Kræftens Bekæmpelse – kritikken

Kritik af Kræftens Bekæmpelse

Nedenfor noget af den kritik af Kræftens Bekæmpelse, der har været gennem tiden. Ikke bare om elektromagnetisk stråling og mobiltelefoni.

Se også disse sider på vores hjemmeside:
Om hvordan Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen har bevidst tilbageholdt oplysninger om en massiv stigning af aggressiv hjernecancer siden 2012 https://nejtil5g.dk/dokumenter/cancer-hjernekraeft/

Om hvidvaskningsinstituttet IEI som Kræftens Bekæmpelse og Christoffer Johansen valgte at samarbejde med i forbindelse med den store Kohorte undersøgelse? https://nejtil5g.dk/dokumenter/iei-international-epidemiology-institute/

Der var engang (2003) da Kræftens bekæmpelse havde en mere nysgerrig og åben tilgang til mulige skadelige virkninger af elektromagnetisk stråling fra mobiltelefonen. Særlig børn og unge. Det var endda før at WHO/IARC i 2011 klassificerede elektromagnetisk som “muligvis kræftfremkaldede”.

Kræftens Bekæmpelse ved man, hvor man har nemlig på industriens side

ALLE KNEB GÆLDER OG DER BLINKES IKKE MED ØJNENE.
I år er det medicinalindustrien og dens eksperimentelle vacciner, der skal sælges og gerne til vores børn.
Konsekvenserne af vaccinen givet til børn kender man ikke. “Deres risiko for at blive alvorligt syge af covid-19 er så lille, men samtidig er usikkerheden om konsekvenserne ved vaccinen stor.” siger Christine Stabell Benn, professor i global sundhed ved Syddansk Universitet og ekspert i vacciner. (0)

Sådan overtaler man børn

Tidligere var det teleindustrien Kræftens Bekæmpelse støttede (og fortsat gør). Mobiltelefoni skulle uanset forskningsfusk og andet fritages for at give kræft.
Flere epidemiologiske undersøgelser, som viste signifikant øget risiko for hjernekræft ved brug af mobiltelefon blev frasorteret af den tidligere afdelingsleder ved Kræftens Bekæmpelse Joachim Schüz.
(1)
Christoffer Johansen, som indtil den 1. juli 2020 var Sundhedsstyrelsens eneste rådgiver på området, professor og overlæge på onkologisk klinik samt forsker ved Center for Kræftforskning hos Kræftens Bekæmpelse, stod bag Den danske kohorteundersøgelse, (2) der blev finansieret af mobilindustrien, TDC og medicinalindustrien. 2 eksperter fra IEI (International Epidemiology Institute) et amerikansk hvidvaskningsinstitut, indgik ligeledes i undersøgelsens første fase (3). Kohorte undersøgelsen blev udsat for en omfattende og sønderlemmende international kritik fra en lang række forskere (4) som bad British Medical Journal om at trække studiet tilbage.
Da IARC i 2011 klassificerede elektromagnetisk stråling som mulig kræftfremkaldende for mennesker kritiserede IARC’s ekspertgruppe det danske studie, og konkluderede, at der var “flere kilder til misklassifikation”. (5)

Kilder:
0) https://www.linkedin.com/pulse/skal-jeg-vaccinere-mit-5-11-%25C3%25A5rige-barn-med-de-nye-vacciner-benn/
1) https://helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/tidligere-leder-i-kr%C3%A6ftens-bek%C3%A6mpelse-i-centrum-videnskabelig-skandale-i-eu
2) http://www.bmj.com/content/343/bmj.d6387?tab=responses
3) https://nejtil5g.dk/dokumenter/iei-international-epidemiology-institute/
4) https://www.researchgate.net/publication/228111018_Review_of_four_publications_on_the_Danish_cohort_study_on_mobile_phone_subscribers_and_risk_of_brain_tumors
5) https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono102.pdf

Cosmos projektet

Den danske afdeling af Cosmos, varetages af Afdelingen for Statistik og Epidemiologi ved Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, som er en del af Kræftens Bekæmpelse. Cosmos projektet der omfatter seks lande, undersøger, om der er sammenhæng mellem mobiltelefoni og helbredsproblemer ved at sammenholde personers mobilopkaldsdata med de samme personers patientdata.

Afdelingen ledes af den samme gruppe af forskere (Aslak Harbo Poulsen, Christoffer Johansen og Joachim Schüz), som fra 1994 og i en årrække frem gennemførte den danske Kohorte undersøgelse. Projektgruppen ser sådan ud: Aslak Harbo Poulsen, projektleder; Lissa Churchward, projektsekretær; Jørgen H Olsen, institutchef; Christoffer Johansen, afdelingsleder; Joachim Schüz (tidligere afdelingsleder – Kræftens Bekæmpelse), afdelingsleder – International Agency for Research on Cancer.
Kohorteundersøgelse skulle undersøge, om der var sammenhæng mellem mobilabonnementer og hjernekræft. Studiet blev bl.a. finansieret med over én million kroner, som kom fra Danmarks to største mobilselskaber Sonofon og Tele Danmark Mobil. Konklusion:  Efter 10 års mobil abonnement var risikoen for hjernekræft formindsket med 34%. Dvs. mobiltelefoni skulle tilsyneladende beskytte mod hjernekræft.
Den danske stat bevilligede Institut for Epidemiologisk Kræftforskning og dermed COSMOS ca. 7 millioner kr. tilbage ved årsskiftet 2003/2004.
https://www.cancer.dk/cosmos/hvem-staar-bag/
Mobilselskabet Telenor er en af Kræftens Bekæmpelses officielle samarbejdspartnere.

Nedenstående liste har bl.a. lånt opslag af Peter Hansen på Facebook siden: Støt læger uden sponsor.

Professionaliseringen af næstekærlighed har ændret Kræftens Bekæmpelses moralske DNA.
Det er lykkedes for Kræftens Bekæmpelse at skabe en illusion om, at hjælpeorganisationens arbejde ‘i den gode sags tjeneste’ kræver høje lønninger, dyrt indrettede kontorer og store gallashows. I dette store professionaliserede bureaukrati fremstår de kræftramte blot som en velegnet anledning til at tjene penge og sikre sig selv, skriver Gunnar Langemark, der i en serie i POV har beskrevet sit eget sygdomsforløb.
POV International, 4. november 2019.
https://pov.international/professionaliseringen-af-naestekaerlighed-har-aendret-kraeftens-bekaempelses-moralske-dna/

Interesseorganisationer er blevet sandhedsvidner i den offentlige debat
“Kræftens Bekæmpelse, Børns Vilkår og andre interesseorganisationer er ikke neutrale, men sat i verden for at fremme en bestemt dagsorden, siger professor”. Kristelig Dagblad 25. juli 2019.
https://k.dk/danmark/interesseorganisationer-er-blevet-sandhedsvidner-i-offentlig-debat

Kræftens Bekæmpelse vildleder
“Vi bør holde op med at screene for brystkræft, hvilket uafhængige ekspertpaneler i både Schweiz og Frankrig for nylig har anbefalet (12-14). Vi har brugt milliarder på noget, der skader befolkningen. Det er også på tide, at Kræftens Bekæmpelse begynder at oplyse redeligt om mammografiscreening. Kilden til misinformationen er ‘screeningschef overlæge Ilse Vejborg’ (1). Det burde være forskere uden interessekonflikter, der informerede om screening.”
Peter C. Gøtzsche. Dagens Medicin 17. marts 2017.
https://dagensmedicin.dk/kraeftens-bekaempelse-vildleder

Tidligere leder i Kræftens Bekæmpelse i centrum for videnskabelig skandale i EU
Det er blevet afsløret at Joachim Schüz bevidst har frasorteret flere epidemiologiske undersøgelser, som viser signifikant øget risiko for hjernekræft ved brug af mobiltelefon. Schüz har ansvaret for den epidemiologiske del af SCENIHR panelet vedr. mobil og trådløs stråling. De frasorterede undersøgelser kommer fra den svenske kræftforsker Lennart Hardells gruppe som af Verdenssundhedsorganisationen WHO i 2011 blev vurderet som de mest videnskabeligt robuste ifm. kræftklassifikationen af radiofrekvent/trådløs stråling. Marts 2014.
Schüz forlod Kræftens Bekæmpelse i 2010 for at blive leder for strålingsforskningsenheden i Verdenssundhedsorganisationens kræftforskningsinstitut IARC.
https://helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/tidligere-leder-i-kræftens-bekæmpelse-i-centrum-videnskabelig-skandale-i-eu

Kræftens Bekæmpelse er mediernes kæledægge
“Frygten for cancer er en velpromoveret frygt, fordi en lang række stærke aktører deriblandt Kræftens Bekæmpelse har en interesse i, at sygdommen fylder meget…”
Videnskab.dk, 31. oktober 2012.
http://videnskab.dk/kultur-samfund/kraeftens-bekaempelse-er-mediernes-kaeledaegge
Jyllandsposten: https://jyllands-posten.dk/nyviden/article4892399.ece/

Forskere: Kræftens Bekæmpelse vildleder om mammografiscreening
Kræftens Bekæmpelse fejlinformerer befolkningen, når den konkluderer, at mammografiscreening giver en bedre overlevelse for brystkræftramte kvinder. Det er en helt forkert tolkning af nye tal, mener de. Videnskab.dk, 3. maj 2012
https://videnskab.dk/krop-sundhed/forskere-kraeftens-bekaempelse-vildleder-om-mammografiscreening
Jyllandsposten: https://jyllands-posten.dk/nyviden/article4687354.ece/

Debat: Kræftens Bekæmpelse vildleder om mobiltelefoni
Hvorfor bruger mobilforskere fra Kræftens Bekæmpelse gang på gang forkerte data, skriver Thomas Grønborg, der er bekymret for mobilstrålingens konsekvenser.
Kristelig Dagblad, 26. november 2012
https://k.dk/debat/debat-kr%C3%A6ftens-bek%C3%A6mpelse-vildleder-om-mobiltelefoni

Kræftens Bekæmpelse anklages for hykleri
Kræftens Bekæmpelse afviser nyt dansk studium, der frikender natarbejde som årsag til brystkræft. Men organisationens egne analyser kritiseres nu af en uvildig myndighed, og der tegner sig en dyb konflikt om, hvad god forskning er.
Videnskab.dk, 8. september 2010.
https://videnskab.dk/krop-sundhed/kraeftens-bekaempelse-anklages-hykleri
Jyllandsposten: https://jyllands-posten.dk/nyviden/article4373702.ece/

Kræftdirektør i dobbeltrolle
Kræftens Bekæmpelses direktør, er medlem af bestyrelsen af privat forskervirksomhed, der får millionstøtte fra foreningen.
Politikken 19. august 2007
Flere kilder:
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE3896676/Kræftdirektør-i-dobbeltrolle/
https://politiken.dk/indland/art4706156/Arne-Rolighed-anklages-for-dobbeltrolle
https://nyheder.tv2.dk/article.php/id-7965955
https://tv2ostjylland.dk/artikel/arne-rolighed-anklages-dobbeltrolle

Troværdig kræftforskning
Kampen mod kræft går måske ad nye og i Danmark uprøvede veje. Men lægestanden og Kræftens Bekæmpelse stiller sig på tværs. Hvorfor? Peter Kemp er professor, dr.theol. og leder af Center for Etik og Ret.
»At den sidste sundhedsminister i den forrige regering var direktør (på orlov) for Kræftens Bekæmpelse, der indtil for nylig har været førende i afvisningen af forskningen i alternative kræftbehandlingsmetoder, gjorde naturligvis ikke sagen bedre.” – Peter Kemp, professor, dr.theol. & phil.
Politiken, 19. marts 2002
https://politiken.dk/debat/kroniken/art4938142/Troværdig-kræftforskning

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.