Stråling og konsekvenserne på dyr og planter

Menneskeskabte ikke-ioniserende elektromagnetiske felter (EMF) påvirke både fauna og flora negativt hos alle undersøgte arter.