nejtil5g.dk

Internationale grænseværdier for mikrobølgestråling

Internationale grænseværdier for mikrobølgestrålinghttps://straaling.dk/graensevaerdier.php How much is safe? Radiation authorities rely on controversial group for safety advice. Investigating Europe. 14. marts 2019.https://www.investigate-europe.eu/publications/how-much-is-safe/ ICNIRP ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) er en privat komité (https://www.icnirp.org/) som rådgiver bl.a. WHO, EU og nationalstater om ikke-ioniserende elektromagnetiske felter. Medlemslisten i foreningen består først og fremmest af fysikere […]