Wi-Fi

Mere om Wi-Fi her:https://nejtil5g.dk/5g/teknologier-og-frekvenser-om-5g-og-de-andre-ger/ Wi-Fi may interact with signaling pathways in the brain, causing irreversible damage. Dr. Surat P, Ph.D. News Medical. 18. april 2019.En nylig undersøgelse gennemgik beviser fra…

Read More