Wi-Fi

Mere om Wi-Fi her:
Stråling og de sundhedsmæssige konsekvenser:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/
Teknologier og frekvenser:
https://nejtil5g.dk/5g/teknologier-og-frekvenser-om-5g-og-de-andre-ger/
Særligt om børn og unge:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/ofte-stillede-spoergsmaal-om-boern-og-traadloes-teknologi/
https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-2/
Om Smart Meters – de såkaldt smarte elmålere:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/smart-meters/

Internationale tiltag
Mange lande og regionale regeringer har vedtaget love og politikker for at beskytte offentligheden i relation til elektromagnetisk stråling. Du finder en over oversigt her:
https://ehtrust.org/policy/international-policy-actions-on-wireless/

Indhold:
– Wi-Fi kan interagere med signalveje i hjernen og forårsage irreversibel skade.
– Wi-Fi er en alvorlig trussel mod den menneskelige sundhed
– Kritik af Martin L. Pall
– Søvnproblemer og stråling

Wi-Fi kan interagere med signalveje i hjernen og forårsage irreversibel skade

Dr. Surat P, Ph.D. News Medical. 18. april 2019.
Undersøgelsen gennemgår resultaterne fra 23 kontrollerede videnskabelige undersøgelser, der undersøgte sundhedseffekterne af Wi-Fi på dyr, menneskelige cellelinjer og mennesker for at bestemme en gang for alle, om Wi-Fi har en skadelig virkning på menneskers sundhed.
Resultaterne antyder, at ændringer i hjernen induceret af pulserede elektromagnetiske frekvenser akkumuleres over tid og har skadelige langtidsvirkninger.
Pulserede elektromagnetiske frekvenser kan være særlig skadelige hos små børn på grund af da kraniet ikke er udvokset. Pulserede elektromagnetiske frekvenser har også vist sig at være særlig potent i embryonale stamceller. Disse celler forekommer med en højere frekvens hos fostre og børn, hvilket kan føre til effekter på hjerneudviklingen. Wi-Fi i skoler m.m. kan derfor have langsigtede konsekvenser for vores børn.
https://www.news-medical.net/news/20190418/WiFi-may-interact-with-signaling-pathways-in-the-brain-causing-irreversible-damage.aspx

Wi-Fi er en alvorlig trussel mod den menneskelige sundhed

Martin L.Pall, Washington State University, 638 NE 41st Avenue, Portland, OR 97232-3312, USA. Received 22 September 2017, Revised 20 January 2018, Accepted 23 January 2018, Available online 21 March 2018.
Abstract
Gentagne Wi-Fi-studier viser, at Wi-Fi forårsager oxidativ stress, sæd / testikelskade, neuropsykiatriske virkninger inklusive EEG-ændringer, apoptose, cellulær DNA-skade, endokrine ændringer og calcium overbelastning. Hver af disse effekter er også forårsaget af eksponeringer for andre mikrobølgefrekvente EMF’er, hvor hver sådan effekt er dokumenteret fra 10 til 16 anmeldelser. Derfor er hver af disse syv EMF-effekter etablerede effekter af Wi-Fi og af andre mikrobølgefrekvente EMF’er. Hver af disse syv produceres også af downstream-effekter af hovedmidlet virkning af sådanne EMF’er, spænding-gated calcium channel (VGCC) aktivering. Mens VGCC aktivering via EMF-interaktion med VGCC-spændingssensor ser det ud til at være den dominerende virkningsmekanisme for EMF’er, ser andre mekanismer ud til at have mindre roller. Mindre roller inkluderer aktivering af andre spænding-gatede ionkanaler, calcium cyclotronresonans og den geomagnetiske magnetoreceptionsmekanisme. Fem egenskaber ved ikke-termisk EMF effekter diskuteres. Disse er, at pulserede EMF’er i de fleste tilfælde er mere aktive end ikke-pulsede EMF’er; kunstige EMF’er er polariserede, og sådanne polariserede EMF’er er meget mere aktive end ikke-polariserede EMF’er; doseresponse kurver er ikke-lineære og ikke-monotone; EMF-effekter er ofte kumulative; og EMF’er kan påvirke unge mennesker mere end voksne. Disse generelle fund og data præsenteret tidligere om Wi-Fi-effekter blev brugt til vurdere Foster and Moulder (F&M) gennemgang af Wi-Fi. F&M-undersøgelsen hævdede, at der var syv vigtige undersøgelser af Wi-Fi, som hver ikke viste nogen effekt. Ingen af ​​disse var imidlertid Wi-Fi-undersøgelser, der hver skilte sig fra ægte Wi-Fi på tre forskellige måder. F&M kunne højst konkludere, at der ikke var nogen statistisk signifikant bevis for en effekt. Det lille antal studeret i hver af disse syv F & M-forbundne studier viser, at hver af dem mangler magt til at konkludere. Afslutningsvis er der syv gentagne gange fundet Wi-Fi effekter, som også har vist sig at være forårsaget af andre lignende EMF-eksponeringer. Hver af de syv skal derfor betragtes som etablerede effekter af Wi-Fi.

“• Der er gentagne gange rapporteret om 7 effekter efter Wi-Fi og andre EMF-eksponeringer.
• Etablerede Wi-Fi-effekter inkluderer apoptose (programmeret celledød), oxidativ stress (kan kort defineres som en forstyrrelse i balancen mellem frie radikaler i kroppen og antioxidanter):
• nedsat sædkvalitet; neuropsykologiske lidelser ; DNA-påvirkning; hormonændring; Ca2 + stigning.
• Wi-Fi menes at virke via spænding-lukket kalciumkanalaktivering.
• En påstand om, at der ikke var nogen Wi-Fi-effekter, blev fundet dybt mangelfuld.”

Table 3. How Eight Established Effects of Wi-Fi and Other EMFs Can Be Produced by VGCC Activation.

EMF effectProbable mechanism(s)
Oxidative stressProduced by elevated levels of peroxynitrite and the free radical breakdown products of peroxynitrite and its C02 adduct. Four studies of EMF exposure, cited in Pall (2013) showed that oxidative stress following exposure was associated with major elevation of 3-nitrotyrosine, a marker of peroxynitrite, thus confirming this interpretation. Two other studies each found 3-nitrotyrosine elevation, both following 35 GHz exposures (Sypniewska et al. (2010)Kalns et al., 2000).
Lowered male/female fertility, elevated spontaneous abortion, lowered libidoBoth the lowered male fertility and lowered female fertility are associated with and presumably caused by the oxidative stress in the male and female reproductive organs. Spontaneous abortion is often caused by chromosomal mutations, so the germ line mutations may have a causal role. Lowered libido may be caused by lowered estrogen, progesterone and testosterone levels. It seems likely that these explanations may be greatly oversimplified. One mechanism that may be important in lowered fertility is that VGCC activation and consequent high {Ca2+]i levels is known to have a key role in avoiding polyspermy. Consquently, if this if triggered before any fertilization of an egg has occurred, it may prevent any sperm from fertilizing and egg.
Neurological/ neuropsychiatric effectsOf all cells in the body, the neurons have the highest densities of VGCCs, due in part to the VGCC role and [Ca2+]i role in the release of every neurotransmitter in the nervous system. Calcium signaling regulates synaptic structure and function in 5 different ways, each likely to be involved here. Oxidative stress and apoptosis are both thought to have important roles. Lowered sleep and increased fatigue are likely to involve lowered nocturnal melatonin and increased nocturnal norepinephrine.
ApoptosisApoptosis can be produced by excessive Ca2+ levels in the mitochondria and by double strand breaks in cellular DNA; it seems likely that both are involved following EMF exposure. A third mechanism for triggering apopotosis, endoplasmic reticulum stress (see bottom row in this Table), may also be involved.
Cellular DNA damageCellular DNA damage is produced by the free radical breakdown products of peroxynitrite directly attacking the DNA [see Pall (2018) for discussion].
Changes in non-steroid hormone levelsThe release of non-steroid hormones is produced by VGCC activation and [Ca2+]i elevation. The immediate effects of EMF exposures is to increase hormone release and to raise, therefore, hormone levels. However many hormone systems become “exhausted” as a consequence of chronic EMF exposures. The mechanism of exhaustion is still uncertain, but it may involve oxidative stress and inflammation.
Lowered steroid hormoneSteroid hormones are synthesized through the action of cytochrome P450 enzymes; activity of these hormones is inhibited by binding of high levels of nitric oxide (NO) leading to lowered hormone synthesis.
Calcium overloadProduced by excessive activity of the VGCCs; secondary calcium overload is produced by oxidative stress activation of TRPV1, TRPM2 and possibly some other TRP receptors, opening the calcium channel of these receptors.
Heat shock protein inductionThere is a large literature showing that excessive [Ca2+]i induces very large increases in heat shock proteins. This is thought to be produced by complex calcium signaling changes involving the endoplasmic reticulum, mitochondria and the cytosol and also involving excessive [Ca2+]i producing increasing protein misfolding (Garbuz, 2017Park et al., 2014Krebs et al., 2011). It should be noted that some calcium is essential for proper protein folding in the endoplasmic reticulum such that only excessive calcium leads to misfolding and consequent endoplasmic reticulum stress.

Fig. 1
Fig. 1. Various pathways of action by which EMF VGCC activation can produce effects produced by EMF exposure (modified, with permission from Pall, 2015b).

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300355

Kritik af Martin L. Pall

Martin Palls teori om aktivering af calciumkanaler er kontroversiel.
Pall gik først efter at have stoppet et langt arbejdsliv ved Washington State University ind i forskningen om elektromagentiske felters biologiske virkninger. I 2013 publicerede han en omdiskuteret rapport (1), som hævder at kunne pege på den bagvedliggende årsag til fund som oxidativt stress og DNA-skader i celler, som der er bred enighed omkring og som især er set i mange dyrestudier og i studier med cellekulturer. De biologiske effekter udløses af cellemembranernes calciumkanaler, mener Pall. Elektromagnetiske felter som stråling fra mobiltelefoner får dem til at åbne sig, så øget mængder af calcium trænger ind i cellerne, og derfra starter kædereaktionen, som muligvis kan føre til kræft eller andre lidelser.
Et budskab for aktivister
Arthur Firstenberg, som i flere årtier har været privatforsker og populærvidenskabelig forfatter og som nu er aktivistleder for underskriftsindsamlingen 5G Space Appeal, kalder Palls teori for skadelig. “De ikke-videnskabelige aktivister tror på Martin Pall, men dygtige forskere gør ikke”, siger Arthur Firstenberg til Tabt Tråd. (2) En forkert teori er i omløb, mener han. Og det kan miskreditere andre argumenter mod 5G: “Så jeg tror, ​Martin forvolder skade på bevægelsen, fordi han er så aktiv og rejser over hele verden med sit budskab. Mange eller ligefrem de fleste aktivister tror i øjeblikket på hans calciumteori”.
I en længere gennemgang af over 28 studier afviser Arthur Firstenberg i et blogindlæg (3), at én eneste forsknings reference underbygger idéen om aktivering af spændingsstyrede calciumkanaler. Arthur Firstenberg mener også, at matematikken over fysiske egenskaber udelukker muligheden for Palls påståede mekanisme.
Ligefrem en kæmpeskandale
Arthur Firstenberg er langt fra alene med sin kritik. Den polsk-finske strålingsekspert Dariusz Leszczynski, som er biokemiker lige som Martin L. Pall, har i 2019 drevet et helt generalangreb på Martin L. Pall i sit blogunivers, mens amerikaneren har turnéret i både USA og Europa og doceret om calciumteorien og om påståede effekter af 5G-stråling. Dariusz Leszczynski kalder ligefrem Martin L. Palls foredragskampagne, som også handler om skadelige effekter af 5G for “en videnskabelig skandale af enorme proportioner”.
Dariusz Leszczynski bemærker, at siden Martin L. Pall i 2013 begyndte at producere rapporter om skadevirkninger af mobilstråling, har han ikke præsenteret sine værker i nogen videnskabelig forsamling. Kun over for aktivister. Han bemærker også, at Pall udelukkende baserer sine rapporter på andres forskning og aldrig selv har forestået et biokemisk forsøg.
Pall spreder vranglære, og nogen er nødt til at pointere det. Aktivister bør genoverveje, hvilken evidens de præsenterer og stoler på. Fejlagtige og overdrevne udsagn er for nemme at tilbagevise”, skriver han 28. juni i en blogkommentar. (4) “I industrien er de ikke dumme”.
I modsætning til Arthur Firstenberg afviser han ikke calciumteorien blankt, bemærker han. “Det er en af flere mulige mekanismer, vi stadig mangler at få undersøgt”, skriver han i en kommentar til Tabt Tråd.
Pall forsvarer sig
I samme blogunivers har Dariusz Leszczynski givet Martin L. Pall plads til at forsvare sig over flere omgang. (4) Pall kalder angrebene på sin teori for løsagtige påstande og bruger som gennemgående argument, at såkaldte calciumblokkere, der er en udbredt medicintype, viser effekt i de videnskabelige forsøg, han referer til. “Dariusz Leszczynski ser ud til at have glemt, at videnskab ikke er et spørgsmål om løsagtige meninger, men snarere om, hvad der er evidens for. Han var til stede under en af mine præsentationer i Finland i sidste uge og undlod at rejse spørgsmål om præsentationen, selv om han havde rig mulighed for det“, skriver Martin L. Pall blandt meget andet i sit lange svar. Andre til undsætning
Der er også forskere, som bakker op om Martin L. Pall, men diskussionerne viser, at hans calciumteori i bedste fald betragtes som en sandsynlig teori og ikke som en påvist mekanisme. At teorien er direkte påvist, ligner en udbredt opfattelse i aktivistkredse, som Arthur Firstenberg beklagende konstaterer.
En biovidenskabelig forsker, som delvis forsvarer Martin L. Pall, er Henry Lai, som i 90’erne kom i offentligt søgelys for kontroversielle fund af brud i cellers DNA, som var udsat for radiobølger i forsøg. Direkte adspurgt om han har en relation til Martin L. Pall svarer Henry Lai til Tabt Tråd, at han har truffet Martin L. Pall én gang i sit liv.
Han er først og fremmest uenig i Martin L. Palls antagelse af, at spændingsaktiverede calciumkanaler i så fald må være den eneste årsag til, at cellepåvirkning er et gennemgående fund i mange mobilstrålingsstudier. Han mener heller ikke, at Martin L. Pall har påvist mekanismen overbevisende. Men afvisende over for mekanismen er han ikke. “Studier fra 90’erne har vist, at elektromagnetiske felter kan depolarisere nervefibre. Om de også kan depolarisere cellemembraner, ved vi ikke, men det er en mulighed”, siger Henry Lai.
Han mener også, at studier, der viser sammenhæng mellem stråling og frie radikaler i cellelivet kan virke understøttende for Martin L. Palls teori om calciumkanalernes rolle. “Spørgsmålet er så, hvor stor en rolle, det kan spille. God forskning overdriver aldrig et faktum, og god forskning afviser ikke bare påstande blankt”, siger Henry Lai til Tabt Tråd.
Kilder:
1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3780531/
2) https://tabttraad.info/2020/01/14/forskere-kritiserer-videnskabeligt-argument-bag-parlamentarisk-5g-kritik/
3) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/04/08/pall-firstenberg-and-the-silent-enablers-are-responsible-for-the-current-5g-storm/
4) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2019/06/28/cautionary-words-on-martin-palls-claim-that-vgcc-is-the-sole-target-and-mechanism-for-all-emf-effects/
Hele artiklen fra Tabt Tråd findes her:
https://tabttraad.info/2020/01/14/forskere-kritiserer-videnskabeligt-argument-bag-parlamentarisk-5g-kritik/

Søvnproblemer og stråling:

Smartmeter-problematikken i dansk kontekst. Forskning.dk.
http://forskning.dk/soevnproblemer-straaling-smartmeter-problematikken-dansk-kontekst/

Please follow and like us:
close

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.