Introduktion:

Nejtil5G.dk er et stort og omfattende website, som hele tiden bliver opdateret. Vil du følge med i opdateringer kan du vælge at tilmelde dig vores Facebookside eller modtage vores nyhedsmail, som tilstræbes at komme minimum en gang om måneden.

Nogen kommer ind på websitet med ganske lidt baggrundsviden og andre med mere. Uanset kan det være svært at overskue, hvor man skal starte og siderne er ikke altid helt så pædagogiske og forklarende, som du måske kunne ønske dig. Vi arbejder løbende på at gøre siderne så let tilgængelig og overskuelige som muligt.

Du kan starte flere steder.

Vi har udarbejdet en liste med 21 grunde til at udrulningen af 5G netværket skal stoppes. Her er også henvisninger til, hvor du kan finde mere uddybning. Det er et ganske fint sted at starte samt få et overblik over de mange forskellige tilgange til emnet.

Vi har også udarbejdet en liste over Hvad er du for når du er imod? Der kan være mere energi i at sige ja og være positiv til noget end at sige nej og dermed være negativ!

Du kan også vælge at gå ind under JEG ER NY. Her du får en oversigt over de tema tilgange som kunne interessere dig.

Introduktionsvideo
Vi kan også anbefale denne lille, men meget informative og letforståelig video om elektromagnetisk stråling og grænseværdier. Den er på norsk, men er også tekstet. (22 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=5H9AP5T1l8Q&feature=youtu.be

WHO-tilsløringen, der koster os jorden. 5G-spin, den dybere sandhed og hvad du kan gøre.

Olga Sheean, Juni 2019.
“Vores verden er ved at ændre sig drastisk. Når du forstår, hvad der foregår, og din del i det, håber jeg, at du vil tage handling. Fakta om trådløs stråling er meget dygtigt bagatelliseret og skjult, hvilket får mange mennesker til at tro, at det ikke er et problem.

Først når vi kender sandheden, kan vi tage informerede beslutninger og bevidste valg – og mange tusinder af uafhængige videnskabelige studier bekræfter allerede skaden forårsaget af denne stråling.

Ingen industri kan overleve, medmindre vi støtter den, så vores valg bestemmer, hvordan tingene går. Hvis vi ikke tager ansvar for vores valg, men i stedet forventer, at regeringer håndterer tingene, giver vi dem en enorm magt. Hvis vi ønsker, at vores regeringer skal være ansvarlige over for os, og hvis vi ønsker at genvinde kontrol over vores egne liv, skal vi holde os selv ansvarlige for den måde, vi lever på. Når alt kommer til alt, hvis vi fortsætter med at træffe valg, der påvirker vores helbred og vores planet, hvordan kan nogen ekstern myndighed fikse tingene? Og hvis vi fortsat støtter skadelige industrier, hvorfor i alverden ville de holde op med at give os de produkter eller tjenester, vi betaler dem for?
Kilde:
file:///D:/dokumenter%2031.08.17/Dokumenter/5G/WHO/WHO-cover-up.pdf

Husk, at du er på en læringsrejse.

Når vi taler om 5G og alle konsekvenserne ved 5G som sundhed, miljø og klima osv. er det vigtig at erkende at du kan ikke vide alt med det samme og måske skal du netop heller ikke vide alt. Du kan vælge at fokusere på de områder der interesserer dig.

Det er dog en god ide, at have sine egne mantraer klar. Så ved du, hvad du skal svare, når du bliver spurgt, hvorfor denne sag er vigtig for dig.

Når du diskuterer 5G og den menneskeskabte elektrosmog.

Det er vigtigt at være forberedt på, at vi er oppe mod en magtfuld industri, men vi er også oppe mod nogle bastante overbevisninger, som mange mennesker helst ikke vil slippe – for hvad så.

Nogle vil forsøge at lokke dig ud i en diskussion, som du ikke ved nok eller noget om. Gå aldrig med, hold dig til det simple og det du ved. Måske er den pågældende kun ude på at få dig ned med nakken og ønsker slet ikke dialogen.

HUSK altid at tale/skrive pænt og sobert
Din modpart andre er bare der, hvor du selv var før du var parate til at forstå, hvad der foregår. Det er ikke en rar proces at opdage, at det vi troede på ikke er sandt og at de myndigheder m.m. som skal passe på os faktisk ikke gør.

Nogle gode hints:

1. Måske den vigtigste, når vi taler om 5G og 5G teknologien: Ingen kender de sundhedsmæssige konsekvenser. Ingen ved hvad der sker, når de højt pulserende stråler rammer hinanden eller rammer levende mennesker i det offentlige rum. Vi er blevet forsøgspersoner uden at blive spurgt. Hvilket er klart ulovligt og overtrædelse af gældende konventioner. Se f.eks. Nürnbergprincipperne (1949).
https://nejtil5g.dk/dokumenter/konventioner/

2. Bevisbyrden skal vendes om. Det er ikke dig som skal bevise, at der er stor sandsynlighed for, at det er farligt. Det er modparten, der skal bevise, at der er stor sandsynlighed for, at det er ufarligt.

3. Elektromagnetisk stråling anvendt til trådløs datakommunikation er aldrig blevet “godkendt” som værende sundhedsforsvarligt. Hverken for 2G, 3G eller 4G.

4. Henvis til Målbart faktum: Trådløs udrulning forandrer det fysiske miljø radikalt af David Wedege. Eller den originale artikel i The Lancet (anerkendt lægevidenskabeligt tidsskrift) som omtaler den massive stigning i den menneskeskabte elektromagnetiske stråling gennem de sidste 50-60 år. Reelt er spidsbelastningen fra menneskeskabte transmissioner i dag 10.000.000.000.000.000 gange stærkere end den naturlige baggrundsbestråling på samme bølgelængdeområde (estimeret af den pensionerede Karolinska-professor Olle Johansson).
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext

5. Stigning i den elektromagnetiske effekttæthed. Teleoperatørerne estimerer, at den samlede gennemsnitlige elektromagnetiske effekttæthed fra teleoperatørernes telekommunikationsudstyr i 2025 vil stige 10-20% i forhold til 2019.
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2019/12/teleindustrien-effekttæthed-stiger-10-20.pdf

6. Forsigtighedsprincippet overholdes ikke trods det, at det netop bør anvendes i sådanne tilfælde, hvor der er videnskabelig diskussion og uenighed.
https://nejtil5g.dk/dokumenter/eu-dokumenter/

7. Et studie, som viser en effekt, vægter langt højere end et studie som ikke viser en effekt. VIGTIGT. Man kan ikke bare sige, at fordi der er lige mange studier, der viser effekt, som ikke effekt, så skal vi have flere studier. Sådan foregår videnskab ikke. Har man i et forsøg accepteret en hypotese med 95% sikkerhedsinterval, så vægter det langt tungere end et studie, som ingen effekt viste.

8. Et godt eksempel er metaforen om de hvide svaner. Antager vi at alle svaner i verden er hvide, så skal der bare en sort svane til at afvise denne antagelse. Dvs. et robust studie, som viser effekt, kan i princippet trumfe alle studier, som ikke viser effekt.

9. The EMF Tippingpoint Hypothesis fra 2019, sætter fokus på stigningen i dødsfald fra neuroligske sygdomme/skader som muligvis værende forårsaget af stigning i elektromagnetisk stråling. Skrevet af 3 forskere fra hhv. Bournmouth University og University of Southamton UK https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31088653
Se også: https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/

10. Del aldrig noget, som du ikke er helt sikker på har evidensen i orden og det har adgang til den originale kilde. Der bliver til stadighed delt Fake News på de sociale medier, Opslag hvis mål kun er at sætte spørgsmålstegn ved vores og din troværdighed. Andre opslag videredeles måske mere tankeløst og uden at der er dækning for indholdet.

Ellers henvises du igen til listen med 21 grunde til at udrulningen af 5G netværket skal stoppes samt hvad du er for, når du er imod.

Læs nederst på siden her:
Uværdige og ikke demokratiske måder at neutralisere sine politiske modstandere på

Fakta eller myter

Lidt hurtig indsigt kan du også få via de små artikler under Påstande eller myter, hvad er fakta:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/paastande-eller-myter-hvad-er-fakta/

Et lille eksempel.

En person slår følgende op i en lokal Facebookgruppe som svar på dit opslag, måske i forbindelse med et borgermøde eller andet:

“Jeg tænker det kunne være spændende at debattere, men videnskabelig fakta er, at det er en form for elektrisk spænding der sendes gennem luften med forskellige frekvenser. Det er styrken (ampere) der afgør effekten på levende organismer.
Der er foretaget i massevis af forsøg hvor man kender effekterne af dette.
At 5G terminologien benytter sig af disse frekvenser ved bestemte effekter, skaber ikke et behov for nye undersøgelser.
Det er basal fysik og avanceret biologi”.

Han lyder klog og vidende ikke? Højst sandsynlig vil det netop være en mand du har fat i. Og måske skal du slet ikke svare. Den pågældendes overbevisning kunne godt være meget nagelfast (“jeg ved, hvad jeg taler om” agtig), men et svar kunne være (med hjælp fra nejtil5g.dk):

Kære xx
Når du taler om ampere taler du om opvarmning. Når vi taler om elektromagnetisk stråling og opvarmning vil vi normalt tale om SAR værdier. SAR står for ‘Specific Absorption Rate’ og måles i watt per kilogram (W/kg). SAR-værdien er udtryk for den effekt, som et område af kroppen på mellem 1 og 10 gram kropsvæv maksimalt modtager fra mobiltelefonen – i den mest ekstreme situation.
I EU er SAR-grænseværdien 2.0 W/kg gennemsnitligt fordelt over 10 gram kropsvæv. Fastsat af ICNIRP i 1998. (ICNIRP er private organisation, der ikke er bundet af internationale love, konventioner eller reguleringer. I USA er grænseværdien 1.6 W/kg gennemsnitligt fordelt over 1 gram kropsvæv gældende for hovedet (Fastsat af FCC -Federal Communications Committee).

De mest kritiserede begrænsninger ved SAR-værdier er:
– En mobiltelefons SAR-værdi vurderes ved hjælp af en kunstig laboratoriemodel af en meget stor og voksen mand (i praksis fyldes et plastikhoved med en opløsning af vand, salt og sukker. En tændt mobiltelefon placeres ved “øret”, hvorefter evt. temperaturændring måles i væsken), men et menneske kan ikke reduceres til et plastikhoved med suppe.
– Telefonen placeres som regel i den afstand fra øret som producenten anviser i brugsanvisningen (2-5 cm). Normalt vil en bruger sætte telefonen helt tæt til øret.
– Der tages ikke højde for kvinder, børn eller prænatal eksponering som er særlig sårbare når det elektromagnetisk stråling.
– Jo lavere SAR, jo mindre udsættes brugeren for de opvarmende effekter af mikrobølgestråling – der tages ikke hensyn til andre mulige effekter
– SAR værdien tager ikke højde for de langsigtede biologiske konsekvenser ved elektromagnetisk stråling f.eks. de ikke-termiske ROS (reaktiv oxygen syndrom) effekter som forbindes med DNA-skader.

Uværdige og ikke demokratiske måder at neutralisere sine politiske modstandere på

Hvad er vi oppe imod, når vi indgår i en diskussion eller forsøger en dialog med nogen som f.eks. ikke mener, at 5G er noget at være bekymret for. Stempling er en hyppigt anvendt metode, og den bruges og er blevet brugt af alle fløje i det politiske landskab:

 • I USA bliver folk fra Det Demokratiske Parti, der forsøger at indføre et offentligt sundhedssystem, stemplet som “fordækte socialister”.
 • Enhver kritiker af Israels politik over for palæstinenserne stemples af Israel og dets tilhængere som antisemit.
 • Hvis man sætter spørgsmålstegn ved den udlændingepolitik, der føres, og argumenterer for, at stramninger er vejen frem, bliver man stemplet som racist.
 • Hvis man stiller sig op og mener, at den centralisering, der finder sted på stort set alle niveauer i det offentlige Norge, skal erstattes af decentralisering, er man bagstræberisk.
 • I gamle dage stemplede man enhver afvigelse fra at støtte Sovjetunionens kommunistiske partis politik som trotskisme, revisionisme, antisocialisme osv.
 • Vi kan tilføje, at hvis du er kritisk overfor 5G og den stigende elektrosmog bliver du betegnet som “sølvpapirshat”.

Eksemplerne er uendelige og kan komme fra alle fløje af det politiske landskab.Det skriver Jon Nordmo i Steigan.no (1) Stempleren har flere fordele ved denne stempling.

 1. For det første sikres det, at offentligheden ikke behøver at tage oplysninger fra personen eller hans organisation alvorligt. Han er antisemit, racist, socialist, backbencher osv.
 2. For det andet behøver man ikke at argumentere imod de fremførte synspunkter. Når du har givet personen bag synspunktet et stempel, er det tilstrækkeligt at “jorde” synspunktet.
 3. For det tredje sættes repræsentanten for synspunktet i en meget vanskelig situation. Stempling er et personligt stempel. Det er selve personen eller organisationen, der er antisemit, racist, revisionist eller camoufleret socialist. At forsøge at argumentere imod, at man er det ene eller det andet, så ens synspunkter tages alvorligt, resulterer kun i en afsporing af debatten. Og det er også helt umuligt. Hvordan kan du f.eks. bevise, at du ikke er racist?

Alt dette er helt sikkert kendt af de fleste mennesker. Og det er relativt ukontroversielt. Men jeg tager det alligevel med som grundlaget for min reelle bekymring, som er at sige noget om det nye, ret effektive stempel, som er taget i brug i løbet af de sidste par år.
Nemlig konspirationsteoretiker!

DET NYE STEMPEL

Som ethvert andet stempel er dette nye ikke præcist defineret. Hvad er en konspirationsteoretiker? Hvornår er du egentlig? Er det altid dårligt at være det, eller er det godt i visse tilfælde?
Og som ved ethvert andet stempel sikrer det, at sager ikke analyseres/diskuteres/vendes. Sagens indhold afvises simpelthen som en konspirationsteoretikers fantasifoster. Og den, der fremfører sagen, mister sin troværdighed.
Effektivt!
Men egentlig burde konspirationsteoretikere være et æresord! En æresbetegnelse. I hvert fald hvis vi skal tage ordet og forstå det som viljen til at forsøge at afdække forhold, magtfulde interesser forsøger at holde skjult. Nogle vigtige konspirationer, der er blevet forsøgt skjult af “magten”, men alligevel afsløret, kan nævnes:

 • Watergate-skandalen. Præsident Nixon og hans tilhængere konspirerede for at holde hemmeligt, at de ulovligt havde installeret mikrofoner til at aflytte Det Demokratiske Partis hovedkvarter.
 • Krigsforbrydelser i Irak. Julian Assange og Wikileaks afslørede, hvordan det amerikanske militær konspirerede om at skjule forskellige krigsforbrydelser i Irak.
 • Cigaretter og kræft. Det blev afsløret, hvordan de multinationale tobaksproducenter konspirerede om at holde fakta skjult om, at cigaretrygning var både vanedannende og kræftfremkaldende.
 • Tilsvining af politikere i England. I Al Jazeeras dokumentar om Israels indflydelse i engelsk politik fortæller The Lobby, navngivne israelske agenter, på film, hvordan de konspirerer om at tilsvine engelske politikere, som de dømmer som “Israel fjendtlige.”

Og listen kunne fortsætte. For der er masser af eksempler på, at dem med politisk eller økonomisk magt nogle gange har en hemmelig dagsorden med deres handlinger. Det vil sige, de gør og bestemmer ting, fordi og fordi, mens de i virkeligheden gør det af helt andre grunde.
Det krævende arbejde for journalisterne og andre er altså at forsøge at komme til bunds i deres hemmelighedskræmmeri og skjulte motiver (når det kommer til det) og så afsløre, hvad det egentlig handler om. Det blev kaldt “graverjournalistik” i gamle dage. Forudsætningen for at lave en sådan graverjournalistik er, at man ikke automatisk accepterer, hvad politikere og den økonomiske elite erklærer som deres motiver og mål. At man ikke – på autopilot – antager, at det, de siger, er hele sandheden.
Det siger sig selv, at dem med økonomisk og politisk magt ikke er særlig glade for en sådan form for journalistik. At blive afsløret kan have store konsekvenser for deres troværdighed og dermed muligheden for at føre den politik, de ønsker. Og faktisk kan det i nogle tilfælde få konsekvenser for deres fremtid som politiker! Præsident Nixon måtte som bekendt træde tilbage som præsident efter afsløringerne om Watergate.
Ud fra det, jeg nu har skrevet, kunne man drage den konklusion, at konspirationsteoretiker virkelig burde være et æresord. Det er dem, der jager efter magthavernes skjulte formål. De leder efter sandheden.
Men sådan er det ikke. Tværtimod er det blevet et særligt negativt stempel at have sat på sig. At blive omtalt som en konspirationsteoretiker er blevet det samme som at blive stemplet som en person med manglende dømmekraft. En, der tror på de mest absurde ting. En person, der ser djævelen under enhver dyne. Faktisk er det næsten blevet til en form for sygdom….. I forskning.no (2) kan man for eksempel læse en artikel kaldet “Sådan taler du med en konspirationsteoretiker.” Artiklen indeholder gode råd til “enhver, der har en ven eller et familiemedlem, der er konspirationsteoretiker.” Som om personen er et psykiatrisk tilfælde!

DET POSITIVE BLIVER NEGATIVT

Hvordan er det blevet sådan? Hvordan er et så positivt ladet ord blevet så negativt ladet?
Ikke så vanskeligt. Jeg tror, hemmeligheden ligger i, at ordet bliver brugt vidt og bredt til at beskrive virkelig absurde ting.
Det vil sige meninger og teorier, der er langt og langt ude af det normale. Man kan f.eks. i Aftenposten læse om en pige, der spørger efter råd om, hvad hun skal gøre med sin mor, der er konspirationsteoretiker. Hendes mor mener, at jorden er flad, og hun mener, at præsident Biden er død og nu spilles af en dobbeltgænger, at coronaepidemien er planlagt, og at verden styres af en pædofil elite, der drikker børneblod m.m.
Samtidig bruges ordet ganske frit til at henvise til mennesker, der ikke har samme tillid til magthavernes begrundelser, som man selv har. Det kunne handle om Corona-tiltag, det kunne handle om det amerikanske valg, det kunne handle om rationalet for den 20 år lange krig i Afghanistan, det kunne handle om den amerikanske invasion af Irak, det kunne handle om, hvorfor vi (Norge) har strømkabler til Europa, der giver os priser på elektricitet, vi aldrig havde kunnet drømme om, og det kunne handle om en lang række andre ting.
Resultatet er en total forvirring. Hvor menneskene bag begge typer opfattelser, den lidt absurde og den, der indeholder en reel politisk/medicinsk uenighed, ender i samme bås og med samme etiket. Konspirationsteoretiker.

GRÆNSERNE FLYTTES

Det vil sige, at vi har skubbet grænserne for brugen af ordet fra det absurde til den politiske/medicinske/uddannelsesmæssige diskurs. Og tilbage igen. At blive kategoriseret som konspirationsteoretiker betyder så, at man er i samme selskab som dem, der tror, at den økonomiske elite drikker børneblod!
Som følge heraf bliver det alt for fristende for folk, der besidder de accepterede forklaringer på kontroversielle spørgsmål, at neutralisere modstandere af meninger med etiketten konspirationsteoretiker. Dermed behøver du ikke engang at argumentere, du behøver ikke at dokumentere, hvor den anden person tog fejl – du kan bare stemple din modstander. Så er debatten vundet.
Desværre er denne fristelse utrolig tiltalende. Ikke kun for kræfter på den politiske højrefløj, som har en lang tradition og erfaring med at stemple folk og meninger på venstrefløjen, men faktisk også for kræfter på venstrefløjen, som virkelig burde kunne modstå fristelsen til at skyde genvej til at vinde en debat og i stedet arbejde ihærdigt på at overbevise meningsmodstandere (på venstrefløjen) med fakta og argumenter. Og hvis det ikke virker, skal du anerkende, at der er forskellige meninger om spørgsmålet.

Men uanset: Fald ikke for fristelsen til at stemple andre. Det gavner ingen andre end demokratiets fjender, hvis vi gør det mod hinanden!

Kilde:
1) https://steigan.no/2022/05/konspirasjonsteoretikere-kom-frem/
2) Her fra det danske videnskab.dk:
https://videnskab.dk/kultur-samfund/fire-raad-saadan-taler-du-med-en-konspirationsteoretiker

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.