Mobiltelefoni og kræft: Industrien har mistet en bekymret allieret

En af de mest kendte forskere vedr. de biologiske virkninger af radiofrekvent stråling (RF), der anvendes af cellulære teknologier, Dr. James C. Lin, udtaler, at de seneste undersøgelser “giver konsekvente indikationer på, at RF-eksponering sandsynligvis er kræftfremkaldende for mennesker.”

Dr. Lin er pioner inden for elektromedicin og professor emeritus i elektroteknik og biofysik ved University of Chicago, og tidligere præsident for det prestigefyldte Bioelectromagnetics Society, der opererer i 40 lande. Han har også tidligere været et fremtrædende medlem af de to organisationer, der skabte RF-eksponeringsgrænserne, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) og Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE).

Ligesom flere andre eksperter bestrider Lin i dag gyldigheden af de grænseværdier, der er baseret på antagelsen om, at kun opvarmning af væv af RF ville være farlig.

Du får indledningsvis en introduktion af André Fauteux fra La Maison du 21e Siècle, den 3. nov. 2022. Herefter får du hele Lin’s artikel oversat til dansk.

Mobiltelefoni og kræft: Industrien mister en bekymret allieret

Lin baserer sin analyse på de to store undersøgelser udført på rotter og offentliggjort i 2018 af US National Program of Toxicology (US NTP) og det italienske Ramazzini Institute. Ifølge ham bør disse undersøgelser få Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) til at revurdere sin klassificering af RF som “muligvis kræftfremkaldende”, som går tilbage til 2011.

“Det giver anledning til at tro, at IARC sandsynligvis vil opgradere sin tidligere klassificering, hovedsageligt baseret på epidemiologi, til det højere niveau af ‘sandsynligvis kræftfremkaldende’ for RF-eksponering,”

Sådan skrev Lin i et papir den 31. oktober.

“Desuden har nyere systematiske gennemgange og metaanalyser af case-control forskningen i mobiltelefonbrug rapporteret statistisk signifikante stigninger i hjernetumorrisiko forbundet med 1.000 eller flere timers mobiltelefonbrug eller omkring 17 minutter om dagen over 10 år.”

I videointerview med The House of the 21st Century samme dag hævdede den tidligere amerikanske NTP-chef toksikologen Linda Birnbaum, der ledede US National Institute of Environmental Health Sciences i 10 år, også, at RF sandsynligvis er kræftfremkaldende. Hun sætter aldrig sin mobiltelefon mod hovedet, bruger hovedtelefoner og har installeret sit Wi-Fi-modem i sin kælder, så langt væk fra soveværelserne som muligt. “Jeg vil aldrig bo i nærheden af en mobilmast,” tilføjede hun. (Se interviewet her: youtube.com/maison21e.)

Dr. Lin afslutter sin artikel i en mere filosofisk tone:

“Den enkle og effektive folkesundhedsopfattelse som ‘Forebyggelse er bedre end helbredelse’ kan lyde gammeldags. Det kan fremkalde intense reaktioner med enorm mistillid, især fra personer, som kan være begunstiget af moderne kampagner. Mobiltelefonen og beslægtede trådløse kommunikationsteknologier har vist deres direkte fordele for mennesker i det moderne samfund. Men hvad angår deres indvirkning på strålingssundheden og -sikkerheden hos mennesker, som unødigt udsættes for forskellige niveauer af RF-eksponering over længere tid eller endda i løbet af deres levetid, juryen er stadig ude. Ydermere er der konsekvente indikationer fra epidemiologiske undersøgelser og dyreundersøgelser om, at RF-eksponering i det mindste sandsynligvis er kræftfremkaldende for mennesker. ALARA-princippet – så lavt som det med rimelighed er muligt – bør vedtages som en strategi for RF beskyttelse af sundhed og sikkerhed.”

Et udpluk af Lin’s CV:

Medlem af International Union of Radio Science (URSI) (valgt 2017)
Medlem af IEEE (valgt 1986; i øjeblikket Life Fellow)
Medlem af fra American Association for the Advancement of Science (valgt 1989)
Medlem, U.S. Præsidentens udvalg for National Medal of Science (1992-1993)
d’Arsonval Medal Award fra Bioelectromagnetics Society (2003)
IEEE Committee on Man and Radiation (COMAR) Special Recognition Award (1991)
Formand, IEEE Committee on Man and Radiation (1990-1991)
Præsident, The Bioelectromagnetics Society (1994-1995)
Leder, URSI Commission on Electromagnetics in Biology and Medicine (1996-1999)
Formand, NCRP Biologiske effekter og eksponeringskriterier for radiofrekvensfelter
Vicepræsident, National Council of Radiation Protection and Measurements (NCRP) (2005-07)
Medlem, International Commission on Nonionizing Radiation Protection (ICNIRP) (2004-2016); og formand for den stående komité for fysik og teknik (2008-2012); Formand for Radio Frequency Group (2012-2015)
Funktionsredaktør, ACM Mobile Computing and Communications Review (1999-2004)
Redaktør, Springer Science Book Series on Advances in Electromagnetic Fields in Living Systems (2004-nutid)
Chefredaktør, Bioelectromagnetics (2006-i dag)
Klummeskribent, IEEE Antennas and Propagation Magazine (1999-2014)
Klummeskribent, IEEE Microwave Magazine (2000-i dag)
Klummeskribent, Radio Science Bulletin, klummeskribent (2001-i dag)

Se mere her samt et udpluk af Lin’s forskningspublikationer:
https://ece.uic.edu/profiles/james-lin-phd/

Den fulde artikel:

Carcinogenese fra kronisk udsættelse for radiofrekvensstråling

James C. Lin*

Afdelingen for elektro- og computerteknologi, bioteknologi og fysiologi og biofysik, University of Illinois Chicago, Chicago, IL, USA

De seneste to årtier har set en eksponentiel vækst i efterspørgslen efter trådløs adgang, hvilket forventes at fortsætte i de kommende år. At imødekomme efterspørgslen vil nødvendigvis medføre større menneskelig eksponering for mikrobølge- og radiofrekvent stråling (RF). Vores viden om de sundhedsmæssige virkninger er steget. Ikke desto mindre er de blevet et omdrejningspunkt for aktuel interesse og bekymring. Mobiltelefonen og de beslægtede trådløse kommunikationsteknologier har vist deres direkte fordel for mennesker i det moderne samfund. Men hvad angår deres indvirkning på strålingssundheden samt -sikkerheden for mennesker, der unødigt udsættes for forskellige niveauer af RF-eksponering over længere varighed eller endda i løbet af deres levetid, er juryen stadig ude. Desuden er der konsekvente indikationer fra epidemiologiske undersøgelser og dyreforsøg på, at RF-eksponering sandsynligvis er kræftfremkaldende for mennesker. ALARA-princippet – så lavt som rimeligt opnåeligt – bør vedtages som en strategi for RF-sundheds- og sikkerhedsbeskyttelse.

Introduktion

Mikrobølge- og radiofrekvent stråling (RF) driver alle trådløse kanaler, kommunikationsforbindelser og netværkssystemer, hvorigennem tekst, filer, billeder og videoer overføres af mobile enheder og relaterede platforme. De seneste årtier har set en eksponentiel udvidelse i popularitet for mobiladgang, som er blevet forudsagt at fortsætte i en overskuelig fremtid. At tilfredsstille efterspørgslen vil nødvendigvis medføre større menneskelig eksponering for mikrobølge- og RF-stråling.

Bortset fra primære tilsigtede roller som formidler/bærer eller infrastruktur, der muliggør kommunikationsteknologi, kan mikrobølge- og RF-stråling fremkalde yderligere virkninger, der kan påvirke levende organismers vitale funktioner. De biologiske ændringer, der forårsages, vil manifestere sig i flere fysiske og biologiske sfærer. De er måske eller måske ikke klart synlige eller observerbare kort efter eksponeringen af de levende organismer. I nogle tilfælde kan de først manifestere sig indtil år senere – de kan udvikle sig år til årtier efter gentagne eksponeringer på lavt niveau.

Sundhedsvirkningen af RF- og mikrobølgestråling har været genstand for videnskabelig undersøgelse kort efter demonstration af deres produktion i videnskabelige laboratorier for over et århundrede siden (1,2). Uden tvivl har deres anvendelse især i cellulær mobilkommunikation og tilhørende trådløse teknologier beriget menneskelivet. Vores viden om de sundhedsmæssige virkninger er steget gradvist. Ikke desto mindre er RF-stråling blevet et fokuspunkt som et resultat af accelereret brug af RF- og mikrobølgestråling i trådløs mobilkommunikation.

WHO’s Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) kategoriserede eksponering for RF og mikrobølger som et muligt kræftfremkaldende stof for mennesker i 2011. IARC havde evalueret eksisterende videnskabelige undersøgelser og kom til den konklusion, at selv om data var ufuldstændige og begrænsede, især med hensyn til rapporter fra dyreforsøg, epidemiologiske undersøgelser vedrørende forhøjede risici for gliomer (en type ondartet hjernekræft) og akustiske neuromer (en ikke-ondartet tumor i akustiske eller vestibulocochleære nerver) blandt tunge brugere eller langtidsbrugere af mobiltelefoner, er de tilstrækkelig robuste til at berettige en klassificering af muligvis kræftfremkaldende hos mennesker til eksponering for RF- og mikrobølgestråling (3,4).

For nylig reviderede to almindeligt distribuerede RF-sundhedsbeskyttelsesanbefalinger deres retningslinjer og standarder. De opdaterede retningslinjer fra Den Internationale Kommission for Ikke-ioniserende Strålingsbeskyttelse (5) og Institute of Electrical and Electronic Engineers International Committee on Electromagnetic Safety Standards (6) er stærkt forbundet med akutte temperaturstigninger induceret af RF-opvarmning inde i menneskekroppen. De opdaterede sikkerhedsretningslinjer og standarder viste uden tvivl gruppernes faste overbevisning om, at der intet andet er end varme at bekymre sig om når det gælder mikrobølge- og RF-stråling.

Et vedvarende og irriterende spørgsmål dvæler ved disse retningslinjer og standarder for sikker langvarig eksponering for RF-stråling (i modsætning til eksponeringer kortere end 6 eller 30 min.). En generel fornemmelse af, at der ikke er nogen forståelse for den videnskabelige dokumentation for langtidseksponering, som ligger under de grundlæggende begrænsninger, fortsætter med disse sikkerhedsretningslinjer og -standarder.

Der er også spørgsmålet om, hvordan der kan være så divergerende evalueringer og slutninger af de identiske videnskabelige resultater fra WHO’s IARC, ICES og ICNIRP. For at være retfærdig er forskere ikke uimodtagelige for interessekonflikter såsom modstridende økonomiske interesser eller personlige relationer, der kan påvirke overvejelserne og rapporteringen gennem sådanne erfaringer som gruppetænkning. På nogle måder kan det også være parallelt med store virksomheders tvang til at vælge profit frem for samfundsmæssige hensyn – store virksomheder bruger ofte en række organiserede og raffinerede taktikker til at forbedre og beskytte deres kommercielle interesser, og desværre kommer disse taktikker i nogle tilfælde på bekostning af folkesundheden.

Mennesker træffer gentagne gange beslutninger og tager valg, der udfordrer principiel logik. Faktisk har videnskaben ikke været blottet for politik – hvor underligt det end lyder. Forskellige fordomme kan forringe fornuftig ræsonnement og resultere i dårlige domme. Gruppetænkning kan vildlede mennesker og forhindre forskere i at drage forståelige slutninger. Desværre er gruppetænkning eller flokmentalitet lige så udbredt i dag som nogensinde. Er videnskaben blevet partipolitisk? Og hvis videnskaben bliver partipolitisk, er det så videnskab eller politik, eller vil det være statskundskab? Til tider bliver videnskaben pakket ind i politik, og politik griber ind i videnskaben. Det kan simpelthen vise sig at være et spørgsmål om svigeløst at være politisk korrekt af de villige. Mindre end streng håndhævelse af politikker inden for forskningspraksis eller fuld offentliggørelse af finansielle konflikter kan føre til manglende vejledning og information om udviklingen af gennemsigtige og pålidelige evalueringer af videnskabelig dokumentation for sikkerhedsbeskyttelse. Forskere er måske ikke altid så konsekvente, sammenhængende eller så gennemsigtige som de ønsker at fremstå.

Carcinogenicitet hos rotter, der udsættes for RF-stråling hele livet

Kort fortalt, indtil 2016, tæller alle carcinogenicitets- og co-carcinogenicitetsundersøgelser på laboratorierotter, der eksperimentelt blev udsat for livslang eller i minimum 2 år for RF-stråling svarende til mobiltelefoner, 9 rapporterede undersøgelser, der afslørede vigtige ændringer i forekomsten af kræftfrekvenser mellem RF- og sham-eksponeringer (7). RF-eksponeringerne involverede frekvenser fra 836 til 2.450 MHz og brugte almindelige trådløse mobiltelefonmodulationer og telekommunikationsprotokoller. Sammenfattende var der flere rapporterede resultater, der ikke viste kræftfremkaldende reaktioner, end der viste kræfteffekter, uanset undersøgelsesdesign, fortjeneste, mangler, eksperimentel kvalitet, mangler, begrænsninger eller metodologiske svagheder. Bemærk, at mange undersøgelser blev udført ved at fastholde dyrene under eksponering, hvilket omfattede observation af et tilsyneladende beskyttende (tumorhæmmende) respons. Fastholdelse af en gnaver forårsager stress for dyret, og stressresponset forstyrrer neoplastisk udvikling (8,9). Desuden er de fleste af dem enestående undersøgelser – få undersøgelser blev udført som en eksisterende, uafhængig replikation eller bekræftelse. Undersøgelsesrapporterne har været inkonsekvente og fyldt med udeladelser af eksperimentelle detaljer i nogle tilfælde. Det er således udfordrende at komme med en entydig konklusion. En bemærkelsesværdig fejl var, at mange af de rapporterede projekter ikke involverede samtidige eller burkontroldyr som en del af forsøgsprotokollen, eller at relevante data ikke blev medtaget i de statistiske analyser.

Hvorvidt RF-eksponering fra trådløse og mobile enheder og systemer udgør en personlig sundhedsrisiko, har været et irriterende spørgsmål i nogen tid. Svaret har været tvetydigt og kontroversielt. Virkningen af RF-eksponering på carcinogenicitet forblev således foreløbig, som bemærket i IARC-rapporten. Uoverensstemmelserne og tvetydighederne giver usikkerhed om vurderingen af risici for eksponering for RF-stråling fra mobiltelefoner for folkesundheden.

Nylige resultater fra laboratorieforsøg med rotter

Det er bemærkelsesværdigt, at resultaterne fra dyreforsøg, der var eftertragtede af IARC på tidspunktet for dets klassificering, blev leveret af National Toxicology Program (NTP) fra US National Institute of Environmental Health Science (NIEHS) i 2018. Specifikt præsenterede NTP / NIEHS resultaterne af to typer kræftformer hos laboratorierotter, der blev udsat for RF-stråling, der almindeligvis blev brugt til 2G- og 3G-mobiltelefonoperationer (10,11). Undersøgelsen var den største dyresundhedseffektundersøgelse, som NTP / NIEHS har påtaget sig i sin historie, herunder det store antal giftige kemiske stoffer. Resultaterne viste blandt andet, at der var statistisk signifikante og klare beviser (sammenlignet med samtidige kontroller) for, at eksponering for RF-stråling fra mobiltelefoner havde forårsaget observation af ondartet hjerteschwannom (en sjælden form for tumor) hos hanrotter, hvis RF-inducerede kropstemperaturstigning var op til 1 ° C. Desuden var den samme schwannoma risiko indikeret blandt hunrotter. NTP rapporterede også usædvanlige mønstre af skader på hjertevæv (kardiomyopati) hos både RF-eksponerede hanner og hunner sammenlignet med samtidige kontrolrotter. Baseret på statistisk signifikans viste resultatet af patologiske undersøgelser nogle tegn på RF-afhængig kræftfremkaldende aktivitet i han-rottehjernerne, især maligne gliomer. Resultater for kvinder blev betragtet som tvetydige for gliomer sammenlignet med samtidige kontroller.

Desuden blev resultater fra omfattende forskning i carcinogenese hos rotter udsat for 3G, 1800 MHz RF-stråling udført af Ramazzini Institute’s Cesare Maltoni Cancer Research Center i Bologna, Italien, offentliggjort kort efter NTP / NIEHS-rapporten (12). Undersøgelsen omfattede helkropseksponering af han- og hunrotter, enten prænatale indtil døden eller livslang, under farzoneplan-bølgeeksponeringsbetingelser. I løbet af eksponeringerne på 19 timer om dagen i ~ 2 år var helkrops-SAR’erne 0,001, 0,03 og 0,1 W / kg. En statistisk signifikant stigning blev observeret for hjerteschwannomashændelser hos mænd for RF-eksponering for hele kroppen ved 0,1 W / kg. Det er bemærkelsesværdigt, at NTP / NIEHS og Ramazzini RF-eksponeringsforskningen viste sammenlignelige fund af hjerteschwannomer og cerebrale gliomer. Således viste to forholdsvis veludførte dyreundersøgelser med den samme stamme af rotter konsekvente resultater i signifikant forhøjede kræftrisici.

Retningslinjer og standarder for sikkerhedsbeskyttelse

Mens de erkendte, at de to nylige store dyreforsøg anvendte god laboratoriepraksis (GLP) og langvarig eksponering af rotter i hele deres levetid, besluttede de nuværende revisioner af retningslinjer og standarder for sikkerhedsbeskyttelse med pedantiske indvendinger baseret på “chanceforskelle” og udsatte rotters kernekropstemperaturer på op til 1 ° C ved 0,1 W / kg. ICES (6) og ICNIRP (5) forsømte, da de valgte at gøre det, mærkeligt nok den uoverensstemmelse, der ligger i at foreslå en stigning i kropskernetemperaturen på 1°C som det formodede kræftfremkaldende middel. Desuden overså ICES (6) og ICNIRP (5) anbefalingerne helt konsekvenserne af RF-eksponeringer (den uafhængige variabel for dyreforsøgene) eller foretrak at undgå konsekvenserne gennem foregivelser, der kan omskrives som “beviserne eller resultaterne giver ikke troværdig indikation af bivirkninger forårsaget af kronisk RF-eksponering”. De samme grupper fortsatte med at bruge tvetydige udtryk som “væsentlige begrænsninger” for at hævde motiverne til at udelukke eventuelle “konklusioner, der drages vedrørende RF EMF’er og carcinogenese”, for at forsvare de reviderede RF-sikkerhedsbeskyttelsesretningslinjer og -standarder. Revisionerne var åbenbart baseret på gruppernes stærke overbevisning om intet andet end varme at bekymre sig om med mikrobølge- og RF-stråling.

Desuden mente de, at selv om epidemiologiske undersøgelser af RF-stråling forbundet med mobiltelefonbrug og kræftrisiko er blevet udført, har de rapporterede resultater fra forskning i øget akustisk neurom, hjernegliomer, meningioma og parotidkirteltumorer ikke givet tilstrækkelige beviser for større kræftrisiko. De nyligt reviderede sikkerhedsretningslinjer og -standarder bemærkede også, at selv om der blev observeret noget forhøjede oddsforhold, er der uoverensstemmelser og begrænsninger såsom tilbagekaldelse eller selektionsbias, som forhindrer de epidemiologiske resultater i at blive overvejet til anbefaling af eksponeringsretningslinjer og -standarder. Forkærligheden for at afvise og nedgøre positive resultater og kærligheden til og iveren efter at acceptere negative konklusioner på én gang er håndgribelig og bekymrende.

Diskussion og konklusion

De nyligt reviderede ICES-standarder og ICNIRP-sikkerhedsretningslinjer indeholder anbefalinger for angiveligt at beskytte mod kendte sundhedsskadelige konsekvenser hos mennesker som følge af eksponering for RF-frekvenser op til 300 GHz. Retningslinjerne og standarderne er for kortvarige eksponeringer på 6-30 min, baseret på at begrænse helkropstemperaturen fra at stige over 1 ° C eller lokal vævstemperatur til 5 ° C (5,6). De opdaterede sikkerhedsretningslinjer og standarder viser uden tvivl gruppernes stærke overbevisning om intet andet end varme at bekymre sig om med RF-stråling.

Hvis de grupper, der offentliggør sikkerhedsbeskyttelsesanbefalingerne, antager, hvad der synes at være deres holdning til eksperimentelle resultater hos rotter fra U.S. NTP / NIEHS, at en stigning i helkropstemperaturen på 1 ° C forårsager kræft, ville sikkerheds- eller reduktionsfaktorerne på 50, der anbefales til den generelle befolkning eller 10 for erhvervsmæssigt engageret arbejdstager, være grænseoverskridende for det specificerede mål og praktisk talt værdiløse ud fra et synspunkt om at beskytte “sikkerhed”. Det er bemærkelsesværdigt, at det højeste SAR- eller eksponeringsniveau, der er valgt af NTP/NIEHS, og som viste øget carcinogenicitet hos rotter, i det væsentlige er det samme som det, ICES og ICNIRP har valgt for deres grundlæggende begrænsninger.

Faktum er, at de manglende brikker i henhold til IARC (4) eller de tidligere eftertragtede forsøgsdyrdata (7), som NTP/NIEHS (10) og Ramazzini Institute (12) i øjeblikket leverer, supplerer IARC’s evaluering af humane epidemiologiske undersøgelser til støtte for dets klassificering af RF-stråling som et muligt kræftfremkaldende stof. Det giver anledning til at tro, at IARC sandsynligvis vil opgradere sin tidligere klassificering, hovedsageligt baseret på epidemiologi, til det højere niveau af ‘sandsynligvis kræftfremkaldende’ for RF-eksponering,

Desuden har nyere systematiske gennemgange og metaanalyser af case-control forskningen i mobiltelefonbrug rapporteret statistisk signifikante stigninger i hjernetumorrisiko forbundet med 1.000 eller flere timers mobiltelefonbrug eller omkring 17 minutter om dagen over 10 år (13,14).

Hyldevare mobiltelefoner har SAR værdier, der spænder fra 0,2 og 0,5 W / kg (15). Reglerne fra U.S. Federal Communications Commission (FCC) kræver, at de ikke overskrider SAR-grænsen på 1,6 W / kg for mobiltelefoner, der opererer på det højest mulige effektniveau. Det er klart, at mobiltelefoner fungerer på en brøkdel af SAR, der er acceptabel for FCC, og de er langt under (f.eks. kun 10%) de 2.0 W / kg, der er offentliggjort af ICES og ICNIRP. Det er meningsfuldt at nævne, at den nuværende tilladte strøm til mobiltelefoner er omtrent 5 størrelsesordener højere end en prototype mobiltelefon, der forbruger 3,5 μW strøm for at muliggøre taleopkald indhentet fra den omgivende RF-effekt (16). Det er tænkeligt, at kommende udviklinger vil muliggøre mobiltelefonfunktioner, herunder datatransmission via energiopsamling. Det er klart, at det er vigtigt at være opmærksom, så den understøttende omgivende RF-stråling ikke skaber en årsag til sikkerheds- og sundhedsproblemer

Den enkle og effektive folkesundhedsopfattelse som ‘Forebyggelse er bedre end helbredelse’ kan lyde gammeldags. Det kan fremkalde intense reaktioner med enorm mistillid, især fra personer, som kan være begunstiget af moderne kampagner. Mobiltelefonen og beslægtede trådløse kommunikationsteknologier har vist deres direkte fordele for mennesker i det moderne samfund. Men hvad angår deres indvirkning på strålingssundheden og -sikkerheden hos mennesker, som unødigt udsættes for forskellige niveauer af RF-eksponering over længere tid eller endda i løbet af deres levetid, juryen er stadig ude. Ydermere er der konsekvente indikationer fra epidemiologiske undersøgelser og dyreundersøgelser om, at RF-eksponering i det mindste sandsynligvis er kræftfremkaldende for mennesker. ALARA-princippet – så lavt som det med rimelighed er muligt – bør vedtages som en strategi for RF beskyttelse af sundhed og sikkerhed.

Erklæring om datatilgængelighed

De originale bidrag, der præsenteres i undersøgelsen, er inkluderet i artiklen / supplerende materiale, yderligere henvendelser kan rettes til de tilsvarende forfattere.

Forfatter bidrag

Forfatteren bekræfter at være den eneste bidragyder til dette værk og har godkendt det til offentliggørelse.

Finansiering

Dette arbejde blev støttet af DSC-08034011324PRD.

Interessekonflikt

Forfatteren erklærer, at forskningen blev udført i mangel af kommercielle eller økonomiske forhold, der kunne opfattes som en potentiel interessekonflikt.

Udgiverens bemærkning

Alle påstande, der udtrykkes i denne artikel, er udelukkende forfatternes og repræsenterer ikke nødvendigvis deres tilknyttede organisationers eller udgiverens, redaktørernes og korrekturlæsernes. Ethvert produkt, der kan evalueres i denne artikel, eller krav, der kan fremsættes af producenten, er ikke garanteret eller godkendt af udgiveren.

Kilder

1. Schwan HP. Electrical properties of tissue and cell suspensions. Adv Biol Med Phys. (1957) 5:147–209. Doi: 10.1016/B978-1-4832-3111-2.50008-0
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9781483231112500080?via%3Dihub

PubMed AbstraktCrossRef fuld tekstGoogle Scholar

2. Schwan HP. Early history of bioelectromagnetics. Bioelectromagnetics. (1992) 13:453–67. Doi: 10.1002/bem.2250130604
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bem.2250130604

PubMed AbstraktCrossRef fuld tekstGoogle Scholar

3. Baan Rasmussen, Grosse Y, Lauby-Secretan B, El Ghissassi F, Bouvard V, Benbrahim-Tallaa L, et al. Carcinogenicity of radiofrequency electromagnetic fields. Lancet Oncol. (2011) 12:624–6. Doi: 10.1016/S1470-2045(11)70147-4
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(11)70147-4/fulltext

PubMed AbstraktCrossRef fuld tekstGoogle Scholar

4. IARC. Working group on the evaluation of carcinogenic risks to humans non-ionizing radiation, Part 2: radiofrequency electromagnetic fields. IARC Monogr Eval. Carcinog Risks Hum. (2013) 102:1–460.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK304630/

Google Scholar

5. ICNIRP. Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz). Health Phys. (2020) 118:483–524. Doi: 10.1097/HP.0000000000001210
https://journals.lww.com/health-physics/Fulltext/2020/05000/Guidelines_for_Limiting_Exposure_to.2.aspx

PubMed AbstraktCrossRef fuld tekstGoogle Scholar

6. ICES. IEEE Standard for Safety Levels With Respect to Human Exposure to Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields, 0 Hz to 300 GHz,” (Revision of IEEE Std C95.1-2005/ Incorporates IEEE Std C95.1-2019 / Cor 1-2019). (2019). s. 1-312.

Google Scholar

7. Lin JC. Cancer occurrences in laboratory rats from exposure to rf and microwave radiation. IEEE J Electromagnet. (2017) 1, 2–13. Doi: 10.1109/JERM.2017.2721427
https://ieeexplore.ieee.org/document/8000308

CrossRef fuld tekstGoogle Scholar

8. Frick LR, Arcos ML, Rapanelli M, Zappia MP, Brocco M, Mongini C, et al. Chronic restraint stress impairs T-cell immunity and promotes tumor progression in mice. Stress. (2012) 12:134–43. Doi: 10.1080/10253890802137437
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10253890802137437

PubMed AbstraktCrossRef fuld tekstGoogle Scholar

9. Feng Z, Lianxin Liu L, Zhang C, Zheng T, Wang Jørgensen, Lin M, et al. Chronic restraint stress attenuates p53 function and promotes tumorigenesis. PNAS. (2009) 109:7013–8. Doi: 10.1073/pnas.1203930109
https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1203930109

PubMed AbstraktCrossRef fuld tekstGoogle Scholar

10. NTP / NIEHS. Technical Report on the Toxicology and Carcinogenesis Studies in HSD: Sprague–Dawley SD rats Exposed to Whole-Body Radio Frequency Radiation at a Frequency (900 MHz) and Modulations (GSM and CDMA) Used by Cell Phones, NTP Tech. Rep.

Google Scholar

11. Wyde ME, Horn TL, Capstick MH, Ladbury JM, Koepke G, Wilson PF, et al. Effect of cell phone radiofrequency radiation on body temperature in rodents: pilot studies of the National Toxicology Program’s reverberation chamber exposure system. Bioelectromagnetics. (2018) 39:190–9. Doi: 10.1002/bem.22116
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bem.22116

PubMed AbstraktCrossRef fuld tekstGoogle Scholar

12. Falcioni L, Bua L, Tibaldi E, Lauriola M, De Angelis L, Gnudi F, et al. Report of final results regarding brain and heart tumors in Sprague-Dawley rats exposed from prenatal life until natural death to mobile phone radiofrequency field representative of a 1.8 GHz GSM base station environmental emission. Environ Res. (2018) 165:496–503. Doi: 10.1016/j.envres.2018.01.037
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935118300367?via%3Dihub

PubMed AbstraktCrossRef fuld tekstGoogle Scholar

13. Myung SK, Ju W, McDonnell DD, Lee YJ, Kazinets G, Cheng CT, et al. Mobile phone use and risk of tumors: a meta-analysis. J Clin Oncol. (2009) 27:5565–72. Doi: 10.1200/J.C.O.2008.21.6366
https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2008.21.6366

CrossRef fuld tekstGoogle Scholar

14. Choi YJ, Moskowitz JM, Myung SK, Lee YR, Hong YC. Cellular phone use and risk of tumors: systematic review and meta-analysis. Int J Environ Res Public Health. (2020) 17:8079. Doi: 10.3390/ijerph17218079
https://www.mdpi.com/1660-4601/17/21/8079

PubMed AbstraktCrossRef fuld tekstGoogle Scholar

15. EMF-akademiet. Lowest Radiation Cell Phones of 2022. (2022). Available online at: https://emfacademy.com/lowest-radiation-cell-phones/(adgang i september 2022).

Google Scholar

16. Talla V, Kellogg B, Gollakota Sørensen, Smith JR. Battery-free cell phone. Proc ACM Interact. Mobile, Wearable Ubiquitous Technol. (2017). s. 1-2. Doi: 10.1145/3090090
https://dl.acm.org/doi/10.1145/3090090

CrossRef fuld tekstGoogle Scholar

Se mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.