Videnskabelig forskning og undersøgelser vedr. effekter på planter og træer

Se mere her
Stråling og konsekvenserne på dyr og planter
https://nejtil5g.dk/straaling-og-konsekvenserne-paa-dyr-og-planter/
Opkald til alle miljøforkæmpere! Den hidtil vigtigste peer reviewed artikel om miljøeffekter af trådløs radiofrekvent stråling.
https://nejtil5g.dk/dyrelivet/opkald-til-alle-miljoeforkaempere/
Mere om planter og flere links:
Træskader og stråling fra mobilmaster:
https://nejtil5g.dk/traeskader-og-straaling-fra-mobilmaster/

Indhold:

Planters elektromagnetiske følsomhed
– Elektromagnetiske felter påvirker træ- og plantevækst
– Planter og dyrs elektromagnetisk følsomhed – en litteraturgennemgang
– Dr. Arno Thielens rapport til STOA: Miljøpåvirkninger af 5G (her specifikt vedr. planter)
En observationsguide
Konkrete observationer af Dr. Cornelia Waldmann-Selsam
Med 5G vil byer og forstæder mærke varmen
Flere links

Planters elektromagnetiske følsomhed

Elektromagnetiske felter påvirker træ- og plantevækst

Elektromagnetiske frekvenser (EMF) har vist sig at ændre vækst og udvikling af planter. Undersøgelser af trådløse EMF-frekvenser har fundet fysiologiske og morfologiske ændringer, øget dannelse af mikrokerner, ændret vækst såvel som ugunstige celleegenskaber såsom tyndere cellevægge og mindre mitokondrier. Elektromagnetisk eksponering resulterer i biokemiske ændringer. Forskning viser, at planter opfatter og reagerer på elektromagnetiske felter og er en god model til at studere de biologiske virkninger af eksponering.
Fra linket her finder du videre til forskellige forskningsrapporter:
https://ehtrust.org/electromagnetic-fields-impact-tree-plant-growth/

Planter og dyrs elektromagnetisk følsomhed – en litteraturgennemgang

Dyrs elektromagnetiske følsomhed har været kendt længe:
Dyrs følsomhed over for elektromagnetisk eksponering har været kendt lige så længe som menneskers elektromagnetiske følsomhed. De biologiske virkninger af den elektriske ål var kendt i oldtiden. Fra det 17. århundrede studerede videnskabsmænd, hvordan elektricitet og magnetisme påvirkede både dyr og mennesker. Mange moderne undersøgelser er afhængige af dyre- eller planteforskning for at etablere biologiske veje, før de går videre til menneskelige undersøgelser for at verificere effekter på lavt niveau af elektromagnetisk eksponering.

Dyr og planter oplever ikke elektrofobi:
En stor fordel ved dyre- og plantestudier er, at der ikke er sandsynlighed for forveksling mellem reel elektromagnetisk følsomhed og psykologisk elektrofobi. Dyr og planter kan nemlig ikke betinges af en kognitiv, i modsætning til en adfærdsmæssigt betinget frygt, og kan derfor ikke lide af en ‘ Nocebo’-effekt. Undersøgelser viser dog , at ‘Nocebo’-effekten ikke er en del af den virkelige menneskelige elektromagnetiske følsomhed.

Forestående katastrofe
Adskillige undersøgelser tyder nu på en forestående katastrofe for alt dyreliv fra menneskeskabt elektromagnetisk forurening. Eksperter antyder, at de første tegn allerede er synlige, og at det vil være af en størrelsesorden svært for nogen at forestille sig.

5G kan være særligt skadeligt for insekter. 5G-stråling vil trænge mindst 1 mm igennem; forholdsmæssigt vil dette påvirke mange insekter meget mere end større dyr. Det kan også være ødelæggende for mange planter, som også har mange vigtige væv og systemer inden for 1 mm fra overfladen.

Planters elektromagnetiske følsomhed
Planters elektromagnetiske følsomhed er nu veletableret. Det bruges i mange aspekter af havebrug og landbrug. Da mange biologiske elektromagnetiske effekter har ‘vinduer’ eller bånd af virkninger, og disse effekter kan være modsatte af virkningerne af andre ‘vinduer’, er det nødvendigt at omhyggeligt anvende den passende frekvens.

Et skoleeksperiment om vækst af karse under WIFi og ikke-WiFi-forhold blev international nyhed

Stigningen i svampe- og virusangreb på forskellige træarter har været forbundet med nedsat immunforsvar på grund af menneskeskabt elektromagnetisk forurening, hvilket også har reduceret anthocyaninproduktionen.

Træer nær mobiltelefontårne viser øget sygdom, der starter på den side, der er tættest på tårnet. Ifølge eksperter bør mobilmaster forbydes på grund af den skade, de forårsager på nærliggende træer.

Virkningerne er specifikke for plantetyper, dele af planter og eksponeringer. Wi-Fi kan være særligt skadeligt for nogle planter.

Cirka 90% af undersøgelserne af mobiltelefonstråling på planter viser fysiologiske ændringer:

Planters miljøfølsomhed, hukommelse og kognitiv kontrol:
Planter udviser en evne til at lære adfærd via følsomhed over for elektromagnetiske og andre miljøfaktorer, uden at de har et dyrs nervesystem. Det tyder på, at veje som calciumbaseret regulering kan omfatte hukommelse og drive kognitive processer baseret på en række stressfølsomheder. På samme måde som mennesker viser ikke alle planter denne tillærte adfærd ved association, med omkring 60 %, der reagerer og 40 %, der ikke reagerer. Plantens metaboliske tilstand og elektromagnetiske signaler fra synligt lys er også signifikante, hvor indlært adfærd forekommer i henhold til den indre døgnrytme hovedsageligt på subjektivt døgn. Epigenetiske mekanismer hjælper med transkriptionel regulering til at opbygge systemisk erhvervet resistens på fjerne steder.

Kilde:
https://www.electrosensitivity.co/plants-and-animals.html

Karseprojektet

Forsøg med karse i en 9. klasse i 2013 vakte international opsigt.
Tag 12 gange 400 karsefrø og fordel dem i 12 bakker. Derefter placeres seks bakker i to rum med samme temperatur. Giv bakkerne samme mængde vand og sol over 12 dage, og husk så lige til slut at udsætte halvdelen af dem for mobilstråling.

Det er opskriften på et biologiforsøg som vagte international opsigt blandt både biologer og strålingseksperter. Bag forsøget stod fem piger fra 9.b på Hjallerup Skole i Nordjylland, og det hele startede med at de havde svært ved at koncentrere sig i timen:

Vi synes alle sammen, vi havde oplevet at have koncentrationsproblemer i skolen, hvis vi havde sovet med mobilen ved siden af hovedet, og nogle gange også oplevet at have svært ved at sove, forklarer Lea Nielsen, der er en af de fem forskerspirer. (1)

Forsøget
Skolen havde ikke udstyret til at teste virkningen af mobilstråling på dem selv, men det var nok i virkeligheden meget godt. Derfor måtte pigerne finde et alternativ. Og svaret blev karsefrø.
Seks bakker frø blev sat ind i et rum uden stråling, og seks bakker blev sat ind i et andet rum ved siden af to routere. Sådan en skulle ifølge pigernes projekt udsende cirka samme type stråling som en helt almindelig mobil.

Så var det ellers bare at vente 12 dage, observere, måle, veje og tage billeder undervejs. Og resultatet talte sit tydelig sprog for gruppen: Karsefrøene ved siden af routeren var slet ikke vokset, og nogle af dem var endda muterede eller døde.

Det er virkelig skræmmende, at der er så stor påvirkning, så vi blev også selv meget mærket af resultatet, fortæller Lea Nielsen.

Reaktionerne
Forsøget sikrede pigerne en finaleplads i konkurrencen “Unge Forskere”, men det var kun begyndelsen. Forskere fra både England, Holland og Sverige har sidenhen udvist stor interesse for pigernes projekt.

En af dem er Olle Johansson, professor ved Karolinska Instituttet i Stockholm, og han er meget imponeret. Han vil nu gentage forsøget med en belgisk forskningskollega, professor Marie-Claire Cammaert ved Université libre de Bruxelles, for forsøget er ifølge ham helt genialt:

Pigerne har indenfor rammerne af deres viden og kunnen gennemført og udarbejdet et meget elegant stykke arbejde. Det væld af detaljer og nøjagtighed er eksemplarisk, valget af den rigtige karse er meget intelligent, og jeg kunne blive ved,” siger han.

Den canadiske fysik/kemilærer, Larry Oberg har lavet et lignende forsøg. Han brugte ikke karsefrø, men grønne linsefrø. Canadieren valgte at udsætte frøene for henholdsvis mobilstråling, router-stråling og ingen stråling. Efter en uge var konklusionen klar: Mobil-spirerne blev flotte og grønne, præcis som de spirer, der ikke havde fået stråling. Og med router-spirerne skete det samme, som de danske elever oplevede: Ingenting. De hverken spirede eller udviklede sig i den retning.

DR’s antipanik knap
Men forsøget bør ikke få folk til at gå i strålingspanik. DR opsøgte såkaldte eksperter for at få bekræftet at der ingen fare er på færde. (2) Den ene ekspert var Christoffer Johansen, daværende eneste ekspert i EMF stråling i Sundhedsstyrelsen. Han er siden blevet kørt i stilling i i samtlige statsstøttede medier, når stråling skulle frikendes. At hans egen forskning – den danske kohorte undersøgelse – er blevet støttet af teleindustrien, kritiseret af den internationale forskerverden for uhæderlighed m.m. taler vi så ikke om. Om de øvrige såkaldte eksperter kan du læse om her.

Karseforsøget er blevet gentaget
Cammaerts og Johansson påpeger, at deres forskningsprojekt er en forundersøgelse. Det skal gentages med frø af forskellige plantearter og i forskellige, uafhængige laboratorier. Derudover bør forskningen gå mere grundigt ind i celleniveauet og fysiologisk for at forstå, hvordan stråling påvirker frøene. Det kan i øvrigt tilføjes, at en række andre undersøgelser finder, at flere typer elektromagnetisk påvirkning – især mobilstråling – kan være negativ for plantespiring, vækst og sundhed.
Effect of man-made electromagnetic fields on common Brassicaceae Lepidium sativum (cress d’Alinois) seed germination: a preliminary replication study.‘ Prof. Olle Johansson, Karolinska Instituttet i Stockholm og prof. Marie-Claire Cammaert, Université libre de Bruxelles.(2015)
https://pdfs.semanticscholar.org/4189/27153235a967fda3c54b02f7eca2aa4dc0a5.pdf
Du finder en gennemgang af forskningsprojektet i denne norske artikel, med diverse links:
Danske skolepiger havde ret: Mobiltelefonstråling hæmmer frøspiring – Sundhedsmagasinet Science and Reason (vof.no)

Effect of Wi-Fi radiation on seed germination and plant growth – experiment. Pavol Liptai
Technical University of Kosice, Slovakiet et al. (2017)
https://www.researchgate.net/publication/313726390_Effect_of_Wi-Fi_radiation_on_seed_germination_and_plant_growth_-_experiment

Kilder:
1) https://www.dr.dk/nyheder/indland/karseforsoeg-er-lavet-foer-med-samme-resultat
2) https://www.dr.dk/nyheder/indland/forskere-ingen-grund-til-straalepanik

STOA: 5G’s sundhedseffekter og miljøpåvirkninger

Den 31. maj 2021 mødtes Europa-Parlamentets panel for fremtiden for videnskab og teknologi (STOA) for at høre en præsentation af to undersøgelser, man havde bestilt om 5G’s sundhedseffekter og miljøpåvirkninger henholdsvis udarbejdet af Dr. Fiorella Belpoggi fra Ramazzini Institute i Italien og Dr. Arno Thielens fra Gent University i Belgien.
Links samt resume kan findes her:
https://www.saferemr.com/2020/12/european-parliament-workshop-on-5g.html

Dr. Arno Thielens rapport til STOA: Miljøpåvirkninger af 5G

Et litteraturstudie af effekterne af radiofrekvent elektromagnetisk felteksponering af ikke-humane hvirveldyr, hvirvelløse dyr og planter. Her trækkes dog kun det, der omhandler planter og svampe frem.
Dr. Arno Thielens er lektor og FWO-postdoktor ved Ghent University, Belgien.

Resultater
Dielektrisk opvarmning på grund af RF-EMF eksponering af biologisk væv er vist i alle kategorier. Denne opvarmning forårsager indre temperaturstigninger i organismer eller celler, hvilket igen har biologiske virkninger såsom en termoregulerende reaktion. Dette indebærer, at der altid er et niveau af RF-EMF effekttæthed, der vil forårsage biologiske effekter, kaldet termiske effekter. Afkoblingseffekter forårsaget af forhøjede temperaturer og tilstedeværelsen af RF-EMF’er i biologisk væv er vigtige problemer i dette studiefelt. Mange undersøgelser fokuserer på at påvise (fraværet af) ikke-termiske effekter. Det er effekter, der er forårsaget af RF-EMF-eksponering, men som ikke er forbundet med ændringer i temperaturen. En lang række andre effekter af RF-EMF-eksponering er undersøgt. Der er dog ingen effekt, bortset fra dielektrisk opvarmning, som er undersøgt i alle seks kategorier.

Ved lavere frekvensområde (0,45-6 GHz): Planter og svampe
Dielektrisk opvarmning af planter er vist i det lavere frekvensområde. Denne opvarmning kan have gavnlige virkninger, men vil også inducere plantedødelighed på et vist niveau. Ved lavere niveauer af RF-EMF-eksponering viser litteraturen om planter og svampe modstridende resultater og er plaget af eksperimentelle mangler. Antallet af undersøgelser og planter, der er undersøgt, især for svampe, er begrænset i forhold til de undersøgelser, der fokuserer på dyr. Mere forskning på dette område er nødvendig og bør fokusere på en højere kvalitet af ueksponerede kontrol- og falske kontrolgrupper, temperatur- og eksponeringsovervågning og dosimetri.

Højere frekvensområde (6 til 300 GHz): Planter og svampe
Litteraturen om svampe og planter i det højere frekvensområde er meget begrænset, og der kan ikke drages nogen konklusioner udover eksistensen af dielektrisk opvarmning på nuværende tidspunkt. Det er nødvendigt at udføre yderligere forskning på dette område.
Hele rapporten findes her:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690021/EPRS_STU(2021)690021_EN.pdf

En observationsguide

(Illustration hentet fra BERNATZKY 1994)

Den lille guide

“Skader på træer på grund af stråling fra mobile master – en observationsguide” – giver start hjælp til alle, der vil kæmpe for et sundere miljø: Uden planter og træer, ingen mennesker.
Når træer bliver beskadigede af den stråling, vi omgiver os med, kan vi med sikkerhed antage, at andet liv også bliver skadet – for eksempel mennesker.
Lær, hvad du skal kigge efter, og kig dig rundt i byrummet! Du vil blive forbløffet over hvor kort tid det tager, før du ser på træerne omkring dig med nye øjne. Metoden er enkel og præcis – og observationer kan være ret foruroligende: det er mange skader, der kan findes.
Når du har tilstrækkelig med dokumentation, kan du underrette de lokale aviser og politikere om, at det nu er tid til at starte med skadebegrænsningen!
Kilde:
https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2017/09/breunig-2017_observasjonsveiledning-v2-01_norsk.pdf
Grundig dokumentation for skadevirkninger på træer:
https://nejtil5g.dk/traeskader-og-straaling-fra-mobilmaster/

Konkrete observationer af Dr. Cornelia Waldmann-Selsam

Brev til overborgmesteren i Darmstadt

Betragtningerne indgår i et brev som Dr. Cornelia Waldmann-Selsam sendte til den daværende overborgmester J. Partsch i Darmstadt, i det sydlige Tyskland, på foranledning af at hun den 12. oktober 2019 var i Darmstadt for en rundvisning (slot – Mathildenhöhe – Hofgut Oberfeld) med borgere. Før denne tur besøgte hun Platz der Deutschen Unity, Rheinstrasse, Pupinweg, T-Online Allee, Hilpertstrasse, Am Kavalleriesand, Haardtring og Berliner Allee, hvor hun observerede et stort antal beskadigede træer. Hun skriver:

“I oktober 1999 arrangerede WHO, ICNIRP og Federal Office for Radiation Protection (BfS) en international konference om emnet “Effects of Electromagnetic Fields on our Living Environment”. M. H. Repacholi, leder af WHO EMF-projektet, begrundede, at det haster med forskning:

”Disse markers indflydelse på planter, dyr, fugle og andre levende organismer er ikke blevet grundigt undersøgt. Med negative miljøpåvirkninger, der i sidste ende påvirker menneskers liv, er det svært at forstå, hvorfor der ikke er blevet gjort mere arbejde. Der er mange spørgsmål, der skal stilles…det ser ud til, at forskningen bør fokusere på langtidseffekterne af lav EMF-eksponering, som næsten ingen information er tilgængelig om. Specifikke spørgsmål, der skal behandles, omfatter:…EMF-effekter på afgrøder i landbruget og på træer.”

Det er fuldstændig uforståeligt, at hverken ministerier og fagmyndigheder eller videnskabsmænd efterkom denne presserende anmodning.

Selv efter Dr.-Ing. Dipl.-Phys. Volker Schorpp præsenterede indikationer for en årsagssammenhæng mellem træskader og kronisk højfrekvent eksponering ved en teknisk diskussion ved BfS den 2. august 2006, blev ingen forskning iværksat. http://www.puls-schlag.org/download/Schorpp-BfS-02-08-2006.pdf

Den 13. november 2007, svarer Dr. Dehos, BfS, adspurgt af Bamberg Appeal Doctors’ Initiative følgende: “Indtil videre er der ingen klare videnskabelige indikationer af de mulige effekter af højfrekvente felter på planter. Derfor prioriterer jeg heller ikke dette spørgsmål.”
Denne udtalelse er forkert. Det er i modstrid med otte årtiers videnskabelige forfatterskab og WHO’s opfordring på mødet i 1999.
http://kompetenzinitiative.net/KIT/KIT/mobilfunk-risks-plants-environment-electromagnetic-fields/

I august 2016 blev undersøgelsen “Radiofrekvensstråling skader områder omkring mobiltelefonbasestationer” offentliggjort i Science of the Total Environment, et anerkendt tidsskrift:
https://www.researchgate.net/publication/306435017_Radiofrequency_radiation_injures_trees_around_mobile_phone_base_stations

Den 12. oktober 2016 informerede jeg den føderale miljøminister Dr. B. Hendricks i om resultaterne af vores undersøgelse af ensidige træskader. Ministeriet gjorde intet.

Den 7. november 2019 kunne jeg præsentere vores træundersøgelse på den internationale workshop: “Environmental effects of electric, magnetic and electromagnetic fields: Flora and fauna” af BfS i en kort præsentation. Det gjorde jeg ved at bruge eksempler fra undersøgelsen – suppleret med aktuelle eksempler fra forskellige byer, herunder Darmstadt (bilag).”

Brevet med fyldig billeddokumentation herunder samt før og nu billeder finder du her:
https://www.risiko-5g-ig.info/wp-content/uploads/2019/12/191119_OB_Umweltdezernentin_Darmstadt.pdf

Træer i Bamberg og Hallstadt i strålingsfeltet på 65 mobiltelefonbasestationer Eksempler fra en dokumentation om 700 træer (2006-2016)

https://kompetenzinitiative.com/wp-content/uploads/2019/08/Trees-in-Bamberg-and-Hallstadt-Documentation-2006-2016.pdf

Gennemgang af Dr. Waldmann-Selsams 104-sider rigt illustrerede præsentation om træskader fra mobilmaster:
https://nejtil5g.dk/traeskader-og-straaling-fra-mobilmaster/

Med 5G vil byer og forstæder mærke varmen

Sydneys byråd
Citat fra Sydneys byråds indlæg til den nylige australske 5G-undersøgelse:
“Vi ved for eksempel, at 5G millimeter bølge radiospektret er negativt påvirket af træer og andre fysiske aktiver, og det tilføjer en afgørende grund til i fællesskab at træffe beslutning om cellehøjder og steder,. Vi vil ikke være villige til at ofre træer til fordel for netværkets ydeevne. På samme måde er vi nødt til at overveje de æstetiske og fysiske virkninger af en potentielt stor mængde fysisk infrastruktur, som kun er baseret på netværkets ydeevne. Vi skal finde bæredygtige måder at opnå brugen af teknologi på, og det kan vi kun gøre, hvis vi er en aktiv del af beslutningsprocessen i vores by.”
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House/Communications/5G/Submissions
Det fulde dokument (nr. 310) fra Sydneys byråd findes her:
https://www.aph.gov.au/DocumentStore.ashx?id=77722b39-1e59-4821-8055-a0548b33cea8&subId=673078

Problemet med træer er ikke undgået Telstras opmærksomhed
“Telstra finansierer også forskning i, om unikke australske forhindringer – inklusive flora – vil forstyrre 5G-signaler, som optager en højere frekvens og ikke rejser så langt som andre mobilsignaler. “Noget, der ser ud til at være unikt for Australien, og vi fandt med tidligere standarder, er, hvordan gumtrees påvirker disse radiosignaler og den måde, de kommer fra radiotårnet til slutbrugeren,” udtalte Mike Wright, Telstras administrerende direktør.
https://www.smh.com.au/business/telstra-pushes-for-5g-that-works-in-australia-20170109-gto0gz.html
Se mere her:
https://www.reddit.com/r/environment/comments/ay01s6/link_between_tree_felling_and_5g_networks/
Kilder:
https://www.emfacts.com/2020/03/with-5g-cities-and-suburbs-will-feel-the-heat/

Flere links:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.