nejtil5g.dk

CANCER: Hjernekræft

Stigningen i ondartet strålerelateret hjernekræft ses nu både i Danmark, England, Holland, Sverige og Frankrig.

Andre kræftformer
Se her: http://nejtil5g.dk/dokumenter/cancer/

FRANKRIG
Ondartede hjernesvulster stiger kraftigt i Frankrig
Nye tal fra Frankrig viser, at påstanden om, at mobiltelefonen ikke udgør sundhedsmæssige risici og at antallet af tilfælde af hjernesvulster ikke stiger, er forkert.
De nye statistikker fra Santé Publique blev offentliggjort i sommeren 2019. Statistikken er baseret på antallet af sager, der er rapporteret histologisk og rapporteret til kræftregisteret gennem 2015 og beregninger af udviklingen til og med 2018.
Antallet af patienter, der har modtaget en klar diagnose af glioblastom stiger hvert år med mere end 4 gange mellem 1990 og 2018 ifølge de nye statistikker. I betragtning af befolkningsudviklingen, dvs. antallet af tilfælde pr. 100.000 indbyggere, såkaldt aldersstandardiseret, stiger antallet af sygdomme 3,7 gange blandt mænd og 2,3 gange blandt kvinder mellem 1990 og 2018.
Artiklen viser også stigningerne i Sverige og England.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2019/11/maligna-hjarntumorer-okar-kraftigt-i-frankrike/

ENGLAND
Stigningen af hjernekræft i England
Antallet af tilfælde af glioblastom, den farligste type hjernesvulst, øges kraftigt i England. Den største stigning ses for tumorer i de områder, der er mest udsat for mobil anvendelse, frontallappen og temporallappen, hvorfor mistanke om stigningen er forbundet med mobilstråling. Tidligere har gentagne epidemiologiske undersøgelser vist, at brugere af mobiltelefoner har en øget risiko for hjernesvulst.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/03/aggressiva-hjarntumorer-okar-dramatiskt-i-england/
https://microwavenews.com/news-center/fact-or-artifact

SVERIGE
Kraftig stigning i patienter med hjernetumor i Sverige
Flere og flere mennesker behandles for hjernesvulst i Sverige. Dette viser nye statistikker fra National Board of Health and Welfare. I 2017 blev i alt 8.917 patienter behandlet i specialiserede ambulante patienter for ondartede eller godartede hjernesvulster eller i centralnervesystemets membraner eller for tumorer af ukendt art i hjernen. Dette er en stigning på 167% siden 2001, da ambulantregistret blev startet. Den største patientgruppe består af dem, der har en ondartet tumor i hjernen.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2019/01/kraftig-okning-av-hjarntumorpatienter-i-sverige/

HOLLAND
Mens den samlede forekomst af alle typer hjernesvulster i Holland steg med kun ca. 0,7% om året, var stigningen i GBM ca. 3,1% pr. År – det vil sige, forekomsten mere end blev fordoblet i perioden 1989-2010.
https://microwavenews.com/news-center/ntp-and-brain-tumor-rates

DANMARK
Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen har bevidst tilbageholdt oplysninger om en massiv stigning af aggressiv hjernecancer siden 2012.
Hans Skovgaard Poulsen advarede for syv år siden. Den 2. november 2012 udsendte Kræftens Bekæmpelse en pressemeddelelse under titlen ”Massiv stigning i nye tilfælde af aggressiv hjernekræft.” Forekomsten af GBM var fordoblet i løbet af de sidste ti år, sagde Hans Skovgaard Poulsen, der er leder af neuro-onkologi ved Københavns Universitetshospital. Han kaldte det ”skræmmende”.
Kræftens Bekæmpelse fjernede dog hurtigt pressemeddelelsen fra sit websted og ingen ønskede længere at tale om det.
Først efter en forespørgsel i Folketinget maj 2019 blev statistikken om glioblastoma offentliggjort.
Danish Spike in GBM Is Back. Information and Misinformation Vie for Attention. Last updated . 21 juni 2019.
https://microwavenews.com/short-takes-archive/gbm-denmark

Incidence of GBM in Denmark, 1995-2017 (blue bars); % increase relative to 1995 (orange line).
Prepared by a Danish epidemiologist for Microwave News. (click to enlarge)

HJERNEKRÆFT STIGER I DANMARK
Antallet af nye diagnoser af hjernekræft er steget igen, viser nye tal for 2015 fra Sundhedsdatastyrelsen.
Siden 1990 er der sket en fordobling i antallet af personer diagnosticeret med kræft i centralnervessystemet og i hjernen. Sammenlignet med 2003 er antallet nye tilfælde i 2015 steget med 75%. 2003 var året hvor 3G mobiltelefoni blev introduceret i Danmark.
https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/hjernecancer-stiger-igen

Cancerregisterets årsrapporter:
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sygdomme/cancerregisteret

ECIS – European Cancer Information System
https://ecis.jrc.ec.europa.eu/explorer.php?$0-1$1-IT$2-127$4-1,2$3-0$6-0,85$5-2004,2010$7-2$CAgeSpecificRates$X0_14-$X0_12-$X0_13-Y$X0_16-N$CTrendsByAge$X1_14-$X1_12-$X1_18-6$X1_16-N$CTrendsByPeriod$X2_14-$X2_12-$X2_10-ASR_EU_NEW$X2_16-N$CTrendsByCohort$X3_17-ByPeriod$X3_16-N

Decreased Survival of Glioma Patients with Astrocytoma Grade IV (Glioblastoma Multiforme) Associated with Long-Term Use of Mobile and Cordless Phones.
Michael Carlberg, Statistician and Lennart Hardell, Professor, Department of Oncology, University Hospital, Örebro, Sweden. Published online 2014 Oct 16.
Formålet med undersøgelse var at analysere gliomapatienters overlevelse i casekontrolundersøgelser i relation til brug af trådløse telefoner; mobiltelefoner og trådløse telefoner. Overlevelse blev vurderet ved hjælp af det svenske befolkningsregister, der løbende er opdateret. Alle indbyggere kan følges ved hjælp af det unikke ID-nummer for hvert emne. Ved afdøde registreres dødsdato. Alle tilfælde blev fulgt fra diagnosedato baseret på histopatologirapporten indtil den 18. december 2013 eller hvis de var afdøde, dødsdato. Resultaterne fra en tidligere rapport om overlevelse for patienter med gliom i casekontrolundersøgelsen for perioden 1997-2003 er nu opdateret med yderligere opfølgning af disse sager og tilføjet undersøgelsen for tidsperioden 2007–2009. Publikation dækker begge undersøgelsesperioder med opdaterede resultater om overlevelse. Det skal bemærkes, at alle diagnoser var baseret på histopatologi. Således havde alle tilfælde gennemgået en form for operation.

Fra konklusionen: “Undersøgelsen styrker den formodede årsagssammenhæng mellem brug af mobiltelefoner og trådløse telefoner og gliom. Forhøjet HR (nedsat overlevelse) for den mest maligne gliometype, astrocytomkvalitet IV, blev fundet ved langtidsbrug af mobiltelefoner og trådløse telefoner. HR steg lidt for ved øget kumulativ brug. Højeste HR blev fundet i de tilfælde, hvor brugen startede før det fyldte 20 år.”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4211006/

USA
Brain Tumor Rates Are Rising in the US: The Role of Cell Phone & Cordless Phone Use
Hardell og Carlberg (2015) rapporterede, at hjernesvulsthastighederne er steget i Sverige baseret på data fra det svenske nationale patienter. Hardell og Carlberg (2017) rapporterede, at hjernetumorer af ukendt type steg fra 2007-2015, især i aldersgruppen 20-39 år. Ifølge forfatterne, “Dette kan forklares med højere risiko for hjernesvulst hos personer med første brug af en trådløs telefon inden en alder af 20 år, når en rimelig latenstid tages i betragtning.”

Hvad med hjernesvulsthastigheder i USA?
Forekomsten af ​​glioma, den mest almindelige ondartede hjernesvulst, er steget i USA, skønt ikke overalt. National Cancer Institute rapporterede, at forekomst af glioma i frontallappen steg blandt unge voksne 20-29 år (Inskip et al., 2010).

Forekomsten af ​​glioblastoma multiforme (GBM), der tegner sig for cirka halvdelen af ​​alle gliomer, steg i frontale og temporale lapper og i lillehjernen blandt voksne i USA fra 1992-2006 (Zada et al., 2012).

Cancerforebyggelsesinstituttet i Californien (2016) bemærkede i deres årlige rapport om kræftforekomst i det større San Francisco Bay-område, at forekomsten af ​​GBM steg fra 1988-2013 blandt ikke-latinamerikansk hvid mand (0,7% pr. År) og kvindelige voksne ( 1,1% om året) og forblev stabil blandt andre race / etniske grupper.

Ved hjælp af nationale tumorregisterdata fandt en nylig undersøgelse, at den samlede forekomst af meningioma, den mest almindelige ikke-maligne hjernesvulst, er steget i USA i de senere år (Dolecek et al., 2015). Den aldersjusterede forekomst af meningioma steg fra ca. 6,3 pr. 100.000 i 2004 til ca. 7,8 pr. 100.000 i 2009. Forekomst af hjernetumor steg for alle aldersgrupper undtagen ungdom (0-19 år).
https://www.saferemr.com/2015/05/brain-tumor-rates-are-rising-in-us-role.html

21 Mobile phone use and brain tumour risk: early warnings, early actions? af Lennart Hardell, Michael Carlberg and David Gee.
https://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2/late-lessons-chapters/late-lessons-ii-chapter-21/view

Please follow and like us:
CANCER: Hjernekræft