Topforskere finder ‘væsentlige videnskabelige beviser’ på, at RF-stråling forårsager kræft

Baseret på resultaterne af deres skelsættende gennemgang af den nyeste videnskab opfordrer fire af verdens førende eksperter inden for miljøsundhed til forebyggelse og forsigtighed, når det kommer til offentlig eksponering for radiofrekvent stråling (RF).

Forskerne – herunder Linda Birnbaum, den tidligere direktør for US National Toxicology Program (NTP) – offentliggjorde i februar 2023 et review af de seneste undersøgelser af virkningerne af elektromagnetisk stråling (EMR) og RF-stråling på forskellige livsformer og mennesker samt de epidemiologiske beviser for kræft på grund af RF-stråling fra mobiltelefonbrug.

Du finder det oversatte review længere nede i denne artikel. Artiklen herunder er bearbejdet efter Suzanne Burdick’s artikel i Children’s Health Defense.

Foto: Children’s Health Defense

En opfordring til forebyggelse og forsigtighed

Forfatterne konkluderer, at der er “betydelige videnskabelige beviser” for, at “RF-stråling forårsager kræft, endokrinologiske, neurologiske og andre negative helbredseffekter” – og at US Federal Communications Commission (FCC) ikke har beskyttet folkesundheden.

De beskylder FCC for at ignorere “forsigtighedsprincippet“, der almindeligvis anvendes i toksikologi, men også Bradford Hill-kriterierne, et sæt principper, der almindeligvis anvendes i epidemiologi til etablering af et årsagsforhold, når det handler om at evaluere risikoen ved RF-stråling.

“Dette dokument er en klar opfordring til forebyggelse og forsigtighed,” siger Devra Davis, Ph.D., M.P.H., som er toksikolog og epidemiolog, samt medforfatter til dokumentet.

“Vi ved nok nu til at tage skridt til at reducere eksponeringen for dette. … Det er på tide,” sagde Davis, der også er grundlægger og præsident for Environmental Health Trust samt stiftende direktør for Center for Environmental Oncology og University of Pittsburgh Cancer Institute.

Reviewets øvrige forfattere er:

Linda Birnbaum og Hugh Taylor er medlemmer af U.S. National Academy of Medicine, USA’s førende sammenslutning af fremtrædende forskere.

Devra Davis var stiftende direktør for bestyrelsen for miljøstudier og toksikologi i U.S. National Research Council for National Academy of Sciences, en privat sammenslutning af fremtrædende forskere.

Samlet set har de fire forfattere udgivet mere end 1.600 peer-reviewed artikler.

Etablerede årsagssammenhænge

Davis fortalte The Defender, at der er en “overflod” af eksperimentelle og epidemiologiske beviser, der etablerer en årsagssammenhæng mellem EMR-RF og kræft.

Undersøgelser har også vist, at EMR/RF kan forårsage DNA-skader, og at det kan påvirke fostrets udvikling samt det endokrine system negativt.

“EMF/RF fungerer som et klassisk hormonforstyrrende stof ved at forringe både mandlige og kvindelige reproduktive funktioner,” fortæller forfatterne.

De påpegede, at seniorrådgivere ved Verdenssundhedsorganisationen (WHO), herunder Dr. Lennart Hardell, har udtalt, at hvis RF-stråling blev evalueret på basis af mere aktuelle undersøgelser, ville det sandsynligvis blive opgraderet til et sandsynligt – hvis ikke bekræftet – humant kræftfremkaldende stof.

Ifølge Davis er dokumentet en “milepæl”, “men milepælen er bygget på skuldrene af en række andre,” tilføjede hun.

Mange forskere – herunder James Lin, Ph.D., Louis Slesin, Ph.D., Joel Moskowitz, Ph.D., Lennart Hardell, MD, Ph.D., Cindy Sage, MA og Dr. David Carpenter – har arbejdet “ubarmhjertigt” på spørgsmålet om RF-stråling, sagde hun.

‘Industritilknyttede forskere’ fordrejer den offentlige diskurs om RF-stråling

Ifølge forfatterne er den offentlige diskurs omkring RF-stråling blevet forvrænget af nogle “fundamentalt fejlbehæftede”, men alligevel bredt offentliggjorte rapporter – skrevet af “industritilknyttede forskere” – der foregiver at vise “ingen sundhedsrisiko.”

Det aktuelle dokument udviklede sig ud fra forfatternes diskussioner af “flere peer-reviewed papirer, der leverede partisk analyse, især 2021-gennemgangen af David Robert Grimes, Ph.D. offentliggjort i JAMA Oncology,” fortalte Davis til Microwave News.

“Det er bydende nødvendigt at insistere på et komplet billede af beviserne og ikke den hvidkalkede eller forvrængede version, der i øjeblikket fremmes,” udtaler forfatterne.

Der er behov for mere uafhængig forskning i RF-stråling — fri for bias fra teleindustrien. For uden dette, siger forfatterne, vil vi: “udføre et effektivt ukontrolleret eksperiment på os selv, vores familier og vores børn.”

Forfatterne kritiserer ligeledes US Food and Drug Administration (FDA) for at afvise mange af de undersøgelser, der har vist bivirkninger fra RF-stråling, herunder NTP-undersøgelsen på 30 millioner dollars, der blev udført i 2018, som dokumenterede “klare beviser” for, at elektromagnetisk stråling er forbundet med kræft og DNA-skader.

Ifølge Davis var FDA’s afvisning af NTP-undersøgelsen “dybt mangelfuld” og “dybt hyklerisk”.

Lighederne med kampen mod tobaksindustrien

FDA anmodede i 1999 om NTP-undersøgelsen om mobiltelefonstråling, fortæller Davis. FDA-embedsmænd var tæt involveret i gennemgangen af studiets designplaner.

“Så da resultaterne kom frem, og nogle mennesker ikke kunne lide det, begyndte FDA at nedgøre deres egen undersøgelse,” sagde hun.

Davis fortalte, at den videnskabelige og lovgivningsmæssige kamp omkring RF-stråling i dag mindede hende og hendes medforfattere om den tidligere kamp omkring tobak.

“Vi var der i de tidlige dage, da – tro det eller ej – 70% af kirurgerne røg. Og i 1970’erne og 1980’erne gav tobaksindustrien National Cancer Institute 11 millioner dollars til at undersøge, hvordan man laver en sikker cigaret,” sagde Davis.

Det var en videnskabelig debat “der fortsatte i årevis, længere end den burde have gjort” om, hvorvidt tobak var sikker for børns miljø.

“I 1983, da jeg var administrerende direktør for National Academy of Sciences Board on Environmental Studies and Toxicology, sammensatte vi et udvalg for at besvare spørgsmålet om, hvorvidt det var okay at ryge på fly,” sagde Davis.

På det tidspunkt var det et videnskabeligt spørgsmål, sagde hun og tilføjede, at udvalget – efter at have gennemgået forskningen – blev det første i verden til at udstede et forbud mod rygning i fly.

Forskere og offentligheden indså, at undersøgelserne, der angav, at tobak var sikker, blev “fremstillet” af tobaksindustrien – og det samme sker nu med RF-stråling og teleindustrien, tilføjer Davis.

Problemer med at evaluere de sundhedsmæssige virkninger af radiofrekvensstråling

Forfattere: Ph.d. Paul Ben Ishai, Ariel University, Israel; Ph.d. MPH Devra Davis, stifter og dir. af Environmental Health Trust, USA; Prof. Hugh Taylor, Yale School of Medicine, USA; Ph.d. Linda Birnbaum, tidligere direktør for National Institute of Environmental Health Sciences and National Toxicology Program, USA

Forskningsdokumentet er offentliggjort den 28. februar 2023. Dokumentet er dog ikke fuldt tilgængelig.

Abstrakt

I et forsøg på at afklare arten af årsagsbeviser vedrørende RFR’s (radiofrekvent stråling) potentielle virkninger på biologiske systemer er dette papir baseret på en veletableret ramme for at overveje årsagssammenhæng udbygget fra Bradford Hill, der kombinerer eksperimentel og epidemiologisk dokumentation for kræftfremkaldende virkninger af RFR. Selv om forsigtighedsprincippet ikke er perfekt, har det været den effektive ledesten til at etablere en offentlig politik for at beskytte offentlighedens sikkerhed mod potentielt skadelige materialer, praksis eller teknologier. Men når man ser på offentlighedens eksponering for menneskeskabte elektromagnetiske felter, især dem, der opstår som følge af mobilkommunikation og deres infrastruktur, synes det at blive ignoreret. De nuværende eksponeringsstandarder, der anbefales af Federal Communications Commission (FCC) og International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), betragter kun termiske virkninger (vævsopvarmning) som potentielt skadelige. Der er imidlertid stigende tegn på ikke-termiske virkninger af eksponering for elektromagnetisk stråling i biologiske systemer og menneskelige populationer.

Vi gennemgår den nyeste litteratur om in vitro- og in vivo-undersøgelser, om kliniske undersøgelser af elektromagnetisk overfølsomhed samt de epidemiologiske beviser for kræft på grund af virkningen af mobilbaseret strålingseksponering. 

Vi sætter spørgsmålstegn ved, om den nuværende lovgivningsmæssige kultur virkelig tjener almenvellet, når den betragtes ud fra forsigtighedsprincippet og de principper for udlede årsagssammenhæng, som Bradford Hill har fastlagt.

Vi konkluderer, at der er en betydelig videnskabelig dokumentation for, at RFR forårsager kræft, endokrinologiske, neurologiske og andre sundhedsskadelige virkninger. I lyset af disse beviser er den primære opgave for de offentlige organer, såsom FCC, at beskytte folkesundheden ikke blevet imødekommet. Vi finder snarere, at industriens bekvemmelighed prioriteres og derved udsætter offentligheden for uundgåelige risici.

Introduktion

Det evige spørgsmål om de biologiske virkninger af radiofrekvensstråling (RFR) udgør et særligt udfordrende spørgsmål, der er kommet frem for nylig, delvis drevet af offentlighedens bekymringer over indførelsen af 5G-mobilkommunikation. 5G Small Cell-basestationer må placeres så tæt som 3 m fra jorden i nærheden af boliger, skoler og kontorer mange steder i USA. Alene i USA anslår industrien, at der vil være behov for op til en million nye antenner. 5G spænder bredt fra 800 MHz til 100 GHz (Dokument). Som Lin (2022a) har bemærket, er et bredere spektrum for de højere mm-bølgebånd kun tilgængeligt over korte afstande og vil afhænge af opførelsen af adskillige nye celler i det tætte bymiljø. På trods af industrikrav (5G, EMF Exposure and Safety, 2020) forventes en stigning i antallet af sendere at føre til meget højere eksponeringsniveauer for offentligheden (Blackman og Forge, 2019). Det har fremkaldt offentlighedens bekymring over de potentielle sundhedsmæssige virkninger af RFR.

I næsten et århundrede har veletablerede kontrollerede bioassayprotokoller traditionelt dannet grundlaget for at forudsige og fastsætte grænser for folkesundhedseksponering for lægemidler, pesticider, stråling og andre stoffer. Men hvad angår de potentielle virkninger af RFR, har positive negative eksperimentelle fund om RFR-induceret carcinogenicitet, der historisk har givet vejledning til forebyggende politikker, været udsat for ekstraordinære og hidtil usete angreb. Det samme kan siges om undersøgelser af personer udsat for RFR, der udelukkende bekræfter, om tidligere skade har fundet sted eller ej. Forskning og uddannelse inden for dette tværfaglige område bioelektromagnetik er i øjeblikket ikke en finansieringsprioritet. Desuden er menneskelige undersøgelser særligt problematiske i lyset af den udbredte anvendelse af disse teknologier, manglen på egnede kontrolgrupper, den generelle mangel på finansiering af relevante undersøgelser og den nylige offentliggørelse af nogle få begrænsede eller grundlæggende fejlbehæftede, men alligevel bredt offentliggjorte rapporter, der hævder ikke at vise nogen sundhedsrisici (Castaño-Vinyals et al., 2022; Grimes, 2021; Karipidis et al., 2021; Schüz et al., 2022; Wu et al., 2015), hvoraf nogle vil blive gennemgået nedenfor.

I 2011 konkluderede Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC), stort set baseret på epidemiologiske beviser, at mobiltelefonstråling – en form for RFR – udgjorde et muligt humant kræftfremkaldende stof. I 2018 rapporterede US National Toxicology Program (NTP) det største dyreforsøg, der nogensinde er udført om dette emne (National Toxicology Program (NTP), 2018); dataene gav klare beviser for, at mobiltelefonstråling forårsagede kræft hos hanrotter sammen med hjerte- og andre systemiske skader samt DNA-skader i flere organer hos både rotter og mus. På trods af disse beviser har en række nylige meget omtalte rapporter afvist og miskrediteret NTP-resultaterne samt en betydelig toksikologisk litteratur, der viser en række sundhedsmæssige virkninger. (Brzozek et al., 2021; Castaño-Vinyals et al., 2022; Grimes, 2021; Karipidis et al., 2021). Disse kritikere hævder, at vægten af beviser ikke understøtter en konklusion om betydelige negative virkninger af RFR. (Momoli et al., 2017; Peres, 2010; Schüz et al., 2022), selvom resultaterne af NTP-rapporten og parallelle fund (Falcioni et al., 2018; Vornoli et al., 2019) fra Ramazzini Institute-undersøgelsen af lavere eksponeringsniveauer er ikke blevet modbevist. For eksempel afviser Grimes (2021) NTP-resultatet ved at insistere på, at eksponerings SAR niveauet var for højt, og at dette ville forårsage intern opvarmning af dyrene. Som vi bemærker nedenfor, blev der udført en foreløbig undersøgelse for at sikre, at det anvendte eksponeringsniveau ikke ville resultere i intern opvarmning (M. E. Wyde et al., 2018). Karipidis kritiserede, at der blev brugt eksponering for hele kroppen, og at dyrene frit kunne strejfe (Karipidis et al., 2021). Vi påpeger, at der er en iboende vanskelighed ved at overtale dyr til at foretage mobiltelefonopkald, og derfor anvendes eksponeringer for hele kroppen. Disse eksponeringer er mere beslægtet med den virkelige verdenssituation, som folk oplever hver dag.

Det er vigtigt at bemærke, at sådanne afvisende undersøgelser antager, at den eneste biologiske virkning af RFR er en konsekvens af opvarmning. Denne formodning ignorerer en betydelig mængde uafhængige undersøgelser, der finder ud af, at RFR inducerer adskillige negative biokemiske ændringer, der påvirker dannelsen af frie radikaler, hastigheden af cellevækst og død og cellulær membrantransport. Disse ændringer rapporteres bredt i organismer så forskellige som planter, dyr og mennesker. Desuden når Den Europæiske Unions Generaldirektorat for Parlamentarisk Forskning (Belpoggi, 2021) og en uafhængig videnskabelig rådgivningsgruppe under den schweiziske regering (BERENIS) frem til lignende konklusioner og tilføjer, at “EMF (elektromagnetiske felter) sandsynligvis er kræftfremkaldende for mennesker, især relateret til gliomer og akustiske neuromer.” Derudover tilføjer de, at “… … 450-6000 MHz: disse frekvenser påvirker klart mandlig fertilitet og muligvis også kvindelig fertilitet. De kan have negative virkninger på udviklingen af embryoner, fostre og nyfødte”. Dette indikerer, at EMF/RF fungerer som et klassisk hormonforstyrrende stof, der forringer både mandlige og kvindelige reproduktive funktioner.

I et forsøg på at afklare arten af årsagsbeviser vedrørende RFR’s potentielle indvirkning på biologiske systemer bygger dette papir på en veletableret ramme for overvejelse af årsagssammenhæng med hensyn til eksperimentel og epidemiologisk dokumentation for kræftfremkaldende virkninger af RFR. Kochs postulater blev oprindeligt udviklet til evaluering af smitsomme stoffer og udgør det klassiske middel til vurdering af årsagsbeviser i medicin (Grimes, 2006). De hviler på kravet om, at syge dyr eller personer udviser tegn på eksponering for et bestemt infektiøst agens, inden de udvikler sygdom, såsom tuberkulosebakterien, og dem, der ikke er syge, gør det ikke. Yderligere støtte til at udlede årsagssammenhæng kommer fra undersøgelser, der finder ud af, at eksponering for det specifikke middel i det sunde kan fremkalde sygdom. Det er almindeligt anerkendt, at sådanne postulater skal ændres til undersøgelse af kræft, især i betragtning af at infektiøse stoffer som Epstein-Barr og Human Papilloma-vira kan, men ikke nødvendigvis, fremkalde sygdommen (Garcion et al., 2009; Moore og Chang, 2014).

Til undersøgelse af årsagssammenhæng for multiplikationsforårsagede, flertrins kroniske sygdomme som kræft tilpassede Sir Austin Bradford (Hill, 1965) Koch-paradigmet til at omfatte principper for at udlede eksistensen af et årsagsforhold: styrke, konsistens, specificitet, temporalitet og biologisk gradient for bevis for øget risiko. En nylig vurdering (Carlberg og Hardell, 2017) anvendte disse overvejelser på epidemiologiske og eksperimentelle beviser for RFR’s potentielle kræftfremkaldende virkning og konkluderede, at rekorden fra 2017 etablerede overbevisende indikationer på årsagssammenhæng, en holdning, der også blev udtrykt af Israel Institute for Advanced Study internationalt ekspertforum samme år (“Trådløs stråling og sundhed”, 2017). Nylige eksperimentelle og epidemiologiske undersøgelser har tilføjet betydeligt til rekorden og har ført Miller et al., 2018 til at konkludere, at RFR på grundlag af beviser indsamlet fra 2018 udgør et klasse et bevist humant kræftfremkaldende stof. En anden nyere rapport var enig (Hardell og Carlberg, 2020), ligesom de nylige publikationer fra Lin (2022b) og (International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF), 2022). Dette papir bygger videre på disse optegnelser og giver en opdatering om videnskaben, der anvender principperne for at udlede en årsagssammenhæng mellem RFR og kræft.

Disse konklusioner vedrørende de kræftfremkaldende og andre potentielle negative virkninger af RFR deles ikke af alle, stærk dissens er fremsat af et højttalende antal industri-tilknyttede videnskabsmænd (Foster et al., 2000, 2022; Grimes, 2021; Repacholi, 2010). Mens nogle, der har sat spørgsmålstegn ved forholdets årsagssammenhæng, kan være velmenende, er et uforholdsmæssigt stort antal af dem, der diskonterer dataene, i direkte eller indirekte beskæftigelse af de berørte teleindustrier. Som følge heraf bliver evnen til at foretage en uafhængig analyse af sagen fortsat hæmmet, ikke mindst drevet af emnets ægte kompleksitet og af en velorganiseret indsats for at ‘fremstille tvivl’ (Alster, 2015; Weller et al., 2022).

I betragtning af den hidtil usete og eksponentielt stigende vækst i verdensomspændende eksponering for denne teknologi udgør manglen på et aktivt velfinansieret uddannelses- og forskningsprogram et stort problem. Siden 1990’erne har regeringspaneler og andre eksperter gentagne gange undersøgt de videnskabelige beviser, fundet den mangelfuld og opfordret til, at der udføres mere forskning. Selv om kravet om yderligere forskning er det eneste spørgsmål, som alle er enige om, er finansieringen af dette arbejde fortsat ret begrænset. Det primære resultat af sådanne forespørgsler er således at anbefale forskning, men har ikke resulteret i større løbende midler til sådan forskning. I slutningen af 1990’erne lukkede Motorola sit anerkendte bioelektromagnetiske laboratorium. Den amerikanske regerings programmer om emnet blev samtidig defininsieret af Kongressen. I denne sag er manglen på beviser således ikke et bevis for sikkerhed. Det er snarere en indikation af den intense kamp, der har ført til manglende finansiering med hensyn til kritiske forskningsspørgsmål, manglende overvågning af menneskers og miljøets sundhedsvirkninger og den igangværende fremstilling af tvivl, der er blevet dokumenteret af en række eksperter (Davis, 2010).

Både IARC (IARC, 2013) og formateringen (M. Wyde et al., 2018) gennemførte intensive evalueringer af RFR’s sundhedsmæssige virkninger i det sidste årti. Siden disse publikationer har en voksende eksperimentel litteratur bemærket både negative og positive biologiske virkninger af RFR i systemer så vidtrækkende som planter, C. elegans, hvirveldyr og menneskers folkesundhed (Levitt et al., 2021a, 2021b, 2022).Grimes (2021) bestred disse og andre lignende resultater, og hævdede, at der ikke er beviser, der understøtter en årsagssammenhæng mellem RFR og carcinogenese, samt at svage ikke-termiske niveauer af 5G millimeterbølger umuligt kan have nogen biologisk effekt. Han og andre ignorerer ofte det fulde spektrum af 5G’s mobilkommunikation. Udtrykket 5G dækker 5G NR (660 MHz–3500 MHz), 5G C-båndet (3500 MHz–5000 MHz) og 5G High-bånd (24 GHz–40 GHz), der optager frekvensbånd, der tidligere blev holdt af 3G- og 4G-mobilkommunikation (5G-frekvens, bånd og spektrumallokeringer). Grimes hævdede, at NTP-undersøgelsen var så dybt mangelfuld, at den ikke udgjorde et gyldigt fund. For nylig har adskillige seniorrådgivere for Verdenssundhedsorganisationen gennemgået undersøgelser offentliggjort siden NTP, 2018-bestemmelserne og har konkluderet, at hvis RFR blev evalueret baseret på mere aktuelle undersøgelser, ville det blive opgraderet til et sandsynligt, hvis ikke bekræftet humant carcinogen (Hardell og Carlberg, 2020; Miller et al., 2018, Lin, 2022a).

For at afklare sagen vurderer denne firedelte gennemgang det epistemologiske grundlag for at konkludere, at RFR er kræftfremkaldende hos dyr og mennesker. Først undersøger vi de mulige virkningsmekanismer, der ligger til grund for biologiske virkninger af ikke-ioniserende RFR. Derefter vurderer vi nylige nøgleeksperimentelle fund, herunder detaljerede rapporter fra den genetiske toksikologiske komponent i National Toxicology Program (NTP) undersøgelse (M. Wyde et al., 2018). Vi evaluerer også evidens fra evalueringer af udsatte humane populationer opnået gennem case-kontrol og populationsbaserede undersøgelser. Endelig overvejer vi vægten af beviser for, at RFR udgør et kræftfremkaldende stof og også fremmer andre negative sundhedseffekter.

Sektionsuddrag

En diskussion af relevante mekanismer

Historisk set antog agenturer, der var involveret i evaluering af RFR, at der bortset fra direkte EM-opvarmning kun var to mulige mekanismer for RFR / vævsinteraktion, der kan føre til DNA-skade, som begge involverer ionisering forårsaget af en imringende foton (Grimes, 2021). Den første er ved en direkte ionisering af DNA af en RFR-foton. Den anden, indirekte rute, er ved ionisering af cellulært vand, hvilket fører til et overskud af reaktive iltarter (ROS), såsom OH- og O2-, der kan fremkalde DNA-skader (…

Epidemiologi

Den nylige og meget læste publikation af Grimes i JAMA Oncology (Grimes, 2021) gennemgik flere epidemiologiske undersøgelser, som han hævdede ikke fandt nogen sammenhæng mellem RFR og kræft. Dette er case-control-studierne af INTERPHONE-studiet (The INTERPHONE Study Group, 2010), det danske kohortestudie (Frei et al., 2011), CERENAT-case-control-studiet (Coureau et al., 2014) og det befolkningsbaserede Million Women-studie (Benson et al., 2013). Alle blev afsluttet mellem 2010 og 2013. En nylig opdatering…. 

Befolkningsundersøgelser

En interessant undersøgelse for nylig offentliggjort af Sato (Sato et al., 2019) forklarede, at på grund af den lange latenstid af hjernetumorer (op til 4 årtier) vil effekten af mobiltelefonstrålingsinducerede ændringer først nu blive tydelig i befolkningsundersøgelser.

En case-control-undersøgelse fra Connecticut mellem 2010 og 2011 af Luo et al. (2020) omfattede 440 tilfælde af kræft i skjoldbruskkirtlen og 465 populationsbaserede kontroller med genotypeoplysninger for 823 enkeltnukleotidpolymorfier (SNP’er) i 176 DNA-gener. Bruge…

Diskussion

Industri og tilsynsmyndigheder bør have offentlighedens sikkerhed som deres vigtigste bekymring. Grænserne, der adskiller regulatoren fra de regulerede, er dog ofte slørede. I 2020 udvidede FCC (“FCC Maintains Current RF Exposure Safety Standards,” 2019; Foreslåede FCC-ændringer til måling og evaluering af menneskelig eksponering for radiofrekvenselektromagnetiske felter og trådløse strømoverførselsenheder er mangelfulde: behov for biologisk baserede standarder, 2020) tilladt…

Konklusion

Der er en overflod af både eksperimentelle og epidemiologiske beviser, der etablerer en årsagssammenhæng mellem EMF og kræft samt andre negative helbredseffekter, herunder negative virkninger på fostrets udvikling og det endokrine system. Stigninger i biokemiske ændringer såsom DNA-skader, øget produktion af frie radikaler og andre signaler, der viser sig at være forudsigelige for kræft og andre degenerative sygdomme, er blevet tydeligt demonstreret. Selv om beviserne ikke er konsistente, fortjener årsagerne til denne uoverensstemmelse en uafhængig gennemgang og vurdering.

En række industri-tilknyttede videnskabsmænd har fremsat kritik, der er underlagt bias, som vi har skitseret her. Hvis der skal gøres fremskridt med at forbedre den offentlige forståelse af dette komplicerede spørgsmål, er det bydende nødvendigt at insistere på et fuldstændigt billede af beviserne, der er afhængige af uafhængig videnskab.

Selvom vi kan være meget uenige i de konklusioner, som nogle kritikere har givet, er vi helhjertet enige i, at der er behov for et seriøst samordnet forskningsprogram. Et sådant program eksisterer ikke med støtte fra nationale regeringer i USA og Canada. Regeringens opgave er at sikre beskyttelsen af folkesundheden. Vi håber inderligt, at efterhånden som situationen udvikler sig, vil de, der er i stand til at skabe uddannelse og finansiering til store tværfaglige forskningsprogrammer inden for teknik, medicin, toksikologi og bioelektromagnetik, gøre det. I mellemtiden føjer vi vores stemmer til de mere end fire hundrede eksperter på området, der opfordrer til diskussion af et moratorium for 5G. Uden et sådant program udfører vi et effektivt ukontrolleret eksperiment på os selv, vores familier og vores børn.

Faktisk er emnet RFR og carcinogenicitet stadig virkelig komplekst. Undersøgelser skal simulere indviklede eksponeringer, der finder sted hver dag for milliarder af mennesker rundt om i verden. I betragtning af teknologiens allestedsnærværende vil det ikke være muligt at finde en ueksponeret kontrolgruppe i den moderne verden, efterhånden som vi bevæger os fremad. Teknologiens ubestridelige forviklinger kan let blive en måde at forvirre på i stedet for at afklare sagen. Emnet om virkningen af RFR på menneskers sundhed er et af de vigtigste emner i vores tidsalder. Det er en, hvor den brede offentlighed søger klare svar på en kollektiv, men dårligt defineret angst. Det er eksperternes opgave at præsentere videnstilstanden i et klart og kortfattet sprog, som lægmanden kan forstå. De talrige udeladelser og forvrængninger i de seneste artikler, der stammer fra et industriperspektiv, opfylder ikke dette kriterium. De medicinske og offentlige sundhedssamfund fortjener hele historien, uanset hvor kompliceret eller ubehagelig den måtte være. Der er en overflod af beviser, der peger mod skadelige virkninger af RFR-eksponering på menneskers sundhed. Ydermere udgør de voksende anvendelser af lave niveauer af RF i medicin gennem elektroceutiske midler bevis i sig selv for biologiske påvirkninger (Mishra, 2017). Ethvert middel, der kan være gavnligt, uanset om det er aspirin eller onkologiske lægemidler, kan også have negative virkninger. Derfor er det bydende nødvendigt at insistere på et fuldstændigt billede af beviserne og ikke den hvidkalkede eller fordrejede version, der i øjeblikket promoveres. Behovet for at tage højde for den fulde vægt af beviserne ved udformningen af reguleringspolitikker ignoreres bredt til vores skade. Det er på tide, at forsigtighedsprincippet anvendes på RFR.

Referencer (udvalgte)

Læs mere her:


Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.