Christoffer Johansen

Se mere her:

Om IEI (International Epidemiology Institute):
https://nejtil5g.dk/dokumenter/iei-international-epidemiology-institute/
Om Sundhedsstyrelsen:
https://nejtil5g.dk/sundhedsstyrelsen/
Om Kræftens Bekæmpelse:
https://nejtil5g.dk/kraeftens-bekaempelse-kritikken/

Indhold:
Christoffer Johansen
– Åbent brev til Christoffer Johansen
– Sundhedsstyrelsen fastholder strålerådgiver trods afdækning af inhabilitet
– Mobilkræft: DR og ekspert vildleder om skelsættende WHO-beslutning i ny artikel.
– Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen og dermed Christoffer Johansen har bevidst tilbageholdt oplysninger om en massiv stigning af aggressiv hjernecancer siden 2012.
Interview med Christoffer Johansen i Ingeniøren (2007): Kræft-forsker: Intet at udsætte på min rapport om mobilstråling
Christoffer Johansens industribetalte og fejlbehæftede mobilforskning.
– Udvalgte afsnit fra Eva Theilgaard Jacobsens bog: “Mørklægning af mobilstrålingens konsekvenser”
Andre artikler og en video om den katastrofalt fejlbehæftede danske kohorteundersøgelse

Christoffer Johansen

Christoffer Johansen har frem til den 1. juli 2020 været tilknyttet Sundhedsstyrelsen som den eneste sundhedsfaglig konsulent med speciale inden for spørgsmål om ikke-ioniserende bestråling. Sundhedsstyrelsen har nu opsagt Christoffer Johansen som et led i en nedskæringsrunde, der reducerer antallet af styrelsens tilknyttede sagkyndige.

Han er professor og overlæge på onkologisk klinik (Medicinsk behandling og strålebehandling af kræft) på Rigshospitalet og forsker ved Center for Kræftforskning hos Kræftens Bekæmpelse.

En mand hvis egen forskning er blevet kraftig kritiseret af utallige forskere og en forskning som er blevet finansieret af mobilindustrien, TDC og medicinalindustrien. Mest af alt kan han vel betegnes som statistikker.

Sundhedsstyrelsen har på trods af afdækningen om inhabilitet fastholdt Christofer Johansen som strålerådgiver:

“Styrelsen fastholder deres ansættelse og brug af forsker/læge Christoffer Johansen trods lovens klare ordlyd og den juridiske vurdering, Forskning.dk har modtaget fra forvaltningsretsekspert Oluf Jørgensen.”

Se mere om Christoffer Johansen her:
https://christoffer-johansen.webnode.dk/biografi/

Åbent brev til Christoffer Johansen

Flemming Blicher, svagstrømsingeniør og MBA, sendte den 19. februar 2020 et åbent brev til Christoffer Johansen, hvor han stiller 6 spørgsmål:

 1. Holder du stadig fast på din udtalelse om, at der ingen sammenhæng er mellem Gliobastom hjernekræft og personers anvendelse af mobiltelefon/smartphone, hverken ved højt eller lavt forbrug?
 2. Dit manglende svar på Julius Grantzau’s spørgsmål fra maj 2019 i den vedlagte Microwave News artikel?
 3. At du fremlægger det du tilbyder i DR artiklen, nemlig dine selvangivelser/årsopgørelser fra 2012 og til 2019, samt fremlæggelse af økonomien bag Kohorte undersøgelsen, hvor teleselskaberne ifølge dig selv, kun var involveret for at identificere abonnenterne. Desuden vil jeg bede om fremlæggelse af økonomien bag alle de mobilindustri finansierede projekter du har deltaget i, hvilket også inkluderer Cowi involverede projekter, i den samme periode. Cowi har mange opgaver for telebranchen.
 4. Hvad har din rolle været ifm Sundhedsstyrelsens sundhedsgodkendelse af 5G? Du er via din konsulentansættelse i samme styrelse, nævnt i den aktindsigt som Rådet for Helbredssikker Telekommunikation har ansøgt om, og fået lagt op på organisationens hjemmeside.
 5. Får det dig til at overveje dine tidligere positioner omkring de sundhedsmæssige aspekter omkring stråling fra telekommunikationsudstyr, når du læser 5G Apellen, samt at EPRS har udgivet det nævnte notat d. 11. februar 2020? Mener du at du, via dine roller som ekspert omkring ikke-ioniserende stråling i Danmark (Sundhedsstyrelsen, Rigshospitalet og Kræftens Bekæmpelse), er med til at indføre 5G i Danmark via en ’forsigtig tilgang’?
 6. Fortæller du din egen familie at der er en fare, eller at der ikke er en fare, ved stråler fra mobiltelefoni?

I brevet indgår også denne lille detalje:
“Slutteligt vil jeg også gerne udbede mig din kommentar til en udtalelse du selv skulle være kommet med under en privat middag. Da vi har fælles bekendtes bekendte, så har jeg via dem fået at vide, at du under en privat sammenkomst blev spurgt om sammenhængen mellem mobilstråler og skadelige virkninger på mennesker. Du skulle efter bekendtes udsagn have benægtet at der kan være en sammenhæng. Hvorefter din egen kone kommenterer i meget kraftige vendinger at hun ”er træt af at du siger, at det ikke er farligt når I er ude i byen, mens du siger noget andet derhjemme!””

https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/02/bent_brev_til_Christoffer_Johansen_19_februar_2020.pdf

Sundhedsstyrelsen fastholder strålerådgiver trods afdækning af inhabilitet.

“Styrelsen fastholder deres ansættelse og brug af forsker/læge Christoffer Johansen trods lovens klare ordlyd og den juridiske vurdering, Forskning.dk har modtaget fra forvaltningsretsekspert Oluf Jørgensen (red. 7. juli 2019).”

“Christoffer Johansen har haft tilknytning til styrelsen siden 1992 ifølge Trine Agner, og ifølge egne oplysninger i habilitetserklæringer har han haft opgaver og forskningsrelation til el-, energi- og teleindustri fra 1994.
I 2017 fik han fornyet sin kontrakt med COWI, som han rådgiver om blandt andet højspændingsmaster, letbaner, vindmøller og smart cities (byløsninger med wifi, red.) – der også sorterer under hans arbejdsområder hos Sundhedsstyrelsen, hvor han er eneste rådgiver inden for ikke-ioniserende stråling. Altså et habilitetsproblem ifølge Forvaltningsloven.”


Ifølge § 3 i Forvaltningsloven er man allerede inhabil i offentlig forvaltning, hvis man ”har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse”.

”Så længe Christoffer Johansen modtager honorarer fra industrien, er han efter min vurdering inhabil som rådgiver for SST (Sundhedsstyrelsen, red.) og andre offentlige myndigheder inden for opgaver, der har særlig interesse for eksempelvis teleindustrien. Hvis hans arbejde for teleindustrien er ophørt, må man vurdere konkret, om der fortsat er en interessekonflikt,” lød vurderingen fra forvaltningsretsekspert Oluf Jørgensen på Forskning.dk 7.juli.
Kilder:
http://forskning.dk/sundhedsstyrelsen-fastholder-straaleraadgiver-trods-afdaekning-inhabilitet/
https://christoffer-johansen.webnode.dk/

Habilitetserklæringen:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2023/07/Christoffer_Johansen_2017-Habilitetserklaering.pdf

Samtlige habilitetserklæringer findes her:
https://forskning.dk/sundhedsstyrelsen-afskediger-inhabil-raadgiver/

Hvad er vi bange for, når vi frygter 5G?
Journalist David Wedege redegør for baggrunden og tager læseren med ind til kernen bag årtiers videnskabelig strid: Hvem slog egentlig den amerikanske forsøgsrotte ihjel, som døde af mobilstråling? Og hed han Watt eller hed han Puls? David Wedege, POV international den 12. marts 2019.
Artiklen fortæller også om Christoffer Johansens rolle.
https://pov.international/hvad-er-vi-bange-for-5g/

Mobilkræft: DR og ekspert vildleder om skelsættende WHO-beslutning i ny artikel.

Christoffer Johansen fortsætter med at misinformere omkring elektromagnetisk stråling. Beslutningen om at klassificere mobiltelefoni som “mulig kræftfremkaldende” blev vedtaget med et stort mindretal ifølge Christoffer Johansen. Fakta er, at der var 1 af det 31 store IARC panel, der stemte imod.

I 2011 blev al relevant forskning gennemgået, og IARC endte med at lægge vægt på studier, som viser kræftsammenhæng med mobiltelefoni.

I modsætning til Christoffer Johansens store danske mobilundersøgelse, som viste et ret modsat resultat. På cirka en hel side (fra side 199) kritiserede IARC’s ekspertgruppe det danske studie, som slet ikke viser, om mobilbrugerne i undersøgelsen rent faktisk talte i mobiltelefon, lagde den i skuffen eller lånte den ud til hustruen eller husbonden. Det kaldte IARC for “flere kilder til misklassifikation”.
https://tabttraad.home.blog/2019/12/19/mobilkraeft-dr-og-ekspert-vildleder-om-skelsaettende-who-beslutning/

I WHO’s officielle udtalelse i det verdensførende videnskabelige tidsskrift The Lancet, blev det anført, at flertallet bag beslutningen var stort. “In view of the limited evidence in humans and in experimental animals, the Working Group classified RF/EMF as “possibly carcinogenic to humans” (Group 2B). This evaluation was supported by a large majority of Working Group members.” s. 625.
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(11)70147-4/fulltext

Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen og dermed Christoffer Johansen har bevidst tilbageholdt oplysninger om en massiv stigning af aggressiv hjernecancer siden 2012.

Først efter en forespørgsel i Folketinget maj 2019 blev statistikken om denne kraftform offentliggjort.
Danish Spike in GBM Is Back. Information and Misinformation Vie for Attention. Last updated . 21 juni 2019.
https://microwavenews.com/short-takes-archive/gbm-denmark

Kræft-forsker: Intet at udsætte på min rapport om mobilstråling

Overlæge Christoffer Johansen fra Kræftens Bekæmpelse afviser kritikken af en rapport, der frikender mobiltelefoni for at give øget risiko for kræft. Han finder det helt naturligt, at TDC og Sonofon har betalt en del af undersøgelsen.

Artiklen i Ingeniøren er fra 6. febr. 2007 altså nogle år inden at Christoffer Johansen og hans kohortestudie bliver fuldstændigt afvist af IARC/WHO som værende uvederhæftig. Her taler Christoffer Johansen lige ud af posen og med stor selvsikkerhed.

Kritikken af en undersøgelse, der frikender mobiltelefoni for at give øget risiko for at få kræft, preller af på Kræftens Bekæmpelsen, som har gennemført undersøgelsen.

»Jeg kan fuldstændig stå inde for vore undersøgelser. Vi har været meget eksplicitte om vore metoder og man kan selv læse vores diskussion om de metodologiske overvejelser vi har gjort os i forbindelse med undersøgelsen,« siger overlæge på institut for epidemiologisk kræftforskning hos Kræftens Bekæmpelse, Christoffer Johansen.

For nylig beskyldte den svenske professor Lennart Hardell fra Klinik for Onkologi ved Örebro Universitetshospital den danske undersøgelse for at være ubrugelig, fordrejet og ikke valid.

»Jeg vil derfor gerne sætte et stort spørgsmålstegn ved de danske konklusioner om, at stråling fra mobiltelefoner ikke kan give kræft,« sagde han til svensk radio.

Kritikeren får selv kritik
Lennart Hardells kritik overrasker ikke Christoffer Johansen, Kræftens Bekæmpelse.

»Der er stort set ingen andre forskere i verden, der så skråsikkert påstår, at der er en sammenhæng mellem mobiltelefoni og cancer,« siger han.

Lennart Hardells egne, videnskabelige metoder kritiseres af andre forskere for at være usikre, fyldt med fejlgrupper og vanskelige at eftervise. Derfor har det svenske Strålskyddsinstituttet  underkendt flere af hans studier.

Alle har mobiltelefon
Ifølge Christoffer Johansen er det vanskeligt at forske i sammenhængen mellem brugen af mobiltelefoner og kræft. Stort set alle har en mobiltelefon i dag, og derfor er det næsten umuligt at lave en kontrolgruppe.

I stedet har den danske forskergruppe også gennemført en undersøgelse af flere end 420.000 abonnenter, hvor man sammenkører mobiltelefonoperatørernes kunderegistre med CPR-registeret og derefter Cancerregisteret for at se, om der er en sammenhæng mellem ejerskab af en mobiltelefon risiko for kræft.

Konklusionen – at der ikke er øget risiko for kræft ved at tale i mobiltelefon – blev publiceret i tidsskriftet Journal of the National Cancer Institute. Samme tidsskrift publicerede resultatet af den første undersøgelse om emnet, som Kræftens Bekæmpelse offentliggjorde i 2002.

Christoffer Johansen erkender åbent, at forskerne ikke med sikkerhed ved, om de kunder, der ejer telefonerne, også anvender dem – og i givet fald hvor meget.

»Det, vi kan gøre, er at fremlægge dem så åbent som muligt, så alle kan se præmisserne for dem,« siger Christoffer Johansen.

»Alt peger i øjeblikket på, at der ikke er nogen problemer med at tale i mobiltelefon i relation til forekomsten af kræft hos voksne. Men vi skal forske videre i om børn og unges livslange eksponering for mobiltelefoner. Desuden ved vi heller ikke noget om, hvorvidt brugen af mobiltelefoner kan føre til neurologiske sygdomme som Alzheimers, migræner, demens os så videre« tilføjer han.

Ingen industriel påvirkning
Også græsrodsforeningen Vore Børns Fremtid har sået tvivl om Kræftens Bekæmpelses undersøgelse. I en pressemeddelelse påpeger foreningen, at Kræftens Bekæmpelses undersøgelse er støttet af parter, der har interesse i at frikende mobiltelefonerne for at forøge risikoen for kræft – nemlig Sonofon og TDC Mobil.

Christoffer Johansen mener, at det er vigtigt at gøre opmærksom på den slags forhold – hvilket derfor også fremgår helt eksplicit af undersøgelsen.

»Vi har sagt til industrien, at vi ikke på nogen måde vil diskutere undersøgelsen med dem, før den er antaget til publikation i et internationalt videnskabeligt tidsskrift, hvor der ikke kan rettes et komma,« siger Christoffer Johansen.

Fint, at industrien betaler
Han gør opmærksom på, at hans institut har forsket i sammenhængen mellem risikoen for kræft og asbest, epoxy, opløsningsmidler, tobak, alkohol. Forskningen har ført til en strammere lovgivning på området både i Danmark og globalt, hvilket blandt andet har ført til større omkostninger for industrien.

»Men når vi så finder, at der ikke er en risiko mellem i dette tilfælde mobiltelefoni og kræft, så skal vi selvfølgelig også sige dét. Alt andet ville være uvederhæftig forskning,« siger Christoffer Johansen.

Derfor er han heller ikke bekymret over en rapport fra Nordisk Cochrane Center, der slår fast, at samtlige studier betalt af teleindustrien frikender mobiltelefoni for at udgøre en helbredsrisiko.

»Det kan jo rent faktisk være, at der ikke er en sammenhæng mellem mobiltelefoni og kræft. Desuden synes jeg, man bør spørge sig selv, om det bør være samfundets skatteborgere eller industrien selv, der skal betale for, at industrien får afklaret, om der er en sundhedsfare ved deres produkter. Hvis der ellers er vandtætte skotter mellem forskningen og finansiering, synes jeg ikke, der er noget principielt problem i det,« siger Christoffer Johansen.

Originalartiklen finder du her:
https://ing.dk/artikel/kraeft-forsker-intet-udsaette-pa-min-rapport-om-mobilstraling-75349

Stråle-chok: Vi får en kæmperegning om 20 år

Interview: Michael Schultz fra Foreningen Vore Børns Fremtid tror ikke på de danske myndigheders historie om, at trådløse netværk er ufarlige. Organisationen arbejder på at samle kritisk materiale om stråling.
Problemet er, at befolkningen ikke får sandheden at vide af Sundhedsstyrelsen og andre offentlige myndigheder, fordi myndighederne vejer økonomiske interesser hos industrien tungere end helbredet hos befolkningen, mener Michael Schultz.
“Vi har ikke nogen specielle biologiske forudsætninger for at kritisere. Det overlader vi så til amerikanske, engelske og tyske forskere, og det er så deres kritik, vi viderebringer.”
Foreningen undrer sig ifølge Michael Schulz over, at myndighederne kategorisk bliver ved med at afvise “tusindvis” af forskeres advarsler om stråling fra mobiltelefoner og trådløse teknologier.
Computerworld: Men eksempelvis professor Gert Frølund Pedersen siger jo, at industrien lynhurtigt ville kunne sænke sendestyrken 10 gange, hvis det var nødvendigt. De ville jo også risikere retssager, hvis folk blev syge. Hvorfor tror I ikke på, at industrien gør det bedste for kunderne?
“Aalborg Universitet er jo Silicon Valley for trådløs teknologi. Det er det, som man mener, man skal leve af heroppe. Det, jeg savner og efterlyser, er et nuanceret billede af, at de offentlige myndigheder anerkender, at der er berettiget tvivl ,og at der er kritiske rapporter, i stedet for at affærdige at de rapporter eksisterer.”
Computerworld 11. december 2007:
https://www.computerworld.dk/art/43161/straale-chok-vi-faar-en-kaemperegning-om-20-aar

Christoffer Johansens industribetalte og fejlbehæftede mobilforskning

Eva Theilgaard Jacobsen gennemgår en del af Christoffer Johansens rolle.

Det er et uddrag af rapporten “Sundhedsstyrelsen misinformerer Folketinget om elektromagnetiske felters helbredsskadelighed”. I Eva Theilgaard Jacobsens bog: “Mørklægning af mobilstrålingens konsekvenser”, findes en forkortet og letlæselig gennemgang. Her har vi fremhævet nøgle ord m.m. Udplukkene er fra side 42 og side 59-62.

Du kan læse mere om det amerikanske IEI‘s (International Epidemiology Institute) indflydelse og deres arbejdsmetoder her.

Kræftens Bekæmpelse har en gennemgang af undersøgelsen i magasinet Tæt på Kræft fra 2003: (linket er dødt, vi prøver at finde et nyt om muligt) https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/4/1504/1385429246/tpk011203.pdf?

Christoffer Johansen

“Til ICNIRP kartellet hører også Sundhedsstyrelsens konsulent professor Christoffer Johansen, som har deltaget i WHOs IEMFP arbejdsgruppe. I sin ansættelse ved Kræftens Bekæmpelse har han desuden modtaget store beløb fra el- og mobilindustrien herunder fra Energinet.dk, Sonofon og Tele Danmark Mobil til sin forskning i sammenhængen mellem ELF og helbredsrisici og mellem mobiltelefon og hjernekræft (65). Mobilforskningen blev slået stort op i pressen som “verdens største mobilstudie”, for den viste tilsyneladende, at der ikke er nogen forbindelse mellem mobiltelefoni og kræft i hjernen (66).
Imidlertid er studiet blevet kritiseret sønder og sammen af en lang række internationale eksperter, fordi hele undersøgelsesdesignet er fejlbehæftet, med henblik på at skabe et negativt forskningsresultat (67, 68, 69, 70, 71, 72).
Heller ikke IARC kunne bruge studiet til noget ved mødet i 2011, bl.a. fordi undersøgelsen kun har oplysninger om, hvem der havde et mobilabonnement men ingen oplysninger om, hvem der havde været udsat for stråling fra mobiltelefoni.
Som IARC anfører kunne det, “have resulteret i en betragtelig misklassifikation i vurderingen afeksponering” (27).
Der er mange flere metodefejl i undersøgelsen, som jeg vender tilbage til i kapitel 3.
Christoffer Johansen er således en af de købte forskere, som via et ikke-validt forskningsdesign, er gået mobilindustriens ærinde. Efter studiets publikation klagede den danske psykolog Bente-Ingrid Bruun i 2007 over undersøgelsens uvidenskabelighed til Udvalget Vedrørende Videnskabelig
Uredelighed (UVVU), under Videnskabsministeriet. Men UVVU afviste på formandsniveau at behandle klagen (73).”

66. Schüz J, Jacobsen R, Olsen JH, Boice JD Jr., McLaughlin JK, Johansen C (2006): “CellularTelephone Use and Cancer Risk: Update of a Nationwide Danish Cohort” J Nat Cancer Inst 2006, 98:1707-13

67. Carlo G (2007): “The Latest Reassurance Ruse About Cell Phones and Cancer” J Aust Call & Env Med Vol. 26, No 1 (april 2007) p. 10-13

68. Leszczynski D (2011): “Why are epidemiologists (mis)leading us about cell phone radiationexposure?” 16. december 2011
https://betweenrockandhardplace.files.wordpress.com/2012/09/03-why-are-epidemiologists-misleading-us-about-cell-phone-radiation-exposure.pdf

69. Hardell L, Carlberg M, Gee D (2012): “Mobile Phone Use and Brain Tumour Risk: EarlyWarnings, Early Actions” i EEA: “Emerging Issues/Mobile Phone and Brain Tumour Risks, Early Warnings, Early Actions. Late Lessons from Early Warnings: Science, Precaution, Innovation

70. Morgan L (2011): “The Danish Cell Phone Subscriber Study on the Risk of Cancer AmongSubscribers is Fundamentally Flawed” 2. november 2011 i “Use of Mobile Phones and Risk of Brain Tumours: Update of Danish Cohorte Study” BMJ 2011
http://www.bmj.com/content/343/bmj.d6387?tab=responses

71. Phillips A, Lamburn G (2011): “Updated study contains poor science and should bedisregarded” i “Use of Mobile Phones and Risk of Brain Tumours: Update of Danish Cohorte Study”, BMJ 2011
http://www.bmj.com/content/343/bmj.d7899

72. Slesin L (2011): “The Danish Cohort Study: “The Politics and Economics of Bias” MicrowaveNews 3. november 2011
http://microwavenews.com/DanishCohort.html

73. Bruun B-I (2009): “De Trådløse Samfund” Books on Demand, København 2009

Christoffer Johansens industribetalte og fejlbehæftede mobilforskning.

“I svar på spørgsmål 566 (Spørgsmål nr. 566: ”Kan ministeren bekræfte, at Sundhedsstyrelsens konsulent har kræft som sit ekspertområde?”) promoverer SST (Sundhedsstyrelsen) varmt sin eneste konsulent vedr. EMF (Elektromagnetiske felter) og kræftrisici Professor Christoffer Johansen fra Kræftens Bekæmpelse og overlæge på Rigshospitalet som ekspert i spørgsmål om EMF og kræft (14). Det gør SST uden overhovedet at forholde sig til, om Christoffer Johansens konsulentråd muligvis er påvirket af hans egen interessekonflikt behæftede forskning, som er sponsoreret af mobilindustrien. Christoffer Johansens mest berømte – eller snarere berygtede – forskningsprojekt vedr. en eventuel kausal sammenhæng mellem mobiltelefoni og hjernekræft, er den danske Kohorte undersøgelse – “Verdens største mobilstudie” som løb fra 1982 – 1996 og som publiceredes i 2006. Christoffer Johansen udførte studiet bl.a. sammen med Jørgen Olsen og Joachim Schüz også fra Kræftens Bekæmpelse og John Boice og Joseph McLaughlin fra det amerikanske private firma IEI (International Epidemiology Institute) (15). Navnet på dette amerikanske institut leder tanken hen på et uafhængigt institut, men det er ikke tilfældet. IEI er et privat firma, som åbent på sin hjemmeside indtil 2000 beskrev, at firmaet yder rådgivning og støtte (?) til firmaer ved processer om skadeserstatning (16).

Den danske Kohorte var på over 700.000 danskere som havde et mobilabonnement i perioden 19821996 og undersøgelsen skulle finde ud af, om der var en sammenhæng mellem mobilbrug og senere udviklet hjernekræft. Undersøgelsen publiceredes i 2006 og den konkluderede, at der ikke var denne sammenhæng. Ja, ikke nok med det – undersøgelsen konkluderede ovenikøbet, at efter 10 års mobilabonnement var risikoen for hjernekræft formindsket med 34 %. Dvs. mobiltelefoni skulle tilsyneladende beskytte mod hjernekræft, hvilket enhver kan regne ud er noget vrøvl. At studiet er berygtet skyldes derfor for det første, at der er tale om falsk forskning, der, som George Carlo skriver: “er produceret af telecomindustrien m.h.p. at producere et positivt lav-risiko fund” (l7).

Det er helt korrekt, for Kohorte undersøgelsen er således delvist finansieret af den danske mobilindustri ved Sonofon og Tele Danmark Mobil, hvilket Christoffer Johansen har oplyst i sin habilitetserklæring i 2012 (18). Dertil kommer bidrag fra Kræftens Bekæmpelse og fra IEI. Hvorfra IEI fik sine penge, er tilsyneladende ikke oplyst og Christoffer Johansen har ikke nævnt noget om det i sin habilitetserklæring. Men Mona Nilsson påpeger, at IEI før har produceret og finansieret forskning, som viser, at der ingen risici er ved brystimplantater og da kom pengene fra Dow Corning, som er storproducent af netop brystimplantater (16,19). I dag ved vi, at der er store risici ved brystimplantater. IEI blev også brugt af halvleder industrien til en undersøgelse, som skulle udrede, om arbejdere i halvleder industrien løber en ukendt kræftrisiko. Mona Nilsson peger derfor på, at det ikke er usandsynligt, at IEIs bidrag til den danske Kohorte undersøgelse også kom fra mobilindustrien (l6). Det er derfor på høje tid, at de danske sundhedsmyndigheder oplyser Folketinget om IEIs bidrag også kommer fra mobilindustrien og om Christoffer Johansen har glemt at oplyse dette i sin habilitetserklæring? IEI har desuden skudt mange penge i endnu en undersøgelse i samarbejde med Christoffer Johansen et al om en øget risiko for øjencancer p.gr.a. mobiltelefoni, hvilket Mona Nilsson også påpeger. Igen var resultatet, at der ingen risiko er (16, 20). IEI delfinansierede også det danske Interphone delstudie, som også havde store metodefejl. Som det fremgår af Christoffer Johansens habilitetserklæring og SST’s svar på spørgsmål nr. 567, hvis ordlyd er taget direkte fra Christoffer Johansens habilitetserklæring (18, 21), var Christoffer Johansen Principal Investigator (PI) i Danmark for Interphone undersøgelsen. Hvad der ikke oplyses i habilitetserklæringen og i svar på spørgsmål 567 er, at Boice og McLaughlin også deltog i den danske Interphone delundersøgelse og hvor IEIs penge til financieringen kom fra. Resultatet af den danske Interphone delundersøgelse var igen, at der ingen risici er, men ovenikøbet en 42 % mindsket risiko for gliomer (l6, 22). Man skal også lægge mærke til, at John Boice, som er videnskabelig direktør for IEI, desuden er redaktør for det videnskabelige tidsskrift Journal of the National Cancer Institute, som publiserede det danske kohorte studie (15, l6).

Udover industrifinancieringen skyldes Kohorte undersøgelsens dårlige ry, nemlig også at den har en lang række graverende metodologiske fejl, selvfølgelig med henblik på at skabe et positivt resultat. Bare det faktum, at resultatet viste, at risikoen for hjernekræft var formindsket med 34 % efter 10 års besiddelse af et mobilabonnement, taler sit tydelige sprog. Selv et barn kan se, at der er noget galt, når et ejerskab af et mobilabonnement i 10 år beskytter mod hjernekræft. Og metodefejlene står da også i kø. Blandt de værste fejl er, at kun de der havde et mobilabonnement i 1995 blev inkluderet i bruger-populationen. Dvs. de der havde et abonnement efter 1995 blev udelukket fra bruger-populationen. Det svarede til 20 % af de 700.000. Undersøgelsen behandlede således alle, som begyndte at bruge mobiltelefon efter 1995, som om de aldrig havde brugt mobiltelefon og derefter puttede forskerne dem i kontrolgruppen! Det er, som Microwawe News skriver, “svært at tro det kan være sandt”, at mennesker, som begyndte at bruge mobiltelefon i 1995 og frem, i de år hvor mobiltelefonien eksploderede, blev anset for at være ikke brugere. Men det er sandt. Det står at læse sort på hvidt i British Medical Journal, hvor en ny opdatering af undersøgelsen publiceredes i 2011: “individuals with a subscription in 1996 or later were classified as non-users” (23, 24).

Den metodefejl er utrolig, for faktisk fordobledes antallet af mobiltelefonbrugere mellem 1995 – 1997 til omkring 44 % af den danske befolkning. Det betyder, skriver Microwawe News, at alle danskere som begyndte at bruge mobiltelefon i 1996 og 1997 kunne have akkumuleret 10 eller 11 års mobiltelefonbrug ved afslutningen af 2007, som var det tidspunkt, undersøgelsen blev analyseret (23). Der var altså individer heriblandt som kunne have udviklet kræft p.gr.a. mobiltelefonbrug. Men alle disse brugere efter 1995 puttede forskerne i kontrolgruppen, dvs. den gruppe som skulle forestille ikke at have brugt mobiltelefon overhovedet.

En anden ligeså graverende metodefejl er, at undersøgelsen også udelukkede de 200.000 tungeste erhvervsabonnenter fra mobiltelefon brugerpopulationen og disse erhvervs-abonnenter blev også puttet over i kontrolgruppen, som skulle forestille at udgøres af ikke-eksponerede individer. Den danske Kohorte undersøgelse havde således reelt ingen kontrolgruppe. For i kontrolgruppen – som skulle forestille at udgøres af ikke-eksponerede individer – blev der iblandet hundrede tusindvis personer, som var de mest eksponerede. De brugere som forventes at være dem med det mest udstrakte brug af mobiltelefoner på det tidspunkt undersøgelsen blev lavet, dvs. de 140.000 brugere efter 1995 tillige med de 200.000 erhvervsbrugere, tæller altså, som Kim Horsevad pointerer, essentielt med i kontrolgruppen, i stedet for i den eksponerede gruppe: “hvorved opnås manglende forskel mellem kontrolgruppen og eksponeret gruppe – og man kan dybest set ikke dokumentere, at den såkaldte eksponerede gruppe rent faktisk er den mest eksponerede. Disse fejl giver selvfølgeligt et resultat som i bedste fald er særdeles mangelfuldt og sandsynligvis direkte misvisende” (25). Det tør svagt antydes. Og der er andre end mig og Kim Horsevad og mange andre hjemlige kritikere der mener, at disse eklatante og grove metodefejl har bevirket, at undersøgelsesresultatet: at der ingen sammenhæng skulle være mellem hjernekræft og mobiltelefoni er helt og aldeles utroværdigt. Dertil kommer, at den danske kohorte undersøgelse desuden er udsat for en omfattende og sønderlemmende international kritik fra en lang række forskere herunder, Dennis Henshaw, George Carlo, Margareth Meade Glaser, Dariuz Leszczynski, Khurana and Phillips, Allan Frey, Sarah Wright, Lloyd Morgan, Devra Davis, Ronald Herberman, Yael Stein, Dorothy Gujral, Alistair Philips og Lamburn og de har bedt British Medical Journal om at trække studiet tilbage (26). Studiet er så anløbent, at der sågar er forlydender om, at det anvendes på højere læreranstalter i USA som skoleeksempel på uredelig og fejlbehæftet forskning. Ifølge Microwawe News gik Professor Michael Kundi fra Wiens Medicinske Universitet endnu længere. Han betegner det danske Kohorte studie som: “det mest alvorligt forudindtagede (biased) studie blandt alle studier som hidtil er publiseret”. Til Microwawe News fortalte Kundi, at han havde foretaget udregninger for at korrigere det danske studie fra 2006 for de ovennævnte, “forureninger”, hvor så mange langtidsbrugere var blandet sammen med kontrolgruppen og han havde fundet en “høj signifikant øgning af gliom hjernekræft risiko” (23)

IARC/WHO afviser Christoffer Johansens fejlbehæftede mobilforskning

“Heller ikke IARC kunne bruge det danske Kohorte studie til noget og Christoffer Johansen var ikke blandt de inviterede deltagere, da IARC trådte sammen i maj 2011, for at beslutte, om radiofrekvent stråling skulle opgraderes som kræftfremkaldende agens. I sin åbningstale d. 25. maj 2011 sagde IARCs direktør Christopher Wild bl.a. til de 29 internationale videnskabsfolk og valgte medlemmer af IARC panelet: “I er med i arbejdsgruppen, fordi I er anerkendte eksperter, hvilket jeres videnskabelige publikationer vidner om…I er valgt på grund af jeres ekspertise”(27). Man må derfor konkludere, at SST’s eneste konsulent Christoffer Johansen, ikke anses af WHO som en af verdens 29 bedste eksperter vedr. EMF/EMR og kræftrisici, på trods af hans udførelse af “Verdens største mobilstudie”. Det ligger derfor lige for at tro, at det skyldes, at hans publikationer – og særligt Kohorte studiet – ikke vidner om en sådan ekspertise. Det fremgår da også, at Kohorte undersøgelsen heller ingen betydning havde for IARCs 2 B klassifikation af RFR som en 2 B kræftrisiko, hvilket IARC, som nævnt har beskrevet i The Lancet: “I denne undersøgelse (den danske Kohorte undersøgelse), hvor man har stolet på abonnement som substitut for mobiltelefon brug, kan dette have resulteret i betragtelig misklassifikation af eksponering” (6).

IARCs afvisning af Christoffer Johansens et als mobilstudie skyldes således undersøgelsens 3. graverende metodefejl, nemlig, at kohorten slet ikke er undersøgt for RFR eksponering, men kun for om de havde et mobil abonnement. Dette sammenholdt med det faktum, at forskningen er delfinancieret af mobilindustrien og dermed er behæftet med interessekonflikter, hvilket WHO/IARC heller ikke tolererer, turde være en indikation af, at Christoffer Johansens ekspertråd til SST om IARCs 2 B klassifikation af RFR, nok ikke er uhildet. Kan det mon være årsagen til SST’s graverende misinformation af Folketinget om, at “ingen undersøgelser entydigt har påvist en sammenhæng mellem udsættelse for radiofrekvente felter og udvikling af kræft” (l), hvilket jo er helt og aldeles usandt? Det er i hvert fald meget skræmmende, at den slags alvorlige misinformationer kan udgå fra SST. Det er derfor min opfattelse, at Folketinget bør sørge for, at der bliver knyttet andre lægefagligt kompetente specialister vedr. elektromagnetiske felter/stråling og kræftrisici til SST end Christoffer Johansen. Dvs. specialister, som hverken er knyttet til ICNIRP, hvis forskning ikke er behæftet med interessekonflikter og som ikke selv er involveret i den forskning, de skal vurdere. Kun da er de i stand til at yde Folketinget lægefaglig korrekt og interesse fri rådgivning om EMF/EMR og sygdomsrisici.”

Referencer kapitel 3

 1. http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/suu/spm/500/svar/1054956/1250592/index.htm
 2. The Interphone Study Group (2010): “Brain Tumour Risk in Relation to Mobile Telephone Use: results of the INTERPHONE international case-control study + Appendix 1+ 2” International Journal of Epidemiology 2010 39:675-694
 3. Cardis et al (2011): “Risk of brain tumours in relation to estimated RF dose from mobile phones: results from 5 Interphone countries” Occupational and Environmental Medicine oem.bmj.com/content/
 4. Hardell L, Carlberg M, Hansson Mild (2011): “Pooled analysis of case-control studies on malignant brain tumours and the use of cordless phones including living and deseased subjects” International Joumal of Oncology 2011 38:1465-74
 5. IARC (2011): “Press release No 208, 31. May 2011: “IARC Classlfies Radiofrequency Electromagnetic Fields as Possibly Carcinogenic To Humans
  http://www.iarc.fr/
 6. Baan R et al (2011): “Carcinogenicity of radiofrequency electromagnetic fieids” The Lancet Vol 12 July 2011
  http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(11)70147-4/fulltext
 7. IARC Monograph on the evaluation of carcinogenic risks to humans vol 102
  http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/index.php
 8. IARC (2011): “The eyes of the world were upon us”
  http://www.monographs.iarc/index.php
 9. IARC (2011): “IARC Monographs on Carcinogenic Risk to Humans”, Volume 102: “Non-Ionizing Radiation. Part ii: Radiofrequency Electromagnetic Fields (incl. mobile phones, microwawes and radar)”, IARC, Lyon, France, 24-31 May 2011
  http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/index.php
 10. Wertheimer N, Leeper E (1979): “Electric wiring configurations and childhood cancer”, American Journal of Epidemiology 109 (1979) 273-284
 11. http://www.iarc.fr/
 12. Biolnitiative Working Group, Eds. Carpenter D, Sage C (2012): “Biolnitiative Working Group: “A Rationale for Biologically-Based Exposure Standards for Low-Intensity Electromagnetic
  Radiation”
  http://www.bioinitiative.org
 13. http://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/
 14. http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/suu/spm/566/svar/1054998/1250708/index.htm
 15. Schüz J, Jacobsen R, Olsen JH, Boice JD, McLaughlin JK, Johansen C (2006): “Cellular telephone use and cancer risk: update of a nationwide danish cohort” Journal of the National Cancer Institute, 2006;98:369-81
 16. Nilsson M (2010): “Mobiltelefonins Hälsorisker – Fakta om vår tids storsta miljö- och hälsoskandal”, Mona Nilssons Miljöbyrå
 17. Carlo G,(2009): “The Latest Reassurence Ruse About Cell Phones and Cancer” J Aust.Coll. Nutr. & Env. Med. Vol. 26 No. 1 pp.10-13
 18. Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen, versionsdato 29. januar 2013 og 6. oktober 2007 Christoffer Johansen
 19. Hardell L, Walker MJ, Wahlhjalt B, Friedman LS. Richter ED (2006): “Secret Ties to Industry and Conflicting Interests in Cancer Research” Americal Joumal of Industrial Medicine
 20. Johansen C, Boice JD, Mclaughlin JK et al (2002): “Mobile Phones and Malignant Melanoma of the eye”, British Journal of Cancer 106
 21. http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/suu/spm/567/svar/1054995/12607/index.htm
 22. Christensen et al (2005): “Cellular telephones and risk for brain tumours: a population-based incident case-control study” Neurology 2005
 23. Slesin L (2011): “The Danish Cohort Study: “The Politics and Economics of Bias” Microwave News 3. november 2011
  http://www.microwavenews.com/DanishCohort.html
 24. Frei P, Poulsen AH, Johansen, C, Olsen JH, Steding-JessenM, Schütz J (2011): “Use of mobile phones and risk of brain tumours: update of a Danish cohort study” British Medical Journal
  http://www.bmj.com/content/343/bmj.d6387
 25. Horsevad K (2014): “Fjernaflæste elmålere – Virkninger og konsekvenser.” Udarbejdet for Rådet for Helbredssikker Telekommunikation, 2014
  http://stopsmartmeter.dk/Fjernaflaeste_Elmaalere—Virkninger_og_Konsekvenser.pdf
 26. Glaser MM, Leszczynski B, Khurana VG, Frey AH, Wright SJ, Lloyd Morgan L, Davis DL,
  Herberman RB, Stein Y, Gurjral DM, Henshaw DL, Phillips A, Lamburn G (2011): “Use of mobile phones and risk of brain tumours update of Danish cohort study: Recent Rapid Responses” BMJ 2011
  http://www.bmj.com/content/343/bmj.d6387?tab=responses
 27. IARC (2011): “Monograph meeting 102: Non-Ionizing Radiation, Part ii: Radiofrequency Electromagnetic Fields (includes mobile phones)” Transcript of podcast
  http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/2011/monograph102.php
 28. Statens Serum Institut(2011): “Cancerregistret” http://sundhedsstyrelsen.dk/sis
 29. Kræftens Bekæmpelse (2012): “Presemedlelse 2. november 2012
 30. Microwave News (2013): Something Is Rotten in Denmark – Danish Cancer Society Plays Games with Brain Cancer Rates” 13. december 2013
  http://microwavenews.com/
 31. Statens Serum Institut (2013): “Cancerregistret – Tal og analyser” Canceregistret 2013
  http://sundhedsstyrelsen.dk/sis
 32. Dobes M, Khurana VG, Shadbolt B, Jain S, Smith SF, Smee R, Dexter H, Cook R (2011): “Increasing incidence of glioblastoma multiforme and meningioma, and decreasing incidence of Schwannoma (2000-2008): Findings of a multicenter Australian study” Surgical Neurology
  International
 33. Sundhedsstyrelsen, Strålsäkkerhets Myndigheten, Statens Strålevern, STUK, Geislavamir Rikisins(2013): “Exposure from mobile phones, base stations and wireless networks – A statement by the Nordic radiation safety authorities” 17. december 2013
 34. Council of Europe (2011): “The Potential Dangers of Electromagnetic Fields and their Effects on the Environment”. RES 1815 (2011), Parlementary Assembly 27. May 2011
  http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1815.htm
  Dansk oversættelse: http://www.ehsf.dk/
 35. European Parliament (2009): “Health concerns associated with electromagnetic fields” Text adopted Thursday 2. April 2009, Bruxelles. Final edition
  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2009-216
 36. EEA (2011): “Non thermal effects and mechanisms of interaction between EHF and living matter: A selected summary” of ICEMS. Red: Guiliani L and Soffrotti M: Ramazzini Institute, European Joumal of Oncology, Library 5 2010, David Gee, EEA 18 february 2011
 37. ICEMS (2011): “Porto Alegre Resolutionen”
  http://www.icems.eu/docs/resolutions/Porto_Alegre_Resolution.pdf

Andre artikler:

Brug af mobiltelefoner og risiko for hjernetumorer: opdatering af dansk kohortestudie.
https://www.bmj.com/content/343/bmj.d6387/rapid-responses

Den danske kohorte mobiltelefon- og kræftundersøgelse.
Det mangelfulde danske kohorte-mobiltelefon- og kræftstudiedesign har ugyldige konklusionerne. Den danske kohorte mobiltelefon- og kræftundersøgelse blev oprindeligt finansieret af to danske teleselskaber og en brancheforbundet organisation, International Epidemiology Institute.
https://ehtrust.org/science/danish-cohort-cell-phone-and-cancer-study/

Den dansk kohorteundersøgelse er mangelfuld og giver ikke bevis på sikkerhed.
Foredrag af Dr. Anthony Miller.
Fra et foredrag ved Israeli Institute of Advanced Studies Conference on Wireless and Health, Hebrew University, Jereusalem. 2017
https://youtu.be/PXkEq95y2WI

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.