Videnskabelig forskning og undersøgelser vedr. effekter på planter og træer

Om dyrelivet se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/

Electromagnetic Fields Impact Tree And Plant Growth
Elektromagnetiske frekvenser (EMF) har vist sig at ændre vækst og udvikling af planter. Undersøgelser af trådløse EMF-frekvenser har fundet fysiologiske og morfologiske ændringer, øget dannelse af mikrokerner, ændret vækst såvel som ugunstige celleegenskaber såsom tyndere cellevægge og mindre mitokondrier. Elektromagnetisk eksponering resulterer i biokemiske ændringer Forskning viser, at planter opfatter og reagerer på elektromagnetiske felter og er en god model til at studere de biologiske virkninger af eksponering.
Fra linket her finder du videre til forskellige forskningsrapporter:
https://ehtrust.org/electromagnetic-fields-impact-tree-plant-growth/

Planteelektromagnetisk følsomhed

https://www.electrosensitivity.co/plants-and-animals.html
Planternes elektromagnetiske følsomhed er nu veletableret. Det bruges i mange aspekter af havebrug og landbrug. Da mange biologiske elektromagnetiske effekter har ‘vinduer’ eller bånd af effekter, og disse effekter kan være modsatte dem af andre ‘vinduer’, er det nødvendigt med omhu for at anvende den passende frekvens.

Et skoleeksperiment om vækst af karse under WIFi og ikke-WiFi-forhold blev internationale nyheder.

Stigningen i svampe- og virusangreb på forskellige træarter har været forbundet med nedsat immunforsvar på grund af menneskeskabt elektromagnetisk forurening, hvilket også har reduceret anthocyaninproduktionen.

Træer nær mobiltelefontårne viser øget sygdom, der starter på den side, der er tættest på tårnet. Eksperter siger, at mobiltelefontårne skal forbydes på grund af den skade, de forårsager nærliggende træer.

Virkningerne er specifikke for plantetyper, dele af planter og eksponeringer. WiFi kan være særligt skadeligt for nogle planter.

Cirka 90% af undersøgelserne af mobiltelefonstråling på planter viser fysiologiske ændringer:

Planters miljøfølsomhed, hukommelse og kognitiv kontrol:
Planter udviser evnen til at lære adfærd fra følsomhed over for elektromagnetiske og andre miljøfaktorer, selvom de mangler et dyrs nervesystem, hvilket tyder på, at veje som calciumbaseret regulering kan omfatte hukommelse og drive kognitive processer baseret på en række stressfølsomheder. Som med mennesker viser ikke alle planter denne indlærte adfærd ved forening, hvor ca. 60% reagerer og reagerer 40% ikke. Planteens metaboliske tilstand og elektromagnetiske signaler fra synligt lys er også signifikante, idet indlæret adfærd forekommer i henhold til den indre døgnrytme, hovedsageligt på subjektiv dag. Epigenetiske mekanismer hjælper med transkriptionsregulering til at opbygge systemisk erhvervet modstand på fjerne steder.

En observationsguide

(Illustrasjon hentet fra BERNATZKY 1994)

Den lille guide – “Skader på træer på grund af stråling fra mobile master – en observationsguide” – giver start hjælp til alle, der vil kæmpe for et sundere miljø: Uden planter og træer, ingen mennesker. Når træer bliver beskadigede af den stråling, vi omgiver os med, kan vi med sikkerhed antage, at andet liv også bliver skadet – for eksempel mennesker.
Lær, hvad du skal kigge efter, og kig dig rundt i byrummet! Du vil blive forbløffet over hvor kort tid det tager, før du ser på træerne omkring dig med nye øjne. Metoden er enkel og præcis – og observationer kan være ret foruroligende: det er mange skader, der kan findes.
Når du har tilstrækkelig med dokumentation, kan du underrette de lokale aviser og politikere om, at det nu er tid til at starte med skadebegrænsningen!
https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2017/09/breunig-2017_observasjonsveiledning-v2-01_norsk.pdf

With 5G, cities and suburbs will feel the heat
https://www.emfacts.com/2020/03/with-5g-cities-and-suburbs-will-feel-the-heat/

Please follow and like us: