Selvhjælp mod stråling

Er det umagen værd at udvikle 5G se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/er-det-umagen-vaerd-at-udvikle-5g/
Om Fibernet se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/fibernet/

Se også her:
Protect Your Family from EMF Pollution
Jeromy Johnson er ingeniør og havde en succesrig karriere i Silicon Valley, indtil han fik negative sundhedseffekter fra den trådløse teknologi og den øvrige elektrosmog.
Hans websted kan hjælper med hurtigt at reducere den elektromagnetiske forurening i dit liv. Der er også mange praktiske løsninger, hvis du allerede oplever virkningerne af EMF-forurening.
https://www.emfanalysis.com

EHS foreningens råd
http://www.ehsf.dk/gode-raad.htm

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation
https://helbredssikker-telekommunikation.dk/løsninger

Indhold:
Elektrosmog
Mobiltelefonen
Afskærmning
Gode råd
Wi-Fi
Smart Meters
Når du skal skifte bolig
– her findes også henvisning til sider, hvor du kan finde målerudstyr.
Diverse sider med hjælpemidler mod stråling

Hvad er elektrosmog?

Vi udsættes konstant for elektromagnetiske påvirkninger, fordi hvert molekyle, hver atompartikel, har et elektromagnetisk felt. Solen og Jorden producerer også elektromagnetiske felter. For fire generationer siden var disse elektromagnetiske felter harmløse for os: Enten var de for svage til at påvirke os, eller også støttede de livet, som sollys.
Men med udviklingen af elektrisk strøm og alle dens moderne manifestationer har vores naturlige miljø udviklet sig til et tæt vævet netværk af flere udstrålende kilder. Vi henviser til denne overdrevne tæthed af stråling som “elektrosmog.” Fra at være usynlig, uhørlig og mærkbar kun for meget få mennesker, er elektrosmog nu blevet en konstant trussel mod vores helbred.
Hvordan skabes elektrosmog?
Elektrosmog skyldes akkumulering af forskellige elektromagnetiske påvirkninger i et område. En enkelt strålingskilde, såsom en sengelampe, genererer et elektromagnetisk felt, der kan være potentielt skadeligt, men er ikke alene elektrosmog. Stærkere strålingskilder, såsom Wi-Fi-routere og smartphones, skaber elektrosmog af sig selv.
En kombination af kilder kan også være problematisk: et radiostyret ur, tv og en trådløs telefon i et rum på samme tid ville generere elektrosmog. Høj intensiv stråling, fra mobilmaster, mobiltelefoner, trådløse telefoner (DECT stråling), Smart Meters, el ledninger, og selv den trådløse teknologi i naboens lejlighed eller hus øger eksponentielt mængden af elektrosmog i vores hjem.
Hvilke typer elektrosmog er der?
Elektromagnetiske jævnstrømsfelter (DC)
Menneskeskabte jævnstrøms- eller DC-felter er relativt sjældne og er de mindst skadelige for mennesker.
I modsætning hertil ændrer skiftende felter deres retning. Strømmen i vores hjem danner et vekslende felt med en frekvens på 60Hz. Det betyder, at den effektive retning af feltet ændrer sig tres gange i sekundet.
Vekselstrømsfelter med lav frekvens
Vekslende elektromagnetiske felter er kendetegnet ved høj og lav frekvens.
Alle kabelbundne felter har en lav frekvens med et typisk interval fra 1Hz til 30.000 Hz. Højspændingsledninger bære også lav frekvens, vekselstrøm, som ender som 50/60Hz, som er nødvendigt i hver husstand. Spændingen på den anden side kan være mellem 10.000 og en million volt.
Et hus skaber med alle sine skjulte og synlige ledninger samt ledninger til apparater, enheder og lamper, et stort, lavfrekvent vekselfelt. Dette felt kan udvides til metaller og våde byggematerialer i områdets umiddelbare nærhed. Som følge heraf udsender væggene og gulvene i de fleste tilfælde et tilsvarende stort elektromagnetisk felt.
I lavfrekvente felter skelner vi stadig mellem det magnetiske og det elektriske felt.
Magnetfeltet
En flydende strøm genererer magnetfelter, så uanset hvor apparater eller lys tændes, produceres et magnetfelt. Det kan måles enten i nano Tesla (nT) eller i milli Gauss (mG).
Det elektriske felt
Elektriske felter er til stede overalt, hvor ledninger og ledninger bære elektricitet, selv når ingen apparater eller lamper er tændt. For eksempel udsender forlængerledninger under din seng et elektrisk felt, mens du sover. Dette felt måles i volt pr. meter (V/m).

sources of Electrosmog
Mobilmaster og Small Cells er stærke kilder til elektrosmog. De fleste er placeret på hustage hvorfra de udsender radiofrekvent stråling, der truer vores helbred.


Vekselstrømsfelter med høj frekvens
Højfrekvente vekselfelter trænger ind i vægge og kan ikke slukkes. De har altid en sender, der genererer dem. De behøver dog ikke en modtager for at have en effekt på dig.
Som eksempler på disse felter kan nævnes:

 • Mobiltelefoner (GSM, UMTS, LTE osv.)
 • Mobilmaster og Small Cells
 • Trådløs telefonstråling (DECT)
 • Mikrobølgeovne
 • Wi-Fi (trådløst internet)
 • Bluetooth
 • Radar
 • CB-radio
 • Gps

Beskidt strøm kommer fra kilder som f.eks. lysdæmpere, opladere, transformatorer, sparepærer, induktionskomfurer, motorer, pumper og lignende elektrisk udstyr. Dvs. når der f.eks. foregår en konvertering af jævnstrøm til vekselstrøm, når vekselstrøm konverteres til jævnstrøm, når data skal sendes over elnettet ved at tilføje yderligere frekvenser (f.eks. ved kablede smart meters).I de fleste bygninger, hvor der er installeret elektricitet, er der som regel betydelige forekomster af beskidt strøm. “Ren strøm” har en blød sinuskurve der svinger 50 gange i sekundet (hertz), i USA er det 60 hertz.

Beskidt strøm vs. ren strøm

“Beskidt strøm” har forvrængninger i 4 til 100 kilohertz frekvensområdet. Dette vil sige, at den harmoniske sinuskurve brydes med en masse takkede udsving. Man kan sige, at der i beskidt strøm er kommet højfrekvent elektromagnetisk støj ind i elnettets lavfrekvente strøm. Beskidt strøm kan være til gene for de elektriske apparater f.eks. i forhold til deres holdbarhed, men den kan også have negative påvirkninger på menneskers og dyrs helbred.
I det omfang man ikke kan få reduceret graden af beskidt strøm tilstrækkeligt ved at undgå støjkilderne, kan man benytte sig af særlige filtre, der kobles på elnettet og filtrerer den beskidte strøm fra. Du kan også erhverve dig en måler der kan vise hvor meget beskidt strøm du har.
Mere om beskidt strøm:
a)https://qliving.com/…/beskidt-stroem-dirty-electricity/
b) https://www.emfanalysis.com/what-is-dirty-electricity/
c) https://emfacademy.com/dirty-electricity-dangerous/
d) https://emfacademy.com/dirty-electricity-filter-guide/
Mere om elektrosmog:
https://swissharmony.com/what-is-electrosmog/
Om hvordan elektrosmog skader:
https://swissharmony.com/what-is-electrosmog/why-is-electrosmog-harmful/

Mobiltelefonen

Din mobiltelefon/smartphone er den største kilde til mobilstråling. Du kan derfor minimere strålingseksponeringen drastisk ved at slukke for mobilen eller som minimum sætte den på flyfunktion, når du ikke bruger den.

Sundhedsstyrelsen anbefaler faktisk at du ikke mobiltelefonen under transport. Når din enhed konstant leder efter en ny sendemast, kan den gå over tilladte SAR værdi.

Du kan også sætte din mobil til at modtage 3G i stedet for 4G. Her skal man dog være opværksom på, at hvis din telefon skal arbejde alt for meget for at finde sendemasten har det den modsatte effekt. LTE er 4G, 3G hedder UMTS, HSPA+, WCDMA eller Turbo3G og 2G EDGE eller GSM.

Det kan ikke siges for tit: Din smartphone er altid aktiv og udsender stråling, selv når du ikke bruger den 
Din smartphone må aldrig være i kontakt med din krop eller hovedet. Den er nemlig altid aktiv og udsender stråling, selv når du ikke bruger den til at foretage et opkald. En eksponering der ofte er helt ukendt af brugerne.
Hvordan beskytter du dig?

 • Undgå så vidt muligt den direkte kontakt af din mobiltelefon med din krop:
 • Lad den aldrig være i lommerne (bukser, skjorter osv.).
 • Holde den ikke i hånden, men læg den i nærheden af ​​dig, hvis du ikke bruger den.
 • Læg den slet ikke i din bh hvis du er kvinde
 • Brug altid tasker eller udvendige lommer på jakker og frakker, når du rejser med din smartphone.
 • Brug stemmekommandoer til at starte et opkald eller søgning.

Ring aldrig med mobiltelefonen ved øret:

 • Brug højttaler- eller videofunktionen på din smartphone.
 • Til “fortrolige” samtaler skal du bruge et håndfrit sæt kaldet “Air tube”. Det medfølgende sæt vil koncentrere strålingen i øregangen. Ledningen fungerer som en antenne.
 • Og vigtigst brug altid områder med god dækning (3 og 4 streger på din mobilskærm)
 • Undgå at foretage telefonopkald, mens du rejser (bil, tog, metro osv.) Eller i områder med dårlig forbindelse (1 og 2 streger på din mobilskærm). Når din mobiltelefon tændes, vil du blive eksponeret endnu mere.

Overhold hvileperioden, som er afsat til søvn:

 • Læg aldrig din smartphone under hovedet eller puden
 • Læg den væk fra din seng og om muligt i flytilstand (din mobiltelefon vil påvirke din ro og din psykologske balance på grund af en forringet og ikke afslappet søvn)

Og til patienter og andre med hjerteimplantater:

iPhone-stråling: iPhonen er populær blandt mange mennesker, men den topper også hitlisten, når det gælder elektromagnetisk stråling.

I betragtning af den ikoniske status som Apples iPhones har fået, bør brugerne dog være opmærksomme på strålingen fra iPhonen, især i de nyere modeller, som har den højeste stråling blandt samtlige smartphones. (1) (2)
Alle trådløse elektroniske enheder, herunder mobiltelefoner, udsender elektromagnetisk stråling (EMF) stråling. En stråling som er sundhedsskadelig, når vi konstant bruger vores mobile enheder tæt på vores krop over længere perioder.

Hvad de færreste er vidende om udsender telefonens batterier en ekstremt lavfrekvent (ELF) stråling.

Sundhedsrisici
Nogle områder på kroppen, såsom hoved og torso – samt bryster og de reproduktive område – er langt mere sårbare over for EMF- stråling end arme og ben.
Elektromagnetisk stråling kan eksponere for bl.a. hovedpine og hududslæt til mere alvorlige sundhedsskader som fertilitetsproblemer, DNA fragmentering, celleskader, og kræftsvulster. (3)

Hvad er SAR?
SAR står for Specific Absorption Rate og måles i watt per kilogram (W/kg). SAR-værdien er udtryk for den effekt, som et område af kroppen på mellem 1 og 10 gram kropsvæv maksimalt modtager fra mobiltelefonen – i den mest ekstreme situation. (4)
SAR-værdien varierer fra den ene mobiltelefonmodel til den anden. Generelt kan man sige, at jo lavere SAR-værdi en telefon har, des lavere effekt bliver man påvirket af. Det betyder at temperaturpåvirkningen bliver mindre.
EU er SAR-grænseværdien 2.0 W/kg gennemsnitligt fordelt over 10 gram kropsvæv (fastsat af ICNIRP). I USA er den 1.6 W/kg gennemsnitligt fordelt over 1 gram kropsvæv gældende for hovedet (Fastsat af FCC -Federal Communications Committee).
De gældende standarder, der anvendes i dag (2.0 W/kg) blev udformet i 1993 og har ikke ændret sig siden.
En lav SAR-værdi er ikke et udtryk for at telefonen er “sikker” at tale i, og derfor ingen garanti for at telefonen er ufarlig.
SAR-værdien tager ikke højde for din alder, din fysiske størrelse eller om du er gravid.
SAR-niveauet er meget højere ved reel brug
Tests udført af både ANFR (det franske strålingsagentur) og journalisten Sam Roe for Chicago Tribune har vist, at aktuelle SAR-niveau skal ganges med en faktor fra 3 til 4, målt enten ved direkte hudkontakt eller ved 2 mm’s afstand. (5) En nylig tilbagekaldt Razer Phone 2 nåede over 10 W/kg ved direkte kontakt med huden.
Fransk test fandt i 2015 at 9 ud af 10 mobiltelefoner, overskred de gældende grænseværdi. Der konstateres fortsat overtrædelse af grænseværdien. Siden april 2018 og frem til maj 2020 er 23 forskellige modeller trukket tilbage fra det franske marked, forbudt eller opdateret.
Den danske Sundhedsstyrelse reklamerer ikke med sine anbefalinger, man skal vide at de eksisterer for at finde dem på SST’s hjemmeside. (6)

Tips til reduktion af iPhone-stråling: (7)
Afstand er den bedste form for beskyttelse.

 • Brug højttalertelefonfunktionen på din iPhone, når det er muligt.
 • Hold din iPhone i standardsamtaletilstand, men skru op for lydstyrken til den højeste indstilling, og hold telefonen 2-4 tommer væk fra dit hoved.
 • Vælg kablede hovedtelefoner eller endnu bedre strålingsfri luftrørshovedtelefoner, især hvis opkaldet bliver langt.
 • Når du sover, skal du holde din iPhone mindst fire meter væk fra din seng.
 • Hvis du kører under et opkald under kørslen, skal du bruge Apple CarPlay eller en hjælpeledning til at dirigere den gennem bilens højttalere. Det giver sikker kørsel samt reducere din EMF eksponering.
 • Opbevar din iPhone i et bælte hylster eller i en taske, men endnu bedre, hav ikke telefonen på dig, hvis du ikke får brug for den. Husk, at enhver ekstra afstand beskytter.

Flytilstand er ikke kun til flyvning.
Funktionen er den enkleste måde at deaktivere alle trådløse transmissioner på med det samme og dermed reducere iPhone-strålingen. Når flytilstand er aktiveret, er din iPhone ikke længere tilsluttet WiFi-, Bluetooth- eller mobildata, hvilket betyder, at den ikke længere konstant sender RF-signaler for at forblive tilsluttet.
Har du ofte din iPhone med dig, kan du prøve primært at have telefonen på flytilstand og med jævne mellemrum deaktivere den for at kontrollere, om der er indgående sms’er eller beskeder på telefonsvareren – eller for at foretage et opkald/sende en sms. Skift tilbage til flytilstand, så snart du er færdig med at bruge din iPhone. Flytilstand er også nyttig til at bevare din iPhone’s batterilevetid og hjælpe den med at genoplade hurtigere.
Skær ned på unødvendige transmissioner
Reducer dine transmissioner ved at sikre, at din iPhone ikke konstant kører apps som Instagram eller placeringstjenester i baggrunden. Mange apps beder om tilladelse til konstant at blive synkroniseret med mobildata, så vi kan modtage meddelelser med det samme. Men hvor nødvendigt er det? Tjek i stedet dine apps manuelt for at se, om du har nogen opdateringer, og sørg for, at din iPhone ikke er indstillet til automatisk at oprette forbindelse til WiFi eller mobildata.
Vær bevidst om hvornår iPhone strålingen er værst
Har din iPhone to barer eller mindre, er det bedst at undgå at foretage opkald, indtil du er på et sted, hvor din telefon ikke behøver at kompensere for en svag forbindelse. iPhone-stråling øges også under kørslen. Når du kører ned ad motorvejen ændrer din afstand fra mobilmaster sig konstant, hvilket får din iPhone til ofte at pinge, da den søger efter det mest ideelle tårn eller satellit for at bevare en stærk forbindelse.

Opbevar ikke din iPhone i dit soveværelse.
Oplad din iPhone i et andet rum, hvis det er muligt. Men hvis du skal have det i dit soveværelse om natten, skal du placere det så langt fra din seng som muligt og aktivere flytilstand, før dit hoved rammer puden.

Invester i EMF-beskyttelsesudstyr
Uanset om du bruger din iPhone meget eller lidt, vil det være klogt at bruge en iPhone-strålingsomslag, der sætter en EMF-afskærmningsbarriere mellem din telefon og dit øre eller andre dele af kroppen. Dette vil reducere din direkte hudkontakt både med RF og ELF strålingsemissioner.
Bruger du ofte hovedtelefoner, når du foretager opkald, eller bare lytter til lyd, bør du overveje at bruge strålingsfri luftrørshovedtelefoner, der overfører lyd gennem hule luftrør i stedet for traditionelle ledninger, som stadig tillader EMF-stråling at nå dit hoved.
Kilder:
1) https://www.digitalinformationworld.com/2019/02/the-cell-phones-that-emit-the-least-and-most-radiation.html
2) https://pricepusher.dk/mobil/sar-v%C3%A6rdier-og-mobilstr%C3%A5ling
3) https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/
4) https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/
5) https://www-chicagotribune-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.chicagotribune.com/investigations/ct-cell-phone-radiation-testing-20190821-72qgu4nzlfda5kyuhteiieh4da-story.html?outputType=amp
6) https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/Anbefalinger-om-mobilbrug
7) https://www.theepochtimes.com/iphone-radiation-easiest-ways-to-protect-yourself-reduce-exposure_3821499.html

Afskærmning

Afskærmning af RF-stråling med aluminiumsskærm.
https://youtu.be/s-oJnvCZrt4

Skærmning
Artikel af Kim Horsevad, 2017.
Når man afskærmer mod mikrobølger – eller andre radiofrekvente felter – er der tre grundlæggende vigtige begreber, nemlig skærmning, absorbering og dæmpning.
Sidens indhold:
Skærmning – Faraday-buret
Absorbering
Dæmpning
Materialevalg
Jording af skærmningsmateriel
Skærmning og Schumann-frekvensen
Skærmende Beklædning
Artiklen findes her:
http://ehs-teknik.dk/skaermning.html#Materialevalg

Gode råd

Oversigts guide: Beskyt dit hjem, beskyt dig selv – ét rum ad gangen.
Selvom menneskeskabt elektromagnetisk forurening, eller EMF’er, ikke kan ses, er de altid til stede i vores hjem og arbejdspladser. I denne 29-siders Guide kan du finde ud af, hvad EMF’er er, og hvilke enheder i dit hjem der udsender dem. Du lærer farerne ved beskidt elektricitet, som der ofte rapporteres om sundhedsmæssige problemer forbundet med EMF-eksponeringer, hvordan du tester for EMF’er samt mange måder hvorpå du kan beskytte dig selv på.
Find den her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/07/rob-metzinger-lloyd-burrell-protecting-your-home-from-harmful-emfs-1.pdf

Afstanden er din ven
Når du taler i mobiltelefon, placer da mobiltelefonen så langt væk fra din krop så vidt muligt. Når det er muligt, så brug højttalertelefontilstanden eller et kabelforbundet headset (ikke et trådløst headset, ikke et trådløst øreprop). Det elektromagnetiske felt (stråling) er en fjerdedel af styrken i en afstand af to tommer og halvtreds gange lavere ved tre fod. Hvis du streamer, eller hvis du downloader eller sende store filer, prøv at holde telefonen væk fra dit hoved og krop.

Placer ikke din bærbare computer på dit skød

Bærbare computere og tablets skal placeres på et bord, ikke på skødet. I manualen vil du normalt finde en angivelse på minimum 20 cm fra kroppen. Når du slukker for den trådløse funktion på din enhed fjernes RF- (Radio Frequency) elektromagnetisk stråling, men fjerner ikke ELF’s (Extremely Low Frequency) elektromagnetiske stråling – så placer altid elektronik på et bord.

Mobiltelefoner og tabletter anbefales ikke til børn og småbørn

Børns kranier er tyndere end voksne ”, og deres hjerner er stadig under udvikling. Stråling fra mobiltelefoner trænger derfor dybere ned i deres hjerner og vil sandsynligvis forårsage større skade. American Academy of Pediatrics oplyser, at mobiltelefoner og lignende enheder ikke anbefales til børn eller småbørn.

Virtuel Reality med transmission af mobiltelefoner udsætter hjernen og øjnene for mikrobølgestråling

American Academy of Pediatrics har udvidet sine eksisterende henstillinger om begrænsning af brug af mobiltelefoner til børn og teenagere. Mobiltelefoner er ikke legetøj, og de ikke anbefales til spædbørn og småbørn at lege med.

Undgå til enhver tid at bære din mobiltelefon på din krop

Bær ikke en tændt mobiltelefon i lommen eller bh’en. Mobiltelefoner udsender konstant stråling, også når du ikke bruger dem aktivt. Sluk dem fuldstændig, før du bærer dem nær din krop. Dr. John West, direktør for kirurgi ved brystlinkcancercentre, siger, at der kan ses en voksende tendens til brystkræft blandt unge kvinder, som ellers ikke har haft brystkræft i deres familie. Han ser unge kvinder udvikle tumorer, når de placerer deres mobiltelefoner i deres bh. Da han optrådte hos The Dr. Oz udtalte han, at kvinder, der placerer deres mobiltelefoner i deres bh’er, leger med ilden.

Beskyt din fertilitet

Strålingen har vist sig at skade sædceller og æggestokke. Mange mennesker flytter telefonen væk fra hovedet for at reducere eksponeringen, og ned til deres overkrop, men glemmer, at en mobiltelefon eller bærbar computer ved maven resulterer i højere stråleoptagelse af reproduktionsorganerne.

Undgå at bruge din mobiltelefon inden i rum, der er omgivet af metal som en bil, elevator, bus, tog eller fly

Metalomgivelserne reflekterer bølgerne inde i køretøjet, hvilket ofte øger din strålingseksponering. Du udsætter endvidere også passivt andre personer i nærheden af dig (børn, gravide kvinder og andre voksne) for telefonens elektromagnetiske strålingsfelter, og deres eksponering øges ofte, når de er inde i disse metalindkapslinger.

Sov ikke med din mobiltelefon i sengen eller i nærheden af dit hoved

Forskning viser, at søvn forstyrres af mobiltelefonstråling. Sov ikke med det under eller i nærheden af din pude. Har du brug for et vækkeur? Du skal blot indstille telefonen til “fly” eller “fly” eller “off-line” -tilstand, hvilket stopper “trådløse” elektromagnetiske feltemissioner. Sov ikke med din telefon i din seng eller i nærheden af dit hoved. Medmindre telefonen er slukket eller i flytilstand, skal du holde den mindst et par meter væk fra din seng.

Minimer taletid og brug tekstmeddelelser og højttalertelefon

Kommuniker via tekstbeskeder og højttalertelefon for at begrænse varigheden af eksponeringen og nærhed til kroppen. Hold telefonen væk, væk fra din krop, når du trykker på “send”, og lad ikke din telefon hvile mod underlivet, mens du sms’er.

Undgå at bruge din mobiltelefon, når dit signal er svagt

Eller når du bevæger dig i høj hastighed, såsom i køretøjer (bil, bus, tog eller fly) og elevatorer, som strømmen øges automatisk at udsende en maksimal stråling, fordi telefonen gentagne gange forsøger at oprette forbindelse til nærmeste netværksantenne. Jo svagere signal, der er angivet på mobiltelefonens display, jo stærkere signal udsætter mobiltelefonen. Jo stærkere signalet er, jo større er den stråling, der leveres til din krop.

Brug en kablet fastnet telefon til de fleste samtaler

Videresend din mobiltelefon til fastnet, og sluk derefter for mobiltelefonen uden at gå glip af et opkald. Biologiske virkninger kan relateres til både styrken af mobiltelefonens stråledosis og eksponeringens varighed. Brug en kablet fastnet (ikke en trådløs telefon, fordi trådløse telefoner bruger elektromagnetisk mikrobølgeteknologi ligesom mobiltelefoner). Kablet fastnet har ingen stråleemissioner og er det bedste valg.

7 MÅDER TIL AT OPNÅ ET STRÅLEFRIT SOVEMILJØ 
Tager du telefonen med dig i seng for at den skal vække dig hver morgen? 
Det er videnskabeligt bevist at elektromagnetisk stråling er søvnforstyrrende. Gå f.eks. ind i databasen hos Environmental Health Trust og undersøg mere. (1) Enkle tips til at holde soveværelse fri for trådløs stråling:

 • Regel nr. 1 – sov med din partner eller pude, IKKE din mobiltelefon.
 • Når det kommer til Wi-Fi, er placering nøglen. Ideelt set skal soveværelserne være fri for søvnforstyrrende genstande som trådløse devices, elektronik, routere, skærme og især babymonitorer.
 • Sluk for alle trådløse enheder om natten, så strålingseksponeringen reduceres, mens du sover (routere, spilkonsoller, trådløse hjemmebase til mobiltelefoner, mobiltelefoner). Overvej at købe en switch eller timer til din trådløse router for at slukke den om natten – en billig og nem løsning.
 • Oplad telefoner, tablets eller enheder langt væk fra soveværelset.
 • Brug batteridrevne vækkeure, fordi elektriske ure udsender høje elektriske felter, der også påvirker melatonin (søvnhormonet).
 • Skal du bruge en telefon som vækkeur, så slå flytilstand TIL. Deaktiver wi-fi, bluetooth samt indstillingen for placering.
 • Elektronik eller elektriske ledninger kan være usikre, det er bedst at holde dem ude af soveværelset.

Kilder:
https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/screens-and-sleep/
Forslagene er fra WeAreNotSAM:
https://wearenotsam.com/blog/7-ways-to-create-an-emf-free-sleep-sanctuary/

American Academy of Pediatrics (AAP) støtter gennemgangen af strålingsstandarder for mobiltelefoner i et forsøg på at beskytte børns sundhed, afspejle de aktuelle mønstre for brug af mobiltelefoner og give meningsfuld forbrugeroplysning. At give forældre information om potentielle risici og bevæbne dem de oplysninger, de har brug for til at tage oplyste beslutninger for deres familier. AAP går ind for mere forskning i, hvordan eksponering af mobiltelefoner påvirker menneskers sundhed på lang sigt, især børns sundhed.

Headset/Air Tubes:
Høretelefonerne er baseret på den patenterede AirTube anti-mobilstrålingsteknologi, hvor de sidste 15 cm af ledningen er erstattet med et tyndt luftrør, hvilket bevirker at strålerne fra mobiltelefonen ikke når op til hovedet, som det er tilfældet med almindelige hovedtelefoner med kobberledning.
https://radicover.dk/hovedtelefoner-antistraling-fashion-stereo-hvid-solv-universal
https://www.e-safewear.com/airtube-headsets

Wi-Fi

Din Wi-fi router er også et problem 24/7. Køb et kabel og sluk for Wi-Fi på routeren. Som udgangspunkt skal du have kablet alt dit udstyr: Den stationære, den bærbare, Ipaden, printeren m.m. Husk også dit fjernsyn. Streamer du i husstanden, kører det over din Wi-Fi med mindre du har kablet fjernsynet til routeren.

Wi-Fi fri mobil.
En lille video med billeder af hvordan man kan koble sin mobilpå nettet uden at bruge mobilens data og uden at bruge Wi-Fi fra sin router, men med kabel. Kan for øvrigt også spare mobil data og dermed måske et billigere abonnement. Videoen er med still billeder så det måske er nemmere at følge med og se de enkelte ting på nærmere hold. (Der bliver ikke talt på videoen så du kan slå lyden fra hvis du ikke vil høre musikken i baggrunden).
https://vimeo.com/391671334

Hvordan man kobler sin iPad til trådet internet.
https://youtu.be/bhWSCDD8KVk

Re-Inventing Wires: The Future of Landlines and Networks
Timothy Schoechle, PhD. 2018
http://electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2018/02/ReInventing-Wires-1-25-18.pdf

Smart Meters

Se mere her:
https://nejtil5g.dk/smart-meters/smart-meters/

Om at skifte til en bolig med et lavt strålings niveau

Alt efter vores livssituation ved vi godt at der er ting vi bør forholde os til, når vi af den ene eller anden grund skal ud i at skifte bopæl: Tilgængelighed i forhold til transport, indkøbsmuligheder, nærhed til offentlige institutioner som lægehus og andet, hvordan med kvaliteten af institutioner til børn og skoler, måske også tilgængelighed til skov og grønne områder osv. I dag er mængden af elektromagnetisk stråling (EMF) kommet oveni for de fleste af os.
I dag er det også vigtigt at forholde sig til mængden af elektromagnetisk stråling (EMF), der dels er til stede i selve boligen, men også i udemiljøet eller på ejendommen.Hvis du allerede er overfølsom for elektromagnetisk stråling (EHS) er du slet ikke i tvivl om vigtigheden af disse overvejelser. Fejler du ikke noget er det fortsat vigtigt, for langvarig eksponering for EMF stråling kan på sigt forårsage alle slags sundhedsproblemer, og ingen kan vide om eller hvornår det måtte ramme en selv.
Herunder 4 punkter når du skal ud og finde en bolig med lav EMF stråling.

1. De nærliggende mobilmaster
Det absolut vigtigste trin, er at få overblik over mobilmasterne, da de er en af de største syndere når det gælder EMF stråling. Du kan gøre flere ting for at sænke strålingen inde i dit hjem, men der er meget lidt, du kan gøre for at sænke strålingen omkring din bolig, når det gælder stråling fra mobilmaster. Derfor er det vigtigt at finde ud af, hvilke mobilmaster der er eller planlægges i nærheden af din kommende bolig.
Mastedatabasen
Ved hjælp af mastedatabasen kan du få oplysninger om, hvor de eksisterende antenner er placeret iområdet, samt hvor der påtænkes at skulle placeres mobilmaster. Du kan også se den tjenestetype og teknologi antennepositionen anvendes til.Mastedatabasen er opdateret med TDC’s foreløbige udrulning af 5G NR samt en del af den planlagte udrulning. På Mastedatabasen vælger du mobiltelefoni under “Tjeneste type” og 5G-NR under “teknologier”.Links:
a) https://www.mastedatabasen.dk/viskort/PageMap.aspx
b) https://nejtil5g.dk/…/frekvensplan-mobildaekningskort…/

2. Anskaf dig en kvalitets EMF måler
Du bør helt klart anskaffe dig en kvalitetsmåler til at måle den elektromagnetisk stråling du omgiver dig med. Med den er du i stand til at bestemme mængden og typen af den EMF stråling, der er til stede i dit måske kommende hjem, samt i dine kommende omgivelser. Med den kan du sammenligne målingerne fra de boliger, du er ude at se på. Herudover kan du ligeledes måle strålingen fra alle de enheder og devices du måtte have.Et overblik over de forskellige måler:
https://emfacademy.com/best-emf-meters-and-detectors/
Danske sider se f.eks. disse:
a) https://qliving.com/…/emf-maalere-elektrosmog-meters/
b) https://www.feltfrishop.com/webshopDet optimale er at opnå en måling under 0,04 mW/m² på ejendommen.Se f.eks. mere her:
https://bioinitiative.org/conclusions/

3. Ren strøm vs. beskidt strøm
Lavfrekvente magnetiske og elektriske felter kommer fra f.eks. jernbanelinjer, højspændningsledninger, transformatorer, husets elnet samt det forskellige elektriske udstyr der er koblet til dette. Der kan også være fejl på jordforbindelsen af husets elnet.
Lavfrekvente magnetiske felter er besværlige at håndtere. Magnetfelter går praktisk talt uhindret igennem alle almindelige materialer, også menneskekroppen. I praksis er det vanskeligt at lave afskærmning af magnetiske felter. Det findes ekstremt dyre metallegeringer som dæmper magnetfelter, men prisen gør det urealistisk at bruge dem i boliger eller på kontorarbejdspladser.
Magnetiske felter svækkes dog hurtigt med afstanden fra kilden. Det betyder at ved at øge afstanden eller fjerne udstyr fra steder hvor man opholder sig, reduceres magnetfelterne også.
Lavfrekvente elektriske felter kan fjernes eller reduceres ved at lægge et elektrisk ledende materiale rundt om ledningerne eller udstyret som forårsager feltet, og forbinde dem med jord. I praksis betyder det at almindelige ledninger skiftes ud med skærmede ledninger, hvor skærmen forbindes med jord, f.eks. i en jordet kontakt.
Beskidt strøm kommer fra kilder som f.eks. lysdæmpere, opladere, transformatorer, sparepærer, induktionskomfurer, motorer, pumper og lignende elektrisk udstyr. Dvs. når der f.eks. foregår en konvertering af jævnstrøm til vekselstrøm, når vekselstrøm konverteres til jævnstrøm, når data skal sendes over elnettet ved at tilføje yderligere frekvenser (f.eks. ved kablede smart meters).I de fleste bygninger, hvor der er installeret elektricitet, er der som regel betydelige forekomster af beskidt strøm. “Ren strøm” har en blød sinuskurve der svinger 50 gange i sekundet (hertz), i USA er det 60 hertz.
“Beskidt strøm” har forvrængninger i 4 til 100 kilohertz frekvensområdet. Dette vil sige, at den harmoniske sinuskurve brydes med en masse takkede udsving. Man kan sige, at der i beskidt strøm er kommet højfrekvent elektromagnetisk støj ind i elnettets lavfrekvente strøm. Beskidt strøm kan være til gene for de elektriske apparater f.eks. i forhold til deres holdbarhed, men den kan også have negative påvirkninger på menneskers og dyrs helbred.
I det omfang man ikke kan få reduceret graden af beskidt strøm tilstrækkeligt ved at undgå støjkilderne, kan man benytte sig af særlige filtre, der kobles på elnettet og filtrerer den beskidte strøm fra. Du kan også erhverve dig en måler der kan vise hvor meget beskidt strøm du har.
Mere om beskidt strøm:
a)https://qliving.com/…/beskidt-stroem-dirty-electricity/
b) https://www.emfanalysis.com/what-is-dirty-electricity/
c) https://emfacademy.com/dirty-electricity-dangerous/
d) https://emfacademy.com/dirty-electricity-filter-guide/

4. Har din kommende bolig en smart meter?
Er der installeret en smart meter, kan det være vigtigt, hvor den er placeret i eller udenfor huset. Kan den afskærmes, skal den flyttes eller skal du ud i at forlange en kablet løsning eller en geninstallering af den gamle analoge måler.Se mere her om smart meters her:
a) https://nejtil5g.dk/dokumenter/smart-meters/
b) https://ehsf.dk/aktuelt-smartmeter.htm
c) https://nejtil5g.dk/info-materiale/selvhjaelp-mod-straaling/

Andet der kan have betydning for strålingen

 • Jo færre mennesker, der bor i et område, jo lavere vil den omgivende EMF stråling. Det vil også reducere risikoen for at der opsættes nye mobilmaster i nærheden.
 • Har du ingen direkte naboer undgår du også at deres forskellige antenner peger direkte på din bolig.
 • Boliger der ligger langt væk fra komplekser som radio- og tv -stationer, lufthavne, hær- eller flådebaser og forsyningsselskaber er også at foretrække.
 • Boligen bør ikke have direkte udsigt til en mobilmast.
 • Orienter dig om afstanden til de nærmeste højspændingsledninger.

Diverse sider med hjælpemidler mod stråling

Radiodoktoren, sundhedskonsulenten og læge Carsten Vagn-Hansen kommer med nogle gode råd på hans hjemmeside:
http://dk4doktoren.dk/2013/11/06/el-folsomhed

Du bedes selv undersøge, hvordan de forskellige produkter og anbefalinger fungerer og virker, og evt. høre om andres erfaringer.

Henvisningerne her er muligheder:
https://qliving.com/produkt-kategori/emf-straalebeskyttelse/
https://www.radiationhealthrisks.com/
https://www.defendershield.com/defend-yourself-against-cell-phone-radiation-ben-greenfield-podcast/
https://www.krystal-klar.dk/emf-beskyttelse-med-krystaller/

Dr. Klinghardt gennemgår i videoen virkningen af Electrosmog (EMF’er) og BioPure-produkterne, som han anbefaler til at tackle de negative effekter, af den daglig eksponering. Produkterne inkluderer: BioPure Brazilian Green Propolis Tincture, Liposomal Melatonin Phospholipid, Cilantro Tincture, Rosmarin Tincture, Springtime, Anti-Wave beklædning og Mini GeoCube. Alle produkter, der anbefales i Dr. Klinghardts ElectroSmog-program, kan findes her:
https://biopureus.com/.
https://youtu.be/neY6W-npqSY

Please follow and like us:

Comments

 1. Ragna Jakobsen

  Godt ved airtube at strålingen stopper før øret, men hvad med de dele af ledningen, som der er stråling i, de stråler jo faktisk så andre steder på kroppen! ?

Tilføj en kommentar

Solve : *
24 ⁄ 8 =