IARC – ny revurdering af RF-kræftrisikoen, måske, men hvem skal vurdere?

Direktøren for IARC, Det Internationale Agentur for Kræftforskning, Elisabete Weiderpass, sender blandede signaler, dels om karakteren af revurderingen (nedgradering fremfor opgradering), men også om tidspunktet for et kommende monografimøde.

WHO EMF-projektet har den 15. december 2022 udgivet listen over de 21 eksperter, der vil blive udnævnt som medlemmer af “Guideline Development Group.” Gruppen skal hjælpe med at etablere WHO’s politikker om RF og sundhed i de kommende år.

Ved en konference den 23. november afslørede Elisabete Weiderpass, (a) direktør for Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC), (b) at en ny vurdering af beviserne, der forbinder radiofrekvent stråling (RF) med kræft, sandsynligvis ville finde sted i begyndelsen af 2024. En formel beslutning kan komme inden for få måneder. Men derefter kom forbeholdene. Det skriver Microwave News den 12. december 2022.

International Agency for Research on Cancer (IARC) er i princippet en uafhængig, international organisation under WHO og specialiseret i kræftforskning. IARC’s rolle er at koordinere og iværksætte samarbejde omkring kræftforskning over landegrænser og mellem organisationer. Hovedformålet er ved hjælp af epidemiologi, laboratorieforskning og biostatistik at identificere årsager til kræft med henblik på at kunne forebygge kræft. Direktøren er ansvarlig for udviklingen og gennemførelsen af IARC’s videnskabelige program og skal føre tilsyn med agenturets daglige drift.

En opgradering af kræft klassificeringen vil ændre alt

Siden offentliggørelsen af de to store dyreforsøg fra hhv. NTP og Ramazzini Institutet, der begge viste forhøjede tumortal efter livslang eksponering for radiofrekvent (RF) stråling, er IARC i stigende grad blevet opfordret til at reevaluere sammenhængen mellem kræft og stråling. Mange mener, at klassificeringen bør øges til “sandsynlig” kræftfremkaldende fra den nuværende klassifikation som “mulig” kræftfremkaldende (klasse 2B) andre opfordrer endda til at give den højeste klassificering, for et kendt humant kræftfremkaldende stof. 1

Weiderpass gjorde det dog klart på konferencen i Paris 2 at RF-kræftrisikoen i stedet kan nedgraderes og klassificeringen “mulig” kan fjernes.

Et dags konferencen, den 23. november 2022, var arrangeret af ANSES, det franske agentur for fødevarer, miljø og arbejdsmiljø, og IARC. Fokus var sat på de potentielle virkninger af RF-stråling på hjernen og på kræftrisici.

Som Microvawe News skriver, står der meget på spil. Sundhedsbekymringerne har længe været på bagkant, når det gælder EMF, en situation som er muliggjort af de industrivenlige eksponeringsstandarder, som udelukker kræftrisikoen. En opgradering vil ændre alt og “den igangværende placering af hundredtusindvis af nye 5G-antenner vil tilføje brændstof til bålet.

IARC’s monografi møder

Det vil i givet fald være IARC’s anden evaluering af radiofrekvent stråling (RF) foretaget ved et “Monograph Meeting.” En evaluering proces der bredt betragtes som guldstandarden, når det gælder klassificering af kræftrisici fra kemiske og fysiske stoffer.

Det første møde blev afholdt i maj 2011. Tirsdag den 31. maj 2011 udgav mere end to dusin forskere og læger fra 14 lande – en gruppe som IARC-direktør Christopher Wild kaldte ”verdens førende eksperter”en fælles erklæring om, at mobiltelefoni og andre typer radiofrekvent (RF) og mikrobølgestråling muligvis forårsager kræft.

Ved slutningen af ​​det otte dages lange møde var der seks holdouts, men til sidst var der kun en afvigende stemme tilbage i rummet. (Gruppen var enig i, at personens navn skulle forblive hemmelig.) IARC frigav nyheden: Langvarig brug af en mobiltelefon kan føre til to forskellige typer tumorer, gliom, en type hjernekræft og akustisk neuroma, en tumor i det auditive nervesystem. Den detaljerede gennemgang af litteraturen blev offentliggjort i en over 400 siders rapport, det 102. bind i IARC’s Monographs Program.

Klasse 2B klassificeringen omfatter trådløs stråling fra enhver transmitterende kilde, herunder mobiltelefoner, babyalarmer, tablets, mobilmaster, radar, anden Wi-Fi osv. Den udgivne monografi fra 2013 refererer også til børns højere eksponering i forhold til voksne: “den gennemsnitlige eksponering ved brug af den samme mobiltelefon er forhøjet med en faktor 2 i et barns hjerne og forhøjet med en faktor 10 i knoglemarven på kraniet.”

I 2019 opfordrede en IARC rådgivningsgruppe, med udgangspunkt i de nye dyredata, IARC til at revurderer kræftrisikoen forbundet med RF-stråling. Det skulle have “høj prioritet”, ifølge panelets rapport. 3 Gruppen på 29 medlemmer fra 18 lande foreslog, at den nye evaluering fandt sted mellem 2022 og 2024.

Elisabete Weiderpass på podiet i Paris

IARC har været tavs om, om og hvornår man ville planlægge et nyt monografimøde. Weiderpass fik det derfor til at virke næsten sikkert, da hun i Paris udtalte: “Jeg tror, det er mere sandsynligt, at det vil finde sted i begyndelsen af 2024” end i 2023.

Men da Microwave News den følgende dag ønskede en bekræftelse på udmeldingen fra Weiderpass om at mødet formentlig ville finde sted i begyndelse af 2024, blev det afvist af Weiderpass. I en e-mail udveksling skrev hun blot: “Vi har endnu ikke planlagt en dato for nogen revurdering af RF-EMF-eksponering.”

Monografimøderne planlægges et år i forvejen og afholdes normalt i marts, juni og oktober. En vurdering i begyndelsen af 2024 vil derfor betyde en erklæring fra IARC indenfor de næste par måneder.

Støtten til en ny vurdering

Dyreforsøgene, der ligger bag ønsket om at indkalde til en revurdering, blev udført af U.S. National Toxicology Program (NTP) og Ramazzini Institute i Bologna, Italien. Der blev brugt millioner dollars, og tog mere end et årti. Begge forskningsforsøg viste de samme stigninger af en sjælden type tumor i hjertet.

Lederne af begge projekter forventer en ny vurdering samt en opgradering. I et åbent brev fra april 2019 til den italienske regering forudsagde Linda Birnbaum, den tidligere direktør for NTP, at en IARC revurdering “helt sikkert” vil øge RF-kræftrisikoen “til i det mindste et’ sandsynligt ‘og muligvis et ‘bevist humant kræftfremkaldende stof’.” Fiorella Belpoggi, forskningsdirektør for Ramazzini Institute, var en af de første til at opfordre til en opgradering.

I en nylig e-mail-udveksling bekræftede Linda Birnbaum, der nu er tilknyttet Duke University, disse synspunkter. Hun skrev, at hun håbede “absolut” at IARC ville planlægge et møde i 2024.

Jonathan Samet, der fungerede som formand for IARC’s første RF-arbejdsgruppe og er dekan for Colorado School of Public Health, mener, at tiden er rigtig. “I betragtning af den fortsatte bekymring og tvetydigheden i 2B-klassifikationen synes en anden gennemgang berettiget,” udtalte han for nylig til Microwave News. Også han citerede de “store” dyreforsøg.

“Det er ekstremt vigtigt at få IARC mødet, og jo før des bedre,” udtalte Joel Moskowitz, direktør for Center for Family and Community Health ved UC Berkeley Public Health, i et telefoninterview. Moskowitz, der driver webstedet  Electromagnetic Radiation Safety, var også underskriver af det åbne brev til den italienske regering.

I 2021 opfordrede Michèle Rivasi, medlem af Europa-Parlamentet fra Frankrig, IARC til at handle. “Det er på tide, at IARC revurderer virkningen af RF-stråling på vores sundheden,” udtalte hun. Rivasi var tidligere medlem af Parlamentets Udvalg om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed.

ICNIRP’s skepsis

Medlemmer af teleindustriens private NGO ICNIRP, Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse, er mindre imponerede over dyreforsøgene og har konkluderet, at de to undersøgelser ikke er overbevisende og er utilstrækkelige til at revidere grænseværdierne for eksponering. Det er standardsvaret fra den side af bordet, hvor man har opsat nogle kvalitetskriterier, som i praksis er umulige at opfylde. Se mere om ICNIRP’s forskningsmetoder her.

Alligevel fortalte Eric van Rongen, ICNIRP’s tidligere formand og nuværende næstformand, til Microwave News, at han ville foretrække at indkalde en ny arbejdsgruppe, når de systematiske anmeldelser af RF og kræft bestilt af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er afsluttet. Van Rongen sagde, at han forventer, at de er klar “om et par måneder.” (Se mere om WHO’s systematiske reviews her)

Japansk-koreansk “valideringsundersøgelse”

Weiderpass’ meddelelse kom som svar på et spørgsmål fra publikum ved afslutningen af Paris-konferencen. Men lige efter at hun fik sat marts 2024 på IARC’s dagsorden, lod hun døren stå åben for en mulig forsinkelse.

Weiderpass citerede to asiatiske studier, som hun var ivrig efter at få gennemgået af en RF-arbejdsgruppe. “Det er meget vigtigt, at disse resultater offentliggøres, før vi kan vurdere litteraturen,” sagde hun og tilføjede, at de “vil blive offentliggjort om to til fire måneder.”

Men også her, kom Weiderpass efterfølgende med forbehold. Hun skrev i sin mail at disse undersøgelser “vil ikke være klar om to til fire måneder, men om et par år.”

Weiderpass afsluttede mail udvekslingen med at skrive, at IARC’s møder annonceres på dets Monographs-websted: “Jeg kan ikke give dig yderligere detaljer om, hvornår et møde for RF-EMF ville blive planlagt, “ skrev hun til Microwave News.

I Paris specificerede Weiderpass ikke de kommende asiatiske studier. Hun vil vente på det internationale NTP-valideringsprojekt. Projektet, der køres samtidigt i Japan og Korea, er en kraftigt nedskaleret version af det oprindelige NTP-eksperiment på 30 millioner dollars4

De to-årige RF-eksponeringer i Japan og Korea er planlagt til at afslutte inden udgangen af måneden. Hvor lang tid det vil tage at gennemføre dataanalysen og skrive resultaterne er ikke klart, men kilder siger ifølge Microwave News, at et forskningsdokument sandsynligvis ikke ville blive offentliggjort før 2024.

Vil det asiatiske forskningsprojekt validere eller ugyldiggøre NTP-resultaterne

Microwave News forsøgte at få en kommentar fra Michael Wyde, den nuværende leder af det igangværende NTP-projekt og et af syv medlemmer af det japansk-koreanske internationale rådgivende udvalg. Men han afviste at lade sig interviewe.

Som det fremgår af medlemslisten over det rådgivende udvalg har 8 ud af 10 en tilknytning til ICNIRP eller teleindustrien:

  • Alexander Lerchl, Prof. dr. ved Jacobs University (privat), Tyskland. Gennem en årrække industri talsmand og bla. kendt for at forfølge andre forskere. Både i 2015 og 2020 tabte han et injurie søgsmål, et forsøg på med hetz med falske anklager at feje EU’s 20 mio. store REFLEX studie fra 2004 ind under gulvtæppet. Blev droppet til WHO’s IARC ekspert panel i 2011 grundet hans tilknytning til industrien og hans generelle adfærd.
  • Michael Repacholi, Prof., grundlagde WHO-EMF Project og formand for ICNIRP fra 1992 til 1996, siden har han været æresformand.
  • Emilie van Deventer, elektroingeniør, ansat af Repacholi som leder af WHO-EMF Project.
  • Eric van Rongen, tidligere formand, men nu næstformand i ICNIRP.
  • VijayalaxmiUniversity of Texas Health Science Center
  • Joe Wiart, Telecom Paristech, tidligere France Telecom. Højtstående medlem af Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). IEEE’s mission er ‘at fremme teknologi til gavn for menneskeheden.’
  • Michael Wyde, toksikolog og leder af National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)/NTP

Ron Melnick, som var hoveddesigner af NTP-protokollen udtalte efter en forespørgsel: “Jeg har for mange spørgsmål, der skal adresseres, før jeg vil betragte dette projekt som en kopi af NTP-undersøgelsen.” Melnick, der trak sig tilbage fra NTP i 2009, var medlem af RF-arbejdsgruppen i 2011

Kurt Straif, der er tidligere leder af IARC Monograph Section siger til Microwave News: “Der er ingen grund til at vente,” IARC’s vejledning til klassificering af kræftmidler – kendt som præamblen – er “krystalklar”. “Du behøver ikke yderligere validering, når du har to informative undersøgelser. De burde være nok.” 5 Straif var med til at lede RF-mødet i 2011. Han gik på pension i 2018, hvor han forlod IARC. Han er nu forskningsprofessor ved Boston College.

Hvor står Joachim Schüz?

Joachim Schüz er leder af IARC’s miljøsektion og har brugt en del af sin karriere på EMF og RF-epidemiologi. Han er ligeledes formand for Cancer Prevention Europe, et netværk af kræftforsknings- og forebyggelsesinstitutioner i Europa, samt ledende efterforsker af European Code against Cancer. Før han ankom til IARC/WHO, arbejdede han med cancerepidemiologi på bla. Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter (København) og var en del af det danske kohorteprojekt, der blev støttet af industrien og forkastet af IARC i 2011. Projektet var designet til at frikende mobiltelefoner for at være kræftfremkaldende.

Microwave News skriver at der ingen tvivl er om, at Weiderpass vil høre hans mening vedr. et kommende møde, lige såvel som lederen af Monographs Program, Mary Schubauer-Berigan.

Schüz lægger ikke skjul på sin skepsis om, at RF kan føre til kræft – den opfattelse er blevet stærkere siden 2011. Han vil godkende et møde, såfremt han mener, at arbejdsgruppen vil fjerne 2B-mærket, skriver Microwave News, men sandsynligvis vil han bede Weiderpass om at vente på både de asiatiske dyreresultater samt WHO’s systematiske anmeldelser. (Som medlem af IARC’s stab kan Schüz deltage i arbejdsgruppemødet, men uden stemmeret.)

På mødet i Paris præsenterede Schüz en oversigt over RF-kræft litteraturen. NTP- og Ramazzini-undersøgelserne “bekræftede” “muligheden” for, at RF-stråling er kræftfremkaldende, sagde han. Han var dog langt mere tvivlsom over for Interphone og Lennart Hardell epidemiologiske undersøgelser, som viste relativt konsekvente stigninger af hjernetumorer hos de langvarige brugere mobiltelefoner og som var grundlaget for IARC’s beslutning om 2B klassifikationen af EMF i 2011.

Joachim Schüz på Paris-konferencen

Schüz baserer sig på to store kohortestudier, som ikke viser nogen tilsyneladende hjernetumorrisiko: som nævnt det danske kohortestudie og det britiske million kvindestudie. Han er seniorforfatter på begge studier. Problemet med strudierne er manglen på eksponeringsoplysninger. Deres skøn over kræftrisikoen er baseret på svar fra på kun et eller to spørgsmål om et årti eller to’s forbrug af mobiltelefoni.

Eksponeringsvurderingen i det danske kohortestudie er så upålidelig, at de fleste andre epidemiologer anser resultaterne for at være meningsløse. 6 Deltagerne i IARC’s arbejdsgruppe fra 2011 vurderede, at det var uinformativt, og tilsidesatte det. En kritiker undrede sig højlydt over, hvordan Schüz kunne se bort fra kohortestudiernes mangler og i næste sætning understrege de potentielle skævheder i Interphone- og Hardell-case-control-studierne.

WHO navngiver medlemmer af RF-arbejdsgruppen

WHO offentliggjorde den den 15. december 2022 de 21 eksperter, der er udvalgt til Task Group on Radiofrequency Fields and Health Risks. Gruppen skal være ansvarlige for at undersøge ti forsknings oversigter og komme med anbefalinger til WHO Environmental Health Criteria (EHC) Monograph on Radio Frequency (RF) Fields and Health Risks, der skal offentliggøres i 2023.

Listen over de 21 eksperter der er udvalgt af WHO finder du uddybet under punkt (7) med de oplysninger, som Joel M. Moskowitz har samlet vedrørende arbejdsgruppens EMF-publikationer samt tilknytning til ICNIRP, industriens private NGO’en, som anbefaler de grænseværdier for RF eksponering, der bl.a. fremmes af WHO. (8)

Elleve af de 21 personer har en aktuel eller tidligere tilknytning til ICNIRP. De fleste af de øvrige personer har udgivet eller præsenteret artikler, der forsvarer ICNIRP’s grænseværdier for RF-eksponering. En nylig undersøgelse viste, at ICNIRP i høj grad citerer sine egne medlemmer eller nære kollegers forskning for at understøtte ICNIRP’s grænseværdier for eksponering (Nordhagen og Flydal, 2022). Otte af de 21 eksperter har otte eller færre EMF-artikler opført i EMF-Portals arkiv med 37.000 publikationer.

Ikke en eneste af de 250 EMF-forskere, der underskrev International EMF Scientist Appeal, blev udvalgt af WHO til Task gruppen. Heller ingen af disse forskere blev udvalgt til at arbejde med de ti forsknings oversigter, som arbejdsgruppen vil overveje. Underskriverne af International EMF Scientist Appeal har mere end 2.000 EMF-publikationer opført i EMF-Portal-arkivet.

Moskowitz konkluderer:

Tilsyneladende har WHO fordrejet udvælgelsen af deltagere i opgavegruppen og forskningsgennemgangene for at sikre, at den kommende WHO RF-sundhedsrisikomonografi vil understøtte ICNIRP’s svage grænseværdier for RF-eksponering, som ikke beskytter mennesker og andre arter mod kronisk eksponering for lave niveauer af radiofrekvent stråling (ICBE-EMF, 2022). Det er ikke underligt, at en stor del af offentligheden har mistillid til WHO, hvis det er sådan, agenturet fortsætter med at “forbedre sin håndtering af interessekonflikter samt styrke offentlighedens tillid og gennemsigtighed.”

Kilder og noter:

a) I maj 2018 valgte Styrelsesrådet Dr. Elisabete Weiderpass (Brasilien) som direktør for agenturet for en femårig periode. Hun tiltrådte den 1. januar 2019. Direktøren er ansvarlig for udviklingen og gennemførelsen af IARC’s videnskabelige program og fører tilsyn med agenturets daglige drift. Elisabete Weiderpass, har været Professor of Medical and Cancer Epidemiology ved Karolinska institutet, Stockholm, Sverige (1995 – 2018), Direktør for Cancer Registry of Norway (Kreftregisteret), Oslo, Norge (2015 – 2018).

b) IARC har i øjeblikket omkring 300 medarbejdere fra mere end 50 lande. IARC’s generelle politik ledes af et styrelsesråd bestående af repræsentanter for de deltagende stater og WHO’s generaldirektør. Dets forskningsprogram gennemgås regelmæssigt af et videnskabeligt råd. Styrelsesrådet vælger IARC’s direktør, som normalt arbejder for en femårig periode. IARC’s Styrelsesråd mødes hvert år på ordinært møde ugen før WHO’s Verdenssundhedsforsamling.
Det Videnskabelige Råd
Det Videnskabelige Råd består af kvalificerede forskere, der udvælges på grundlag af deres tekniske kompetence inden for kræftforskning og beslægtede områder. Medlemmerne af Det Videnskabelige Råd udpeges som eksperter og ikke som repræsentanter for de deltagende stater. Når der opstår en ledig stilling i Det Videnskabelige Råd, kan den deltagende stat, der har udpeget det afgående medlem, udpege op til to eksperter til at erstatte det pågældende medlem. Medlemmerne af Det Videnskabelige Råd udnævnes for fire år af Styrelsesrådet. Det videnskabelige råd mødes hvert år på ordinært møde i slutningen af januar-begyndelsen af februar.
Finansiering
IARC’s aktiviteter finansieres hovedsagelig af de lovpligtige bidrag fra de deltagende stater. IARC’s almindelige budget for 2020-2021 blev godkendt af Styrelsesrådet i maj 2019 til et niveau på 44,1 millioner euro, finansieret af de deltagende stater. Desuden tiltrækker agenturet fortsat frivillige bidrag, der er øremærket til programmet og projekterne, hovedsagelig gennem konkurrencedygtige tilskud og i stigende grad gennem direkte bidrag fra finansieringsorganer, der spænder fra velgørende organisationer til offentlige organisationer.
IARC modtager også donationer fra privatpersoner. Sådanne bidrag krediteres agenturets konto for ikke-udpegede bidrag, hvorfra tildelinger til programmet og projekter foretages i overensstemmelse med Styrelsesrådets beslutninger.

1) Detaljer om IARC-kræftklassifikationerne fra J. Samet, et al., Journal of the National Cancer Institute (JNCI), Vol.112, s.36, 2020 (åben adgang).

IARC risiko klassifikationer

2) Videoer af samtalerne og udvekslingerne på mødet i Paris er tilgængelige på både fransk og engelsk.

3) Rapport fra den rådgivende gruppe, der skal anbefale prioriteter for IARC-monografierne i 2020-2024, s. 148-149. Et kort resumé blev offentliggjort i Lancet Oncology.

4) Det japansk-koreanske projekt eksponerer kun hanrotter. (NTP fandt de mest betydningsfulde virkninger blandt hanrotter.) De bruger også kun en bærefrekvens (900 MHz) med en type modulering (CDMA). NTP brugte både 900 MHz og 1,9 GHz stråling, hver med både CDMA- eller GSM-modulering. Nogle har døbt det asiatiske projekt “NTP-Lite”. Nedenfor er en side-by-side sammenligning af de to projekter fra Y.H. Ahn et al., Bioelectromagnetics, Vol.43, s.221, 2022 (open access).

NTP mod japansk koreansk RF-projekt

5) I præamblen til IARC-monografier fra 2019 om identifikation af kræftfremkaldende farer for mennesker hedder det (s. 32):

6) Eksponeringsvurderingen i U.K. Women’s Study er også kommet under beskydning. Se Joel Moskowitz’ kritik i JNCI.

7) Nedenstående en liste over de 21 eksperter, der er udvalgt af WHO til Task Group on Radiofrequency Fields and Health Risks. Joel M. Moskowitz har vedhæftet nogle yderligere oplysninger. Download dokumentet for at se deres biografier.

ZEEB Hajo (Chair)
Expertise: Epidemiologist
Qualifications: MSc, MD, PhD
Current position: Professor of Epidemiology
Institutional affiliation: Leibniz-Institute for Prevention Research and Epidemiology-BIPS (Bremen, Germany) and University of Bremen (Germany)

EMF-Portal: 1 EMF paper in 2010

Contributed to one of the review protocols for the WHO RF monograph with 3 ICNIRP co-authors

VERBEEK Jos (Methodologist)
Expertise: Occupational Physician by training, specialized in systematic reviews and guidelines of environmental and occupational health issues
Qualifications: MD, PhD
Current position: Senior Researcher
Institutional affiliation: University Medical Centers Amsterdam, Public and Occupational Health Department, Netherlands; Cochrane Work

EMF-Portal: 2 EMF papers in 2021-2022

Contributed to one of the review protocols for the WHO RF monograph with 3 ICNIRP co-authors

AHN Young Hwan
Expertise: Clinician – Neurosurgeon
Qualifications: MD, PhD
Current position: Professor of Neurosurgery
Institutional affiliation: Ajou University School of Medicine, Ajou University Hospital, Korea

EMF-Portal: 16 EMF papers from 2013-2022

AUVINEN Anssi
Qualifications: MD, PhD (epidemiology)
Current position: Professor of epidemiology
Institutional affiliation: Tampere University, Tampere, Finland

EMF-Portal: 41 EMF papers from 2013-2022

ICNIRP Scientific Expert Group (SEG): 2013 on

CARDIS Elisabeth
Expertise: Epidemiologist
Qualifications: PhD
Current position: Professor of Epidemiology, Head Radiation Programme
Institutional affiliation: Barcelona Institute of Global Health (ISGlobal), Spain

EMF-Portal: 79 EMF papers from 1997-2022

Corresponding member of ICNIRP; Standing Committee paper (2001)

DE SÈZE René
Expertise: researcher, background in physics and medicine; expertise in human and vivo studies, focused on the nervous and the endocrine system, and recently on thermal regulation and perception
Qualifications: MD, PhD, Docent
Current position: Senior scientist, end February 28th, 2023
Institutional affiliation: National Institute of Industrial Environment and Risks, under the umbrella of the Environment Ministry (Ecology), France

EMF-Portal: 54 EMF papers from 1991-2021

Member of ICNIRP’s sub-commission SCII on biology

ELTITI Stacy
Expertise: Researcher

Qualifications: Ph.D.

Current position: Associate Professor of Psychology
Institutional affiliation: Rosemead School of Psychology, Biola University, USA

EMF-Portal: 8 EMF papers from 2007-2018

FIOCCHI Serena
Expertise: Bioelectromagnetics, EMF computational exposure assessment
Qualifications: PhD (Bioengineering)
Current position: Research Scientist
Institutional affiliation: CNR – National Research Council, Institute of Electronics, Information Engineering and Telecommunications (IEIIT), Italy

EMF-Portal: 62 EMF papers from 2011-2022

KAIJSER Magnus
Expertise: Clinician and Researcher
Qualifications: MD, PhD
Current positions: Senior Consultant in Neuroradiology, Professor of Epidemiology
Institutional affiliation: Department of Neuroradiology, Karolinska University Hospital, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institute, Sweden

EMF-Portal:  No EMF papers

KROMHOUT Hans
Expertise: Epidemiologist/exposure scientist
Qualifications: PhD, MSc
Current position: Full Professor
Institutional affiliation: Utrecht University, Institute for Risk Assessment Sciences, Netherlands

EMF-Portal:  92 EMF papers from 1991-2022

LAAKSO Ilkka
Expertise: Researcher

Qualifications: M.Sc.(Tech.), D.Sc.(Tech.)
Current position: Assistant Professor, Department of Electrical Engineering and Automation
Institutional affiliation: Aalto University, Finland

EMF-Portal: 82 EMF papers from 2097-2022

ICNIRP SEG: 2016 on

LEE Hae-June
Expertise: Researcher
Qualifications: DVM, PhD
Current position: Principal Researcher
Institutional affiliation: Korea Institute of Radiological & Medical Sciences

EMF-Portal: 35 EMF papers from 2006-2022

LOUGHRAN Sarah
Expertise: Research Scientist
Qualifications: PhD
Current position: Director, Radiation Research and Advice
Institutional affiliation: Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA)

EMF-Portal:  20 EMF papers from 2005-2021

ICNIRP SEG: 2013 on

MCGARR Gregory W.
Expertise: Thermal Physiology; Integrative Human Physiology
Qualifications: PhD
Current Position: Research Scientist; Adjunct Professor
Institutional Affiliation: Non-Ionizing Radiation Health Sciences Division, Consumer and Clinical Radiation
Protection Bureau, Health Canada; School of Human Kinetics, Faculty of Health Sciences, University of Ottawa

EMF-Portal: 2 EMF papers from 2016-2022

MODENESE Alberto
Expertise: occupational medicine, occupational epidemiology
Qualifications: PhD, MD
Current position: Occupational Physician, Post-Doc Researcher, Secretary of the ICOH Scientific Committee “Radiation and Work”
Institutional affiliation: a) Department of biomedical, metabolic and Neural Science, University of Modena & Reggio emilia, Italy; b) International Commission on Occupational Health (ICOH) – Scientific Committee “Radiation and Work”

EMF-Portal: 5 EMF papers from 2020-2022

OKOKON Enembe Oku
Expertise: public health physician, clinical lecturer, environmental epidemiologist
Qualifications: MD, PhD
Current position: Chief consultant; senior lecturer; Caldwell Research Fellow, NCEPH, Australian National University.
Institutional affiliation: University of Calabar, Nigeria; National Centre for Epidemiology and Population Health, Australian National University.

EMF-Portal: 1 EMF paper in 2014

SAVITZ David A.
Expertise: Epidemiologist

Qualifications: PhD
Current position: Professor of Epidemiology
Institutional affiliation: Brown University School of Public Health, Rhode Island, USA

EMF-Portal:  74 EMF papers from 1985-2015

ICNIRP review paper co-author (2011); Standing Committee paper (2001)

SCHMIDT Janine
Expertise: Biologist
Qualifications: Diploma, Dr. rer. nat. (PhD in Science)
Current position: Senior Scientist, Competence Center for Electromagnetic fields
Institutional affiliation: German Federal Office for Radiation Protection (BfS)

EMF-Portal:  3 EMF papers from 2020-2021

ICNIRP is supported and housed in the German Federal Office for Radiation Protection

USHIYAMA Akira
Expertise: in vivo experiment
Qualifications: PhD, MPH
Current position: Director
Institutional affiliation: National Institute of Public Health, Japan

EMF-Portal:  25 EMF papers from 2004-2021

WATANABE Soichi
Expertise: RF EMF exposure expert
Qualifications: Doctor of Engineering
Current position: Director
Institutional affiliation: Electromagnetic Compatibility Laboratory, Electromagnetic Standards Research Center, Radio Research Institute, National Institute of Information and Communications Technology, Japan

EMF-Portal:  154 EMF papers from 1996-2023

ICNIRP Standing Committee: 2004 on; Commission: 2013 on

WU Tongning
Expertise: Exposure expert
Qualifications: PhD
Current position: Professorate senior engineer
Institutional affiliation: China Academy of Information and Communications Technology

EMF-Portal: 51(?) EMF papers from 2004-2022

ICNIRP SEG: 2019 on

8) Relaterede artikler af Joel Moskowitz:
WHO Radiofrequency EMF Health Risk Assessment Monograph (EHC series) 

ICNIRP’s Exposure Guidelines for Radio Frequency Fields 

International Scientist Appeal on Electromagnetic Fields & Wireless Technology

International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF)

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.