Resolutioner

Københavner Resolutionen

5G Københavner Resolution fremsendt til Folketinget:
25. maj 2019 blev der sendt en erklæring til Folketinget fra høringen om 5G og virkningen på mennesker, dyr og planter, der blev arrangeret på Christiansborg tidligere den 4. maj 2019.

“Der foreligger klar videnskabelig dokumentation for, at radiofrekvent elektromagnetisk stråling, også under de i Danmark anvendte grænseværdier, jf. pkt. 2.1 nedenfor, forårsager DNA-skader på både mennesker og dyr.
Panagopolous (2019) dokumenterer, at det ikke alene er strålestyrken, der har betydning for den forventelige skadevirkning. Derudover dokumenteres, at fundene pga. teknologifællesskabet mellem generationerne også vil være gældende for 5G.”

“Det fremgår klart og videnskabeligt veldokumenteret, at eksponering for radiofrekvent elektromagnetisk stråling (også under de p.t. i Danmark anvendte grænseværdier, jf. pkt. 2.1 nedenfor) kan være kræftfremkaldende, og i så henseende udgør en helbredsfare for mennesker, der kan udvikle sig livstruende.
Dertil kommer den af Pall 2018 opsummerede videnskabelige dokumentation for en række andre skader, inkl. nedsat fertilitet, spontane aborter, neurologiske/neuropsykiatriske effekter, m.v.
Endvidere må det lægges til grund, at børn er særligt sårbare, og adskillige undersøgelser peger på en mulig forbindelse mellem eksponering for radiofrekvent elektromagnetisk stråling og adfærdsvanskeligheder, autisme, forståelsesevner, m.v.”

“Det forekommer videnskabeligt veldokumenteret, at radiofrekvent elektromagnetisk stråling, også den som holder sig indenfor de af myndighederne fastlagte grænseværdier, henholdsvis er og kan være skadeligt for planter. Dertil kommer, at planters forsvinden fra et område kan have afgørende betydning for fugles og insekters muligheder for at overleve som arter.”

Dokumentet:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2019/11/Københavner-Resolutionen-4-maj-2019.pdf
Artikel:
https://einarflydal.com/2019/05/29/kobenhavner-resolusjonen-om-5g-oversendt-folketinget/
Advokat Christian F. Jensen fra Bonnor Advokater i Holte’s responsum kan hentes her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2019/11/Responsum-endelig-udgave-brevhoved-med-bilag-1.pdf
Video præsentation med Advokat Christian F. Jensen:
https://youtu.be/1DCJepsFErI

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.