Videnskabelig forskning og undersøgelser vedr. effekter på dyrelivet

Artikler

Car ‘splatometer’ tests reveal huge decline in number of insects
Research shows abundance at sites in Europe has plunged by up to 80% in two decades. 12.februar 2020
https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/12/car-splatometer-tests-reveal-huge-decline-number-insects

Våkn opp, biologer!
Det er på tide at landets biologer våkner opp og orienterer seg om effekter av trådløse kommunikasjonssystemer og annen ikke-ioniserende stråling. Konsekvenser av mobilstråling på plante- og dyreliv og menneskers fysiologi og helse er temaet så godt som ingen prater om, få kan noe om og mektige kommersielle interesser ønsker at vi ikke skal sette på dagsorden … men som angår absolutt alle.
Af Iver Mysterud i Biologi nr. 3-4 2019.
Iver Mysteru er Dr.philos. i biologi (UiO, 2005), faglitterær forfatter og fagredaktør i Helsemagasinet VOF (www.vof.no) iver@vof.no
https://www.folkets-stralevern.no/wp-content/uploads/2020/01/Mysterud-Biolog-2019-vakn-opp-biologer.pdf

Insektdød varsler et ’økologisk Armageddon’ – også i Danmark. Information 21. oktober 2017. https://www.information.dk/udland/2017/10/insektdoed-varsler-oekologisk-armageddon-ogsaa-danmark?vwo_exp_badges=|32

80% af vores insekter er forsvundet
https://gylle.dk/hvor-er-alle-insekterne-blevet-af/
I modsætning til mennesker får fugle, der er EHS ramte, ikke antidepressiver mod angst. I stedet angriber de mennesker. Se artiklen herunder. I Massachusetts, Minnesota, Britisk Columbia, Montana, Colorado og Illinois dykker rødvinger, krager, høge og vilde kalkuner og hakker mennesker i hovedet.

Proving Hitchcock Right, Bird Attacks Are Turning Violent This Summer. Red-winged blackbirds and other species are stepping up divebombing attacks on humans. The Wall Street Journal. 15. juli 2019
https://www.wsj.com/articles/proving-hitchcock-right-the-birds-are-turning-violent-this-summer-11563201968?mod=flipboard

Videnskabelige referencer

Vælg mellem 5G eller insekter? Vi får ikke begge dele.
https://einarflydal.com/2019/03/01/30286/

Nightcap National Park. Report for the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Report detailing the exodus of species from the Mt. Nardi area of the Nightcap National Park World Heritage Area during a 15-year period (2000-2015.)
http://emraware.com/Documents/Mt%20Nardi%20Wildlife%20Report%20to%20UNESCO.pdf

153 peer-viewed studies or articles reporting significant effects from EMF exposures on wildlife.
https://www.emfresearch.com/emf-wildlife/
Listen herunder er blot et lille udvalg af studier af de biologiske effekter fra RF stråling, idet der findes en lang række studier, som viser effekter på celleniveau, især DNA skader og oxidativt stress, samt dyreforsøg. Studierne her er udvalgt som eksempler, fordi de direkte undersøger effekterne på insekter og den vilde fauna.
Ligeledes har EU forskningsprojektet EKLIPSE, fokuseret på studier af den vilde fauna og flora. Der er relativt få studier af den vilde fauna og flora. Imidlertid understøtter studier på laboratoriedyr, cellestudier, og befolkningsstudier de fund som er gjort på den vilde fauna.
The impacts of artificial Electromagnetic Radiation on wildlife (flora and fauna). Report of the web conference:
http://www.eklipse-mechanism.eu/documents/15803/0/EMR-WebConferenceReport_FINAL_27042018.pdf/b5117399-2231-473e-b25c-ee24e6b78342
The impacts of artificial Electromagnetic Radiation on wildlife (flora and fauna). Current knowledge overview: a background document to the web conference:
http://www.eklipse-mechanism.eu/documents/15803/0/EMR-KnowledgeOverviewReport_FINAL_27042018.pdf/1326791c-f39f-453c-8115-0d1c9d0ec942
Øvrige rapporter se her: http://www.eklipse-mechanism.eu/eklipse_outputs_reports

Bees, Butterflies and Wildlife: Research on Electromagnetic Fields and the Environment
Elektromagnetiske felter fra kraftledninger, mobiltelefoner, celle tårne og trådløs påvirker fuglene, bier, dyrelivet og vores miljø. Artiklen giver eksempler på den kritiske forskning, der er findes om dette spørgsmål.
https://ehtrust.org/science/bees-butterflies-wildlife-research-electromagnetic-fields-environment/

A 2018 Horizon Scan of Emerging Issues for Global Conservation and Biological Diversity
Et internationalt panel af miljøforskere har i 2018 medregnet skader på miljøet fra radiofrekvent elektromagnetisk stråling i sin årlige liste over de 15 vigtigste miljøproblemer. Panelet finansieres af Det Britiske Forskningsråd for Miljømæssige Anliggender og Royal Society for Beskyttelse af Fugle.
https://www.cell.com/trends/ecology-evolution/fulltext/S0169-5347(17)30289-6#secsect0010

Thielenset et al.: Exposure of Insects to Radio-Frequency Electromagnetic Fields from 2 to 120 GHz. Scientific Reports 2018, 8:3924.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5834628/

Birds, bees and mankind: Destroying the nature by electrosmog. Editor: Ulrich Wahncke. Rapport 2009.
www.naturalscience.org/publications/brochure-bees-birds-mankind-destroying-nature-electrosmog/

Balmori A. Electromagnetic pollution from phone masts. Effects on wildlife.Pathophysiology.2009:191-9. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19264463

Balmori A. Anthropogenic radiofrequency electromagnetic fields as an emerging threat to wildlife orientation. Sci Total Environ. 2015:58-60. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25747364

Hallmann CA, Sorg M, Jongejans E, Siepel H, Hofland N, Schwan H, et al. (2017). More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas:
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809

Se også dette indlæg fra konferencen den 4. maj på Christianborg.
Seniorforsker fra DTU; Ph.d., vet. Vibeke Frøkjær Jensen (DK) talks about present science findings, showing a 90% mortality and transmutations in tadpoles, birds and bees getting disoriented from cellphone mast radiation. Since 1989 there has been seen a 75% drop in pollinating insects which is an actual threat towards our very existance since the pollination is needed for crops and fruits to develop.
https://youtu.be/Y_X78B8zB-o

I foredraget henviser Vibeke Frøkjær bl.a. til Natura 2000, Danmarks Miljøportal:
https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
og sammenligner med Mastedatabasen:
https://www.mastedatabasen.dk/viskort/PageMap.aspx
Se også:
https://biodiversity.europa.eu/countries/nature-directives/denmark

Science: Plant and Animal Electromagnetic Sensitivity
Oversigt over forskning på området.

Elektromagnetisk følsomhed hos dyr har været kendt længe:
Dyrs følsomhed over for elektromagnetisk eksponering har været kendt så længe menneskelig elektromagnetisk følsomhed. De biologiske effekter af den elektriske ål var kendt i gamle tider. Fra 1600-tallet studerede forskere, hvordan elektricitet og magnetisme påvirkede både dyr og mennesker. Mange moderne undersøgelser er afhængige af dyre- eller planteforskning for at etablere biologiske veje, inden de går videre til humane undersøgelser for at verificere effekter af elektromagnetisk eksponering på lavt niveau.
Dyr og planter oplever ikke elektrofobi:
En stor fordel ved dyre- og plantestudier er, at der ikke er nogen sandsynlighed for forveksling mellem reel elektromagnetisk følsomhed og psykologisk elektrofobi, da dyr og planter ikke kan konditioneres af en kognitiv i modsætning til en adfærdsmæssigt betinget frygt og derfor ikke kan lide af en ‘ Nocebo-effekt, selvom undersøgelser alligevel viser, at ‘Nocebo’-effekten ikke er en del af den reelle menneskelige elektromagnetiske følsomhed.
Forestående katastrofe:
Flere undersøgelser tyder nu på en forestående katastrofe for alt dyreliv på grund af menneskeskabt elektromagnetisk forurening. Eksperter antyder, at de første tegn allerede er synlige, og at det vil være af en svær styrke for nogen at forestille sig.
5G kan være særlig skadelig for insekter. 5G-stråling trænger igennem mindst 1 mm; forholdsmæssigt vil dette påvirke mange insekter meget mere end større dyr. Det kan også være ødelæggende for mange planter, der også har mange nøglevæv og systemer inden for 1 mm fra overfladen.
https://www.electrosensitivity.co/plants-and-animals.html

Køer

Prevalence of nuclear cataract in Swiss veal calves and its possible association with mobile telephone antenna base stations. Oktober 2009.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19780007

Insekter, bier og myrer

5G antennas warms Insects. 13. maj 2019.
”Undersøgelser har vist, at de frekvenser, der bruges af 5G, øger insekters kropstemperatur. Dette fænomen blev ikke observeret med 4G eller Wi-Fi. ”
http://emrabc.ca/?p=15174

More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. (63 naturbeskyttelsesområder i Tyskland). Caspar A. Hallmann et al. 18. oktober 2017.
“Vores analyse estimerer en sæsonbetonet tilbagegang på 76% og en sommer nedgang på 82% i den flyvende insektbiomasse i løbet af de 27 år undersøgelsen har løbet. Vi viser, at denne tilbagegang er synlig uanset naturtype, samt at ændringer i vejr, arealanvendelse og habitategenskaber ikke kan forklare dette samlede fald.”
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809

Se også artiklen fra The Guardian:
https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/18/warning-of-ecological-armageddon-after-dramatic-plunge-in-insect-numbers

Det vakte berettiget opsigt, da tyske forskere i 2017 rapporterede en
dramatisk nedgang i biomassen for fl yvende insekter i naturområder
over en 27 års periode. Men hvad fortæller denne undersøgelse
egentlig om insekternes tilbagegang?
https://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/nr-3/AN3-2019-er-insketerne-ved-at-forsvinde.pdf

FranciscoSánchez-Bayo og Kris A.G.Wyckhuys: Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers. April 2019.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320718313636

Cammaerts MC, Johansson O. Ants can be used as bio-indicators to reveal biological effects of electromagnetic waves from some wireless apparatus. Electromagn Biol Med. 2014 Dec;33(4):282-8. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23977878

Cammaerts MC, De Doncker P, Patris X, Bellens F, Rachidi Z, Cammaerts D. GSM 900 MHz radiation inhibits ants’ association between food sites and encountered cues. Electromagn Biol Med. 2012:151-65. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22268919

Cammaerts MC, Rachidi Z, Bellens F, De Doncker P. Food collection and response to pheromones in an ant species exposed to electromagnetic radiation. Electromagn Biol Med. 2013:315-32. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23320633

Exposure of Insects to Radio-Frequency Electromagnetic Fields from 2 to 120 GHz. 2. marts 2018.
“Fremtidige bølgelængder for de elektromagnetiske felter, der benyttes til de trådløse telekommunikationssystemer, vil falde og blive sammenfaldende med kropsstørrelsen på insekter, og derfor må absorptionen af elektromagnetiske stråler i insekter forventes at stige.”
https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-3

Bier

Published Research On The Adverse Effect Of Wireless Technology And Electromagnetic Radiation On Bees
https://ehtrust.org/published-research-adverse-effect-wireless-technology-electromagnetic-radiation-bees/

Odemer R, Odemer F. Effects of radiofrequency electromagnetic radiation (RF-EMF) on honey bee queen development and mating success. Sci Total Environ.2019:553-562.
https://sharedoc.us/view-doc.html?utm_source=effects-of-radiofrequency-electromagnetic-radiation-rf-emf-on-honey-bee-queen-development-and-mating-success

Kumar NR, Sangwan S, Badotra P. Exposure to cell phone radiations produces biochemical changes in worker honey bees. Toxicol Int. 2011:70-2. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21430927

Ruzicka.F.: Schäden durch Elektrosmog. Artikel i Bienenwelt, 2003; 10: siderne 34-35. Ser her.

Fugle, padder og krybdyr

Menneskeskabt elektronik slår fugletræk ud af kurs
Et fugleforsøg, der gik skævt, har givet forskere foruroligende indsigt i den skadelige påvirkning fra bredbåndsstøj i byområder. Fugletræk bliver slået ud af kurs, men hvad er konsekvensen for menneskers sundhed? 19. september 2014
https://natgeo.dk/dyr/fugle/menneskeskabt-elektronik-slaar-fugletraek-ud-af-kurs

Svenja Engels, Nils-Lasse Schneider, Nele Lefeldt, Christine Maira Hein, Manuela Zapka, Andreas Michalik, Dana Elbers, Achim Kittel, P. J. Hore & Henrik Mouritsen. Anthropogenic electromagnetic noise disrupts magnetic compass orientation in a migratory bird. 2014
https://www.nature.com/articles/nature13290

Tsybulin O, Sidorik E, Kyrylenko S, Henshel D, Yakymenko I. GSM 900 MHz microwave radiation affects embryo development of Japanese quails. Electromagn. Biol Med. 2012 Mar;31(1):7586.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22268787

Tsybulin O, Sidorik E, Brieieva O, Buchynska L, Kyrylenko S, Henshel D, Yakymenko I. GSM 900 MHz cellular phone radiation can either stimulate or depress early embryogenesis in Japanese quails depending on the duration of exposure. Int J Radiat Biol. 2013 Sep;89(9):756-63. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23578013

Burlaka A, Tsybulin O, Sidorik E, Lukin S, Polishuk V, Tsehmistrenko S,Yakymenko I. Overproduction of free radical species in embryonal cells exposed to low intensity radiofrequency radiation. Exp Oncol. 2013 Sep;35(3):219-25.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24084462

Balmori A, Hallberg O. The urban decline of the house sparrow (Passer domesticus): a possible link with electromagnetic radiation. Electromagn Biol Med. 2007:141-51.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17613041

Everaert J, Bauwens D. A possible effect of electromagnetic radiation from mobile phone base stations on the number of breeding house sparrows (Passer domesticus). Artikel i Electromagn Biol Med. 2007:63-72.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17454083

Balmori A. Mobile phone mast effects on common frog (Rana temporaria) tadpoles: the city turned into a laboratory. Electromagn Biol Med. 2010 :31-5.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20560769

Mina D, Sagonas K, Fragopoulou AF, et al. Immune responses of a wall lizard to whole-body exposure to radiofrequency electromagnetic radiation. Int J Radiat Biol.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26853383

Balmori A. Possible Effects of Electromagnetic Fields from Phone Masts on a Population of White Stork (Ciconia ciconia). Electromagnetic Biology and Medicine, 24: 109–119, 2005. ISSN 1536-8378
https://www.researchgate.net/publication/228379175_Possible_Effects_of_Electromagnetic_Fields_from_Phone_Masts_on_a_Population_of_White_Stork_Ciconia_ciconia

Bananfluer

Margaritis LH, Manta AK, Kokkaliaris KD,et al.. Drosophila oogenesis as a bio-marker responding to EMF sources. Electromagn Biol Med. 2014 Sep;33(3):165-89.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23915130

Manta AK, Papadopoulou D, Polyzos AP, et al. Mobile-phone radiation-induced perturbation of gene-expression profiling, redox equilibrium and sporadic-apoptosis control in the ovary of Drosophila melanogaster. Fly (Austin). 2017 Apr 3;11(2):75-95.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27960592

Sagioglou NE, Manta AK, Giannarakis IK, et al. Apoptotic cell death during Drosophila oogenesis is differentially increased by electromagnetic radiation depending on modulation, intensity and duration of exposure. Electromagn Biol Med. 2016;35(1):40-53. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25333897

Panagopoulos DJ, Chavdoula ED, Karabarbounis A. Margaritis LH. Comparison of bioactivity between GSM 900 MHz and DCS 1800 MHz mobile telephony radiation. Electromagn Biol Med. 2007;26(1):33-44. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17454081

Nezis IP, Stravopodis DJ, Papassideri I, et al. Dynamics of apoptosis in the ovarian follicle cells during the late stages of Drosophila oogenesis. Cell Tissue Res. 2002 Mar;307(3):401-9.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11904777

Panagopoulos DJ, Margaritis LH. The effect of exposure duration on the biological activity of mobile telephony radiation. Mutat Res. 2010 Jun 17;699(1-2):17-22.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20399887

Panagopoulos DJ. Effect of microwave exposure on the ovarian development of Drosophila melanogaster. Cell Biochem Biophys. 2012 Jun;63(2):121-32.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22367734

Please follow and like us: