SMART OCEAN: TEKNOLOGIENS INDVIRKNING PÅ LIVET I HAVET

Teknologirevolutionen har nu udvidet sig til havet i form af Internet of Underwater Things (IoUT), også kendt som et Smart Ocean. Der er planer om, at havet skal blive en integreret del af et verdensomspændende netværk af “smarte” sammenkoblede infrastrukturer og objekter, der vil komplementere satellitter i rummet, og 4G/5G-celletårne og paraboler på land. Penge bliver hældt ind i forskningen og udviklingen af nye applikationer og infrastruktur for at muliggøre trådløs forbindelse i hele havet, på jorden og i himlen. (1)
Kommercielle interesser og de væbnede styrker ser et internetforbundet hav som værende afgørende for deres operationer. Men indvirkningerne på livet i havet bliver ikke taget i betragtning. Ud over støj, forurening og affald i et hav, der myldrer med menneskeskabte aktiviteter, vil Internet of Underwater Things primært stole på sonar, som i årtier har været kendt for at have en negativ indvirkning på hvaler og andre havdyr. For nylig har forskere opdaget den afgørende rolle, hvaler spiller i havets økologi, og hvordan de hjælper med at afbøde klimaændringer.

Datatransmissionsteknologien og dens mulige anvendelser
Hvor trådløs datatransmission på land og i rummet primært er afhængig af radiobølger (RF/mikrobølgestråling) og laser, er de mindre velegnede til undervandsapplikationer. I havet bruges ekkolod oftest til at transportere data.
Internet of Underwater Things vil bestå af undervandssensorer, der kommunikerer med hinanden og med relæstationer på vandoverfladen. Disse stationer vil igen kommunikere med satellitter og/eller jordbaseret 4G/5G-infrastruktur på land.
Det enorme havbaserede netværk vil blive integreret i Systems Warfare – krigsførelse fra det 21. århundrede, der væver militærets forskellige grene sammen til ét koordineret AI-net af ødelæggelse. “Smart Ocean” vil omfatte autonome undervandsfartøjer (AUV), robotter, ubåde, undervandsdroner, torpedoer, bomber og anti-torpedo forsvarssystemer. (2)IoUT vil også spille en integreret rolle i det “våbenkapløb” med kunstig intelligens (AI), som vi i øjeblikket er vidne til, udspiller sig i USA, Kina og andre nationer.
I det, der er kendt som Dual Use Technology, vil Internet of Underwater Things også blive brugt af den private sektor til dets egne formål: minedrift efter mineraler på havbunden, seismisk boring, overvågning af olie- og gasrørledninger, global handel, undersøgelse af skibsvrag samt videnskabelige forskning.

Effekten af ekkolod på det marine dyreliv
Som tidligere nævnt vil IoUT primært fungere gennem ekkolodsbølger, som er ideelt egnet til undervandsudbredelse. (Optisk kommunikation udvikles til kortere mere dataintensiv kommunikation.)På grund af lydens unikke evne til at rejse under vandet, har havdyr gennem årtusinder udviklet sig til at stole på lyden til at navigere, kommunikere, finde kammerater, fouragere, undgå rovdyr samt forsvare territorier. (3)
På nogenlunde samme måde, som ekstreme lysstråler, der skinner direkte ind i vores øjne, vil hæmme vores evne til at fungere optimalt eller overhovedet, så vil også sonarbølger og menneskeskabt støj forstyrrer hvaler og andre havpattedyrs evne til at beskytte deres behov. (4) Ekkolod med høj intensitet, omkring 240 decibel, brugt af den amerikanske flåde, kan forårsage døvhed, blødning i hjernen, samt stranding og død hos hvaler. (5) Deres oplevelse af højintensitets-ekkolod ved 240 decibel ville ligne vores oplevelse af en raket ved start.
Desorienteret på grund af den ubønhørlige lyd, der kan trænge igennem havet i hundredvis af miles (og i tilfælde af lavfrekvente ekkolod, tusindvis af miles), og i et desperat forsøg på at undslippe lyden, vil hvaler kaste sig selv op på kysten og dø. (6) Ekkolod med lavere intensitet, trods det er noget mindre skadeligt, kan midlertidigt og kumulativt påvirke hvalers evne til at kommunikere, fouragere, navigere, finde kammerater og undgå rovdyr.

Effekterne af et “Smart Ocean” på klimaet
Naturen har haft millioner af år til at perfektionere sin hvalbaserede kulstofdrænteknologi. Alt vi skal gøre er at lade hvalerne leve. (7)
Hvaler spiller en nøglerolle (8) i det udsøgt designede økosystem, der understøtter alt liv på Jorden. For nylig opdagede forskere, at ekskrementer fra hvaler, kendt som “fækale faner”, skaber de ideelle næringsstoffer og betingelser for fytoplankton. Disse mikroskopiske væsner producerer 50-85% af ilten på Jorden og tjener som planetens “lunger”.
Både fytoplankton og hvaler hjælper dermed med at binde store mængder kulstof, hver på deres egen måde. I løbet af deres levetid optager hvaler kulstof fra atmosfæren. Ved døden falder de ned på bunden af havet, hvor kulstoffet bliver begravet i jorden og vil forblive i århundreder. På grund af en hvals størrelse og levetid optager en enkelt hval store mængder kulstof. Ifølge Nature’s Solution to Climate Change binder en stor hval i gennemsnit 33 tons CO2, mens et træ absorberer omkring 40 pund årligt. Planteplankton binder kulstof gennem fotosyntese.

Militæret og vores hav
”Militærbasen bliver erstattet af det, der er blevet kaldt et ’high speed, kill web’. Den bruger information som et primært krigsvåben. Det vil gøre det muligt for Empire at regne ned rædsel på ethvert sted på jorden: en sværm af droner, hypersoniske missiler, ubådstorpedoer, bombefly; og alt sammen med letheden ved at ringe til en Uber.” (10)
“Ubådstruslen vokser i verdenshavene, fra Atlanterhavet til Middelhavet, fra Det Indiske Ocean til det sydlige Stillehav. Fornyet aktivitet fra de kinesiske, russiske eller amerikanske flåder, øgede flådeforsvarsbudgetter, konstruktion af ubåde af alle størrelser (miniubåde, kyst-, konventionelle eller atomdrevne ubåde) for at skabe eller udvide eksisterende flåder: Resultatet er hundredvis af ubåde, der krydser verdens have til enhver tid, hvilket holder staterne på vagt for at bevare deres suverænitet og interesser. Og undervandsvåben er et nøgleelement i deres flådestrategier.” (11)
Internet of Underwater Things vil blive integreret i de væbnede styrker rundt om i verden i det, der er kendt som Systems Warfare. (12) Dette krigsmærke fra det 21. århundrede væver de forskellige grene af militæret sammen i et kæmpe koordineret AI-kontrolleret web af ødelæggelse. Systems Warfare styres i stigende grad af Artificial Intelligence (AI) og fungerer ved at bruge den enorme mængde data, der genereres fra Internet of Things på land, i havet, i luften og i rummet. Disse data, kombineret med IoUT-infrastrukturen vil hjælpe med at bemande ubåde, kontrollere torpedoer til både angreb og forsvar og i detektering af stealth undervandsfartøjer og droner og Supercarriers, også kaldet “Havets trussel (for mere, se venligst nyeste generation af amerikanske supercarriers, også kaldet “Havets trussel” (13)). Data og AI vil også hjælpe med at udføre koordinerede angreb fra flere grene af militæret samtidigt. (Se AEGIS, “Raketvidenskab til søs.” (14))
Med den hastighed, hvormed teknologien udvikler sig, bliver nye våben og systemer fremstillet og testet hvert år. Disse militærøvelser eller krigsspil involverer at øve sig i at bombe skibe, affyre missiler gennem havet og teste nye angrebs- og forsvarsvåbensystemer. Som Koohan Paik-Mander så gribende forklarer:
“Vi har i det væsentlige nonstop krig, der nu finder sted i vores oceaner, og det har vi gjort i et årti, selv uden at der officielt er blevet ført krig. Men krig bliver ført…Det er en krig mod alle de levende ånder, der befolker det undersøiske samfund og gør det muligt for vores oceaner at understøtte livet på Jorden: hvalerne, delfinerne, skildpadderne, krabberne, søhestene, vandmændene, algertangen, ålene, plankton, manta rokker og koraller.” (10)
De væbnede styrker er gentagne gange blevet fritaget for ansvarlighed og løfter i verdensomspændende klimaforhandlinger. Senest adresserer denne petition (15), ledet af World Beyond War (16) og den skotske kampagne for atomnedrustning, denne “forglemmelse”. (17)

Er afvejningen det værd?
Er ulemperne ved et internetforbundet hav en nødvendig afvejning for at opnå militær og kommerciel fordel? Har vi virkelig brug for mere olie for at give næring til mere krig?
Er flere dødelige krigsvåben, mere data til at forbinde alt til internettet, mere udvinding af “rigdomme” begravet dybt i havet virkelig mere værd i forhold til lidelse og den mulige udryddelse af hvaler og måske utallige andre marine livsformer så er nødvendige for vores økosystem?
Er det klogt at fortsætte med konkurrencen, mens vi ubevidst eskorterer os selv og alt livet mod techno-selvmord?
Måske har den menneskelige natur egentlig ikke ændret sig så meget gennem årtusinder. Det er muligt, at vold og konkurrence i mange århundreder har drevet al menneskelig aktivitet. Eller måske er det eskaleret i de sidste par årtier. Uanset hvad, står det klart, at det øgede omfang af skade, som denne tankegang forårsager nu, truer overlevelsen for alle levende væsener på planeten.
Jorden kan ikke længere balancere vores voldelige, konkurrencedygtige, udvindende levevis. Vi skal åbne for et bevidsthedsskifte, hvis vi skal overleve. Måske er det på tide, at vi svinger fra et hav af teknologi til et hav af bevidsthed, der fokuserer på at omfavne vores indbyrdes afhængighed af hinanden og til alle levende væsener i dette indviklede og ærefrygtfyldte hellige livsforbundethed.

Kilder:

1) https://stop5ginternational.org/smart-ocean-impacts-of-technology-on-marine-life/
2) https://www.cnas.org/publications/commentary/a-joint-warfighting-concept-for-systems-warfare
3) https://www.noaa.gov/explainers/soundcheck-ocean-noise
4) https://www.scientificamerican.com/article/does-military-sonar-kill/
5) https://factsanddetails.com/world/cat53/sub341/item1246.html#chapter-3
6) https://www.youtube.com/watch?v=cHuqYcKZoDg
7) https://www.nbcnews.com/news/us-news/appeals-court-navy-sonar-must-better-protect-whales-n611926
8 ) https://youtu.be/rBMfA0giFBA
9) https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/12/natures-solution-to-climate-change-chami.htm
10) https://www.youtube.com/watch?v=QZa89k0c5yU
11) https://www.naval-group.com/en/underwater-weapons
12) https://www.cnas.org/publications/commentary/a-joint-warfighting-concept-for-systems-warfare
13) https://www.youtube.com/watch?v=CqxjzfudGAc&t=689s
14) https://youtu.be/dMUfDCrxR2U
15) https://actionnetwork.org/petitions/stop-excluding-military-pollution-from-climate-agreements-2/
16) https://worldbeyondwar.org/events/
17) https://www.banthebomb.org/cop26-toolkit/

Støt her:
https://safetechinternational.org/smart-ocean-impacts-of-technology-on-marine-life/
https://www.change.org/p/international-seabed-authority-stop-deep-sea-mining
https://www.pacificblueline.org/pacific-blue-line-statement

Se mere her:
Klima og miljø:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/klima-og-miljo-konsekvenser/
Dyrelivet:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/
Træer og planter:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-forskning-og-undersoegelser-vedr-effekter-paa-planter-og-traeer/
Flere påstande og myter finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/paastande-eller-myter-hvad-er-fakta/

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.