Videnskabelig forskning og undersøgelser vedr. effekter på planter og træer

Om dyrelivet se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/
Opkald til alle miljøforkæmpere! Den hidtil vigtigste peer reviewed artikel om miljøeffekter af trådløs radiofrekvent stråling.
https://nejtil5g.dk/dyrelivet/opkald-til-alle-miljoeforkaempere/

Electromagnetic Fields Impact Tree And Plant Growth
Elektromagnetiske frekvenser (EMF) har vist sig at ændre vækst og udvikling af planter. Undersøgelser af trådløse EMF-frekvenser har fundet fysiologiske og morfologiske ændringer, øget dannelse af mikrokerner, ændret vækst såvel som ugunstige celleegenskaber såsom tyndere cellevægge og mindre mitokondrier. Elektromagnetisk eksponering resulterer i biokemiske ændringer Forskning viser, at planter opfatter og reagerer på elektromagnetiske felter og er en god model til at studere de biologiske virkninger af eksponering.
Fra linket her finder du videre til forskellige forskningsrapporter:
https://ehtrust.org/electromagnetic-fields-impact-tree-plant-growth/

Planters elektromagnetiske følsomhed

https://www.electrosensitivity.co/plants-and-animals.html
Planternes elektromagnetiske følsomhed er nu veletableret. Det bruges i mange aspekter af havebrug og landbrug. Da mange biologiske elektromagnetiske effekter har ‘vinduer’ eller bånd af effekter, og disse effekter kan være modsatte dem af andre ‘vinduer’, er det nødvendigt med omhu for at anvende den passende frekvens.

Et skoleeksperiment om vækst af karse under WIFi og ikke-WiFi-forhold blev internationale nyheder.

Stigningen i svampe- og virusangreb på forskellige træarter har været forbundet med nedsat immunforsvar på grund af menneskeskabt elektromagnetisk forurening, hvilket også har reduceret anthocyaninproduktionen.

Træer nær mobiltelefontårne viser øget sygdom, der starter på den side, der er tættest på tårnet. Eksperter siger, at mobiltelefontårne skal forbydes på grund af den skade, de forårsager nærliggende træer.

Virkningerne er specifikke for plantetyper, dele af planter og eksponeringer. Wi-Fi kan være særligt skadeligt for nogle planter.

Cirka 90% af undersøgelserne af mobiltelefonstråling på planter viser fysiologiske ændringer:

Planters miljøfølsomhed, hukommelse og kognitiv kontrol:
Planter udviser evnen til at lære adfærd fra følsomhed over for elektromagnetiske og andre miljøfaktorer, selvom de mangler et dyrs nervesystem, hvilket tyder på, at veje som calciumbaseret regulering kan omfatte hukommelse og drive kognitive processer baseret på en række stressfølsomheder. Som med mennesker viser ikke alle planter denne indlærte adfærd ved forening, hvor ca. 60% reagerer og reagerer 40% ikke. Planteens metaboliske tilstand og elektromagnetiske signaler fra synligt lys er også signifikante, idet indlæret adfærd forekommer i henhold til den indre døgnrytme, hovedsageligt på subjektiv dag. Epigenetiske mekanismer hjælper med transkriptionsregulering til at opbygge systemisk erhvervet modstand på fjerne steder.

En observationsguide

(Illustrasjon hentet fra BERNATZKY 1994)

Den lille guide

“Skader på træer på grund af stråling fra mobile master – en observationsguide” – giver start hjælp til alle, der vil kæmpe for et sundere miljø: Uden planter og træer, ingen mennesker. Når træer bliver beskadigede af den stråling, vi omgiver os med, kan vi med sikkerhed antage, at andet liv også bliver skadet – for eksempel mennesker.
Lær, hvad du skal kigge efter, og kig dig rundt i byrummet! Du vil blive forbløffet over hvor kort tid det tager, før du ser på træerne omkring dig med nye øjne. Metoden er enkel og præcis – og observationer kan være ret foruroligende: det er mange skader, der kan findes.
Når du har tilstrækkelig med dokumentation, kan du underrette de lokale aviser og politikere om, at det nu er tid til at starte med skadebegrænsningen!
https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2017/09/breunig-2017_observasjonsveiledning-v2-01_norsk.pdf

Konkrete observationer af Dr. Cornelia Waldmann-Selsam, den 10/12/19: Fare på grund af alvorligt beskadigede og døende træer.

Betragtningerne indgår i et brev som Dr. Cornelia Waldmann-Selsam sendte til den daværende overborgmester J. Partsch i Darmstadt, i det sydlige Tyskland, på foranledning af at hun den 12. oktober 2019 var i Darmstadt for en rundvisning (slot – Mathildenhöhe – Hofgut Oberfeld) med borgere. Før denne tur besøgte hun Platz der Deutschen Unity, Rheinstrasse, Pupinweg, T-Online Allee, Hilpertstrasse, Am Kavalleriesand, Haardtring og Berliner Allee, hvor hun observerede et stort antal beskadigede træer. Hun skriver:

“I oktober 1999 arrangerede WHO, ICNIRP og Federal Office for Radiation Protection (BfS) en international konference om emnet “Effects of Electromagnetic Fields on our Living Environment”. M. H. Repacholi, leder af WHO EMF-projektet, begrundede, at det haster med forskning:

”Disse markers indflydelse på planter, dyr, fugle og andre levende organismer er ikke blevet grundigt undersøgt. Med negative miljøpåvirkninger, der i sidste ende påvirker menneskers liv, er det svært at forstå, hvorfor der ikke er blevet gjort mere arbejde. Der er mange spørgsmål, der skal stilles…det ser ud til, at forskningen bør fokusere på langtidseffekterne af lav EMF-eksponering, som næsten ingen information er tilgængelig om. Specifikke spørgsmål, der skal behandles, omfatter:…EMF-effekter på afgrøder i landbruget og på træer.”

Det er fuldstændig uforståeligt, at hverken ministerier og fagmyndigheder eller videnskabsmænd efterkom denne presserende anmodning.

Selv efter Dr.-Ing. Dipl.-Phys. Volker Schorpp præsenterede indikationer for en årsagssammenhæng mellem træskader og kronisk højfrekvent eksponering ved en teknisk diskussion ved BfS den 2. august 2006, blev ingen forskning iværksat. http://www.puls-schlag.org/download/Schorpp-BfS-02-08-2006.pdf

Den 13. november 2007, svarer Dr. Dehos, BfS, adspurgt af Bamberg Appeal Doctors’ Initiative følgende: “Indtil videre er der ingen klare videnskabelige indikationer af de mulige effekter af højfrekvente felter på planter. Derfor prioriterer jeg heller ikke dette spørgsmål.”
Denne udtalelse er forkert. Det er i modstrid med otte årtiers videnskabelige forfatterskab og WHO’s opfordring på mødet i 1999.
http://kompetenzinitiative.net/KIT/KIT/mobilfunk-risks-plants-environment-electromagnetic-fields/

I august 2016 blev undersøgelsen “Radiofrekvensstråling skader områder omkring mobiltelefonbasestationer” offentliggjort i Science of the Total Environment, et anerkendt tidsskrift:
https://www.researchgate.net/publication/306435017_Radiofrequency_radiation_injures_trees_around_mobile_phone_base_stations

Den 12. oktober 2016 informerede jeg den føderale miljøminister Dr. B. Hendricks i om resultaterne af vores undersøgelse af ensidige træskader. Ministeriet gjorde intet.

Den 7. november 2019 kunne jeg præsentere vores træundersøgelse på den internationale workshop: “Environmental effects of electric, magnetic and electromagnetic fields: Flora and fauna” af BfS i en kort præsentation. Det gjorde jeg ved at bruge eksempler fra undersøgelsen – suppleret med aktuelle eksempler fra forskellige byer, herunder Darmstadt (bilag).”

Brevet med fyldig billeddokumentation herunder samt før og nu billeder finder du her:
https://www.risiko-5g-ig.info/wp-content/uploads/2019/12/191119_OB_Umweltdezernentin_Darmstadt.pdf

Træer i Bamberg og Hallstadt i strålingsfeltet på 65 mobiltelefonbasestationer Eksempler fra en dokumentation om 700 træer (2006-2016)

https://kompetenzinitiative.com/wp-content/uploads/2019/08/Trees-in-Bamberg-and-Hallstadt-Documentation-2006-2016.pdf

Med 5G vil byer og forstæder mærke varmen

Citeret fra Sydney Byrådets indsendelse til den seneste australske 5G undersøgelse:
“Vi ved for eksempel, at 5G millimeter bølge radiospektret er negativt påvirket af træer og andre fysiske aktiver, og det tilføjer en afgørende grund til i fællesskab at træffe beslutning om cellehøjder og steder,. Vi vil ikke være villige til at ofre træer til fordel for netværkets ydeevne. På samme måde er vi nødt til at overveje de æstetiske og fysiske virkninger af en potentielt stor mængde fysisk infrastruktur, som kun er baseret på netværkets ydeevne. Vi skal finde bæredygtige måder at opnå brugen af teknologi på, og det kan vi kun gøre, hvis vi er en aktiv del af beslutningsprocessen i vores by.”
https://www.emfacts.com/2020/03/with-5g-cities-and-suburbs-will-feel-the-heat/

Please follow and like us:
close

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.