nejtil5g.dk

CANCER: Hjernekræft

Stigningen i ondartet strålerelateret hjernekræft ses nu både i Danmark, England, Holland, Sverige og Frankrig.

Andre kræftformer
Se her: http://nejtil5g.dk/dokumenter/cancer/

FRANKRIG: Ondartede hjernesvulster stiger kraftigt i Frankrig
Nye tal fra Frankrig viser, at påstanden om, at mobiltelefonen ikke udgør sundhedsmæssige risici og at antallet af tilfælde af hjernesvulster ikke stiger, er forkert.
De nye statistikker fra Santé Publique blev offentliggjort i sommeren 2019. Statistikken er baseret på antallet af sager, der er rapporteret histologisk og rapporteret til kræftregisteret gennem 2015 og beregninger af udviklingen til og med 2018.
Ifølge de nye statistikker stiger antallet af patienter, der har modtaget en klar diagnose af glioblastom hvert år med mere end 4 gange mellem 1990 og 2018. I betragtning af befolkningsudviklingen, dvs. antallet af tilfælde pr. 100.000 indbyggere, såkaldt aldersstandardiseret, stiger antallet af sygdomme 3,7 gange blandt mænd og 2 , 3 gange blandt kvinder mellem 1990 og 2018.
Artiklen viser også stigningerne i Sverige og England.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2019/11/maligna-hjarntumorer-okar-kraftigt-i-frankrike/

ENGLAND: Stigningen af hjernekræft i England
Antallet af tilfælde af glioblastom, den farligste type hjernesvulst, øges kraftigt i England. Den største stigning ses for tumorer i de områder, der er mest udsat for mobil anvendelse, frontallaben og temporallaben, hvorfor mistanke om stigningen er forbundet med mobilstråling. Tidligere har gentagne epidemiologiske undersøgelser vist, at brugere af mobiltelefoner har en øget risiko for hjernesvulst.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/03/aggressiva-hjarntumorer-okar-dramatiskt-i-england/
https://microwavenews.com/news-center/fact-or-artifact

SVERIGE: Kraftig stigning i patienter med hjernetumor i Sverige
Flere og flere mennesker behandles for hjernesvulst i Sverige. Dette viser nye statistikker fra National Board of Health and Welfare. I 2017 blev i alt 8.917 patienter behandlet i specialiserede ambulante patienter for ondartede eller godartede hjernesvulster eller i centralnervesystemets membraner eller for tumorer af ukendt art i hjernen. Dette er en stigning på 167% siden 2001, da ambulantregistret blev startet. Den største patientgruppe består af dem, der har en ondartet tumor i hjernen.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2019/01/kraftig-okning-av-hjarntumorpatienter-i-sverige/

HOLLAND
Mens den samlede forekomst af alle typer hjernesvulster i Holland steg med kun ca. 0,7% om året, var stigningen i GBM ca. 3,1% pr. År – det vil sige, forekomsten mere end blev fordoblet i perioden 1989-2010.
https://microwavenews.com/news-center/ntp-and-brain-tumor-rates

DANMARK
Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen har bevidst tilbageholdt oplysninger om en massiv stigning af aggressiv hjernecancer siden 2012. Først efter en forespørgsel i Folketinget maj 2019 blev statistikken om denne kraftform offentliggjort.
Danish Spike in GBM Is Back. Information and Misinformation Vie for Attention. Last updated . 21 juni 2019.
https://microwavenews.com/short-takes-archive/gbm-denmark?fbclid=IwAR1S3_1_GWekJ-9Q6QhLh5ME5h1bQa9oaIoGya4Ek1lwmvpBTaJ8QspfnW0

Incidence of GBM in Denmark, 1995-2017 (blue bars); % increase relative to 1995 (orange line).
Prepared by a Danish epidemiologist for Microwave News. (click to enlarge)

HJERNEKRÆFT STIGER I DANMARK
Antallet af nye diagnoser af hjernekræft er steget igen, viser nye tal for 2015 fra Sundhedsdatastyrelsen.
Siden 1990 er der sket en fordobling i antallet af personer diagnosticeret med kræft i centralnervessystemet og i hjernen. Sammenlignet med 2003 er antallet nye tilfælde i 2015 steget med 75%. 2003 var året hvor 3G mobiltelefoni blev introduceret i Danmark.
https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/hjernecancer-stiger-igen

Cancerregisterets årsrapporter:
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sygdomme/cancerregisteret

ECIS – European Cancer Information System
https://ecis.jrc.ec.europa.eu/explorer.php?$0-1$1-IT$2-127$4-1,2$3-0$6-0,85$5-2004,2010$7-2$CAgeSpecificRates$X0_14-$X0_12-$X0_13-Y$X0_16-N$CTrendsByAge$X1_14-$X1_12-$X1_18-6$X1_16-N$CTrendsByPeriod$X2_14-$X2_12-$X2_10-ASR_EU_NEW$X2_16-N$CTrendsByCohort$X3_17-ByPeriod$X3_16-N

Decreased Survival of Glioma Patients with Astrocytoma Grade IV (Glioblastoma Multiforme) Associated with Long-Term Use of Mobile and Cordless Phones.
Fra konklusionen: “Undersøgelsen styrker den formodede årsagssammenhæng mellem brug af mobiltelefoner og trådløse telefoner og gliom. Forhøjet HR (nedsat overlevelse) for den mest maligne gliometype, astrocytomkvalitet IV, blev fundet ved langtidsbrug af mobiltelefoner og trådløse telefoner. HR steg lidt for ved øget kumulativ brug. Højeste HR blev fundet i de tilfælde, hvor brugen startede før det fyldte 20 år.”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4211006/?fbclid=IwAR0O1y-rlPIeawt5hjy8_FDpPqNqybNAM2GGU5lFuRG80mtpD-_JNkR6XPE

21 Mobile phone use and brain tumour risk: early warnings, early actions? af Lennart Hardell, Michael Carlberg and David Gee.
https://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2/late-lessons-chapters/late-lessons-ii-chapter-21/view?fbclid=IwAR0P3SkNnh0VQqaS7jN_sGQpMq1jDUwjVH8u8tmr2FgP_E-iLSevZ1R12NE

Please follow and like us:
CANCER: Hjernekræft