“SMART” ER IKKE SMART

Klimaforandringer, 5G og Internet og Things (IoT):

Massive stigninger i 5G-udstyr = Massive stigninger i energiforbrug

“Den digitale udvikling, som den implementeres i øjeblikket, bidrager mere til den globale opvarmning, end den hjælper med at forhindre den. Behovet for handling er påtrængende.”
– The Shift Project Report on the Environmental Impact of Information and Communication Technologies, 2019 (1)

Big Tech presser 5G frem
5G kræver, at millioner af nye cellulære antenner kaldet “small cells” skal sættes op i vores kvarterer og lige foran vores hjem.
5G-antennerne skal forbindes med milliarder af nye trådløst tilsluttede “smarte” enheder, kaldet Internet of Things (IoT). Forskere advarer om, at energiforbruget af 5G og IoT formodes at stige enormt.

  • 70.2 million “small cell” mobilmaster vil være opsat i 2025 (2)
  • 500 billion devices forventes forbundet til internettet i 2030 (3)
  • 8.9 billion smartphone abonnementer på verdensplan i 2024 (4)
  • 60% stigning om året i produktion af trådløse perifere enheder (Wi-Fi/Bluetooth højttalere, devices, bærbare) (5)
  • 700% stigning i den globale mobil datatrafik mellem 2017 og 2022 (6)

5G er IKKE bæredygtigt
Efterspørgslen efter teknologi vil langt overstige en eventuel stigning i energi effektivitet. Energiforbruget vil stige kraftigt på grund af et stadigt stigende IoT-energibehov på alle stadier af 5G-udstyrets livscyklus, fra fremstilling af enheder over datacentre til datatransmissioner og netværk.

5G er et energisvin
“Den skjulte trussel bag løftet om, at 5G leverer op til 1.000 gange så meget data som nutidens netværk er, at 5G også kan forbruge op til 1.000 gange så meget energi.
IEEE Spectrum, 5G’s Waveform Is a Battery Vampire (7)

Vi skal overveje det digitale økosystems miljømæssige fodaftryk.
“Bag hver eneste byte har vi minedrift og metalforarbejdning, olieudvinding og petrokemikalier, fremstilling og mellemtransport, offentlige arbejder (til at nedgrave kablerne) og elproduktion med kul og gas. Som et resultat er det globale digitale systems CO2-fodaftryk allerede 4% af de globale drivhusgasemissioner, og dets energiforbrug stiger med 9% om året.”
Jean-Marc Jancovici, formand for The Shift Project, medlem af the High Council on Climate (HCC). (8)

“SMART” ER IKKE SMART:
AT FÅ ALT TIL AT BLIVE TRÅDLØST ER AT GÅ I DEN HELT FORKERTE RETNING.

5G skader bier, træer og fugle

  • Forskningen (9) finder, at bier og bestøvere absorberer mellem 3% til 370% mere af de højere frekvenser fra 5G, hvilket får forskerne til at advare, “Dette kan føre til ændringer i insektadfærd, fysiologi og morfologi over tid ….”
  • Forskningen (10) viser, at trådløse frekvenser forstyrrer fuglenes navigationssystem og døgnrytme og kan skade deres udvikling og reproduktion.
  • Forskningen (11) viser, at træer kan blive skadet af standard strålingsemissioner fra antenneudstyr. Effekterne omfatter ændret vækst, tyndere cellevægge og uønskede biokemiske ændringer.

Skader på trækroner
Træer spiller en afgørende rolle for at afbøde klimaforandringerne og binder millioner af tons kulstof, som ellers ville forurene vores klima. Installationen af ​​5G-udstyr kræver ofte kraftig beskæring eller opgravning. Det vil naturligvis skade trækronen samt rod systemet på vores træer. “Trådløse enheder, antennenetværk og datacentre forbruger en stadig større del af den globale energiforsyning, hovedsageligt baseret på kul…”
“Re-inventing Wires: The Future of Fastlines and Networks” (12)
“Vores energiberegninger viser, at i 2015 vil den trådløse cloud forbruge op til 43 TWh, sammenlignet med kun 9,2 TWh i 2012, en stigning på 460%. Dette er en stigning i CO2-fodaftrykket fra 6 megaton CO2 i 2012 til op til 30 megaton CO2 i 2015, hvilket svarer til at tilføje 4,9 millioner biler til vejene. Op til 90% af dette forbrug kan tilskrives de trådløse netværksteknologier, mens datacentre kun tegner sig for 9%… …trådløse netværk er klart det største og mest ineffektive forbrug af energi i cloudmiljøet.”
Center for Energieffektiv Telekommunikation, 2013 (13)

Der findes løsninger til hurtige, sikre og sikre internetforbindelser
Et nationalt kabelbaseret system (14) kan garantere et overlegent grundlag for internetadgang for alle, uovertruffen forbindelseshastighed, sikkerhed, privatliv, sikkerhed, energieffektivitet og langsigtet bæredygtighed.

Kilder:
1) https://theshiftproject.org/en/article/lean-ict-our-new-report/
2) https://www.smallcellforum.org/press-releases/market-status-apac-north-america-lead-network-densification-2021/
3) https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/internet-of-things/overview.html
4) https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/mobility-report
5) https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/03/Lean-ICT-Report_The-Shift-Project_2019.pdf
6) https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/index.html
7) https://spectrum.ieee.org/5gs-waveform-is-a-battery-vampire
8) Den franske rapport: https://www.safertechnology.co.nz/wp-content/uploads/2021/04/French-Report-on-5G-Climate.pdf
Et engelsk resume: https://www.safertechnology.co.nz/wp-content/uploads/2021/04/French-High-Council-Report-on-5G-English-Summary.pdf
Se også her: https://ehtrust.org/climate-change-and-5g/
9) https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-3
10) https://www.nature.com/articles/nature13290
11) https://ehtrust.org/science/bees-butterflies-wildlife-research-electromagnetic-fields-environment/
12) https://electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2018/02/ReInventing-Wires-1-25-18.pdf
13) https://www.cesc.kth.se/polopoly_fs/1.647732.1600689929!/ceet_white_paper_wireless_cloud_v2%20(1).pdf
14) https://electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2018/05/Wires.pdf

Reference dokumenter:
Engels, Svenja, et al. “Anthropogenic electromagnetic noise disrupts magnetic compass orientation in a migratory bird.” Nature, 2014
https://www.nature.com/nature/journal/v509/n7500/full/nature13290.html
Thielens et al., “Exposure of Insects to Radio-Frequency Electromagnetic Fields from 2 to 120GHz” Scientific Reports, 2018
https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-3
Waldmann-Selsam, C., et al. “Radiofrequency radiation injures trees around mobile phone base stations.” Science of the Total Environment, 2016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27552133?dopt=Abstract
The Shift Project, “Lean ICT: Towards Digital Sobriety: Report on the Environmental Impact of Information and Communication Technologies,” February 2019
https://theshiftproject.org/en/article/lean-ict-our-new-report/
Andrae & Edler of Huawei Technologies, “On Global Electricity Usage of Communication Technology: Trends to 2030,” Challenges 2015
https://doi.org/10.3390/challe6010117
Vertiv, “Telco Industry Hopes and Fears from Energy Costs to Edge Computing Transformation,” 2019
https://www.vertiv.com/globalassets/documents/white-papers/451-research-paper/10648_advisory_bw_vertiv_266274_0.pdf
Timothy Schoechle, “Re-Inventing Wires: The Future of Landlines and Networks,” National Institute for Science, Law & Public Policy, May 2018
http://electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2018/05/Wires.pdf
Baliga et al. of the University of Melbourne, “Energy Consumption in Wired and Wireless Access Networks,” IEEE Communications, June 2011
https://people.eng.unimelb.edu.au/rtucker/publications/files/energy-wired-wireless.pdf
Morley et al., Lancaster University, “Digitalisation, energy and data demand: The impact of Internet traffic on overall and peak electricity consumption,” Energy Research and Social Science, 2018
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629618301051
The Centre for Energy Efficient Telecommunications at the University of Melbourne, “The Power of Wireless Cloud,” 2013
https://www.cesc.kth.se/polopoly_fs/1.647732!/ceet_white_paper_wireless_cloud_v2%20(1).pdf
Shehabi et al., “United States Data Center Energy Usage Report,” Berkeley Laboratory, 2016
https://eta.lbl.gov/publications/united-states-data-center-energy

Den originale folder finder du her:
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/5G-and-Climate-Change-Flyer-EHT.pdf

Se mere her:
Digitalt i Europa: En tilgang til miljøpåvirkninger gennem livscyklusanalyse. En vurdering af den digitale teknologis miljøpåvirkninger i Europa.
https://nejtil5g.dk/den-digitale-teknologis-miljoepaavirkninger-i-europa/
Mere om Miljø og klima- og miljøkonsekvenser:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/klima-og-miljo-konsekvenser/
Er 5G grøn?
https://nejtil5g.dk/er-5g-groen/

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.