CANCER: Hjernekræft

Andre kræftformer
Se her: http://nejtil5g.dk/dokumenter/cancer/

Mobiltelefoner og risiko for hjernesvulst og tumor i hovedområdet

Mobiltelefoni og cancer
Signifikante beviser for brug af mobiltelefoner og tumorrisiko.
Den 2. nov. 2020 offentliggjorde International Journal of Environmental Research and Public Health en systematisk gennemgang og metaanalyse af case-control-forskningen om mobiltelefonbrug og tumorrisiko. (1)
Den nye undersøgelse er en opdatering af den oprindelige metaanalyse (dvs. kvantitativ forskningsanmeldelse), der blev offentliggjort i Journal of Clinical Oncology i 2009.
Det nye review har set på dobbelt så mange undersøgelser som det originale papir.
“Alt i alt fandt den opdaterede omfattende metaanalyse af case-control-undersøgelser signifikante beviser, der forbinder mobiltelefonbrug med øget tumorrisiko, især blandt mobiltelefonbrugere med kumulativ mobiltelefonbrug på 1000 eller flere timer i deres levetid (hvilket svarer til ca. 17 min. Pr. Dag over 10 år), og især blandt undersøgelser, der benyttede metoder af høj kvalitet.”
Kilder:
Undersøgelsen kan downloades her:
1) https://www.mdpi.com/1660-4601/17/21/8079

Faktablad
Faktablad udarbejdet af Strålskyddsstiftelsen, august 2018. (*)
Brug af mobiltelefoner øger risikoen for hjernesvulster og tumor i hovedområdet. Børn og unge har større risiko end voksne. Børn er især følsomme, da de har en højere cellekonverteringsfrekvens. Et barns hoved kan absorbere 2-3 gange så meget stråling som en voksen. 
I 2011 blev mobilstråling klassificeret af WHOs International Cancer Research Institute IARC som “muligvis et kræftfremkaldende middel”, gruppe 2B i henhold til IARC-klassificeringssystemet. Men siden da er den videnskabelige dokumentation blevet styrket for stråling fra trådløs teknologi (mobiltelefoner, mobile master, WiFi, tablets, laptops, trådløse elektricitetsmålere, babyvagter, trådløse telefoner osv.). Ledende kræfteksperter mener i 2017, at klassificeringen skal være gruppe 1, for eksempel den samme klasse som dioxin, asbest og tobak. I dag er der tilstrækkelig dokumentation fra studier på celler, dyr og i epidemiologiske undersøgelser af mennesker. 
Gentagne undersøgelser viser, at mobil anvendelse øger risikoen for ondartet hjernesvulst, svulst i hørenerven og svulst i øreproppen. En undersøgelse har også vist, at langtidsbrug øger risikoen for leukæmi. Risikoen er størst for børn og unge.
 
Nedenstående liste viser alle resultater, der er kommet i de senere år.

Undtagelsen er to såkaldte kohortundersøgelser, en fra Danmark (Frei et al. 2011) og en fra England (Benson et al. 2013). Disse to kohortundersøgelser er alvorligt vildledende enten på grund af alvorlige fejl. Dansken har udelukket de absolut tyngste brugere (200.000 erhvervsbrugere), der har været i sammenligningsgruppen, hvilket skulle eksponeres. Derudover blev alle tunge brugere, der begyndte at bruge mobiltelefonen efter 1995, betragtet som eksponeret. Derudover analyseres det ikke, om større brug indebærer risici sammenlignet med meget lidt anvendelse. Den britiske undersøgelse har lignende mangler.

2018: Øget risiko for hjernesvulst. Den samlede forskning viser, at langtidsbrug af mobiltelefoner øger risikoen for hjernesvulst. Meta-analyse. Wang et al. 2018.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29709736/
2017: Øget risiko for hjernesvulst. Forskning fra Canada viser øget risiko for hjernesvulst ved mobil brug. For dem, der har brugt mobilen i alt 558 timer, blev risikoen fordoblet. Mormoli et al. 2017
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28535174/
2017: Øget risiko for hjernesvulst. Analyse af tilgængelig forskning viser, at mobil brug øger risikoen for hjernesvulst. Prasad et al. 2017
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28213724/
2017: Øget risiko for hjernesvulst. Analyse af tilgængelig forskning viser, at mobil brug øger risikoen for hjernesvulst. Bortkiewicz et al. 2017
http://ijomeh.eu/Mobile-phone-use-and-risk-for-intracranial-tumors-and-salivary-gland-tumors-A-meta-analysis,63713,0,2.html
2017: Krav til kræftforbindelse opfyldt. Resultater fra tilgængelig videnskabelig forskning klarlægger forholdet mellem mobil anvendelse og kræft og opfylder kriterierne kræves for, at et forhold kan betragtes som etableret. Konklusion: Radiofrekvensstråling bør betragtes som kræftfremkaldende for mennesker. Carlberg et Hardell 2017
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28401165/
2016: Kræft i dyreforsøg. Den største dyreforsøg nogensinde med kræftvirkningerne af mobilstråling viser en øget forekomst af hjernesvulst blandt eksponerede dyr. Resultaterne bekræfter således resultaterne, der viser, at mobil stråling forårsager hjernesvulst blandt mobiltelefonbrugere. NTP 2016.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/08/NTP2016.pdf
2015: Kræftmekanisme. Analyse viser, at 93 ud af 100 undersøgelser viser, at mobil stråling / radiofrekvensstråling forårsager oxidativ stress i celler. Ifølge forskerne er de “overbevisende bevist”. Oxidativt stress er en anerkendt mekanisme bag kræft og mange andre sygdomme. Yakymenko et al. 2015
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/15368378.2015.1043557
2015: Kræft i dyreforsøg. 3G-stråling fremmer kræft i dyreforsøg i niveauer langt under de nuværende grænseværdier / referenceværdier fra Strålsikkerhedsmyndigheden og ICNIRP. Bekræfter tidligere forskning. Lerchl et al. 2015
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/03/stralning-fran-surfplattor-och-mobiler-framjar-cancer-visar-ny-forskning/
2014: Kræftmekanisme. Der er rapporteret om skader på celle-DNA efter eksponering for radiofrekvensstråling i 74 ud af i alt 114 undersøgelser (65%). BioInitative arbejdsgruppe
https://bioinitiative.org/new-studies-show-health-risks-from-wireless-tech/
2014: Øget risiko for hjernesvulst. Fire gange øget risiko for hjernetumor for dem, der har brugt mobilen i 30 minutter om dagen i en længere periode. Jo mere mobiltelefonen blev brugt, jo større var risikoen, som allerede begyndte at stige efter i alt ca. 900 timer. Coureau et al. 2014.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2014/05/30-minuter-i-mobilen-varje-dag-okar-risken-for-aggressiv-hjarntumor/
2013: Øget risiko for hjernesvulst. Undersøgelser fra Örebro Universitetshospital viser gentagne gange, at de, der har brugt mobiltelefonen, har størst risiko for hjernesvulst. Risikoen er størst for dem, der begyndte at bruge mobilen i deres teenageår (400-700% stigning). Örebro Researcher Group er den eneste, der hidtil har undersøgt langvarig brug i mere end 25 år. Resultaterne viser, at jo mere og længere tid der er brugt mobiltelefonen, jo mere øges risikoen. Brug af en mobiltelefon eller trådløs telefon i i alt mere end 2376 timer medfører lignende øgede risici (mellem 2,5 – 7,7 gange øget risiko), men risikoen begynder at stige allerede ved en samlet brug på ca. 1000 timer. En analyse viser, at brugen af ​​3G-telefoner øger risikoen for hjernesvulst jo flere timer, og jo flere år har mobiltelefonen været brugt. Hardell et al. , 2013.
https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2013.2111
2013: Forhøjet risiko for hørselsnervetumor. Risikoen er allerede mere end fordoblet for dem, der har brugt en mobiltelefon i alt mere end 512 timer. Dette svarer til et gennemsnit på knap 10 minutter om dagen hver dag i ti år. For dem, der begyndte at bruge mobiltelefonen eller den trådløse telefon for mere end 20 år siden, øges risikoen for tumor på ørens hørselsnerv med over 300%. Hardell et al. 2013
https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2013.2025
2013: Forhøjet risiko for hørselsnervetumor. Øget risiko (+ 46%) for dem, der har brugt mobilen mest i denne undersøgelse, hvilket indebærer brug i mere end 680 timer, og 67% øget risiko for dem, der har brugt mobiltelefon i mere end 900 timer. Pettersson et al. 2014
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24434752/
2012: Nedsat overlevelse blandt patienter i hjernesvulst, der fortsætter med at bruge deres mobiltelefoner. En undersøgelse fra Örebro Universitetshospital viser også, at dem, der har haft en hjernesvulst, har et dårligere overlevelsespotentiale, hvis de fortsætter med at bruge en mobiltelefon eller en trådløs telefon efter diagnosen. Hardell et al. 2012
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23095687/?dopt=Abstract
2010, 2011: Øget risiko for hjernesvulst. International WHO-undersøgelse (Interphone) viser øget risiko for gliom. Undersøgelsen blev indledt i 1999 og er baseret på interviews med hjernesvulsttilfælder frem til 2004 fra 13 lande. Brug af mobiltelefonen i alt 1640 timer eller mere, svarende til 30 minutter om dagen i ti år eller lidt over en time om dagen i fire år, steg risikoen med 40% -380%. Risikoen blev også øget ved en analyse af tumorer i det mest eksponerede område af hovedet (temporal lob) og ved den side, der blev brugt af mobiltelefonen. Undersøgelsen har ikke desto mindre undervurderet risiciene. Blandt andet er brugere af trådløse telefoner blevet betragtet som ueksponeret på trods af at de er udsat for lignende
stråling som mobiltelefon bruger. Desuden udelukkede undersøgelsen personer over 59 år, der led af hjernesvulst til trods for, at denne gruppe indeholder mange tidlige store brugere. Interphone 2010; Cardis et al. 2011
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20483835/
 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21659469/
2011: Øget risiko for hjernesvulst, børn og unge. Øget risiko (+ 115%) for hjernesvulst hos børn / unge, der har haft et mobilabonnement i længst tid. Undersøgelsen undervurderer konsekvent risikoen, da kun de første tre års brug af en trådløs telefon er blevet undersøgt, og denne eksponering er ikke føjet til brugen af ​​mobiltelefoner. Aydin et al. 2011
https://academic.oup.com/jnci/article/103/16/1264/898567
2011: Risiko for at høre nervetumor. International WHO-undersøgelse Interphone fra 13 lande viser 180% øget risiko for at høre nervetumor for dem med den længste forsinkelse og størst brug. Interphone 2011
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21862434/
2011: Risiko for at høre nervetumor. Brug af en mobiltelefon mere end 20 minutter om dagen øger risikoen. Sato et al. 2011
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21225885/
2011: Risiko for kræft i øreproppen. Øget risiko for kræft i øreproppen for dem, der har brugt mobilen mest. Duan et al. 2011
https://www.ijoms.com/article/S0901-5027%2811%2900117-2/abstract

*) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2018/08/Faktablad-risk-för-hjärntumör-och-tumör-i-huvudområdet-av-mobiltelefoner-2018-08.pdf

Rapport om endelige resultater vedrørende hjerne- og hjertetumorer hos Sprague-Dawley-rotter udsat fra prænatal liv indtil naturlig død for mobiltelefonradiofrekvensfelt repræsentativt for en 1,8 GHz GSM-basestations miljøemission.
L. Falcioni et al. Cesare Maltoni Cancer Research Center, Ramazzini Institute, Bologna, Italy. 2018.
Resumme:
Baggrund: I 2011 klassificerede IARC radiofrekvensstråling (RFR) som muligt humant kræftfremkaldende stof (gruppe 2B). I henhold til IARC viste dyreforsøg, såvel som epidemiologiskeoner, en begrænset antallet af kræftfremkaldende egenskaber. I 2016 offentliggjorde NTP de første resultater af sine langvarige bioassays på nær elden RFR og rapporterede om øget forekomst af ondartede glialtumorer i hjernen og hjertet Schwannoma hos rotter udsat for GSM – og CDMA – moduleret mobiltelefon RFR. De tumorer, der blev observeret i NTP-undersøgelsen, er af den type, der ligner den, der blev observeret i nogle epidemiologiske undersøgelser af mobiltelefonbrugere.
Målsætninger: Ramazzini Institute (RI) udførte en levetid kræftfremkaldende undersøgelse af Sprague-Dawley rotter for at evaluere de kræftfremkaldende effekter af RFR i situationen på fjerntliggende felt og gengiver miljøeksponeringen for RFR genereret af 1,8 GHz GSM antenne fra radiobasen stationer af mobiltelefon. Dette er den største langtidsundersøgelse, der nogensinde har optrådt, i rotter på sundhedsmæssige effekter af RFR, inklusive 2448 dyr. I denne artikel blev de endelige resultater angående hjerne- og hjertetumorer udsendt. Metoder: Sprague-Dawley-hanrotter blev udsat fra prenatal liv indtil naturlig død til en 1,8 GHz GSM-område på 0, 5, 25, 50V / m med en helkropseksponering i 19 timer / dag. Resultater: En statistisk signifikant stigning i forekomsten af ​​hjerte Schwannomas blev observeret hos behandlede hanrotter ved den højeste dosis (50V / m). Endvidere blev der observeret en stigning i forekomsten af ​​hjerte-Schwann-celler-hyperplasi hos behandlede han- og hunrotter ved den højeste dosis (50V / m), skønt dette ikke var statistisk signifikant. En stigning i forekomsten af ​​maligne glialtumorer blev observeret i behandlede hunrotter ved den højeste dosis (50V / m), skønt ikke statistisk signifikant.
Konklusioner: RI-fundningerne på langtidseksponering for RFR stemmer overens med og forstærker resultaterne af NTP-undersøgelsen om eksponering i nærheden af ​​ilden, da begge rapporterede en stigning i forekomsten af ​​tumorer i hjernen og hjertet i RFR-eksponerede Sprague-Dawley-rotter . Disse tumorer er af den samme histotype som dem, der blev observeret i nogle epidemiologiske undersøgelser på mobiltelefonbrugere. Disse eksperimentelle undersøgelser giver tilstrækkelig dokumentation for at kræve en revurdering af IARC-konklusioner vedrørende det kræftfremkaldende potentiale af RFR hos mennesker.
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Belpoggi-Heart-and-Brain-Tumors-Base-Station-2018.pdf

Virkninger af pulsmoduleret radiofrekvensmagnetfelt (RF-EMF) eksponering på apoptose, autofagi, oxidativ stress og elektronkædetransportfunktion i humant neuroblastom og murine mikrogliale celler
JanaZielinski, Angélique D.Ducray, Anja M.Moeller, ManuelMurbach, NielsKuster og MeikeMevissen. Oktober 2020.
Abstract:
Brugen af ​​kropsbårne trådløse enheder med forskellige kommunikationsprotokoller og hurtigt skiftende eksponeringsscenarier formerer sig stadig, og behovet for at identificere mulige helbredseffekter af radiofrekvent elektromagnetisk felteksponering (RF-EMF) eksponering med ekstremt lavfrekvent (ELF) moduleringshylster. I denne undersøgelse blev effekter af ELF-moduleret 935 MHz RF-EMF på apoptose, autofagi, oxidativ stress og elektronudveksling i N9 mikroglial og SH-SY5Y neuroblastomceller undersøgt.”
“En forbigående stigning i glutathion (GSH), men ikke hydrogenperoxid og cytochrom c oxidase, blev kun fundet i SH-SY5Y-celler, hvilket indikerer, at kortvarig RF-EMF ved SAR-niveauer accepteret af nutidens sikkerhedsretningslinjer kan forårsage autofagi og oxidativ stress med effekt er afhængig af celletype og eksponeringsvarighed.
Yderligere undersøgelser er nødvendige for at evaluere mulige underliggende mekanismer involveret i pulsmoduleret RF-EMF-eksponering.”

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0887233320305130

21 Mobile phone use and brain tumour risk: early warnings, early actions?
Lennart Hardell, Michaels Carlberg og David Gee. 30. januar 2013.
Dette kapitel blev støttet af tilskud fra Cancer- og Allergifonden og Cancerhjälpen.
I 2011 kategoriserede Verdenssundhedsorganisationens internationale agentur for kræftforskning (IARC) strålingsfelterne fra mobiltelefoner og andre enheder, der udsender lignende ikke-ioniserende elektromagnetiske felter (EMF’er), som en gruppe 2B, dvs. ‘mulig’ humant carcinogen. Ni år tidligere gav IARC den samme klassificering til magnetfelterne fra luftledninger.
IARC-beslutningen om mobiltelefoner var hovedsageligt baseret på to sæt sagsbehandling af mennesker undersøgelser af mulige forbindelser mellem mobiltelefonbrug og hjernesvulster: IARC Interphone undersøgelse og Hardell-gruppen studerer fra Sverige. Begge leverede komplementære og generelt gensidigt støttende resultater. I dette kapitel redegøres det for disse to gruppers undersøgelser – og andre, der kommer til forskellige konklusioner – samt anmeldelser og diskussioner, der fører op til
IARC-beslutningen i 2011. Kapitlet beskriver også, hvordan forskellige grupper har fortolket autoritativ IARC-evaluering meget forskelligt.
Der er nu flere metaanalyser og anmeldelser på mobiltelefoner og hjernesvulst, som beskrive udfordringerne ved at udføre epidemiologi på dette spørgsmål, metodologiske begrænsninger af større undersøgelser, der er hidtil offentliggjort, og vanskelighederne ved at fortolke deres resultater.
Det er blevet antydet, at nationale forekomstdata om hjernesvulster kunne bruges til at kvalificere sig eller diskvalificere forbindelsen mellem mobiltelefoner og hjernesvulster observeret i sagen-kontrol
undersøgelser. Ud over metodologiske mangler kan der dog være andre faktorer der påvirker den samlede forekomst, såsom ændringer i eksponering for andre risikofaktorer for hjernesvulst, der er ukendt i beskrivende studier. Kræftforekomst afhænger af påbegyndelse,
fremme og progression af sygdommen. Som mekanisme til elektromagnetisk radiofrekvens feltkarcinogenese er uklar, det understøtter det synspunkt, at beskrivende data om forekomst af hjernesvulst er af begrænset værdi.
Kapitlet peger på inerti af mobiltelefonbranchen i betragtning af de forskellige undersøgelser og tager IARC’s kræftfremkaldende klassificering og en svigt fra medierne i tilvejebringelsen af offentligt med robust og konsistent information om potentielle sundhedsrisici. IARC kræftfremkaldende klassificering ser heller ikke ud til at have haft nogen væsentlig indflydelse på regeringernes opfattelse af deres ansvar for at beskytte folkesundheden mod denne udbredte kilde til stråling.
Fordelene ved mobil telekommunikation er mange, men sådanne fordele skal ledsages ved at overveje muligheden for omfattende skader. Forebyggende handlinger nu for at reducere hovedet eksponering ville begrænse størrelsen og alvorligheden af ​​enhver risiko for hjernesvulst, der måtte være. Reduktion eksponeringer kan også medvirke til at reducere de andre mulige skader, der ikke overvejes i dette tilfælde undersøgelse.
Der er stigende bevis for, at arbejdstagere med langvarig brug af trådløse telefoner udvikler sig gliom eller akustisk neuroma skal kompenseres. Den første sag i verden blev etableret den 12. oktober 2012. Den italienske højesteret bekræftede en tidligere afgørelse, som forsikringsorganet havde til Arbejde (INAIL) skal give arbejdstagerens kompensation til en forretningsmand, der havde brugt trådløse telefoner i 12 år og udviklede en neuroma i hjernen.
https://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2/late-lessons-chapters/late-lessons-ii-chapter-21/view

Decreased Survival of Glioma Patients with Astrocytoma Grade IV (Glioblastoma Multiforme) Associated with Long-Term Use of Mobile and Cordless Phones.
Michael Carlberg, Statistician and Lennart Hardell, Professor, Department of Oncology, University Hospital, Örebro, Sweden. Published online 2014 Oct 16.
Formålet med undersøgelse var at analysere gliomapatienters overlevelse i casekontrolundersøgelser i relation til brug af trådløse telefoner; mobiltelefoner og trådløse telefoner. Overlevelse blev vurderet ved hjælp af det svenske befolkningsregister, der løbende er opdateret. Alle indbyggere kan følges ved hjælp af det unikke ID-nummer for hvert emne. Ved afdøde registreres dødsdato. Alle tilfælde blev fulgt fra diagnosedato baseret på histopatologirapporten indtil den 18. december 2013 eller hvis de var afdøde, dødsdato. Resultaterne fra en tidligere rapport om overlevelse for patienter med gliom i casekontrolundersøgelsen for perioden 1997-2003 er nu opdateret med yderligere opfølgning af disse sager og tilføjet undersøgelsen for tidsperioden 2007–2009. Publikation dækker begge undersøgelsesperioder med opdaterede resultater om overlevelse. Det skal bemærkes, at alle diagnoser var baseret på histopatologi. Således havde alle tilfælde gennemgået en form for operation.

Fra konklusionen: “Undersøgelsen styrker den formodede årsagssammenhæng mellem brug af mobiltelefoner og trådløse telefoner og gliom. Forhøjet HR (nedsat overlevelse) for den mest maligne gliometype, astrocytomkvalitet IV, blev fundet ved langtidsbrug af mobiltelefoner og trådløse telefoner. HR steg lidt for ved øget kumulativ brug. Højeste HR blev fundet i de tilfælde, hvor brugen startede før det fyldte 20 år.”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4211006/

Stigningen i ondartet strålerelateret hjernekræft ses nu både i Danmark, England, Holland, Sverige og Frankrig.

ITALIEN
Six Italian Courts Have Ruled that Cell Phones Cause Brain Tumors
Den 13. januar 2020 bekræftede Turins appelret en afgørelse i 2017, hvori den bestemte, at en tidligere Telecom Italia-medarbejders akustiske neuroma (en godartet tumor i øret) var forårsaget af hans mobiltelefonbrug. Dette er sjette gang, at en italiensk domstol bekræfter en årsagssammenhæng mellem mobiltelefonbrug og hjernesvulster, herunder afgørelser truffet af højesteret i Italien. 21. januar 2020.
https://childrenshealthdefense.org/news/six-italian-courts-have-ruled-that-cell-phones-cause-brain-tumors/

FRANKRIG
Ondartede hjernesvulster stiger kraftigt i Frankrig
Nye tal fra Frankrig viser, at påstanden om, at mobiltelefonen ikke udgør sundhedsmæssige risici og at antallet af tilfælde af hjernesvulster ikke stiger, er forkert.
De nye statistikker fra Santé Publique blev offentliggjort i sommeren 2019. Statistikken er baseret på antallet af sager, der er rapporteret histologisk og rapporteret til kræftregisteret gennem 2015 og beregninger af udviklingen til og med 2018.
Antallet af patienter, der har modtaget en klar diagnose af glioblastom stiger hvert år med mere end 4 gange mellem 1990 og 2018 ifølge de nye statistikker. I betragtning af befolkningsudviklingen, dvs. antallet af tilfælde pr. 100.000 indbyggere, såkaldt aldersstandardiseret, stiger antallet af sygdomme 3,7 gange blandt mænd og 2,3 gange blandt kvinder mellem 1990 og 2018.
Artiklen viser også stigningerne i Sverige og England.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2019/11/maligna-hjarntumorer-okar-kraftigt-i-frankrike/

ENGLAND
Stigningen af hjernekræft i England
Antallet af tilfælde af glioblastom, den farligste type hjernesvulst, øges kraftigt i England. Den største stigning ses for tumorer i de områder, der er mest udsat for mobil anvendelse, frontallappen og temporallappen, hvorfor mistanke om stigningen er forbundet med mobilstråling. Tidligere har gentagne epidemiologiske undersøgelser vist, at brugere af mobiltelefoner har en øget risiko for hjernesvulst.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/03/aggressiva-hjarntumorer-okar-dramatiskt-i-england/
https://microwavenews.com/news-center/fact-or-artifact

SVERIGE
Kraftig stigning i patienter med hjernetumor i Sverige
Flere og flere mennesker behandles for hjernesvulst i Sverige. Dette viser nye statistikker fra National Board of Health and Welfare. I 2017 blev i alt 8.917 patienter behandlet i specialiserede ambulante patienter for ondartede eller godartede hjernesvulster eller i centralnervesystemets membraner eller for tumorer af ukendt art i hjernen. Dette er en stigning på 167% siden 2001, da ambulantregistret blev startet. Den største patientgruppe består af dem, der har en ondartet tumor i hjernen.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2019/01/kraftig-okning-av-hjarntumorpatienter-i-sverige/

HOLLAND
Mens den samlede forekomst af alle typer hjernesvulster i Holland steg med kun ca. 0,7% om året, var stigningen i GBM ca. 3,1% pr. År – det vil sige, forekomsten mere end blev fordoblet i perioden 1989-2010.
https://microwavenews.com/news-center/ntp-and-brain-tumor-rates

DANMARK
Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen har bevidst tilbageholdt oplysninger om en massiv stigning af aggressiv hjernecancer siden 2012.
Hans Skovgaard Poulsen advarede for syv år siden. Den 2. november 2012 udsendte Kræftens Bekæmpelse en pressemeddelelse under titlen ”Massiv stigning i nye tilfælde af aggressiv hjernekræft.” Forekomsten af GBM var fordoblet i løbet af de sidste ti år, sagde Hans Skovgaard Poulsen, der er leder af neuro-onkologi ved Københavns Universitetshospital. Han kaldte det ”skræmmende”.
Kræftens Bekæmpelse fjernede dog hurtigt pressemeddelelsen fra sit websted og ingen ønskede længere at tale om det.
Først efter en forespørgsel i Folketinget maj 2019 blev statistikken om glioblastoma offentliggjort.
Danish Spike in GBM Is Back. Information and Misinformation Vie for Attention. Last updated . 21 juni 2019.
https://microwavenews.com/short-takes-archive/gbm-denmark

Incidence of GBM in Denmark, 1995-2017 (blue bars); % increase relative to 1995 (orange line).
Prepared by a Danish epidemiologist for Microwave News. (click to enlarge)

HJERNEKRÆFT STIGER I DANMARK
Antallet af nye diagnoser af hjernekræft er steget igen, viser nye tal for 2015 fra Sundhedsdatastyrelsen.
Siden 1990 er der sket en fordobling i antallet af personer diagnosticeret med kræft i centralnervessystemet og i hjernen. Sammenlignet med 2003 er antallet nye tilfælde i 2015 steget med 75%. 2003 var året hvor 3G mobiltelefoni blev introduceret i Danmark.
https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/hjernecancer-stiger-igen

Cancerregisterets årsrapporter:
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sygdomme/cancerregisteret

ECIS – European Cancer Information System
https://ecis.jrc.ec.europa.eu/explorer.php?$0-1$1-IT$2-127$4-1,2$3-0$6-0,85$5-2004,2010$7-2$CAgeSpecificRates$X0_14-$X0_12-$X0_13-Y$X0_16-N$CTrendsByAge$X1_14-$X1_12-$X1_18-6$X1_16-N$CTrendsByPeriod$X2_14-$X2_12-$X2_10-ASR_EU_NEW$X2_16-N$CTrendsByCohort$X3_17-ByPeriod$X3_16-N

USA
Brain Tumor Rates Are Rising in the US: The Role of Cell Phone & Cordless Phone Use
Hardell og Carlberg (2015) rapporterede, at hjernesvulsthastighederne er steget i Sverige baseret på data fra det svenske nationale patienter. Hardell og Carlberg (2017) rapporterede, at hjernetumorer af ukendt type steg fra 2007-2015, især i aldersgruppen 20-39 år. Ifølge forfatterne, “Dette kan forklares med højere risiko for hjernesvulst hos personer med første brug af en trådløs telefon inden en alder af 20 år, når en rimelig latenstid tages i betragtning.”

Hvad med hjernesvulsthastigheder i USA?
Forekomsten af ​​glioma, den mest almindelige ondartede hjernesvulst, er steget i USA, skønt ikke overalt. National Cancer Institute rapporterede, at forekomst af glioma i frontallappen steg blandt unge voksne 20-29 år (Inskip et al., 2010).

Forekomsten af ​​glioblastoma multiforme (GBM), der tegner sig for cirka halvdelen af ​​alle gliomer, steg i frontale og temporale lapper og i lillehjernen blandt voksne i USA fra 1992-2006 (Zada et al., 2012).

Cancerforebyggelsesinstituttet i Californien (2016) bemærkede i deres årlige rapport om kræftforekomst i det større San Francisco Bay-område, at forekomsten af ​​GBM steg fra 1988-2013 blandt ikke-latinamerikansk hvid mand (0,7% pr. År) og kvindelige voksne ( 1,1% om året) og forblev stabil blandt andre race / etniske grupper.

Ved hjælp af nationale tumorregisterdata fandt en nylig undersøgelse, at den samlede forekomst af meningioma, den mest almindelige ikke-maligne hjernesvulst, er steget i USA i de senere år (Dolecek et al., 2015). Den aldersjusterede forekomst af meningioma steg fra ca. 6,3 pr. 100.000 i 2004 til ca. 7,8 pr. 100.000 i 2009. Forekomst af hjernetumor steg for alle aldersgrupper undtagen ungdom (0-19 år).
https://www.saferemr.com/2015/05/brain-tumor-rates-are-rising-in-us-role.html

Please follow and like us: