Wi-Fi

Mere om Wi-Fi her:
Stråling og de sundhedsmæssige konsekvenser:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/
Teknologier og frekvenser:
https://nejtil5g.dk/5g/teknologier-og-frekvenser-om-5g-og-de-andre-ger/
Særligt om børn og unge:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/ofte-stillede-spoergsmaal-om-boern-og-traadloes-teknologi/
https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-2/
Om Smart Meters – de såkaldt smarte elmålere:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/smart-meters/
Internationale tiltag
Mange lande og regionale regeringer har vedtaget love og politikker for at beskytte offentligheden i relation til elektromagnetisk stråling. Du finder en over oversigt her:
https://ehtrust.org/policy/international-policy-actions-on-wireless/

Indhold:
– WLAN og Wi-Fi
– Effekter af WLAN: ElectrosmogReport 2023-1
– Wi-Fi kan interagere med signalveje i hjernen og forårsage irreversibel skade.
– Wi-Fi er en alvorlig trussel mod den menneskelige sundhed
– Kritik af Martin L. Pall
– Menneskeskabte elektriske pulseringer
– Elektromagnetisk stråling på grund af mobil-, Wi-Fi- og Bluetooth-teknologier: Hvor sikre er vi?
– Søvnproblemer og stråling

WLAN og Wi-Fi

WLAN
WLAN er en forkortelse for Wireless Local Area Networking eller Wireless LAN. Wireless LAN giver mulighed for, at elektroniske enheder som computere, TV, smartphones og tablets kan kommunikere sammen uden at de er forbundne med kabler.

Wireless LAN er i bund og grund en lokal forbindelse i dit netværk. Oftest vil det også være forbundet med WAN (Wide Area Network) og som regel også internettet.

LAN (Local Area Network) står for at skabe intern kommunikation mellem enheder på et internt netværk, og Wireless LAN er blot en trådløs udvidelse af samme koncept.

Wi-Fi
WiFi er en forkortelse for Wireless Fidelity. WiFi er en type af wireless LAN, som opererer under en etableret standard kendt som IEEE 802.11. Denne standard har givet producenter af routere, netværkskort og andre enheder muligheden for at producere produkter som alle kan kommunikere sammen ved at bruge den samme frekvens og en identisk kommunikations protokol. Det er derfor alle routere, PC’er og smartphones har adgang til Wi-Fi og virker på tværs af diverse brands eller producenter. De sender alle sammen radiobølger på samme frekvens (2,4 GHz eller 5 Ghz) og taler samme universelle sprog.

Typer af Wi-Fi
Siden Wi-Fi blev lanceret tilbage i 1997 er der opstået mange forskellige versioner for at forbedre hastighed og stabilitet.

Eksempler på versioner af Wi-Fi, hastighed og udgivelsesår. (https://www.avxperten.dk/blog/wlan-vs-wifi)

Effekter af WLAN: ElectrosmogReport 2023-1

ElektrosmogReport 1-2023 diskuterer 12 nye undersøgelser, herunder fire nye undersøgelser af virkningerne af Wi-Fi: Capucci et al. (2022), Zhao et. al. (2022), Olejarova et al. (2022), Zhu et al. (2021). Undersøgelserne viser effekter på genomet, immunsystemet, elektrisk hjerneaktivitet, hukommelse, læring og onkogene virkninger.

Wi-Fi-undersøgelserne er særligt relevante på grund af virkningerne på adfærds-, lærings- og hukommelsesfunktioner på grund af indførelsen af Wi-Fi i skolerne. Især da der konstant vises nye undersøgelser af WLAN-frekvensen 2450 MHz, som er blevet gennemgået på EMFData.org og i ElektrosmogReport, herunder: Almasiova et al. (2021), Andraskova et al. (2022), Ding et al. (2018), Gupta et al. (2018), Hasan et al. (2022), Othman et al. (2021), Karimi et al. (2018), Öszobaci et al. (2019), Said-Salman et al. (2021), Saygin et al. (2016 ) . Disse undersøgelsesresultater, som bekræfter resultaterne af gennemgangen af Wilke (2018) og Naziroglu / Akman (2014), bør resultere i et øjeblikkeligt forbud mod Wi-Fi i skoler, daginstitutioner, hospitaler og arbejdspladser.

Kilde:
https://www.diagnose-funk.org/aktuelles/artikel-archiv/detail&newsid=1943

Wi-Fi kan interagere med signalveje i hjernen og forårsage irreversibel skade

Artiklen, der er skrevet af Dr. Surat P, ph.d. i cellebiologi og mekanobiologi, og offentliggjort i News Medical, den 18. april 2019 refererer til flere undersøgelser vedr. Wi-Fi. (1)

Virkningerne af gentagen WiFi-eksponering på menneskers sundhed er blevet diskuteret bredt. En nylig undersøgelse (2) gennemgik beviser fra 23 kontrollerede videnskabelige undersøgelser, der undersøgte sundhedsvirkningerne af Wi-Fi på dyr, menneskelige cellelinjer og mennesker for en gang for alle at afgøre, om Wi-Fi har en skadelig virkning på menneskers sundhed.

Wi-Fi eller et trådløst netværk består af en antenne, der er forbundet til internettet samt flere trådløse enheder, såsom bærbar computer, telefon osv. Den elektromagnetiske frekvens af Wi-Fi er pulserende snarere end kontinuerlig. Det er et kritisk problem, da pulserende elektromagnetiske frekvenser har en større biologisk indvirkning.

En undersøgelse fra 2015 hævdede, at jo mere pulserede en elektromagnetisk frekvens er, jo mere skadelige er de for biologiske effekter. Forskere har også forsøgt at bestemme dosisforholdet mellem Wi-Fi-eksponering og biologiske virkninger og fundet ud af, at et specifikt intensitetsområde af elektromagnetiske impulser kan give maksimale effekter, og dette kan falde ved lavere og højere intensiteter.

Når virkningen af pulserende elektromagnetisk frekvens blev observeret i hjernen på mus, blev det fundet, at eksponeringen i 1-2 måneder var relativt beskeden, og at ændringerne var reversible efter fjernelse af triggeren. Men måneders eksponering førte til alvorlige irreversible virkninger på neuroner og hjernen. Disse resultater tyder på, at ændringerne induceret af pulserende elektromagnetiske frekvenser akkumuleres over tid med skadelige langsigtede virkninger.

Skal vi forhindre børn og gravide i at bruge WiFi-tilsluttede enheder?

De pulserende elektromagnetiske frekvenser kan være særligt skadelige hos små børn på grund af at kraniet ikke er særlig stort samt en reduceret kranietykkelse. Dette kan øge hjernens eksponering for pulserende elektromagnetiske frekvenser.

Pulserede elektromagnetiske frekvenser har også vist sig at være særligt potente i embryonale stamceller. Da disse celler forekommer med en højere frekvens hos foster og børn, sætter det dem yderligere i fare, hvilket fører til virkninger på hjernens udvikling. Denne effekt er især slående i betragtning af, at Wi-Fi er et almindeligt inventar på skoler i vore dage.

Wi-Fi kan interagere med signalkanaler i den menneskelige hjerne

En af de første undersøgelser, der belyste, hvordan de pulserende elektromagnetiske frekvenser kan påvirke menneskers sundhed, viste, at pulserende elektromagnetiske frekvenser med lav intensitet kan blokeres ved hjælp af lægemidler, der blokerer spændingsstyrede calciumkanaler. Efterfølgende undersøgelser viste aktivering af calciumkanaler som en reaktion på pulserende elektromagnetiske frekvenser i planter, dyr og humane celler.

Bortset fra calciumkanaler blev det også påvist at spændingsstyrede natrium-, kalium- og chloridkanaler bliver aktiveret af pulserende elektromagnetiske frekvenser. Hos mennesker kendes syv forskellige spændingsstyrede ionkanaler der bliver aktiveret ved eksponering for pulserende elektromagnetisk frekvens.

Denne ændring blev observeret inden for fem sekunder i dyrkede celler, hvilket tyder på, at det er en direkte effekt af pulserende elektromagnetisk frekvens på plasmamembranen.

De forskellige biologiske virkninger af pulserende elektromagnetisk frekvenseksponering omfatter oxidativ stress, lavere kvindelig / mandlig fertilitet, neurologiske virkninger, celledød og skade, ændringer i steroidhormonniveauer, calciumoverbelastning.

Tidligere undersøgelser, der har undersøgt denne effekt, brugte computere med Wi-Fi-kort. Selvom Wi-Fi-kort er designet til at kommunikere med Wi-Fi-antenner, er der i øjeblikket ingen oplysninger om, hvordan disse pulserende elektromagnetiske frekvenser sammenlignes med strålingen fra ægte Wi-Fi.

Desuden har mange undersøgelser hævdet, at der ikke er nogen virkninger af pulserende elektromagnetiske frekvenser, da de observerede virkninger ikke var videnskabeligt signifikante. At konkludere, at der mangler effekter på grund af manglende statistisk signifikans, betyder dog ikke, at der ikke er nogen effekt overhovedet.

Den allestedsnærværende tilstedeværelse af Wi-Fi i rum, der er optaget af mennesker, især i skoler, bør behandles med forsigtighed, indtil virkningerne af pulserende elektromagnetiske frekvenser på mennesker er fastslået.

Kilder:
1) https://www.news-medical.net/news/20190418/WiFi-may-interact-with-signaling-pathways-in-the-brain-causing-irreversible-damage.aspx
2) Martin L. Pall. 2018. Wi-Fi is an important threat to human health. Environmental Research. 164 pp.405-416. doi.org/10.1016/j.envres.2018.01.035

Wi-Fi er en alvorlig trussel mod den menneskelige sundhed

Martin L.Pall, Washington State University, 638 NE 41st Avenue, Portland, OR 97232-3312, USA. Received 22 September 2017, Revised 20 January 2018, Accepted 23 January 2018, Available online 21 March 2018.

Abstract
Gentagne Wi-Fi-studier viser, at Wi-Fi forårsager oxidativ stress, sæd / testikelskade, neuropsykiatriske virkninger inklusive EEG-ændringer, apoptose, cellulær DNA-skade, endokrine ændringer og calcium overbelastning. Hver af disse effekter er også forårsaget af eksponeringer for andre mikrobølgefrekvente EMF’er, hvor hver sådan effekt er dokumenteret fra 10 til 16 anmeldelser. Derfor er hver af disse syv EMF-effekter etablerede effekter af Wi-Fi og af andre mikrobølgefrekvente EMF’er. Hver af disse syv produceres også af downstream-effekter af hovedmidlet virkning af sådanne EMF’er, spænding-gated calcium channel (VGCC) aktivering. Mens VGCC aktivering via EMF-interaktion med VGCC-spændingssensor ser det ud til at være den dominerende virkningsmekanisme for EMF’er, ser andre mekanismer ud til at have mindre roller. Mindre roller inkluderer aktivering af andre spænding-gatede ionkanaler, calcium cyclotronresonans og den geomagnetiske magnetoreceptionsmekanisme. Fem egenskaber ved ikke-termisk EMF effekter diskuteres. Disse er, at pulserede EMF’er i de fleste tilfælde er mere aktive end ikke-pulsede EMF’er; kunstige EMF’er er polariserede, og sådanne polariserede EMF’er er meget mere aktive end ikke-polariserede EMF’er; doseresponse kurver er ikke-lineære og ikke-monotone; EMF-effekter er ofte kumulative; og EMF’er kan påvirke unge mennesker mere end voksne. Disse generelle fund og data præsenteret tidligere om Wi-Fi-effekter blev brugt til vurdere Foster and Moulder (F&M) gennemgang af Wi-Fi. F&M-undersøgelsen hævdede, at der var syv vigtige undersøgelser af Wi-Fi, som hver ikke viste nogen effekt. Ingen af ​​disse var imidlertid Wi-Fi-undersøgelser, der hver skilte sig fra ægte Wi-Fi på tre forskellige måder. F&M kunne højst konkludere, at der ikke var nogen statistisk signifikant bevis for en effekt. Det lille antal studeret i hver af disse syv F & M-forbundne studier viser, at hver af dem mangler magt til at konkludere. Afslutningsvis er der syv gentagne gange fundet Wi-Fi effekter, som også har vist sig at være forårsaget af andre lignende EMF-eksponeringer. Hver af de syv skal derfor betragtes som etablerede effekter af Wi-Fi.

  • Der er gentagne gange rapporteret om 7 effekter efter Wi-Fi og andre EMF-eksponeringer.
  • Etablerede Wi-Fi-effekter inkluderer apoptose (programmeret celledød), oxidativ stress (kan kort defineres som en forstyrrelse i balancen mellem frie radikaler i kroppen og antioxidanter): nedsat sædkvalitet; neuropsykologiske lidelser; DNA-påvirkning; hormonændring; Ca2 + stigning.
  • Wi-Fi menes at virke via spænding-lukket kalciumkanalaktivering.
  • En påstand om, at der ikke var nogen Wi-Fi-effekter, blev fundet dybt mangelfuld.

Table 3. How Eight Established Effects of Wi-Fi and Other EMFs Can Be Produced by VGCC Activation.

EMF effectProbable mechanism(s)
Oxidative stressProduced by elevated levels of peroxynitrite and the free radical breakdown products of peroxynitrite and its C02 adduct. Four studies of EMF exposure, cited in Pall (2013) showed that oxidative stress following exposure was associated with major elevation of 3-nitrotyrosine, a marker of peroxynitrite, thus confirming this interpretation. Two other studies each found 3-nitrotyrosine elevation, both following 35 GHz exposures (Sypniewska et al. (2010)Kalns et al., 2000).
Lowered male/female fertility, elevated spontaneous abortion, lowered libidoBoth the lowered male fertility and lowered female fertility are associated with and presumably caused by the oxidative stress in the male and female reproductive organs. Spontaneous abortion is often caused by chromosomal mutations, so the germ line mutations may have a causal role. Lowered libido may be caused by lowered estrogen, progesterone and testosterone levels. It seems likely that these explanations may be greatly oversimplified. One mechanism that may be important in lowered fertility is that VGCC activation and consequent high {Ca2+]i levels is known to have a key role in avoiding polyspermy. Consquently, if this if triggered before any fertilization of an egg has occurred, it may prevent any sperm from fertilizing and egg.
Neurological/ neuropsychiatric effectsOf all cells in the body, the neurons have the highest densities of VGCCs, due in part to the VGCC role and [Ca2+]i role in the release of every neurotransmitter in the nervous system. Calcium signaling regulates synaptic structure and function in 5 different ways, each likely to be involved here. Oxidative stress and apoptosis are both thought to have important roles. Lowered sleep and increased fatigue are likely to involve lowered nocturnal melatonin and increased nocturnal norepinephrine.
ApoptosisApoptosis can be produced by excessive Ca2+ levels in the mitochondria and by double strand breaks in cellular DNA; it seems likely that both are involved following EMF exposure. A third mechanism for triggering apopotosis, endoplasmic reticulum stress (see bottom row in this Table), may also be involved.
Cellular DNA damageCellular DNA damage is produced by the free radical breakdown products of peroxynitrite directly attacking the DNA [see Pall (2018) for discussion].
Changes in non-steroid hormone levelsThe release of non-steroid hormones is produced by VGCC activation and [Ca2+]i elevation. The immediate effects of EMF exposures is to increase hormone release and to raise, therefore, hormone levels. However many hormone systems become “exhausted” as a consequence of chronic EMF exposures. The mechanism of exhaustion is still uncertain, but it may involve oxidative stress and inflammation.
Lowered steroid hormoneSteroid hormones are synthesized through the action of cytochrome P450 enzymes; activity of these hormones is inhibited by binding of high levels of nitric oxide (NO) leading to lowered hormone synthesis.
Calcium overloadProduced by excessive activity of the VGCCs; secondary calcium overload is produced by oxidative stress activation of TRPV1, TRPM2 and possibly some other TRP receptors, opening the calcium channel of these receptors.
Heat shock protein inductionThere is a large literature showing that excessive [Ca2+]i induces very large increases in heat shock proteins. This is thought to be produced by complex calcium signaling changes involving the endoplasmic reticulum, mitochondria and the cytosol and also involving excessive [Ca2+]i producing increasing protein misfolding (Garbuz, 2017Park et al., 2014Krebs et al., 2011). It should be noted that some calcium is essential for proper protein folding in the endoplasmic reticulum such that only excessive calcium leads to misfolding and consequent endoplasmic reticulum stress.

Fig. 1
Fig. 1. Various pathways of action by which EMF VGCC activation can produce effects produced by EMF exposure (modified, with permission from Pall, 2015b).

Kilde:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300355

Kritik af Martin L. Pall

Martin Palls teori om aktivering af calciumkanaler er kontroversiel.
Pall gik først efter at have stoppet et langt arbejdsliv ved Washington State University ind i forskningen om elektromagentiske felters biologiske virkninger. I 2013 publicerede han en omdiskuteret rapport (1), som hævder at kunne pege på den bagvedliggende årsag til fund som oxidativt stress og DNA-skader i celler, som der er bred enighed omkring og som især er set i mange dyrestudier og i studier med cellekulturer. De biologiske effekter udløses ifølge Pall af cellemembranernes calciumkanaler. Elektromagnetiske felter som stråling fra mobiltelefoner får dem til at åbne sig, så øgede mængder af calcium trænger ind i cellerne, og derfra starter den kædereaktion, der kan føre til kræft eller andre lidelser.

Et budskab for aktivister
Arthur Firstenberg, som i flere årtier har været privatforsker og populærvidenskabelig forfatter og som nu står bag underskriftsindsamlingen ‘5G Space Appeal’, kalder Palls teori for skadelig. “De ikke-videnskabelige aktivister tror på Martin Pall, men dygtige forskere gør ikke”, siger Arthur Firstenberg til Tabt Tråd. (2) En forkert teori er i omløb, mener han. Og det kan miskreditere andre argumenter mod f.eks. 5G: “Så jeg tror, ​Martin forvolder skade på bevægelsen, fordi han er så aktiv og rejser over hele verden med sit budskab. Mange eller ligefrem de fleste aktivister tror i øjeblikket på hans calciumteori”.
I en længere gennemgang af over 28 studier afviser Arthur Firstenberg i et blogindlæg (3), at én eneste forsknings reference underbygger idéen om aktivering af spændingsstyrede calciumkanaler. Arthur Firstenberg mener også, at matematikken over fysiske egenskaber udelukker muligheden for Palls påståede mekanisme.

Ligefrem en kæmpeskandale
Arthur Firstenberg er langt fra alene med sin kritik. Den polsk-finske strålingsekspert Dariusz Leszczynski, som er biokemiker lige som Martin L. Pall, har i 2019 drevet et helt generalangreb på Martin L. Pall i sit blogunivers, mens amerikaneren har turnéret i både USA og Europa og doceret om calciumteorien og om påståede effekter af 5G-stråling. Dariusz Leszczynski kalder ligefrem Martin L. Palls foredragskampagne, som også handler om skadelige effekter af 5G for “en videnskabelig skandale af enorme proportioner”.
Dariusz Leszczynski bemærker, at siden Martin L. Pall i 2013 begyndte at producere rapporter om skadevirkninger af mobilstråling, har han ikke præsenteret sine værker i nogen videnskabelig forsamling. Kun over for aktivister. Han bemærker også, at Pall udelukkende baserer sine rapporter på andres forskning og aldrig selv har forestået et biokemisk forsøg.
Pall spreder vranglære, og nogen er nødt til at pointere det. Aktivister bør genoverveje, hvilken evidens de præsenterer og stoler på. Fejlagtige og overdrevne udsagn er for nemme at tilbagevise”, skriver han 28. juni i en blogkommentar. (4) “I industrien er de ikke dumme”.
I modsætning til Arthur Firstenberg afviser han ikke calciumteorien blankt, bemærker han. “Det er en af flere mulige mekanismer, vi stadig mangler at få undersøgt”, skriver han i en kommentar til Tabt Tråd.

Pall forsvarer sig
I samme blogunivers har Dariusz Leszczynski givet Martin L. Pall plads til at forsvare sig over flere omgang. (4) Pall kalder angrebene på sin teori for løsagtige påstande og bruger som gennemgående argument, at såkaldte calciumblokkere, der er en udbredt medicintype, viser effekt i de videnskabelige forsøg, han referer til. “Dariusz Leszczynski ser ud til at have glemt, at videnskab ikke er et spørgsmål om løsagtige meninger, men snarere om, hvad der er evidens for. Han var til stede under en af mine præsentationer i Finland i sidste uge og undlod at rejse spørgsmål om præsentationen, selv om han havde rig mulighed for det“, skriver Martin L. Pall blandt meget andet i sit lange svar.

Andre kommer Pall til undsætning
Der er også forskere, som bakker op om Martin L. Pall, men diskussionerne viser, at hans calciumteori i bedste fald betragtes som en sandsynlig teori og ikke som en påvist mekanisme. At teorien er direkte påvist, ligner en udbredt opfattelse i aktivistkredse, som Arthur Firstenberg beklagende konstaterer.
En biovidenskabelig forsker, som delvis forsvarer Martin L. Pall, er Henry Lai, som i 90’erne kom i offentligt søgelys for kontroversielle fund af brud i cellers DNA, som var udsat for radiobølger i forsøg. Direkte adspurgt om han har en relation til Martin L. Pall svarer Henry Lai til Tabt Tråd, at han har truffet Martin L. Pall én gang i sit liv.
Han er først og fremmest uenig i Martin L. Palls antagelse af, at spændingsaktiverede calciumkanaler i så fald må være den eneste årsag til, at cellepåvirkning er et gennemgående fund i mange mobilstrålingsstudier. Han mener heller ikke, at Martin L. Pall har påvist mekanismen overbevisende. Men afvisende over for mekanismen er han ikke. “Studier fra 90’erne har vist, at elektromagnetiske felter kan depolarisere nervefibre. Om de også kan depolarisere cellemembraner, ved vi ikke, men det er en mulighed”, siger Henry Lai.
Han mener også, at studier, der viser sammenhæng mellem stråling og frie radikaler i cellelivet kan virke understøttende for Martin L. Palls teori om calciumkanalernes rolle. “Spørgsmålet er så, hvor stor en rolle, det kan spille. God forskning overdriver aldrig et faktum, og god forskning afviser ikke bare påstande blankt”, siger Henry Lai til Tabt Tråd.

Kilder:
1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3780531/
2) https://tabttraad.info/2020/01/14/forskere-kritiserer-videnskabeligt-argument-bag-parlamentarisk-5g-kritik/
3) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/04/08/pall-firstenberg-and-the-silent-enablers-are-responsible-for-the-current-5g-storm/
4) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2019/06/28/cautionary-words-on-martin-palls-claim-that-vgcc-is-the-sole-target-and-mechanism-for-all-emf-effects/
Hele artiklen fra Tabt Tråd findes her:
https://tabttraad.info/2020/01/14/forskere-kritiserer-videnskabeligt-argument-bag-parlamentarisk-5g-kritik/

Menneskeskabte elektriske pulseringer

En nylig gennemgang af forskningsundersøgelser gennemgår en gruppe forskere (Panagopoulos et al 2021) (1) forskningen om, hvordan menneskeskabte elektromagnetiske felter, både elektriske og magnetiske, påvirker de forskellige kanaler i cellevæggene, som igen forstyrrer deres åbningsmønstre. En proces der fører til cellestress, og forårsager oxidationsskader, som derefter fører til en lang række sundhedsmæssige problemer og lidelser.

Forskerne viser gennem en stor litteraturgennemgang samt trin for trin, hvor tydeligt og veldokumenteret den skadelige påvirkning er, og selv når vi taler om høje strålingsfrekvenser, er det de mest lavfrekvente pulseringer, der “rider” på de højere frekvenser, som synes at skabe hele – eller det meste af – påvirkningen.

Her får du Einar Flydals lidt grove resumé, og med Einar Flydal’s uvidenskabelige formuleringer, som han udtrykker det:

  1. Der findes rigtig mange og et stadigt stigende antal eksperimentelle og epidemiologiske (statistiske) fund, der forbinder genetisk skade, infertilitet og kræft m.m. med eksponering for menneskeskabt ekstra lavfrekvent (ELF) og sammensat radiofrekvent stråling (RF) hos forskellige levende organismer (celler, insekter, fugle, større dyr og mennesker). Antallet af undersøgelser er så stort og varieret, og de er så solide og uafhængige af hinanden, at det vil være det rene vrøvl at afvise dem.
  2. Der er påvist særligt tydelige sammenhænge med pulserende stråling fra trådløs radiokommunikation, som er blevet særligt tydelige ved kræft i de sidste 15-20 år, hvilket passer godt med den typiske latensperiode for kræft, en periode hvor privat brug af mobiltelefoner og andet trådløst udstyr for alvor blev helt almindelig hos den enkelte forbruger.
  3. Hvor trådløs radio uden impulser er blevet testet, dvs. blot med radiosignalets grundfrekvens, er resultaterne med skader ganske få eller ingen.
  4. Med andre ord synes det primært at være de meget lave frekvenser (fra ELF op i ULF området, dvs. fra 3 – 30 Hz op til 300 Hz – 3 kHz området), som forårsager skade.
  5. I en række studier, og med flere forskellige metoder samt både i eksperimenter og med modelberegninger, er det påvist at disse frekvenser kan åbne cellevæggenes kanaler og dermed forstyrre cellernes balance mellem oxidanter og antioxidanter, hvilket fører til cellestress og derefter til en “Pandoras æske” af mange forskellige typer skader.

Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/menneskeskabte-elektriske-pulseringer/

Elektromagnetisk stråling på grund af mobil-, Wi-Fi- og Bluetooth-teknologier: Hvor sikre er vi?

“Den elektromagnetiske stråling (EMR), der udsendes fra trådløse kommunikationsmoduler i forskellige IoT-enheder (især brugt til sundhedsanvendelser på grund af deres nærhed til kroppen) er blevet identificeret af forskere som biologisk farlige for mennesker såvel som andre levende væsener.
Forskellige lande har forskellige regler for at begrænse strålingstæthedsniveauer forårsaget af disse enheder. Den stråling, der absorberes af et individ, afhænger af forskellige faktorer, såsom den enhed, de bruger, hvor tæt på den anvendes, typen af ​​antenne, den relative orientering af antennen på enheden og mange flere faktorer.
Der findes adskillige standarder, som har forsøgt at kvantificere strålingsniveauerne og komme med sikre grænser for EMR-absorption for at forhindre menneskelig skade. I dette arbejde bestemmer vi strålingsbekymringsniveauerne i flere scenarier ved hjælp af en håndholdt strålingsmåler ved at korrelere resultaterne med flere internationale standarder, der bestemmes på grundlag af grundigt videnskabeligt bevis. Denne undersøgelse analyserer også EMR fra almindelige enheder, der bruges i det daglige, såsom smartphones, laptops, Wi-Fi-routere, hotspots, trådløse øretelefoner, smartwatches, Bluetooth-højttalere og andet trådløst tilbehør ved hjælp af en håndholdt radiofrekvensstrålingsmåleenhed. Proceduren, der følges i dette papir, er så detaljeret, at den også kan bruges af offentligheden som en tutorial til at evaluere deres egen sikkerhed med hensyn til EMR-eksponering. Vi præsenterer en oversigt over de mest fremtrædende sundhedsfarer, der har været kendt for at opstå på grund af EMR-eksponering. Vi drøfter også nogle individuelle og kollektive menneskecentriske beskyttelses- og forebyggelsesforanstaltninger, der kan træffes for at reducere risikoen for EMR-absorption. Denne artikel analyserer strålingssikkerhed i pre-5G-netværk og bruger den indsigt, der er opnået til at rejse værdifulde bekymringer vedrørende EMR-sikkerhed i de kommende 5G-netværk.”


Fra artiklens abstract 27. februar 2020.
Kilder:
https://ieeexplore.ieee.org/document/9016183
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=9016183
https://einarflydal.com/2020/03/09/ieee-publiserer-sterk-advarsel-mot-alle-tradlose-dingser/

EMR readings on different parts of the body while wearing bluetooth earphones (in μW/m2).
EMR readings at different points of in a collective exposure scenario (in μW/m2).

Målbart faktum: Trådløs udrulning forandrer det fysiske miljø radikalt

Telemasternes og Wi-Fi-routernes stråling kaldes for svag, og det gør mobiltelefonernes også. Men hvad er det svagt i forhold til?
“I et forskningsprojekt hos det statslige finske strålingsagentur STUK, udførte biokemikeren Dariusz Leszczynski i 2008 et forsøg, der viste, at menneskeceller i laboratorieprøver viste stressrespons under bestråling.
Forsøgsresultatet udgør en begrænset viden om strålingseffekter. Men den mangeårige professor ved Helsingfors Universitet og tidligere Harvard-forsker pointerer, at stressrespons hænder, når celler beskytter sig mod potentielle trusler.
Forskerne David O. Carpenter og Priyanka Bandara, som i 2018 bragte grafikken i forskertidsskriftet The Lancet, vedhæftede en klar pointe: Den kunstige elektromagnetisme er forurening.
Forurening er noget, der er miljøfremmed og som har potentiale til at gøre skade.”

Kilder:
https://www.dnaindia.com/technology/report-use-of-cell-phones-increases-cancer-risk-2011557
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext
https://tabttraad.home.blog/2019/12/06/maalbart-faktum-traadloes-udrulning-forandrer-det-fysiske-miljoe-radikalt/?

Søvnproblemer og stråling:

Se mere på denne side:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.