og tilbage mellem positionerne i de offentlige organer, teleselskaber og deres advokatfirmaer, og hvordan afvigere – som hele stater og byer i USA – bliver sagsøgt og sædvanligvis gjort tavse. Udover at skitsere sundhedskonsekvenserne ved den trådløse teknologi beskriver Barbara Koepel, hvordan myndighederne svigter bl.a. på grund af dybe interessekonflikter, den store indtjening ved salg af frekvenser og at lokale forvaltninger i USA i gennemsnit får 19 % af beløbet på forbrugernes mobilregninger.

Medierne
Udover at branchen har tætte bånd til de offentlige forvaltningsorganer, har den indflydelse på pressen og medierne, hvilket betyder, at mediedækningen af ​​trådløst udstyr næsten altid er optimistisk. For det første køber branchen helsides annoncer, hvor den markedsfører sine tjenester og produkter. Derudover har vi ejernes interessekonflikter. For eksempel er den største ejer af New York Times Carlos Slim – verdens rigeste mand i 2013. Han ejer 17 procent af avisens aktier. Hans firma America Movil er Latinamerikas største teleoperatør. Og teleselskabet Verizon samarbejder med New York Times om et 5G -projekt.

Forskning og repressalier
Industriens indvirkning på forskningen er også enorm. Henry Lai, bioingeniørforsker ved University of Washington, gennemgik 326 undersøgelser af radiofrekvensstråling udført fra 1990 til 2005 og fandt, at halvdelen viste skadelige biologiske virkninger, mens halvdelen ikke gjorde det. Da han kontrollerede, hvem der finansierede hvilke undersøgelser, var tallene dramatisk forskellige. Blandt undersøgelserne, der blev finansieret af uafhængige kilder, fandt 70 procent skadelige virkninger, mens dem, der blev finansieret af industrien, var andelen, der rapporterede skadelige virkninger, blot 30 procent.
Forskere som kommer med modbeviser, kan regne med repressalier, hvilke artiklen kommer med en del eksempler på.

Andre lande er bekymrede
I modsætning til USA har nogle lande skærpet deres eksponeringsregler:
Belgien har forbudt markedsføring af telefoner, der er designet til børn under syv år.
Cypern forbød Wi-Fi i førskoler og børnehaver samt lancerede en kampagne for at uddanne forældre. De fjernede også Wi-Fi fra ærkebiskop Makarios Hospital.
Frankrig forbød trådløst udstyr i børnehaver til børn under tre år, Wi-Fi skal slukkes i folkeskoler, når det ikke er i brug, og byer er beordret til at kortlægge mobilmaster, måle deres strålingsniveau samt offentliggøre data. Reklamer skal indeholde strålingsniveauet for mobiltelefonerne (med bøder på op til 75.000 euro, hvis det ikke overholdes). Endvidere må annoncerne ikke vise børn, der bruger mobiltelefoner eller personer, der holder enhederne op til hovedet.
Indien har sænket grænsen for stråling fra mobilmaster til en tiendedel af den anbefalede grænse fra ICNIRP, nogle stater og byer har beordret mobilmaster fjernet, der var tæt på hospitaler og skoler.
Israel har forbudt Wi-Fi i børnehaver, begrænset brugen i første og anden klasse til tre timer om ugen, krav synlighed af mobilernes strålingsniveau og forbudt annoncer, der viser børn, der bruger mobiltelefoner. Skoledistriktet i Haifa forlanger, at alle computere skal være kablet.
I Polen uddelte borgmesteren i Krakow gratis målere, så borgerne kunne måle eksponeringsniveauer fra eget udstyr samt skærpet reglerne for, hvor mobilmaster kan placeres.
I Schweiz er Genève en af ​​flere byer og byer, der har indført stop for 5G udrulningen.
Stater, byer og forskere er også bekymrede
254 forskere fra 44 lande har opfordret FN til at stramme eksponeringsgrænserne samt “oplyse offentligheden om sundhedsrisici.” FN har ikke reageret. I oktober 2020 appellerede 407 forskere og læger til Europa-Kommissionen om at “stoppe udrulningen af ​​5G (…), hvilket vil øge eksponeringen for elektromagnetiske radiofrekvente felter markant.”Også dette er blevet ignoreret.
Mange amerikanske stater, byer og distrikter er også bekymrede. I New Hampshire nedsatte Repræsentanternes Hus en ekspert kommission for at undersøge virkningerne af EMF, den anbefalede i nov. 2020 15 foranstaltninger bla. at bede FCC om at undersøge miljøpåvirkningen af ​​5G masterne samt placere dem længere væk fra skoler og hjem. I Louisiana bad vælgerne deres miljøadministration om at undersøge sundhedskonsekvenserne af 5G. Richard Blumental, en senator fra Connecticut, deler deres bekymringer. Snesevis af byer, herunder Huntington Beach i Californien, Seattle og Montgomery County i Maryland, har stævnet FCC, som de hævdede har taget kontrol over de lokale myndigheder for at fremme 5G. FCC vandt dog sagen. Environmental Health Trust har også anlagt sag mod FCC, hvor det ser mere positivt ud.
Kilder:
1) https://www.facebook.com/groups/traadloesfritorsdag/posts/725196638393056
2) Artiklen nu oversat til norsk af Morten Wilhelmsen, cand. mag. i sociologi og media fra Universitetet i Bergen samt Mads Rohde, master i folkesundhedsvidenskab fra NMBU, Universitetet for miljø- og biovidenskab, september 2021. 14 sider:
https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2021/09/Wilhelmsen-og-Rohde-20210909-En-grundig-beretning-om-systemsvikt-1-1.pdf
Se også Einar Flydal’s blog: https://einarflydal.com/2021/09/09/en_grundig_beretning_om_systemsvikt_i_usas_stralevern/

Hvor meget bruger din internetudbyder på lobbyvirksomhed

Internetudbydere (ISP’er) i USA har brugt næsten 1,4 milliarder dollars på lobbyvirksomhed siden 1998, og 2018 var det hidtil største år med et samlet forbrug på mere end 80 millioner dollars.
Det skriver Paul Bischoff i sin artikel opdateret den 26. oktober 2021. (1) Internetudbydere er nogle af de største indehavere af personlige data. Som FTC’s seneste rapport konstaterede, (2) samler mange internetudbydere store mængder af følsomme forbrugerdata (hvor nogle kombinerer dette med tredjepartsdata for at skabe en utrolig detaljeret indsigt om brugerne og deres husstande), som de bruger og indsamler på måder, som forbrugerne sikkert ikke forventer og kan forårsage skade. De er ofte illusoriske i deres tilbud om valg til forbrugeren, når det kommer til deres data, og de har evnen til at være lige så indgribende i privatlivets fred som nogle af de største reklameplatforme.
Med det i tankerne, hvor meget bruger din internetudbyder på lobbyvirksomhed?

Forskere fra Comparitech kompilerede og analyserede 61 internetudbyderes lobbyudgifter fra det amerikanske senats database for Lobbying Disclosure Act, som går tilbage til 1998.

De vigtigste nedslag i analysen:
2018 var det hidtil største år for internetudbyder-lobby virksomhed med $80,356 millioner tæt fulgt af 2011 med $80,308 millioner.
Stor forbrugerne inkluderer AT&T, Verizon og Comcast, som har en samlet udgift på lobby virksomhed på henholdsvis 367 millioner dollars, 288 millioner dollars og 225 millioner dollars siden 1998.
Siden 2011 er det årlige forbrug på lobbyvirksomhed på tværs af alle internetudbydere ikke faldet til under 72 millioner dollars, når man borttager 2021, der indtil nu (okt. 2021) blot har brugt 31,6 millioner dollars.
Det største beløb, som nogen udbyder brugte på et år, var AT&T i 1999, med næsten 23 millioner dollars. AT&T’s opkøb af Ameritech Corp stod for meget af dette, og fusionen førte til sidst til oprettelsen af ​​USA’s største teleselskab.
Lobbyisme til fordel for fusioner og opkøb tegnede sig for de fleste af de største udgifter for individuelle internetudbydere på et enkelt år.1,397 milliarder dollars er blevet brugt af internetudbydere på lobbyvirksomhed siden 1998.
Kilder:
1) https://www.comparitech.com/internet-providers/isp-lobbying/
2) https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/look-what-isps-know-about-you-examining-privacy-practices-six-major-internet-service-providers/p195402_isp_6b_staff_report.pdf

Det svenske teleselskab Ericsson er idømt milliardbøde i USA for bestikkelse af Islamisk Stat 

Det amerikanske justitsministerium har idømt det svenske teleselskab Ericsson en bøde svarende til 1,47 milliarder danske kroner relateret til en bestikkelsesskandale i Irak.

Det skriver politikken den 3. marts 2023. (1)

Ericsson oplyste i februar sidste år, at der muligvis er blevet betalt bestikkelse til den militante bevægelse Islamisk Stat, som opererer i en række mellemøstlige lande. Det skete, efter at undersøgende journalister fra det svenske medie SVT begyndte at undersøge selskabet.

Journalistkollektivet Det Internationale Konsortium af Undersøgende Journalister (ICIJ)
ICIJ anklagede i 2022 Ericsson for en lang række kritisable forhold. Blandt andet skulle Ericsson ifølge journalisterne have bedt Islamisk Stat om tilladelse til at arbejde i en af de byer, som bevægelsen kontrollerer, og betalt for at smugle teleudstyr ind i Islamisk Stat-områder.
Selskabet skulle desuden have betalt store mængder »mistænkelige« penge for at holde liv i sin forretning i Irak. De penge skulle ifølge ICIJ være flydt videre til ulovlige formål, heriblandt »muligvis terrorister«.

Trods nye og tidligere skandaler fortsætter den adm. direktør
Udmeldingen fik de amerikanske myndigheder til at undersøge hændelsen. Retsdokumenter viste, at Ericsson tidligere havde været under luppen i USA.
Ericsson har tidligere været involveret i korruptionsskandaler. I 2019 indgik selskabet et forlig med amerikanske myndigheder på 6,68 milliarder danske kroner, fordi det blev fastslået, at Ericsson ikke havde fulgt antikorruptionsreglerne på flere markeder.
Sagen blev også efterforsket i Sverige, men der er den siden blevet droppet af anklagemyndigheden.

Direktør Börje Ekholm bad om ansvarsfraskrivelse på selskabets generalforsamling i 2022, men det blev nægtet. Han er dog stadig virksomhedens administrerende direktør.

Korruption og de nordiske lande
De nordiske samfund betragtes ofte som nogle de mindst korrupte lande i verden, men det er bestemt ikke teleindustrien der bidrager til den status. (2)
Toneangivende forskere inden for spørgsmålet mobilstråling og folkesundhed, Karolinska-professorerne Anders Ahlbom og Maria Feychting, modtog forskningsstøtte fra teleindustrien ifm.  forskningsprojektet Cosmos, der skulle undersøge, om der er sammenhæng mellem mobilopkaldstider og øget sygelighed. I Sverige blev projektet finansieret af Telia, Telenor og Ericsson med cirka 7 mio. svenske kroner for en projektperiode, der varede fra 2007 til 2012.
I maj 2011 blev det afsløret at Anders Ahlbom også arbejdede i Bruxelles som telelobbyist sammen med broderen Gunnar Ahlbom.
I 2012 afslørede avisen Ny Teknik (Sveriges pendant til Ingeniøren), hvordan Anders Ahlbom og Ericsson aftalte at forskningen skulle tilrettelægges. Derefter bad de den svenske stats forskningsfond om at videregive Ericssons penge til Karolinska-forskerne.
Ahlbom og Feychting skrev trods skandalerne et afsnit om mobilstråling i den svenske miljøsundhedsrapport fra 2017, hvor de sammen konkluderer, at der ikke er evidens for skadelige mobileffekter. (3)

Kilder:
1) https://politiken.dk/udland/art9241018/Svensk-telegigant-id%C3%B8mt-milliardb%C3%B8de-i-USA-for-bestikkelse-af-Islamisk-Stat
2) https://politiken.dk/udland/art8645658/Grimme-bestikkelsessager-ligner-en-tendens-hos-store-teleselskaber
3) https://nejtil5g.dk/eksperterne/

Bestikkelse og korruption har været almindelig i teleindustrien i mange år, med USA som den mest aktive efterforsker og anklager.

Den 6. december 2019 accepterede teleselskabet LM Ericsson, som har hovedsæde i Stockholm, at betale over 1 milliard dollar som erstatning for korruption.
Det er LM Ericsson, (1) der i dag står bag udvidelsen af 5G og 4G rundt om i verden. I slutningen af 2019 opnåede Ericsson en fremtrædende plads, som en af ​​to leverandører af 5G -radioadgangsnetværksudstyr (RAN) som blev foretrukket af den daværende amerikanske præsident Trump’s administration. Baggrunden var at udelukke det kinesiske firma Huawei fra de vestlige markeder på grund af ‘national sikkerhed’.
Fra pressemeddelelsen fra Department of Justice, USA (2):
“Ericssons korrupte adfærd involverede ledere på højt niveau og strakte sig over 17 år og mindst fem lande, alle i en vildledende indsats for at øge overskuddet,” sagde ass. statsadvokat Brian A. Benczkowski fra justitsministeriets kriminelle afdeling. “Sådanne forseelser krævede en stærk reaktion fra retsvæsenet og gennem en ihærdig indsats med vores partnere i det sydlige distrikt i New York, SEC og IRS, holder dagens handling ikke kun Ericsson ansvarlig for disse ordninger, men bør afskrække andre virksomheder fra at begå lignende kriminel adfærd.”
′′Gennem uigennemsigtige fonde, bestikkelse, gaver og tilskud drev Ericsson telekommunikation med det vejledende princip, at det er pengene der taler. Erklæringen fra dagens skyldige samt accept af over en milliard dollars i kombinerede straffe bør klart kommunikere til alle virksomheder, at det ikke vil blive tolereret at gøre forretninger på denne måde.”
Ericsson modtog ikke fuld kredit for sit samarbejde, fordi man ikke afslørede påstande om korruption i to relevante spørgsmål: Man producerede visse materialer på en utidig måde og man var ikke fuldt behjælpelig, bl.a. ved ikke at træffe passende disciplinære foranstaltninger over for visse medarbejdere, der var involveret i forseelsen. Virksomheden har forbedret sig samt forpligtet sig til yderligere at forbedre sit compliance-program og interne regnskabskontrol. Følgelig afspejler den samlede strafferetlige straf en reduktion på 15 procent fra bunden af ​​det gældende bødeområder i USA.
Holdningen til korruption er nu tydelig hos Ericsson
Ericsson indtager en stærk nultolerance over for korruption. Hos Ericsson har vi nultolerance over for bestikkelse og korruption. Dette ledende princip er indlejret på højeste niveau i virksomheden og implementeret gennem et omfattende sæt politikker og processer. Dette gælder også for vores leverandører i form af vores leverandør antikorruptionsprogram, som er kernen i vores supplier integrity screeningsværktøj.” (3)
Kilder:
1) https://www.ericsson.com/en
2) https://www.justice.gov/opa/pr/ericsson-agrees-pay-over-1-billion-resolve-fcpa-case
3) https://www.ericsson.com/en/about-us/sustainability-and-corporate-responsibility/responsible-business/responsible-sourcing/anti-corruption
Se også DR:
https://www.dr.dk/nyheder/penge/telefirmaet-ericsson-betaler-milliardbode-korruption

Teleindustrien advarer deres investorer, men ikke deres brugere

Teleindustriens årsrapporter viser tydeligt, hvordan virksomheder advarer deres aktionærer, men ikke de borgere, der bor i nærheden af mobilmaster m.m.
The Environmental Health Trust har gennemlæst teleindustriens årsrapporter og du finder resultatet her. (1) Nedenfor kommer et par eksempler fra hhv. Ericsson, Apple og AT&T Inc., men listen er lang fra både nye og ældre årsrapporter. Virksomhedens investoradvarsler indeholdt i årsrapporter er indgivet på formular 10-K (eller formular 20-F eller 40-F for udenlandske virksomheder) til Securities and Exchange Commission (SEC).
“Vi kan pådrage os betydelige udgifter til at forsvare sådanne sager eller offentlige afgifter og kan blive forpligtet til at betale beløb eller på anden måde ændre vores drift på måder, der kan have en væsentlig negativ indvirkning på vores drift eller økonomiske resultater.”
Mobiltelefonproducenter og udbydere af infrastrukturen er fuldstændig klar over, at strålingen fra deres produkter kan være risikabelt og hvorfor de advarer deres aktionærer. Nedenfor et par uddrag fra erklæringer i årsrapporterne, hhv. Ericsson, Apple og AT&T Inc., der indikerer, at disse virksomheder informerer deres aktionærer om, at de kan lide betydelige økonomiske tab relateret til elektromagnetiske felter.
Forsikringsselskaberne vil ikke forsikre disse selskaber for skader fra strålingen fra deres produkter og netværk. Som Crown Castle udtaler: “Vi opretholder i øjeblikket ingen væsentlig forsikring med hensyn til disse forhold.“

Ericsson
Ericsson årsrapport 2019: s.131, (2)
5.3 Potentielle sundhedsrisici relateret til radiofrekvente elektromagnetiske felter kan udsætte os for forskellige produktansvarskrav og resultere i lovgivningsmæssige ændringer. Mobiltelekommunikationsindustrien er underlagt påstande om, at mobile enheder og andet udstyr, der genererer radiofrekvente elektromagnetiske felter, kan udsætte brugere for sundhedsrisici. På nuværende tidspunkt har et betydeligt antal videnskabelige undersøgelser udført af forskellige uafhængige forskningsorganer konkluderet, at radiofrekvente elektromagnetiske felter, på niveauer inden for de grænser, der er foreskrevet af sundhedsmyndighedernes sikkerhedsstandarder og anbefalinger, ikke forårsager nogen skadelige virkninger for menneskers sundhed. Imidlertid kan enhver opfattet risiko eller nye videnskabelige resultater af sundhedsskadelige virkninger fra mobile kommunikationsenheder og udstyr påvirke os negativt gennem en reduktion i salget eller gennem erstatningskrav. Selvom Ericssons produkter er designet til at overholde gældende sikkerhedsstandarder og regler vedrørende radiofrekvente elektromagnetiske felter, kan vi ikke garantere, at vi ikke vil blive genstand for produktansvarskrav eller blive holdt ansvarlige for sådanne krav eller være forpligtet til at overholde fremtidige ændrede reguleringer, der kan have en negativ indvirkning på vores forretning, driftsresultater, økonomiske tilstand, omdømme og brand.

Apple
Årsrapport 2020 (3)
Selskabets økonomiske situation og driftsresultater kan blive negativt påvirket af ugunstige resultater af retssager eller statslige undersøgelser.
Selskabet er underlagt forskellige krav, retssager og statslige undersøgelser, der er opstået i den ordinære drift og endnu ikke er fuldt løst, og nye forhold kan opstå i fremtiden. Derudover indeholder aftaler indgået af Selskabet nogle gange erstatningsbestemmelser, som kan pålægge Selskabet omkostninger og erstatning i tilfælde af et krav mod en skadesløs tredjepart. Antallet af krav, retssager og statslige undersøgelser, der involverer virksomheden, og den påståede omfang af sådanne krav, retssager og statslige undersøgelser, er generelt steget over tid og kan fortsætte med at stige…Selvom selskabet opretholder forsikringsdækning for visse typer skader, kan en sådan forsikringsdækning være utilstrækkelig til at dække alle tab eller alle typer skader, der måtte opstå.”
“Punkt 3. Retssager. Selskabet er genstand for retssager og krav, der ikke er fuldt løst, og som er opstået i den almindelige drift. Selskabets væsentlige retssager er beskrevet i del II, punkt 8 i denne formular 10-K i noterne til det konsoliderede regnskab i note 10, “Forpligtelser og uforudsete forpligtelser” under overskriften “Forudsætninger.”
Virksomheden er underlagt komplekse og skiftende love og regler verden over, hvilket udsætter virksomheden for potentielle forpligtelser, øgede omkostninger og andre negative virkninger på virksomhedens forretning.
Virksomhedens globale aktiviteter er underlagt komplekse og skiftende love og regler om emner, herunder, men ikke begrænset til: antitrust; privatliv, datasikkerhed og datalokalisering; forbrugerbeskyttelse; reklame, salg, fakturering og e-handel; produktansvar; intellektuel ejendomsret og krænkelse; digitale platforme; Internet, telekommunikation og mobilkommunikation; medier, tv, film og digitalt indhold; tilgængelighed af tredjeparts softwareapplikationer og tjenester; arbejde og beskæftigelse; anti-korruption; import, eksport og handel; valutakontrol og restriktioner for hjemsendelse af kontanter; bekæmpelse af hvidvaskning af penge; udenlandsk ejerskab og investering; skat; og miljø, sundhed og sikkerhed.
Overholdelse af disse love og regler kan være besværlig og dyre, hvilket øger omkostningerne ved at udføre virksomhedens globale aktiviteter. Ændringer af love og regler kan påvirke virksomhedens forretning negativt ved at øge virksomhedens omkostninger, begrænse virksomhedens mulighed for at tilbyde et produkt eller service til kunder, kræve ændringer i virksomhedens forsyningskæde og forretningspraksis eller på anden måde gøre virksomhedens produkter og tjenester mindre attraktive. til kunderne.”
AT&T Inc.
10-K ansøgning for regnskabsår, der slutter 31/12/2019 (4)
Ugunstige retssager eller statslige undersøgelsesresultater kan kræve, at vi betaler betydelige beløb eller føre til besværlige operationelle procedurer.
Vi er underlagt en række retssager både i USA og i udlandet, herunder på ethvert bestemt tidspunkt krav vedrørende antitrust; patentkrænkelse; løn og time; personlig skade; krænkelser af kunders privatliv; reguleringsprocedurer; og salgs- og indsamlingspraksis. Vi bruger også betydelige ressourcer på at overholde forskellige offentlige standarder, hvilket kan medføre relaterede undersøgelser og retssager. På det trådløse område står vi også over for aktuelle og potentielle retssager vedrørende påståede sundhedsskadelige virkninger på kunder eller medarbejdere, der bruger sådanne teknologier, herunder for eksempel trådløse enheder. Vi kan pådrage os betydelige udgifter til at forsvare sådanne sager eller offentlige afgifter og kan blive pålagt at betale beløb eller på anden måde ændre vores drift på måder, der kan have en væsentlig negativ indvirkning på vores drift eller økonomiske resultater.”
Under afsnittet “FORSIGTIG SPROG VEDRØRENDE FREMRETEDE UDTALELSER” står der:
“Det endelige resultat af FCC og andre føderale, statslige eller udenlandske regeringsagenturer (herunder retslig prøvelse, hvis nogen, af sådanne sager) og lovgivningsmæssige bestræbelser, der involverer spørgsmål, der er vigtige for vores virksomhed, herunder, uden begrænsning, afventende meddelelser om tilsyneladende ansvar ; overgangen fra ældre teknologier til IP-baseret infrastruktur, herunder tilbagetrækningen af ​​ældre TDM-baserede tjenester; universel service; udbredelse af bredbånd; bestemmelser om placering af trådløst udstyr og især placering af 5G-tjenester; E911 tjenester; konkurrencepolitik; privatliv; netneutralitet; distributørtjenester og udstyr til multikanal videoprogrammering; indholdslicens og ophavsretsbeskyttelse; tilgængelighed af nyt spektrum på rimelige og afbalancerede vilkår; og tildelinger og fornyelser af trådløse og satellitlicenser.”
“Resultatet af verserende, truede eller potentielle retssager (som inkluderer voldgift), herunder, uden begrænsning, patent- og produktsikkerhedskrav fra eller mod tredjeparter.”
Kilder:
1) https://ehtrust.org/key-issues/corporate-company-investor-warnings-annual-reports-10k-filings-cell-phone-radiation-risks/
2) https://www.ericsson.com/495c1f/assets/local/investors/documents/2019/ericsson-annual-report-2019-en.pdf
3) http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0000320193/7b5717ca-6222-48e6-801c-9ea28feeef86.pdf
4) https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/732717/000156276220000064/t-20191231.htm
Læs mere her om Teleindustriens arbejdsmetoder:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-arbejdsmetoder/
Læs mere om støttet og uafhængig forskning her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-uafhaengig-og-stoettet-forskning/
Om IEI (International Epidemiology Institute) se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/iei-international-epidemiology-institute/
Se mere her om myndighedernes rolle:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/misinformation-myndighedernes-teleindustriens-og-mediernes-strategier/

Mis- og desinformation

Forårsager strålingen fra mobiltelefoner biologiske og sundhedsmæssige virkninger, er “Big Telecom” i “Big Trouble.”

Det skriver Dariusz Leszczynski, (1) ekspert i molekylærbiologi og adjungeret professor ved University of Helsinki, Finland. Han uddyber at netop det kan være grunden til, at ICNIRP (2) og IEEE / ICES (3) fortsætter dogmet med at strålingen fra mobiltelefonerne kun er i stand til at fremkalde termiske effekter.
“Den store mængde peer-reviewed publiceret videnskab, der viser, at der ikke er termiske effekter, bliver simpelthen trashet af ICNIRP og IEEE / ICES, fordi disse effekter ifølge deres dogme ikke eksisterer, og de videnskabelige beviser for dem blot er en flok eksperimentelle artefakter forårsaget af termiske eksponeringer, forvekslet med ikke-termiske eksponeringer fra naive forskere.”
“Et andet dogme som ICNIRP og IEEE/ICES formidler er, at energien fra mobiltelefonens stråling er utilstrækkelig til at bryde kemiske bindinger. Denne påstand viser absolut inkompetence fra begge “ekspertgrupper”. Der er meget mere i biokemi af celler end kun at bryde kemiske bindinger. Enhver cellebiolog ved det!”

RF-EMF kan ændre konformation af proteiner samt påvirke deres enzymatiske aktivitet.
Dariusz Leszczynski skriver, at den seneste artikel i Scientific Reports (4), antyder, at RF-EMF kan ændre konformation (5) af proteiner og påvirke deres enzymatiske aktivitet.
For år tilbage offentliggjorde Microwave News en historie, hvor David de Pomerai diskuterede muligheden for, at RF-EMF ændrer konformationen af ​​proteiner, der kan føre til aktivering af stressrespons, der fungerer som afbødning af den uønskede effekt. (6)
Dariusz Leszczynski har selv forsket i emnet Dette mindede mig om min egen forskning. Her sandsynliggjorde han, at RF-EMF påvirker konformationen af proteiner, der fører til misfoldede proteiner. For at fjerne disse misfoldede proteiner aktiverer / producerer celler Hsp70- og Hsp27-proteiner, der sammen forsøger at reparere misfoldede proteiner. Dette er en meget vigtig proces, fordi de forkert foldede proteiner kan ophobes i cellerne og kan føre til sygdomme som Alzheimers.
Manglende bevillinger til forskning
Yderligere forskning om ændringer af proteinkonformationen i cellerne når de udsættes for RF-EMF blev “opgivet” på grund af manglende finansiering.
“For den manglende finansiering kan vi “takke” ICNIRP og IEEE / ICES, der kun formidlede den falske dogme af termiske effekter og for ikke nok energi til at ændre cellens kemi. Begge påstande er falske, men de hjalp med at stagnere forskning i denne retning i de næste 20 år.”
Kilder:
1) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/05/08/non-thermal-heresy-that-might-be-the-reason-why-we-see-non-thermal-effects/
2) ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) er en privat komité som er registreret i Tyskland. ICNIRP er ikke international på anden måde end dens navn, og ved at den har medlemmer fra flere lande. ICNIRP rådgiver bl.a. WHO, EU og nationalstater om ikke-ioniserende elektromagnetiske felter. ICNIRP indstiller ikke grænseværdier, men udarbejder beregningsmetoder til indstilling af grænseværdier.
Medlemslisten i foreningen består først og fremmest af fysikere og statistikere, som har tætte forbindelser til el- og mobilindustrien samt det militærindustrielle kompleks. ICNIRP er på ingen måde et lægefagligt ekspertpanel som f.eks. IARC (International Agency on Research on Cancer). ICNIRP er heller ikke en FN (WHO) eller EU-organisation eller et officielt regeringsorgan. ICNIRP er derfor ikke bundet af internationale love, konventioner eller reguleringer.
ICNIRPs første retningslinjer kom i 1998 og er først blevet justeret i 2020 bl.a. for at de kunne tilpasses 5G teknologien.
3) Den Internationale Komité for Elektromagnetisk Sikkerhed (ICES) er ansvarlig for udvikling af standarder for sikker anvendelse af elektromagnetisk energi i området fra 0 Hz til 300 GHz i forhold til: de potentielle farer ved eksponering af mennesker, flygtige materialer og eksplosionsanordninger for sådan energi, standarder for produkter, der udsender elektromagnetisk energi efter design eller som et biprodukt ved deres drift, og standarder for miljøgrænser. The Institute of Electrical and Electronics Engineers eller IEEE er en international nonprofitorganisation for fremme af teknologi med relation til elektricitet i meget bred forstand Kort fortalt er IEEE-ICES sikkerhedsretningslinjer udarbejdet af brancheingeniører og godkendt af brancheingeniører, der senere implementerer dem i deres egne brancher som pålidelige og udelukkende videnskabsbaserede samt brancheuafhængige sikkerhedsretningslinjer.
4) https://www.nature.com/articles/s41598-020-67165-5.pdf
5) Proteinkonformation kan defineres som arrangementet i rummet af dets bestanddele, som bestemmer den samlede form af molekylet. Konformationen af proteinet stammer fra bindingsarrangementerne inden for dets struktur.
6) https://microwavenews.com/sites/default/files/sites/default/files/backissues/m-j03issue.pdf

Mobiltelefonindustrien kontrollerer fortsat udmeldinger om sikkerheden

I USA har industrien påvirket videnskab, regulatorer, offentlig opfattelse og regeringspolitik
Af Frontier Center for Public Policy den 16. maj 2019
Den første branche-taktik er at købe videnskaben. Biokemiprofessor Henri Lai kiggede på 326 sikkerhedsrelaterede undersøgelser af mobiltelefonbrug mellem 1990 og 2005 og fandt, at 67 pct. Af uafhængigt finansierede studier fandt biologisk skade som følge af mobiltelefonstråling, men kun 28 pct. Af industrifinansierede studier gjorde.
Lai deltog i CTIA-undersøgelsen. I et interview med Microbe News fortalte han om adskillige afvigelser og tilsyneladende industrimanipulation af undersøgelsen, herunder et forsøg på at fjerne dets diskussionsafsnit.
CTIA masserer meddelelsen igen, efter at Verdenssundhedsorganisationen offentliggjorde sin Interphone-undersøgelse i 2000. Undersøgelsen viste, at de, der brugte en mobiltelefon i 10 år eller længere, havde 120 procent større risiko for gliom (en type hjernesvulst).
Alligevel fortalte John Walls, VP for offentlige anliggender på CTIA, til journalisterne, at “Interphones konklusion om at der ikke er en samlet øget risiko for hjernekræft er i overensstemmelse med konklusioner, der allerede er fremkommet i en stor mængde videnskabelig forskning om dette emne.”
En anden taktik er at dræbe forskningen. Strålingsekspert og videnskabsdebattør Dariusz Leszczynski oplevede det først i 1999, da han var adjungeret professor ved Harvard Medical School. Han ville undersøge virkningerne af stråling, der var højere end de tilladte regeringsniveauer, men blev ved med at blive tilsidesat af forskere finansieret af Motorola.
I 2011 sagde Leszczynski i et interview, “Alle ved, at hvis dine forskningsresultater viser, at stråling har virkninger, tørner finansieringsstrømmen.” Et år senere stoppede hans arbejdsgiver, Stråle- og Nuklear Safety Authority i Finland, med at forske på de biologiske virkninger af mobiltelefoner og frigav ham.
Udkastet til en undersøgelse af det nationale toxikologiprogram i 2016 kaldte mobiltelefonstråling en “sandsynlig” eller “kendt” kræftfremkaldende med “brede konsekvenser for folkesundheden.”
Da den endelige version blev frigivet i 2018, sagde undersøgelsens seniorforsker John Bucher på en pressekonference, ”jeg tror ikke, at dette overhovedet er en højrisikosituation.”
Redaktør for mikrobølgeovn, Louis Slesin, spurgte åbent, hvad der ændrede sig på NTP?
Hans bedste gæt var industri, militær og politisk pres samt lederskifte.
Tom Wheeler, CTIA-præsident fra 1992-2004, var formand for Federal Communications Commission i U.S.A. fra 2013-2017. Meredith Attwell Baker, FCC-kommissær fra 2009-2011, har været præsident for CTIA siden 2014.
I et Harvard University-etikpapir kaldte journalist Norm Alster FCC et “fanget agentur” og citerede CTIA-webstedet, der roste FCC for “dets lette lovgivningsmæssige touch.”

https://troymedia.com/business/cellphone-industry-continues-to-control-the-safety-message/

How Big Wireless Made Us Think That Cell Phones Are Safe: A Special Investigation

The disinformation campaign—and massive radiation increase—behind the 5G rollout.
By Mark Hertsgaard and Mark Dowie. The Nation 29. marts 2018.
”Alle ved, at hvis dine forskningsresultater viser, at stråling har virkninger, tørrer finansieringsstrømmen,” sagde Leszczynski i et interview i 2011. Dariusz Leszczynski, adjunkt professor i biokemi ved universitetet i Helsinki. Som forudsagt stoppede Finlands Stråle- og Nuklear Safety Authority, hvor Leszczynski havde en lang karriere, forskningen i de biologiske virkninger af mobiltelefoner og fyrede ham et år senere.

Uddrag af artiklen:
Dr. George Carlo blev ansat af mobiltelefonbranchen i 1993 for at undersøge sikkerheden i deres produkter. I 1995 begyndte Carlo at lede det industrifinansierede Wireless Technology Research-projekt (WTR), hvis eventuelle budget på 28,5 millioner dollars gjorde det til den bedst finansierede undersøgelse af mobiltelefonsikkerhed til dato. Men i 1999 blev midler til Carlo’s forskning ikke fornyet, og branchen forsøgte at miskreditere ham
Den 7. oktober 1999 sendte Carlo breve til hver af branchens chefer, hvor han gentog, at WTR’s forskning havde fundet følgende: “Risikoen for sjældne neuroepitel-tumorer på ydersiden af ​​hjernen var mere end fordoblet … hos mobiltelefonbrugere” ; der var en tilsyneladende ”sammenhæng mellem hjernesvulster, der forekom på højre side af hovedet og brugen af ​​telefonen på højre side af hovedet”; og “evnen til stråling fra en telefons antenne til at forårsage funktionel genetisk skade [var] bestemt positiv….”
Carlo opfordrede administrerende direktører til at gøre det rigtige: give forbrugerne ”de oplysninger, de har brug for til at træffe en informeret vurdering af, hvor meget af denne ukendte risiko, de ønsker at pådrage sig,” især da nogle i branchen “gentagne gange og urigtigt havde hævdet, at trådløse telefoner er sikre for alle forbrugere, inklusive børn. ”
https://www.thenation.com/article/archive/how-big-wireless-made-us-think-that-cell-phones-are-safe-a-special-investigation/

Supplerende links til artiklen (oplistet som de forekommer i artiklen):
Retssag hævder, at mobiltelefoner forårsager kræft. 1. marts 1993.
https://www.upi.com/Archives/1993/01/03/Lawsuit-claims-cellular-phones-cause-cancer/3575726037200/
Inside the WTR Research Program: “A Very Strange Experience”, 19. marts 2019.
https://microwavenews.com/sites/default/files/sites/default/files/backissues/m-a99issue.pdf#page=12
Changes in Protein Folding: A Nonthermal RF Mechanism Is There a Risk of Neurological Disease. Maj/juni 2003.
https://microwavenews.com/sites/default/files/sites/default/files/backissues/m-j03issue.pdf#page=18
Do Cell Phones Pose a Health Hazard?
https://www.fda.gov/radiation-emitting-products/cell-phones/do-cell-phones-pose-health-hazard
Scientific Progress – Wireless Phones and Brain Cancer: Current State of the Science. 2000.
https://www.medscape.com/viewarticle/408066
The November 12, 1982, memo that M.B. Glaser, Exxon’s manager of environmental-affairs programs, sent to company executives explaining that burning oil, gas, and coal could raise global temperatures by a destabilizing 3 degrees Celsius by 2100.
https://insideclimatenews.org/sites/default/files/documents/1982%20Exxon%20Primer%20on%20CO2%20Greenhouse%20Effect.pdf
The 1969 proposal that a Brown & Williamson executive wrote for countering anti-tobacco advocates. “Doubt is our product,” the memo declared. “It is also the means of establishing a controversy…at the public level.”
https://www.industrydocuments.ucsf.edu/tobacco/docs/#id=psdw0147
the wireless industry has “war gamed” science, as a Motorola internal memo in 1994 phrased it.
https://www.rfsafe.com/wp-content/uploads/2014/06/cell-phone-radiation-war-gaming-memo.pdf
Brain tumour risk in relation to mobile telephone use: results of the INTERPHONE international case–control study. 5. maj 2010.
https://academic.oup.com/ije/article/39/3/675/631387
Report of Partial Findings from the National Toxicology Program Carcinogenesis Studies of Cell Phone Radiofrequency Radiation in Hsd: Sprague Dawley® SD rats (Whole Body Exposures) Draft 5-19-2016
https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2016/05/26/055699.full.pdf
GSMA Welcomes Publication of INTERPHONE Results. 17. maj 2010
https://www.gsma.com/newsroom/press-release/gsma-welcomes-publication-of-interphone-results/
Source of Funding and Results of Studies of Health Effects of Mobile Phone Use: Systematic Review of Experimental Studies. januar 2007.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1797826/
Italian court rules mobile phone use caused brain tumour. 21. april 2017.
https://www.theguardian.com/technology/2017/apr/21/italian-court-rules-mobile-phone-use-caused-brain-tumour
Den internationale 5G Appeal, der oprindelig blev underskrevet af 236 internationale forskere. 13. september 2017.
http://www.5gappeal.eu/
Blood-brain barrier permeability in rats exposed to electromagnetic fields used in wireless communication. 1997.
https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520941992.pdf
Micronucleus induction by 915 MHz Radiofrequency Radiation in Vicia faba root tips. 2014.
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1409/1409.1431.pdf
In 2013, the American Academy of Pediatrics advised the FCC that its guidelines “do not account for the unique vulnerability and use patterns specific to pregnant women and children.” Nevertheless, the FCC has declined to update its standards.
https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520941318.pdf
Captured Agency. How the Federal Communications Commission Is Dominated by the Industries It Presumably Regulates. By Norm Alster. 2015
http://ethics.harvard.edu/files/center-for-thics/files/capturedagency_alster.pdf
Telecom Services & Equipment: Long-Term Contribution Trends. Den trådløse industri brugte $ 26 millioner i kampagnebidrag i 2016 ifølge Center for Responsive Politics og brugte $ 87 millioner på lobbyvirksomhed i 2017
https://www.opensecrets.org/industries/totals.php?ind=B09
It’s Official: Mike Repacholi Is an Industry Consultant And He’s Already in Hot Water. 13. november 2006.
https://microwavenews.com/CT.html
IARC CLASSIFIES RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS AS POSSIBLY CARCINOGENIC TO HUMANS. 31 maj 2011.
https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
Brain tumour risk in relation to mobile telephone use: results of the INTERPHONE international case–control study. 5. maj 2010.
https://academic.oup.com/ije/article/39/3/675/631387
Interphone’s Provocative Analysis of the Brain Tumor Risks. 17. maj 2010.
https://microwavenews.com/Interphone.Appendix2.html
CTIA–The Wireless Association Statement on the Interphone Study. 17. maj 2010.
https://www.businesswire.com/news/home/20100517006038/en/CTIA–The-Wireless-Association-Statement-Interphone-Study
Lancet Oncology updates conflicts of interest statement for cancer-cell phone paper. 25. juni 2015.
https://retractionwatch.com/2015/06/24/lancet-oncology-updates-coi-for-monograph-on-cancer-risk-of-cell-phones-other-devices/
Mobile phone use and risk of acoustic neuroma: results of the interphone case–control study in five North European countries. L. Hardell. 28. marts 2006.
https://www.nature.com/articles/6603070
Epidemiologic Studies of Cellular Telephones and Cancer Risk – A Review. september 2002.
https://pdfs.semanticscholar.org/4122/e9cc3b08a2ebead92692aa20410fe1b15f8f.pdf
INTERNATIONAL EPIDEMIOLOGY INSTITUTE. Indtil 15. oktober 2000 anførte IEI “Corporate Counselling” og “Litigation Support” (Retslig Support) på listen over tjenester, der er offentliggjort på sit websted. (http://www.ieiltd.com/info.htm; adgang 3/4/04) Vanderbilt University.
I henhold til Bloomberg Financial News (mobiltelefoner forårsager ikke hjernekræft af leukæmi, Study Finds; 2/26/02) afsluttede IEI en undersøgelse, der kostede $ 373.000, og blev delvis finansieret af Danmarks største telefonselskab, Tele Danmark A / S , som delvist ejes af SBC Communications, og den næststørste mobiltelefonitjeneste i Danmark, Sonofon A / S, der ejes af Telenor AS og BellSouth Corp.
https://web.archive.org/web/20130325094914/
http://www.cspinet.org/integrity/nonprofits/international_epidemiology_institute.html
IARC Report to the Union for International Cancer Control (UICC) on  the Interphone Study . 3. oktober 2011.
https://interphone.iarc.fr/UICC_Report_Final_03102011.pdf
The GameChanger: revision of dosimetry by Schmid & Kuster. 12. februar 2015.
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2015/02/12/the-gamechanger-revision-of-dosimetry-by-schmid-kuster/
The discrepancy between maximum in vitro exposure levels and realistic conservative exposure levels of mobile phones operating at 900/1800 MHz. 30. januar 2015.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25644546
Report of Partial Findings from the National Toxicology Program Carcinogenesis Studies of Cell Phone Radiofrequency Radiation in Hsd: Sprague Dawley® SD rats (Whole Body Exposures). 19. maj 2016.
https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2016/05/26/055699.full.pdf
Seriously, stop with the irresponsible reporting on cellphones and cancer. 27. maj 2016.
https://www.vox.com/2016/5/27/11797924/cellphones-cancer-bad-reporting
Do cellphones cause cancer? Don’t believe the hype.27. maj 2016.
https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2016/05/27/do-cellphones-cause-cancer-dont-believe-the-hype/
Can Cell Phone Radiation Harm Your Health? New California Guidelines Raise Concerns. 18. december 2017.
https://www.newsweek.com/can-cell-phone-radiation-harm-your-health-new-california-guidelines-raise-751121
What Changed at NTP? Same RF Cancer Data, Different Outlook. 7. feberuar 2018.
https://microwavenews.com/news-center/what-changed

Advarsel: Din mobiltelefon kan være farlig for dit helbred

Christopher Ketcham, en oversigts artikel bragt i G&Q 26. January 2010.
Uddrag:

Det er svært at tale om farerne ved mobiltelefonstråling uden at lyde som en konspirationsteoretiker. Dette gælder især i USA, hvor ikke-erhvervsfinansierede studier er sjældne, hvor lovgivning, der beskytter den trådløse industri mod juridiske udfordringer, længe har været på plads, og hvor vores liv er blevet så grundigt integreret med trådløs teknologi, at det at antyde at det kan være et problem – måske til sidst et meget stort folkesundhedsmæssigt problem – er som at sige, at vores sko måske dræber os.”
“I en undersøgelse, der blev offentliggjort i 1975 i Annals of the New York Academy of Sciences, rapporterede Frey (neurovidenskabsmanden Allan Frey), at mikrobølger pulseret ved visse moduleringer kunne inducere “lækage” i barrieren mellem kredsløbssystemet og hjernen. At bryde blod-hjerne-barrieren er en alvorlig sag: Det betyder, at hjernens miljø, som skal være ekstremt stabilt for at nerveceller skal fungere korrekt, kan forstyrres på alle slags farlige måder. Freys metode var temmelig enkel: Han injicerede et fluorescerende farvestof i kredsløbet med hvide rotter og fejede derefter mikrobølgefrekvenserne over deres kroppe. I løbet af få minutter var farvestoffet lækket ud i begrænsningerne af rotternes hjerner.”
“Frey siger, at hans arbejde med radarmikrobølger og blod-hjerne-barrieren snart kom under angreb fra regeringen. Videnskabsfolk, der er ansat og finansieret af Pentagon, hævdede, at de ikke havde gentaget hans fund, men alligevel nægtede de også at dele dataene eller metodikken bag deres forskning (“en meget usædvanlig handling inden for videnskab,” skrev Frey på det tidspunkt). I mere end femten år havde Frey modtaget næsten ubegrænset finansiering fra Office of Naval Research. Nu blev han bedt om at skjule sit blod-hjerne-barriere arbejde, eller hans kontrakt ville blive annulleret.”
“I midten af ​​1990’erne begyndte en biofysiker ved University of Washington ved navn Henry Lai at gøre store opdagelser om virkningen af ​​sådanne frekvenser ikke kun på blod-hjerne-barrieren, men også om den faktiske struktur af rotte-DNA. Lai fandt, at moduleret EM-stråling kunne forårsage brud i DNA-strenge – pauser, der derefter kunne føre til genetisk skade og mutationer, der ville blive videregivet i generationer. Det, der overraskede Lai, var, at skaden blev opnået ved en enkelt to-timers eksponering.
“Dette var eksplosive nyheder,” udtalte Slesin. “Årsagen til, at det var så vigtigt, skyldtes, at på det tidspunkt var der mange beskyldninger om en sammenhæng mellem hjernetumorer og mobiltelefoner” – specifikt sagen fra 1992 anlagt af en mand fra Florida, David Reynard, mod en række virksomheder, der producerede telefoner og leverede celle service efter at hans hustru var død af en hjernesvulst. “Hvis du kan bryde op DNA med mobiltelefonstråling, er der pludselig ikke langt til at forestille sig, at hjernesvulster kan udvikles via denne stråling.”
“På baggrund af Reynard-sagen forsøgte Motorola febrilsk at berolige sine investorer. Derefter, i 1994, gik virksomheden over til at angribe og miskreditere Lai ved at udstede et notat, der senere kom i Slesins besiddelse, hvori det blev anført, at de havde ført krig mod Lai’s arbejde. ”Vi tror ikke, at Motorola skal sætte nogen på kameraet,” kunne der læses i memoet. “Vi skal begrænse vores virksomheds synlighed.” Det erklærede endvidere, at det “centrale spørgsmål” var, om “dette eksperiment [kan] replikeres.”
“Mobiltelefonindustrien finansierer masser af risikoanalyser, og mange af dem viser ingen virkning fra mobiltelefonrelateret stråling. Branchen pegede på disse gunstige undersøgelser, når de modtog Lai’s DNA-fund.”
“Industrifinansierede studier synes at afspejle resultatet af virksomhedernes store påvirkningsmuligheder. Lai gennemgik 350 undersøgelser og fandt, at omkring halvdelen viste bioeffekter fra EM-stråling udsendt af mobiltelefoner. Men da han tog hensyn til finansieringskilderne til disse 350 undersøgelser, ændrede resultaterne sig dramatisk. Kun 25 procent af de undersøgelser, som erhvervet betalte, viste effekter, sammenlignet med 75 procent af de undersøgelser, der var uafhængigt finansieret.
Indflydelse fra industrien ser ud til at have gennemtrængt selv de reneste internationale vagthunde, såsom Verdenssundhedsorganisationen WHO. Slesin (Dr. Louis Slesin, Editor of “Microwave News) afslørede et arkiv med dokumenter, der viste, at hundreder af tusinder af dollars fra mobiltelefonbranchen blev uddelt til WHO-personale, der arbejder med trådløse sundhedseffekter. Noget af det hårdeste pres falder på Federal Communications Commission af åbenlyse grunde. I 2005 forsøgte det specielt udnævnte 30 medlemmers store teknologiske rådgivende råd til FCC at undersøge EM-effekter på mennesker. Ifølge et medlem af TAC, der talte anonymt, fortalte embedsmænd ved FCC “vi kunne ikke tale om det. De ville ikke give os nogen grund. FCC-folket var flov og redde.””
https://www.gq.com/story/warning-cell-phone-radiation

Op og nedgange i Teleindustrien

Teleindustrien mangler penge:

De Europæiske teleselskaber ønsker, at de amerikanske teknologigiganter hjælper med at finansiere netværksomkostninger 

De Amerikanske teknologigiganter bør bære nogle af omkostningerne ved at udvikle Europas telenetværk, fordi de bruger dem så meget.
Opfordringer kommer fra de administrerende direktører i Deutsche Telekom, Vodafone og 11 andre store teleselskaber. Baggrunden er i de massive investeringer i 5G-, fiber- og kabelnetværk, som bl.a. skal håndtere data- og cloudtjenester fra Netflix, Googles YouTube og Facebook.
Investeringerne i Europas telekommunikationssektor steg til 52,5 milliarder euro (59,4 milliarder dollars) sidste år, hvilket er det højeste niveau i seks år.
“En stor og stigende del af netværkstrafikken genereres og tjener penge på store teknologiske platforme, men det kræver kontinuerlige, intensive netværksinvesteringer og planlægning af telekommunikationssektoren,” udtalte de administrerende direktører i en fælles erklæring. (1)
“Modellen – som gør det muligt for EU-borgere at nyde frugterne af den digitale transformation – kan kun være bæredygtig, hvis de store teknologiske platforme også bidrager retfærdigt til netværksomkostningerne,” lød det videre.
De adm. direktører nævnte ikke nogen techvirksomhed ved navn, men ifølge Reuter er det bl.a. de amerikanske giganter som Netflix og Facebook, man har i tankerne.
Udover Deutsche Telekom og Vodafone omfatter underskriverne de administrerende direktører for Telefonica, Orange, KPN, BT Group, Telekom Austria, Vivacom, Proximus, Telenor, Altice Portugal, Telia Company og Swisscom.
De adm. direktører kritiserede også de høje spektrumpriser og auktioner, der bruges af EU-regeringerne som ’cash cows’, og udtalte, at de kunstigt tvinger uholdbare aktører ind på markedet. Også EU-lovgiveres forsøg på at skrotte tillægsgebyrer på opkald inden for EU fik blev også affejet, som en indtægtskilde fra erhvervsbrugere.
“Vi vurderer, at de vil tvinge over 2 milliarder euro indtægter fra sektoren i en 4-årig periode, hvilket svarer til 2,5% af sektorens årlige investeringskapacitet til mobil infrastruktur,” udtalte selskaberne.
EU-lovgivere er nødt til at diskutere deres forslag med EU-landene, før det kan vedtages, og det kan være svært at nå til enighed.
I 2019 var optimismen stor
Tilbage i 2019 på GSMA MOBILE 360 MENA i DUBAI (2) lød mere håbefulde toner da man havde en tiltro til at 5G tilbød operatørerne en mulighed for at komme på forkant med telekommunikationsindustrien. (3)
“Problemet med 4G var, at vi havde effektivitet og billige data, men hvis du ser på de mennesker, der skabte de massive enhjørninger på bagsiden af den, havde de langt flere muligheder, end vi havde,” sagde Hatem Dowidar, adm. direktør for Etisalat International. 5G er vores mulighed som operatører til at tage føringen og beholde så meget af værdien, som vi kan, inden for telekommunikationsindustrien. Som operatører investerer vi meget i dette, og 5G er en fantastisk mulighed.”
Etisalat var dengang en af verdens første 5G-operatører.
“Mens vi i tidligere generationer er blevet forstyrret af andre markeder, har vi nu potentialet til at forstyrre andre industrier og har potentialet til at udvide vores egen industri.” lød det dengang.
Kilder:
1) https://www.reuters.com/markets/deals/exclusive-d-telekom-vodafone-others-want-us-tech-giants-help-fund-network-costs-2021-11-28/
2) Ved GSMA Mobile 360 – MENA konferencen i 2019 mødtes ledere i hele Mellemøsten og Nordafrika for at undersøge, hvordan transformative teknologier – bl.a. 5G, AI, Blockchain – kan gøre det muligt for operatører og regeringer at realisere deres høje ambitioner for regionen og levere socioøkonomiske konsekvenser.
3) https://www.mobileworldlive.com/featured-content/top-three/etisalat-sees-5g-as-chance-for-operator-turnaround

Antitrustreform

Big Tech udgør en ‘eksistentiel trussel mod demokratiet’

Mere end 100 fortalergrupper sluttede sig den 4. april sammen med nogle af Silicon Valleys mindre teknologivirksomheder for at lancere Antitrust Day (1), en dag, der sigter mod at presse de føderale lovgivere til at vedtage en lovgivning, der skal tøjle teknologigiganterne. De “udgør en eksistentiel trussel mod demokrati”, da de kvæler konkurrencen og gør forbrugerne magtesløse.
Det skriver The Defender den 5. april 2022. (2)
Grupperne, bl.a. Fight for the Future, Electronic Frontier Foundation og Demand Progress sluttede sig sammen med Yelp, Patreon, DuckDuckGo (3) og andre internetvirksomheder for at presse på med at få vedtaget ​​to lovforslag, der ifølge arrangørerne vil “øge konkurrencen og give teknologibrugere mere kontrol over deres digitale liv, samt reducere monopolmagten hos Big Tech-giganterne (4), som er blevet misbrugt som et kvælingspunkt for censur og krænkelse af menneskerettighederne.”
“I kampen for at holde Big Tech ansvarlige for deres forseelser er vi i et historisk must-win-øjeblik,” sagde Sacha Haworth, adm. direktør for Tech Oversight Project.
“For at holde virksomheder som Google (5), Apple, Facebook (6) og Amazon (7) ansvarlige for rovdrift, spredning af desinformation, misbrug af folks mest personlige data og målrettet mod børn… er vi nødt til at vedtage en antitrustreform lige nu. Den amerikanske Innovation and Choice Online Act og Open App Markets Act vil udjævne vilkårene og sikre, at Big Tech ikke længere kan fungere ukontrolleret.
Open App Markets Act – også kendt som HR 5017 i det amerikanske hus og S. 2710 i Senatet – vil sikre, at app-udviklere kan tilbyde konkurrencedygtige priser, forhindre store app-butikker i at kræve specifikke betalinger i appen samt fastsætte en beskyttelse af privatlivets fred og sikkerhed for forbrugerne.
“Når vi betaler hundredvis af dollars for en enhed, bør vi have mere indflydelse på, hvad vi kan gøre med den,” udtalte Electronic Frontier Foundation.
“Vi bør have muligheden for at ændre standardapps. Vi burde helt sikkert være i stand til at fjerne de apps, den er født med. Og vi bør ikke være begrænset udelukkende til de apps, som firmaet, der har lavet vores telefon, synes, vi skal have.”
American Innovation and Choice Online Act, også kendt som HR 3816 og S. 2992, vil forhindre magtfulde platforme i at favorisere deres egne produkter og tjenester, diskriminere virksomheder samt skade konkurrencen eller kræve, at virksomheder køber en platforms varer eller tjenester for en foretrukken placering blandt anden konkurrencebegrænsende praksis.
Lovforslaget tager sigte på virksomheder, der ejer platforme og konkurrerer med mindre virksomheder på de samme platforme, som Facebook, Amazon, Apple og Google – virksomheder, der er “fyldt med interessekonflikter”, som professor Zephyr Teachout ved Fordham University School of Law fortalte protokol i 2020.“De ejer platforme og konkurrerer på platformene, så Kongressen bør vedtage en lov, der afgrænser målrettede forretningsregler for de allerstørste teknologivirksomheder,” sagde Teachout.
Teknologivirksomheder inklusive Yelp og søgemaskinen DuckDuckGo har offentligt demonstreret deres støtte til aktionsdagen. Det tidligere selskabs app hilste mandag brugere med et fremtrædende link til AntitrustDay.org og opfordrede dem til at presse lovgiverne til at stemme for lovforslagene, mens sidstnævnte henviste “Tell Congress you want [ctrl]” på sin hjemmeside.
“I alt for lang tid har dominerende teknologivirksomheder som Google brugt konkurrencebegrænsende taktikker for at kvæle rivaler og beskytte deres status på det digitale marked,” sagde Katie McInnis, senior public policy manager hos DuckDuckGo.
“Disse selvpræferencetaktikker skader konkurrencen såvel som forbrugerne, da de fratager os de innovationer, et konkurrencepræget marked vil bringe, og gør det svært for brugerne at vælge de tjenester, de ønsker.”
Digitale rettighedsgrupper hævder, at konkurrence begrænsende adfærd fra virksomheder som Facebook og Apple har alvorlige konsekvenser for menneskerettighederne.
“Alt, der skal til for en regering at få millioner til at tie, er en e-mail til Apple – uanset om det er for at forbyde VPN’er, nyhedsapps, vælgerguider eller krypterede messengers,” skriver Fight for the Future på sit kampagnewebsted FreeTheiPhone.com. ( 8 )
“Diktatorer har ikke brug for dyr censurinfrastruktur, når Apple har så fuldstændig kontrol og vil censurere for dem.”
På AntitrustDay.org opfordrer Fight for the Future og andre grupper forbrugerne til at skrive til deres repræsentanter for at kræve vedtagelsen af ​​de to lovforslag, som vil stå over for gulvafstemninger i de kommende uger, og som har bipartisk støtte.
Tech Oversight Project sendte en lastbil med en tegneserie, der viser antitrust-lovgivningen, på vej til en afstemning i Kongressen til Capitol Hill, hvor senator Elizabeth Warren (D-Mass.) sluttede sig til gruppen.
“Vi nærmer os et make-or-break-øjeblik for at revitalisere vores demokrati og genskabe fair konkurrence til vores økonomi,” sagde Maria Langholz, kommunikationsdirektør for Demand Progress.
“Kongressen har en afgørende rolle at spille i moderniseringen af antitrust håndhævelsen for at tøjle moderne monopolers magt som Amazon og Facebook/Meta. Vi mobiliserer vores medlemmer på denne aktionsdag, fordi vinduet for at tøjle Big Techs dominans snart kan lukke i igen.”
“Det kan ikke vente med handling,” tilføjede Langholz.
Kilder:
1) https://www.fightforthefuture.org/news/2022-04-04-today-is-antitrustday-massive-coalition-of-the-rest-of-the-internet-launches-day-of-action
2) https://childrenshealthdefense.org/defender/big-tech-poses-threat-democracy-antitrust/
3) https://childrenshealthdefense.org/defender/duckduckgo-censorship-destroys-brand/
4) https://childrenshealthdefense.org/defender_category/big-tech/
5) https://childrenshealthdefense.org/defender/google-secretly-tracked-people/
6) https://childrenshealthdefense.org/defender/facebook-admits-fact-checks-pure-opinion/
7) https://childrenshealthdefense.org/defender/amazon-lied-congress-house-judiciary-panel-doj/
8 ) https://www.freetheiphone.com/

Telia-chef: Vi har været for dovne til at markedsføre vores værdi

Efterhånden som internettet via 5G bliver udbredt, skal danskerne lokkes over på løsninger, der leverer mere end discount. Det kræver en ny strategi og helt ny markedsføring, siger Telias danske chef. (1) Hvad er ligheden mellem Cola Cola og teleindustrien?

“Når Cola Cola dagligt kan storsælge forskellige varianter af den samme brusende sodavand over hele verden, må det også være muligt for et teleselskab at forklare kunderne, hvorfor de får værdi af at vælge noget andet end bare den allermest skrabede discount løsning.”

Sammenligningen er lidt interessant, for hvad er det, der får Cola Cola til at sælge? Det er afhængighed.

Cola Cola er måske det stof, som de fleste er afhængige af, og det er ikke kun sukkeret, men i høj grad koffeinen, som skaber afhængighed. En forskningsrapport har vist, at colaproducenterne ikke tilsætter koffein i den populære læskedrik for smagens skyld.

“Vi ved, at voksne og børn kan blive fysisk og psykisk afhængige af drikke med koffein, og at de kan få abstinenser, hvis de stopper med drikken,” siger dr. Roland Griffiths, som er hovedforfatter til rapporten fra John Hopkins universitetet i Baltimore. (2) (3) (4) (5) Menneskerettigheder Cola Cola er samtidig med til at forhindre retten til drikke vand rundt om i verden (6) (7) Noget der eksempelvis også gælder for Netsle (8)

Ekstrem vandmangel i Mexico har udfordret fem store virksomheder, der producerer sodavand og vand på flaske i den nordøstlige by, Monterrey. Det drejer sig om blandt andet om Heineken, Danone og Coca Cola.

60 procent af landet er underlagt restriktioner på drikkevand. Det skriver ngo’en Business and Human Rights Ressource Center.

Vandmanglen har ført til demonstrationer mod virksomhederne, og i 2020 blev et milliardprojekt droppet af det amerikanske bryggeri, Constellation Brands, da en folkeafstemning nedstemte planerne. (9) (10)

Teleselskabernes og tech giganternes måde at skabe afhængighed på er måske blot lidt mere subtil.

Kilder:
1) https://itwatch.dk/ITNyt/Brancher/tele/article15533079.ece
2) https://sundhedsguiden.dk/temaer/cola-goer-boern-afhaengige
3) https://nordjyske.dk/nyheder/saadan-goer-cola-dig-afhaengig/5d1d4ef3-3c44-4221-9079-9a163c723f7b
4) https://klogkost.dk/nyheder/fodevarer/drikkevarer/laeskedrikke/1017-sa-meget-forkorter-en-daglig-cola-dit-liv.html
5) https://www.voksnekvinder.dk/din-krop/sygdomme/kraeft/601-hver-sodavand-oger-din-risiko-for-livmoderkraeft.html
6) https://seinmag.dk/coca-cola-komplekset-i-chiapas/
7) https://www.berlingske.dk/virksomheder/da-coca-cola-stak-sugeroeret-i-indien
8) https://www.dr.dk/nyheder/penge/nestle-tjener-styrtende-paa-drikkevand-saelger-40-milliarder
9) https://danwatch.dk/kort-nyt/vand-paa-flaske-skaber-konflikt-i-toerkeramte-mexico/
10) https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/23/pepsi-coke-bottled-water-consumer-reports

Se mere her:
Om de sociale konsekvenser:
https://nejtil5g.dk/digitaliseringens-sociale-konsekvenser/
Digitaliseringens skyggesider:
https://nejtil5g.dk/opraab-fra-eksperter-digitaliseringens-skyggesider-skal-i-fokus-i-kampen-mod-mistrivsel/
Googles evne til at kontrollere den offentlige politik, påvirke valg samt hjernevaske vores børn:
https://nejtil5g.dk/hvordan-google-hjernevasker-boern-kontrollerer-offentlig-politik-og-paavirker-valg/

TDC blev i foråret 2018 købt af de tre pensionsgiganter ATP, PFA og PKA samt den australske kapitalfond Macquarie for knap 41 mia. kr. Siden har de nye ejere kæmpet i strid modvind for at gøre opkøbet til en succes.

Det skrev IT Watch den 20. maj 2021.De nye ejere har derfor bragt en særlig bonusmodel til 37 udvalgte chefer i spil med håb om godt nyt inden 2023. Regnskaberne viser, at kunderne flygter og salget dykker, mens indtjeningen primært holdes flydende gennem en cocktail af solide besparelser, prisstigninger og flere fyringsrunder.
Investeringer og forberedelse på frasalg
I forbindelse med købet varslede TDC’s nye ejere, at der skulle investeres især i fibernet som led i et samfundsmæssigt mål om at digitalisere Danmark. Samtidig vil man opdele TDC-forretningen i to selvstændige selskaber: Et selskab, Nuuday, med alle kundevendte aktiviteter som Yousee, Hiper, Telmore og TDC Erhverv, og et selskab, TDC Net, med al infrastruktur som telefonnettet, tv- og fiberkabler og tusindvis af mobilmaster. Det kan give ejerne ekstra milliarder ved et evt. salg. Opdelingen synliggør nemlig de store værdier, der er gemt i infrastrukturforretningen.
Bonusordningen løber frem til 2023, hvor boet gøres op, og de 37 TDC-chefer modtager deres afregning.
Macquarie ejer 50 pct. af TDC og sidder på formandsposten i bestyrelsen, hvor ATP i dag er ene om at repræsentere de tre pensionsgiganter.
Kilde:
https://itwatch.dk/ITNyt/Brancher/tele/article12993330.ece

Frasalg af masteforretningen koster på indtjeningen hos teleselskabet 3

Teleselskabernes frasalg af deres masteforretninger er en voksende trend på tværs af de europæiske markeder. Det er en udvikling, der også vil slå igennem i Danmark, forudser analytiker. Sidste år solgte 3 sin masteinfrastruktur fra, og det har kostet på indtjeningsmarginen. Det skriver IT Watch den 23. august 2021.
Spanske Cellnex købte i slutningen af 2020 teleselskabet 3’s mobilmaster i Danmark, Sverige, Østrig, Storbritannien og Spanien. Handlen løb op i 10 mia. euro, svarende til lidt over 74 mia. kr.
Alene prisen for 3’s 1300 master og tilhørende infrastruktur i Danmark beløb sig til 400 mio. euro, knap 3 mia. kr.
Analysehuset Tefficient påpeger, at frasalget af masterne og infrastrukturen koster 3 godt 5 procentpoint på ebitda-marginen i Danmark. Den falder fra 35,8 pct. til 30,7 pct. Det samme gør sig gældende i Sverige, Østrig og Irland. EBITDA er et akronym for ”Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization”. Det benyttes til at måle en virksomheds driftsrentabilitet, fordi den udelukkende kigger på de omkostninger, som er nødvendige for virksomheden på dagsbasis.
Blandede erfaringerne fra USA med tower-companys
Modellen, hvor mobiloperatørerne frasælger deres masteforretning og lejer sig ind på infrastrukturen på langsigtede lejekontrakter har været udbredt i USA i længere tid.
“Man kan se, at de amerikanske mobiloperatører til sidst havner i en situation, hvor ejeren maste-sites i sidste ende kan presse operatørerne for flere og flere penge, når kontrakten skal genforhandles. Der tvinges mobiloperatørerne måske til at reetablere deres sites, fordi det simpelthen bliver for dyrt.” udtaler direktør for Tefficient, Fredrik Jungermann.
Et eksempel på sidstnævnte er mobilselskabet Sprint, der efter et frasalg af sine master valgte at genopbygge sin infrastruktur igen, for at komme ud af kløerne på de såkaldte tower-companys, selskaber, der har specialiseret sig i at eje infrastruktur af fysiske master.I Danmark har, udover det spanske selskab, TDC Net og Cibicom ambitioner om at sætte sig på markedet for masteoperatører. Regningen på den lange bane
“Hvis du er masteoperatør, skal du tænke på den situation, som du har sat dig i med 10-15-20 års kontrakter. Når der skal genforhandles, vil du jo benytte det faktum, at ens kunde jo sidder fast i din infrastruktur. Det bliver meget svært at flytte. Det vil være en meget lang og kompliceret ting at gøre.” siger Jungermann.
Formentlig vil selskaber som f.eks. Cellnex ikke synes, at det er nok kun at eje mastesites og leje dem ud. De vil formodentlig gerne overtage driften af hele netværket.
En aktør som TDC Net har i dag en relativ god forretning på det danske marked, fordi mange konkurrenter sidder i selskabets master. Men om det er nok i fremtiden, eller om forretningsområdet skal sælges fra til en af de store udenlandske spillere, må tiden vise.
Udbredelsen af 5G-teknologien betyder, at der vil være behov for flere fysiske sites fremover. Set fra det perspektiv er det formentlig et godt område at investere i på den lange bane, skriver Itwatch.
Kilde:
https://itwatch.dk/ITNyt/Strategi/article13220958.ece

Indien udskyder auktioner over 5G spektret

Modstanden mod 5G er verdensomspændende. (1) Byer og regioner har taget skridt til at forbyde, forsinke, standse og begrænse udrulningen og udstede moratorier på grund af en række forskellige risici (inklusive luftfartssikkerhed) der er forbundet med den kontroversielle 5G teknologi.
På trods af en retssag anlagt tidligere i år i Indien, er der fortsat 5G-forsøg i landet. Men lige nu er “ingen af interessenterne interesserede i, at der for nuværende afholdes auktioner over 5G-spektrumet.” (2)
For nylig har Indiens Department of Telecommunications (DoT) godkendt teleselskabernes anmodning om at forlænge 5G-forsøgene. Det har reelt skubbet auktionerne over 5G-spektraerne til anden halvdel af 2022 og dermed en lanceringen først i slutningen af 2022 eller begyndelsen af 2023.
Tidligere i år havde DoT givet 5G-spektrum i 700 Mhz, 3,5 Ghz og 26 Ghz frekvensbånd til tjenesteudbyderne i seks måneder for at udføre tests og forsøg. Denne periode udløber den 26. november.
“Ingen klager virkelig over forsinkelsen i 5G-spektra auktionen,” sagde Mahesh Uppal, telecomekspert og direktør for konsulentfirmaet Comfirst. “Der er flere grunde til det. Til at begynde med så teleselskaberne 5G som et udviklingsområde, men de er ikke i stand til at udnytte det på grund af manglen på en klar ’use case’. Der er nogle beviser for 5G’s relevans i nicheindustrier, men det er ikke et netværk, de kan skalere. Så er der spørgsmålet om den høje pris på 5G-spektret. Det er ret urealistisk lige nu.”
I henhold til prisen som er anbefalet af Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), inkluderer auktionen 8.644 MHz spektrum til en mindstepris på INR 4900 milliarder ($65,78 milliarder). De indiske udbydere har dog alle udtrykt bekymring over den høje basispris på spektret.
I betragtning af den manglende efterspørgsel kombineret med høj mindstepris betyder det, at auktionen heller ikke vil hive priserne op. Derfor er regeringen også tilbageholdende med at gennemføre en 5G-auktion lige nu. Logisk set burde udvidelsen af 5G-forsøgene ikke forhindre regeringen i at gå videre med spektrum auktionen.
5G-forsøgene
De tre private teleselskaber, Reliance Jio, Bharti Airtel og Vodafone Idea, er i gang med at gennemføre forsøg. Jio tester sin egen udviklede 5G RAN og Core, mens Airtel og Vodafone Idea har samarbejdet med Ericsson og Nokia for at teste 5G-teknologien og use cases.
Forsinkelsen vil give teleselskaberne mere tid til at udvikle 5G use cases. For eksempel lancerede Bharti Airtel, Indiens næststørste udbyder, for nylig #5GforBusiness-initiativet for at teste brugen i virksomheder. De har samarbejdet med flere teknologileverandører, herunder Amazon Web Services, Cisco, Google Cloud, Nokia, Ericsson og Tata Consultancy Services (TCS), blandt andet for at udføre forsøg med 5G-baserede løsninger. Airtel har også indgået et partnerskab med Mavenir for åbne RAN-forsøg, ifølge rapporter fra medierne.
Udstyrsomkostningerne
En anden måde, hvorpå forsinkelsen hjælper tjenesteudbyderne, er, at det reducerer udstyrsomkostningerne. 5G er allerede implementeret i mere end 150 lande, og efterhånden som leverandørerne opnår stordriftsfordele, vil gearomkostningerne sandsynligvis falde. Da Indien har en af de laveste takster og høje frekvensomkostninger, er dette en afgørende fordel for teleselskaberne.
Set i lyset af alle disse faktorer er det klart, at ingen af interessenterne er opsatte på at afholde auktioner over 5G-spektrumet på dette tidspunkt.
Kilder:
1) https://ehtrust.org/international-actions-to-halt-and-delay-5g/
2) https://www.fiercewireless.com/5g/india-delays-5g-spectrum-auction-extends-5g-trials

Tech milliardærerne

Finans: Coronakrisen med dens lockdown’s har kastet millioner af mennesker ud i fattigdom, men ikke teknologi milliardærerne.

Det viser en ny rapport fra PwC i Schweiz med al tydelighed. Rapporten har titlen Billionaires Insights 2020. (1)
Mens coronakrisen med dens lockdown og social afstand har kastet hundreder af millioner af mennesker i fattigdom og for evigt truet deres levebrød, har det været en fest for dollarmilliardærene.
Den samlede milliardærformue nåede 10,2 billioner dollars i slutningen af ​​juli 2020 og ramte et nyt højdepunkt efter dette års V-formede tilbagegang i aktivpriserne. Dette niveau overstiger den tidligere top på USD 8,9 billioner, nået i slutningen af ​​2017. Teknologimilliardærerne har øget deres formuer med hele 41,3 procent.

Billionaires insights 2020. s. 35.

En amerikansk kongresrapport opfordrer til antitrust tiltag mod tech-giganter
En rapport fra en nøglekomité i den amerikanske kongres konkluderer at teknologigiganterne Apple, Amazon, Facebook og Google udnytter deres betydelige markedsstyrke på konkurrence begrænsende måder. Efter over 16 måneders efterforskning konkluderede the House Judiciary Committee’s Antitrust Subcommittee, at kongressen og monopolhåndhævelsesorganerne “er nødt til at gribe ind, og genskaber konkurrence, forbedrer innovation og beskytter vores demokrati”. Det vil være op til den nye kongres, der blev valgt i november, at afgøre, om rapporten skal handles.
Lignende forslag overvejes i EU som en del af den planlagte lov om digitale tjenester. Apple er i mellemtiden under efterforskning i EU for den noterede app markeds praksis.
Rapporterne:
1) https://www.pwc.ch/en/publications/2020/UBS-PwC-Billionaires-Report-2020.pdf
2) https://judiciary.house.gov/uploadedfiles/competition_in_digital_markets.pdf
Kilder:
https://steigan.no/2020/10/koronakrisa-har-gitt-milliardaerene-et-giganthopp-i-formuene/
https://www.pwc.ch/en/insights/fs/billionaires-insights-2020.html
https://www.telecompaper.com/news/us-congressional-report-calls-for-antitrust-action-against-tech-giants–1356838

https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2019/05/15/worlds-largest-companies-2019-global-2000/#7bb799244ada

Peter Thiel: Silicon Valleys gådefulde ideolog og nøglen til at forstå techindustrien

De ideologiske vinde vender i den liberale techhøjborg Silicon Valley i Californien i USA, hvor værdikonservative libertarianere som milliardæren Peter Thiel ifølge en opsigtsvækkende ny bog tegner fremtiden for samspillet mellem teknologi og demokrati og kalder techindustrien for demokratiets fjende.
Artikel i Kristeligt Dagblad fra den 28.11.21 om Max Chafkin’s bog: The Contrarian – Peter Thiel and Silicon Valley’s Pursuit of Power. Bogen, som er på 400 sider, udkom i slutningen af september 2021. Chafkin er til daglig redaktør på nyhedsmediet Bloomberg Businessweek.

Læs hele artiklen her:
I december 2016, en måned efter det amerikanske præsidentvalg, mødtes den nyvalgte Donald Trump med direktørerne for nogle af USA’s allerstørste techvirksomheder. De satte sig rundt om et konferencebord på 25. etage af Trump-tårnet i New York.Med en enkelt undtagelse, den hovedrige investor Peter Thiel, havde delegationen fra den liberale højborg Silicon Valley i det nordlige Californien opponeret imod Donald Trumps kandidatur, og de forekom til at begynde med modvillige over for den omstridte kommende præsident.
Men da journalisterne havde forladt rummet, og kameraerne var slukket, ”ændrede tonen sig”, skriver forfatteren og techjournalisten Max Chafkin i en stærkt opsigtsvækkende ny biografi om Peter Thiel, ”The Contrarian: Peter Thiel and Silicon Valley’s Pursuit of Power” (Kværulanten: Peter Thiel og Silicon Valleys stræben efter magt).
Nu var techlederne høflige og mere end villige til at bakke op om dele af Donald Trumps dagsorden. De lod forstå, at hans hårde indvandringslinje var udmærket, så længe talentfulde udlændinge stadig kunne få adgang til USA og arbejde for deres virksomheder. Da samtaleemnet faldt på Kina, havde ingen af dem indvendinger imod Trumps planer om en handelskrig og luftede åbenhjertigt deres egne frustrationer over den asiatiske stormagt.
Flere år senere pegede Donald Trumps rådgivere ifølge Max Chafkins bog på dette møde som det gennembrud, der overbeviste Silicon Valleys ledere om, at de kunne samarbejde med en præsident, som under valgkampen havde hånet dem som USA-hadende globalister.
”De skulle angiveligt være vores største fjender, men de talte grundlæggende en nationalistisk sag,” forklarer den tidligere Trump-rådgiver Steve Bannon i ”The Contrarian”.
Og det var Peter Thiel, der trak i trådene. En gådefuld, homoseksuel søn af indvandrere, som udøver stor magt i sine roller som investor i Silicon Valley og som politisk donor, og som åbent og ivrigt bakkede op om Donald Trumps i sidste ende succesrige forsøg på at blive USA’s præsident.
Skeletterne vælter ud af skabet Peter Thiel er en nøgle til at forstå techindustrien og dermed også den moderne kultur og dens fremtid, skriver Max Chafkin i ”The Contrarian”. Han beskriver den 54-årige techinvestors ”ekstremistiske libertære politiske projekt” som ”en reorganisering af civilisationen, der vil flytte magten fra traditionelle institutioner – det vil sige konventionelle medier og demokratisk valgte lovgivende forsamlinger – og over til opstartsvirksomheder og de milliardærer, der kontrollerer dem”.
”Han har i endnu højere grad end nogen anden nulevende Silicon Valley-investor eller iværksætter været ansvarlig for at skabe den ideologi, der er kommet til at definere Silicon Valley i dag: at teknologisk fremskridt bør jagtes ubønhørligt med lille, om noget, hensyn til de potentielle omkostninger eller farer for samfundet. Thiel er ikke den rigeste techmogul, men han har på mange måder været den mest indflydelsesrige,” vurderer Max Chafkin, der til daglig er redaktør på nyhedsmediet Bloomberg Businessweek.
Silicon Valley har generelt et omdømme som et moderne, multikulturelt mekka domineret af politisk korrekte værdier og dedikeret til idéen om teknologi som et redskab, der kan gøre verden til et bedre sted.
En af de mest toneangivende techgiganter, Google, eksemplificerer dette ideal med sit berømte motto: ”Don’t be evil” (Vær ikke ond), hvilket for fem år siden blev omskrevet til ”Do the right thing” (Gør det, som er rigtigt).
Billedet af en idealistisk og visionær techindustri er imidlertid begyndt at krakelere i takt med, at skeletterne vælter ud af især Facebooks skab.
I løbet af de seneste måneder er verdens indflydelsesrige digitale platform blevet blotlagt som en kynisk virksomhed, der jævnligt tilsidesætter børn, unge og endda selve demokratiet i sin skånselsløse jagt på profit.
Disse afsløringer er med til at blotlægge det komplicerede ideologiske kredsløb, der gør sig gældende i Silicon Valley, og de har fået interessen for det californiske techeldorados egentlige værdier til at vokse i USA. Den konventionelle visdom om, at Peter Thiel er den eneste værdikonservative og demokrati-skeptiske magtfigur i et liberalt mekka er grundlæggende forkert, siger Max Chafkin i et interview med nyhedsmediet Time.
”Mange af de ting, som han tror på, afspejles i mange af hans ligemænd. Ja, de kan være uenige om nogle ting. Det er meget muligt, at mange af dem stemmer på politikere fra Det Demokratiske Parti. Men idéen om, at virksomheder grundlæggende bør være i stand til at handle, som de vil, og at demokrati ikke er den vigtigste værdi, afspejles i mange Silicon Valley-virksomheders beslutninger og handlinger. Selv Silicon Valley-firmaer, der ledes af tilsyneladende liberale, progressive typer,” siger han.
Vil snyde døden
Peter Thiel, der er barn af tyske immigranter, er rundet af en anden politisk og økonomisk filosofi end de fleste af hans modstykker i Silicon Valley.
Under sin opvækst i en middelklasseforstad til San Francisco var han ifølge ”The Contrarian” en ekstremt intelligent enegænger, der både som dreng og ung mand blev mobbet af sine jævnaldrende.
I sin tid på det liberale eliteuniversitetet Stanford i det nordlige Californien stak Thiel ud som en værdikonservativ libertarianer, og han påtog sig en rolle som en højrefløjsprovokatør. Han stiftede en kampivrig konservativ studenteravis, Stanford Review, der rasede imod socialisme og politisk korrekthed.
Peter Thiels første virksomhed, Paypal, var en pioner inden for online-betalingssystemer. Tjenesten fungerer som en slags ikke-sporbar digital valuta, som Thiel ifølge et interview med techmediet Wired forudså kunne føre til ”nationalstatens opløsning”.
Peter Thiels anden ekstremt succesrige virksomhed, Palantir Technologies, sælger overvågningssoftware.Han er desuden kendt som en fortaler for mere fantasifulde projekter såsom det libertære Seasteading Institute, der agter at bygge selvbærende, politisk autonome flydende bystater på platforme i internationalt farvand.På trods af sin kristne tro tilhører Thiel også en gruppe af superrige techmoguler, der nægter at godtage døden som et menneskeligt vilkår og drømmer om at bruge banebrydende ny teknologi til at udsætte aldringsprocessen eller endda helt snyde manden med leen.
Thiel udøver samtidig enorm indflydelse som investor i en lang række techvirksomheder samt som mentor for flere toneangivende Silicon Valley-figurer, heriblandt ikke mindst Facebooks stifter og direktør, Mark Zuckerberg. Thiel var Facebooks første udefrakommende investor, og han sidder fortsat i virksomhedens bestyrelse.
I ”The Contrarian” hævder Max Chafkin, at Peter Thiel spillede en rolle i Zuckerbergs beslutning om op til præsidentvalgkampen i 2020 at indgå en stiltiende aftale med Trump-regeringen om, at Facebook ville undlade at faktatjekke politisk tale på platformen, så længe regeringen holdt igen med at indføre nye begrænsninger på techgiganternes ageren. Zuckerberg benægter konsekvent eksistensen af en sådan aftale, men Facebook er sidenhen blevet kritiseret for blandt andet at undlade at begrænse spredningen af budskaber og grupper, der fejlagtigt hævder, at Trump blev snydt for valgsejren i 2020.
Sjælløs opportunist eller skrøbeligt menneske
Peter Thiels politiske aktivisme er vokset i de seneste år, og han er en gavmild donor for en række kontroversielle republikanske politikere. Blandt dem er den nuværende senator Josh Hawley samt senatorkandidat og forfatter J.D. Vance, der begge har markeret sig som dynamiske, antiwoke højrepopulister.
Ifølge nyhedsmediet Axios er Thiel i færd med at pumpe store pengesummer ind i nogle af de afgørende politiske opgør i forbindelse med det amerikanske midtvejsvalg, som finder sted næste år.
Det er imidlertid ikke Peter Thiels politiske magt, som foruroliger Max Chafkin mest.
”Jeg er mindre bekymret over det spil for galleriet, som vi ser fra en håndfuld senatorer forbundet til Thiel, end jeg er for ’thielismens’ effekt på kulturen. Når du kombinerer fjendtlighed over for demokrati og institutionelle normer med en milliardærs pengepung, så kan du potentielt gøre en del skade,” siger han til Time.Max Chafkins vurdering modtages imidlertid ikke ukritisk af alle.
I en anmeldelse i avisen Wall Street Journal stiller kritikeren Barton Swaim eksempelvis spørgsmål ved Chafkins skildring af Thiel som en ”sjælløs opportunist” motiveret af dunkle, uetiske hensigter.
”Det er mig en gåde, hvorfor en bestemt slags journalist beslutter sig for at stemple en offentlig figur som ’dårlig’ og derpå behandler denne offentlige figur som uigenkaldeligt ondartet og kilde til grænseløs nederdrægtighed. Uanset årsagen forvandler dette komplekse historier om menneskelig skrøbelighed og erfaringer til smålige partsindlæg,” skriver han.

Peter Thiel

 • Født i Frankfurt i Tyskland den 11. oktober 1967. Opvokset i USA og Sydafrika.
 • Uddannet jurist fra Stanford University i Californien.
 • Medstifter af techvirksomheden Paypal og var den første udefrakommende investor i Facebook.
 • Har stiftet og investeret i flere succesrige techfirmaer og menes at have en formue på over seks milliarder dollar, eller cirka 39 milliarder kroner. Politisk konservativ. Identificerer sig som en ”noget uortodoks” kristen.
 • Er gift med Matt Danzielsen og har en datter.

Det amerikanske præsidentvalg i 2016 blev en katalysator for en global debat om, hvordan techgiganternes voksende indflydelse og udbredelse har ændret vilkårene for ytringsfriheden. Hovedparten af disse techgiganter har base i det nordlige Californien og omtales derfor ofte blot som ”Silicon Valley”.Siden da har lederne af blandt andre Google, Facebook og Twitter stået skoleret i den amerikanske kongres for at redegøre for deres praksisser, og den politiske interesse for at regulere techindustrien er vokset både i USA og Europa. Inden for de seneste måneder har afsløringer om Facebooks uetiske ageren kastet nyt lys på techgiganternes magt og værdisæt.Silicon Valley opfattes generelt som et frisindet, idealistisk og multikulturelt mekka, og dets ideologiske ståsted beskrives ofte som en særlig blanding af liberalisme og libertarianisme. Ifølge kritikere styres techindustrien imidlertid i stigende grad af ultrakapitalistiske og demokratifjendtlige strømninger.
Kilder: The New Republic, ”The Contrarian”, The Economist og Politico.

Kilder:
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/peter-thiel-er-silicon-valleys-gaadefulde-ideolog-og-saa-er-han-noeglen-til-forstaa

Facebook

Facebooks nye moderselskab Metaverse skal ‘indfange os med Virtual Reality’ og placere Mark Zuckerberg som ‘verdens mægtigste vært’ 

Ifølge journalist og politisk kommentator Emily Jashinsky vil Mark Zuckerberg bruge sit nye metaverse til at “normalisere” virtual reality-tilbedelse, arbejde, socialisering og spil “for jo mere tid vi bruger i metaverset, jo flere penge tjener han og jo mere kontrol får han.”Og ifølge Mark Zuckerberg har virksomheden også en ny mission: nemlig at blive “efterfølgeren til det mobile internet” og et “virtuelt miljø, hvor vi kan hænge ud, shoppe og arbejde.” (1)
Men Emily Jashinsky har et andet bud på Zuckerbergs metavers. (2)
“En af de mest magtfulde virksomheder i menneskehedens historie planlægger at fange os i virtual reality,” fortæller hun seerne til The Hill’s “Rising”: (3)
“Zuckerberg positionerer sig hastigt til at blive verdens største vært, og han bruger det samme utopiske sprog, som han brugte for 15 år siden for at overbevise alle om, at Facebook ville være en global kraft til alles bedste.”
Men forskellen mellem nu og da er, at “nu ved vi, at han bruger sin magt til at gøre os vredere, ensommere, dummere, mindre sunde og mere afhængige.” “Han er blevet testet, og han har fejlet,” siger Emily Jashinsky.
Zuckerbergs interview med The Verge
I juli forklarede Zuckerberg sine planer med metaverset med, hvad Jashinsky kalder et “dybt foruroligende interview” med The Verge. (4)
I interviewet fortæller Zuckerberg, at han forestiller sig en fremtid, hvor alle har virtual reality-udstyrede briller, så folk kan engagere sig på internettet “mere naturligt.”
Han beskrev metaversen som “et vedvarende, synkront miljø, hvor vi kan være sammen, som jeg tror kommer til at ligne en slags hybrid mellem de sociale platforme, vi ser i dag, men et miljø, hvor du er legemliggjort i det.”
Trosorganisationer og sociale medier passer naturligt sammen
Samme måned som The Verge offentliggjorde sit interview med Zuckerberg, fortalte Facebooks adm. direktør Sheryl Sandberg til New York Times, (5) at Facebooks håb er, at en dag “vil folk være vært for religiøse tjenester i virtual reality-rum” og “bruge augmented reality som et pædagogisk værktøj til at lære deres børn historien om deres tro.”
Sandberg fortæller til The Times: “Trosorganisationer og sociale medier passer naturligt sammen, fordi det for begge grundlæggende handler om at forbinde sig.”
Jashinsky mener, at metaverse “skjuler sin nye teknologi med det samme sprog, som Facebook blev præsenteret for os på.” Hun forklarer, hvordan Facebook oprindeligt blev beskrevet som en “fuzzy abstrakt teknologi, der vil forbinde os, og den forbindelse vil være vidunderlig.” “Vi ved nu, at denne formodning var naiv og destruktiv,” sagde Jashinsky. “Den oligarkiske plan om at overføre mere af vores liv til deres platforme bør betragtes som intet mindre end en nødsituation.” “Tilbedelsen er kun et aspekt af hverdagen, meta ønsker, at vi skal erstattes af virtual reality.” “Deres kontrol over de kommende virtuelle rum vil give dem mere kontrol over den menneskelige oplevelse og vores kultur,” siger Jashinsky.
Ifølge Jashinsky er platforme som metaverse en måde for “kynisk positioneren af sig selv som værende fremtidens magtcentrum, fordi de ønsker at være den globale vært for hver eneste [virtual reality] kirke, fitnesscenter og kontorlokale.” “Den nye pub”, hvor du kan “socialisere sikkert”
Ifølge World Economic Forums “strategiske partner”, Cognizant, vil fremtiden for arbejde og leg faktisk finde sted i den “sikre” virtuelle verden. (6)
Cognizant hævder, (7) at i 2025, “efter virussen”, vil der i bygninger blive eftermonteret specielle kontorer og arbejdsrum, der skal fungere som rum til “virtuelt socialisering.”
Det multinationale teknologiselskab foreslår, at disse rum bliver udstyret med kameraer, lydisolering og belysning. Virksomheden kaldte disse virtual reality-rum “den nye pub”, hvor du kan “socialisere sikkert.”
Ifølge Jashinsky ønsker Zuckerberg at normalisere virtual reality-tilbedelse, arbejde, socialisering og leg “for jo mere tid vi bruger i metaversen, jo flere penge tjener han og jo mere kontrol har han.” “Zuckerberg har brugt 15 år på at bevise, at han er en frygtelig forvalter af penge og magt – vi har set eksperimentet arbejde, og Facebook mislykkedes,” argumenterer Jashinsky.
Kilder:
1) Here’s What Meta—Facebook’s New Parent Company—Plans to Do
https://time.com/6111389/facebook-new-name-meta/
2) How Zuckerberg and Other Big Tech CEOs Threaten Democracy
https://childrenshealthdefense.org/defender/zuckerberg-big-tech-threaten-democracy/
3) Emily Jashinsky: Mark Zuckerberg Wants Meta To Be Your LANDLORD
https://youtu.be/1G2NbVvlIm4
4) MARK IN THE METAVERSE. Facebook’s CEO on why the social network is becoming ‘a metaverse company’
https://www.theverge.com/22588022/mark-zuckerberg-facebook-ceo-metaverse-interview
5) Facebook’s Next Target: The Religious Experience
https://www.nytimes.com/2021/07/25/us/facebook-church.html
6) https://www.weforum.org/organizations/cognizant-technology-solutions
7) https://www.youtube.com/watch?v=oNxFJt5aYI4
Mere om Internet of Things:
https://nejtil5g.dk/5g/internet-of-things-iot/
Teksten er taget fra:
https://childrenshealthdefense.org/defender/emily-jashinsky-metaverse-virtual-reality-zuckerberg/

Kina

Kinas ambassadør afviser at have truet Færøerne til Huawei-samarbejde: ‘USA mobber’.
Også den færøske lagmand, Bárður á Steig Nielsen, afviser at være blevet presset.
https://www.dr.dk/nyheder/indland/kinas-ambassadoer-afviser-have-truet-faeroeerne-til-huawei-samarbejde-usa-mobber

Korrespondent om trussel mod Færøerne: Kinas metoder er ikke for børn og sarte sjæle.
Kina ville droppe handelsaftale, hvis ikke Færøerne købte kinesisk 5G-netværk.
https://www.dr.dk/nyheder/udland/korrespondent-om-trussel-mod-faeroeerne-kinas-metoder-er-ikke-boern-og-sarte-sjaele

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.