Internet of Bodies (IoB) og dig

Internet of Bodies (IoB) og dig

Helena Dearnell. 15. marts 2021 (1)

Internet of Bodies (IoB) er den biologiske forlængelse af Internet of Things (IoT), der bragte os førerløse biler og smarte huse. Begge er en del af planerne for menneskehedens fremtid som udtænkt af eliterne fra World Economic Forum (WEF) og deres ynglingsprojekt, den 4. industrielle revolution (4IR), en del af Great Reset. IoB bekræfter en ubestridt tro på de evige fordele ved teknologi og lover at forbedre dit helbred og forlænge dit liv. Hvad kan der være galt med det? Masser, når du først forstår, hvad det egentlig betyder. Ifølge en nylig rapport fra RAND Corporation (2) kan IoB “udløse gennembrud inden for medicinsk viden […] Eller det kan muliggøre en overvågningstilstand med hidtil uset indtrængen og konsekvens.”

Illustration: Jack Moreh, Stockvault.

RAND definerer IoB som “en voksende industri af enheder, der overvåger den menneskelige krop, indsamler helbreds og andre personlige oplysninger samt overfører disse data over internettet.” Internet of Bodies skal indsamle persongenererede sundheds- eller biometriske data, indeholde software eller computerfunktioner, være i stand til at kommunikere via internettet og endelig være i stand til at ændre den menneskelige krops funktioner.

Nøgleordet i denne beskrivelse er data. I den nye teknologiske æra formodes data at være den nye olie. Vi er vant til at have telefoner og Fit-bits, der indsamler data om vores placering, forbrugsmønstre, uddannelsesmæssig og økonomisk status, politisk overbevisning, hvor mange skridt vi går, vores ilt og vores puls. Internet of Bodies vil øge denne dataindsamling ved gradvist at indlejre flere og flere nanosensorer eller robotter, som vil gøre din krop til en kvantificerbar informationsplatform, der nemt kan commoditiseres og endda manipuleres langvejs fra. lnformationen vil kunne give dataejere mulighed for at oprette meget detaljerede profiler af befolkningen, som igen kan bruges til at forbedre overvågning samt myndighedsdefineret sikkerhed.

Klaus Schwab, grundlægger af WEF og fortaler for Great Reset (3) har sagt, at pandemien og dens nedlukninger repræsenterer en sjælden mulighed for at sprede stigningen af teknologisk brug, som “vil føre til en sammensmeltning af vores fysiske, digitale og biologiske identiteter”. Inden for 4IR-rammen har han som formål at ændre, hvad det vil sige at være menneske ved at integrere nok teknologi i kroppen til at overvinde vores nuværende begrænsninger.

IoB er mulig takket være den fagre nye verden af ​​nanoteknologi, der har været under udvikling et stykke tid og som lover at ændre den måde, vi lever på, dramatisk. Meget af denne forskning er blevet udført af DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency (4) under den amerikanske hær, som har formålet at ‘forbedre’ soldaters fysiske og mentale præstationer. Via generøse finansiering fra den amerikanske regering er den kommet med en del juveler inden for nanoteknologien siden 2016:

Programmet Targeted Neuroplasticity Training (5) bruger implanterbare enheder til at stimulere perifere nerver og direkte modulere frigivelsen af ​​forskellige neurotransmittere i hjernen.

Neurofunktionsaktivitet, struktur og teknologi-programmet skaber tilgange til at skrive og læse information fra specifikke celletyper, der spiller en rolle i adfærdsmæssig og kognitiv funktion. En af agenturets stolteste præstationer er den enhed, der bruger lys til at registrere og kontrollere celleaktivitet med enkelt-neuron-præcision.

NESD-programmet finansierer forskningen i implanterbare neurale grænseflader, der kan måle aktiviteten fra op til 1 million neuroner og modulere aktiviteten af ​​op til 100.000 neuroner, som derefter vil blive optaget og transmitteret til et datacenter.

Alt dette lyder som science fiction, men fremskridtene inden for nanoteknologien sker hurtigt, og dens indtrængen i vores kroppe er kommet for at blive. DARPA-forskningen har ført til en vækst af private virksomheder, der fortsætter denne udvikling i en rentabel symbiose. De hævder alle at de kan forbedre dit helbred, forbedre din præstation og give dig Virtual Reality-oplevelser lige så levende, som var de inde i dit hoved.

Det virker som en fantastisk ny verden af ​​muligheder for menneskehedens sunde og forbedrede fremtid. Vores tro på det gode ved alle teknologiske fremskridt har en tendens til at sløre vores hjerne for de biologiske risici, der er forbundet med dette nye niveau af invasioner i vores krop, truslerne mod vores privatliv og de etiske konnotationer af et meget sandsynligt magtmisbrug fra ejerne af vores data.

Et verdensomspændende projekt, der øger niveauet af indtrængen i dit privatliv og din frihed, er ID2020-projektet, et samarbejde mellem ID2020 Alliance og GAVI (Vaccine Alliance finansieret af Bill og Melinda Gates Foundation). Pilotprojektet blev implementeret i 2019 i Bangladesh og blev præsenteret som en mulighed for digitalt at identificere alle borgere i et land og knytte dette ID til deres vaccinationsjournal.

Ideen om at give en digital identitet til alle på planeten lyder meget prisværdig, men den kommer med forpligtelser; det digitale id vil ikke kun fortælle, hvem du er, men vil tilføje din biometri samt spore din vaccinationsjournal og helbredsstatus. De systemer, der kræves til digitale ID’er, er komplekse, og de kan ændre forholdet mellem individet og magteliten, det være sig staten, virksomheder eller verdens øvrige institutioner.

Et godt eksempel på de problemer, der kan ske med digitale id’er, er Kenya, hvor det digitale id var knyttet til personens hiv-status. Folk gjorde oprør mod det, da det gik op for dem, at deres data kunne bruges til diskriminerende formål eller være genstand for brud eller hacking. I Indien har det samme program skabt de samme protestet og fået HIV-ramte til at stoppe med at søge læge, efter at deres behandling var blevet forbundet med det biometriske identitetssystem Aadhaar.

Det digitale COVID-pas udforskes også af adskillige regeringer verden over, og kombineret med ID 2020 er det en måde til at fremme data mining og profilering for at kunne kontrollere folks adgang til visse tjenester og privilegier, såsom at rejse, gå til koncert, modtage sundhedspleje, eller statsstøtte, og endda shopping. Som befolkningen i Kenya og Indien har bemærket, skaber koblingen af ​​din sundhedsstatus til et digitalt ID en række muligheder for diskrimination og magtmisbrug. Du vil ikke længere være ejer af din krops information, og du vil ikke være i stand til at vælge, hvad der er godt for dig. I stedet vil ejerne af dine data, regeringer og verdensinstitutioner kunne beslutte, om din sundhedsstatus kan katalogisere dig som “en fjende af folket”. Sammenkædningen af ​​dine helbredsdata til et ID og et pas kan gøre en normal person til en useriøs fredløs blot ved at være uenig i myndighedernes diktater vedrørende deres sundhedsvalg.

ID2020 er kun begyndelsen; IoB forestiller sig alle mulige implanterede biometriske sensorer, der vil kunne overvåge et utal af biologiske funktioner. Baseret på forskning fra DARPA og private forsøg vil den udvide sig til din hjerne ved at måle hjernens funktion og neurotransmittere. Disse detaljerede profiler kan endda omfatte dine spise- og kropsfunktionsvaner samt dine følelsesmæssige tilstande, uanset om du er deprimeret eller har en tendens til vredesudbrud. Dit individuelle privatliv vil blive ødelagt; du vil blive kvantificeret og parset i en database, som om du var en maskine. De små sensorer har ikke kun evnen til at indsamle data og videresende dem, men også til at modtage feedback fra dine dataejere for at ændre din krop.

Teknikken med implanterede mikrochips til brug for sensorer inde i dig har udviklet sig ret hurtigt. Et godt eksempel er Silicon Valley Company, Profusa, som har udviklet biochips i nanoskala ved hjælp af hydrogele, som kan injiceres under huden for at måle glukose, iltpuls og laktatniveauer. Hydrogelen er forbundet med fluorescerende molekyler, der kan registrere koncentrationen af ​​et kemikalie i kroppen. En biosensor på hudens overflade modtager signalet og udsender et andet signal, som kan gå til en app på din telefon, som derefter videresendes til sundhedsvæsenets datacentre.

Firmaet har også arbejdet sammen med DARPA om at skabe bio-integrerede sensorer til at spore soldater via GPS, mens de overvåger deres biomarkører i realtid. Deres forskning i at spore syge mennesker er endnu mere bekymrende. Deres influenzaundersøgelse krævede, at patienterne skulle bære en læser 24 timer i døgnet med kontinuerlig biomarkørinformation, som derefter blev overført til en database. Dette kan snart blive en implanteret nano-chip, der kan spore din forkølelse og influenza. Den nylige pandemi førte også til udviklingen af ​​en mulig detektor for infektion, der vil sende et fluorescerende signal uden for kroppen, når den begynder at bekæmpe den.

Mulighederne for magtmisbrug i netop disse få eksempler synes uendelige. Influenza er en sygdom, som de fleste mennesker bliver raske af, den kan være irriterende, men den er kun dødelig for mennesker med kroniske sygdomme eller en kombination af helbredsproblemer, som normalt først kommer med alderdommen. Forslaget om omfattende overvågning af mennesker, der gennemgår helt normale livsbegivenheder, er unødvendigt og røber en interesse, der rækker langt ud over sundheden. Ejerne af alle disse data vil have kontrol, og kontrollen er kun noget værd, hvis du får noget ud af det, dvs. at du kan manipulere folk til din fordel.

IoB er ikke blot problematisk ud fra et privatlivs- og menneskerettighedssynspunkt; dets afhængighed af nanoteknologi kan også forårsage et utal af negative virkninger for vores helbred. Ideen om miniaturisering af materialer lyder fantastisk, men denne proces skaber mange problemer, især når den bliver indlejret i kroppen. Størrelsen på partiklerne har betydning, et materiale, der ikke er giftigt ved en vis størrelse, kan blive ret giftigt på en nanoskala. Selvom nano-chipsene er valgt med en korrekte størrelse, kan deres interaktion med kroppen knække dem og gøre dem giftige.

Det øgede overfladeareal af nanopartikler øger deres kemiske reaktivitet i kroppen, hvilket gør det svært at forudsige deres adfærd, hvilket er mest bekymrende, når de krydser cellemembraner og går ind i celler. Når de først er inde i cellen, kan de skabe kaos i cellekernen eller mitokondrierne ved at fremme produktionen af ​​reaktivt oxygen (frie radikaler) (6), som kan forårsage oxidativt stress, betændelse og beskadigelse af DNA, proteiner og membraner, hvilket igen skaber en kaskade af skader. Deres miniature størrelse gør det muligt at de kan gennembryde blod-hjerne-barrieren og kan også påvirke den normale blodkoagulation ved at tilskynde til blodpladeaggregering.

Nanopartikler har også en tendens til at forårsage skade i lungerne ved at fremkalde lungebetændelse og skadelige immuneffekter. En nylig undersøgelse offentliggjort i Journal of Molecular Cell Biology viste, at visse polyaminbaserede nanopartikler (7) kan udløse unormal celledød i lungerne. Alle celler i vores krop slipper normalt af med defekte celler ved at optimere et organs funktion. Men når denne proces bliver kastet overbord, og for mange celler ødelægges, bliver resultatet lungeskader. Kronisk lungebetændelse forårsaget af nanopartikler kan også føre til ændringer i membranpermeabilitet, der kan tillade passage til andre områder og forårsage problemer med det kardiovaskulære system.

De negative sundhedseffekter, der er forbundet med nanoteknologi, er uendelige, og det ville tage for mange sider at beskrive dem alle. I det væsentlige lover IoB “formodede” sundhedsmæssige fordele og forbedring af menneskelig ydeevne ved at bruge teknologi, der har vist sig at have alvorlige skadelige bivirkninger på vores helbred. Internet of Bodies drøm om et forbedret liv med skærpede sanser og hjernekapacitet, forbedret sundhedsstyring og reduktion af generne ved aldring, forfører folk til at tro, at alt er muligt, og selv døden kan overvindes. I virkeligheden er IoB et fatamorgana, der manipulerer folk til at acceptere teknologiske fremskridt uden nogen kritiske spørgsmål.

Tiltrækningen ved disse løfter forblinder folk fra IoB’s virkelighed, ikke kun fra et biologisk synspunkt, men også set ud fra ​​krænkelser af menneskerettighederne ved autoritarisme, krænkelse af dit privatliv samt høj grad af sandsynlighed for magtmisbrug. IoB er en trojansk hest, der fremstår som en gave, men som har stor sandsynlighed for at være skadelig for størstedelen af ​​befolkningen. Den forbedring, der kræves for at overskride vores biologiske begrænsninger, vil kun være mulig for små eliter, mens resten af ​​os blot vil være nyttige til data mining for at skabe profiler i henhold til vores biomarkører, sundhedsstatus samt graden af tankekonformitet med en status quo. De vil afgøre, hvilke data i din profil der fortjener at blive straffet ved at få indskrænket din tanke- og handlefrihed.

Ligesom i Virgils Aeneid, hvor Poseidons præst Laocoon blev dræbt for at forsøge at afsløre listen ved den trojanske hest, er forsøget på at informere folk om IoB’s virkelighed ikke velkomne. Desværre foretrækker de fleste mennesker at tro på en ønsketænkt udopi som foreslået af verdens eliter, frem for at se virkeligheden i øjnene.

Kilder:
1) https://hedearnell.medium.com/the-internet-of-bodies-and-you-3842de7cffb2
2) The Internet of Bodies. Opportunities, Risks, and Governance https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3226.html
3) Schwab Family Values
https://unlimitedhangout.com/2021/02/investigative-reports/schwab-family-values/
Findes oversat her:
https://kis.ninja/2022/01/15/schwab-familiens-vaerdier-del-2/
https://steigan.no/2022/01/klaus-schwab-vi-infiltrerer-regjeringer-over-hele-verden/
4) https://www.darpa.mil/
5) https://www.darpa.mil/program/neural-engineering-system-design
6) https://en.wikipedia.org/wiki/Radical_(chemistry)
7)  https://en.wikipedia.org/wiki/Polyamine
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internet-of-bodies-iob/

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.