Elektromagnetisk stråling fra mobil-, Wi-Fi- og Bluetooth-teknologier: Hvor sikre er vi?

Forskningsartiklen er skrevet af tre ingeniører, der har foretaget en grundig vurdering af eksponeringen fra forskelligt udstyr. Mange af måleresultaterne er uventede.

Deres konklusion er – efter en meget omfattende gennemgang – at samfundet skal udstede kraftige advarsler mod brug af de trådløse enheder på grund af sundhedseffekterne.

Forskningsartiklen blev offentliggjort den 27. februar 2020 i IEEE Xplore. Til stor undren, for hvordan kunne en sådan kritisk tilgang være tilladt i et tidsskrift fra den indflydelsesrige amerikanske ingeniørforening IEEE. Det var det heller ikke, for der var tale om et “pre-print”, som IEEE lagde online, med en standardadvarsel om, at den kunne redigeres, før den kom på tryk.

Dokumentet blev da også senere trukket tilbage fra IEEE Xplore for, som der stod: “Artiklen bør ikke bruges til forskning eller citation på grund af fejl fundet i analysen rapporteret i denne artikel, hvilket resulterer i unøjagtige resultater og konklusioner.” Hvilke unøjagtigheder eller konklusioner, der var fejlbehæftede, fremgår derimod ikke, men det er heller ikke nødvendigt, når vi ved hvordan IEEE er domineret af industrien. (1)

Forskningsprojektet

Indhold:

Abstrakt
AFSNIT I.
Introduktion
AFSNIT II.
Foreløbig baggrund og motivation
A. Ioniserende og ikke-ioniserende stråling
B. Begrundelse
AFSNIT III.
Standarder og retningslinjer for elektromagnetisk stråling
A. ICNIRP
B. Building Biology Standard
C. Bioinitiative standarderne
AFSNIT IV.
Resultater
A. Metode
B. EMR på grund af mobile enheder
1) 2G/3G/4G telefonopkald
2) 3G/4G datastreaming
3) 5G og mere
C. EMR på grund af Wi-Fi-enheder
1) Bærbar computer og smartphone tilsluttet Wi-Fi-router
2) Mobilt ad hoc-netværk
D. EMR på grund af Bluetooth-enheder
1) Bluetooth-højttalere med lydstream
2) Bluetooth-øretelefon
3) Smartwatch forbundet med telefon
E. Kollektiv eksponering
AFSNIT V.
Sundhedsrisici og farer ved EMR-eksponering
A. Kræft
B. Graviditet og barnløshed
C. Beskadigelse af auditivt system
D. Virkninger på børns udvikling
E. Blodrelaterede lidelser
F. DNA-skader
G. Virkninger på mental og kognitiv sundhed
AFSNIT VI.
Beskyttelsesforanstaltninger og minimering af omgivende EMR
A. Beskyttelsesforanstaltninger
1) EMR-absorberende tøj
2) EMR-absorberende/reflekterende maling
3) Aerogel
B. Minimering af omgivende EMR
1) Optimal implementering af mobilnetværk
2) Elektromagnetisk forureningsovervågning ved hjælp af trådløse sensornetværk
AFSNIT VII.
Proaktive forebyggende teknikker
AFSNIT VIII.
Diskussion
AFSNIT IX.
Konklusion
Noter
Kilder
Læs mere

Abstrakt

Den elektromagnetiske stråling (EMR), der udsendes fra trådløse kommunikationsmoduler i forskellige IoT-enheder (især brugt til sundhedsapplikationer på grund af nærheden til kroppen) er af forskere blevet identificeret som biologisk farligt for mennesker såvel som andre levende væsener. Forskellige lande har forskellige regler for at begrænse niveauerne strålingstæthed forårsaget af disse enheder. Den stråling, der absorberes af en person, afhænger af forskellige faktorer, bl.a. den enhed de bruger, hvor tæt på kroppen den bruges, typen af antenne, den relative orientering af antennen på enheden og mange flere. Der eksisterer adskillige standarder, som har forsøgt at kvantificere strålingsniveauerne og komme med sikre grænser for EMR-absorption for at forhindre skader på mennesker. I dette arbejde bestemmer vi bekymringsniveauerne for stråling i flere scenarier ved hjælp af en håndholdt strålingsmåler ved at korrelere resultaterne med flere internationale standarder, som er baseret på grundig videnskabelig evidens. Denne undersøgelse analyserer også EMR fra almindelige enheder, der bruges i det daglige liv, såsom smartphones, bærbare computere, Wi-Fi-routere, hotspots, trådløse høretelefoner,
smartwatches, Bluetooth-højttalere og andet trådløst tilbehør ved hjælp af en håndholdt radiofrekvent målingsenhed. Proceduren, der følges i dette papir, er så detaljeret, at den også kan bruges af offentligheden som en guide til at evaluere deres egen sikkerhed med hensyn til EMR-eksponering. Vi præsenterer en oversigt over de mest fremtrædende sundhedseffekter, som er kendt for at opstå på grund af EMR-eksponering. Vi diskuterer også nogle individuelle og kollektiv beskyttende og forebyggende foranstaltninger for mennesker, som kan iværksættes for at reducere risikoen for EMR-absorption. Dette papir analyserer strålingssikkerhed i præ-5G-netværk og bruger den opnåede indsigt til at rejse værdifulde bekymringer vedrørende EMR-sikkerheden i de kommende 5G-netværk.

AFSNIT I.

Introduktion

Den stadigt stigende anvendelse af trådløs kommunikation har skabt en meget kompleks situation med eksponering fra elektromagnetisk stråling (EMR). Med nye teknologier som 5G vil antallet af enheder stige eksponentielt samt fungere på et bredere frekvensspektrum. Med den kommende teknologi vil samfundet blive forbundet mere end nogensinde før og vil være vidne til enorm økonomisk vækst. Det er imidlertid meget vigtigt på forhånd at identificere eventuelle skadelige eller negative virkninger som følge af øget eksponering af mennesker.

I øjeblikket er der omkring 15 milliarder trådløse lokale netværk (WLAN) enheder lige fra Wi-Fi-routere til Internet of Things (IoT) enheder [1], 9 milliarder mobilforbindelser, og omkring 67% af verdens befolkning bruger i øjeblikket mobiltelefoner [2]. Enhver uidentificeret eller uadresseret sundhedsfare på grund af brugen af disse enheder eller eksponering for deres stråling kan påvirke menneskers sundhed globalt.

Flere organisationer på både nationalt og internationalt plan har etableret retningslinjer for begrænsning af EMR-eksponering i bolig- såvel som erhvervsmæssige scenarier. Videnskabelig forskning i EMR-eksponeringsrelaterede biologiske effekter begyndte så tidligt som i 1940’erne [3], men tog betydeligt fart i begyndelsen af 2000’erne med den udbredte stigning i EMR-eksponering på grund af cellulær kommunikation.

Den Internationale Kommission for Ikke-ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP) har udstedt lovgivningsmæssige grænser for EMR-eksponering for offentligheden og arbejdstagerne. ICNIRP’s retningslinjer fra 1998 er i dag blevet vedtaget af de fleste lande i verden [4]. Men disse grænser tager kun hensyn til de termiske virkninger af EMR og afviser beviser for de biologiske virkninger af EMR-eksponering som uklare eller utilfredsstillende fund. Derudover er der flere standarder foreskrevet af medicinske organer som Building Biology, BioInitiative og Austrian Medical Association Standards. Disse grænseværdier er kommet frem efter omfattende videnskabelig forskning af termiske, ikke-termiske, kroniske eksponeringer og biologiske effekter udført af sundhedseksperter fra hele verden Ved sammenligning af disse grænser med dem, der er foreskrevet af ICNIRP, kan det ses, at de grænseværdier, der er foreskrevet af medicinske instanser, er mange gange lavere end dem, der er foreskrevet af ICNIRP. Derfor er der et klart behov for en forståelse af forskellene mellem disse grænser og en vurdering af de aktuelle eksponeringsniveauer i overensstemmelse med begge ovennævnte eksponeringsgrænser.

I litteraturen har mange forskningsundersøgelser analyseret sundhedseffekter på grund af EMR-eksponering [5]. Talrige negative sundhedsmæssige forhold såsom kræft, infertilitet, skader på det auditive system, ændring af blodlegemer og blodgennemstrømning, mentale, kognitive og søvnforstyrrelser samt nedsat barndomsudvikling er blevet identificeret i forskellige undersøgelser. Vi har udforsket litteraturen på dette område og præsenteret et afsnit, der beskriver forskellige sundhedsrisici forbundet med EMR-eksponering.

De vigtigste bidrag i dette dokument er fremhævet nedenfor.

 • Vi analyserer strålingsniveauer af almindeligt anvendte mobil-, Bluetooth- og Wi-Fi-enheder for at estimere, hvor sikre de er for mennesker med hensyn til stråling.
 • Den procedure, der følges i dette arbejde, tjener som vejledning for offentligheden, der kan nå frem til et godt skøn over deres strålingseksponering med minimal teknisk viden eller ekspertise.
 • Vi gennemgår flere værker, der har identificeret forskellige sundhedsfarer som følge af EMR-eksponering og præsenterer resultaterne for at fremhæve farerne ved overdreven EMR-eksponering.
 • Derefter foreslår vi teknikker til mennesker såvel som samfund / organisationer til at beskytte sig mod overdreven EMR-eksponering og præsenterer også måder at minimere omgivende EMR-niveauer i forskellige miljøer som skoler, hospitaler og hjem.

Resten af dette papir er organiseret som følger.afsnit II, diskuterer vi arten af EMR, der anvendes i trådløse kommunikationsenheder, og behovet for at analysere EMR fra forskellige almindelige kilder såsom mobiltelefoner, bærbare computere og andre mobil-, Wi-Fi-, Bluetooth- og IoT-enheder. I afsnit III diskuterer vi et par vigtige standarder og retningslinjer for EMR-eksponering, som er blevet bestemt af videnskabelige organisationer / kommissioner for at undgå EMR-relaterede sundhedseffekter hos mennesker. I afsnit IV præsenterer vi vores resultater om strålingsniveauerne vedi almindelig brug af populære enheder. I afsnit V opsummerer vi de vigtigste sundhedseffekter ved EMR-eksponering, som er dokumenteret og rapporteret. I afsnit VI beskriver vi nogle foranstaltninger til at beskytte os mod EMR og diskuterer ligeledes måder til at minimere den omgivende EMR på offentlige steder. I afsnit VII anbefaler vi nogle proaktive forebyggelsesteknikker, der straks kan vedtages på både individuelt og samfundsmæssigt niveau for at forhindre skadelig EMR-eksponering. I afsnit VIII diskuterer vi vores resultater fra afsnit IV i lyset af afsnit II, III, V og VI. Vi afslutter endelig papiret i afsnit IX.

AFSNIT II.

Foreløbig baggrund og motivation

A. Ioniserende og ikke-ioniserende stråling

Når der henvises til interaktion mellem EMR og biologiske systemer, er EMR kategoriseret i to typer: ioniserende og ikke-ioniserende. Ca. 60% af menneskekroppen er vand. Baseret på om den indkommende stråling er høj nok til at bryde de kemiske bindinger af vand eller ej, kategoriseres den som ioniserende stråling (hvis den kan bryde bindingerne) og som ikke-ioniserende stråling (hvis den ikke er i stand til det). Flere klasser af elektromagnetiske bølger er klassificeret som ikke-ioniserende og ioniserende stråling som afbildet i fig. 1. De frekvenser, vi er interesseret i (radiofrekvenser), falder i kategorien ikke-ioniserende stråling. Nogle af de mest almindelige elektroniske / IoT-enheder, som folk bruger i dag, såsom mobiltelefoner, smartphones, bærbare computere, trådløse højttalere og hovedtelefoner og smartwatches, kommunikerer alle ved hjælp af radiofrekvenser. Generelt kan de kategoriseres i enheder, der bruger mobil-, Wi-Fi- eller Bluetooth-teknologi som vist i fig. 2. Denne form for stråling har været forbundet med forskellige sundhedsskadelige effekter hos mennesker. Sværhedsgraden af effekterne varierer med strålingskildens effekt, strålingskildens afstand, typen af enhed, den type antenne, der anvendes i enheden, modulationsteknikken, der anvendes i kommunikationen, samt eksponeringens varighed.

Figur 1. Ioniserende og ikke-ioniserende strålingskilder og deres frekvensbånd.
Figur 2. De mest almindelige kilder til EMR-eksponering.

Elektromagnetisk stråling i frekvensområdet 20 KHz – 300 GHz kaldes radiofrekvent (RF) stråling. De fleste af de almindeligt anvendte kommunikationstjenester såsom FM-radio, tv-udsendelse, satellit, mobil, Global Positioning System (GPS), Wi-Fi og Bluetooth ligger alle i dette frekvensområde.

B. Begrundelse

En antenne er en transducer, der konverterer AC. elektriske strømme, der strømmer i metalledere til radiofrekvente elektromagnetiske bølger og omvendt. Antenner bruges i alle trådløse radiofrekvenskommunikationsenheder. Under transmission tilføres AC. elektrisk strøm til antennens terminaler, hvilket får antennen til at udstråle EMR-bølger i radiofrekvensområdet. Under modtagelse opfanger antennen radiobølger for at generere en AC. elektrisk strøm ved dens terminaler, som påføres en modtager inden forstærkning. I de nyeste smartphones, der er i brug i dag, er der flere antenner til forskellige kommunikationsformål såsom mobil, GPS, Wi-Fi og Bluetooth. Tabel 1 vises de mest almindeligt anvendte trådløse teknologier på nuværende tidspunkt og deres frekvensområder. Fig. 3 (a) viser brugen af flere antenner i en smartphone. På samme måde viser fig. 3 (b), fig. 3 (c) og fig. 3 (d) antennerne, der bruges i Jio-Fi 4G Hotspot, Wi-Fi-antennerne i en bærbar computer og Bluetooth-antennen, der bruges i en trådløs øretelefon.

Tabel 1. Almindelige trådløse kommunikationsteknologier.
Figur 3. Antenner i en smartphone m.fl.

En mobiltelefon kommunikerer trådløst med en mobilbase, der typisk er hundreder af meter væk. Antennerne på en mobiltelefon er ikke direktiv, dvs. de sender og modtager EMR nogenlunde i alle retninger. Deres strålingsmønster er nogenlunde retningsbestemt. Dette muliggør god kommunikation, fordi brugeren ikke nødvendigvis orienterer telefonen i retning af mobilmasten. Disse antenner sikrer udbredelsen af de elektromagnetiske bølger til, muliggør kommunikation. Antennernes omnidirektionelle karakter kan få strålingsenergi til at sprede sig i alle retninger. Men det betyder, at en mobiltelefon udsender stråling direkte ind i brugerens hoved. Når telefonen er placeret i områder med svag modtagelse, såsom den fjerneste ende af den nærmeste mobilmast eller i kælderen i en bygning, øges dens stråling desuden mange gange for at sikre en god forbindelse til mobilbasestationen.

Bærbare computere kommunikerer med både Wi-Fi og Bluetooth-teknologi, men Wi-Fi bruges mere omfattende til at oprette forbindelse til trådløse routere i nærheden. Ligesom for mobiltelefoner er de bærbare antenner designet til at sikre god forbindelse uanset orientering eller position i en Wi-Fi-zone. Derfor er selv bærbare Wi-Fi-antenner stort set omnidirektionelle. Bærbare computere bruges mest enten på skødet eller på et skrivebord. Når den bruges på skødet, sendes alvorlige mængder stråling direkte ind i benene, lysken og torsoområdet. Da antennen er placeret meget tæt på kroppen, er strålingsniveauet ekstremt høj. Når det bruges på skriveborde eller borde, vender brugerens ansigt direkte mod antennen. De fleste bærbare computere har deres antenner placeret øverst på skærmen. Bærbare computere bruges i flere timer ad gangen i meget tæt nærhed og giver derfor anledning til en større bekymring end mobiltelefoner, der kan holdes ved siden af ørerne i blot et par minutter under et opkald.

I de sidste par år er populariteten af Bluetooth-hovedtelefoner og øretelefoner steget drastisk. Nogle af disse øretelefoner, såsom den, der er vist i fig. 3 (c), har antennen ekstremt tæt på øret. Disse enheder bæres af brugere næsten hele dagen og holdes aktive næsten kontinuerligt. Ud over strålingen fra selve øretelefonen udsender den tilsluttede smartphone eller mobiltelefon, der opbevares i lommen, også Bluetooth-stråling kontinuerligt.

For en almindelig bruger er det meget vanskeligt at måle det tredimensionelle strålingsmønster for at estimere sin egen sikkerhed med hensyn til EMR-eksponering. Derfor analyserer vi i dette dokument strålingsniveauerne fra de mest almindelige kilder til og scenarier for EMR-eksponering. Vi korrelerer derefter vores resultater med nogle få veldefinerede, videnskabeligt og holistisk bestemte sikkerhedsgrænser.

AFSNIT III.

Standarder og retningslinjer for elektromagnetisk stråling

Ideelt set forventes det, at en veldefineret, sikker eksponeringsgrænse vil gælde for mennesker i alle lande. Men der er slående forskelle, der opstår på grund af termiske virkninger, ikke-termiske sundhedseffekter og forsigtighedsforanstaltninger, der overvejes ved bestemmelse af grænseværdierne. Forskellige lande over hele verden vedtager forskellige RF EMR-eksponeringsgrænser baseret på disse overvejelser. For eksempel vedtager USA grænser, der kun er baseret på termiske effekter. Rusland og Kina har taget hensyn til ikke-termiske virkninger, da de fastsatte deres standarder. Schweiz og Italien har truffet forsigtighedsforanstaltninger for at tage højde for eventuelle sundhedsskadelige virkninger, der måtte blive opdaget i fremtiden, og vedtager derfor eksponeringsgrænser, selv under ikke-termiske virkninger [6]. Skader, der kun skyldes vævsopvarmning, tages i betragtning ved fastsættelse af termiske eksponeringsgrænser. Sådanne sikkerhedsgrænser udarbejdes ud fra den antagelse, at det er tilstrækkeligt kun at overveje opvarmningseffekter, mens man forsøger at minimere skade på menneskekroppen. Men i de sidste par årtier har det været veletableret, at biologiske og sundhedsskadelige virkninger forekommer ved strålingsniveauer, der er for lave til at forårsage opvarmning, undertiden flere hundrede tusinde gange lavere [7].

I dette afsnit diskuterer vi retningslinjerne for eksponeringsgrænser, der er foreskrevet af ICNIRP, bygningsbiologi, den østrigske lægeforening og BioInitiative. ICNIRP-retningslinjerne er de mest udbredte retningslinjer i verden i øjeblikket og er vedtaget af omkring 50 lande. Men de tager kun højde for de termiske virkninger af EMR, mens de standarder, der er foreskrevet af Building Biology, Austrian Medical Association og BioInitiative, også tager højde for termiske, ikke-termiske, kroniske eksponeringer og biologiske virkninger af EMR. I dette afsnit præsenterer vi et omfattende resumé af ovennævnte retningslinjer og standarder i lyset af kravet til dette arbejde, dvs. elektromagnetisk stråling på grund af mobil-, Wi-Fi- og Bluetooth-teknologier.

A. ICNIRP

Den Internationale Kommission for Ikke-ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP) er en international kommission, der har specialiseret sig i ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse. EMR-eksponeringsgrænserne i mere end 50 lande i verden i dag [8] er baseret på ICNIRP’s publikation fra 1998 [9]. Dette dokument indeholder forskellige retningslinjer for erhvervsmæssigt eksponerede personer samt for medlemmer af offentligheden. De har foreskrevet to typer begrænsninger, nemlig grundlæggende restriktioner og referenceniveauer. De grundlæggende begrænsninger er vanskelige at måle, især for folk, der ikke er eksperter inden for antenner og ikke har adgang til sofistikerede eksperimentelle opsætninger. De kræver sofistikerede eksperimentelle opsætninger og dyrt udstyr. Men, Referenceniveauer kan let måles ved hjælp af enkle håndholdte RF-strålingsmålere. Her overvejer vi kun referenceniveauerne for generel offentlig eksponering i frekvensområderne for de trådløse teknologier, der overvejes i dette arbejde. Referenceniveauerne ved disse frekvenser for bestråling af befolkningen er anført nedenfor, hvor f er hyppigheden af den pågældende EMR-kilde. Tabel 2 viser referenceværdierne (i μW/m2 ) beregnet for visse trådløse teknologier.

400-2000 MHz: f/200 μW/m2
2-300 GHz: 10 μW/m2

Tabel 2. ICNIRP referenceværdier for offentligheden.

B. Building Biology Standard

Building Biology Standard [10] tager hensyn til de fysiske, kemiske og biologiske risici, der findes på de områder, hvor folk arbejder, bor og sover. Den tager højde for indflydelsen af forskellige faktorer såsom forskellige elektriske felter, magnetfelter, bølger, stråling, indendørs toksiner, forurenende stoffer, svampebakterier og allergener. Radiofrekvent EMR er også inkluderet og behandles som en kritisk indflydelse i deres standarder. De har til formål at sætte et individ i stand til at identificere, minimere og undgå alle sådanne faktorer i deres eget liv uden behov for sofistikeret udstyr eller videnskabelig ekspertise.

Evalueringsretningslinjerne er beregnet til at blive brugt i områder, hvor der er risiko for gentagen langvarig eksponering, såsom sove- og hvileområder. Deres retningslinjer har forsigtighed som udgangspunkt og definerer fire bekymringsniveauer, som anført nedenfor:

 1. Ekstrem bekymring: De værdier, der er kategoriseret under ekstrem bekymring, kræver øjeblikkelig opmærksomhed og hurtig korrektion. Kortvarig udsættelse for stråling under denne kategori vil forårsage problemer som hovedpine, kvalme, svimmelhed, mens langvarig eksponering kan føre til mere alvorlige sygdomme som diskuteret i afsnit VI.
 2. Alvorlig bekymring: De strålingsværdier, der falder ind under denne kategori, noteres som uacceptable ud fra et bygningsbiologisk synspunkt, og de skal løses. Værdierne er unaturlige for mennesker. Kronisk eksponering for disse strålingsniveauer kan så frøene til fremtidige sundhedssygdomme.
 3. Let bekymring: Dette er en forsigtighedskategori, da strålingsniveauer kategoriseret under let bekymring kan påvirke den følsom befolkning som gravide kvinder, små børn og ikke raske mennesker.
 4. Ingen bekymring: Denne kategori sikrer, at strålingsniveauerne er sikre og ikke vil forårsage nogen sundhedsfare. Strålingsniveauerne i det øvre område af denne kategori angiver niveauet for baggrundsstråling i vores moderne levende miljø, hvilket er uundgåeligt i det nuværende samfund.

I tilfælde af RF EMR er den mængde, der skal måles, effekttæthed i enhederne af μW/m2 . Effekttætheder (i μW/m2 ) mindre end 0,1 indikerer ingen bekymring, mellem 0,1 og 10 indikerer svag bekymring, 10-1000 indikerer alvorlig bekymring, og værdier større end 1000 indikerer ekstrem bekymring.

Ingen bekymring: ≤1μW/m2
Svag bekymring: 1−10μW/m2
Alvorlig bekymring: 10−1000μW/m2
Ekstrem bekymring: ≥1000μW/m2

Ifølge standarden henviser ovennævnte værdier til spidsbelastningsmålinger og gælder for enkelte RF-kilder såsom GSM, UMTS, WiMAX, TETRA, radio, tv, DECT trådløs telefonteknologi og WLAN undtagen radarsignaler.

Som mere kritiske kilder behandler standarden pulserende eller periodiske signaler (såsom mobiltelefonteknologi, DECT, WLAN og digital transmission) og anbefaler, at de vurderes mere seriøst, især i de højere bekymringsområder. Ikke-pulserende og ikke-periodiske signaler såsom F.M., kort, mellem, langbølge og analog udsendelse kan adresseres mere generøst, især i de lavere bekymringsområder.

De eksponeringsgrænser, der er foreskrevet af lægeforeningerne i mange andre lande, er baseret på Building Biology Standard. For eksempel foreslår retningslinjerne foreskrevet af den østrigske lægeforening [11], de samme grænser, der er nævnt ovenfor, som “Inden for normale grænser”, “Lidt over normalen”, “Langt over normalen” og “Meget langt over normalen”.

C. Bioinitiative standarderne

BioInitiative-rapporten [11] er et arbejde udført af anerkendte sundhedsprofessionelle og mange forskere om de potentielle farer ved eksponering for EMR som følge af brugen af trådløse teknologier. Den første udgave af BioInitiative-rapporten blev udgivet i 2007 og derefter opdateret i 2012. Rapporten indeholder en omfattende dokumentation af negative biologiske sundhedseffekter på både generelle og følsomme populationer på grund af eksponering for EMR. Dens fokus er primært på kronisk eksponering for lavfrekvente, ekstremt lavfrekvente og radiofrekvente EMR-felter. BioInitiative hævder at være et uafhængigt organ, der består af medicinsk anerkendte fagfolk, der mener, at implementering af trådløs teknologi altid sker, før sundhedsrisiciene vurderes. Denne rapport opfordrer indtrængende til, at det er nødvendigt at genoverveje den nuværende situation med hensyn til overdreven brug af trådløs kommunikationsteknologi.

Følgende er et resumé af de seneste BioInitiative-standarder. Standarden begrunder, at den kumulative udendørs RF EMR-grænseværdi reduceres fra 1000 μW/m2 til blot nogle få μW/m2. Baseret på flere undersøgelser relateret til sundhedseffekter forårsaget af mobiltelefon- og basestationsstråling, blev benchmark for ‘laveste observerede effekt niveau’ fundet at være 30 μW/m2. I betragtning af børns højere elektrofølsomhed og en beskyttelse mod kroniske og langvarige eksponeringer, reduceres den ovennævnte værdi på 30 μW/m2 med 10 gange som en sikkerhedsforanstaltning for kronisk eksponering for pulserende RF-stråling mellem 3 og 6 μW/ m2. BioInitiative-rapporten fastslår også, at dette niveau ikke er definitivt, dvs. baseret på oplysninger fra nye undersøgelser kan dette niveau enten øges eller sænkes.

AFSNIT IV.

Resultater

Med teknologiens fremkomst er der i dag flere trådløse enheder end nogensinde før, såsom LTE-telefoner, 3G-telefoner, GSM- og CDMA-telefoner, trådløse højttalere, smartwatches, trådløse øretelefoner, bærbare Wi-Fi-routere, trådløse mus og tastaturer, stemmestyrede smarte højttalere som Alexa, sundhedsovervågningsenheder osv. På steder som universiteter, kontorer og hjemme kommunikerer flere enheder ved hjælp af forskellige teknologier på et givet tidspunkt. Bemærk, at de fleste enheder kommunikerer enten ved hjælp af Wi-Fi, Bluetooth eller mobilteknologi. Derfor har vi undersøgt effektfluxtæthederne (PFD) af EMR, der udsendes fra specifikke enheder, der bruges meget omfattende i vores daglige liv.

A. Metode

Til vores målinger har vi brugt HF32D RF Analyzer fra Gigahertz Solution, som er en meget brugervenlig RF-strålingsmåler. Denne detektor dækker frekvenser fra 800MHz til 2.7GHz og kan derfor bruges til at måle 4G/LTE, UMTS/3G, GSM, GPS, Radar, WLAN (Wi-Fi) samt Bluetooth-strålingstætheder. Enheden fungerer efter princippet om Geiger-tællereffekt ved at installere tre log periodiske antenner i tre ortogonale retninger.

For at undgå forstyrrelser fra lavfrekvente EMR-kilder undertrykker HF32D RF-analysatoren frekvenser under 800MHz. Rækkevidden og signalværdierne for disse enheder er indstillet til at vurdere EMR i overensstemmelse med de bygningsbiologiske standarder, der diskuteres i afsnit III-B. Hvis effekttætheden overstiger det angivne område, anvendes en dæmper DG20, som øger området med en faktor 100.

For at udføre processen med måleoptagelse blev EMR-kildeenhederne placeret langs længden af et målebånd. RF-analysatoren blev holdt fra bagenden for at undgå refleksioner af EMR fra enhedsholderens hånd. For nøjagtigt at evaluere testanordningens stråling blev følgende procedure fulgt:

 • Trin 1: Området omkring testenheden blev undersøgt med RF-analysator ca. 50 cm fra testenheden for at opnå retningen med det højeste strålingsniveau.
 • Trin 2: Derefter blev RF-analysatorens retning fastgjort på det punkt, hvor det højeste strålingsniveau blev registreret, og derefter blev analysatoren drejet langs længdeaksen for at maksimere aflæsningen af instrumentet. Dette sikrede, at antennen på RF-analysatoren var justeret med polarisationsplanet for EMR-kilden.
 • Trin 3: Nu blev RF-analysatorens relative orientering og testenheden fastgjort, og derefter blev de to enheder flyttet således, at RF-analysatoren blev placeret på målebåndet med antenneretningen parallelt med målebåndet, og det er basen, der ligger fladt på målebåndets plan.
 • Trin 4: For den resterende del blev testenheden fastgjort i begyndelsen af målebåndet i retningen som opnået efter trin 3. Hvis der var to enheder, der blev brugt i et bestemt scenarie, blev de samme trin udført for at fastgøre den anden enhed i den anden ende af målebåndet.
 • Trin 5: Endelig blev den relative afstand mellem RF-analysatoren og testenheden varieret ved at flytte RF-analysatoren i faste trin langs målebåndet for at registrere værdierne af tætheden effektstrømmen. Lad os kalde denne relative orientering for ‘x’ og de tilsvarende værdier for effektfluxtæthed opnået for Px . Derefter opnåede vi ved at ændre antennens orientering til dens ortogonale retninger ‘y’ og ‘z’ yderligere to sæt værdier, Py og Pz henholdsvis på de samme positioner, hvor Px blev optaget.

Endelig blev den samlede størrelse af effekttætheden ved hver position beregnet ved hjælp af ligning 1, hvor Px , Py og Pz repræsenterer effekttæthedsniveauerne modtaget af antennerne orienteret i henholdsvis ‘x’, ‘y’ og ‘z’ retning.

Pr=√P2x+P2y+P2z

En dæmper (DG20) blev brugt med RF-analysatoren, når den målte effekttæthed var ud over 2000μW/m2 . Dæmperen øger analysatorens rækkevidde med en faktor på 100.

Til vores undersøgelse udtænkte vi få scenarier baseret på ofte opståede situationer i hverdagen for en normal bruger. Testen blev udført på et åbent område fri for elektromagnetiske strålingskilder som vist i fig. 4.

Figur 4. Stedet for test var et åbent felt med omgivende effektfluxtæthed mindre end 
5 μW/m2.

B. EMR på grund af mobile enheder

Tabel 3 viser skemaer over de eksperimentelle opsætninger, der blev anvendt til analyse af mobile enheder. To cases blev overvejet: telefonopkald på 2G/3G/4G-net og datastreaming på 3G/4G-net.

Tabel 3. Eksperimentel opsætning til mobilenheder.

1) 2G/3G/4G telefonopkald

Strømfluxtætheden, der udsendes fra den mobile enhed, der er sat på opkald, registreres i henhold til ovenstående procedure. Alle andre kommunikationskanaler fra enheden såsom Bluetooth, infrarød, Wi-Fi og GPS blev slukket. Resultaterne er afbildet i fig. 5 (a).

Figur 5. EMR-resultater vedrørende cellulære enheder.

fig. 5 (a) kan vi se, at den samme smartphone udsender mest stråling på 3G-netværket, næsthøjest på 2G-netværket og mindst på 4G-netværket på næsten alle afstande. Under udførelse af et telefonopkald på meget tæt afstand er den målte PFD 43112, 38907 og 18172 μW/m2 på henholdsvis 3G-, 2G- og 4G-netværk. Nærstrålingen i alle tre tilfælde er over 1.000 μW/m2 som er klassificeret som “ekstrem bekymring” i henhold til de bygningsbiologiske standarder og “meget langt over det normale” i henhold til AMA-standarderne. Strålingen er ca. 10.000 gange højere end det forsigtighedsniveau, der anbefales i BioInitiative-retningslinjerne (3-6 μW/m2 ). Men disse værdier ligger bestemt inden for ICNIRP’s referenceværdier for generel offentlig eksponering, som ligger mellem 9.500.000 μ W/m2 til 2G-net og 10.000.000 μ W/m2 til 3G- og 4G-net. Dette indebærer, at telefonopkald udført på 2G-, 3G- og 4G-enheder er sikre med hensyn til termiske effekter, dvs. en bruger vil ikke stå over for nogen sundhedsmæssige problemer som følge af vævsopvarmning, men han / hun risikerer bestemt at udvikle sundhedsproblemer fra ikke-termisk, kronisk eksponering samt biologiske effekter.

I nærheden af teststedet blev det konstateret, at de nærmeste 2G-, 3G- og 4G BS’er alle var placeret på samme mobilmast. Derfor kan observationen af PFD-niveauer (3G- > 4G- > 2G-netværk) ikke tilskrives yderligere 3G/4G BS’er. For at kunne forklare den nøjagtige årsag til højere EMR-emission af smartphonen på 3G-netværk sammenlignet med 4G- og 2G-netværk kræver det en grundig analyse af 2G-, 3G- og 4G-antennerne, der bruges på smartphonen, herunder deres tredimensionelle strålingsmønstre og antennekonfigurationer, hvilket ligger uden for rammerne af dette arbejde.

Omkring 50 cm væk fra telefonen falder strålingsniveauet til under 1.000 μW/m2 som kommer i den næste kategori af ‘alvorlig bekymring’ og ‘langt over det normale’. Derfor anbefales det at bruge kablede håndfri høretelefoner/hovedtelefoner, som generelt har en standardlængde på 1,2 m. og ved at holde telefonen ca. 1 m fra brugeren kan der opnås et godt sikkerhedsniveau.

2) 3G/4G datastreaming

Den mobile enhed, der blev brugt til denne opsætning, var Samsung Galaxy M30. For at sikre kontinuerlig dataoverførsel fra mobilmasten til smartphonen blev der streamet en lang HD-video på telefonen. De målte effektfluxtæthedsværdier er afbildet i fig. 5 (b).

Fra fig. 5 (b) er det tydeligt, at PFD for et 4G-netværk er mindre end 3G-netværk på alle afstande under dataoverførsler. På meget korte afstande når strålingen 38798 og 29682 μW/m2 for henholdsvis 3G- og 4G-net, hvilket er en situation med “ekstrem bekymring” eller “meget langt over det normale” i henhold til de bygningsbiologiske standarder. I en afstand af ca. 50 cm falder strålingen i begge tilfælde ned til ca. 1.000 μW/m2 som er kategoriseret som en situation med ‘alvorlig bekymring’ eller ‘langt over det normale’. Smartphones bruges i vid udstrækning til at streame videoer, og derfor anbefales det at holde telefonen mindst 50 cm væk på et bord for at sikre, at brugeren udsættes for en PFD på mindre end 1.1.000 μW/m2. Derfor skal 4G-netværk foretrækkes frem for 3G-netværk til dataforbrug. Scenariet med 3G/4G-datastreaming ligner situationen for 2G/3G/4G, da alle de målte PFD’er ligger et godt stykke inden for ICNIRP-referenceværdierne for eksponering af offentligheden generelt, men udgør alvorlige sundhedsrisici, når de ses i overensstemmelse med standarderne Building Biology, AMA og BioInitiative.

3) 5G og mere

Testen af alle enheder i dette arbejde er udført i Indien, hvor 5G-netværk forventes at blive implementeret inden år 2021. Derfor kunne måling af PFD-niveauer for enheder, der kommunikerer på 5G-netværk, ikke medtages i dette arbejde. 5G er indstillet til at bruge frekvenser mellem 30 GHz og 100 GHz og ville have en båndbredde på 60 GHz, hvilket er meget højere end alle tidligere generationer. På grund af den øgede frekvens vil bølgelængderne i 5G-kommunikation være i størrelsesordenen få millimeter. Kortere bølgelængder rejser kortere afstande; derfor vil 5G-netværk være meget tættere sammenlignet med eksisterende netværk. Dette kræver, at flere basestationer placeres meget tættere på for at opnå god dækning. I 3G-mobilnetværk er tætheden af BS’er om 4-5 BSS/Km2 , og det område, der betjenes af hver BS, er stort og kaldes derfor en makrocelle. I tilfælde af 4G (LTE) netværk er BS-tætheden ca. 8-10 BSS/Km2 , er dækningen af hver BS mindre og kaldes en mikrocelle. I tilfælde af 5G-netværk forventes BS-tætheden imidlertid at blive øget til ca. 40-50 BSS/Km2 på grund af det høje udbredelsestab ved millimeterbølgeteknologien. Området, der betjenes af hver BS i 5G-netværk, er meget lille og kaldes almindeligvis en lille celle. De kortere millimeterbølger vil heller ikke være i stand til at trænge effektivt ind i bygningsmure. Derfor vil 5G-arkitekturen adskille indendørs og udendørs netværk, hvilket betyder, at der vil være separate adgangspunkter til indendørs brugere. 5G BS’er vil også blive installeret på master til gadebelysning, hvilket betyder, at folk vil være ekstremt tæt på BS-antennerne, uanset om de er indendørs eller udendørs. Derudover vil 5G også anvende relæpunkter, der forstærker de trådløse signaler fra BS’erne, før de når enheden. Det høje datahastighedskrav til 5G, som er omkring 1000 gange mere end 4G, forventes at blive løst ved brug af massiv-MIMO, som indeholder et stort antal antenner. Således indeholder 5G-netværk makrocellermikrocellerrelæer, adgangspunkter via gadebelysningen samt separate indendørs adgangspunkter, der fungerer samtidigt hele tiden.

På grund af den ekstremt høje tæthed af BS’er, adgangspunkter via gadebelysningen, separate indendørs BS’er, relæer og massiv MIMO-teknologi, som anvendes ved 5G, vil en person blive udsat for meget høje niveauer af PFD’er, uanset om han er indendørs eller udendørs, eller om han bruger trådløse enheder i nærheden. Med andre ord kan det mistænkes, at selv den omgivende PFD, som en person udsættes for i de fleste situationer i løbet af dagen, vil falde ind under kategorien ‘alvorlig bekymring’ i henhold til bygningsbiologistandarden, ‘langt over det normale’ i henhold til AMA-standarderne og kan være højere end det forsigtighedsniveau, der anbefales i BioInitiative-retningslinjerne. Hvis 5G-netværk implementeres uden omhyggelig analyse af forventede eksponeringsniveauer, vil næsten alle mennesker i dækningsområdet blive udsat for farlige niveauer af PFD, hvis resultater i den nærmeste fremtid kan vise sig at være katastrofale.

I øjeblikket er Sydkorea, Storbritannien, Tyskland og USA på forkant med implementeringen af 5G-netværk, hvor flere virksomheder allerede leverer 5G-tjenester i disse lande [12]. Det anbefales kraftigt, at der gennemføres en undersøgelse svarende til den i dette papir i disse lande ved at korrelere resultaterne med de standarder, der er nævnt i afsnit III, for at få et ensartet billede af strålingseksponeringen i 5G-netværk sammenlignet med tidligere generationer. Det ville give en tiltrængt indsigt og advarsel til alle lande, der endnu ikke har vedtaget 5G udrulningen.

C. EMR på grund af Wi-Fi-enheder

Tabel 4 viser skemaer over de eksperimentelle opsætninger, der bruges til at analysere brugen af Wi-Fi. Tre cases blev overvejet: bærbare computere/smartphones forbundet til Wi-Fi-routere, Wi-Fi Mobile adhoc-netværk og bærbare Wi-Fi-hotspots/routere.

Tabel 4. Eksperimentel opsætning af Wi-Fi-enheder.

1) Bærbar computer og smartphone tilsluttet Wi-Fi-router

Den bærbare computer, der blev brugt til denne opsætning, var Lenovo Z51-70, som blev sat i flytilstand med kun Wi-Fi tændt. Den bærbare computer var forbundet til Wi-Fi-routeren, der opererer ved 2,4 GHz. Enhederne blev vendt mod hinanden som vist i tabel 4. Effektfluxtæthedsaflæsningerne er afbildet i fig. 6 (a).

Figur 6. EMR-resultater vedrørende Wi-Fi-enheder.

Ved at sammenligne scenariet for en bærbar computer og en smartphone forbundet til en Wi-Fi-router kan det udledes af fig. 6 (a), at routerens effekt på PFD dominerer indtil en afstand på ca. 1,7 m fra routeren. Lige ved siden af routeren er PFD ca. 60,000 μW/m2 og falder til under 100 ved 1,7 m fra den. Det tilrådes derfor altid at holde sig 1.7 m væk fra enhver Wi-Fi-router, uanset om du bruger en bærbar computer eller en smartphone. Op til en afstand på omkring 100 cm dominerer effekten af smartphonen eller laptoppen på PFD’en. PFD målt i nærheden af smartphonen er 5123 μW/m2 og 12886 μW/m2 i tilfælde med en bærbar computer, hvilket er mere end 2 gange højere end sidstnævnte. Årsagen til dette tilskrives PCIe-antenner, der bruges i den bærbare computer, som er designet til bedre forbindelse med hensyn til rækkevidde og datahastigheder. Derfor bør smartphones altid foretrækkes i brugstilfælde, hvor en bærbar computer ikke er absolut nødvendig. PFD falder i begge tilfælde under 1000 μW/m2 i en afstand af ca. 50 cm. Selvom denne PFD stadig falder i kategorien ‘alvorlig bekymring’ eller ‘langt over normal’ i henhold til AMA-standarderne og ikke skal betragtes som sikker, er den stadig bedre end kategorien ‘Ekstrem bekymring’ eller ‘meget langt over normal’. Derfor er det bedre at have den bærbare computere på et bord og betjene den med en arms afstand eller holde smartphonen på et bord, mens du ser lange videoer. At have en bærbar computer på skødet eller have en smartphone tilsluttet routeren i lommen i lang tid ville resultere i farlige mængder stråling direkte ind i kroppen.

2) Mobilt ad hoc-netværk

To smartphones (Samsung Galaxy M30 og Redmi Note 5) blev forbundet ved hjælp af Wi-Fi Direct-teknologi for at danne et mobilt ad hoc-netværk, og en stor fil blev overført mellem dem. Effektfluxtæthedsaflæsningerne langs deres synslinje er plottet i fig. 6 (b).

Et hotspot oprettes mellem to enheder og er beregnet til at håndtere flere forbindelser ad gangen, hvilket forklarer, hvorfor PFD på siden af en afsender (11819 μW/m2 ) er 5 gange højere end modtagerens (2223 μW/m2 ) på meget tæt afstand som vist i fig. 6, (b). I en afstand på ca. 1 m fra begge enheder falder PFD under 10 μW/m2 hvilket er en situation med “lille bekymring” eller “lidt over det normale”.

3) Bærbar Wi-Fi-router

I dag er bærbare Wi-Fi-routere / hotspots, der fungerer på 4G-netværket, meget populære på grund af deres bærbarhed, brugervenlighed med næsten ingen opsætningstid. I vores måling brugte vi det bærbare Wi-Fi-hotspot til at måle strømtætheden, der udsendes fra enheden op til 3 m i retning af maksimal stråling. Aflæsningerne er afbildet i fig. 6 (c). Selvom disse enheder er meget nemme at bruge og bærbare, udsender de en stor mængde stråling 92237 μW/m2 på meget tæt afstand. Det skyldes, at bærbare Wi-Fi-routere er forbundet til 4G-netværket og samtidig fungerer som Wi-Fi-routere, der er i stand til at håndtere flere forbindelser ad gangen. Det er den højeste aflæsning, vi registrerede blandt de enheder, der overvejes i dette papir, og falder i kategorien ‘ekstrem bekymring’ eller ‘meget langt over det normale’. PFD falder nedenfor 1000 μW/m2 på ca. 75 cm og under 10 μW/m2 ved 200 cm. Ved at holde enheden ca. 200 cm eller 2 m væk fra brugeren kan man opnå en situation med ‘lille bekymring’ eller ‘lidt over det normale’. Ud fra alle de ovennævnte tilfælde er den laveste stråling, der observeres under adgang til internettet, er casen med en smartphone, der er tilsluttet en Wi-Fi-router efterfulgt af en bærbar computer, der er tilsluttet Wi-Fi-routeren. Det skal endvidere bemærkes, at adgang til internettet via Wi-Fi-routere generelt indebærer mindre stråling end adgang til internettet via mobilnetværk.

Med hensyn til sundhedsrisici kan det konkluderes, at Wi-Fi-teknologier ligeledes udgør en alvorlig sundhedsrisici med hensyn til kronisk eksponering, ikke-termiske og biologiske virkninger af EMR, men vil ikke føre til vævsopvarmning eller sundhedsrisici som følge af vævsopvarmning.

D. EMR på grund af Bluetooth-enheder

1) Bluetooth-højttalere med lydstream

Tabel 5 viser skemaet over den eksperimentelle opsætning, der blev brugt til analyse af en Bluetooth-højttaler. En Bluetooth-højttaler blev forbundet til en smartphone via trådløs Bluetooth-teknologi og holdt 3 m væk fra højttaleren. Effektfluxtætheden mellem de to enheder blev målt, og resultaterne er plottet i fig. 7.

Tabel 5. Eksperimentel opsætning af Bluetooth-højttaler.
Figur 7. Eksperimentel opsætning af Bluetooth-højttaler.

fig. 7 kan det ses, at den højeste aflæsning lige ved siden af Bluetooth-højttaleren er 487 μW/m2 og bare 152 μW/m2 i nærheden af smartphonen. PFD falder nedenfor 10 μW/m2 ca. 50 cm fra smartphonen og 25 cm fra højttaleren, hvilket er et scenarie med ‘lille bekymring’ eller ‘lidt over det normale’. Derfor anbefales det at holde smartphonen mindst 50 cm væk og højttaleren mindst 25 cm væk fra brugeren, mens musikken afspilles.

2) Bluetooth-øretelefon

Trådløse øretelefoner erstatter meget hurtigt kablede øretelefoner på grund af deres brugervenlighed. Et emne blev valgt til at bære Bluetooth-øretelefoner, der var tilsluttet trådløst til en smartphone (Samsung Galaxy M30), der blev opbevaret i hans højre bukselomme. En lang lydfil blev afspillet for at sikre kontinuerlig kommunikation mellem enhederne. Vi målte effektfluxtætheden i forskellige områder omkring kroppen som vist i fig. 8.

Figur 8. EMR-aflæsninger på forskellige dele af kroppen, mens du bærer Bluetooth-øretelefoner (i μW/m2).

3) Smartwatch forbundet med telefon

Mange mennesker bruger i vore dage smartwatches til at holde øje med deres helbred samt rutiner. Derfor bliver det meget vigtigt at undersøge, om strålingen ved brugen af smartwatch påvirker brugernes sundhed negativt eller ej. Forsøgspersonen bar en smartwatch på sin højre hånd, som var forbundet til en smartphone (Samsung Galaxy M30) via Bluetooth, hvor smartphonen blev opbevaret i forsøgspersonen højre bukselomme. Effektfluxtætheden blev målt i forskellige områder omkring kroppen som vist i fig. 9.

Figur 9. EMR-aflæsninger på forskellige dele af kroppen, mens du bærer et smartwatch (i μW/m2).

Baseret på værdierne af PFD vist i fig. 8 kan det observeres, at brugen af Bluetooth-øretelefoner i høj grad påvirker hovedområdet med PFD’er i området 4000 – 8000 μW/m2 som falder ind under kategorien “ekstrem bekymring” eller “meget langt over det normale”. I det område af bukselommen, hvor smartphone opbevares, er PFD 850 μW/m2 som er en situation, der giver anledning til »alvorlig bekymring« eller »langt over det normale«. I de resterende regioner er PFD ikke så signifikant. Det kan derfor konkluderes at ved brug af Bluetooth-øretelefoner sætter en person sig i fare for at udvikle sundhedsproblemer relateret til ikke-termiske, kroniske eksponeringer og biologiske virkninger i hoved-, skulder- og lommeregionerne, men er sikker mod eventuelle termiske virkninger af EMR-eksponering. I situationen med en Bluetooth smartwatch er strålingen i lommeområdet såvel som i nærheden af smartwatchen omkring 1000 μW/m2 (se fig. 9), hvilket kan betragtes som et tilfælde af ‘ekstrem bekymring’ og eller ‘meget langt over det normale’. Derfor forventes det, at en person kun kan udvikle sundhedsproblemer som følge af ikke-termisk, kronisk eksponering og biologiske virkninger i lomme- og håndledsområderne. De observerede strålingsniveauer indikerer, at en bruger ikke er i nogen risiko for sundhedsmæssige problemer som følge af termiske virkninger.

E. Kollektiv eksponering

I de fleste praktiske situationer er der flere trådløse enheder, der fungerer samtidigt i nærheden af en person, hvilket gør det vigtigt at forstå den kollektive strålingseksponering på grund af alle disse enheder. Her overvejer vi det tilfælde, hvor en person udsættes for EMR fra Wi-Fi-, mobil- og Bluetooth-enheder, nemlig en bærbar computer, smartphone, Wi-Fi-router, smartwatch, Bluetooth-øretelefoner og en Bluetooth-højttaler. Vi har overvejet disse enheder for at sikre den bedste balance mellem værst tænkelig eksponering og det mest sandsynlige sæt enheder, som en person kan bruge. I alle praktiske situationer er omgivende EMR altid til stede. Derfor blev vores aflæsninger taget på et praktisk teststed, hvor der var en omgivende EMR på 5 μW/m2 .

Til vores målinger tager vi udgangspunkt i en testperson, der bruger sin bærbare computer placeret på et skrivebord, iført en Bluetooth-smartwatch på venstre hånd og Bluetooth-øretelefoner af nakkebåndstypen rundt om halsen samt ligeledes holder en smartphone ind til sit højre øre. Den bærbare computer er forbundet til en Wi-Fi-router, der holdes 50 cm væk på samme bord. Bluetooth-øretelefonerne er tilsluttet smartphonen og afspiller musik. Smartphonen sættes på opkald via 4G-netværket. En Bluetooth-højttaler er placeret på det samme skrivebord, tilsluttet den bærbare computer. Fig. 10 viser testpersonen og placeringen af forskellige enheder i nærheden af ham, og fig. 11 de målte PFD’er på flere punkter nær testemnet. Ved hvert testpunkt blev RF-analysatorens orientering justeret for at sikre den maksimale aflæsning.

Figur 10. Placering af forskelligt udstyr i et kollektivt eksponeringsscenarie (i μW/m2).
Figur 11. EMR-aflæsninger på forskellige punkter i et kollektivt eksponeringsscenarie (i μW/m2).

Som det kan ses i fig. 11, oversteg den målte PFD 10,000 μW/m2 på alle punkter undtagen i benområdet, hvor en PFD på 500 μW/m2 blev registreret. Det indebærer, at EMR i benregionen falder ind under kategorien ‘alvorlig bekymring’ eller ‘langt over det normale’, mens alle andre punkter viste en PFD på mere end 10,000 μW/m2 og dermed falder ind under kategorien ‘ekstrem bekymring’ eller ‘meget langt over det normale’. En PFD på 133,400 μW/m2 nær Wi-Fi-routeren, var den højeste aflæsning, der blev registreret i vores testscenarie, hvilket indikerer, at af alle enhederne var Wi-Fi-routeren den mest medvirkende faktor til den kumulative eksponering. Derfor anbefales det stærkt at undgå at have en Wi-Fi-router på bordet. På grund af mobiltelefonens nærhed udsættes regionen nær højre øre for PFD på 36.700 μW/m2 . En PFD på 33.600 μW/m2 optaget nær venstre arm kan tilskrives Wi-Fi-router, smartwatch og laptop tilsammen. PFD registreret nær bryst-, torso- og lyskeområdet: henholdsvis 12300, 5700 og 8700 μW/m2 er alle i kategorien ‘ekstrem bekymring’ eller ‘meget langt over det normale’. Eksponeringen i lyskeregionen i et kumulativt eksponeringsscenarie er flere gange højere end i afsnit IV-D.2 og IV-D.3, hvor en smartphone blev opbevaret i lommen, mens den var forbundet via Bluetooth til henholdsvis trådløse øretelefoner og smartphones. En PFD på 13.200 μW/m2 blev optaget nær tastaturet på den bærbare computer. Den høje aflæsning tilskrives den bærbare computers Wi-Fi-antenner, som er placeret øverst på skærmen. Derfor bør en kabelforbindelse til routeren altid foretrækkes frem for Wi-Fi. På baggrund af ovenstående diskussion kan det konkluderes, at det er ekstremt risikofyldt at have mange trådløse enheder tæt på hinanden med hensyn til ikke-termiske, kroniske eksponeringer og biologiske sundhedsvirkninger, men det vil ikke føre til nogen termiske virkninger, da alle målinger ligger inden for ICNIRP-referenceværdierne for generel offentlig eksponering.

AFSNIT V.

Sundhedsrisici og farer ved EMR-eksponering

Fra frigivne rapporter og offentliggjorte artikler er det tydeligt, at der er en stærk sammenhæng mellem afstand fra mobilmaster og forskellige EMR-relaterede helbredsproblemer. Folk, der boede i nærheden af mobilmaster eller basestationer, har rapporteret om sundhedsproblemer som søvnløshed, træthed, hovedpine og kvalme. Nogle af disse mennesker blev endda diagnosticeret med alvorlige sundhedssygdomme som leukæmi, Alzheimers, autisme, ASD, neuropsykiatriske problemer, hjernetumorer og brystkræft. BioInitiative rapport har samlet mere end 1800 videnskabelige forskningsartikler, der rapporterer alvorlige konsekvenser for mennesker og dyr kroppe som unormale gentranskriptioner, genotoksicitet, DNA-skader, kromatinkondensation, tab af DNA-reparationskapacitet, reduktion i frie radikaler, neurotoksicitet, nedsat sædmorfologi og nedsat udvikling af hjerne og kranieben. I dette afsnit har vi opsummeret de negative sundhedsmæssige virkninger af EMR-eksponering.

A. Kræft

Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC), en uafhængigt finansieret organisation (under WHO), klassificerede radiofrekvent RF EMR under gruppe 2B kræftfremkaldende, hvilket betyder, at der er en mulighed for, at RF kan være kræftfremkaldende for mennesker [13]. Hardell og Carlberg [14] hævder imidlertid, at der er klare tegn på kræft fra langvarig, eksponering ved lavt niveau for pulserende og ikke-ioniserende EMR. Deres resultater berettiger IARC til at placere RF EMR i gruppe 1: kendt kræftfremkaldende stof. En anden undersøgelse foretaget af The National Toxicology Program (NTP) gennemførte undersøgelser for at evaluere potentielle sundhedsfarer og risikoen for kræft fra RF-stråling. Mus og rotter blev brugt som forsøgspersoner og blev testet på eksponering for RF-stråling i 2G- og 3G-spektret (700 – 2700 MHz). Denne undersøgelse rapporterede klare tegn på tumor i hjerter, hjerner og binyrerne hos hanrotter [15].

Selvom der ikke er foreslået mange biofysiske mekanismer med hensyn til, hvordan RF-stråling fører til tumorfremkaldende virkninger, er de termiske eksponeringsgrænser udelukkende baseret på et observeret fænomen, som er mængden af effekt, der absorberes pr. vævsmasse eller med andre ord, hvor meget vævet bliver opvarmet. De termiske grænser er specificeret således, at enhver RF-stråling over disse grænser begynder at opvarme kroppen og viser observerbare effekter som forstyrrelse af blodgennemstrømning og metabolisme. Ikke desto mindre har få undersøgelser rapporteret, at selv ved strålingsniveauer under den accepterede grænseværdi (og lovligt defineret) for menneskelig eksponering er der tegn på tumorfremmende virkninger [14].

B. Graviditet og barnløshed

En stærk sammenhæng mellem mandlig infertilitet og EMR fra mobiltelefoner er blevet fremført af flere forskere [16]. Et casestudie [17] blev udført på mandlige wistar albino rotter, der blev udsat i 14 dage, 15 minutter hver dag for høj EMR. Strålingen havde påvirket deres testikelarkitektur og enzymaktivitet. Det blev påvist, at EMR fra mobiltelefoner inducerer oxidativ stress i testikelvæv og i sidste ende resulterer i fald i sædkvalitet og lavere sædmotilitet. Sværhedsgraden af oxidativt stress afhænger af mobiltelefonejerens brugsmønstre [17]. I en undersøgelse fra 2017 der evaluerede effekten af 4G-LTE EMR på sæddannelse hos hanrotter blev det konkluderet, at længere eksponeringsvarighed resulterer i nedsat spermatogenese [18]. Der er rapporteret om hændelser, hvor telekommunikationsarbejdere, der ved et uheld blev udsat for høje EMR-doser, udviklede hudforbrændinger og skade på varmefølsomme væv såsom linsen i øjnene, testiklerne og hjernen, hvilket førte til henholdsvis grå stær, mandlig infertilitet og anfald [19] –[21].

Den kræftfremkaldende karakter af EMR, som resulterer i mutation af sædceller såvel som testikelkræft, er også blevet rapporteret [22]. Således øges sandsynligheden for, at fremtidige generationer arver usunde eller lavimmunitetsgener. I et casestudie, der involverede udsættelse af gravide rotter for EMR i forskellige stadier af graviditeten, blev livmoderoverbelastninger, døde og reabsorberede fostre, blødning, ulige og asymmetrisk fordeling af fostres implantationssteder, misdannelse, hæmatom, korte haler og vækstbegrænsninger observeret [23].

Ifølge [24] havde børn, hvis mødre brugte mobiltelefoner under graviditeten, 25% flere følelsesmæssige problemer, 35% mere hyperaktivitet, 49% flere adfærdsproblemer og 34% flere syns problemer.

C. Beskadigelse af auditivt system

Når en mobilenhed er aktivt forbundet med mobilnetværket, absorberer alle komponenter i det auditive system, herunder hud, ydre, mellem- og indre øre, cochlear nerve og tindingelappens overflade RF-energi. Desuden er det kendt, at de ydre hårceller i cochlea er meget følsomme over for en lang række eksogene og endogene midler, som omfatter eksternt påførte elektriske og magnetiske felter [25]. EMR er skadeligt for ubeskyttet eller eksternt eksponeret biologisk væv såsom de ydre hårceller i cochlea. Mennesker, der har et overaktivt kortikalt stressnetværk i hjernen, er mere sårbare over for tinnitus [26].

En almindelig sygdom eller virkning er tinnitus, som i de fleste tilfælde er en neurologisk lidelse. En person, der lider af tinnitus, opfatter højfrekvent ringen blandt andre lyde, som er eksternt ikke-eksisterende. Sådanne mennesker rapporterer generelt om dårlig søvnkvalitet og flere vanskeligheder i deres daglige liv. I de værste tilfælde er der endda rapporteret om selvmord. I lyset af EMR er det relevant at bemærke, at antallet af tinnitustilfælde, der er rapporteret siden de sidste par årtier, er steget mange gange [27]. Undersøgelser har vist, at hovedårsagen til en sådan stigning kan tilskrives den udbredte og langvarige brug af mobiltelefoner, især i de tilfælde, hvor det ene øre bruges meget mere frem for det andet [28].

Et andet fænomen man skal være opmærksom på er RF Hearing, hvis eksistens blev bekræftet allerede i 1960’erne. Selvom RF-energi er elektromagnetisk, omdannes noget af det til akustisk energi både inden for og uden for cochlea og opfattes som en lyd centreret ved ca. 5 KHz. Den nøjagtige frekvens kan variere afhængigt af dimensionerne på personens hoved [29].

Dabholkar et al. [30] gennemgik flere langsigtede casestudier og konkluderede, at langvarig intensiv brug af mobiltelefoner fører til høretab. Langvarig brug (> 1 år) af mobil og cellulær teknologi kan nedsætte en persons evne til at høre højfrekvente lyde. Personen er også mere tilbøjelige til at udvikle akustisk neurom, hvor ikke-kræftvæv udvikler sig på en nerve, der forbinder det indre øre med hjernen. I fremskredne stadier af akustisk neurom udøves der pres på hjernen, hvilket kan resultere i farlige neurologiske virkninger, herunder svimmelhed, forvirring, ustabilitet, følelsesløshed i ansigtet og hovedpine. Men tilfældig eller sjælden brug fører ikke til umiddelbart genkendelige bivirkninger eller nogen væsentlig skade på det auditive system.

D. Virkninger på børns udvikling

Statistikker viser, at flere børn i de senere år er begyndt at bruge mobiltelefoner eller smartphones sammenlignet med den ældre generation. Derudover observeres det, at gennemsnitsalderen, hvor børn i dag begynder at bruge smartphones, er betydeligt lavere end tidligere. Derfor forventes det, at denne population vil absorbere betydeligt mere EMR-stråling i hele deres levetid. De eksisterende offentlige sikkerhedsgrænser for EMR-eksponering er ikke acceptabelt beskyttende for folkesundheden, især den unge befolkning inklusive babyer, nyfødte, foster og embryoner. EMR-eksponering for gravide kvinder har skadelige konsekvenser for barnets fremtidige helbred. Den tid, et foster tilbringer i moderens livmoder, er en kritisk tid for udvikling, fordi de sundhedsproblemer, der engang er lagt ned i cellerne eller i epigenetiske ændringer i genomet, har livslange konsekvenser for individets helbred [31]

Den unge befolkning er mere sårbare over for EMR-eksponering på grund af deres mindre kropsmasse og hurtige fysiske udvikling, som begge forstærker virkningen af EMR på kroppen. Forskellene i knogletæthed og mængden af væske i et barns hjerne sammenlignet med en voksens hjerne gør det muligt for børn at absorbere større mængder RF-energi dybere ind i deres hjerner end voksne [32]. Det er kendt inden for medicin, at hjernevævet hos børn viser mere elektrisk ledningsevne sammenlignet med voksne. Det giver mulighed for mere EMR-penetration i forhold til hovedets dimensioner. Virkninger på nervesystemet, som stadig er i udviklingsstadier, giver også anledning til bekymring. Mens den anatomiske udvikling af nervesystemet hos børn er afsluttet, kan EMR stadig hæmme den funktionelle udvikling, som generelt skrider frem i voksenalderen [33].

E. Blodrelaterede lidelser

Eksponering for selv meget lav intensitet EMR kan påvirke blod-hjerne-barrieren ved at øge dens permeabilitet. Blod-hjerne-barrieren forhindrer strømmen af toksiner i følsomme hjernevæv, og når permeabiliteten øges på grund af eksponering fra EMR, giver den ikke længere den beskyttende barriere. Salford et al. [34] gennemførte en undersøgelse og fandt ud af, at kun en enkelt to timers eksponering for EMR fra mobiltelefon resulterer i en øget lækage af blod-hjerne-barrieren, og 50 dages sådan eksponering kan føre til neuronale skader. EMR-niveauer så lavt som 0,001 W / kg kan påvirke blod-hjerne-barrieren, og denne grænse er ca. 1000 gange lavere end FCC’s (1,6 W / kg) og ICNIRP’s (2 W / kg) tilladte grænseværdier. Det er nødvendigt med forskning for at undersøge skaderne ved EMR-eksponering på andre barrierer som blod-placenta-barrieren (der beskytter det udviklende foster), blodtestikelbarrieren (der beskytter udvikling af sæd), blod-okulær barriere (der beskytter øjnene) og blod-tarmbarrieren (der beskytter korrekt fordøjelse og ernæring).

F. DNA-skader

DNA-molekyler i vores krop interagerer direkte med EMR. Den dobbelte spiralformede struktur af DNA får den til at fungere som en fraktal antenne [35]. Karakteristisk for en fraktal antenne er, at den interagerer med en bred vifte af frekvenser. Derfor gør DNA-strukturen det sårbart over for skader fra EMR-eksponering over hele området af ikke-ioniserende frekvenser, dvs. fra ekstremt lavt frekvensområde (300 Hz til 3 kHz) til radiofrekvensområde (3 kHz til 300 GHz). Denne interaktion mellem DNA og EMR genererer frie radikaler, producerer stressproteiner og forårsager genmutationer. Humant DNA og stamceller bliver permanent beskadiget ved EMR-eksponering, da de ikke har evnen til at tilpasse sig kroniske eksponeringer af EMR, og DNA-reparation er derfor ikke mulig [36].

G. Virkninger på mental og kognitiv sundhed

Mange neurodegenerative sygdomme som Parkinsons sygdom, Alzheimers sygdom og motorneuronsygdom viser sig at være forårsaget og udløst af EMR-eksponering [37]. EMR beskadiger hjernens neuroner, reducerer neuronal reaktivitet, forlænger deres ildfaste periode og øger neurale membranledningsevne. Alle sådanne sygdomme, der er nævnt ovenfor, involverer død af specifikke neuroner og kaldes derfor neurodegenerative sygdomme.

Som nævnt i indledningen til dette afsnit er mennesker, der bor i nærheden af mobilmaster og basestationer, tilbøjelige til at udvikle mange neuropsykiatriske problemer som rysten, følelsesløshed, hovedpine, kvalme, hukommelsestab, svimmelhed, ændrede reflekser, depression og mange andre alvorlige hjerne- og kognitionsrelaterede sundhedsproblemer såsom lammelse, slagtilfælde og psykose [38], [39].

AFSNIT VI.

Beskyttelsesforanstaltninger og minimering af omgivende EMR

Baseret på diskussionen i afsnit V bliver det meget klart, at de personer, der udsættes for EMR, skal træffe nogle forebyggende foranstaltninger for at begrænse deres eksponering for skadelig RF EMR. I mange situationer som dem, der diskuteres i afsnit IV, udsættes vi for EMR næsten dagligt over længere perioder. Selvom det måske ikke er muligt helt at eliminere en sådan eksponering, som på arbejdspladsen, kan nogle beskyttende foranstaltninger træffes af folk for at reducere mængden af den EMR, de absorberer, og derved reducere skaden på deres kroppe. I dette afsnit præsenterer vi nogle teknikker, der enten er baseret på ekstern dæmpning af EMR, før den rammer kroppen, og nogle teknikker baseret på overvågning og implementering af EMR-kilderne effektivt samt minimere de omgivende EMR-niveauer bedst muligt. Teknikkerne baseret på ekstern dæmpning skal praktiseres på individuelt niveau, mens de omgivende EMR-minimeringsteknikker kun kan praktiseres på regerings- og samfundsniveau.

A. Beskyttelsesforanstaltninger

1) EMR-absorberende tøj

Som et resultat af forskningen i det sidste årti, der tyder på risici ved EMR på menneskekroppen, begyndte en række EMR-absorberende tøjløsninger at dukke op på markedet. Sådanne beklædningsmuligheder inkorporerer overflademetalliseret fibervæv i tøjet. Metaller som kobber, sølv eller aluminium deponeres kemisk på almindelige strikkestoffer for at opnå overflademetalliseret fiberstrikket stof. Sådanne metaller er kendt for at dæmpe EMR ved at sprede den indfaldende stråling [40]. Mens mange producenter hævder en specifik EMR-absorberende effektivitet i decibel over et bestemt frekvensområde, kan det ikke siges med sikkerhed, om den dæmpningsvurdering, som sådan tøj hævder, blev opnået gennem veldesignede tests. Sådant tøj er generelt tolaget, hvor det første lag reflekterer noget af den indfaldende EMR, og det andet (indre) lag absorberer strålingen, der passerede gennem det første lag [41]. Jo højere decibelværdien er, desto større er afskærmningsevnen. De fleste af materialerne har et karakteristisk frekvensområde, som de absorberer. For eksempel vil et produkt, der har en effekt på 30 dB ved 1 til 5 GHz, betyde, at produktet blokerer 99.9% af strålingen i bølgelængdeområdet 1 til 5 GHz, hvilket inkluderer det meste af den RF EMR, der almindeligvis opstår: mobiltelefoner, Wi-Fi-routere og Bluetooth-enheder.

Metaller er den bedste løsning til at reflektere EMR. Derfor har sådant tøj generelt metalliske tråde eller metalsilkefibre indlejret i dem, der reflekterer indfaldende EMR væk fra bærerens krop. Metalsilkefibre blandes også med almindelige stoffer for opnå specialdesignede elektromagnetiske afskærmningsstoffer, der bruges til at fremstille forskellige beklædningsprodukter såsom gardiner og tæpper. Kemiske aflejringsprocesser bruges også til at danne en ledende metalbelægning oven på almindeligt stof. I nogen af de ovennævnte sorter af EMR-beskyttelsesbeklædning øges afskærmningsevnen med mængden af metal, der anvendes i produktet.

Gravide kvinder, småbørn og børn anbefales især at bære strålingsbeskyttelsesbeklædning på grund af deres højere sårbarhed over for strålingsabsorption og effekter. Arbejdstagere, der udsættes for unormalt høje niveauer af EMR, såsom reparatører af mobilmaster, har brug for specielt designet EMR-reflekterende og beskyttende beklædning designet specielt til deres erhverv.

2) EMR-absorberende/reflekterende maling

Mange husstande ligger meget tæt på mobilmaster, som har flere antenner, der opererer fra dem. Vægge, der vender ud mod tårnet, er mest udsat for RF EMR. Hvis det er ubeskyttet, dvs. det ikke har nogen absorberende / reflekterende belægning, er de mennesker, der bor i sådanne hjem, mere tilbøjelige til at udvikle EMR-relaterede sundhedsproblemer som diskuteret i afsnit V. En meget effektiv måde at forhindre høje niveauer af EMR i at trænge ind i hjemmet er at bruge EMR-absorberende / reflekterende maling, der er specielt designet til at absorbere, reflektere eller sprede EMR i RF-frekvensområdet, som udsendes af mobilmasterne. Det er ønskeligt at opnå høje dæmpningsniveauer over et bredt frekvensområde.

Materialer, der har numerisk lige værdier for permittivitet og permeabilitet samt tangerer højt tab, er mere velegnede til brug ved fremstilling af EMR-absorberende maling. Den førstnævnte egenskab garanterer god impedans mathching med luften og gør det således muligt for indfaldende signaler at komme ind i overfladen uden refleksion. Sidstnævnte egenskab gør det muligt for materialet at dæmpe EMR hurtigt, før det kommer ind i hjemmet. Ved at bruge sådanne materialer minimeres refleksionen også. Så mennesker, der står uden for husene, er også beskyttet mod EMR med høj effekt, som reflekteres fra hjemmets vægge. Den effekt, der udstråles fra mobilmaster ved visse frekvenser, kan være meget højere end andre. EMR-absorberende maling kan også løse dette problem, fordi frekvensområdet, hvor maksimal dæmpning opnås, kan indstilles ved at variere tykkelsen af den maling, der påføres væggen. Valg af tykkelse, der matcher kompleks permittivitet og permeabilitet, kan resultere i en betydelig stigning i absorptionsbåndbredden både ved normal og skrå forekomst af EMR. For eksempel Folgueras et al. [42] har forberedt to sorter maling til at absorbere EMR. Begge deres formler har en polyuerthanmatrix. Carbonyljernpulver (10% w/w) og polyanilin (10% w/w) er de kemikalier, der dispergeres i matricerne i de to formularer henholdsvis ved mekanisk omrøring. Dæmpningsplottene for disse malinger er vist i henholdsvis fig. 12 (a) og (b). Malingen på fig. 12 (a) opnår dæmpning på 8 dB (84,1%) ved 10 GHz, og malingen på fig. 12 (b) opnår dæmpning på 4 dB (60,1%) ved 12 GHz. Disse malinger kan bruges til at beskytte EMR, der kommer fra 5G-tårne, som er meget højere end nogen RF-kommunikation, der er brugt indtil dato. For at sikre den bedste beskyttelse kan test på stedet udføres for nøjagtigt at bestemme den frekvens, hvormed der er maksimal stråling, og også den minimale dæmpning, der kræves for at sikre, at beboerne er beskyttet mod skadelige virkninger. Kunderne kan videregive disse specifikationer til producenten, som derefter kan justere den kemiske sammensætning og også foreslå den krævede tykkelse i henhold til kundernes behov. Dette vil sikre maksimal beskyttelse ved minimale udgifter.

Figur 12. Ydeevne af EMR-absorberende maling [42].

3) Aerogel

Aerogels er en klasse af højtydende EM-strålingsabsorberende materialer designet ved at montere flere nanoark grafen i tredimensionelle strukturer [43]. Deres fremragende absorptionsegenskaber skyldes deres høje overfladeareal og dielektriske tab [44]. Refleksionstabet (RL) af et materiale er karakteristisk for indgangsimpedansen ZIn og udgangsimpedans Zo . RL og ZIn evalueres som følger:

I ovenstående ligninger er Zo impedansen af, εr er den komplekse permittivitet, μr er den relative komplekse permittivitet, f er frekvensen, d er materialetykkelsen, og c er lysets hastighed. Ifølge den grundlæggende mekanisme for elektromagnetisk absorption ville den mest effektive absorption finde sted, når impedansmatchningsbetingelserne mellem materialet og det frie rum opnås [45]. Plots of reflection loss (RL) vs frequency som i fig. 13 er forberedt til forskellige tykkelser af aerogelmaterialet. Sådanne observationsområder kan anvendes til at vælge det bedste anvendelige materiale under hensyntagen til den mest fremtrædende strålingsfrekvens og tykkelsen af det tilladte absorberende materiale. Frekvensen, hvor højeste RL forekommer, varierer med aerogelens tykkelse, som det kan ses i fig. 13. Da aerogelpelletens tykkelse varieres, skal der etableres nye fasematchningsbetingelser for at opretholde RL [46].

Figur 13. RL vs frekvens af 3D-PPy aerogel (tykkelse varierende fra 1,5 til 5,0 mm). [47].

Wang et al.[43] har forberedt ultralette og mekanisk stærke 3D-kompositgrafenaerogels ved hjælp af cigaretfiltre. Deres sammensatte aerogel viste et minimum RL på -30,53 dB med en båndbredde på 4,1 Ghz. Ved belægning med polypyrrol, et ledende materiale, viste den nye komposit minimum RL på -45,12 dB. Tilsvarende Xie et al.[47] forberedte en selvmonteret ultralet 3D polypyrrol (3D-PPy) aerogel, en komposit, der kan nå en effektiv elektromagnetisk båndbredde på 6,2 GHz med minimum RL på -25 dB. Wu et al.[48] forberedte en svampelignende selvmonteret ultralet aerogel, der viste et minimum RL på -54.44 dB med en båndbredde på 6.76 GHz. Ovennævnte aerogels og deres absorptionsegenskaber er opsummeret i tabel 6.

Tabel 6. Sammenligning af forskellige aerogels.

B. Minimering af omgivende EMR

1) Optimal implementering af mobilnetværk

Med den stadigt stigende forbrugerefterspørgsel efter telekommunikationstjenester og udbredelsen af den 5G-teknologi, der snart kommer, skal mange nye basestationer implementeres over det allerede eksisterende 2G/3G- og 4G-netværk. Derfor bliver det meget vigtigt at opnå optimal implementering af cellulære basestationer eller trådløse adgangspunkter for at minimere strålingsniveauer. Sammenlignet med de fleste optimeringsløsninger inden for forskning [49]–[52], som har overvejet implementeringsomkostninger, dækningsniveau og basestationskapacitet i målfunktionen, har Salcedo-Sanz et al. [53] overvejet et yderligere kriterium, elektromagnetisk forurening. De har foreslået en løsning kaldet Grouping Coral Reefs Optimization (GCRO) og demonstreret dens effektivitet, når den anvendes på et Mobile Network Deplyment Problem (MNDP). Deruyck et al. [54] har præsenteret et værktøj, der opnår forskellige niveauer af optimering af strømforbrug og menneskelig eksponering i LTE-netværk. Plets et al. [55] har udviklet en genetisk optimeringsalgoritme for trådløse lokale datanet (WLAN), som optimerer eksponeringsindekset (EI) [56] under hensyntagen til alle eksponeringskilder såsom uplink, downlink og uplink for andre brugere, realistiske driftscyklusser, samtidig med at servicekvaliteten sikres for alle brugere.

Chiaraviglio et al. [57] har foreslået vigtige retningslinjer, der skal følges under udrulningen af 5G-basisstationer for at opnå EMR-bevidste 5G-net. Disse retningslinjer omfatter modellering af 5G-radioteknologier, som hjælper med at vælge den korrekte konfiguration af det installerede udstyr for hvert overvejet sted, modellering af de genererede EMR-niveauer over territoriet, hvilket giver mulighed for en finkornet karakterisering af antennestedet baseret på viden om strålingsmønsteret og den udsendte effekt af hver antenne på stedet, integration af nuværende og fremtidige EMF-grænser, modellering af sættet af kandidatsteder baseret på idealiserede distributioner og operatørbaserede begrænsninger, modellering af 5G-trafikkrav og QoS baseret på rumlige og tidsmæssige udsving, der kan karakterisere det udstrålede effektbehov og modellering af 5G-netværkstopologier.

2) Elektromagnetisk forureningsovervågning ved hjælp af trådløse sensornetværk

Med nye basestationer, der installeres på daglig basis, bliver overvågning af EMR-forurening i realtid afgørende for at opdage og lokalisere potentielt farlige EMR-niveauer og underrette relevante myndigheder for at sikre sikkerheden for de nærliggende mennesker. I denne henseende har Nouh et al. [58] foreslået et EMR-forureningsovervågningssystem ved hjælp af en WSN-baseret ramme (Wireless Sensor Network). Deres system bruger en genetisk algoritme på EMR-data erhvervet fra WSN-punkter, der registrerer og rapporterer eventuelle EMR-grænseovertrædelser. WSN-punkterne implementeres ensartet over et område og er udstyret med sensorer til at detektere EMR i de frekvenser, der er mest udbredte.

AFSNIT VII.

Proaktive forebyggende teknikker

Visse enkle trin kan tages af enhver person for at undgå EMR-eksponering. At udbrede bevidstheden om farer og sundhedsfarer ved EMR i skoler, hospitaler og andre områder med følsom befolkning såsom gravide kvinder, små børn og gamle mennesker, og give dem enkle forslag baseret på deres omgivelser kan hjælpe mange borgere med at undgå EMR-relaterede sundhedsproblemer uden at bruge ressourcer på at integrere og implementere EMR-dæmpende teknologi. Vi har listet nogle få sådanne proaktive og fornuftige foranstaltninger for at minimere unødvendige og unødvendige EMR-eksponeringer under hensyntagen til forskellige miljøer og driftsforhold:

 1. I bebyggede områder som ved boliger, ved studiesteder og andre områder, hvor folk sidder i længere perioder for at bruge internettet, kan vi etablere ethernet kabler for at undgå at folk bliver udsat for 2.4 GHz Wi-Fi-signal. Mange kontakter til at styre strømmen til Wi-Fi-routeren kan installeres i hele huset for nemt at slukke for Wi-Fi-strålingen, når den ikke er i brug. Vinduerne kan beklædes med gennemsigtig EMR-absorberende/reflekterende tyndfilm, og ydervæggene kan males med EMR-absorberende maling. Brug af fastnettelefoner til længerevarende samtaler bør foretrækkes frem for mobiltelefoner og trådløse telefoner. Værelserne til børn under 12 år bør være særligt beskyttet mod EMR, da de er mere tilbøjelige for EMR-relaterede sundhedsproblemer.
 2. På hospitaler og medicinske institutioner er det især vigtigt at implementere retningslinjer vedrørende EMR-sikkerhed, da hospitaler henvender sig til den meget følsom befolkning som gravide kvinder, nyfødte babyer og ikke raske mennesker. Hospitaler bør ikke indføre fuld Wi-Fi-dækningsteknologi. Helst skal der være ethernet-adgang til alle læger og hospitalsafdelinger. Regeringen bør fastsætte retningslinjer for ikke at tillade implementering af basestation eller mobilmaster i nærheden af hospitaler. Enheder for følsomme befolkningsgrupper som ICU, CCU, NICU og operationsstuer bør undgå alle slags enheder, der bruger trådløs kommunikation såsom trådløse kuvøser og fjernbetjente instrumenter. Gravide kvinder bør uddannes til at undgå langvarig brug af mobile enheder, bærbare computere og andre trådløse enheder.
 3. På uddannelsesinstitutioner er der en tendens til at skifte til moderne teknologi som trådløse projektorer i smarte klasseværelser, campusdækkende Wi-Fi-adgang, brug af digitale notesbøger osv. Som vi har nævnt i afsnit V, er børn meget følsomme over for EMR, og sundhedsproblemer som autisme og nedsat mental udvikling bliver meget almindelige blandt den unge befolkning. Skoler, hvor børn bruger næsten 8 til 10 timer, skal minimere de omgivende EMR-niveauer inde i klasseværelset ved hjælp af EMR-absorberende maling og vinduesfilm. Skolemyndighederne bør give særlige regler og retningslinjer for zoner med typisk mange mennesker såsom klasseværelser og skolebusser, som får virkelig høje EMR-niveauer på grund af, at alle bruger trådløse enheder samtidigt. Hvis ikke alle klasseværelser kan bringes til at overholde EMR-sikkerhedsstandarder, bør skolerne konstruere særlige klasseværelser for at opretholde ‘ingen trådløs’ tilstand og give eleverne mulighed for at fravælge det, hvor de mener, at deres akademiske, sociale eller adfærdsmæssige fremskridt hindres af EMR-relaterede sundhedsproblemer.

AFSNIT VIII.

Diskussion

De nuværende offentlige eksponeringsgrænser yder ikke tilstrækkelig beskyttelse af mennesker, hverken hvad angår langvarig eller kortvarig eksponering. De eksponeringsgrænser, der er fastsat af ICNIRP, tager kun hensyn til de termiske virkninger og ikke de ikke-termiske biologiske virkninger. ICNIRP’s grænser for sikker eksponering for offentligheden for de trådløse teknologier, der diskuteres i dette dokument, er mellem 4.000,000 μW/m2 til 10.000,000 μW/m2, hvilket er mange gange højere end de grænser, der er foreskrevet af Building Biology, AMA og BioInitiavtive standarderne. Mens eksponeringsniveauer inden for de grænser, der er foreskrevet af ICNIRP, kun garanterer sikkerhed mod de termiske virkninger af EMR-eksponering, er der adskillige videnskabelige undersøgelser, der tyder på, at selv ikke-termiske virkninger udgør en betydelig trussel. Disse ikke-termiske virkninger observeres ved flere størrelsesordener af stråling, som er lavere end termiske effekter. Sammen med de termiske og ikke-termiske virkninger bidrager flere andre faktorer såsom frekvens, eksponeringsvarighed, pulsformning, effektniveau også til sundhedsrisici ved EMR.

Det er allerede mange år siden, at de trådløse teknologier blev implementeret, hvilket betyder, at offentligheden allerede har været udsat for megen skadelig EMR uden deres vidende. Det kan forventes, at denne del af befolkningen vil lide under mange af de sundhedsfarer, der er omtalt i afsnit V. Hvis der ikke foretages korrektioner nu, især når antallet af trådløse enheder vokser eksponentielt, hvilket igen fører til en eksponentiel stigning i den offentlige EMR-eksponering, vil den nuværende og fremtidige befolkning være i endnu større risiko for både kendte og ukendte sundhedseffekter. Især kvinder, børn og fostre er overfølsomme over for EMR, og der skal udvises særlig omhu for at beskytte disse grupper mod både kort- og langvarig eksponering.

Smartphones, bærbare computere, Wi-Fi-routere, Wi-Fi-hotspots og Bluetooth-enheder såsom højttalere, øretelefoner og smartwatches er de mest almindelige eksponeringskilder i dag. Disse enheder bruges i vid udstrækning meget tæt på kroppen. Baseret på diskussionen i afsnit IV er det klart, at brug af mobiltelefoner til opkald eller datastreaming, brug af bærbare computere og smartphones på Wi-Fi-netværk, ved hjælp af 4G trådløse hotspots er særligt farlige. Eksponering for stråling fra en eller to enheder, såsom et smartwatch på håndleddet og en tilsluttet smartphone, kan resultere i høje strålingsniveauer nær hånd- og lommeområdet, en kumulativ og samtidig eksponering for flere kilder til EMR, såsom bærbar computer, smartphone, Wi-Fi-router, Bluetooth-øretelefoner, smartwatch og højttaler kan fører til farlige niveauer af EMR over hele kroppen og skal undgås. Selvom det kan tage meget lang tid, før eksponeringsniveauerne for disse enheder korrigeres, kan brugerne tage nogle skridt for at minimere risikoen for at bruge disse enheder. Et resumé af anbefalingerne vedrørende brug af disse enheder findes i tabel 7.

EnhedAnbefalinger
Mobiltelefon / Smartphones
på mobilnetværk
1. Netværk: For internetforbindelse, skal du foretrække Wi-Fi. Hvis det ikke er muligt, brug 4G-netværk til både opkald og browsing/datastreaming.
2. Opkald: Brug hovedtelefoner med ledning, og hold telefonen mindst 1 m. væk, mens du ringer.
3. Browsing/ Video Streaming: Placer enheden på et bord/platform mindst 50 cm. væk.
Wi-Fi enheder1. Foretræk smartphones frem for bærbare computere for uformelt arbejde såsom e-mails/browsing.
2. Placer din smartphone/laptop på et bord, og betjen den med en arms afstand (50 cm).
3. Undgå at have din smartphone i lommen, mens den er tilsluttet en Wi-Fi-router.
4. Undgå at have den bærbare computer på skødet, mens den er tilsluttet en Wi-Fi router.
5. Trådløs (Adhoc-overførsel): Placer dig mindst 1 m. væk fra både sender og modtager.
6. 4G Wireless Hotspot: Hold dig mindst 2 m. væk fra enheden, mens den er aktiv.
Bluetooth enheder1. Højttalere: Hold højttalerne mindst 25 cm. væk og den tilsluttede smartphones mindst 50 cm. væk.
2. Smartwatch: Undgå det, medmindre det er absolut nødvendigt.
3. Høretelefoner: Undgå det, medmindre det er absolut nødvendigt.
Tabel 7. Anbefalinger til brug af mobil-, Wi-Fi- og Bluetooth-enheder.

Der er kablede løsninger til hver af disse cases, som i høj grad kan anvendes for at minimere EMR-eksponering. Brug af håndfrie øretelefoner til at foretage telefonopkald, brug af LAN-kabler i stedet for Wi-Fi, kablede øretelefoner, sluk af Wi-Fi-routere, når de ikke er i brug, hold en god afstand fra de trådløse enheder, er nogle af foranstaltningerne for at minimere eksponeringen. En to-delt tilgang kan bruges for at minimere skader fra EMR-forurening. For det første kan der træffes foranstaltninger for at beskytte folk mod de allerede eksisterende høje niveauer af EMR. For det andet kan proaktive forebyggelsesteknikker vedtages i miljøer som husholdninger, skoler og hospitaler for i høj grad at minimere EMR-eksponering. Det er i detaljer blevet forklaret i afsnit VI og VII i dette dokument.

Både enkeltpersoner og myndigheder skal være opmærksomme på, at den nuværende befolkning allerede har været udsat for farlige strålingsniveauer, og de deraf følgende sundhedsskadelige effekter kan når som helst dukke op hos mennesker. I denne henseende kræves korrekt planlægning og udførelse, både på myndigheds- og individniveau, for korrekt at håndtere et udbrud af EMR-relaterede sundhedsproblemer hos et stort antal mennesker i alle områder af verden. Specifikt skal det bemærkes, at strålingen i 5G-netværk mistænkes for at stige med flere gange. Det vil ikke kun påvirke regioner nær mobilmaster og 5G-enheder, men alle indendørs og udendørs miljøer i dækningsområdet. Således kan næsten alle mennesker inden for dækning af 5G-netværk blive udsat for farlige niveauer af EMR. Uden grundig forskning og veludformede sikkerhedsforanstaltninger på plads kan en udbredt udrulning af 5G-net vise sig at være farlig.

AFSNIT IX.

Konklusion

Befolkningen bør gøres opmærksomme på, at EMR fra daglig brug af mobiltelefoner, Wi-Fi og Bluetooth-enheder er skadelige for menneskers sundhed. De niveauer af stråling, der observeres i de fleste tilfælde, såsom telefonopkald, internetbrowsing via bærbare computere og smartphones, ved hjælp af trådløse routere og hotspots, Bluetooth-smartwatches og smartphones, er usikre sammenlignet med grænseværdier for stråling bestemt af medicinske organisationer. Ifølge den nuværende medicinske litteratur er forskellige sundhedsskadelige virkninger ved eksponering for RF EMR veldokumenterede. Indtil videre skal trådløse teknologier undgås så meget som muligt. Der bør tilskyndes til nye og innovative kablede løsninger, der giver samme grad af brugervenlighed. Intervention fra statslige og medicinske organisationer med det primære mål at beskytte menneskers sundhed er af største nødvendighed for at sikre god økonomisk udvikling uden at kompromittere befolkningens sundhed. Lande skal vedtage de retningslinjer, der foreslås af medicinske organisationer, som tager højde for både termiske og ikke-termiske virkninger af EMR. På nuværende tidspunkt skal alle personer træffe forebyggende og beskyttende foranstaltninger for at beskytte sig mod skadelig EMR-eksponering.

Noter:

1) Den amerikanske ingeniørforening IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) er verdens mest magtfulde ingeniørforening og standardiseringsorganisation inden for alt elektrisk og elektronisk. I praksis er den nok mere magtfuldt end FN’s ISO, den internationale standardiseringsorganisation. Det er IEEE, der har standardiseret WiFi, Ethernet og utallige andre standarder, som er blevet verdensledende, hvis ikke dominerende. Det er også ofte IEEE, der går forrest og laver retningslinjer for stråling, som ICNIRP efterfølgende tilpasser, hvorefter de går igennem WHO, så retningslinierne kommer ud som en slags anbefaling fra WHO – med den øgede autoritet det giver ift. de enkelte landes myndigheder.

Der er skrevet bøger om, hvordan IEEE er domineret af erhvervslivet, og hvordan deres komiteer ikke er tilstrækkeligt afbalancerede, således at erhvervsinteresser ikke får tilstrækkelig modvægt fra eksempelvis samfunds- og miljøinteresser (Alster 2015). Eksempelvis er de komiteer, der sætter retningslinjerne for strålebeskyttelse, domineret af industrien, mens de tidligere var domineret af myndigheder og uafhængige forskere. (Tekst lånt fra Einar Flydal)

Kilder:

1) WLAN Connected Devices Worldwide 2016–2021 | Statista, Aug. 2019, [online] Available: https://www.statista.com/statistics/802706/world-wlan-connected-device/

2) How Many People Have Phones Worldwide?, Aug. 2019, [online] Available: https://www.bankmycell.com/blog/how-many-phones-are-in-the-world

3) J. C. Lin, “Human exposure to RF microwave and millimeter-wave electromagnetic radiation [Health Effects]”, IEEE Microw. Mag., vol. 17, pp. 32-36, Jun. 2016. View Article

4) P. Vecchia, “Exposure of humans to electromagnetic fields. Standards and regulations”, Annali dell’Istituto Superiore Sanita, vol. 43, no. 3, pp. 260-267, 2007. Google Scholar 

5) G. Kumar, “Cell tower radiation”, Dec. 2010, [online]
Available: https://www.ee.iitb.ac.in/~mwave/GK-cell-tower-rad-report-DOT-Dec2010.pdf.

6) K. R. Foster, “Exposure limits for radiofrequency energy: Three models”, Proc. Conf. Criteria EMF Standards Harmonization, 2001, [online]
Available: https://www.who.int/peh-emf/meetings/en/day2Varna_Foster.pdf.

7) J. Behari et al., Biolnitiative 2012 A Rationale for Biologically-Based Exposure Standards for Low-Intensity Electromagnetic Radiation Biolnitiative Working Group 2012, 2012, [online]
Available: http://bioinitiative.info/bioInitiativeReport2012.pdf.

8) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection—Wikipedia, Jan. 2020, [online]
Available: https://en.wikipedia.org/wiki/International_Commission_on_Non-Ionizing_ Radiation_Protection.

9) “Guidelines for limiting exposure to time-varying electric magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz)”, Health Phys., vol. 74, no. 4, pp. 494-522, Apr. 1998. Google Scholar 

10) B. Maes, “Standard of building biology testing methods”, 2008. Google Scholar 

11) Guideline of the Austrian Medical Association for the Diagnosis and Treatment of EMF-Related Health Problems and Illnesses (EMF Syndrome), pp. 1-17, 2012, [online] Available: https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2012/06/Austrian-EMF-Guidelines-2012.pdf

12) The Top Countries With 5G Deployments and Trials—SDxCentral, Jan. 2020, [online]
Available: https://www.sdxcentral.com/5g/definitions/the-top-countries-with-5g-deployments-and-trials/

13) IARC Classifies Radiofrequency Electromagnetic Fields as Possibly Carcinogenic to Humans, 2011, [online]
Available: https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf

14) L. Hardell and M. Carlberg, “Comments on the US National Toxicology Program technical reports on toxicology and carcinogenesis study in rats exposed to whole-body radiofrequency radiation at 900 MHz and in mice exposed to whole-body radiofrequency radiation at 1900 MHz”, Int. J. Oncol., vol. 54, no. 1, pp. 111-127, 2019. Google Scholar 

15) High Exposure to Radio Frequency Radiation Associated With Cancer in Male Rats, Sep. 2019, [online]
Available: https://www.niehs.nih.gov/news/newsroom/releases/2018/november1/index.cfm

16) I. Fejes, Z. Závaczki, J. Szöllősi, S. Koloszár, J. Daru, L. Kovács, et al., “Is there a relationship between cell phone use and semen quality?”, Arch. Androl., vol. 51, no. 5, pp. 385-393, 2005. Google Scholar 

17) M. Al-Damegh, “Rat testicular impairment induced by electromagnetic radiation from a conventional cellular telephone and the protective effects of the antioxidants vitamins c and e”, Clinics, vol. 67, no. 7, pp. 785-792, Jul. 2012. Google Scholar 

18) J. J. Oh, S.-S. Byun, S. E. Lee, G. Choe and S. K. Hong, “Effect of electromagnetic waves from mobile phones on spermatogenesis in the era of 4G-LTE”, BioMed Res. Int., vol. 2018, pp. 1-8, 2018.
Google Scholar 

19) Guidelines for Limiting Exposure to Electric Fields Variable Magnetic and Electromagnetic Fields in Time (Up to 300 GHz), Jul. 2019, [online]
Available: https://www.anatel.gov.br/

20) A. Ahlbom, A. Green, L. Kheifets, D. Savitz and A. Swerdlow, “Epidemiology of health effects of radiofrequency exposure”, Environ. Med., vol. 112, no. 17, pp. 1741-1754, 2004. Google Scholar 

21) A. P. S. Balbani and J. C. Montovani, “Mobile phones: Influence on auditory and vestibular systems”, Brazilian J. Otorhinolaryngol., vol. 74, no. 1, pp. 125-131, Jan. 2008. Google Scholar 

22) L. Yousif, M. Blettner, G. P. Hammer and H. Zeeb, “Testicular cancer risk associated with occupational radiation exposure: A systematic literature review”, J. Radiol. Protection, vol. 30, no. 3, pp. 389, 2010.
Google Scholar 

23) A. S. H. Alchalabi, E. Aklilu, A. R. Aziz, F. Malek, S. Ronald and M. A. Khan, “Different periods of intrauterine exposure to electromagnetic field: Influence on female rats’ fertility prenatal and postnatal development”, Asian Pacific J. Reproduction, vol. 5, no. 1, pp. 14-23, 2016. Google Scholar 

24) H. A. Divan, L. Kheifets, C. Obel and J. Olsen, “Prenatal and postnatal exposure to cell phone use and behavioral problems in children”, Epidemiology, vol. 19, no. 4, pp. 523-529, Jul. 2008. Google Scholar 

25) S. Watanabe, M. Taki, T. Tanaka and Y. Watanabe, “FDTD analysis of microwave hearing effect”, IEEE Trans. Microw. Theory Techn., vol. 48, no. 11, pp. 2126-2132, 2000. View Article

26) M. Landgrebe, U. Frick, S. Hauser, G. Hajak and B. Langguth, “Association of tinnitus and electromagnetic hypersensitivity: Hints for a shared pathophysiology?”, PLoS ONE, vol. 4, no. 3, pp. e5026, Mar. 2009. Google Scholar 

27) H.-P. Hutter, H. Moshammer, P. Wallner, M. Cartellieri, D.-M. Denk-Linnert, M. Katzinger, et al., “Tinnitus and mobile phone use”, Occupational Environ. Med., vol. 67, no. 12, pp. 804-808, Jun. 2010.
Google Scholar 

28) L. N. Medeiros and T. G. Sanchez, “Tinnitus and cell phones: The role of electromagnetic radiofrequency radiation”, Brazilian J. Otorhinolaryngol., vol. 82, no. 1, pp. 97-104, Jan. 2016.
Google Scholar 

29) J. A. Elder and C. K. Chou, “Auditory response to pulsed radiofrequency energy”, Bioelectromagnetics, vol. 24, no. S6, pp. S162-S173, Nov. 2003. Google Scholar 

30) Y. G. Dabholkar, A. G. Pusalkar and H. K. Velankar, “Effects of cell phone EMF radiations on the auditory system—A review”, Int. J. Health Sci. Res., vol. 6, pp. 506-515, Jan. 2016. Google Scholar 

31) C. Sage and E. Burgio, “Electromagnetic fields pulsed radiofrequency radiation and epigenetics: How wireless technologies may affect childhood development”, Child Develop., vol. 89, no. 1, pp. 129-136, May 2017. Google Scholar 

32) R. D. Morris, L. L. Morgan and D. Davis, “Children absorb higher doses of radio frequency electromagnetic radiation from mobile phones than adults”, IEEE Access, vol. 3, pp. 2379-2387, 2015.
View Article

33) A. A. Warille, M. E. Onger, A. P. Turkmen, O. G. Deniz, G. Altun, K. K. Yurt, et al., “Controversies on electromagnetic field exposure and the nervous systems of children”, Histol. Histopathol., vol. 31, no. 5, pp. 461-468, May 2016. Google Scholar 

34) L. G. Salford, A. Brun, K. Sturesson, J. L. Eberhardt and B. R. R. Persson, “Permeability of the blood-brain barrier induced by 915 MHz electromagnetic radiation continuous wave and modulated at 8 16 50 and 200 Hz”, Microsc. Res. Techn., vol. 27, no. 6, pp. 535-542, Apr. 1994. Google Scholar 

35) M. Blank and R. Goodman, “DNA is a fractal antenna in electromagnetic fields”, Int. J. Radiat. Biol., vol. 87, no. 4, pp. 409-415, Feb. 2011. Google Scholar 

36) P. H. Lai, “Genetic effects of non-ionizing electromagnetic fields”, Mar. 2014. Google Scholar 

37) N. K. Sharma, R. Sharma, D. Mathur, S. Sharad, G. Minhas, K. Bhatia, et al., “Role of ionizing radiation in neurodegenerative diseases”, Frontiers Aging Neurosci., vol. 10, pp. 134, May 2018. Google Scholar 

38) G. Abdel-Rassoul, O. A. El-Fateh, M. A. Salem, A. Michael, F. Farahat, M. El-Batanouny, et al., “Neurobehavioral effects among inhabitants around mobile phone base stations”, NeuroToxicology, vol. 28, no. 2, pp. 434-440, Mar. 2007. Google Scholar 

39) S.-E. Chia, H.-P. Chia and J.-S. Tan, “Prevalence of headache among handheld cellular telephone users in Singapore: A community study”, Environ. health Perspect., vol. 108, no. 11, pp. 1059-1062, 2000.
Google Scholar 

40) X. Zhu, X. Li and B. Sun, “Study on electromagnetic shielding efficacy of knitting clothing”, Przeglad Elektrotechniczny, vol. 88, no. 3, pp. 42-43, 2012. Google Scholar 

41) “Radiation resistant clothing”, Jan. 2014. Google Scholar 

42) L. D. C. Folgueras, M. A. Alves and M. C. Rezende, “Electromagnetic radiation absorbing paints based on carbonyl iron and polyaniline”, Proc. SBMO/IEEE MTT-S Int. Microw. Optoelectron. Conf. (IMOC), pp. 510-513, Nov. 2009. View Article

43) C. Wang, Y. Ding, Y. Yuan, X. He, S. Wu, S. Hu, et al., “Graphene aerogel composites derived from recycled cigarette filters for electromagnetic wave absorption”, J. Mater. Chem. C, vol. 3, no. 45, pp. 11893-11901, 2015. Google Scholar 

44) X. Bai, Y. Zhai and Y. Zhang, “Green approach to prepare graphene-based composites with high microwave absorption capacity”, J. Phys. Chem. C, vol. 115, no. 23, pp. 11673-11677, May 2011.
Google Scholar 

45) M. Cao, R. Qin, C. Qiu and J. Zhu, “Matching design and mismatching analysis towards radar absorbing coatings based on conducting plate”, Mater. Des., vol. 24, no. 5, pp. 391-396, Aug. 2003.
Google Scholar 

46) W.-L. Song, M.-S. Cao, L.-Z. Fan, M.-M. Lu, Y. Li, C.-Y. Wang, et al., “Highly ordered porous carbon/wax composites for effective electromagnetic attenuation and shielding”, Carbon, vol. 77, pp. 130-142, Oct. 2014. Google Scholar 

47) A. Xie, F. Wu, M. Sun, X. Dai, Z. Xu, Y. Qiu, et al., “Self-assembled ultralight three-dimensional polypyrrole aerogel for effective electromagnetic absorption”, Appl. Phys. Lett., vol. 106, no. 22, Jun. 2015.
Google Scholar 

48) F. Wu, A. Xie, M. Sun, Y. Wang and M. Wang, “Reduced graphene oxide (RGO) modified spongelike polypyrrole (PPy) aerogel for excellent electromagnetic absorption”, J. Mater. Chem. A, vol. 3, no. 27, pp. 14358-14369, 2015. Google Scholar 

49) P. Garcia-Diaz, S. Salcedo-Sanz, J. Plaza-Laina, A. Portilla-Figueras and J. Del Ser, “A discrete particle swarm optimization algorithm for mobile network deployment problems”, Proc. IEEE 17th Int. Workshop Comput. Aided Model. Design Commun. Links Netw. (CAMAD), pp. 61-65, Sep. 2012. View Article

50) A. Howard, M. J. Matarić and G. S. Sukhatme, “Mobile sensor network deployment using potential fields: A distributed scalable solution to the area coverage problem” in Distributed Autonomous Robotic Systems 5, Tokyo, Japan:Springer, pp. 299-308, 2002, [online] Available: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-4-431-65941-9_30.

51) A. Howard, M. J. Matarić and G. S. Sukhatme, “An incremental self-deployment algorithm for mobile sensor networks”, Auton. Robots, vol. 13, pp. 113-126, 2002, [online]
Available: https://link.springer.com/article/10.1023/A:1019625207705

52) N. Heo and P. K. Varshney, “Energy-efficient deployment of intelligent mobile sensor networks”, IEEE Trans. Syst. Man Cybern. A Syst. Humans, vol. 35, no. 1, pp. 78-92, Jan. 2005. View Article

53) S. Salcedo-Sanz, P. García-Díaz, J. Del Ser, M. N. Bilbao and J. A. Portilla-Figueras, “A novel grouping coral reefs optimization algorithm for optimal mobile network deployment problems under electromagnetic pollution and capacity control criteria”, Expert Syst. Appl., vol. 55, pp. 388-402, Aug. 2016.
Google Scholar 

54) M. Deruyck, E. Tanghe, D. Plets, L. Martens and W. Joseph, “Optimizing LTE wireless access networks towards power consumption and electromagnetic exposure of human beings”, Comput. Netw., vol. 94, pp. 29-40, Jan. 2016. Google Scholar 

55) D. Plets, G. Vermeeren, E. D. Poorter, I. Moerman, S. K. Goudos, M. Luc, et al., “Experimental optimization of exposure index and quality of service in Wlan networks”, Radiat. Protection Dosimetry, pp. 394-405, Jan. 2017. Google Scholar 

56) N. Varsier, D. Plets, Y. Corre, G. Vermeeren, W. Joseph, S. Aerts, et al., “A novel method to assess human population exposure induced by a wireless cellular network”, Bioelectromagnetics, vol. 36, no. 6, pp. 451-463, Jun. 2015. Google Scholar 

57) L. Chiaraviglio, A. S. Cacciapuoti, G. D. Martino, M. Fiore, M. Montesano, D. Trucchi, et al., “Planning 5G networks under EMF constraints: State of the art and vision”, IEEE Access, vol. 6, pp. 51021-51037, 2018.
View Article

58) S. Nouh, N. Elgaml, N. Ali, A. Khattab, R. Daoud and H. Amer, “Generalized electromagnetic pollution monitoring using WSN”, Wireless Sensor Netw., vol. 8, no. 6, pp. 85-92, 2016. Google Scholar 

Læs mere:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.

Comments

 1. Pingback: Selvhjælp mod stråling - nejtil5g.dk

Comments are closed.