Grænseværdierne for EMF og den virkelige verden – et engelsk perspektiv

ICNIRP, teleindustriens private NGO, er slet ikke neutral. De anbefalede grænseværdier er forældede og ikke begrundet i seriøs forskning. ICNIRP’s totalitære magt er en metaforisk krigsmaskine.