Organiseret elektronisk stalking: Du tror det er løgn – intet mindre

Enhver sandhed passerer igennem tre stadier, før den erkendes: Først latterliggøres den, så modarbejdes den voldsomt, dernæst anses den for indlysende.
Arthur Schopenhauer (1788-1860).

Anne Have har siden 2016 været udsat for et omfattende forfølgelses program begået af et større netværk af danskere, gående under betegnelsen, organiseret stalking. Som frivillig i Offerrådgivningen i Danmark, har jeg personligt haft kontakt med personer, som var udsat for det, vi i daglig tale kender som stalking. En type stalking, som Anne Have startede med at blive udsat for tilbage i 2010. Det kan være særdeles intimiderende og angstprovokerende for den, der bliver udset som offer for stalking.

Med Organiseret Stalking, er vi i en helt anden liga af stalking. Organiseret Stalking er defineret ved et netværk af forskellige grupperinger, der arbejder sammen om at stalke udvalgte personer og som ifølge internationale kilder udspringer af FBI’s COINTELPRO (Counterintelligence Program).

FBI’s program, der blev afsløret i 1971, involverede ud over personfarlige krænkelser en bred vifte af ”skjulte” krænkelser af de forfulgtes liv. Personer, der blev skønnet at udgøre en trussel mod den politiske stabilitet skulle miskrediteres og neutraliseres gennem smedekampagner og overvågning. Programmet involverede også infiltrering af bl.a. politiske bevægelser. Den organiserede stalking benytter sig foruden daglig overvågning og forfølgelse samt chikane, også af Directed Energy Weapons. (*)

Den organiserede elektroniske stalking indbefatter ligeledes brugen af nanoteknologier.

*) Directed Energy Weapons, kan og er blevet brugt til bekæmpelse af demonstrationer og lignende. Men det kan – desværre – også bruges overfor enkeltpersoner i deres eget hjem. Noget som altså også foregår i Danmark.
Se mere her: https://nejtil5g.dk/naar-elektronikken-bliver-til-vaaben/

Dansk Stalking Center har på deres hjemmeside forskellige anbefalinger i forhold til at imødekomme Digital Stalking

Indhold:

– Sådan noget sker ikke i Danmark
– Chokfasen
– Når flugt bliver eneste mulighed
– Anne Have
– Operation Mind Control (MKUltra)
– Cognitive Warfare og neurovåben

Behind the Fog
– Organiseret elektronisk stalking
– Trauma Based Mind Control
– Anne Haves stalking CV (opdateres løbende)
– Hvad er motivet?
– Dokumentation

– Interview med Harald Brems fra ICATOR
– Dansk Stalking Center: Beskyt dig mod digital stalking
– Øvrige kilder
– Læs mere

Sådan noget sker ikke i Danmark

Den umiddelbare modstand om, at ”sådan noget sker ikke i Danmark,” er Anne Have meget bevidst om. Hun stiller derfor også høje krav til saglighed og bevisførelse i sin gennemgang af den organiserede stalking, hun selv er blevet ramt af. Se mere på hendes website: http://www.artofdestruction/Men jo længere tid stalkingen har stået på og jo mere hun har undersøgt og dokumenteret aktiviteterne jo flere spørgsmål har det rejst, og jo mere komplekst har forfølgelsesprogrammet vist sig at være.

Chokfasen

De første 6 til 12 måneder var defineret ved en chokfase, der førte til, at hun satte sin lejlighed til salg i sommeren 2017 og købte en bil, som hun ofte overnattede i på hendes flugt fra den organiserede stalking og dens brug af ”skjulte” teknologier, der allerede i begyndelsen af 2017 sendte hende på hospitalet.

Anne Have skriver om nogle af de episoder hun udsættes for i forordet til sin bogThe Art of Destruction. Den skjulte krig‘ (2022):

I 2017 begyndte jeg at indlevere de første beviser på de skjulte forbrydelser, som det er min påstand, jeg er udsat for. Heriblandt en skudepisode, der fandt sted ude foran den bil, hvor jeg lå og sov. Af andre anmeldelser, der skulle følge er anonyme opringninger til min arbejdsplads med det formål at sværte mig til overfor min arbejdsgiver, foruden sexannoncer, droner omkring min ejendom efter mørkets frembrud, folk på min private ejendom om natten og en lydoptagelse af, at jeg rammes af en mursten på forruden af min bil, mens jeg kører på motorvejen, for blot at nævne nogle af de anmeldelser jeg har foretaget, uden at det har ført til en egentlig efterforskning. Hvad angår den elektromagnetiske chikane, som særligt de første år sorterede under personlige oplevelser, i den forstand at der er tale om sanselige oplevelser, som kan være svære at bevise, lærte jeg hurtigt, at der er noget, der hører ind under politimæssig efterforskning og noget, det påhviler lægevidenskaben at opklare. Siden slutningen af 2021 har min almenpraktiserende læge aktivt forsøgt at hjælpe mig, efter jeg begyndte at få diagnoser som EHS og Morgellon Disease for blot at nævne nogle af de helbredsproblemer, der er opstået de senere år.

“Der er forskellige variationer af sandhed afhængigt af, hvem der ser på den, men der er også en fysisk sandhed, og den fysiske sandhed er eller ikke er.” som tidligere teknisk direktør i NSA William Binney, der tog sin afsked 2001, kort efter, at NSA havde iværksat den globale masseovervågning af civilbefolkningen, udtaler det.

Tilbage står spørgsmålet, hvad er motivet? Et spørgsmål, der skulle vise sig langt mere omfattende end jeg i udgangspunktet kunne forestille mig og som skulle blive begyndelsen på en erkendelsesproces, der skulle føre til et opgør med min forståelse af Vesten, uden at jeg kan præsentere andet end min version af sandheden, resten er op til læseren at bedømme.

Når flugt bliver eneste mulighed

Efter at Anne Have havde købt et hus på landet bliver stalkingen tilsyneladende mere problematisk. Hun begynder langsomt at få problemer med dirty elektricity (beskidt strøm). Problemet bliver større, da hun beslutter at få fibernet installeret i sommeren 2019. Det er også i den forbindelse, at der begynder at holde forskellige biler tæt på hendes hus. Da 5G netværket først begynder at blive rullet ud, får hun får alvorlige problemer med lunger og nanoteknologi og hun ender med at måtte sætte sit hus til salg. Fysisk manifesterer det sig som blå mærker, blodansamlinger, udslæt m.m.  Den 13. sept. 2021 må hun flygte fra sit hus, da hun ikke kan få luft. Men hvordan kan man få lungebetændelse, når man ikke er angrebet af bakterier?

Anne Have

Anne Have, som er uddannet som folkeskolelærer, specialskolelærer og cand.pæd. i pædagogik og psykologi, var blot en almindelig borger, der ikke spekulerede nærmere over det trådløse samfund og hvad det egentlig ville sige. Hun fulgte blot med udviklingen uden at stille spørgsmål ved de teknologiske fremskridt.

I det hele taget gjorde jeg mig ikke de store overvejelser omkring den udvikling, der lå til grund for, at det i dag er socialt accepteret at gå og tale med sig selv på gaden eller stå og råbe ad elinstallationerne i stuen; noget, der tidligere var forbeholdt psykiatriske patienter. For slet ikke at nævne den betydning digital kommunikation har haft for de sociale samværsformer.

Gennem internationale kilder, blev Anne Have med tiden opmærksom på sammenhængen mellem sin egen situation og overvågningslister over formodede terrorister og dissidenter. En sammenhæng, der skulle føre til, at hun fandt professor i jura, Anders Henriksens prisvindende gennemgang af antiterrorloven og formuleringen: ”undlade at give beskyttelse til de personer i vores samfund, der af den ene eller anden grund er mistænkt for at udgøre en fare for statens sikkerhed på grund af terrorisme” (‘Et lille bidrag om retsstaten og antiterrorismen’, Henriksen, 2010).

“Jeg var faldet over en formulering i processen, der kunne forklare, hvorfor politiet gang på gang henlagde mine anmeldelser. En proces, der med tiden skulle føre til flere spørgsmål end den besvarede efter jeg var steget på noget, der bedst kan sammenlignes med Orientekspressen på min rejse gennem ukendt land, omgivet at aktører med hver deres motiver.”

Operation Mind Control (MKUltra)

Hvad der i første omgang havde karakter af et kriminelt netværk, skulle i løbet af de første år vokse til at gælde nogle generelle antidemokratiske tendenser, hvad enten der var tale om digital chikane i form af trusler på sociale medier eller de juridiske forringelser af borgernes retssikkerhed, der er fulgt i kølvandet på antiterrorloven og senest Coronapandemien. Men det var blot begyndelsen på en udvikling, som kan føres tilbage til den kolde krig og det frekvensteknologiske kapløb mellem øst og vest. Kapløbet, der tidligere gik under betegnelser som Operation Mind Control eller MKUltra, kom til at danne grundlag for nutidens trådløse samfund og overvågning af civilbefolkningen i bestræbelserne på at slå hårdt ned mod statsfjendtlige tanker, endnu mens de var i deres vorden.

Operation Mockingbird er navnet på CIA’s omdannelse af medierne i 50’erne til en propagandamaskine. Mockingbird var et CIA-program, der startede i de tidlige år af Den Kolde Krig og som forsøgte at manipulere de amerikanske nyhedsmedier af hensyn til forskellige propagandaformål. I henhold til forfatteren Deborah Davis rekrutterede Operation Mockingbird førende amerikanske journalister til et propagandanetværk og styrede operationen gennem forskellige frontorganisationer. CIA’s støtte blev afsløret, da en Ramparts-artikel fra april 1967 rapporterede, at National Student Association modtog finansiering fra CIA. I 1975 afslørede Church-komitéen ikke bare CIA’s forbindelser med journalister og borgergrupper, men også National Security Agency (NSA), FBI og Internal Revenue Service (IRS) magtmisbrug. Se f.eks. Steven Spielbergs film ‘The Post‘.

Sidenhen fulgte CIA’s MKUltra og eksperimenterne med psykedeliske stoffer på uvildige, og i mange tilfælde, uvidende borgere som en del af Operation Mind Control. MKUltra hører for de fleste fortiden til og Anne Have kendte ikke andet til programmet end, at hendes tidligere samfundsfagslærers mor havde været udsat for LSD-eksperimenterFrederiksberg Psykiatrisk afdeling, finansieret af CIA, tilbage i 50’erne og 60’ernes Danmark, som led i MKUltra.

Hensigten bag MKUltra eller Operation Mind Control og et program som FBI’s COINTELPRO ligger i ordene mind control. COINTELPRO’s arbejdsmetoder omfattede blandt andet infiltration, vidtgående psykologisk krigsførelse som kunne bestå af falske medieoplysninger, propagandaskrifter som gav indtryk af at komme fra organisationen selv, forfalskede breve og anonyme telefonsamtaler, chikane, ulovlig fængsling, udenretlig voldsanvendelse og sågar snigmord. Ad officielle kanaler som FBI og politiet kunne COINTELPRO også skabe juridiske problemer for den udsete organisation, ligesom COINTELPRO havde mere vidtgående beføjelser til magtanvendelse end politi og FBI normalt havde. “The Minds of Men” er en næsten 4 timer lang dokumentar om eksperimenter inden for social engineering og tankekontrol under den kolde krig.

Som Anne Have skriver, fratrådte William Binney ca. tre årtier senere, dengang teknisk direktør for Global Communications Intelligence (COMINT) ved National Security Agency (NSA), sin stilling i 2001 i protest over udrulningen af den forfatningsstridige overvågning af civilbefolkningen. William Binney havde i årevis talt åbent imod overvågningssamfundet. I dokumentarfilmen Tragedy and Hope, der er et timelangt interview, formulerer han det på følgende måde:

”Overvågningsprogrammer i den størrelsesorden, som NSA indledte i månederne efter 9/11, tager år at stable på benene.”
William Binney

Cognitive Warfare og neurovåben

I dag taler man ikke længere om MKUltra, men om Cognitive Warfare og neurovåben som led i den skjulte dagsorden – the Shadow War. En kognitiv krigsførelse, der stræber efter at udhule den tillid, der understøtter ethvert samfund:

“Instrumenterne til informationskrigsførelse, sammen med tilføjelsen af “neuro-våben”, tilføjer fremtidige teknologiske perspektiver, hvilket tyder på, at det kognitive felt vil være en af morgendagens slagmarker. Dette perspektiv forstærkes yderligere af de hurtige fremskridt inden for NBICs (nanoteknologi, bioteknologi, informationsteknologi og kognitiv videnskab) og forståelsen af hjernen. NATOs modstandere investerer allerede massivt i disse nye teknologier .”
(Cluzel, 2020).

En udvikling, som man altså allerede forsøgte at advare EU imod i 1999. I dokumentet Cognitive Warfare (udarbejdet til NATO af Innovation Hub Forum, et privat rådgivningsorgan) står der bl.a. om den nuværende udvikling inden for moderne krigsførelse:

6. Opfordring til en international konvention om et globalt forbud mod al forskning og udvikling, hvad enten den er militær eller civil, som søger at anvende viden om den menneskelige hjernes kemiske, elektriske, lydvibrationer eller andre funktionsmåder til udvikling af våben, der kan muliggøre enhver form for manipulation af mennesker
(Committee on Foreign Affairs, Security and Defence Policy, Theorin, 1999).

I en rapport fra den 1. oktober 2021 til De Grønne i Europa-Parlamentet “Biometrisk og adfærdsmæssig masseovervågning i EU’s medlemsstater” hedder det:

”Private og offentlige parter anvender i stigende grad “intelligente overvågningsløsninger”, herunder fjernidentifikation. Teknologier, der, hvis de ikke kontrolleres, kan udvikle sig til masseovervågning.”

Johan Grann fortæller i en artikel, der blev offentliggjort efter hans død i januar 2022, hvordan han personligt havde oplevet at være et uskyldigt og ufrivilligt offer i et menneske eksperiment siden 2016. Han var blandt de 4000 terrorofre, som i 2020 skrev til FN’s special rapportør i tortur prof. Nils Melzer i forbindelse med hans Cybertortur-undersøgelse. Melzer anerkender at teknologien eksisterer og at der findes uskyldige Cybertorturofre for våbenteknologien over hele verden, også i den frie vestlige verden.

Behind the Fog

’Behind the Fog’ er den første dybdegående, omfattende undersøgelse af USA’s radiologiske våbenprogram fra den kolde krig. Bogen undersøger kontroversielle militær-sponsorerede undersøgelser og feltforsøg med radioaktive “simulanter”, der udsatte amerikanske civile for stråling og andre farlige stoffer uden deres viden eller samtykke under den kolde krig. Selvom vestlige biologiske og kemiske våbenprogrammer er blevet analyseret af en række forskere, afviger ’Behind the Fog’ fra de øvrige, idet USA’s radiologiske våbenprogram generelt har været ukendt for offentligheden. Martino-Taylor dokumenterer den koordinerede indsats fra en lille gruppe militærvidenskabsmænd, der fremmede et firstrenget hemmeligt program af menneskelige strålingsstudier, der var rettet mod intetanende amerikanere til militære formål fra den kolde krig. Embedsmænd gjorde det muligt at hemmeligholde disse projekter, ved at indlejre klassificerede undersøgelser i andre undersøgelser og gennem direkte bedrag. Agenturer og akademiske partnerskaber avancerede, støttede og skjulte undersøgelserne for den brede offentlighed, som i sidste ende fungerede som uvidende testpersoner.

Lisa Martino-Taylors omfattende forskning belyser et mørkt kapitel af regerings hemmeligheder, det militær-industrielle-akademiske kompleks og storstilede organisatoriske uregelmæssigheder i amerikansk historie. I sin kritiske tilgang undersøger ’Behind the Fog’ effektivt de mekanismer, der stadig tillader disse uregelmæssigheder at finde sted i det moderne samfund.

Læs mere om Behind the Fog her.

Organiseret elektronisk stalking

Anne Have skriver videre om den Digitale Stalking:

“Hemmeligheden bag de skjulte forbrydelser jeg var ramt, skal i høj grad findes i det trådløse samfund, hvad enten der var tale om brugen af nanoteknologier, telefonaflytning, cyberstalking og andre trådløse indgreb i mit privatliv. For eksempel skulle jeg hurtigt blive opmærksom på fænomenet connected cars efter at det stod klart, at den bil, jeg havde anskaffet mig i 2017 ikke alene blev tracket, den var også hacket – og sådan kunne jeg blive ved. Alt kan i dag tilgås trådløst, selv den menneskelige fysiologi.”

Eksempler på overvågning via den trådløse teknologi sammen med Internet of Things (IoT), hvor alt er koblet sammen lige fra dit køleskab, din elmåler, støvsuger og bil til dit barns ble kan bruges til overvågning og kontrol kan du finde her og her.

Trauma Based Mind Control

En stor del af min research, skriver Anne Have, har været en intuitiv proces, hvor jeg næsten har fået tingene foræret. Samtidig med, at jeg i slutningen af 2020 finder EEG-udskrifterne fra årene efter mit sammenbrud i 1997 (et sammenbrud, der skulle blive begyndelsen på et årelangt mareridt bestående af angst og energioplevelser i kroppen) støder jeg på en amerikaner ved navn Bryan Tew, der har en indgående indsigt i en særlig gren af Operation Mind Control, gående under betegnelsen Trauma Based Mind Control. Det er ikke tilfældigt, at jeg i videst muligt omfang har forsøgt at styre udenom vidner og andre, hvis identitet og arbejde falder udenfor den etablerede videnskab. Helt undtagelsesvis skal jeg imidlertid citere Bryan Tew, der i et podcast-interview med Jeff Rense fra 2019, beskriver, hvordan det er muligt frekvensteknologisk at, citat: ”Dilate the eyes”.

“Få øjnene til at fremstå udstående?! Det var præcist, hvad der var sket i begyndelsen af 1997. Jeg havde et højre øje, der blev udstående og stirrende.”

“Læser man den retsmedicinske gennemgang i min vidneberetning er der flere ting, der skulle fortælle mig, at jeg var udsat for Trauma Based Mind Contol. Et hemmeligt forskningsprogram, som ifølge Bryan Tew, også involverer organiseret stalking som del af traumatiseringsprocessen.”

Anne Haves stalking CV

År 2010:

 • En tilsyneladende tilfældig stalking begynder. Seks år senere, hvor Anne Have (AH) er flyttet til København, udvikler stalkingen sig til egentlig organiseret stalking.

År 2015 – 2017:

 • Umiddelbart før AH flytter til Blågårdsgade i januar 2016, begynder hun i slutningen af 2015 at udskille nanoteknologier. I politiets sagsakter vil man kunne læse, at hun på daværende tidspunkt har været stalket af en person fra sit daværende nabolag i knap seks år.
 • Efter at være flyttet til Blågårdsgade optræder problemet med nanoteknologier kortvarigt, foruden at stalkeren fra hendes forrige nabolag begynder at optræde dagligt i området omkring hendes nye adresse. Andre observationer i løbet af året får hende til at erkende, at der nu er tale om organiseret stalking.
 • Om sommeren starter en lang række problemer (Digital stalking) med AH’s telefon, ved forsøg på geninstallation modtager hun en sms fra producenten om, at hun ikke længere står som ejer. Andre gange er hun henvist til at se på, hvordan ukendte gerningsmænd har overtaget kontrollen med hendes computer.
 • I samme periode udsættes hun for fænomenet illegal home-intrusions (dvs. at folk trænger ind i ens hjem, når man ikke er hjemme). For AH manifesterer det sig bl.a. ved at nyindkøbte fødevarer i køleskabet er blevet åbnet. På det tidspunkt forstår hun ikke, hvad der foregår eller sammenhængen mellem de åbne fødevarer og nanoteknologier. I dag ved hun, at en af måderne man får nanoteknologier i kroppen er oralt – en anden måde går gennem luftvejene.

Hospitalsbehandlinger/indlæggelser i samme periode:

Som del af sin gennemgang af forløbet tilknyttet brugen af nanoteknologier og trådløse signaler/frekvensteknologi, har AH lavet et resume over hendes besøg på Bispebjerg Hospital for lungerelaterede problemer i perioden 2016 – 2017. Problemer hun aldrig før har været i behandling for og som optræder umiddelbart efter, at hun begynder at klage over organiseret stalking og elektromagnetisk chikane/trådløse signaler, påstande som ikke tages alvorligt.

 • 27. sep. 2016 skadestue: ankommer grundet vejrtrækningsproblemer. Det sker i de indledende måneder efter hun rammes af organiseret stalking
 • 19. feb. 2017 skadestue: Er netop blevet klar over, at hun er udsat for trådløse teknologier/elektromagnetisk påvirkning, men hendes oplevelser tolkes som vrangforestillinger. Bag taxaen på vej til skadestuen ligger en sort BMW, som var kommet til siden januar.
 • 24. feb. 2017 lader AH sig tjekke ind på den psykiatriske akutmodtagelse. Fjorten dage senere udtaler en psykolog ved den afsluttende samtale, at de anså hende for normalfungerende – men, som psykologen sagde, så kunne det, hun fortalte, ikke rummes inden for rammerne af normalitet, hvilket hun kun kunne give psykologen ret i.
 • 30. april 2017 skadestuen: Journalbeskrivelse – hjertebanken, åndenød, forpustet, vejrtrækningsproblemer/kan ikke trække vejret helt ned i lungerne. I maj samme år kommer AH også i udredning for hjerteproblemer, uden at man kan finde at der er noget galt. Først i 2019 bliver det på Næstved Sygehus observeret, at hun har nogle atypiske, periodiske forstyrrelser med hjerterytmen, dog uden, at hun har hjertefejl.
 • 27. Aug. 2017 skadestue: Ankommer grundet vejrtrækningsproblemer og lavt iltindhold i blodet. Behandles medicinsk med maske og Ipramol.
 • 5. september 2017 lungemedicinsk afdeling: Ankommer til skadestuen og indlægges med følgende symptomer: lavt iltindhold i blodet, vejrtrækningsproblemer, lungebetændelse på den ene lunge (dog uden forhøjet infektionstal). Desuden noteres det ved ankomsten, at hun har røde øjne, der løber i vand. Senere på aftenen/natten noteres det også, hvordan hun pludselig får hjertebanken.
 • 1. december 2017 lungemedicinsk afdeling: Her behandles hun for de samme lungeproblemer som september samme år.

År 2017 – 2018

 • Anne Have sætter sin lejlighed til salg i sommeren 2017 og køber en bil, som hun ofte overnatter i på flugt fra den organiserede stalking og dens brug af ”skjulte” teknologier. En flugt der løber fra starten af 2017 og frem til november 2018.
 • Indlevere de første beviser på de skjulte forbrydelser, hun er udsat for.
 • Heriblandt to skudepisoder, der fandt sted foran den bil, hvor AH ligger og sover. Dels den 9. august 2017, hvor hændelsen er dokumenteret med et vildtkamera monteret under AH’s bil dels en episode ved Station Bellahøj den 17. august 2017, som dog ikke er dokumenteret. Begge hændelse blev afvist af politiet. “Anmelder fremstod som paranoid”, som det fremgår af politirapporten.
 • Af andre anmeldelser er anonyme opringninger til hendes arbejdsplads med det formål at sværte hende til overfor arbejdsgiver, foruden sexannoncer, droner omkring hendes ejendom efter mørkets frembrud, optagelser af folk der om natten bevæger sig ind på ejendommen og en lydoptagelse hvor hun hendes bil rammes af en mursten, mens hun kører på motorvejen. Ingen af anmeldelserne, har ført til en egentlig politi efterforskning.
 • I 2018 offentliggør hun sin første website/blog for at offentlige beviserne for de forbrydelser hun er udsat for. Fra 2020 blev det næsten umuligt at administrere websites på grund af hacking.

År 2019:

 • Anden gang AH bliver opmærksom på, at hun udskiller nanoteknologier er i november – december. I samme periode kan hun konstatere at nogen har været inde i det hus, hun nu er flyttet ind i. Hun konfronterer i denne periode også folk omkring hendes bolig, folk som kommer udefra. Det strækker sig helt frem til august 2020. Bl.a. ser hun af flere omgange nogen forlade nabogården til fods, foruden at den samme cyberkriminalitet, som hun blev ramt af, da den organiserede stalking startede, gentager sig. AH’s vurdering er, at der må være tale om folk fra København, der har slået sig ned på nabogården. En udvikling som hun ser i forlængelse af, at hun umiddelbart forinden har offentliggjort sin daværende blog, og at politiet har meddelt, at de ikke kommer til at foretage sig mere i forbindelse med hendes anmeldelse i slutningen af 2019.

År 2020:

 • I begyndelsen af 2020 får AH stillet diagnosen Electro Hyper Sensitiv (EHS) af den nu pensionerede lektor emeritus ved Syddansk Universitet, læge John Jalving. En diagnose, der dækker over de helbredsmæssige skadevirkninger ved elektromagnetisk påvirkning.
 • AH bliver også klar over, at hun lider af Morgellon Disease. En svampevækst, der bl.a. manifesterer sig ved fiberlignende materiale, der vokser ud af huden. (Fejldiagnosticeres ofte som vrangforestillinger. Den amerikanske sundhedsmyndighed CDC anerkender f.eks. ikke Morgellons Disease som en egentlig sygdom, men taler om en “uforklarlig dermatopati” og afviser de afslørende fibre under huden som bomuldsfibre. Undersøgelser har dog fastslået, at de kutane filamenter er sammensat af de cellulære proteiner keratin og kollagen og skyldes overproduktion af disse filamenter som reaktion på spirochetal infektion.)

År 2021

 • I årets første måneder begynder AH igen at udskille nanoteknologier. Denne gang sætter hun dem under mikroskop. Nanoteknologier kan, når de er aktive i kroppen, dokumenteres ved hjælp af radiofrekvensmålere og hører ind under betegnelsen RFID-teknologier (radiofrekvens identifikationsteknologier).
 • Af politiets sagsakter fremgår, at AH den 2. sep. 2021 har beskrevet, hvordan hun er udsat for frekvensteknologisk påvirkning.
 • 11 dage senere den 13. sep. 2021 indlægges AH for første gang siden 2017 med de samme lungeproblemer som i 2017: Lavt iltindhold i blodet, vejrtrækningsproblemer og lungebetændelse (uden forhøjet infektionstal).
 • I efteråret 2021 viser hun de mikroskopoptagelser af nanoteknologier, som blev foretaget i begyndelsen af året til hendes læge. Lægen iværksætter på den baggrund en større helbredsudredning, der involverer flere forskellige områder/afdelinger inden for hospitalsvæsenet. Hun henviser ligeledes til en hudlæge, som også forsøger at få AH ind på hospitalerne
 • Sidst på året får AH diagnosen KOL på Nykøbing Falster Lungemedicinsk Ambulatorium (en diagnose, der senere ændres til KOL-disponent). Det er en kendt konsekvens, at store koncentrationer af nanoteknologier i lungerne kan give KOL lignende lungesygdomme: ‘Could be as harmful as asbestos if inhaled in sufficient quantities’ (Wikipedia)
 • I foråret 2021 får AH problemer med indeklimaet i hendes bil. Et problem hun ligeledes havde i 2017 og frem til, at computeren i bilen opdateres i 2018. I foråret 2021 får hun igen sin bil opdateret og bliver i den sammenhæng opmærksom på fænomenet Connected Cars, dvs. at bilens computersystem er forbundet trådløst, noget alle nye biler er. Den bil AH havde anskaffet sig i 2017 blev således ikke blot tracket, men også hacket. For at modvirke problemerne med stalking og dårligt indeklima skifter hun bil i slutningen af september 2021, men samme problemer opstår kort tid efter. I maj 2022 skifter AH derfor bil til en brugt Volvo v40 fra 2013, hvilket i begyndelsen har en positiv effekt indtil hun får sin bil opdateret hos Volvo i juli samme år og cirka en uge senere igen får de samme indeklimaproblemer. En Volvomekaniker bekræfter det dårlige indeklima samt at hun i samme forbindelse har fået problemer med turboreguleringen (indsugning og udsugning af udstødningsgasser), hvilket kan være en forklaring på, at hun muligvis indånder nanopartikler/NoX-partikler.

År 2022

 • Gennem 2022 har AH været i medicinsk behandling på skadestuen af flere omgange, samt indlagt på hospitalet for de samme lungeproblemer, som i 2017 med det forbehold, at hun nu har forhøjet infektionstal, men uden at man har fundet en bakterie infektion.
 • I løbet af de år, der er gået siden AH blev ramt af organiseret stalking har det resulteret i, at nogle af hendes nærmeste veninder har kunnet dokumenterer flere lignende stalking hændelser.

År 2023

 • 10. februar 2023. Anne Have sender den sværeste politianmeldelse af dem alle – anmeldelsen af brugen af trådløse teknologier. Anmeldelsen kan ikke være mere akut, skriver hun, eftersom det, hun har været ramt af i årevis er begyndt at ramme folk omkring hende på den mest hjerteskærende måde. Anmeldelsen bliver afvist igen med begrundelsen, at der ikke var nogen begrundet mistanke om, at der var foregået noget kriminelt. Hun oplever dog for første gang sympati blandt de almindelige politi-medarbejdere, der skulle tage stilling til min anmeldelse, så det er ikke sort-hvidt.
 • 31. maj 2023. Politiet ringer til en nær ven af Anne og bagvasker hende. Politiet opfordrer veninden til at bryde med Anne samt ikke at fortælle, at politiet havde ringet til hende.
 • 19. juni 2023. Anne kontakter den intimiderende betjent. Samtalen findes her.
 • 20. juni kontakter Anne Instituttet for Menneskerettigheder. Samtalen findes her.
 • 24. juli 2023. Det uafhængige Politiklagenævn bekræfter, efter adskillige rykkere, at have modtaget Anne Haves klage over politiets adfærd.

Hvad er motivet?

Så hvad var motivet? spørger Anne Have og det gør vi andre også – for hvorfor. Anne have har bl.a. gjort sig disse overvejelser:

“Jeg kan se flere motiver, men det mest oplagte motiv er, at mine forældre i sin tid blev sortlistet af den amerikanske stat for deres engagement i Det Kommunistiske Parti under den kolde krig. En krig, der skulle blive begyndelsen på Operation Mind Control og neutraliseringen af potentielle sikkerhedstrusler og dissidenter og som trækker historiske tråde til nutidens Krig mod Terror: Either you are with us or you are with the terrorists, som George Bush proklamerede i 2001. Det burde være indlysende, at nogle har skullet lægge krop til den udvikling, der begyndte med MKUltra og i dag omtales i dokumentet Cognitive Warfare. En skjult krig, der udspiller sig på flere fronter, hvad enten der er tale om den informationskrig, der bl.a. finder sted gennem mediernes virkelighedsfremstilling eller den skjulte forfølgelse af mennesker, der anskues for værende et problem, hvilket i dag må siges at være et generelt samfundsproblem, når man hører om, hvordan flere og flere trues i forbindelse med, at de ytrer deres meninger på sociale medier som fx Facebook.”

Dokumentation:

Anne Have har for overskuelighedens skyld udarbejdet to videofilm som dokumentation for hendes oplevelser:

Del 1. Samlet dokumentation. Trådløs. (nov. 2022) Dette er første del af en video i to dele, hvor jeg har samlet noget af den dokumentation, jeg har indsamlet gennem årene, for derigennem at vise de skjulte forbrydelser, der pågår i skyggen af det danske demokrati. Det har som sædvanligt været en svær og langsommelig proces overhovedet at redigere denne film og jeg er i processen blevet klar over, hvor meget jeg egentlig har mistet grundet hacking/cyberkriminalitet – men jeg har stadigt bevaret meget, gennem at gemme det på mange forskellige medier – en del er dog gået tabt.
Del 2. Samlet dokumentation. Trådløs. (dec. 2022) Det har taget mig utroligt lang tid at lave denne video i to dele – 9,5 uger for at være præcis. Det skyldes fuldstændig massiv hacking, hvilket jeg derfor kommer til at lave en opfølgende video omkring, men for nu tror jeg, at jeg holder jul – for det har været nogle hårde måneder.

Interview med Harald Brems fra ICATOR

ICATOR – International koalition mod elektronisk tortur og robotisering af levende væsener – er en international menneskerettighedsorganisation, der informerer og oplyser om de umenneskelige og ufrivillige eksperimenter med neurovåben, som anvendes mod uskyldige borgere over hele verden. (1)

Et eksempel: Ulovlig forfølgelse i Holland
Politiet i Holland indsamler ulovligt oplysninger om uskyldige hollændere. Det er foregået gennem mange år og i stor skala af en politiefterretningstjeneste, som ikke kontrolleres af noget agentur. Dette fremgår af interne dokumenter og politifiler, som RTL Nieuws er i besiddelse af.

Anne Have havde en aftale med Morten Borik fra Dkdox.dk, som pludselig og uden begrundelse stoppede dialogen med Anne Have. Hvorfor kan man kun gisne om.

Siden 2016 har hun været udsat for et omfattende forfølgelses program begået af et større netværk af danskere, gående under betegnelsen, organiseret stalking. Organiseret Stalking er defineret ved et netværk af forskellige grupperinger, der arbejder sammen om at stalke udvalgte personer og som ifølge internationale kilder udspringer af FBI’s COINTELPRO (Counterintelligence Program) samt CIA’s MKULTRA.

Interviewet af Harald Brems fra ICATOR kom i stand den 4. aug. 2023.

Anne er en af tusindvis af såkaldte ‘Targeted Individuals’ verden over. Hun oplever en form for tortur, der rammer flere og flere mennesker i mange lande. I de seneste 60 år er der udviklet hemmelige energibaserede våben, som det er muligt at såre og også dræbe folk med næsten sporløst. De såkaldte Directed Energy Weapons (DEW) trænger gennem husvægge og beton og kan forårsage en række effekter på menneskers og dyrs kroppe og psyke. Elektromagnetiske våben kan forårsage forbrændinger, tryk, kløe samt kognitiv svækkelse. (…) Anne har dokumenteret de forskellige angreb og hendes skader, som hun skulle behandles for på forskellige hospitaler. Som følge af angrebene udviklede Anne også elektromagnetisk overfølsomhed (EHS), et af hendes mindre problemer, siger hun. I interviewet fortæller Anne, hvordan hun blev et mål, og hvad hun forsøgte at gøre for at flygte fra denne situation.

Link til interviewet med Anne Have: 

Noter:
1) ICATOR er den første menneskerettighedsorganisation, der indsamler penge til at anlægge sag mod de hemmelige torturprogrammer. Mange mennesker verden over er påvirket af hemmelige torturprogrammer og hemmelig forskning med neurovåben.
Læs mere her: https://icator.be/
2) Harald Brems strå bag det tyske initiativ: ‘Initiativ gegen elektromagnetische Folter’.
Se mere her: https://e-waffen.de/

Den skjulte krig: Et vidnesbyrd fra Danmark af Anne Have

Daniel Lehmann, står bag dette interview, som tager udgangspunkt i Anne Haves vidneberetning og som i ord og billeder præsenterer store dele af hendes vidnesbyrd ‘the Art of Destruction – den skjulte krig’ i kortfattet form.

Det er et indblik i en del af Danmark som langt de færreste kender til og som bl.a. involverer forfølgelse, chikane og overvågning begået af et netværk af grupperinger der på engelsk kaldets organiseret stalking. Organiseret stalking opstod oprindeligt i USA, men konceptet og de anvendte metoder er også blevet praktiseret under den kolde krig, hvilket med tiden skulle føre Anne Have på sporet af hendes familie baggrund.

Interviewet varer 1 time og 38 min. men lad det ikke afskrække dig:

Mere dokumentation finder du her:

Anne Haves hjemmesider: The Art of Destruction og https://targetedindividualdenmark.com
Anne Have: The Art of Destruction. Den skjulte krig, 2022. (222 sider):
De første 40 sider: https://livecrimedanmark.files.wordpress.com/2022/04/the-art-of-destruction-uddrag.pdf
Introduktion til mit vidnesbyrd (15 sider):
https://livecrimedanmark.files.wordpress.com/2023/01/intro.vidnesbyrd.jan_.2023.pdf
Politianmeldelse vedr. organiseret stalking, januar 2023 (10 sider):
https://livecrimedanmark.files.wordpress.com/2023/02/politianmeldelse.10.feb_.2023.minus_.navne_.pdf
Diverse videooptagelser:
https://artofdestruction.dk/dokumentation/
Anne Haves Bitchute kanal:
https://www.bitchute.com/channel/SnSyzG5f4JUP/

Beskyt dig mod Digital Stalking

Dansk Stalking Center giver på deres hjemmeside forskellige anbefalinger til at imødekomme Digital Stalking:

Den teknologiske udvikling og øget brug af sociale medier gør, at meget stalking i dag sker over internettet eller ved hjælp af andre digitale redskaber. Digital stalking kan være både omfattende og intimiderende. Derfor er det vigtigt, at digital stalking tages alvorligt.

Digital stalking kan fx være:

 • Beskeder og kontakt fx via sociale medier
 • Digital overvågning, fx gennem hacking af mailkonti, profiler mm.
 • Deling af personlige informationer eller billeder, fx hævnporno
 • Identitetsmisbrug, fx bestilling af varer i udsattes navn

En anden måde, digital stalking kan foregå på, er tilegnelsen af oplysninger, der bruges til fx at opsøge den udsatte fysisk eller true den udsatte. Dette kan være oplysninger, der er tilgængelige på internettet. Der kan også være tale om oplysning fra fx en GPS, der angiver, hvor man fysisk opholder sig.

Smart Homes
Smart teknologien og Internet of Things, findes stort set inden for alle områder af vores hjem. Vi kan via vores Smartphone kommunikerer med vores fjernsyn, køleskabe, indgangsdøre, kaffemaskiner, ovn, termostater, lys, vækkeure, støvsugere, tandbørster og meget andet. Ifølge en rapport fra 2022 har husholdningerne i USA i gennemsnit 20 internetforbundne enheder, som kan styres med f.eks. din smartphone.

Automatiseringen og digitaliseringen betyder flere apps og koder, der kan mistes, aflures eller hackes af ondsindede personer, således at man mister adgang eller kontrollen over dele af sit hjem og i yderste konsekvens slet ikke kan få adgang til sit hjem.

Hvordan ved jeg, om jeg er blevet hacket/overvåget digitalt?

Når man er udsat for stalking, kan man ofte have en oplevelse af, at ens enheder er blevet hacket. Ofte er der ikke tale om decideret hacking, men at en person har fået adgang til ens enheder. Det kan være svært at afgøre, om man er blevet hacket. Men der er en række spørgsmål, man kan stille sig selv for at sandsynliggøre, om en anden person har adgang til ens enheder: 

 • Er udøveren en tidligere partner eller ven, som du har delt dine logins med? Eller har han/hun haft fysisk adgang til dine enheder? 
 • Hvor teknisk dygtig er personen, du mistænker for at have adgang til dine enheder? 
 • Er der installeret programmer på din computer eller telefon, som du ikke kender? 
 • Føler du, at udøver ved ting om dig, som du ikke har delt? Fx privat information, din lokation eller har adgang til filer eller billeder, du ikke har delt.   

Hvis du kan nikke genkendende til ét eller flere spørgsmål, så kan der være mulighed for, at udøver har adgang til dine enheder. I disse tilfælde kan det være en god idé at gøre følgende:   

 • Vær opmærksom på synkroniseringsindstillinger, så din enhed ikke synkroniserer med enheder, du ikke kender. 
 • Tjek hvilke apps, der bruger lokalitetstjeneste. Slå evt. lokalitetstjeneste fra. 
 • Opdater altid dine systemer og programmer til nyeste versioner. 
 • Brug to-faktor godkendelse og stærke kodeord (fx til mail, Facebook mm.) 

Har du et ønske om at gå til politiet, er det vigtigt, at du gemmer dokumentationen

Dokumentation for stalking er vigtigt, uanset om det er fysisk eller digital stalking. Gem derfor så vidt muligt al dokumentation. 

Brug gerne screenshots af beskeder, opkaldslister, uønsket adgang til online konti mm., men vær opmærksom på, at det er bedst, hvis der fremgår en præcis dato på billedet. Organiser dokumentationen, så den er overskuelig. Se mere herom og andre gode råd om dokumentation på siden for logskema. 

Omfanget af Stalking

En rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor: ‘Omfanget og karakteren af stalking. En befolkningsundersøgelse 2017/18’ angiver, at at mellem 67.000 og 98.000 mennesker hvert år udsættes for stalking.

Af dem der er udsat for stalking oplever

 • 72% at modtage e-mails, sms’er eller anden skriftlig kontakt
 • 29% at blive chikaneret på sociale medier
 • 13% at blive elektronisk overvågning (fx gennem aflytningsudstyr eller falske Facebookprofiler)

En rapport udarbejdet af Dansk Stalking Center fra 2023 opridser karakteren af digital stalking og tegner et bilede af, hvem der typisk oplever digital stalking, hvem der udøver stalking digitalt samt hvilke konsekvenser og udfordringer, der særligt er forbundet med digital stalking. 

Ifølge rapporten har 95 pct. af de stalkingudsatte været udsat for en eller anden form for stalking, der foregår gennem digitale teknologier og/eller internettet.

Rapporten bygger dels på erfaringer fra Dansk Stalking Center og deres hold af socialrådgivere, psykologer, en jurist og en IT-sikkerhedsspecialist, der arbejder med professionelle intervention (*) og dels på spørgeskemabesvarelser fra 496 stalkingudsatte og 33 stalkingudøvere, der har modtaget professionel rådgivning og behandling i Dansk Stalking Center i perioden oktober 2020 til oktober 2022. 

*) En Intervention har det formål, at skabe motivation hos en misbruger/stalker til at gå i behandling. Motivation er en forudsætning for at Interventionen vil blive en succes. Intervention er en proces hvor en professionel behandler arbejder sammen med familie, kollegaer og venner om at hjælpe til et liv uden misbrug.

Rapporten finder du her: https://usercontent.one/wp/danskstalkingcenter.dk/wp-content/uploads/2023/01/Rapport-Digital-Stalking.pdf?media=1670324017

Se mere om Digital Stalking her:
https://nejtil5g.dk/digital-stalking/

Øvrige kilder:

Valentine, Douglas (2017): The CIA as Organized Crime: How Illegal Operations Corrupt America and the
World. (bog) Clarity Press, Inc.

Fra Amazons intro: Valentins forskning i CIA-aktiviteter begyndte som forfatter til tre bøger om CIA-operationer, da CIA-direktør William Colby gav ham fri adgang til at interviewe CIA-embedsmænd, der havde været involveret i forskellige aspekter af Phoenix-programmet i Sydvietnam. Det var en tilladelse, Colby skulle fortryde. CIA ville ophæve det og gøre alt for at hindre offentliggørelsen af The Phoenix Program, som dokumenterede CIAs udførlige system med befolkningsovervågning, kontrol, indespærring, fængsling, tortur og mord i Vietnam.Mens han undersøgte Phoenix, lærte Valentine, at CIA tillod opium og heroin at strømme fra sine hemmelige baser i Laos til generaler og politikere på sin lønningsliste i Sydvietnam. Hans undersøgelser af denne ulovlige aktivitet fokuserede på CIA’s forhold til de føderale narkotikaagenturer, der blev pålagt af Kongressen for at forhindre ulovlige stoffer i at komme ind i USA. Baseret på interviews med højtstående embedsmænd skrev Valentine to efterfølgende bøger, The Strength of the Wolf og The Strength of the Pack, der viste, hvordan CIA infiltrerede føderale narkotikahåndhævende myndigheder og kommanderede deres ledelse, efterretnings- og udenlandske operationsstabe for at sikre, at strømmen af narkotika fortsætter uhindret for menneskehandlere og udenlandske embedsmænd i dens ansættelse. I sidste ende ville dele af hans forskningsmateriale blive arkiveret på National Security Archive, Texas Tech University’s Vietnam Center og John Jay College.Denne bog indeholder uddrag fra ovenstående titler sammen med efterfølgende artikler og udskrifter af interviews om en række aktuelle emner med henblik på at kaste lys over de systemiske dimensioner af CIAs igangværende ulovlige og ikke-juridiske aktiviteter. Disse artikler og interviews om terrorisme og narkotikalovgivning illustrerer, hvordan CIA’s aktiviteter påvirker sociale og politiske bevægelser i udlandet og i USA.Et fælles tema er CIA’s evne til at bedrage og propagandere for den amerikanske offentlighed gennem sit uigennemtrængelige regeringssanktionerede skjold af officiel hemmeligholdelse og plausibel benægtelse. Selvom CIA blev undersøgt af Kirkekomiteen i 1975, fortsætter CIA-praksis med at informere CIA-praksis nu. Valentine sporer sin stadige infiltration i praksis rettet mod den sidste befolkning, der blev udsat for det amerikanske imperiums krav: det amerikanske folk.

Grove, Richard (2015): Tragedy and Hope. Interview.
Efter 36-årig i det Amerikas efterretningsvæsen trådte William Binney tilbage fra sin stilling som direktør for Global Communications Intelligence (COMINT) ved National Security Agency (NSA) og blæste fløjten efter at have opdaget, at hans bestræbelser på at beskytte amerikanernes privatliv og sikkerhed blev undermineret af dem over ham i kommandokæden.
NSA’s dataovervågningsprogram, som Binney og hans team havde udviklet – kodenavnet ThinThread – blev ikke rettet mod udenlandske mål som tilsigtet, men mod amerikanere (kodenavnet Stellar Wind), ødelagde privatlivets fred her og rundt om i verden. Binney giver udtryk for sin opfordring til handling for de milliarder af individer, hvis rettigheder i øjeblikket krænkes.
William Binney taler ud i dette interview i spillefilmslængde med Tragedy and Hopes Richard Grove, der fokuserer på emnet om den stadigt voksende overvågningsstat i Amerika.

Lawson, David (2001): Terrorist Stalking in America. Scrambling News.
Den amerikanske privatetterforsker David Lawson brugte cirka 12 år på at efterforske stalkinggrupper i USA og Canada, hovedsageligt i 1990’erne. Han skrev om sine erfaringer med at “ride med” disse netværksbaserede chikanegrupper i lokalsamfundet i to bøger.
Se mere her: https://stalking-organizzato.ch/david-lawson-investigation-into-organized-stalking.html

Gunderson, Ted (2011): Affidavit.

Hermerén, Göran et al. (2005): Ethical aspects of ICT Implants in the Human Body. Dokument.
Den Europæiske Gruppe for Etik i Videnskab og Ny Teknologi (EGE), ledet af den svenske filosof Göran Hermerén, vedtog den 16. marts 2005 udtalelse nr. 20 om de etiske aspekter af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) implantater i den menneskelige krop og fremlagde dette for Kommissionen. EGE er en uafhængig, multidisciplinær og pluralistisk rådgivende gruppe, som består af tolv medlemmer. Dens rolle er at rådgive Europa-Kommissionen om, hvordan etiske værdier bør tages i betragtning i reguleringen af den videnskabelige og teknologiske udvikling.

Cluzel, Francois du (2020): Cognitive Warfare. Dokument.
Sammenfatning:
Som skrevet i Warfighting 2040 Paper, har krigsførelsen ændret sig. Størstedelen af de nuværende konflikter forbliver under tærsklen for den traditionelt accepterede definition af krigsførelse, men nye former for krigsførelse er opstået såsom kognitiv krigsførelse (CW), mens det menneskelige sind nu betragtes som et nyt krigsdomæne.
Med den stigende rolle, teknologi og informationsoverbelastning spiller, vil individuelle kognitive evner ikke længere være tilstrækkelige til at sikre en informeret og rettidig beslutningstagning, hvilket fører til det nye koncept for kognitiv krigsførelse, som er blevet et tilbagevendende begreb i militær terminologi i de senere år.
Kognitiv krigsførelse forårsager en snigende udfordring. Det forstyrrer de almindelige forståelser og reaktioner på begivenheder på en gradvis og subtil måde, men med betydelige skadevirkninger over tid.
Kognitiv krigsførelse har universel rækkevidde, fra individet til stater og multinationale organisationer. Den lever af teknikker til desinformation og propaganda, der sigter mod psykologisk at udmatte informationsreceptorerne. Alle bidrager til det, i forskellig grad, bevidst eller ubevidst, og det giver uvurderlig viden om samfundet, især åbne samfund, som dem i Vesten. Denne viden kan så let våbengøres. Det tilbyder NATO’s modstandere et middel til at omgå den traditionelle slagmark med betydelige strategiske resultater, som kan bruges til radikalt at transformere vestlige samfund.
Instrumenterne til informationskrigsførelse, sammen med tilføjelsen af “neuro-våben”, tilføjer fremtidige teknologiske perspektiver, hvilket tyder på, at det kognitive felt vil være en af morgendagens slagmarker. Dette perspektiv forstærkes yderligere af de hurtige fremskridt inden for NBICs (nanoteknologi, bioteknologi, informationsteknologi og kognitiv videnskab) og forståelsen af hjernen. NATOs modstandere investerer allerede massivt i disse nye teknologier.
NATO er nødt til at forudse fremskridt inden for disse teknologier ved at øge bevidstheden om CW’s sande potentiale. Uanset arten og formålet med krigsførelse, kommer det altid ned til et sammenstød mellem menneskelige viljer, og derfor vil det, der definerer sejren, være evnen til at påtvinge et udvalgt publikum en ønsket adfærd. Handlinger, der udføres på de fem domæner – luft, land, hav, rum og cyber – udføres alle for at have en effekt på det menneskelige domæne. Det er derfor på tide, at NATO anerkender den fornyede betydning af det sjette operationelle domæne, nemlig det menneskelige domæne.

Theorin, Maj Britt (1999): On the environment, secutity and foreign policy. Committee on Foreign Affairs,
Security and Defence Policy.
Rapport om miljø, sikkerhed og udenrigspolitik. Ordfører: Olsson, Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerbeskyttelse (Hughes-proceduren) Dokument.

Henriksen, Anders (2010): Et lille bidrag om… Retsstaten og anti- terrorismen. Forskningsprojekt. (Dokument, 135 sider,
PDF)

Se mere her:

https://nejtil5g.dk/internet-of-bodies-iob/
Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.