Wi-Fi

Mere om Wi-Fi her:Stråling og de sundhedsmæssige konsekvenser:https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/Teknologier og frekvenser:https://nejtil5g.dk/5g/teknologier-og-frekvenser-om-5g-og-de-andre-ger/Særligt om børn og unge:https://nejtil5g.dk/info-materiale/ofte-stillede-spoergsmaal-om-boern-og-traadloes-teknologi/https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-2/Om Smart Meters – de såkaldt smarte elmålere:https://nejtil5g.dk/dokumenter/smart-meters/Internationale tiltagMange lande og regionale regeringer har vedtaget love og…

Læs mere