Er 5G grøn?

At 5G overhovedet skulle være grøn er totalt misforstået. Læs hvorfor her:

Miljøaftrykket er enormt, dels i form af CO2 og giftigt e-affald, samtidig erstatter 5G ikke 4G, men appellerer kun til mere forbrug. Hertil kommer enorme sundhedskonsekvenser for både dyre- og menneskelivet samt forurening af rummet med bl.a. satellitternes sod forurening og rumskrot.

Foto: Eyestetix Studio, Unsplash

Læs den præcise analyse af Sally Beare (a) oversat fra Envirotec Magazine fra 14. november 2021. (b)

Med planen om at der skal være forbundne enheder overalt, forventes internettrafikken at blive tredoblet i løbet af de næste fem år. (1) Vi vil hastigt se, at flere mobilmaster samt de tæt placerede small cells vil sprede sig. En enkelt 5G-basestation anslås at forbruge omtrent lige så meget strøm som 73 typiske familieboliger, en tredobling i forhold til 4G. (2) (3)

20 % af verdens elektricitet i 2025

Når først forbruget fra basestationer, datacentre og enheder er lagt sammen, vil telekommunikation forbruge over 20 % af verdens elektricitet i 2025, ifølge Huawei-analytikeren Dr. Anders Andrae (sammenlignet med ca. 11 % i øjeblikket). (4) (5) Sammenlign det med den globale luftfarts andel på 2,5 % af udledningen af drivhusgasser: I det værst tænkeligt scenarie kan 5G komme til at udlede næsten ti gange så meget inden 2030. (6) (7)

“Det er en reel bekymring for 5G,” siger Zach Chang fra Huawei. ( 8 )

Afværgeforanstaltninger, som foreslået af teleselskaberne, omfatter forbedret energieffektivitet af basestationerne (9), mere effektive kølesystemer på både basestationer og datacentre samt en række andre foranstaltninger, der lover at optimere strømforbruget under driften med tilhørende strømlagring og strømstyring. En forventet stigning i brugen af telekonferencer og dermed færre forretningsrejser kan muligvis også medregnes. 

Greenwashing

Mobiloperatørerne: 5G kan hjælpe med at bekæmpe klimaændringer. Det er et udsagn, som mange overskrifter henviser til: ‘5G er nøglen til grøn genopretning’ (Ericsson), ‘5G Power: Creating a green grid’ (Huawei) og ‘Can 5G Red planeten?’ (Huawei). (10) (11) (12)
Om en sådan tilgang har advokatfirmaet Client Earth og andre udtrykt bekymring for greenwashing. (13) (14)

Sammen med, ikke i stedet for, 4G

Noget, der måske forbliver ubemærket hos offentligheden, er, at 5G bygger på 4G, men erstatter det ikke; faktisk er 4G-forbruget stigende. (15) (16) Så energiforbruget kan helt sikkert kun vokse, også selvom 5G bliver mere effektivt. Det vil være umuligt, at bremse elforbruget på noget tidspunkt før 2025, siger Andrae. (18) Hvis vi bruger Kina som en 5G krystalkugle, ser vi skyhøje emissioner, som ikke forventes at bremse før 2035, ifølge en Greenpeace-rapport. (19)

Større effektivitet = mere forbrug?

Teleselskaber ignorerer tilsyneladende også Jevons paradoks, ‘rebound-effekten’ i det virkelige liv, hvor øget effektivitet fører til øget brug (se: LED-pærer). Mobilbrancheorganisationen GSMA (www.gsma.com) advarer: ‘Konceptet ‘Bit driver Watt’ betyder, at væksten på mobildatatrafikken på op til 50 % driver et stigende strømforbrug, på trods af at 5G er mere strømeffektiv på per-bit-basis.’ (20) Og analytikere forudser, at energieffektiviteten vil blive overgået af et voksende marked. (21) (22)
Telekom kommentatorer advarer om, at det vil tage årtier før vedvarende energi vil være en væsentlig del af nettet. (23) Det vanskelige spørgsmål om den vedvarende energis CO2-neutralitet har også været genstand for mange kommentarer på det seneste, hvor kritikere citerer miljøpåvirkningen af ressource udvinding, fremstilling, kemikalier, forsendelse og batterier.
Det vil kræve 18.000 vindmøller at forsyne de planlagte 5G-antenner, ifølge ingeniøren Miguel Coma. Desuden giver ‘energikreditter’ (et certifikat, der svarer til miljøegenskaberne ved energi produceret fra vedvarende kilder såsom vind eller sol) teknologigiganter som Amazon og Netflix mulighed for at hævde, at de bruger vedvarende energi på trods af, at deres datacentre er drevet af fossile brændstoffer. (24)

Batteridræning?

5G-telefonerne løber i øjeblikket hurtigt tør for strøm, hvilket betyder mere opladning. Udbyderne har endda bedt brugerne om at slukke for deres 5G for at spare på batteriets levetid (25). “Jeg tror ikke, at forbrugerne rigtigt forstod … hvad det kommer til at betyde for batterilevetiden,” siger ekspert James Kimery i den tekniske publikation IEEE Spectrum. (26)

Hver bite har sit CO2 fodaftryk

For ægte gennemsigtighed skal teleselskaberne tage højde for produkternes CO2-fodaftrykket fra vugge til grav.

“Bag hver byte har vi minedrift og metalforarbejdning, olieudvinding og petrokemikalier, fremstilling og mellemtransport, offentlige arbejder … og elproduktion med kul og gas,” 

Citat fra en rapport fra det uafhængige franske klimaråd. (27)

Heri skal ligeledes medtænkes ’backhauls’ – ‘ vener og arterier’ mellem basestationerne – og deres stigende databelastning. (28)
Coma har i en detaljeret kritik af Huaweis papir ‘Green 5G: Building a Sustainable World’ fremstillet et overraskende søjlediagram, der viser, at fremstilling og brug af enheder har det største fodaftryk af alle. (Se fig. 1) (29) (30)

Fig. 1: Den samlede, globale energi, der er nødvendig for at fremstille (den nederste del af søjlerne) og forbruge (øverste del af søjlerne) digitale teknologier her inddelt i fire kategorier: 5G, netværk, enheder og datacentre. Alle søjler viser primær energi: energien brugt fra naturressourcer, vedvarende eller ej. For referencer og beregninger, se artiklens slutnoter: https://wsimag.com/science…/64080-green-5g-or-red-alert.
1. søjle viser den ekstra energi, der er nødvendig for at bygge og drive 5G-netværk. verdensomspændende offentlige 5G-netværk.
2. søjle repræsenterer energifodaftrykket for alle (kablede og trådløse) netværk, der forbinder digitale enheder i dag. Det viser, at 5G vil fordoble den energi, der bruges af alle disse netværk.
3. søjle, elefanten i rummet, viser den energi, der forbruges til at fremstille og bruge de titusinder af brugerenheder.
4. og sidste søjle viser, at med eller uden 5G, sammenlignet med netværk og brugerenheder, bruger datacentre den mindste mængde energi af alle digitale infrastrukturer.

Satellitternes sod forurening

En del af 5G-planen indebærer en opsendelse af 100.000 satellitter, som skal fornyes hvert femte år. Foruden at irriterende meteorologer og astronomer aflejrer de sort kulstof og partikler af aluminiumoxid, som rapporteres at opvarme stratosfæren og nedbryde ozonlaget. (31)

Metaller og e-affald

Milliarder af gadgets og smartphone-opgraderinger vil forårsage en hidtil uset efterspørgsel efter sjældne metaller som lithium, som skal udvindes, hvilket forårsager lokal miljøødelæggelse. At producere mikrochips er spild, idet der kræves 32 g råmaterialer pr. 2G-chip. (32) Tungmetallerne fra de engang så elskede dimser udvasker giftige kemikalier som kan udgøre 70 % af amerikansk losseplads. (33)

Kasserede smartphones producerer e-affald svarende til 400 Eiffeltårne årligt, eller 4500 tårne, hvis man inkluderer større udstyr, ifølge Coma. Alt sammen skrot, der skal sendes over havene til lossepladser, hvor det udvasker toksiner som f.eks. cadmium. (34)

Sundhedskonsekvenserne for dyrelivet

Særligt fraværende i teleselskabernes rapporter er omtalen af konsekvenserne af den trådløse stråling på dyrelivet. Et voksende antal undersøgelser argumenterer overbevisende for sammenhængen mellem de stigende niveauer af ikke-naturlig radiofrekvent stråling fra 4G og 3G og sundhedskonsekvenserne for dyrelivet, herunder de vitale bestøvere som bl.a. bierne. (35) (36) (37) (38)

I det mindste, er det en bekymring, der tages tilstrækkeligt alvorligt af The British Ecological Society til, at de har identificeret radiofrekvent stråling som et af de vigtigste nye problemer, der kan påvirke den globale biologisk mangfoldighed og dens bevarelse. (39) The Environmental Health Trust har udarbejdet en liste over den seneste forskning der indikerer skader på dyrelivet fra den trådløse stråling. (40)

Mange arter navigerer elektromagnetisk, inklusive fugle, hvorfor den voksende sky af ‘elektrosmog’ – hvor 5G er den seneste tilføjelse – bekymrer i høj grad en del forskere, som antyder, at det kan være dråben, der får det hele til at vælte. (41) En undersøgelse i Nature synes at kunne dokumentere, at den højere frekvens af radiofrekvent stråling som bruges i 5G absorberes lettere af insekterne end de lavere frekvenser. (42)

Forskning understøtter ligeledes synspunktet om, at træer og anden vegetation påvirkes negativt af radiofrekvent stråling (der samtidig trues af massefældning, da træerne blokerer for de højfrekvente signaler). (43) Selv jordmikrober påvirkes, og forskningen antyder også, at basestationer kan gøre de sygdomsfremkaldende mikrober resistente overfor lægemidler. (44)

Sundhedsskadeligt for mennesker?

Noget af den fejlagtige selvtilfredshed, der er tilkommet området i løbet af 2020, kan tilskrives de udbredte misforståelser om, hvad der udgør skadelig stråling, og en fejlagtig tro på, at kun opvarmnings- og ioniseringseffekter er relevante, når man vurderer de biologiske og sundhedsmæssige virkninger af radiofrekvent stråling.

Regeringer og teleselskaber hævder, at radiofrekvent stråling er sikkert, men det bestrides kraftigt af forskere. En artikel fra 2018 offentliggjort i det indflydelsesrige medicinske tidsskrift The Lancet forklarer, (45) at:

 ideen om, at ‘ikke-ioniserende’ stråling er ufarlig, er en forældet myte. 

Et essay fra 2021 i British Medical Journal opfordrer til et stop for 5G-udrulningen og et kompendium skitserer risiciene fra den radiofrekvente stråling: reproduktive, onkologiske, neuropsykiatriske og immunologiske, foruden DNA-ændringer og genekspression samt antibiotikaresistensrisici. Forskere indenfor radiofrekvent stråling har lobbyet Verdenssundhedsorganisationen WHO for at kategorisere radiofrekvent stråling som et klasse 1-kræftfremkaldende stof. (46) (47)

Det er interessant at bemærke, at regeringer og industrien læner sig op ad retningslinjer som er anbefalet af ICNIRP, et ikke-ansvarligt organ, der for nylig blev dømt som partisk af to EU-domstole og er genstand for en undersøgelse foretaget af to MEP’er. (48) (49) I august 2021 afgjorde dommerne i en amerikansk retssag, at Federal Communications Commission (FCC) har ignoreret beviserne for sundhedskonsekvenser. (50)

5G-standarden omfatter både lavfrekvente RFR (svarende til 4G) og højfrekvente millimeterbølger. De biologiske effekter fra lavfrekvent RF-stråling er velundersøgte og etablerede, mens eksisterende forskning tyder på, at millimeterbølger kan skade nervesystemet, huden og øjnene. (51)

Kablede løsninger

Organisationer som Environmental Health Trust presser på for øget brug af kablede løsninger som bredbånd og fiberoptik i boliger, skoler og kontorer. Tilhængerne argumenterer for at kablet teknologi ikke kun er fri for radiofrekvent stråling, men også bruger mindre energi end det trådløse, er hurtigere og mere sikker og bedre kan bygge bro over den digitale kløft. (52) (53) (54)

Som forbrugere kan vi stoppe op og spørge os selv: Er 5G til for at opfylde vores behov eller for at opfylde producenternes behov? 

Applikationer som telemedicin og Smart Citys kan fungere på de eksisterende teknologier, hævder Coma – et synspunkt som også præsenteret af teleingeniør og gæsteprofessor på Southampton University William Webb i sin bog The 5G Myth. (55) (56)

Hvis det er meningsfuldt at bruge Kina som en krystalkugle, vil vi være nødt til at erkende, at energibehovet har været højere end forventet indtil videre, og at 5G’s fordele er overdrevetifølge Huawei-grundlæggeren Ren Zhengfei: (57)

“Menneskelige samfund har ikke et presserende behov for 5G….Det, folk har brug for nu, er bredbånd, og hovedindholdet i 5G er ikke bredbånd.” 

Noter:

a) Sally Beare, født i London i 1967. I tyverne arbejdede hun bl.a. for Friends of the Earth, for arkitekten Ron Arad og som lærer i en drengeskole. Hun blev derefter forsker og associeret producer for tv-dokumentarer og arbejdede for den Oscar-vindende instruktør Kevin Macdonald samt på det BAFTA-vindende dokudrama Warriors, instrueret af Peter Kosminsky.
Mens hun arbejdede på en serie om aldring for National Geographic Channel, stødte hun på steder, hun efterfølgende kaldte Longevity Hot Spots, hvor lokale befolkninger lever usædvanligt længe og har ekstremt lave forekomster af kronisk sygdom. Samtidig oplevede hun en dramatisk forbedring af sit eget helbred som følge af kostændringer. Hun satte sig for at udforske kost- og livsstilsvanerne for Longevity Hot Spots og har beskrevet dem i sine bøger, Live-Langer Diet og 50 Secrets of the World’s Longest-Living People. Mens hun skrev bøgerne, uddannede hun sig som ernæringsterapeut ved UK College of Nutrition and Health, hvor hun opnåede en udmærkelse og fortsatte med at forelæse i emnet anti-aldring.
I dag bor Sally Beare i Bristol, hvor hun har kunder på Natural Health Clinic, afholder workshops om sunde kostvaner i skoler og coacher folk gennem hendes ti ugers sunde kostplan, Stacking Plan.
b) https://envirotecmagazine.com/2021/11/08/how-green-is-5g/

Mere om klima og miljøkonsekvenserne her:

Oversigt over klima- og miljøkonsekvenser:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/klima-og-miljo-konsekvenser/
Energipolitikker i den hyperforbundne æra: 5G’s miljøparadoks:
https://nejtil5g.dk/5gs-miljoeparadoks/
Digitaliseringen og den trådløse teknologi bidrager væsentligt til klimakrisen, men ignoreres alt for let i den politiske og samfundsmæssige debat.
https://nejtil5g.dk/digital-forurening/
Trådløse fodspor: Bekvemmelighedens skjulte miljømæssige omkostninger: En kraftig opfordring til alle miljøforkæmpere om at vågne op i forhold til den trådløse forurening.
https://nejtil5g.dk/traadloese-fodspor-bekvemmelighedens-skjulte-miljoemaessige-omkostninger/
Heller ikke i 2018 var det en hemmelighed at vore smartphones er en kæmpe klimasynder.
https://nejtil5g.dk/ogsaa-i-2018-var-smartphones-en-klimasynder/
De forventede konsekvenser af minedrift efter dybhavspolymetalliske nodules i Stillehavet
https://nejtil5g.dk/deep-sea-mining/

Referencer:

1) https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/executive-perspectives/annual-internet-report/index.html
2) https://spectrum.ieee.org/5gs-waveform-is-a-battery-vampire
3) https://www.gsma.com/futurenetworks/wiki/5g-era-mobile-network-cost-evolution/
4) https://www.researchgate.net/publication/320225452_Total_Consumer_Power_Consumption_Forecast
5) https://www.mdpi.com/2078-1547/6/1/117/htm
6) https://ourworldindata.org/co2-emissions-from-aviation
7) https://www.mdpi.com/2078-1547/6/1/117/htm
8) https://www.theatlantic.com/sponsored/huawei-2019/can-5g-save-planet/3184/
9) https://spectrum.ieee.org/will-increased-energy-consumption-be-the-achilles-heel-of-5g-networks
10) https://www.politico.eu/sponsored-content/5g-is-the-key-to-green-recovery/
11) https://www.huawei.com/us/technology-insights/publications/huawei-tech/89/5g-power-green-grid-slashes-costs-emissions-energy-use
12) https://www.theatlantic.com/sponsored/huawei-2019/can-5g-save-planet/3184/
13) https://www.clientearth.org/media/wbglw3r3/clientearth-accountability-emergency.pdf
14) https://strandconsult.dk/telecom-operators-want-to-be-green-some-have-the-real-deal-in-renewable-energy-others-like-vodafone-greenwash/
15) https://www.cnet.com/tech/mobile/5g-myths-debunked-5g-wont-replace-4g-doesnt-cause-covid-19-and-is-still-rolling-out-during-the-pandemic/
16) https://data.gsmaintelligence.com/api-web/v2/research-file-download?id=39256194&file=2712-250219-ME-Global.pdf
17) https://www.cnet.com/tech/mobile/no-5g-isnt-going-to-make-your-4g-lte-phone-obsolete/
18) https://www.researchgate.net/publication/320225452_Total_Consumer_Power_Consumption_Forecast
19) https://www.greenpeace.org/static/planet4-eastasia-stateless/2021/05/a5886d59-china-5g-and-data-center-carbon-emissions-outlook-2035-english.pdf
20) https://www.gsma.com/futurenetworks/wiki/5g-era-mobile-network-cost-evolution/
21) https://energyinnovation.org/2020/03/17/how-much-energy-do-data-centers-really-use/
22) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629618301051
23) https://stlpartners.com/research/how-5g-can-cut-1-7-billion-tonnes-of-co2-emissions-by-2030/
24) https://www.wired.com/story/amazon-google-microsoft-green-clouds-and-hyperscale-data-centers/
25) https://www.consumeraffairs.com/news/t-mobile-tells-users-to-turn-off-5g-to-save-battery-life-030521.html
26) https://spectrum.ieee.org/5gs-waveform-is-a-battery-vampire
27) https://theshiftproject.org/en/article/lean-ict-our-new-report/
28) https://www.viavisolutions.com/es-es/literature/importance-backhaul-performance-wireless-networks-white-papers-books-en.pdf
29) https://www.huawei.com/en/public-policy/green-5g-building-a-sustainable-world
30) https://wsimag.com/science-and-technology/64080-green-5g-or-red-alert
31) http://aerospace.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2018/04/RocketEmissions.pdf
32) https://www.cnet.com/news/microchips-weigh-heavily-on-environment/
33) https://www.cnet.com/news/microchips-weigh-heavily-on-environment/
34) https://wsimag.com/science-and-technology/65254-will-my-smartphone-r-dot-i-p-dot
35) http://www.eklipse-mechanism.eu/documents/15803/0/EMR-KnowledgeOverviewReport_FINAL_27042018.pdf/1326791c-f39f-453c-8115-0d1c9d0ec942
36) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720384461?dgcid=author
37) https://www.emfdata.org/en/studies/detail&id=566
38) https://www.mdpi.com/2075-4450/12/8/716?&ml_subscriber=1772077450675623693&ml_subscriber_hash=s0w7
39) https://www.cell.com/trends/ecology-evolution/fulltext/S0169-5347(17)30289-6
40) https://ehtrust.org/science/bees-butterflies-wildlife-research-electromagnetic-fields-environment/
41) https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520958012.pdf
42) https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-3
43) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27552133
44) https://ieeexplore.ieee.org/document/8665432
45) https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext
46) https://www.bmj.com/company/newsroom/stop-global-roll-out-of-5g-networks-until-safety-is-confirmed-urges-expert/
47) https://www.researchgate.net/publication/335149101_Risks_to_Health_and_Well-Being_From_Radio-Frequency_Radiation_Emitted_by_Cell_Phones_and_Other_Wireless_Devices
48) https://www.globalresearch.ca/court-appeal-turin-confirms-link-between-head-tumour-mobile-phone-use/5701050
49) https://www.michele-rivasi.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-JUNE-2020_EN.pdf
50) https://ehtrust.org/in-historic-decision-federal-court-finds-fcc-failed-to-explain-why-it-ignored-scientific-evidence-showing-harm-from-wireless-radiation/
51) https://ehtrust.org/scientific-research-on-5g-and-health/
52) http://electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2018/05/Wires.pdf
53) https://people.eng.unimelb.edu.au/rtucker/publications/files/energy-wired-wireless.pdf
54) https://connected-communities.ca
55) https://wsimag.com/science-and-technology/64670-how-deep-is-5g-fake-news
56) https://www.amazon.co.uk/5G-Myth-vision-decoupled-reality/dp/1540465810
57) https://www.voanews.com/a/east-asia-pacific_voa-news-china_chinese-5g-not-living-its-hype/6196962.html

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.