Grænseværdier og mobiltelefoner

Se mere her:
Olle Johansson: Fuck your telephone
https://nejtil5g.dk/gravide/olle-johansson-fuck-your-telephone/
Eksponering for mobiltelefoner og anden trådløs teknologi påvirker vores reproduktive sundhed
https://nejtil5g.dk/gravide/eksponering-for-mobiltelefoner-og-anden-traadloes-teknologi-paavirker-vores-reproduktive-sundhed/
Konsekvenser af emf stråling udsendt fra mobiltelefoner ved graviditet
https://nejtil5g.dk/gravide/konsekvenser-af-emf-straaling-udsendt-fra-mobiltelefoner-ved-graviditet/

Om phonegate se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/
Sundhedsmæssige risici ved elektromagnetisk stråling se mere her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/
Mobiltelefonens historie se her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/mobiltelefonens-historie/

Indhold:

Mobilstråling er skadelig
Hvad er SAR og hvem er SAM
– Kritik af grænseværdierne
– Hjernecancer
– Tyktarms- og endetarmscancer
– Førende ekspert i de biologiske effekter af den trådløse stråling opfordrer til skrappere eksponeringsgrænser
– Sikkerhedsfaktor 50 for lokale SAR værdier har aldrig eksisteret
Statslige myndigheder og deres anbefalinger
– Sundhedsstyrelsen skjuler sin anbefalinger – hvorfor?
Retssager
De værste og bedste mobiltelefoner
– Interferens mellem mobiltelefoner, smartwatch og hjerteimplantater
– Apple advarer mod disse produkter tæt på pacemaker
AirPods og trådløse headset
SAR værdier og din Laptop
Mobilmaster

Mobilstråling er skadelig

Joel Moskowitz: Mobilstråling er skadelig, men få ønsker at tro det

”Folk er afhængige af deres smartphones. Vi bruger dem til alt nu, og på mange måder har vi brug for dem til at fungere i vores daglige liv. Jeg tror, ​​at ideen om, at de potentielt skader vores helbred, er for meget for nogle mennesker.”
“Siden mobiltelefoner kom på markedet i 1983, er de gået fra klodsede enheder med dårlig modtagelse til nutidens slanke, multifunktionelle smartphones. Og selvom mobiltelefoner nu bruges af næsten alle amerikanske voksne, tyder betydelig forskning på, at langvarig brug resulterer i sundhedsrisici fra den stråling, de udsender.”
Sådan lyder det fra Joel M. Moskowitz, direktør for Center for Family and Community Health, UC Berkeley. Moskowitz har forsket i tobaksrelateret sygdomsforebyggelse i mere end 40 år, og har først fra 2008 haft fokus på de negative konsekvenser ved mobiltelefoni og trådløs stråling.
Herunder uddrag fra artiklen (spørgsmålene er simplificeret).
Læs hele interviewet med Joel Moskowitz i Berkeley News. (1)
Nogle forskere har sagt, at der ikke er bevis nok for, at mobiltelefonstråling er skadelig for vores helbred?
“En stor grund til, at der ikke er mere forskning om de sundhedsmæssige risici ved eksponering fra radiofrekvent stråling, er fordi den amerikanske regering stoppede med at finansiere denne forskning i 1990’erne, med undtagelse af den 30 millioner dollars dyre gnaverundersøgelse, der blev offentliggjort i 2018 af National Institute of Environmental Health Sciences ‘Nationalt toksikologiprogram, som fandt “klare beviser” for kræftfremkaldende egenskaber fra mobiltelefonstråling.I 1996 vedtog Federal Communications Commission, eller FCC, retningslinjer for eksponering, der begrænsede intensiteten af ​​eksponering for radiofrekvensstråling. Disse retningslinjer var designet til at forhindre signifikant opvarmning af væv fra kortvarig eksponering for radiofrekvensstråling, ikke for at beskytte os mod virkningerne af langvarig eksponering for lave niveauer af moduleret eller pulserende radiofrekvent stråling, som produceres af mobiltelefoner, trådløs telefoner og andre trådløse enheder, inklusive Wi-Fi. Alligevel finder overvægten af ​​forskning, der er offentliggjort siden 1990, negative biologiske og sundhedsmæssige virkninger af langvarig eksponering for radiofrekvensstråling, herunder DNA-beskadigelse.”
Hvorfor stoppede regeringen med at finansiere forskningen? spørger Berkeley News.
“Telekommunikationsindustrien har næsten fuldstændig kontrol over FCC ifølge Captured Agency, en monografi skrevet af journalisten Norm Alster under hans stipendium 2014-15 ved Harvard Universitys Center for Ethics. (2)
Der er en roterende dør mellem FCC’s medlemskab og højtstående mennesker inden for telekombranchen, der har foregået i et par årtier nu.
Branchen bruger omkring 100 millioner dollars om året på lobbying af Kongressen.
CTIA, som er den største lobbyvirksomhed inden for telekommunikation, bruger 12,5 millioner dollars om året på 70 lobbyister. Ifølge en af ​​deres talsmænd mødes lobbyister ca. 500 gange om året med FCC for at lobbye om forskellige spørgsmål. (3) Industrien som helhed bruger 132 millioner dollars om året på lobbyvirksomhed og yder 18 millioner dollars i politiske bidrag til medlemmer af kongressen og andre på føderalt niveau.”
Ifølge Moskowitz er der stærke paralleller mellem, hvad teleindustrien har gjort, og hvad tobaksindustrien har gjort, hvad angår markedsføring og styring af meddelelser til offentligheden.
Hvilke sundhedsmæssige effekter er forbundet med langvarig eksponering for lavt niveau af moduleret radiofrekvent stråling?
“Mange biologer og elektromagnetiske feltforskere mener, at moduleringen af ​​trådløse enheder gør energien mere biologisk aktiv, hvilket forstyrrer vores cellulære mekanismer og åbner for eksempel calciumkanaler samt tillader calcium at strømme ind i cellen og ind i mitokondrierne i cellen, hvilket forstyrrer vores naturlige cellulære processer og fører til skabelsen af ​​stressproteiner og frie radikaler samt muligvis DNA-beskadigelse. Og i andre tilfælde kan det føre til celledød.”
“Senest blev der den 1. marts 2021 udgivet en rapport af den tidligere direktør for National Center for Environmental Health ved Centers for Disease Control and Prevention, som konkluderede, at der er en “høj sandsynlighed” for, at radiofrekvent stråling, der udsendes af mobiltelefoner, forårsager gliomer og akustiske neuromer, to typer hjernetumorer.” (4)
Hvordan adskiller 5G’s millimeterbølger sig fra mikrobølger mht. hvordan de påvirker vores kroppe og miljøet?
“Millimeterbølgestråling absorberes i vid udstrækning i huden, svedkirtlerne, de perifere nerver, øjnene og testiklerne, baseret på den undersøgelse, der er udført på millimeterbølger. Derudover kan denne stråling forårsage overfølsomhed og biokemiske ændringer i immunsystemet og kredsløbssystemet – hjertet, leveren, nyrerne og hjernen. (5) Millimeterbølger kan også skade insekter og fremme væksten af ​​lægemiddelresistente patogener, så det vil sandsynligvis have nogle udbredte miljøeffekter for mikromiljøerne omkring disse mobilantenne-steder.”
Kilder:
1) https://news.berkeley.edu/2021/07/01/health-risks-of-cell-phone-radiation/
2) https://ethics.harvard.edu/files/center-for-ethics/files/capturedagency_alster.pdf
3) https://www.saferemr.com/2015/04/mobilize-film-about-cell-phone-radiation.html
4) https://drive.google.com/file/d/1we0YEJslnrmQkr2qzSFnQyqdsTqXbqSd/view
5) https://www.saferemr.com/2017/08/5g-wireless-technology-millimeter-wave.html
Mere om de sundhedsmæssige risici ved EMF:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/

Tysk strålemyndighed: Skrot de trådløse telefoner

Skift til stationær: Ifølge det tyske forbundskontor for strålebeskyttelse er der en tendens til, at trådløse enheder i stigende grad udsender kraftigere elektromagnetisk stråling.
Med alt fra satellitter svævende 400 kilometer over vores hoveder til evigt sms’ende teenagere rundt om næste gadehjørne er det kropumuligt at undgå elektromagnetisk stråling, men man bør ikke udsætte sig selv for større mængder end højest nødvendigt.
Undgå derfor at anvende trådløse telefoner, også kendt som DECT-telefoner (Digital Enhanced Cordless Telecommunications). Basisstationerne for de fleste trådløse systemer udsender en konstant kraftig stråling, uagtet om telefonen er i brug eller ej.
Sørg for at bruge headset, når du taler i mobiltelefon.
Sådan hed det tilbage i 2007.
https://ing.dk/artikel/tysk-stralemyndighed-skrot-de-tradlose-telefoner-81649

I 2023 har de tyske myndigheder igen skærpet anbefalingerne om mobiltelefoni og de trådløse enheder.
Se nedenfor.

Internationalt

Mange lande og lokale regeringer har vedtaget love og politikker for at beskytte offentligheden i relation til elektromagnetisk stråling herunder mobiltelefoner og Wi-Fi.
På dette link til Environmental Health Trust kan du finde en del eksempler:
https://ehtrust.org/policy/international-policy-actions-on-wireless/

Hvad er SAR og hvem er SAM?

SAR står for Specific Absorption Rate (på fransk DAS: d’absorption spécifique) og måles i watt per kilogram (W/kg). SAR-værdien er udtryk for den effekt, som et område af kroppen på mellem 1 og 10 gram kropsvæv maksimalt modtager fra mobiltelefonen – i den mest ekstreme situation.
SAR-værdien varierer fra den ene mobiltelefonmodel til den anden. Generelt kan man sige, at jo lavere SAR-værdi en telefon har, des lavere effekt bliver man påvirket af. Det betyder at temperaturpåvirkningen bliver mindre.
I EU er SAR-grænseværdien 2.0 W/kg gennemsnitligt fordelt over 10 gram kropsvæv (fastsat af ICNIRP). I USA er den 1.6 W/kg gennemsnitligt fordelt over 1 gram kropsvæv gældende for hovedet (Fastsat af FCC -Federal Communications Committee).
De gældende standarder, der anvendes i dag (2.0 W/kg) blev grundlagt i 1998 og har ikke ændret sig siden.
SAR-værdierne er meget vanskelige at måle og er helt afhængige af, hvilket gennemsnit der anvendes. De to standarder er derfor ikke sammenlignelige.

En lav SAR-værdi er ikke et udtryk for at telefonen er “sikker” at tale i, og derfor ingen garanti for at telefonen er ufarlig.

Tre typer SAR er beregnet til at måle eksponering fra mobiltelefoner.
“Head/tête/hoved SAR” afspejler brug af mobilen holdt ved ind til øret, ved en samtale med stemmen. Standard NF EN 50360 beskriver en målemetode, som især er baseret på en hovedmodel og to referencepositioner af telefonen, i kontakt med øret, til højre og venstre. Grænseværdien for “hoved SAR” er 2 W/kg. Producenter skal dokumentere, at de overholder denne grænseværdi.
“Trunk/tronc/krop SAR” er forbundet med anvendelser, hvor telefonen bæres tæt på kroppen, for eksempel i en jakkelomme eller i en taske. Standard NF EN 50566 giver mulighed for måling på flere sider af enheden, foretaget i en afstand, som indtil april 2016 frit kunne indstilles af fabrikanter mellem 0 mm (telefon i kontakt med kroppen) og 25 mm. Denne afstand er blevet begrænset til maksimalt 5 mm på grund af de nye anvendelser af telefonen i forbindelse med headset og dataadgang. Grænseværdien for “krops SAR” er 2 W / kg. Producenter skal påvise, at de overholder denne grænseværdi.
Lem/membre/legemsdel SAR” svarer til brugen af ​​telefonen når den bliver holdt mod et legemsdel, for eksempel holdt i hånden, båret i et armbind eller i en bukselomme. Standard NF EN 50566 beskriver også denne situation. Grænseværdien for “lem SAR” er 4 W/kg.

Man skal dog være opmærksom på, at der findes en væsentlig fejlmargin på omkring 25 %.

Kilder:
https://en.wikipedia.org/wiki/Specific_absorption_rate
https://www.anfr.fr/en/frequency-control/exposure-of-the-general-public-to-waves/the-sar/sar-presentation/

Kritikken

De mest kritiserede begrænsninger ved SAR-værdier er:

 • En mobiltelefons SAR-værdi vurderes ved hjælp af en kunstig laboratoriemodel af en meget stor og voksen mand, i praksis fyldes et plastikhoved med en opløsning af vand, salt og sukker. (*) En tændt mobiltelefon placeres ved “øret”, hvorefter evt. temperaturændring måles i væsken), men et menneske kan ikke reduceres til et plastikhoved med suppe.
 • Telefonen placeres som regel ikke af brugeren i den afstand fra øret som producenten anviser i brugsanvisningen (2-5 cm)
 • Der tages ikke højde for kvinder, børn eller prænatal eksponering
 • Jo lavere SAR, jo mindre udsættes brugeren for de opvarmende effekter af mikrobølgestråling – ikke andre effekter
 • Tager ikke højde for de ikke-termiske ROS (reaktiv oxygen syndrom) effekter som forbindes med DNA-skader.

*)  Modellen er en test dummy der benævnes ‘SAM’ (Specific Anthropomorphic Mannequin). SAM er baseret på en ca. 100 kg. stor og næsten 190 cm høj voksen mandlig model. SAM’s hovedstørrelse er kun relevant for 3% af befolkningen.
Se mere her: https://ehtrust.org/sar-test-inadequate/

Lektor, cand.scient. Sianette Kwee havde tilbage under en høring i Folketinget om mobiltelefoni d. 10 marts 2004 bl.a. følgende kommentar:

“Den nuværende sikkerhedsgrænse er baseret på forældede principper og alt for højt. Den blev udviklet af ingeniører og fysikere ud fra beregningerne på teoretiske modeller og ikke på levende mennesker. Ingeniørens sikkerhedsgrænse: Modellen er en pose med vand, sukker, salt, mm. Man beregner hvor meget stråling der skal til for at varme denne suppe 1 grad op. Her sætter man grænsen, og for en sikkerheds skyld sætter man grænseværdien 10 gange lavere.
Fejl: mennesket er ikke en rund pose med suppe – modellen er død – mobiltelefonen virker ikke som en mikrobølgeovn.
Ingeniører og fysikere kender meget til elektronik og elektromagnetisme, men ikke til biologi. Biologens sikkerhedsgrænse: Biologer laver forsøg på levende dyr og mennesker, hvor hjernebølgerne fungerer. Tabel 2 (Se link herunder) foreslår hvor, ifølge Forsigtighedsprincippet, sikkerhedsgrænsen burde ligge: nemlig der hvor der sker biologiske ændringer, dvs. mange tusinde gange under ingeniørens grænseværdi.”
https://tekno.dk/app/uploads/2019/01/mobilhoeringmappe.pdf

Hjernecancer

Hvorfor er det nu, at du ikke skal sætte din smartphone op til øret når du ringer ?

Det er helt normalt og nærmest mekanisk for milliarder af mobilbrugere at sætte mobiltelefonen helt tæt op til øret, når de foretager opkald. Men er det nu helt uden sundhedsrisici? Svaret er et klart NEJ, og en firdobling af de mest alvorlige hjernekræftsygdomme på tredive år burde fortælle os om sundhedskonsekvenserne. (0)

WHO: Stråling fra mobiltelefonen er “muligvis kræftfremkaldende” for mennesker
I 2011 klassificerede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) radiofrekvente stråler (RF) i klasse 2B, “muligvis kræftfremkaldende for mennesker”. (1) Beslutningen blev taget over tyve år efter udbredelsen af den nye mobilteknologi, fordi WHO stolede på eksperter fra Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC). (Fig. 1)

Fig 1.: IARC’s klassifikation af elektromagnetisk stråling i 2011 som “muligvis kræftfremkaldende”.

IARC havde gennem adskillige undersøgelser, herunder Interphone-undersøgelsen, (2) observeret, at risikoen for gliomer, ondartede hjernetumorer eller akustiske neurinomer, godartede tumorer blev øget ved brug af 30 minutter om dagen gennem 10 år (svarende til 2000 timer). Hvor mobilen har været placeret på samme side som tumoren.

Øget risiko for hjernekræft efter 17 minutters brug af mobilen om dagen

I 2021 har en undersøgelse fra University of California, Berkeley School of Public Health (3) bekræftet sammenhængen mellem brugen af mobiltelefon og risikoen for hjernetumorer. Ifølge de amerikanske forskere bliver faren reel, ved brug af mobilen mere end 17 minutter om dagen.Som Medisite (4) påpeger i deres artikel:
“Forskernes resultater tyder på, at faren bliver reel, hvis man i alt har mere end 1.000 timers opkald over en 10-årig periode. Det vil øge risikoen for hjernetumor med 60 %… “Brugen af mobiltelefonen fremhæver en lang række folkesundhedsproblemer, og det har desværre fået meget lidt opmærksomhed fra det videnskabelige samfund,” advarede undersøgelsens hovedforfatter, Joel Moskowitz, PhD.”

Firedobling af de mest alvorlige hjernekræfttilfælde på 30 år i Frankrig

I juli 2019 offentliggjorde Santé Publique France (5) sammen med Francim, Hospices Civils de Lyon og Institut National du Cancer cancerregistre (opdateret i september 2019) de nationale estimater af kræftforekomsten og dødeligheden i storbyområdet Frankrig mellem 1990 og 2018. (Fig. 2)

Fig. 2: De nationale estimater af kræftforekomsten og dødeligheden i storbyområdet Frankrig mellem 1990 og 2018.

Mellem 1990 og 2018 steg det årlige antal nye tilfælde af histologisk bekræftet glioblastom (en af de mest aggressive typer af hjernekræft) fire gange og mere for begge køn. Det vil sige 3.481 nye tilfælde af disse glioblastomer i storbyområdet Frankrig i 2018, hvoraf 58% var hos mænd. I 1990 var der kun 823. (Fig. 3)

Fig. 3: Mellem 1990 og 2018 steg det årlige antal nye tilfælde af histologisk bekræftet glioblastom (en af de mest aggressive typer af hjernekræft) fire gange og mere for begge køn i Frankrig.

Som afslutning på sin analyse vurderer Santé Publique France, at de ydre faktorer, der kan have indflydelse for den øgede forekomst af glioblastom, kan være:“cerebral strålebehandling og muligvis intens og langvarig eksponering for pesticider (landmænd) [14]. De seneste epidemiologiske undersøgelser og dyreforsøg ville understøtte en kræftfremkaldende rolle af eksponering for elektromagnetiske felter [15].
Santé publique France bemærker også en generel stigning i hjernekræft. Hvad angår akustisk neurom, en godartet tumor i hørenerven, står der på seriniti-bloggen (6):
“Sjælden, endda meget sjælden for et par årtier siden, hvor en ENT skulle diagnosticere 3 til 5 i løbet af en karriere, i dag opdager vi mange flere (op til flere dusin i løbet af en karriere)”

Masser af misinformation om risikoen for hjernekræft
Det er ikke ualmindeligt at læse eller høre i medierne, hvordan mobilstrålernes harmløsheden retfærdiggøres ved, at der ikke er nogen stigning i hjernekræft f.eks. i Frankrig siden deres introduktion. Det var også tilfældet for den i Frankrig velkendte Dr. Michel Cymes, som i december 2020 i en artikel med titlen “5G: er der en risiko for vores helbred” fejlagtigt udtaler sig på radio RTL’s hjemmeside: (7)
“Der er, stadig ifølge forskningen, ingen stigning i tilfælde af hjernekræft i den vestlige verden, hvor mobiltelefonen er blevet udbredt. Denne udtalelse tager højde for alle parametre og især befolkningens aldring.
På trods af Phonegates henvendelser har hverken RTL eller Dr. Cymes fundet det passende at rette op på eller blot diskutere de videnskabelige data.

Stol ikke på den SAR værdi, som producenten angiver
Den specifikke absorptionshastighed (SAR) viser mængden af den energi, der transmitteres lokalt af din mobiltelefons stråler. Kun de termiske effekter (mikrobølgeeffekter) bliver taget i betragtning, mens de ikke-termiske og langsigtede sundhedseffekter ignoreres totalt af de offentlige myndigheder.
Siden 2016 og afsløringerne af Phonegate-skandalen (8) ved vi, at SAR er en indikator, der anses for upålidelig af Det franske agentur for fødevarer, miljø og arbejdsmiljø, ANSES, både for voksne og børn. Takket været Dr. Marc Arazis retssager ved forvaltningsdomstolen (9), bliver der på DATA ANFR-webstedet (10) offentliggjort hundredvis af SAR-testrapporter fra alle producenter, som viser, at alle har siden 1995 været bevidst overeksponeret af stråling fra producenternes mobiltelefoner.

Undervurderet måling af SAR ved hovedet, uden faktisk at være i kontakt med hovedet
Som vi alle ved, “djævelen er ofte i detaljerne”! Om målingen af SAR værdien ved hovedet, nok så vigtig for vores sundhed (må ikke overstige 2W/kg), konkluderer Prof. Om Gandhi, University of Utah, i en artikel (11) offentliggjort i april 2019, i det prestigefyldte tidsskrift for ingeniører IEEE, om test i det franske National Frequency Agency (ANFR):
“Det er vigtigt, at test af sikkerhedsforskrifterne i forbindelse med mobiltelefoner foretages i forhold til faktiske brugere. Det bør omfatte telefoner, der holdes tæt til kroppen med en afstand på 0 mm og mod det ydre øres væv i stedet for en simuleret plastik figur med afstand til det ydre øre.”
Sammenfattende bekræfter Om Gandhi den afgørende betydning når SAR værdien omkring hovedet ikke måles ved kontakt. Ifølge hans skøn er der en afstand på 10 mm. Men som det fremgår, tæller hver millimeter, når SAR værdien evalueres. (Fig. 4)

Fig. 4. SAR værdier sammenholdt med afstand til hovedet.

Og han konkluderer:
“For mobiltelefoner, der holdes mod auriklen, er den målte SAR værdi 2,5 til 3 gange højere end 10 g. SAR’erne på 1 g eller 10 g ville også være meget højere, hvis SAM-dukken ikke havde brugt den kunstige plastikafstandsholder i stedet for det menneskelige ydre øre, til at simulere vævet. […] Det tilspidsede plastikafstandsstykke adskiller kunstigt den udstrålende antenne fra mobiltelefonen, som repræsenterer op til 10 mm ekstra afstand til RF-kobling i hovedområdet, hvilket resulterer i en undervurdering af 1 g og 10 g SAR med en faktor på 2-4. Den 2-4 gange højere SAR værdi er også bekræftet af ANFR.” (Fig. 5)

Fig. 5: Måling af SAR via den kunstige plastikmodel kaldet SAM.

Det er også, hvad de test viste, der i november 2020 blev udført på anmodning fra France Television til dokumentaren af Complément d’enquête: “5G, the wave of a doubt”. Direktøren Nicolas Vescovacci bad det specialiserede firma Art Fi om at teste 11 nye og gamle mobiltelefoner af de mest solgte mærker. Resultaterne taler for sig selv:Faktisk viser test udført på Apple iPhone 8, at måles SAR værdien i kontakt med huden ved 4G, måles ved 1g (amerikansk standard) 10.168 W/kg og for 10 g til 4.594 W/kg. Eksempler på resultaterne i denne forenklede tabel (DAS lig med SAR) fremgår af fig. 6.

Fig. 6: Test udført på Apple iPhone 8, hvor SAR værdien måles i kontakt med huden ved 4G. Her måler 1g (amerikansk standard) 10.168 W/kg og for 10 g til 4.594 W/kg.

Børn, unge og gravide kvinder er de mest udsatte
Indtrængningen af stråler i et barns kranie er omkring 30% højere. Endnu mere for et foster i drægtighed i sin mors mave. Det er derfor ekstra tilrådeligt at holde din mobiltelefon langt væk fra maven, hvis du er gravid.Se simuleringen hentet fra Environmental Health Trust. (Fig. 7)

ANSES: Ingen mobil før du er fyldt 14 år
ANSES anbefaler efter deres rapport fra juli 2016, at man ikke anskaffer en mobiltelefon før efter 14-årsalderen. Et råd, der hverken er kendt eller følges af særlig mange familier. Skylden er primært de myndigheder, som ikke ønsker at høre anbefalingerne fra deres sundhedsmyndigheder og som svigter forældrene ved ikke at give dem nogen argumenter.

Det kablede håndfrie headset er ifølge det californiske sundhedsministerium ikke tilstrækkelig beskyttende
I mange år har producenter såvel som offentlige myndigheder opfordret os til at bruge kablede eller Bluetooth håndfrie headset. Et kablet headset leveres konsekvent med mobiltelefonen. Men er de uden risici for vores helbred?

Anbefalingerne fra California Department of Health december 2017 (12):

 • Når du taler i din mobiltelefon, skal du undgå at holde den ind til øret – brug i stedet højttalerfunktionen eller et headset eller earbuds. Trådløse (Bluetooth) og kablede headsets udsender meget mindre RF-energi end mobiltelefoner.
 • Fjern headsettet, når det ikke bruges til kommunikation. Headset frigiver små mængder RF-energi, selv når du ikke bruger din telefon.
 • Når du streamer lyd eller video eller downloader eller sender store filer. For at se film eller lytte til afspilningslister på din telefon skal du først downloade dem og derefter skifte til flytilstand, mens du ser eller lytter.

Det californiske agentur var det første, der anbefalede, at mobiltelefonen ikke havde kontakt med kroppen.
Se også artiklen: “Læg ikke din mobiltelefon i lommen!” (13) refereret på videnscentrets FB side.Disse anbefalinger et stort amerikansk sundhedsagentur ignoreres dog stadig af de offentlige myndigheder både i Frankrig og i Europa.

Hvordan beskytter du dit helbred?
Intet kunne være nemmere! Alt hvad du skal gøre er at stoppe med at have din mobiltelefon i tæt kontakt med hovedet
.Brug højttalerfunktionen så meget som muligt ved opkald. Brug helst et kablet håndfrit sæt “Air Tube” i stedet. Luften i ledningen forhindre udbredelsen og koncentration af stråler ved øret. For tilhængere af Bluetooth Earbuds bør du ikke have dem i øret permanent og følge anbefalingerne fra det californiske agentur.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Du kender muligvis ikke Sundhedsstyrelsens (SST) anbefalinger, da de er gemt godt væk på deres hjemmeside: (15)
En mobiltelefon holdt op til øret under samtale giver således anledning til en markant højere eksponering end fx en WiFi-router. Forskere kan endnu ikke be- eller afkræfte, at eksponeringen fra mobiltelefoner udgør en sundhedsrisiko. (afsnittet er opdateret pr. 2. marts 2021 og SST burde derfor ikke have nogen forbehold ift. hvad forskningen ved og ikke ved om mobilstrålingens effekter)
Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du følger disse enkle forholdsregler:

 • Brug headset eller håndfri funktion med øresnegl ved samtale, eller brug højtalerfunktionen.
 • Brug så vidt muligt SMS i stedet for samtale.
 • Begræns varigheden af samtaler.
 • Sov ikke med telefonen tæt ved hovedet.
 • Begræns samtaler under dårlige sende/modtageforhold (kan ses på displayet) og i transportmidler.
 • Dæk ikke telefonen til med sølvpapir eller lignende.
 • Sammenlign telefoners SAR-værdi. Lavere SAR-værdi medfører lavere eksponering.

Kilder:
0) Den originale artikel finder du her:
https://www.phonegatealert.org/en/why-not-call-with-your-smartphone-at-your-ear
1) https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
2) INTERPHONE undersøgelsen bliver og blev af og til brugt til at så tvivl om, at der ikke er sammenhæng mellem mange års mobilbrug og forekomster af kræft. Men INTERPHONE viser nemlig, at storbrugerne har en forøget risiko for hjernekræft på mellem 40-118 %, hvis de i gennemsnit taler i mobil 27 minutter dagligt i 10 år, dvs. ved et totalforbrug på mere end 1640 timer. Med det forbrugsmønster der er på mobiltelefoner i dag vil rigtig mange mobilbrugere kunne betegnes som storbrugere. INTERPHONE undersøgelsen var sammen med andre undersøgelser da også medvirkende til, at Verdenssundhedsorganisationen WHO i 2011 kategoriserede mobilstråling som muligt kræftfremkaldende.
https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/telenor-vildleder-om-mobilstr%C3%A5ling
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/cancer-hjernekraeft/
3) International Journal of Environmental Research and Public Health (University of California, Berkeley School of Public Health), July 2021
4) https://www.medisite.fr/cancer-cancer-attention-si-vous-passez-plus-de-17-minutes-par-jour-au-telephone.5620465.46.html
5) https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/cancer-du-sein/documents/rapport-synthese/estimations-nationales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-metropolitaine-entre-1990-et-2018-volume-1-tumeurs-solides-etud
6) https://www.seriniti.fr/blog/6/article-orl-audition-neurinome-acoustique.html
7) https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/5g-y-a-t-il-un-risque-pour-notre-sante-les-explications-de-michel-cymes-7800941619
8 ) Om Phonegate se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/
9) https://www.phonegatealert.org/en/phonegate-scandal-where-are-we-three-years-after-the-alert-was-launched
10) https://data.anfr.fr/explore/dataset/das-telephonie-mobile/
11) https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8688629
12) https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHIB/CDPH%20Document%20Library/Cell-Phone-Guidance.pdf
13) https://www.phonegatealert.org/en/dont-put-your-cell-phone-in-your-pocket-anymore
14) https://www.phonegatealert.org/en/campaign-protect-health-radiofrequency-radiation-smartphone
15) https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/Anbefalinger-om-mobilbrug

Stigende risiko for tyktarms- og endetarmskræft for generationen under 40 år 😞

For nylig udkom den årlige rapport til nationen om status for cancer. (1) En opdatering vedr. nye tilfælde og dødsfald samt tendenserne indenfor for de mest almindelige kræftformer i USA.

Rapporten viser, at lungekræft, som tidligere dominerede de overordnede kræfttendenser, fortsætter med at falde som en konsekvens af de effektive kampagner for at modvirke rygning.

Til gengæld er der foruroligende tendenser i kræfttilfælde hos unge, som fortsætter med at stige og forbliver uforklarlige. Blandt dem er der en bemærkelsesværdig stigning i den relativt sjældne og desværre ofte dårligt diagnosticerede endetarmskræft hos amerikanere under 40 år. En global tendens Hyppigheden af ​​endetarmskræft er firedoblet hos unge voksne under 24 år i det seneste årti i USA og Iran (2) og steget hurtigt i Storbritannien, Egypten og Brasilien. Øget screening menes at forklare meget af det velkomne fald hos ældre. Men hvorfor er denne meget sjældne kræftsygdom blevet fire gange mindre sjælden og meget mere dødelig hos unge voksne? Stråling fra mobiltelefonen En nylig undersøgelse dokumenterer (3) disse forvirrende stigninger i generationsrisikoen for kræft og giver et vigtigt fingerpeg om, hvad der kan ligge til grund for dem. Den 4-dobbelte stigning i endetarmskræft i løbet af det sidste årti i amerikanske unge voksne kan meget vel være fra mobiltelefonstråling.

Dem, der nu er i 20’erne, er den første generation, der er vokset op med telefoner, bærbare computere, videospil og andre trådløse mikrobølgeanordninger, der er klemt tæt på kroppen, nogle gange dag og nat. Med fremkomsten af ​​trådløse headset og Airpods bliver flere og flere børn og unge ved med at lade deres smartphones inde bag deres stramme tøj i timevis hver dagen. Cancer og radiofrekvent stråling (RF)

Colo-rektale cancerceller er særlig følsomme over for RF, og forskning har fundet ud af, at virkningen af ​​eksponering for ikke-ioniserende mobiltelefonstråling kan føre til påvirkninger på påvirket tyktarmsvæv hos rotter svarende til virkninger fra ioniserende 3Gy gammastråling. Frankrig informerer om risici I 2019 udstedte den franske regering nye regler, (4) så forbrugerne blev informeret om at “holde radio udstyr væk fra maven på gravide kvinder” og “væk fra den nederste del af maven på teenagere.” Det skete efter en række videnskabelige undersøgelser af dyr og mennesker, der viste, at mikrobølgestråling skader både mandlig og kvindelig reproduktion, samt at de fleste af de telefoner, de testede, viste sig at overskride strålingsgrænserne. (5) Strålingen Billedundersøgelser viser tydeligt, at både det mandlige og det kvindelige reproduktionssystem samt endetarmen kan modtage ret høje niveauer af mikrobølgestråling, når en mobiltelefon ligger tændt i lommen, eller hvis en bærbar computer er placeres direkte på skødet. Selv når de ikke bruges til opkald, sender smartphone-antenner et elektronisk “håndtryk” til mobilmasten op til 900 gange i minuttet og spørger: “Hvor er du? Her er jeg.” Mobiltelefoner sender hele tiden, uanset om du taler i dem eller ej. Disse “håndtryk” holder os alle forbundet, men de sender også pulserende mikrobølgestråling ind i pungen, æggestokkene og endetarmen – netop de dele af kroppen, hvor de voksende sundhedsproblemer opstår. (6)

Begravet dybt i styresystemers manualer findes et sjældent læst råd fra producenter om at holde telefoner væk fra kroppen.

Kilder:
1) https://seer.cancer.gov/report_to_nation/statistics.html
2) https://www.hindawi.com/journals/jce/2019/9841295/
3) https://ehtrust.org/rising-colon-and-rectal-cancer-rates-could-be-due-to-cell-phone-radiation/
4) https://ehtrust.org/france-policy-recommendations-cell-phones-wireless-radiation-health/
5) https://ehtrust.org/policy/phonegate-cell-phone-radiation-exceeds-limits-tested-body-contact-position/
6) https://www.youtube.com/watch?v=3bYkEv_E0VM&t=3s

Førende ekspert i de biologiske effekter af den trådløse stråling opfordrer i en ny forskningsoversigt til skrappere eksponeringsgrænser

Den 19. april 2022 offentliggjorde Dr. Henry Lai og B. Blake Levitt en omfattende gennemgang af forskningen om de biologiske effekter af den trådløse stråling, effekter der kræver skrappere grænser for radiofrekvent strålingseksponering for at beskytte menneskers sundhed.
Ifølge Lai og Levitt bør regeringerne vedtage en maksimal fuldkropsspecifik absorptionshastighed (SAR) på 1,65 milliwatt pr. Kg, hvilket er 48 gange lavere end de nuværende trådløse eksponeringsgrænser, der gør det muligt for offentligheden at blive udsat for en FULDKROPS SAR på 80 milliwatt pr. Kg. Papiret – ‘Karakteren af intensitet, eksponeringsvarighed og modulering på de biologiske virkninger af radiofrekvent stråling og eksponeringsretningslinjer’ – blev offentliggjort i det peer-reviewed tidsskrift, Electromagnetic Biology and Medicine.
B. Blake Levitt er en prisvindende journalist, der gennem 3 årtier har specialiseret sig i medicinsk og videnskabeligt stof. Hun har forsket i de biologiske effekter af ikke-ioniserende stråling siden slutningen af 1970’erne. Hun arbejder i øjeblikket på en bog om de sundhedsmæssige / miljømæssige virkninger af det smarte net og de utilsigtede konsekvenser af “Internet-of-Things”.
Henry Lai er forsker og bioingeniør, professor emeritus ved University of Washington og chefredaktør for elektromagnetisk biologi og medicin. Lai offentliggjorde forskning tilbage i 1995, der konkluderede, at mikrobølgestråling på lavt niveau forårsagede DNA-skader i rottehjerner. Forskningspapiret I papiret gennemgår de litteraturen om de tre vigtige eksponeringsmålinger, der er utilstrækkeligt repræsenteret i de fleste større retningslinjer for eksponering for radiofrekvent stråling (RFR) i dag: intensitet, eksponeringsvarighed og signalmodulation.
Eksponeringsintensitet frembringer uforudsigelige effekter som demonstreret af ikke-lineære effekter. Det er højst sandsynligt forårsaget af det biologiske systems evne til at justere og kompensere, men kan føre til mulig biomisk – de biologiske mikrosystemer – nedbrydning efter længere tids eksponering. En gennemgang af 112 lavintensitetsstudier afslører, at biologiske effekter af RFR kan forekomme ved en median specifik absorptionshastighed på 0,0165 W/kg.
Intensitet og eksponeringsvarighed interagerer, da den absorberede energidosis er et produkt af intensitet og tid. Resultatet er, at RFR opfører sig som en biologisk “stressor”, der er i stand til at påvirke adskillige levende systemer.
Ud over intensitet og varighed er menneskeskabt RFR normalt moduleret for at tillade information at blive krypteret. Effekterne af modulering på biologiske funktioner er ikke særlig godt forstået.
Fire typer af moduleringsresultater diskuteres.
Forskningsdata viser, at elektromagnetisk energi er mere biologisk potent til at forårsage virkninger end termiske ændringer.
De to fungerer sandsynligvis gennem forskellige mekanismer. Som sådan er alle nuværende retningslinjer for RFR-eksponering baseret på akut kontinuert bølgeeksponering utilstrækkelig til at udgøre en beskyttelse mod vores sundhed.
Kilde:
The roles of intensity, exposure duration, and modulation on the biological effects of radiofrequency radiation and exposure guidelines. Henry Lai og B. Blake Levitt. https://www.tandfonline.com/doi/figure/10.1080/15368378.2022.2065683

Sikkerhedsfaktor 50 for lokale SAR værdier har aldrig eksisteret! Sundhedsstyrelsen vildleder.

I mere end tyve år har regeringer, Europakommissionen, nationale myndigheder, internationale forskere og store medier bevidst vildledt milliarder af brugere af mobiltelefoner om de sundhedsrisici, der er forbundet med en pseudo sikkerhedsfaktor på 50 ved måling af lokale SAR værdier.
Det skrev Alert Phonegate den 20 dec. 2020. (1)
SAR og SAM
SAR (Specific Absorption Rate) måles i watt per kilogram (W/kg). Grænseværdien er ikke tiltænkt langtidspåvirkning, men skal beskytte forbrugerne imod akut opvarmning af menneske væv mod stråling fra eksempelvis mobiltelefoner.
Til testen bruges en test dummy benævnt SAM (Specific Anthropomorphic Mannequin).
SAM er baseret på en model af en ca. 100 kg. stor og næsten 190 cm høj voksen mand. Ved måling fyldes et plastikhovedet med en opløsning af vand, salt og sukker. SAM’s hovedstørrelse er kun relevant for 3% af befolkningen.
Absorptionsraten på 20 Watt per kilogram (W/kg) regnes som farlig. Som en sikkerhedsfaktor eller usikkerhedsmargin, er tallet divideret med 10 for at sikre forbrugerne, så grænseværdien lyder på 2 W/kg.
EU er SAR-grænseværdien 2.0 W/kg gennemsnitligt fordelt over 10 gram kropsvæv. I USA er den 1.6 W/kg gennemsnitligt fordelt over 1 gram kropsvæv gældende for hovedet fastsat af FCC -Federal Communications Committee. De gældende standarder, der anvendes i dag blev efter ICNIRP’s anbefalinger fastlagt i 1993 og er ikke ændret siden. Det skal bemærkes at standarderne tager udgangspunkt i at kun opvarmning kan være skadelig. ICNIRP medtager altså ikke de biologiske effekter trods at der er veldokumenteret evidens herfor selv ved meget lav eksponering. (2)
Sikkerhedsfaktor 50
Næsten alle internationale myndigheder har antydet, at de termiske virkninger af stråling målt efter SAR-værdier, ifølge ICNIRP’s anbefalinger, var underlagt en faktor 50 til beskyttelse af befolkningens sundhed. Det antyder fejlagtigt, at SAR niveauer så høje som 100 W/kg kunne være acceptable, dvs. et regulerings niveau på 2W/kg ganget med 50. Det er en reel gave til alle producenter, hvis mobiltelefoner langt overstiger den fastsatte grænse på 2W/kg.
Alert Phonegate har konstant fordømt dette bedrag. (3)
Også sundhedsstyrelsen vildleder
”Grænseværdierne bygger på forsøg med celler og dyr og på erfaringer fra studier af mennesker, og er baseret på varmepåvirkninger forårsaget af radio- og mikrobølger. For at tage højde for usikkerheder og minimere sundhedsskadelige effekter indeholder grænseværdierne en sikkerhedsmargin svarende til en faktor 10 til 50.” (4)
Hvor faktor 10 blev brugt for at komme ned fra 20 W/kg til 10, så betyder faktor 50 det modsatte at man kan komme op på 100 W/kg.
“Først effekter ved 100 W/kg”
Men hvad er de virkelige risici? Det angiver Olivier Merckel, leder af New Technology Assessment Unit hos ANSES (det franske nationale agentur for fødevare-, miljø- og arbejdsmiljø og sikkerhed), her: “Når SAR’erne for de testede telefoner viser værdier under grænserne, er vi fri for de sundhedseffekter, der anses for bevist af ICNIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection). For offentligheden er sikkerhedsfaktoren anvendt af ICNIRP 50, så de første virkninger, der overvejes af ICNIRP, bør ikke observeres ved 2 W/kg, men snarere ved 100 W/kg for et “gennemsnit”, der repræsenterer den generelle befolkning. Ud over disse velkendte effekter er spørgsmålet, om andre effekter kunne observeres ved lavere eksponeringsniveauer”
Bekræftet af Eric Van Rongen
Vicepræsidenten for ICNIRP, Eric Van Rongen (5), bekræftede på et webinar om 5G forholdet i en skriftlig chatudveksling med Dr. Marc Arazi: “@Marc Arazi: Enhver, der siger, at en reduktionsfaktor på 50 gælder for lokale eksponeringer, fortolker tydeligvis retningslinjerne, selvom retningslinjerne fra 1998 måske ikke havde været meget klare i den henseende, giver de fra 2020 mere klar information.” Og Van Rongen tilføjede: ”@Marc Arazi: faktoren 50 refererer til eksponeringer for hele kroppen.”
Kilder:
1) https://www.phonegatealert.org/en/last-minute-phonegate-the-safety-factor-of-50-for-local-sars-never-existed
2) https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/
3) https://www.lelanceur.fr/rappels-en-serie-de-telephones-portables-dangereux/
4) https://www.sst.dk/da/viden/straaling/straaling-i-hverdagen/mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/graensevaerdier 5) https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/

KRITIK AF SUNDHEDSVURDERINGEN I ICNIRP RETNINGSLINJER FOR RADIOFREKVENS OG MIKROBØLGESTRÅLING (100 kHz – 300 GHz)
Dr. Neil Cherry, Lincoln University 31/1/2000 / 21/9 2002.

Abstract:
Dr. Cherry blev af sundhedsministeriet/miljøministeriet i New Zealand inviteret til at udføre en peer-review af forslaget om at vedtage ICNIRP-retningslinjerne for cellesteder i New Zealand i november 1999. ICNIRP-retningslinjerne var omfattet af en offentliggjort vurdering i 1998. Gennemgang viser, at vurderingen havde ignoreret alle offentliggjorte undersøgelser, der viste kromosomskader. Den var meget selektiv, forudindtaget og meget afvisende over for de genotoksiske beviser og de epidemiologiske beviser for kræftvirkninger og reproduktive virkninger. Vurderingen giver et stærkt indtryk af at være forudbestemt i den tro, at de eneste effekter fra høje eksponeringer, der forårsager elektrisk stød og akutte eksponeringer, er forårsaget af vævsopvarmning. For eksempel citerer de to undersøgelser, der siger, at de ikke viser nogen signifikant øget effekt af hjerne/CNS-kræft fra mikrobølgeeksponeringer, når de faktiske publicerede artikler, Grayson (1996) og Beall et al. (1996), viser begge signifikante stigninger i hjerne/CNS-kræft.

Tabellen opsummerer resultaterne af undersøgelser af RF/MW-eksponering samt forekomst og dødelighed af leukæmi hos voksne. Den viser de gentagne fund af leukæmi og forskellige former for leukæmi med en tydelig, signifikant og passende gradient af risikoforhold med niveauet af gruppeeksponering.

Undersøgelsens konklusion:
ICNIRP-vurderingen er groft partisk ved selektivt at vælge undersøgelser, der konsekvent misrepræsenterer resultaterne, betydningen af ​​resultater, implikationerne af resultaterne af cellulære eksperimenter, dyreforsøg og menneskelige undersøgelser. Det store antal publicerede undersøgelser er et konsistent og sammenhængende sæt af beviser for, at RF/MW er kausalt forbundet med reproduktions- og kræfteffekter, samt ændring og svækkelse af hjernefunktion, reaktionstider, søvn og indlæring samt svækkelse af immunsystemet. Der er overbevisende og konsekvente beviser for kræft, især leukæmi og hjernekræft. Hypotesen om, at RF/MW-stråling er et allestedsnærværende, universelt genotoksisk kræftfremkaldende stof, er den bedste og eneste tilgængelige videnskabeligt plausible forklaring, der integrerer og forklarer alle disse resultater. Tabellen ovenfor opsummerer resultaterne af undersøgelser af RF/MW-eksponering samt forekomst og dødelighed af leukæmi hos voksne. Den viser de gentagne fund af leukæmi og forskellige former for leukæmi med en tydelig, signifikant og passende gradient af risikoforhold med niveauet af gruppeeksponering. Årsagssammenhængen understøttes således af dosis-respons-forhold inden for undersøgelser, sammenhæng mellem undersøgelser og en økologisk dosis-respons-sammenhæng med alle undersøgelser samlet. Bemærk, at børneleukæmi også har vist sig at være forhøjet med ekstremt lav gennemsnitsintensitet og boligsituationer, Dolk et al (1997a. og b.), Maskarinec og Cooper (1993) og signifikant forhøjet, Selvin et al. (1992) genanalyserede, og Hocking et al. (1996). og Michelozzi et al. (2002). Beviserne viser effekter relateret til genetiske cellulær ændring, herunder kromosomafvigelser og DNA-brud, som fører til neoplastisk transformerede celler, hvilket fører til reproduktions- og kræfteffekter hos dyr og mennesker. Tilsammen indikerer dette en kausal uønsket virkning med et niveau af ingen observerede bivirkninger for cancer og reproduktive bivirkninger nær 0,06µW/cm2. Imidlertid er hjernefunktionsændringer forbundet med melatoninreduktion og induceret calciumionændring blevet observeret ned til 0,0004 µW/cm2 eller 0,4 nW/cm2. Human biometeorologi har identificeret betydelige hjerneændrende effekter ved endnu lavere eksponeringsniveauer for særlige kombinationer af modulerede RF-felter, hvis moduleringsfrekvenser ser ud til at relatere til EEG-frekvensbånd i ELF-regionen, men ELF-signalet føres ind i vævet af RF-bærere.
https://core.ac.uk/download/pdf/35464854.pdf

Cell Phones Exceed Safety Limits When Phones Touch the Body
(16. februar 2019)

De fleste mobiltelefoner udsender stråling, der kan overstige retningslinjer for strålingssikkerhed, når de holdes mod kroppen, ifølge nye analyser af franske regeringsdata, der er offentliggjort online i IEEE Access, en peer-reviewet videnskabelig tidsskrift for Institut for Elektriske og Elektroniske Ingeniører (IEEE) . Professor Om Gandhis analyse undersøgte data fra 450 mobiltelefonmodeller fra det franske regeringsagentur, ANFR – det nationale strålingsvurderingsbureau – hvilket indikerede, at telefoner kan udsende stråling 11 gange over den amerikanske FCC-grænse og 3 gange over europæiske / ICNIRP-grænser.
De fleste mobiltelefoner har instruktioner begravet i producentens manual eller operativsystem for at opretholde en adskillelsesafstand mellem telefonen og kroppen. ANFR-testet stråling absorberet i kroppen ved producentens testede afstande på 5 til 25 mm og også i kropskontaktpositioner på 0m. Mens de fleste telefoner var kompatible, da de blev testet med fabrikantens adskillelsesafstand, overtrådte de fleste telefoner europæiske og amerikanske grænser, når de blev testet ved kropskontakt.”

https://ehtrust.org/new-study-cell-phones-exceed-safety-limits-when-phones-touch-the-body/
Direkte link:
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8688629

The Game Changer: revision of dosimetry by Schmid & Kuster
af Dariusz Leszczynski, PhD. 12. februar 2015.

”Vores formål med at skrive dette papir er at kvantificere uoverensstemmelser mellem SAR-niveauer anvendt under in vitro-eksperimenter og faktiske SAR-niveauer observeret in vivo, et problem, vi har rejst ved flere lejligheder. Vi opfordrer alle forskere, der arbejder på dette område, til at diskutere disse fund i fremtidige anmeldelser. I fremtidige opfordringer til forskning og henstillinger fra finansieringsbureauer anbefaler vi kraftigt tilføjelse af eksponeringsniveauer langt over 2 W / kg til eksperimenter beregnet til brug i forbindelse med risikovurderinger. ”
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2015/02/12/the-gamechanger-revision-of-dosimetry-by-schmid-kuster/

Dansk antenneprofessor vil se strammere mobilregel

Antenneprofessor Gert Frølund Pedersen, der lever af teleindustrien, udtaler til Tabt Tråd, at de tilladte afstande i testmålingerne bør udfases nu. Telefonerne bruges anderledes, end dengang reglen blev opfundet, siger han.
En smartphone skal overholde en grænseværdi, som beskytter forbrugeren mod skadelige strålingsniveauer, men langt over 100 forskellige modeller overskrider faktisk grænsen, når de holdes tæt imod kroppen.
“Smartphones bruges som små computere, der hele tiden henter data fra mobilnettet. De bruges til computerspil. Man kan lade bunden, hvor mobilantennen findes, hvile på en gravid mave, mens man ser tv-serier.
Mens den udvikling er sket med mobiltelefoner, er antennerne ikke blevet bedre – snarere værre, og det beklager Gert Frølund Pedersen, som selv har udviklet et utal af antenner til den trådløse industri.
I de senere år har Gert Frølund Pedersen i flere rapporter selv rettet kritik imod mobilantenners ydeevner.”

https://tabttraad.home.blog/2020/08/25/dansk-antenneprofessor-vil-se-strammere-mobilregel/
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/08/MobilephoneTest2018Dec19-Gert-Froelund-Petersen.pdf
Om Gert Frølund Petersen se også:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/

Topforsker bag grænseværdien: Man bør advare forbrugerne
Den schweiziske strålingsforsker Martin Röösli, som har medvirket til at fastsætte grænseværdien i ICNIRP, udtaler til Tabt Tråd, at overskridelserne er uacceptable og at man bør advare forbrugerne.
https://tabttraad.home.blog/2020/08/16/topforsker-bag-graensevaerdien-man-boer-advare-forbrugerne/

Statslige myndigheder og deres anbefalinger vedr. mobiltelefoni

Mere end 20 lande og andre statslige myndigheder har officiel rådgivning om mobiltelefoner med anbefalinger til at minimere strålingen til hjernen fra mobiltelefonering, især med henblik på børn.

En stadig voksende mængde af forskning dokumenterer, at mobiltelefoni og trådløs stråling – selv ved meget lave niveauer – kan skade vores helbred på en række forskellige måder. Der er ingen tvivl om, at der er skadelige biologiske virkninger, hvilket er dokumenteret af den videnskabelige forskning.

 • I 2011 klassificerede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) mobiltelefonstråling som en klasse 2 B “muligvis kræftfremkaldende for mennesker” – i samme kategori som bly, motorudstødning, DDT og jetbrændstof. Beviserne er øget siden da.
 • Flere publikationer fremhæver, at den nuværende mængde beviser er steget betydeligt, og at stråling fra mobiltelefoner bør placeres i gruppe 1, som humant kræftfremkaldende (Miller et al 2018, Peleg et al 2018 Carlberg og Hardell 2017, Belpomme et al 2018, )
 • En Yale-undersøgelse finansieret af American Cancer Society fandt forhøjet risiko for kræft i skjoldbruskkirtlen hos tunge mobiltelefonbrugere med specifik genetisk modtagelighed (Luo et al. 2020).

Klik ind på de enkelte kort udarbejdet af Environmental Health Trust for at se de enkelte landes anbefalinger: https://ehtrust.org/government-recommendations-on-cell-phone-radiation/

Læs mere her:
Fortællingen om grænseværdierne:
https://nejtil5g.dk/den-soergelige-historie-om-eksponering-for-mobilstraaling-hvordan-kom-vi-hertil/
Phonegate:
https://nejtil5g.dk/phonegate/
Beskyt dig mod stråling:
https://nejtil5g.dk/selvhjaelp-mod-straaling/

De tyske myndigheder skærper forsigtigheden i forhold til trådløs teknologi

Det er i særdeleshed vigtigt at minimere den stråling fra trådløse enheder, som børn udsættes for. Derfor bør man som udgangspunkt deaktivere trådløs dataoverførsel på børns smartphones og tablet-computere.

“Det er især vigtigt at minimere børns udsættelse for stråling. De er stadig under udvikling og kan derfor reagere mere følsomt med hensyn til sundhed.”

Det skriver den tyske forbundsstats strålingsmyndighed, BfS (Bundesamt für Strahlenschutz) i en række nye anbefalinger om anvendelsen af trådløs teknologi, anbefalinger der er mere vidtgående end tidligere.

Brug ikke mobilens e-mailfunktion
Den tyske myndighed anbefaler nu også at bruge e-mail på mobiltelefon med skærpet forsigtighed: Kun når det er nødvendigt og ikke når der er dårlige sende- og modtageforhold.

Beskyt børnene
Man anbefaler særskilt, at børn beskyttes mest muligt og at trådløs dataoverførsel som udgangspunkt er slået fra på trådløse enheder, så børn primært benytter enheder, mens de er offline.

Sænkning af individuel eksponering for stråling
Udover anbefalingen vedr. opkald på mobiltelefoner kommer man med følgende anbefalinger:

 • Foretag opkald ved hjælp af et headset. Det gælder både smartphones og klassiske mobiltelefoner.
 • Surfing på internettet og adgang til e-mails bør så vidt muligt kun ske, når der er god modtagelse eller ved brug af Wi-Fi. Wi-Fi-netværk har normalt en lavere transmissionseffekt end mobilkommunikationsstandarderne GSM, LTE eller 5G.
 • Få kun adgang til e-mails manuelt, når det er nødvendigt.
 • Undgå at modtage e-mails under et telefonopkald. Hvis du ønsker at holde din personlige eksponering særlig lav, skal du slukke for baggrundsdatatrafik.
 • Hvis du bærer din smartphone tær ved din krop, skal du sørge for at overholde den mindste isolationsafstand, der er angivet af producenten. Brug det medfølgende bæretilbehør.
 • Når du surfer på internettet med din tablet eller smartphone, skal du sørge for at holde tilstrækkelig afstand fra din krop. Eksponering for højfrekvente felter reduceres betydeligt med stigende afstand.
 • Ved anskaffelse, skal du holde øje med den lavest mulige SAR-værdi.

Begrundelsen: Sikker, men med store sundhedsrisici
BfS begrunder rådene med, at teknologien, “fortsat er for ny til, at man kan træffe en konklusion om langtidseffekter. Alle spørgsmål vedrørende virkningerne på børn er ligeledes endnu ikke blevet endeligt besvaret.”. Men samtidig skriver de:

“Ifølge den nuværende status for videnskab og teknologi er der ingen sundhedsrisici forbundet med mobilkommunikation.”

Men spørgsmålet er altså ikke endeligt besvaret:

“Derfor støtter BfS yderligere forskning på dette område og råder brugerne til ikke at se bort fra at tage forholdsregler.”

Altså: Radiofrekvent stråling fra trådløse enheder er helt reelt mistænkt for at være sundhedsskadeligt, for uden nogen reel og væsentlig mistanke om betydelige sundhedsskadelige effekter ville råd som disse slet ikke eksistere eller komme på tale.

Vi vil informere men ikke genere industrien alt for meget
De tyske myndigheder forsøger, ligesom i nogen grad Sundhedsstyrelsen, at opfylde deres forpligtigelse til at informere borgerne og sundhedsrisiciene, formentlig i bekymring for kommende retssager, men uden at kompromittere samfundets og industriens trådløse interesser alt for meget.

Læs anbefalingerne her:
https://www.bfs.de/EN/topics/emf/mobile-communication/protection/smartphone-tablet/smartphone-tablet.html

Læs mere her:
Tror du, at den trådløse teknologi er sikker? Læs advarslerne, der er skrevet med småt:
https://nejtil5g.dk/tror-du-at-den-traadloese-teknologi-er-sikker-laes-advarslerne-der-er-skrevet-med-smaat/
Hvad du skal vide om stråling fra din mobiltelefon:
https://nejtil5g.dk/hvad-du-skal-vide-om-straaling-fra-din-mobiltelefon/

Sundhedsstyrelsen skjuler sin anbefalinger – hvorfor?

Kender du Sundhedsstyrelsens anbefalinger om mobiltelefoni?

Svaret er formentlig nej.
I hvert fald hvis vi tager udgangspunkt i en rundspørgen fra 2020, hvor blot 8% af de adspurgte vidste det. Som det fremgår af en artikel i Tabt Tråd viste en anden undersøgelse fra 2019 at 93 procent af de adspurgte ikke kendte Sundhedsstyrelsens mobilråd. Undersøgelsen blev lavet af 2 journaliststuderende i forbindelse med en tv-produktion.

I en kort replik i tv-produktionen giver Sundhedsstyrelsens strålingschef, Mette Øhlenschlæger, følgende svar på, om kendskabsgraden er for lav:
“Det er klart, at hvis der viser sig at være en efterspørgsel – et yderligere behov, om man så må sige – så er det selvfølgelig klart, at det er noget, vi skal overveje”, siger hun i tv-indslaget.

Ikke den store entusiasme der fremlægges her.
Man kan jo blive helt i tvivl om, hvem der egentlig skal informere hvem???Den eneste offentliggjorte kendskabsundersøgelse, er fra 2014.

Virksomheden Radicover, som er en dansk producent og forhandler af stråleafskærmende omslag til mobiltelefoner, foretog en kendskabsundersøgelse gennem analyseinstituttet Jysk Analyse.

Her kendte seks procent af de adspurgte til Sundhedsstyrelsens anbefaling om at bruge mobiltelefonen forsigtigt.
“At sundhedsmyndighederne i Danmark p.t. er meget nedtonede i deres kommunikation og udmelding omkring officielle anbefalinger vedrørende brugen af mobiltelefoner, er RadiCover derfor uforstående overfor”, står der på Radicovers hjemmeside. (0)

Sundhedsstyrelsens anbefalinger gemmer sig også langt inde på deres hjemmeside. (1)

Ikke ioniserende elektromagnetisk stråling blev i 2011 erklæret ’mulig kræftfremkaldende for mennesker’ (kategori 2B) af IARC, Det Internationale Kræftforskningscenter under WHO. (2)

Klassificeringen har ikke i Danmark givet anledning til krav om en advarsel på æsken til din nye mobiltelefon, der er heller ikke knyttet nogen aldersgrænse til brugen af mobiltelefonen. Ud fra netop børns særlige sårbarhed overfor stråling ville det ud fra et forsigtighedsprincip være en rimelig forventning. (3)

Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Ud fra en forsigtighedstilgang (4) anbefaler Sundhedsstyrelsen en række enkle forholdsregler, man bør følge for at reducere eksponeringen fra mobiltelefoner.
Mobiltelefoni er den største kilde til eksponering for radio- og mikrobølger.
En mobiltelefon holdt op til øret under samtale giver således anledning til en markant højere eksponering end fx en WiFi-router. Forskere kan endnu ikke be- eller afkræfte, at eksponeringen fra mobiltelefoner udgør en sundhedsrisiko. (5)
Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du følger disse enkle forholdsregler:

 • Brug headset eller håndfri funktion med øresnegl ved samtale, eller brug højtalerfunktionen. (6)
 • Brug så vidt muligt SMS i stedet for samtale.
 • Begræns varigheden af samtaler.
 • Sov ikke med telefonen tæt ved hovedet.
 • Begræns samtaler under dårlige sende/modtageforhold (kan ses på displayet) og i transportmidler.
 • Dæk ikke telefonen til med sølvpapir eller lignende.
 • Sammenlign telefoners SAR-værdi. Lavere SAR-værdi medfører lavere eksponering.(7)

Frem til et lidt uklart tidspunkt i løbet af 2020 stod der i teksten ‘ud fra et Forsigtighedsprincip’, det blev herefter nedgraderet til en ‘Forsigtighedstilgang‘. På et tidspunkt må nogle medarbejdere i styrelsen have opdaget, at Forsigtighedsprincippet er et mere præcist juridisk begreb, et begreb som man faktisk ikke lever op til i styrelsens arbejde med stråling. (5)

Kilder:
0) https://tabttraad.info/2020/10/11/statens-sundhedsrad-om-mobilstraling-kender-langt-de-faerreste-det-viser-flere-uafhaengige-undersogelser/
1) https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/Anbefalinger-om-mobilbrug
2) IARC havde gennem adskillige undersøgelser, herunder Interphone-undersøgelsen, observeret, at risikoen for gliomer, ondartede hjernetumorer eller akustiske neurinomer, godartede tumorer blev øget med 40% ved brug af mobiltelefon i 30 minutter om dagen gennem 10 år (svarende til 2000 timer), og hvor mobilen var placeret på samme side som tumoren. En nylig (2021) undersøgelse fra University of California, Berkeley School of Public Health har bekræftet sammenhængen mellem brugen af mobiltelefon og risikoen for hjernetumorer. Ifølge forskerne vil brug af mobilen i mere end 17 minutter om dagen over en 10-årig periode (svarende til 1.000 timers opkald) øge risikoen for hjernetumor med 60 %. (https://www.mdpi.com/1660-4601/17/21/8079/htm#B7-ijerph-17-08079) Bruges de samme kriterier i dag som i 2011, må det forventes at kategorien ændres til ’sandsynlig’ hvis ikke til ’sikker kræftfremkaldende for mennesker’.
https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
3) Børns krop og knoglebygning er ikke udviklet og er derfor meget mere sårbare end hos voksne. En krop i vækst er følsom for miljøpåvirkning og sundhedsrisikoen fra elektromagnetisk stråling er derfor specielt høj for børn og unge. Ingen børne- og ungdomsgeneration har været så eksponeret og så længe. som vi ser i dag. En øgning, der paradoksalt nok foregår parallelt med, at stadig mere forskning viser alvorlig sundhedsrisici ved elektromagnetisk stråling. Sundhedsstyrelsen gemmer denne kendsgerning langt væk i en spørgsmål / svar boks, til fordel for konsekvenser af skærmbrug. Hvor etikken lige blev af vides ikke.
Om børns udsathed se mere her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/
4) Fra ’forsigtighedsPRINCIP’ til ’forsigtighedsTILGANG’. Tidligere henviste styrelsen til et ’forsigtighedsprincip’.
Forsigtighedsprincippet blev oprindeligt udviklet i tysk og svensk ret. Med Rio konferencen i 1992 fik princippet global udbredelse, og blev i 1993 traktatfæstet i EU som en grundlæggende del af EU-retten: “Selvom forsigtighedsprincippet kun nævnes udtrykkeligt i traktaten på miljøområdet, er dets anvendelsesområde meget bredere og dækker de særlige tilfælde, hvor de videnskabelige data er utilstrækkelige, foreløbige eller usikre, og den indledende objektive videnskabelige undersøgelse tyder på, at der er rimelig grund til bekymring for, at mulige farlige følger for miljø samt menneskers, dyrs og planters sundhed ikke stemmer overens med det valgte beskyttelses niveau.“
Meddelelse fra Kommissionen om forsigtighedsprincippet, Bruxelles, den 2.2.2000 (s. 9):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0001&from=EN
Alene WHO’s kategorisering helt tilbage i 2011 (4G kom til Danmark i 2013 med mere pulsering og modulering) af elektromagnetisk stråling som værende mulig kræftfremkaldende for mennesker burde mane til forsigtighed overfor noget vi – og alt levende – ikke kan gemme os fra.
I 2011 ønskede Europarådet med sin Resolution 1815 at indføre et specifikt forsigtighedsprincip i forhold til elektromagnetiske felter af alle typer og frekvenser, hvor man anbefaler at ALARA-princippet (så lavt som det med rimelighed kan opnås) anvendes. Sundhedsstyrelsen har formentlig erkendt, at man ikke lever op til disse forsigtighedsprincipper og derfor har valgt at neddrosle til en ’forsigtighedstilgang’ for ikke på et senere tidspunkt at komme i klemme i en retssag.
Se mere her: Påstand: ”Vi følger forsigtighedsprincippet”
https://nejtil5g.dk/paastand-vi-foelger-forsigtighedsprincippet/
5) Styrelsens side er opdateret pr. 2. marts 2021, hvorfor udtalelsen ud fra de foreliggende forskningsresultater siden 2011 er mod bedre vidende. Sundhedsstyrelsen læner sig dog entydigt op ad teleindustriens egen NGO ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection), der i hovedsagen kun anerkender opvarmning som en risikofaktor og ikke de langsigtede biologiske konsekvenser. ICNIRP er ikke international på anden måde end ved dens navn, og ved at den har medlemmer fra flere lande. ICNIRP rådgiver bl.a. WHO, EU og nationalstater om ikke-ioniserende elektromagnetiske felter. ICNIRP indstiller ikke grænseværdier, men udarbejder beregningsmetoder til indstilling af grænseværdier. ICNIRPs første retningslinjer kom i 1998 og er først blevet justeret i 2020 bl.a. for at de kunne tilpasses 5G teknologien.
Mere om ICNIRP her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
Mere om hjernekræft her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/cancer-hjernekraeft/
6) Bemærk dog, at ved brug af højtalerfunktionen kommer mobilens antenne, der i dag er placeret i bunden af telefonen, lige så nær skjoldbruskkirtlen, som til øret når du holder mobilen der.
7) Den specifikke absorptionshastighed (SAR) viser mængden af den energi, der transmitteres lokalt af din mobiltelefons stråler. Kun de termiske effekter (mikrobølgeeffekter) bliver taget i betragtning, mens de ikke-termiske og langsigtede sundhedseffekter ignoreres. Fra Phonegate-skandalen ved vi, at SAR er en indikator, der må anses for upålidelig. Hundredvis af SAR-testrapporter fra alle producenter, viser, at alle siden 1995 har været bevidst overeksponeret af stråling fra producenternes mobiltelefoner.
Om grænseværdier og mobiltelefoner se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/
Om Phonegate se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/

Retssager

Italien: Medarbejder fik øretumor på grund af sin mobiltelefon: Inail dømt til at betale pension

Da en tidligere tekniker opdagede, at han led af en øretumor -heldigvis godartet, bad han sin tidligere arbejdsgiver Inail om at få tilkendt en erhvervssygdomspension. Appelretten i Torino har netop givet ham medhold.

Den 63-årig mand henvendte sig til advokatfirmaet Ambrosio og Commodo, Torino, efter at Inail havde afvist hans krav om erstatning.

Rettens afgørelse
Advokaterne argumenterede for årsagssammenhængen mellem den langvarige brug af mobiltelefon af arbejdsmæssige årsager og den sygdom, der var opstået. Medarbejderen havde brugt sin mobil minimum 2½ time hver dag i 13 år. Retten i Aosta og nu appelretten tildelte ham invalidepension for at have fået medakustisk neurom, en godartet tumor, der påvirker ørenerven. (1)

Ikke den første retssag
Det er den anden sag, som er afsluttet til fordel for en arbejdstager, ramt af den samme sygdom. For et par år siden indvilligerede Torino Court of Appeal i, at Roberto Romeo, en tidligere ansat hos Telecom Italia, fik kompensation for den langvarige eksponering, der blev udsendt fra hans mobiltelefon. (2)

Sammenhængen mellem kræft og mobiltelefoni blev i dette tilfælde konstateret på baggrund af fraværet af andre mulige årsager, og langvarig eksponering for radiofrekvenser viste sig således at være den eneste risikofaktor for den tidligere medarbejder.

Advokaterne, som også følger fem andre tilfælde af personer, der blev syge af neuromer eller døde af glioblastomer, udtalte:

“den største fare for offentligheden, herunder børn: radiofrekvenser opfattes kun med elektriske detektorer, i modsætning til udstødning fra en dieselmotor, der opdages ved lugt, eller det skarpe blad på en kniv ved berøring. Wi-Fi, the ‘coaps’, hotspots udsender og modtager alle radiofrekvenser ”.

Det er ikke tilfældigt, at i dokumentet om risikovurdering fra et større telefonselskab, har virksomheden udtrykkeligt informeret sine 7000 ansatte om, at mobiltelefoner ikke må være “i kontakt med ansigtet”, hvilket indikerer brug af “kablede” høretelefoner.” Og trådløse muligheder er ikke tilgængelige for dem.

Kilder:

1) https://torino-repubblica-it.translate.goog/…/si…/…
2) Ørekræftpatient, tidligere telemedarbejder vinder retssag: Nu bruger han kun kablede høretelefoner:https://torino-repubblica-it.translate.goog/…/_quat…/…

Se mere her:
Radiofrekvent stråling blev erklæret mulig kræftfremkaldende af IARC i 2011. Siden er dokumentationen kun blevet styrket.

https://nejtil5g.dk/cancer/
Hjernecancer: Kraftig stigning i strålerelateret hjernekræft både i Frankrig, England, Holland, Sverige og Danmark
https://nejtil5g.dk/cancer-hjernekraeft/

What’s Wrong with Cell Phone Radiation Exposure Limits?
Does the FCC Adequately Enforce its Cell Phone Radiation Exposure Limits?

I september 2017 sendte advokatfirmaet Washington, DC, Swankin & Turner, et brev til Federal Communications Commission (FCC), der satte spørgsmålstegn ved, om agenturet i tilstrækkelig grad håndhævede sine eksponeringsgrænser for mobiltelefonstråling.
Brevet rejste fire bekymringsområder omkring aktuelle testprocedurer og stillede tolv specifikke spørgsmål.
En bekymring er, at FCC’s to-årti gamle afprøvningsprocedurer for mobiltelefoner giver mulighed for en fejlmargin på 30%. Dette betyder, at en mobiltelefon med en SAR (Specific Absorption Rate), der er større end 1.231 W / kg, faktisk kan overskride FCC’s eksponeringsgrænse på 1,6 W / kg. Advokatfirmaets klienter estimerer, at ca. 75% af mobiltelefoner på markedet kan overskride de nuværende eksponeringsgrænser.
Kilder:
Brevet findes her: https://drive.google.com/file/d/0B14R6QNkmaXud2dQZmtJZWpKOW8/view
Electromagnetic Radiation Safety, 28. september 2017:
https://www.saferemr.com/2017/09/whats-wrong-with-cell-phone-radiation.html

En føderal ankedomstol har fældet dom mod USA’s føderale telemyndighed, FCC, til fordel for miljøgrupper og medunderskrivere. Dommen kan tvinge FCC til at tage grænseværdien for mobilstråling op til revision.

Retten fastslog den 13. august 2021, at FCC skal “give en begrundet forklaring på sin afgørelse om, at dens retningslinjer i tilstrækkelig grad beskytter mod skadelige virkninger af udsættelse for radiofrekvent stråling, der ikke er relateret til kræft” og begrunde sine testprocedurer for mobiltelefoner og andre trådløse enheder.
Retten pointerede dog at: “vi tager ingen stilling til den videnskabelige debat om sundheds- og miljøeffekter af RF -stråling“.
Joel Moskowitz skriver i sin kommentar, (1) at dermed indtog domstolen ikke kun en holdning, den indtog den forkerte holdning, fordi der er betydelig dokumentation for øget kræftrisiko ved langvarig eksponering for lavintensiv mobiltelefonstråling.
Bl.a. afviste agenturet fejlagtigt resultaterne af den forskning, man selv havde anmodet om, nemlig National Toxicology Programs 30 millioner dollars dyre undersøgelse, som fandt “klare beviser” for øget kræftforekomst fra mobiltelefonstråling hos hanrotter og DNA skader hos han- og hunrotter samt mus ved udsættelse for mobiltelefonstråling.
Baggrunden for retssagen
Sagen mod FCC blev anlagt fordi Kommissionen anvendte en “vilkårlig og lunefuld” proces, da den i 2019 bekræftede sine eksponeringsgrænser for radiofrekvensstråling 1996 (RFR) ved at udsende en ordre, der afsluttede en undersøgelse, der blev indledt i 2013 for at afgøre, om agenturets RFR eksponeringsgrænser i tilstrækkelig grad beskyttede menneskers sundhed.
Grænseværdierne
FCC’s grænseværdier for eksponering for mobiltelefoner og trådløs stråling er baseret på videnskab fra 1980’erne og tidligere. RFR-grænserne, som FCC vedtog, blev i det store hele udviklet af ingeniører og fysikere, der arbejdede for eller var tilknyttet det militærindustrielle kompleks.Da videnskaben, der ligger til grund for disse grænser, er forældet, har mere end 240 forskere, som har offentliggjort mere end 2.000 artikler om elektromagnetiske felter (EMF) og biologi eller sundhed, underskrevet International EMF Scientist Appeal, der siger, at:
Talrige nylige videnskabelige publikationer har vist, at EMF påvirker levende organismer på et niveau, der ligger langt under de fleste internationale og nationale retningslinjer. Effekterne omfatter øget kræftrisiko, cellestress, stigning i skadelige frie radikaler, genetiske skader, strukturelle og funktionelle ændringer i reproduktive system, lærings- og hukommelsesunderskud, neurologiske lidelser og negative påvirkninger af det generelle velbefindende hos mennesker. Skader går langt ud over menneskeheden, da der er stigende tegn på skadelige virkninger på både plante- og dyreliv….De forskellige agenturer, der fastsætter sikkerhedsstandarder, har ikke pålagt tilstrækkelige retningslinjer til at beskytte offentligheden, især børn, der er mere sårbare over for virkningerne af EMF.
Advokaternes argumenter
Advokaterne argumenterede for, at FCC skal ophæve sin ordre af følgende årsager:
(1) bekendtgørelsen anerkender ikke beviser for negative sundhedsmæssige virkninger forårsaget af udsættelse for RF-stråling på niveauer under de grænser, der er fastsat i Kommissionens retningslinjer fra 1996, herunder tegn på kræft, strålingssygdom og negative virkninger på søvn, hukommelse, indlæring, opfattelse, motoriske evner, prænatal og reproduktiv sundhed og børns sundhed;
(2) bekendtgørelsen reagerer ikke på kommentarer vedrørende miljøskader forårsaget af RF-stråling
(3) bekendtgørelsen undlader at diskutere konsekvenserne af langvarig eksponering for RF-stråling, eksponering for RF-pulsering eller modulering (to metoder til at indlejre radiobølger med information) og konsekvenserne af den teknologiske udvikling, der er sket siden 1996, herunder allestedsnærværende trådløse enheder og Wi-Fi, og fremkomsten af ​​”5G” -teknologi; ” og
(4) ordren undlader tilstrækkeligt at forklare Kommissionens afvisning af at ændre sine procedurer for at afgøre, om mobiltelefoner overholder dens RF -grænser.”
Appeldomstolen fastslog
»Vi imødekommer andragender delvist og tilbageholdes for Kommissionen. Kommissionen undlod at give en begrundet forklaring på sin afgørelse om, at dens retningslinjer i tilstrækkelig grad beskytter mod de skadelige virkninger af udsættelse for radiofrekvensstråling, der ikke er relateret til kræft. ”
”Af ovennævnte grunde giver vi andragender delvist og overdrager Kommissionen til at give en begrundet forklaring på dens afgørelse om, at dens retningslinjer i tilstrækkelig grad beskytter mod skadelige virkninger af udsættelse for radiofrekvensstråling, der ikke er relateret til kræft. Den skal især
(i) give en begrundet forklaring på sin beslutning om at beholde sine testprocedurer for at afgøre, om mobiltelefoner og andre bærbare elektroniske enheder overholder dets retningslinjer,
(ii) tage fat på virkningerne af RF-stråling på børn, sundhedskonsekvenserne ved langvarig eksponering for RF-stråling, de allestedsnærværende trådløse enheder og andre teknologiske udviklinger, der er sket siden Kommissionen sidst opdaterede sine retningslinjer, og
(iii) behandle indvirkningerne af RF-stråling på miljøet.
For at være helt klar tager vi ikke stilling til den videnskabelige debat om RF- strålingers sundhedsmæssige og miljømæssige virkninger – vi konkluderer blot, at Kommissionens oversigtlige analyse af materialejournaler ikke var tilstrækkelig lovmæssigt.”
Kilder:
1) https://www.linkedin.com/pulse/us-appeals-court-rules-against-fcc-favor-wireless-safety-moskowitz/
2) https://ehtrust.org/in-historic-decision-federal-court-finds-fcc-failed-to-explain-why-it-ignored-scientific-evidence-showing-harm-from-wireless-radiation/
Sagens akter:
EHT et al. v FCC judgment: https://bit.ly/EHTvFCCjudgment
EHT et al. v FCC panel opinion: https://bit.ly/EHTvFCCopinion
Se også her:
https://ehtrust.org/in-historic-decision-federal-court-finds-fcc-failed-to-explain-why-it-ignored-scientific-evidence-showing-harm-from-wireless-radiation/

De værste og bedste mobiltelefoner

Inden du læser listen er det vigtigt, at du orienterer dig om Phonegate. Ved en fransk test i 2015 af National Frequency Agency (ANFR) blev det afsløret, at 9 ud af 10 mobiltelefoner, overskred de lovgivningsmæssige tærskler for beskyttelse af brugernes sundhed og sikkerhed. Og der konstateres fortsat overtrædelse af industriens egne fastsatte grænseværdier.

Om listen skriver Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), at man siden 2002 med regelmæssige intervaller har indsamlet SAR-værdier fra producenterne af de mobiltelefoner, som er tilgængelige på det tyske marked. Da oplysninger stammer fra producenterne skriver Forbundsstyrelsen for strålingsbeskyttelse dog også, at man ikke påtager sig noget ansvar for rigtigheden af ​​de angivne oplysninger om SAR-værdier.
De oplyste værdier er sat sammen på en liste, som – hvis værdierne er tilgængelig – angiver SAR-værdier for brug af den respektive mobiltelefon ved henholdsvis
– et telefonopkald på øret
– Betjening, mens du bærer mobiltelefonen på kroppen.
Fabrikanterne sætter SAR-værdier i overensstemmelse med de europæiske målestandarder EN 62209-1 (brug af “mobiltelefon på øret”) og EN 62209-2 (brug ved “betjening, mens du bærer mobiltelefonen på kroppen”). Målestandarden EN 62209-2 tillod frem til 2016 måleafstande på op til 2,5 cm. Ved normalt brug i dagligdagen er afstanden dog ofte mindre end 2,5 cm mellem kropsoverfladen og enheden. Efter en beslutning truffet af EU-Kommissionen i april 2016 har mobiltelefonfabrikanter siden sat SAR-værdierne på kroppen med en ensartet, mindre afstand på 0,5 cm. De resulterende højere eksponeringer registreres dermed også nu.
Med en mindre afstand til kroppen kan der forekomme højere SAR-værdier, og i værste fald kan endda den anbefalede grænse overskrides.
Vigtigt, at notere, at der altså ikke er tale om de biologiske effekter ved brug af mobiltelefonen.
https://www.tek.no/artikler/xiaomi-og-oneplus-malt-over-stralegrense/457688

Find din mobiltelefon her:
http://www.showthefineprint.org/

Mobiltelefoner med lav sar-værdi:

Top 10 guide. 9. oktober 2019.
Populære telefoner har ofte høje sar-værdier
Det er ofte tilfældet, at de mest populære telefoner har de højeste sar-værdier. Det skyldes, at der satses på design fremfor antennekvalitet. Apple har været notorisk kendte for telefoner med høje tal på 1 eller mere, men også mobilproducenter som Huawei, OnePlus, Sony, Xiaomi og Oppo producerer ofte telefoner, der ligger i de høje skylag. Ind i mellem kommer Huawei dog med en mobil med lave sar-værdier.
Samsung er den mobilproducent, der mest konsekvent fremstiller telefoner med lave sar-værdier.
Se listen her:
https://telepristjek.dk/mobiltelefoner-med-lav-sar-vaerdi-top-10-guide/

Mobil.nu har også lavet en liste med telefonernes SAR-værdier
Se telefoners SAR-værdier/mobilstråling
https://mobil.nu/mobilstraaling-mobiltelefon-smartphone-telefon

Ny miljøbevidst telefon: Fairphone

Fairphone kalder deres tilgang for fair specs, for det drejer sig om at gøre forsyningskæden mere retfærdig og bæredygtig.
Fair specs omfatter følgende initiativer:

 • Indsamling af e-affald i Europa og i udlandet plus sourcing af Fairtrade-guld, fair kobolt og konfliktfri tin og wolfram fra højrisikoområder samt genanvendt kobber.
 • Forbedring af forholdene i mindre koboltminer i den Demokratiske Republik Congo og guldminer i Uganda.
 • Opbygning af det Cirkulære Modulsprogram for Fairphone 3 og Fairphone 3+, og opfordring af kunderne til at sende deres gamle eller ødelagte moduler gratis tilbage for at give dem længere levetid. Programmet er i øjeblikket lanceret i Tyskland med iFixit og i Frankrig med Fairphones reparationspartner, Cordon. Andre lande tilføjes i den nærmeste fremtid.
 • Medarbejdertilfredshedsprogrammer og aktive lønbonusordninger for fabriksarbejdere i Kina.

SAR-værdien for deres 3 plus telefon: 0.41 W/kg (Meget lav)
Kilder:
https://shop.fairphone.com/en/
https://mobilpriser.dk/mobil/Fairphone-3-plus-(2020)-5559/

Interferens mellem mobiltelefoner, smartwatch og hjerteimplantater

I maj 2021 meddelte Food and Drug Administration (FDA), at den iværksatte en undersøgelse af, (1) om smartphones eller tilsluttede genstande i kontakt med kroppen, såsom Applewatch, kunne udgøre en sundhedsrisiko for pacemaker eller hjertestimulatorbrugere.
Denne undersøgelse følger en advarsel lanceret i februar 2021 af amerikanske kardiologer i en undersøgelse offentliggjort af Henry Ford Health System Study, (2) der viser, at Apple iPhone 12 kan deaktivere pacemakeren eller pacemakeren, når den placeres i nærheden af hjertet.

IPhone 12 og Apple Watch 6 i frontlinjen, men ikke kun …
Efter at have gennemført sine egne tests har FDA i en erklæring offentliggjort i august 26, 2021 netop bekræftet, at risikoen for interferens med implantabelt medicinsk udstyr er reel og advarer om, at testede modeller som iPhone 12 eller Apple Watch 6 udløser en potentielt farlig situation for de berørte :

“I dag er den amerikanske Food and Drug Administration rådgive offentligheden om, at nogle nyere forbrugere elektroniske enheder, såsom visse mobiltelefoner og smartwatches, har høje felter styrke magneter i stand til at placere medicinsk udstyr i deres “magnet mode”, agenturet skrev. ” Disse magneter kan påvirke den normale drift af medicinsk udstyr, indtil magnetfeltet flyttes.”

ANSES advarer offentlige myndigheder om emnet i 2016
I en udtalelse, der blev offentliggjort allerede i juni 2016 med titlen “Forstyrrelse af medicinsk udstyr med radiofrekvenser: praksis, der skal tilpasses hver enkelt situation” (3), var Det Nationale Agentur for Fødevare-, Miljø- og Arbejdsmiljø imidlertid allerede bekymret over de risici, der er forbundet med frekvensbølger i mobiltelefonen, og advarede således de offentlige myndigheder:

“Agenturet anbefaler, at brugere af aktivt implanteret medicinsk udstyr (hjerteimplantater, pacemakere osv.) for at sikre, at de holder de stærkeste eksponeringskilder (mobiltelefoner) væk fra deres enhed. Anbefalingerne i informationshæfterne eller brugervejledningerne skal således anvendes, navnlig vedrørende de afstande, der skal overholdes, når du bruger en mobiltelefon (læg ikke telefonen i en lomme i nærheden af et implantat, brug det modsatte øre osv.) eller passerer under sikkerhedsporte (tyverisikring, lufthavne).

Kilder:
1) https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-brief-fda-continues-monitor-effects-magnets-consumer-electronics-implanted-medical-devices
2) https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(20)31227-3/fulltext
3) https://www.anses.fr/fr/content/perturbation-des-dispositifs-m%C3%A9dicaux-par-les-radiofr%C3%A9quences-des-pratiques-%C3%A0-adapter-%C3%A0
Den fulde artikle finder du her:
https://www.phonegatealert.org/en/press-release-fda-confirms-health-risk-of-interference-between-cell-phones-and-cardiac-implants

Apple advarer mod disse produkter tæt på pacemaker

En lang række af Apples produkter har så kraftige magneter, at de kan påvirke pacemaker og medicinsk udstyr. Se hvilke Apple advarer mod.

Apple har bragt en oversigt over Apple-produkter, man skal holde på god afstand af ens pacemaker. iPhone 12 og MagSafe-produkter samt en række af selskabets andre produkter har nemlig så kraftige magneter, at de kan interfere med pacemakere og andre medicinske produkter.

Apple råder til, at man holder de listede produkter mindst 15 centimeter fra ens medicinske udstyr og mindst 30 centimer, hvis man oplader trådløst.

Har man mistanke om, at ens Apple-enhed forstyrrer ens pacemaker, så skal man stoppe med at bruge det og kontakte ens læge eller producent af udstyret. Det opfordrer Apple i hvert fald til. Herunder kan du se, hvilke af Apples produkter, der advares mod at kunne forstyrre medicinsk udstyr.

Apple produkter der kan forstyrre pacemaker og medicinsk udstyr

 • AirPods
 • AirPods Pro
 • AirPods Max
 • Apple Watch
 • HomePod og HomePod Mini
 • iPad
 • iPhone 12
 • MagSafe tilbehør
 • Mac mini
 • Mac Pro
 • MacBook Air
 • MacBook Pro
 • iMac
 • Apple Pro Display XD
 • Beats Flex
 • Beats X
 • PowerBeats Pro
 • UrBeats3

Der er også andre af Apples produkter, der indeholde magneter men som ikke er på listen. Det skyldes, at de vurderes til ikke at udgøre en risiko.

Kilde:
https://mobilsiden.dk/nyheder/mobiltelefoner/apple-advarer-mod-disse-produkter-taet-paa-pacemaker/

AirPods og trådløse headset

AirPods og Bluetooth-øretelefoner udsender trådløs stråling
Airpods udsender trådløs radiofrekvens (RFR) stråling, den samme trådløse stråling, som din mobiltelefon udsender – stråling, som Verdenssundhedsorganisationen WHO anerkendte som en muligvis kræftfremkaldende i 2011 (klasse 2B). Nu, over et årti senere, har mange forskere offentliggjort forskning om, at denne stråling er et bevist humant kræftfremkaldende stof. Dyreforsøg med den radiofrekvent stråling, som bruges i Bluetooth-, mobil- og wifi -transmissioner, har dokumenteret en forbindelse til kræft. I nogle tilfælde er der fundet kræft ved strålingsniveauerne betydeligt lavere end de maksimalt tilladt i føderale og internationale retningslinjer. Mange myndigheder og mange medicinske organisationer advarer om at holde denne type stråling væk fra vores hoveder.

Fakta om AirPods

 • AirPods sender ligesom andre Bluetooth-headset og Airpods konstant signaler, mens de er i dine ører, uanset om du bruger dem eller ej.
 • AirPods er placeret tæt på dit kranium. De sender RFR direkte ved siden af din hjerne og øre, og RFR absorberes i din hjerne og ørevæv.
 • Apples anden generation af AirPods er Bluetooth Class 1 – hvilket betyder, at de kan nå mere end 30 meter væk og udsender en højere stråling sammenlignet med andre Bluetooth-enheder.
 • Den venstre AirPod kommunikerer med højre AirPod ved hjælp af en teknologi kaldet “near field magnetic induktion” (NFMI). De elektriske magnetfelter går lige igennem din hjerne. Magnetfelter er forbundet med kræft og oxidativ stress.

I 2018 solgte Apple 28 millioner par af sine små, hvide trådløse ørepropper. Året før solgte de 16 millioner par. Med AirPods Pro vil steget formentlige stige endnu mere. Apple og Beats trådløse hovedtelefoner udghør 40 procent af produktmarkedet.
Joel Moskowitz, Direktør for UC Berkeley Center for Family and Community Health udtaler om bruger af bl.a. AirPods:
Fra et forsigtigheds synspunkt vil jeg hævde, at du ikke bør eksperimentere med din hjerne på denne måde ved at holde denne slags trådløse hovedtelefoner på dit hoved eller i dine ører.’
Du laver et sundhedseksperiment med dig selv, og de nuværende regler er fuldstændig uvidende om den slags eksponeringer.’
Se mere her: https://ehtrust.org/airpods-facts-health-effects-of-wireless-radiation-to-the-brain/

250 forskere advarer stadig offentligheden om trådløse øretelefoner på grund af kræft, neurologiske og andre sundhedsrisici

Brug af trådløse øretelefoner kan være praktisk, men det kan øge din risiko for neurologiske lidelser, da de sender et magnetfelt gennem din hjerne for at kommunikere

HISTORIEN I KORTE TRÆK

 • Trådløse hovedtelefoner, som Apples populære AirPods, kan være farlige for menneskers sundhed, ifølge et andragende underskrevet af 250 forskere
 • Andragendet til De Forenede Nationer (FN), ledet af International Electromagnetic Field Alliance, sigter mod ikke-ioniserende elektromagnetiske felter (EMF’er), som bruges af AirPods og andre Bluetooth-enheder, samt mobiltelefoner og Wi-Fi, der udsender radiofrekvensstråling
 • Enhederne, som ikke kun inkluderer AirPods, men også andre trådløse Bluetooth-hovedtelefoner, kommunikerer med hinanden ved at sende et magnetfelt gennem din hjerne
 • En forsker, der underskrev andragendet, mener, at brugen af ørepropper ligner et kæmpe eksperiment og kan øge risikoen for neurologiske lidelser

Forskere advarer om farer fra EMF’er

Andragendet, der oprindeligt blev udgivet i 2015 og opdateret i 2019, er en international appel fra forskere, der arbejder tæt sammen i undersøgelsen af sundhedsvirkningerne af ikke-ioniserende EMF. I årtier har industrien hævdet, at ikke-ioniserende stråling er harmløs, og den eneste stråling, der er værd at bekymre sig om, er ioniserende stråling. Tværtimod siger forskerne:6

“Baseret på peer-reviewed, offentliggjort forskning har vi alvorlige bekymringer vedrørende den allestedsnærværende og stigende eksponering for EMF genereret af elektriske og trådløse enheder.

Disse omfatter – men er ikke begrænset til – radiofrekvensstråling (RFR) emitterende enheder, såsom cellulære og trådløse telefoner og deres basestationer, Wi-Fi, udsendelsesantenner, smarte målere og babymonitorer samt elektriske enheder og infrastrukturer, der anvendes til levering af elektricitet, der genererer ekstremt lavfrekvent elektromagnetisk felt (ELF EMF).

De gjorde Det Internationale Agentur for Kræftforsknings opmærksom på klassificering af EMF som et muligt humant kræftfremkaldende stof og sagde også, at adskillige videnskabelige publikationer viser, at EMF påvirker organismer på niveauer “langt under” de fleste internationale og nationale retningslinjer. Blandt de potentielle risici ved eksponering kan nævnes:7

 • Kræft
 • Cellulær stress
 • Stigning i skadelige frie radikaler
 • Genetiske skader
 • Strukturelle og funktionelle ændringer i reproduktionssystemet
 • Læring og hukommelsesunderskud
 • Neurologiske lidelser
 • Negative virkninger på det generelle trivsel

Ved at undlade at handle, hedder det i andragendet, undlader Verdenssundhedsorganisationen “at opfylde sin rolle som det fremtrædende internationale folkesundhedsagentur” og tilføjer, at skader fra EMF “går langt ud over menneskeheden, da der er voksende beviser for skadelige virkninger på både plante- og dyreliv.” 8

Kilder nævnt her:
6. EMFScientist.org. januar 2019
7. EMFScientist.org. januar 2019
8. EMFScientist.org. januar 2019
Læs hele artiklen her:
https://www.activistpost.com/2022/10/250-scientists-are-still-warning-the-public-about-wireless-earbuds-due-to-cancer-neurological-and-other-health-risks.html

Headset reducerer stråling, men de er ikke helt uden risiko

En ny undersøgelse viser, at brug af et headset reducerer eksponeringen af ​​hovedet med ti gange, men pas på, det er ikke helt uden risiko. Siden december 2017 har California Department of Public Health advaret mod langvarig brug af mobiltelefonen med et headset, uanset om det er under et opkald eller når du lytter til musik eller ser en film.

Eksponeringsniveauet for hovedet nedsættes ti gange
I en pressemeddelelse fra den 21. januar 2022 (1) offentliggjorde National Frequency Agency (ANFR) en undersøgelse om eksponering for bølger fra mobiltelefoner, der bruges med et headset. (2) Man testede to headset med ledning (inklusive et luftrørsheadset) og fire trådløse headsets, alle tilgængelige på det franske marked. En protokol specifik for ANFR blev fulgt på agenturets laboratorium for at måle de specifikke absorptionshastighedsindikatorer (SAR) – hoved, lemmer og krop – induceret under 2G- og 3G-opkald samt dataoverførsel under en kommunikation (4G), alt sammen af ​​en mobiltelefon.

Det er første gang, at ANFR udfører denne type SAR-måling af headset.
Her er dens resultater:
«Undersøgelse viser, at brugen af ​​headset, uanset om det er kablet eller trådløst, kan reducere niveauet af eksponering for stråler meget markant sammenlignet med en telefon, der trykkes ind mod øret. Faktisk er niveauet af eksponering af hovedet blevet reduceret med en faktor 10 i gennemsnit. Undersøgelsen viser også, at SAR’en for trådløse sæt er lidt højere end for kablede sæt, sidstnævnte afhænger af den strøm, som den telefon, den er tilsluttet, udsender.”
Siden oprettelsen har Phonegate Alert (3) sendt adskillige breve til de offentlige myndigheder med anmodning om, at SAR værdien for headset blev målt. Udgivelsen af ​​denne undersøgelse fra ANFR er et første skridt fremad.
Det fremgår af undersøgelsen, at luftrørsheadsettet præsenterer de bedste resultater ved SAR-testene. Luftrørsheadsettet kan kun anbefales, hvis du vil reducere eksponeringen.

En uansvarlig beslutning, at stoppe smartphone-producenternes forpligtelse til at levere headset med deres telefoner. Phonegate Alert fordømte den 8. november 2021 (4) på det kraftigste den foreslåede lov fra LR-senatoren, Patrick Chaize, som blev vedtaget tirsdag den 2. november 2021 af det franske parlament.
Forslaget ophæver producenternes forpligtelse til sammen med køb af mobiltelefoner at sørge for beskyttelsesmidler, der sigter mod at reducere eksponeringen af ​​brugernes hoveder.
Værre endnu: Ved at omformulere teksten gik parlamentsmedlemmerne meget længere og satte en stopper for enhver form for beskyttelse af hovedet (dermed af hjernen!), en beskyttelse, som indtil da absolut var ydet af fabrikanterne ved tidspunktet for markedsføring af deres mobiltelefoner.
Desuden benægtede senator Patrick Chaize gyldigheden af ​​denne forpligtelse, som rapporteret i et interview givet til webstedet Frandroid: (5)
“Under alle omstændigheder er der intet, der tyder på, at det gratis medfølgende headset i større grad vil beskytte de intensive brugere mod de identificerede sundhedsrisici.”
Omkostningerne til headsettet er naturligvis inkluderet, men ved ændringen i reguleringen godkender lovgiverne at støtte mobilindustrien til skade for helbredet for millioner af brugeres i alle aldre på trods af at de mest alvorlige hjernekræftformer (glioblastomer) er blevet 4 doblet mellem 1990 og 2018. (6) Ærgerligt og en skam, at undersøgelsen fra National Frequency Agency er kommet så sent….

Apple og Xiaomi, de første producenter der fjernede headset
Det tog dog ikke lang tid, før de første smartphone-producenter fjernede headsettet fra de emballager, der blev markedsført i Frankrig: Xiaomi (17. januar) og hos Apple (24. januar)

Men med den nye rapport af test udført af ANFR, bliver producenterne nødt til at forklare sig med hensyn til deres formodede valg om at bringe deres kunders brugeres sundhed i fare.

Allerede i 2017 slog California Department of Public Health alarm. Men anbefalingerne fra det Californiske Department of Public Health (7) er stort set blevet overhørt, både af de offentlige myndigheder og af industrien. T.O. har Apple sit hovedkvarter i Californien.
Men beslutningen om ikke at vedlægge headset ved mobiltelefoner, der sættes til salg fra den 24. januar 2022, er i åbenlys modstrid med de tidligere råd fra det californiske agentur, råd som f.eks.:
“Tag headsettet af, når du ikke er i gang med et opkald. Headset frigiver små mængder RF-energi.”
Og med tilføjelsen:
“Hvis du vil se film eller lytte til afspilningslister på din telefon, skal du først downloade dem og derefter skifte til flytilstand, mens du ser eller lytter.”
Ifølge de californiske forskere, sætter brugeren, i betragtning af koncentrationen af stråler ved ørerne (selv i små mængder), sit helbred på spil, når han eller hun lytter gennem headsettet.
Selvom ANFR ikke har nogen sundhedskompetence, skal det bemærkes, at dets arbejde ikke er i modstrid med de amerikanske sundhedsanbefalinger. Tværtimod tilskynder de til styrkelsen af forebyggende foranstaltninger.

Læg ikke din telefon op til øret
Phonegate Alert anbefaler på det kraftigste brug af højttalerne, når det er muligt. Det er dog indlysende, at brugen af ​​en mobiltelefon på højttaler på arbejdspladsen kan være problematisk, især i miljøer, der ikke tillader telefonsamtaler højt. ”Der er nu et presserende behov for, at de offentlige myndigheder tager dette sundheds spørgsmål meget alvorligt, og især i erhvervslivet. Deres ansvar såvel som producenternes ansvar er uomtvistelig. Førstnævnte skal stå til ansvar for deres uagtsomhed over for borgerne, sidstnævnte over for deres kunder.” Dr. Marc Arazi.
Kilder:
1) ’ANFR offentliggør en undersøgelse af eksponeringen for stråler på mobiltelefonen, når der den anvendes med et headset’:
https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/lanfr-publie-une-etude-sur-lexposition-aux-ondes-du-telephone-portable-utilise-avec-un-kit-oreillette-des-niveaux-reduits-dun-facteur-dix-en-moyenne/
2) https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/20220120-Rapport-DAS-kits-oreillettes.pdf
3) http://www.phonegatealert.org/en
4) https://www.phonegatealert.org/en/end-of-the-obligation-of-smartphone-manufacturers-to-provide-a-hands-free-kit-an-irresponsible-decision
5) https://www.frandroid.com/produits-android/smartphone/1117187_fin-kit-mains-libres-obligatoire-ecouteurs-france-environnement
6) https://www.phonegatealert.org/en/press-release-brain-cancers-4-times-more-new-cases-of-glioblastoma-in-2018-according-to-public-health-france
7) https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHIB/CDPH%20Document%20Library/Cell-Phone-Guidance.pdf
Hele artiklen finder her:
https://www.phonegatealert.org/en/headsets-beware-not-without-danger
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/

SAR værdier og din Laptop

Grænseværdierne er kun designet til at beskytte dig mod termiske (opvarmning) effekter. De beskytter dig ikke mod ikke-termiske negative biologiske virkninger, som er meget veldokumenterede. Bærbare computere og tablets testes for SAR værdier 20 cm fra kroppen. I brugsvejledningen vil, det også fremgå at din bærbare computer skal holdes mindst 20 cm kroppen. Streaming video producerer den højeste stråling emissioner.
Ill. ud fra https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22315933/

I Frankrig vil SAR værdien fra 1. juli 2020 vil skulle fremgå tydeligt for alt udstyr, der genererer radiofrekvensstråling (mere end 20mW), og som bruges i nærheden af kroppen, således at offentligheden bliver bedre informeret. Frankrig har allerede en tilsvarende lov for mobiltelefoner, men nu udvides reglerne til enheder, der omfatter tablets, tilsluttede ure, trådløse headsets og mere. ANFR, det franske frekvens agentur, kontrollerer SAR – værdierne for disse enheder for at sikre overensstemmelse.
https://ehtrust.org/france-regulations-wireless-radiation-exposure2020/

Mobilmaster

Mobiltelefon – stråler er en tikkende bombe under sundheden
Det mener den eneste forsker, Danmark har, i strålingsfarer i forhold til den menneskelige sundhed. Det burde forbydes at opsætte mobilmaster i tæt bebyggede områder, hvis du spørger hende.
“Det begynder med, at vi bliver dårlige, vi kan ikke sove om natten, får hovedpine, kan ikke koncentrere os. Og det kan i sidste ende føre til ondartede kræfttilfælde. Men hvis man siger det til mobiltelefon-firmaet eller Kræftens Bekæmpelse, får man blot svaret: Nå, men det dør man jo ikke af!”
Interview med Lektor, cand. scient. Sianette Kwee, Naturlig, 25. september 2009.
https://www.naturli.dk/artikel/mobiltelefon-straler-er-en-tikkende-bombe-under-sundheden/

Mastedatabasen
Hvis du vil vide hvilke sendemaster og hvilke mobilselskaber du har i dit nabolag se tjek ud her:
https://www.mastedatabasen.dk


Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.