Beskyt folks hjerner og kroppe mod angreb fra neuro-teknologier

Et åbent brev underskrevet af 14 organisationer verden over blev i forsommeren 2022 sendt til verdens regeringer og parlamenter med en opfordring om at udarbejde en lovgivning, der beskytter folks hjerner og kroppe mod angreb fra neuroteknologier.

“Når vi først har algoritmer, der kan forstå os bedre end os selv, kan de forudsige vores ønsker, manipulere vores følelser og endda træffe beslutninger på vores vegne. Og hvis vi ikke er forsigtige, kan resultatet blive opkomsten af digitale diktaturer”
Juval Noach Harari, World Economic Forum i Davos, 2018.

Det åbne brev på engelsk findes her, men er oversat til dansk nedenfor med links:
https://schutzschild-ev.de/wp-content/uploads/2022/06/Open-letter-to-create-legislation-to-protect-against-attacks-by-neurotechnologies.pdf

Det fælles Europæiske Borger Initiativ: Stay connected but protected anmoder med forslagene 19 til 22 ligeledes EU om at fastlægge love til beskyttelse af menneskers biointegritet. Borgerne skal give deres udtrykkelige samtykke til at blive udsat for teknologier.

Uddybet begrundelse for lovforslagene:

GDPR forordningen: Ifølge artikel 5-1 skal personoplysninger, der behandles, være “relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt for de formål, hvortil de behandles”.

Kunstig intelligens vil via 5G-netværket løbende indsamle data, hvilket strider imod princippet om dataminimering.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har publiceret Secure 5G deployment – EU toolbox.

Punkt 4.16:
“Den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) bør suppleres med klare implementeringsvejledninger for at opnå ensartet implementering og et højt niveau af data- og forbrugerbeskyttelse i lyset af sammenkoblingen af maskiner og objekter herudover bør reglerne om civilretligt ansvar og produktforsikring revideres for at tage højde for en situation, hvor beslutninger i stigende grad vil blive taget af software i et fuldt sikkert miljø.”

Punkt 4.18:
“Samtalerne om tekniske standarder er en nødvendig afklaring, der vil give virksomheder mulighed for at konkurrere igen og udføre disse nøgleaktiviteter for at implementere avancerede teknologier såsom 5G og kunstig intelligens (AI) på alle markeder.”

Undersøgelser har vist, at kunstig intelligens automatisk gengiver tidligere diskrimination i maskinlæringsprocesser. Maskinen “lærer” efter de valg, den allerede har truffet tidligere ved at systematisere dem – kunstig intelligens en kraftfuld motor til at gengive og skærpe diskrimination.

Automatiserede procedurer bør derfor kun tillades når hver enkelt borger har givet sit udtrykkelige samtykke.

De juridiske argumenter for borgerinitiativets forslag:

  • Artikel 22 i GDPR, formuleret som “retten til menneskelig indgriben i en automatiseret beslutning”, giver ret til at afvise, at en beslutning vedrørende individet underkastes en algoritme.
  • FN-rapport – Kunstig intelligens og privatliv og børns privatliv: “…både databehandlingen og den beslutning, der er truffet som følge af denne behandling, har potentielle risici for den registrerede.”

Se forslagene her:
https://signstop5g.eu/en/solutions/protection-of-our-data/proposal-22
https://nejtil5g.dk/truslerne-mod-vores-privatliv

Pegasus-afsløringerne 

FN’s menneskerettighedschef Michelle Bachelet udtrykte i september 2021 bekymring over det “hidtil usete niveau af overvågning over hele kloden af statslige og private aktører”, som hun insisterede på var “uforeneligt” med menneskerettighederne. Det udtalte hun ved en høring i Europarådet vedr. konsekvenserne af Pegasus-spywaren.

“Stater bør udstede moratorier for salg og brug af kunstig intelligens (AI)-systemer, indtil tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger er på plads.”

I en tidligere erklæring havde Michelle Bachelet udtalt:

“Forskellige dele af FN’s menneskerettighedssystem, herunder mit eget kontor, har gentagne gange udtrykt alvorlig bekymring over farerne ved, at myndigheder bruger overvågningsværktøjer fra en række kilder, der formodes at fremme den offentlige sikkerhed, for at hacke telefoner og computere tilhørende personer, der udfører legitime journalistiske aktiviteter, overvåger menneskerettighederne eller udtrykker uenighed eller politisk modstand.”

Ifølge rapporter tyder Pegasus-datalækagens på et udbredt og fortsat misbrug af softwaren, som producenterne insisterer på, kun er beregnet til brug mod kriminelle og terrorister.

Pegasus-spywaren inficerer elektroniske enheder, hvilket gør det muligt for operatører af værktøjet at få beskeder, fotos og e-mails, optage opkald og endda aktivere mikrofoner, ifølge konsortiets rapportering. Lækagen indeholder en liste over mere end 50.000 telefonnumre, der angiveligt tilhører dem, der er identificeret som interesserede personer af kunder fra virksomheden bag Pegasus, herunder nogle regeringer. Tusindvis af mennesker i 45 lande på tværs af fire kontinenter er blevet berørt.

OHCHR’s direktør for tematisk engagement, Peggy Hicks, udtalte i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten om, hvordan AI påvirker folks ret til privatliv og andre rettigheder:

“Det handler ikke om risiciene i fremtiden, men virkeligheden i dag. Uden vidtrækkende ændringer vil skaderne udvikle sig i skala og hastighed, og vi vil ikke kende omfanget af problemet.”

Åbent brev til verdens regeringer og parlamenter med en opfordring om at skabe en lovgivning, der beskytter folks hjerner og kroppe mod angreb fra neuroteknologier

Tiden er ved at løbe ud. Vi opfordrer dig hermed indtrængende til at tage de nødvendige skridt til at skabe en lovgivning, der sikrer menneskerettighederne og friheden for dit lands borgere.

I marts 2022 var den lamme australske Philip O’Keefe den første mand i historien til at sende en besked på Twitter, hvor han kun brugte sindet til at skrive beskeden. For at overføre tanker fra hjernen til internettet eller mobiltelefonsystemet skal du blot indsamle de elektromagnetiske bølger, der udsendes af hjernen under dens aktivitet, konvertere dem til skrevne ord og overføre dem til mobiltelefonen eller dens skærm eller internetsystemet. For at vende denne proces er det tilstrækkeligt at transmittere elektromagnetiske signaler i hjernen ved frekvenserne af aktiviteten af de målrettede neuroner, som vil absorbere denne energi og dermed vil den nye neuronale aktivitet produceret udefra dukke op i hjernen.

Allerede i 1962 blev der produceret lyde af mikrobølger i menneskets hjerner, der pulserede i frekvenserne af nerveaktiviteten i de menneskelige høresystemer.

I 2007 skrev Washington Post: “i oktober 1994 i luftvåbnets laboratorie… var videnskabsmænd i stand til at transmittere sætninger i hovedet på menneskelige forsøgspersoner, omend med marginal forståelighed.” Hvis disse transmitterede sætninger blev konverteret til ultralyd, ville folk ikke høre dem og desuden ville de ikke indse det, men deres hjerne ville acceptere dem og på denne måde ville de blive “tankerne” hos de målrettede individer.

I mange lande er det forbudt at bruge ultralyd til at manipulere folks sind, men der er ikke noget lignende forbud mod manipulation af det menneskelige nervesystem, hjerne og tanke ved hjælp af pulserende mikrobølger.

I 2020 skrev American Academy of Sciences i rapporten om angreb af amerikanske diplomater i Cuba og Kina, velkendt som Havana-syndromet, at den mest sandsynlige årsag til deres problemer var pulserende mikrobølger. Det er velkendt, at disse angreb er ledsaget af kunstigt frembragte lydhallucinationer. Det beviser, at pulserende mikrobølger bliver brugt som våben allerede i dag.


I 2018, på World Economic Forum i Davos, advarede den israelske historiker Yuval Noah Harari i sin tale om fremkomsten af en ny totalitarisme baseret på adgang til den menneskelige hjerne. Ifølge Mr. Harari, “Når vi har algoritmer, der kan forstå os bedre end os selv, kan de forudsige vores ønsker, manipulere vores følelser og endda træffe beslutninger på vores vegne. Og hvis vi ikke er forsigtige, kan resultatet blive opkomsten af digitale diktaturer”.


På nuværende tidspunkt er der ingen lovgivning, der forbyder brugen af mind control-teknologier, og hertil må forskerne i sagen gerne arbejde med udviklingen af “nanobots”, nanopartikler, der kan trænge ind i blodet og forbinde hjernen med internettet. Når først den er forbundet til internettet, kan den menneskelige hjernes aktivitet også manipuleres derfra, især hvis internettet transmitteres af pulserende mikrobølger, som det faktisk sker (dog sandsynligvis endnu ikke i hjernens frekvenser, men der er en plan om at forbinde hjerner til internet i sjette generation af mobiltelefonien, og så vil mobiltelefonens signaler blive transmitteret i hjernens frekvenser – det vil formentlig ske inden for de kommende 10 år).


I oktober 2018 udtalte en forsker fra det amerikanske militærforskningsagentur DARPA James Giordano i et foredrag for kadetter, at hans agentur producerede nanomateriale, som kan aerosoliseres, og ved indånding, trænger det ind i den menneskelige hjerne og gør det kontrollerbart udefra.


Materialet fungerer åbenbart som en antenne, der kan opsamle pulserende mikrobølger transmitteret fra en ekstern antenne i hjernen. Dette nanomateriale er højst sandsynlig grafen, som er så lille at det kan trænge igennem blod-hjerne-barrieren. Forskere siger: “Graphenimplantaterne er designet til at fortolke hjernesignaler med enestående nøjagtighed for at give en terapeutisk respons tilpasset den enkelte patients kliniske tilstand”.


I 2021 skrev UNESCO’s Internationale Bioetiske Komité: “Eksterne værktøjer, der kan gribe ind i vores beslutninger, kan sætte spørgsmålstegn ved, eller endda udfordre, et individs frie vilje og dermed et individs ansvar. På den måde kan neuroteknologi påvirke tanke-, beslutnings- og handlefriheden. Tilsammen kan disse have en dybtgående indvirkning på retssystemer og sociale organisationer” (s. 36), og det opfordrer medlemslandene til at garantere neurorettigheder til deres borgere” (s. 38).


I september 2021 godkendte det chilenske parlament en lov, der garanterer chilenske borgere rettighederne til personlig identitet, fri vilje og mentalt privatliv.


Det er åbenlyst nu din presserende opgave at følge det chilenske eksempel og bevise over for dine borgere, at du ikke planlægger at omdanne din stat (formentlig baseret på demokrati og respekt for menneskerettighederne), ind i en totalitær stat, hvor eliten gør borgere til biorobotter, styret af supercomputere.


Lovgivningen, som mangler i din stat, bør sørge for oprettelse af teams, der er i stand til at detektere elektromagnetiske eller andre angreb, der producerer elektriske strømme i den menneskelige hjerne eller krop, og som vil fratage dem deres tankefrihed og privatliv eller skade deres krop
.

Den 20. marts 2021 skrev FN’s Menneskerettighedsråd: “for at sikre en passende gennemførelse af forbuddet mod tortur og relaterede juridiske forpligtelser under nuværende og fremtidige omstændigheder, bør fortolkningen heraf udvikle sig… også på områder som kunstig intelligens , robotteknologi, nanoteknologi og neuroteknologi”(par 76). (https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/070/73/PDF/G2007073.pdf) I paragraf 73 står der: “I praksis spiller cyberteknologi allerede rollen som en “enabler” i udøvelsen af både fysiske og psykologiske former for tortur, især… og i stigende grad også gennem fjernstyring eller manipulation af… medicinske implantater og, tænkeligt, nanoteknologiske eller neuroteknologiske anordninger”…


Da der er tusindvis af mennesker verden over, der klager over at blive udsat for denne form for tortur, må de teams, du bør oprette, også være i stand til at finde kilder til skadelig stråling og bør omfatte repræsentanter for menneskerettighedsorganisationer for at sikre deres uafhængighed fra magtfulde statslige organer.


Vi opfordrer jer til at samle jeres indsats og skabe en sådan lovgivning for at opfylde principperne i vores forfatning og garantere borgerne i vores stat deres helt grundlæggende rettigheder og friheder, herunder tankefrihed, i en verden i hurtig forandring.
Kontakt venligst militære neuroteknologer i dit land, hvis du leder efter mere information.


Tak.
Den 18. juni 2022


Mojmír Babáček
Citizen’s Association for the Ban of Manipulation of Human Nervous System by Radiofrequency
Radiation
Tjekkiet
https://zakaz.webgarden.cz
mbabacek@czin.eu

Medunderskrivere:

Harald Brems
Schutzschild e.V
Tyskland
habre@riseup.net
https://schutzschild-ev.de

Richard Lighthouse
Targeted Justice
USA
TJlawsuit@use.startmail.com
https://targetedjustice.com

Saroja Angadi MS.MT(ASCP), PMP
Society of safe Bharath against covert torture and energy weapons
Indien
covertenergyassault@rediffmail.com
Ph: +91 6361495332
https://covertenergytorture.org

Peter Mooring
STOPEG Foundation (STOP Electronic weapons and Gangstalking)
Holland
peterpm@xs4all.nl
Ph: +31 6 4124 3030
https://stopeg.com

Melanie Vritschan
International Coalition Against Electronic Torture and Robotization of Living Beings (ICATOR)
Belgien
Tel. + 32 472 11 71 27
melanie.vritschan.icator@gmail.com
https://icator.be

Derrick Robinson
PACTS, International
USA
info@pactsntl.org
1-888-639-5559
http://pactsntl.org

Terukatsu Ishibashi
the Board of Directors of Technological Crime Victims Network Specified Nonprofit Organization
Room47, Tozaikan Buil, 2-9-6 Iidabashi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0072
Japan
techhanzainetinfo@ybb.ne.jp
Ph: 03-5212-4611
https://www.tekuhan.org

Stéphane Mille
ADVHER (Association de Defense des Victimes de Harcélement Electromagnétique et
en Réseau)
Frankrig
stefy682@laposte.net
https://www.net1901.org/association/ASSOCIATION-DE-DEFENSE-DES-VICTIMES-DEHARCELEMENT-ELECTROMAGNETIQUE-ET-EN-RESEAU-ADVHER,1181155.html

Paolo Dorigo
ACOFOINMENEF (association against all forms of mental and neurophysiological
interference and control)
Italien
acofoinmenef@gmail.com
Ph: +39-3801836828
https://www.associazionevittimearmielettroniche-mentali.org

Giuseppe Palmieri
MOVIMENTO AMPIO CONTRO LA TORTURA TECNOLOGICA
PSICOLOGICA E MENTALE
Italien
movimentoampio@gmail.com
Ph: +39-3928467252
https://movimentoampio.blogspot.com

Mikael Eleman
Föreningen för hjärnans integritet i Sverige
Sverige
mikael.lennart.eleman@gmail.com
http://www.svegritet.se

Alicia Cruz Sánchez
VIACTEC ESPAÑA
Spanien
C/Paseo de Lugo 1, 1°D
27400, Monforte de Lewis (Lugo)
España
alicepaul@hotmail.es
http://viactec.es

Stanislav Kalinovsky
Stop-torture, Canada
Canada
stkalino@yahoo.ca
Ph: 1-587-707-7112
https://stop-torture.ca

Links:

Se mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.