IARC – ny revurdering af RF-kræftrisikoen, måske, men hvem skal vurdere?

IARC – ny revurdering af kræftrisikoen ved stråling, måske, men hvem skal vurdere? Hvor stor indflydelse får industrien NGO’en ICNIRP?