nejtil5g.dk

Sundhedsmæssige risici ved elektromagnetisk stråling

Om sundhedsrisici ved 5G se her: https://nejtil5g.dk/forskning/sundhedsrisici-ved-5g/
Om udviklingen af kræft se mere her:
https://nejtil5g.dk/mobiltelefoner/cancer/
Bekendtgørelse om eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med arbejdet1) I medfør af § 15 a, stk. 4-6, § 39, § 43, § 46, § 63 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, som ændret ved lov nr. 1869 af 29. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til lovens § 73.
1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/35/EU af 26. juni 2013 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) (20. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) og om ophævelse af direktiv 2004/40/EF, EU-Tidende L 179/1 af 29. juni 2013, s. 1.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180347

Sperm, Ovarian, Embryo Dysfunction

“Nøjagtig reproduktion af vores genetiske materiale fra en generation til den næste garanterer overlevelsen af ​​arten. Dette er den mest afgørende proces, som levende organismer har for at skabe sunde, adfærdsmæssigt passende afkom. Nervesystemet, immunsystemet og det reproduktive system udvikler sig over tid for at skabe en kompleks interaktion mellem molekylær og elektrisk signalering, der giver normal funktion og integration i en voksen. Vi har i mange årtier forstået den skrøbelige karakter af både den føtale udvikling og barnets udvikling. Det er velkendt, at der er kritiske faser i udviklingen af mennesker og dyr, der gør den tidlige periode sårbar for skader. Der er mange kritiske tidspunkter under udviklingen, der kan ændres negativt og permanent ved giftige eksponeringer. Vi er opmærksomme på, at disse inkluderer ioniserende stråling, nogle industrielle og kommercielle kemikalier og pesticider. Vi advarer vores patienter om at undgå disse. Ny forskning afslører, at ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling fra trådløse enheder også kan forårsage uheldige biologiske virkninger under reproduktion, som det er vist i den efterfølgende videnskabelige litteratur. Denne forskning styrkes og gengives i forskellige laboratorier internationalt.”
I artiklen er litteraturhenvisningerne kategoriseret således: *Embryo Effects *Miscarriage *Ovarian Effects *Reproduction *Sperm Effects Review Articles *Sperm Effects Published Articles
https://mdsafetech.org/science/reproductive/

Der henvises endvidere til følgende sider:

Are rises in Electro-Magnetic Field in the human environment, interacting with multiple environmental pollutions, the tipping point for increases in neurological deaths in the Western World?
af Colin Pritchard, Anne Silk (begge Faculty of Health & Social Sciences, Bournemouth University, United Kingdom) og Lars Hansen (Southern Health, Dept of Psychiatry, University of Southampton, United Kingdom)
2. januar 2019.
“Baseret på nylige og nye beviser antager vi, at et væsentligt bidrag til den relative pludselige stigning i neurologisk sygelighed i den vestlige verden (1989–2015) skyldes en øget baggrund EMF, der er blevet det tip, der påvirker enhver genetisk disponering, stigende flere interaktive forurenende stoffer, såsom stigning i petro-kemikalier, hormonforstyrrende kemikalier, industrielle, landbrugs- og husholdningskemikalier. De hidtil uset neurologiske dødsfrekvenser, alt inden for femogtyve år, kræver en ny undersøgelse af langvarig EMF-sikkerhed i relation til den stigende baggrund EMF for menneskers sundhed. Vi ønsker ikke at “stoppe den moderne verden”, kun gøre den mere sikker.”
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987719300040?via%3Dihub

Forskning.dk: Fokus på stråling: EMR-skadeeffekter i over 100 studier de seneste 15 år. Oversigt på dansk:
http://forskning.dk/straaling-emr-skadeeffekter-100-studier-seneste-15-aar/

Forskning.dk: Det trådløse samfund: Stråling stresser kroppen og giver celleskader. John Jalving, Speciallæge i Almen Medicin, Lektor emeritus ved Syddansk Universitet. Opdateret 30. marts 2019.
http://forskning.dk/traadloese-samfund-skaber-stress/

Uddybende overigt. Environmental Health Trust: Peer Reviewed Published Science on Radiation from 4G/5G “Small” Cell Wireless Antennas: https://ehtrust.org/peer-reviewed-published-science-on-radiation-from-4g-5g-small-cell-wireless-antennas/

Oversigten over mere end 2800 studier. Tallet dækker over det samlede antal studier og altså ikke kun studier som påviser bioreaktivitet, men også studier som viser det modsatte:
https://www.emf-portal.org/en?fbclid=IwAR3iR5JR6o4LzwPKwYx_7ByAWXVT3SKjgoqZDgWw_CvfdCMEaebJWTdf318

Effects of Exposure to Electromagnetic Fields: 833 Studies. 2. juni 2018.
https://www.saferemr.com/2018/02/effects-of-exposure-to-electromagnetic.html?fbclid=IwAR11VJJDdaBtsj8NwZwH-1KfwmoyNGjNNmUYiV-G60dl-od20RMMDhh6jYk

EMF-Portal of the RWTH Aachen University summarizes systematically scientific research data on the effects of electromagnetic fields (EMF).
https://www.emf-portal.org/en?fbclid=IwAR3iR5JR6o4LzwPKwYx_7ByAWXVT3SKjgoqZDgWw_CvfdCMEaebJWTdf318

Prof. Henry Lai, PhD (Ret.) Department of Bioengineering University of Washington Seattle: Neurological Effects of Non-Ionizing Electromagnetic Fields. 2014 Supplement.
https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/sec09_2012_Evidence_Effects_Neurology_behavior.pdf

Frans Adlkofer publicerede, sammen med en stor gruppe europæiske forskere, i 2004 REFLEX-studiet, som for 20 mio. kr. i EU-regi slog fast, at strålingen fra en mobiltelefon skader DNA ved lavere strålingsniveauer, end mobiltelefoner opererer med.
EU REFLEX studiet: Risk evaluation of potential environmental hazards from low energy electromagnetic field (emf) exposure using sensitive in vitro methods( reflex).
www.ia ff.org/hs/pdf/reflex%20final%20report.pdf

David O. Carpenter , Harvard uddannet læge og professor , publicerede 1. december 2018 en advarsel mod 5G og den øvrige, trådløse infrastruktur i verdens førende medicinske tidsskrift The Lancet.
Bandara P, Carpenter DO. Planetary electromagnetic pollution: it is time to
assess its impact. Lancet Planet Health. 2018 Dec;2(12). www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30526934

Protect Your Family from EMF Pollution
https://www.emfanalysis.com/research/

Videnskabsmænd: Wi-Fi en risiko for sundheden. Folk står over for en lang række sygdomme, der spænder fra hjernetumorer og leukæmi til nedsat hukommelse og koncentration, i takt med de bliver mere og mere udsat for „elektrosmog“ fra den globalt ekspanderende Wi-Fi-netværk, advarer forskere i Skandinavien. Free21. 2. okt. 2017.
http://www.free21.org/wp-content/uploads/2017/10/03-Hansen-Elektrosmog-DK.pdf

The Hidden Dangers of Cell Phone Radiation
Interview med Dr. George Carlo, LE Magazine August 2007
https://betweenrockandhardplace.files.wordpress.com/2014/08/george-carlo-interview-le-pageid-115005.pdf

Om industri forskeren Alex Lerchl:
I artiklen medvirker Alex Lerchl. Lerchl er industri talsmand gennem en længere årrække og bla. kendt for at forfølge andre forskere. I 2015 tabte han et injurie søgsmål, grundet hans involvering i at feje EU’s 20 mio store REFLEX studie fra 2004 ind under gulvtæppet med en større hetz med falske anklager. Desuden blev han droppet til WHO’s IARC ekspert panel i 2011 grundet hans tilknytning til industri og generelle adfærd.

ITEM replikations studiet (2015):
At Lerchl var blevet sat under lup gjorde desuden, at han ikke kunne fuske med resultatet af hans replikations studie fra 2015, som replikerede ITEM studiet fra 2010. Hensigten var at modbevise 2010-studiet, men han fandt med 2015 studiet præcis samme resultat som 2010 studiet: At ikkeioniserende elektromagnetisk stråling (trådløs teknologi) accelerer cancer/tumor vækst (i dette tilfælde i mus):
https://www.sciencedirect.com/…/artic…/pii/S0006291X15003988

Lerchl tabte i 2015 injuriesag mod EU’s REFLEX studie fra 2004:
http://kompetenzinitiative.net/…/elisabeth-kratochvil-verk…/
https://pandora-foundation.eu/…/hamburg-district-court-con…/

EU’s REFLEX rapport fra 2004, som fandt DNS/celle-skader forefindes her:
http://competence-initiative.net/…/Reflex-Final-Report-1711…
https://pandora-foundation.eu/…/hamburg-district-court-con…/

Ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling kan gøre bakterier resistente over for antibiotika.
Professor SMJ Mortazavi, Shiraz University of Medical Sciences (SUMS), USA.
“Accumulating evidence reveals that exposure of bacteria to a wide variety of physical stressors ranging from ultrasound to ionizing and non-ionizing electromagnetic radiation can make them resistant to antibiotics. A study conducted recently showed that the exposure of E. coli DH5α to Wi-Fi radiofrequency radiation for 5 hours influenced several bacterial cellular and metabolic processes through up-regulating 52 genes and down-regulating 49 genes [1]. Another recent study conducted by the same team shows that exposure of Escherichia coli bacteria to 2.4 GHz Wi-Fi radiofrequency radiation increased their antibiotic resistance and motility. Moreover, biofilm formation was enhanced in Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermis [2]. These findings clearly confirm our earlier findings on physical stressor-induced alterations (rise or fall) in bacterial drug resistance [3-5]. “
References: [1] https://lnkd.in/dHBSzBw [2] https://lnkd.in/dmC78nh [3] https://lnkd.in/dMvusex [4] https://lnkd.in/dSmsdYc [5] https://lnkd.in/dHzxw-T

EMS og autoimmun sygdom

Forskning afslører, at blokering af eksponering for elektromagnetiske felter (EMF) frembringer signifikante symptomændringer hos 90% af patienter med autoimmun sygdom. Man kan ikke længere ignorere, at menneskeskabt elektromagnetisk stråling udgør utallige risici for menneskers sundhed. 22. januar 2018.
https://www.greenmedinfo.health/blog/groundbreaking-study-shows-shielding-emf-improves-autoimmune-disease?

Cancer

Se mere her: http://nejtil5g.dk/forskning/cancer/

Søvnproblemer

Non-thermal continuous and modulated electromagnetic radiation fields effects on sleep EEG of rats
25. juni 2012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4195462/

Effects of electromagnetic fields emitted by mobile phones (GSM 900 and WCDMA/UMTS) on the macrostructure of sleep.
20. marts 2011.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20561179

Effects of pulsed high-frequency electromagnetic fields on human sleep
1996
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8821374/

Stimulation of the brain with radiofrequency electromagnetic field pulses affects sleep-dependent performance improvement. September 2013.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23482083?dopt=Abstract

DNA skader

Ny forskning dokumenterer de mekanistiske aspekter, som forklarer, hvordan menneskeskabte pulserende bølger kan forårsage så mange forskellige typer uønskede biologiske effekter.

“Mobiltelefoners ekstreme og uforudsigelige signal variabilitet lader tilsyneladende til at være årsagen til den tilsvarende intense
bioaktivitet.”

“Dette resultat vedrører ikke kun de 2. generations (2G/GSM) mobiltelefoni signaler, der er testet i vores eksperimenter og i den foreliggende anmeldelse, men alle eksisterende typer af digitale mobiltelefoni signaler (2G, 3G, 4G), alle typer mikrobølge- samt telekommunikations signaler herunder trådløse fastnet telefoner (DECT), Wi-Fi-routere mm.”
Biolog D. Panagopoulos, PhD
“De triggere der beskrives i denne undersøgelse gælder ikke kun for gener men også for celler, væv og organer. Denne undersøgelse bør således være basis for alle risikovurderinger og sikkerheds standarder.”

Epidemiolog G. Carlo, MSC, JD, PhD Dimitris J. Panagopoulos. Juli 2019 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300991?fbclid=IwAR3X4WPygaNvVvVo10crXePPy9k91J1uI4MuHtEwwumZEXEZxXp-S90tOdk

Tinitus

Tinnitus and cell phones: the role of electromagnetic radiofrequency radiation.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1808869415001639?fbclid=IwAR1oSd-C6hw1HYA0UCqVNHQu_MhaLVWdxdBSqIlRF-kW3FJG1lf5LaofzL8

Hjerneskader

“Spørgsmålet er, om vi her ser begyndelsen til neurodegenerative sygdomme, fordi vi kan se, at der er nogle mitokondrier, der ikke får nok ilt. De får tilført nok ilt til, at de kan udføre arbejdet, men det sker under vilkår, som ifølge de tal, vi har, ikke er helt optimale:” Udtaler Prof. Albert Gjedde efter 10 hjernescanninger. Han har siden fortalt, at signifikansen i resultatet bortfaldt efter yderligere 6 forsøg, hvorefter man ikke længere anså, at der var evidens for, at EMF på mobilstrålingsniveau øger energiomsætningen i hjernen. Disse 6 skulle foretages for at forankre resultatet, fordi det var “kontroversielt for mobioltelefonindustrien og de ca. 1,6 mia mennesker, der i dag benytter mobiltelefoner” (står der i artiklen). Hvad der gik galt i de yderligere 6 forsøg er uklart, på PubMed er det en kendt sag, at der er sammenhæng mellem EMF og energiomsætning: https://dagensmedicin.dk/mobiltelefoner-pavirker…/

Udvikling af hotspots
NMR imaging of cell phone radiation absorption in brain tissue
David H. Gultekin and Lothar Moeller, 2013.
“Mennesker udsættes for en stigende mængde ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling udsendt fra kilder som mobiltelefoner, kraftoverførselsledninger, radarer og medicinsk udstyr, hvilket skaber bekymringer for folkesundheden. Sikkerhedsstandarder, der definerer øvre grænser for de specifikke absorptionshastigheder (SAR), blev således fastlagt til at tjene som retningslinjer for udstyrsproducenter inden for forskellige felter. Det er kendt, at ekstensiv brug af mobiltelefoner præsenterer den højeste radiofrekvens (RF) eksponering for offentligheden, hvilket er begrundelsen for denne undersøgelse.”
https://www.pnas.org/content/110/1/58.full
https://videnskab.dk/naturvidenskab/overset-evolutionsform-kan-give-bedre-forstaaelse-for-kraeft

ALS
Ny fransk undersøgelse påpeger sammenhæng mellem mobilmaster og øget forekomst af den neurodegenerative lidelse ALS, som i øvrigt meldes i svag stigning i disse år. Rapporten påpeger et dosis-responsforhold i spændingsniveauet målt i Volt per meter.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935119303202?via%3Dihub&fbclid=IwAR2ObDqSIu4_Fuz21XYfLzkfcRol9a2ud094vzOwBS5FwnZHrwAkq7ymiak


Please follow and like us:
Sundhedsmæssige risici ved elektromagnetisk stråling