Selvhjælp mod stråling

Er det umagen værd at udvikle 5G se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/er-det-umagen-vaerd-at-udvikle-5g/
Om Fibernet se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/fibernet/
Tror du, at den trådløse teknologi er sikker? Læs advarslerne, der er skrevet med småt:
https://nejtil5g.dk/tror-du-at-den-traadloese-teknologi-er-sikker-laes-advarslerne-der-er-skrevet-med-smaat/
Elektromagnetisk stråling fra mobil-, Wi-Fi- og Bluetooth-teknologier: Hvor sikre er vi?
Forskningsartiklen behandler også diverse beskyttelsesforanstaltninger.
https://nejtil5g.dk/elektromagnetisk-straaling-fra-mobil-wi-fi-og-bluetooth-teknologier-hvor-sikre-er-vi/

Se også her:
Protect Your Family from EMF Pollution
Jeromy Johnson er ingeniør og havde en succesrig karriere i Silicon Valley, indtil han fik negative sundhedseffekter fra den trådløse teknologi og den øvrige elektrosmog.
Hans websted kan hjælper med hurtigt at reducere den elektromagnetiske forurening i dit liv. Der er også mange praktiske løsninger, hvis du allerede oplever virkningerne af EMF-forurening.
https://www.emfanalysis.com

EHS foreningens råd
http://www.ehsf.dk/gode-raad.htm

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation
https://helbredssikker-telekommunikation.dk/løsninger

Indhold:
Elektrosmog (herunder beskidt strøm)
Mobiltelefonen
– ECHOEarth – End Cellphones Here On Earth
– 100 konsekvenser ved at eje en mobil
Høreapparater
Hvad er SAR
Afskærmning
Gode råd
Kan journalister og moderne mennesker leve uden adgang til en smartphone
Wi-Fi
Smart Meters
Solceller
Når du skal skifte bolig
– her findes også henvisning til sider, hvor du kan finde målerudstyr.
Diverse sider med hjælpemidler mod stråling

Hvad er elektrosmog?

Vi udsættes konstant for elektromagnetiske påvirkninger, fordi hvert molekyle, hver atompartikel, har et elektromagnetisk felt. Solen og Jorden producerer også elektromagnetiske felter. For fire generationer siden var disse elektromagnetiske felter harmløse for os: Enten var de for svage til at påvirke os, eller også støttede de livet, som sollys.
Men med udviklingen af elektrisk strøm og alle dens moderne manifestationer har vores naturlige miljø udviklet sig til et tæt vævet netværk af flere udstrålende kilder. Vi henviser til denne overdrevne tæthed af stråling som “elektrosmog.” Fra at være usynlig, uhørlig og mærkbar kun for meget få mennesker, er elektrosmog nu blevet en konstant trussel mod vores helbred.
Hvordan skabes elektrosmog?
Elektrosmog skyldes akkumulering af forskellige elektromagnetiske påvirkninger i et område. En enkelt strålingskilde, såsom en sengelampe, genererer et elektromagnetisk felt, der kan være potentielt skadeligt, men er ikke alene elektrosmog. Stærkere strålingskilder, såsom Wi-Fi-routere og smartphones, skaber elektrosmog af sig selv.
En kombination af kilder kan også være problematisk: et radiostyret ur, tv og en trådløs telefon i et rum på samme tid ville generere elektrosmog. Høj intensiv stråling, fra mobilmaster, mobiltelefoner, trådløse telefoner (DECT stråling), Smart Meters, el ledninger, og selv den trådløse teknologi i naboens lejlighed eller hus øger eksponentielt mængden af elektrosmog i vores hjem.
Hvilke typer elektrosmog er der?
Elektromagnetiske jævnstrømsfelter (DC)
Menneskeskabte jævnstrøms- eller DC-felter er relativt sjældne og er de mindst skadelige for mennesker.
I modsætning hertil ændrer skiftende felter deres retning. Strømmen i vores hjem danner et vekslende felt med en frekvens på 60Hz. Det betyder, at den effektive retning af feltet ændrer sig tres gange i sekundet.
Vekselstrømsfelter med lav frekvens
Vekslende elektromagnetiske felter er kendetegnet ved høj og lav frekvens.
Alle kabelbundne felter har en lav frekvens med et typisk interval fra 1Hz til 30.000 Hz. Højspændingsledninger bære også lav frekvens, vekselstrøm, som ender som 50/60Hz, som er nødvendigt i hver husstand. Spændingen på den anden side kan være mellem 10.000 og en million volt.
Et hus skaber med alle sine skjulte og synlige ledninger samt ledninger til apparater, enheder og lamper, et stort, lavfrekvent vekselfelt. Dette felt kan udvides til metaller og våde byggematerialer i områdets umiddelbare nærhed. Som følge heraf udsender væggene og gulvene i de fleste tilfælde et tilsvarende stort elektromagnetisk felt.
I lavfrekvente felter skelner vi stadig mellem det magnetiske og det elektriske felt.
Magnetfeltet
En flydende strøm genererer magnetfelter, så uanset hvor apparater eller lys tændes, produceres et magnetfelt. Det kan måles enten i nano Tesla (nT) eller i milli Gauss (mG).
Det elektriske felt
Elektriske felter er til stede overalt, hvor ledninger og ledninger bære elektricitet, selv når ingen apparater eller lamper er tændt. For eksempel udsender forlængerledninger under din seng et elektrisk felt, mens du sover. Dette felt måles i volt pr. meter (V/m).

sources of Electrosmog
Mobilmaster og Small Cells er stærke kilder til elektrosmog. De fleste er placeret på hustage hvorfra de udsender radiofrekvent stråling, der truer vores helbred.


Vekselstrømsfelter med høj frekvens
Højfrekvente vekselfelter trænger ind i vægge og kan ikke slukkes. De har altid en sender, der genererer dem. De behøver dog ikke en modtager for at have en effekt på dig.
Som eksempler på disse felter kan nævnes:

 • Mobiltelefoner (GSM, UMTS, LTE osv.)
 • Mobilmaster og Small Cells
 • Trådløs telefonstråling (DECT)
 • Mikrobølgeovne
 • Wi-Fi (trådløst internet)
 • Bluetooth
 • Radar
 • CB-radio
 • Gps

Beskidt strøm kommer fra kilder som f.eks. lysdæmpere, opladere, transformatorer, sparepærer, induktionskomfurer, motorer, pumper og lignende elektrisk udstyr. Dvs. når der f.eks. foregår en konvertering af jævnstrøm til vekselstrøm, når vekselstrøm konverteres til jævnstrøm, når data skal sendes over elnettet ved at tilføje yderligere frekvenser (f.eks. ved kablede smart meters).I de fleste bygninger, hvor der er installeret elektricitet, er der som regel betydelige forekomster af beskidt strøm. “Ren strøm” har en blød sinuskurve der svinger 50 gange i sekundet (hertz), i USA er det 60 hertz.

Beskidt strøm vs. ren strøm

“Beskidt strøm” har forvrængninger i 4 til 100 kilohertz frekvensområdet. Dette vil sige, at den harmoniske sinuskurve brydes med en masse takkede udsving. Man kan sige, at der i beskidt strøm er kommet højfrekvent elektromagnetisk støj ind i elnettets lavfrekvente strøm. Beskidt strøm kan være til gene for de elektriske apparater f.eks. i forhold til deres holdbarhed, men den kan også have negative påvirkninger på menneskers og dyrs helbred.
I det omfang man ikke kan få reduceret graden af beskidt strøm tilstrækkeligt ved at undgå støjkilderne, kan man benytte sig af særlige filtre, der kobles på elnettet og filtrerer den beskidte strøm fra. Du kan også erhverve dig en måler der kan vise hvor meget beskidt strøm du har.
Mere om beskidt strøm:
a)https://qliving.com/…/beskidt-stroem-dirty-electricity/
b) https://www.emfanalysis.com/what-is-dirty-electricity/
c) https://emfacademy.com/dirty-electricity-dangerous/
d) https://emfacademy.com/dirty-electricity-filter-guide/
Mere om elektrosmog:
https://swissharmony.com/what-is-electrosmog/
Om hvordan elektrosmog skader:
https://swissharmony.com/what-is-electrosmog/why-is-electrosmog-harmful/

Mobiltelefonen

Din mobiltelefon/smartphone er den største kilde til mobilstråling. Du kan derfor minimere strålingseksponeringen drastisk ved at slukke for mobilen eller som minimum sætte den på flyfunktion, når du ikke bruger den.

Sundhedsstyrelsen anbefaler faktisk at du ikke mobiltelefonen under transport. Når din enhed konstant leder efter en ny sendemast, kan den gå over tilladte SAR værdi.

Du kan også sætte din mobil til at modtage 3G i stedet for 4G. Her skal man dog være opværksom på, at hvis din telefon skal arbejde alt for meget for at finde sendemasten har det den modsatte effekt. LTE er 4G, 3G hedder UMTS, HSPA+, WCDMA eller Turbo3G og 2G EDGE eller GSM.

Det kan ikke siges for tit: Din smartphone er altid aktiv og udsender stråling, selv når du ikke bruger den 
Din smartphone må aldrig være i kontakt med din krop eller hovedet. Den er nemlig altid aktiv og udsender stråling, selv når du ikke bruger den til at foretage et opkald. En eksponering der ofte er helt ukendt af brugerne.
Hvordan beskytter du dig?

 • Undgå så vidt muligt den direkte kontakt af din mobiltelefon med din krop:
 • Lad den aldrig være i lommerne (bukser, skjorter osv.).
 • Holde den ikke i hånden, men læg den i nærheden af ​​dig, hvis du ikke bruger den.
 • Læg den slet ikke i din bh hvis du er kvinde
 • Brug altid tasker eller udvendige lommer på jakker og frakker, når du rejser med din smartphone.
 • Brug stemmekommandoer til at starte et opkald eller søgning.

Ring aldrig med mobiltelefonen ved øret:

 • Brug højttaler- eller videofunktionen på din smartphone.
 • Til “fortrolige” samtaler skal du bruge et håndfrit sæt kaldet “Air tube”. Det medfølgende sæt vil koncentrere strålingen i øregangen. Ledningen fungerer som en antenne.
 • Og vigtigst brug altid områder med god dækning (3 og 4 streger på din mobilskærm)
 • Undgå at foretage telefonopkald, mens du rejser (bil, tog, metro osv.) Eller i områder med dårlig forbindelse (1 og 2 streger på din mobilskærm). Når din mobiltelefon tændes, vil du blive eksponeret endnu mere.

Overhold hvileperioden, som er afsat til søvn:

 • Læg aldrig din smartphone under hovedet eller puden
 • Læg den væk fra din seng og om muligt i flytilstand (din mobiltelefon vil påvirke din ro og din psykologske balance på grund af en forringet og ikke afslappet søvn)

Og til patienter og andre med hjerteimplantater:

iPhone-stråling: iPhonen er populær blandt mange mennesker, men den topper også hitlisten, når det gælder elektromagnetisk stråling.

I betragtning af den ikoniske status som Apples iPhones har fået, bør brugerne dog være opmærksomme på strålingen fra iPhonen, især i de nyere modeller, som har den højeste stråling blandt samtlige smartphones. (1) (2)
Alle trådløse elektroniske enheder, herunder mobiltelefoner, udsender elektromagnetisk stråling (EMF) stråling. En stråling som er sundhedsskadelig, når vi konstant bruger vores mobile enheder tæt på vores krop over længere perioder.

Hvad de færreste er vidende om udsender telefonens batterier en ekstremt lavfrekvent (ELF) stråling.

Sundhedsrisici

Nogle områder på kroppen, såsom hoved og torso – samt bryster og de reproduktive område – er langt mere sårbare over for EMF- stråling end arme og ben.
Elektromagnetisk stråling kan eksponere for bl.a. hovedpine og hududslæt til mere alvorlige sundhedsskader som fertilitetsproblemer, DNA fragmentering, celleskader, og kræftsvulster.

Bruger du din smartphone sikkert

“Ingen mobiltelefon, der sælges i dag, beskytter brugernes helbred. Fejlen ligger i europæisk eller international lovgivning, der udelukkende er drevet af mobiltelefonindustriens økonomiske interesser. Dette er endnu mere sandt med lanceringen af 5G-smartphones!”

Dr. Marc Arazi Formand for Phonegate Alert (Mere om Phonegate her: https://nejtil5g.dk/phonegate/)

Kender du Sundhedsstyrelsens anbefalinger når det gælder brugen af din mobiltelefon? Sundhedsstyrelsens mobilanbefalinger:

 • Brug headset eller håndfri funktion med øresnegl ved samtale, eller brug højtalerfunktionen.
 • Brug så vidt muligt SMS i stedet for samtale.
 • Begræns varigheden af samtaler.
 • Sov ikke med telefonen tæt ved hovedet.
 • Begræns samtaler under dårlige sende/modtageforhold (kan ses på displayet) og i transportmidler.
 • Dæk ikke telefonen til med sølvpapir eller lignende.
 • Sammenlign telefoners SAR-værdi. Lavere SAR-værdi medfører lavere eksponering.

Hvorfor disse råd er gemt væk langt inde på Styrelsens hjemmeside er ikke godt at vide.

Det er også værd at bemærke at Styrelsen kun anerkender opvarmning som havende sundhedsrisici, mens de langsigtede effekter af elektromanisk stråling fra eksempelvis mobiltelefoner ikke anerkendes trods den fortsat stigende dokumentation.
Læs mere her: https://nejtil5g.dk/hvad-du-skal-vide-om-straaling-fra-din-mobiltelefon/

ECHOEarth – End Cellphones Here On Earth

Beskyt Jorden, din familie, dine kæledyr og dig selv ved at skille dig af med din mobiltelefon nu. Det er op til hver enkelt af os at stoppe ødelæggelsen.

END CELLPHONES HERE ON EARTH

ECHOEarth er en organisation af mennesker, der ikke ejer mobiltelefoner, og hvis mission er at afslutte brugen og fremstillingen af ​​mobiltelefoner.

Læs og underskriv løftet nedenfor. Den kommer i to versioner, en til folk, der stadig ejer mobiltelefoner, og den anden til folk, der ikke har en mobil. Du kan læse og underskrive løftet på flere sprog heriblandt dansk.

Arthur Firstenberg skriver i sit seneste nyhedsbrev:


Da jeg var otte år gammel, stod jeg en dag blandt fuglene og træerne foran mine fætres landsted, jeg hørte pludselig en forfærdelig lyd, som jeg aldrig havde hørt før. “Det kaldes en motorsav,” sagde min onkel George, mens han forklarede mig, hvad den gjorde. I mit sind så jeg skove vælte ned over hele verden.

Fire år senere fyldte en tv-reklame mig med varsel. Den indeholdt en flaske shampoo, der faldt ned på gulvet i en brusekabine og gik ikke i stykker! Prell-virksomheden introducerede plastikkens vidundere til forbrugerne.

Samme år, 1962, vækkede en havbiolog verden til ødelæggelserne forårsaget af pesticider og antændte en miljøbevægelse, der rystede verden i sin grundvold.

Men i dag, 60 år senere, forgifter verden sig selv med fem gange så mange pesticider, som den gjorde før Rachel Carsons monumentale bog. De få tilbageværende gamle skove bliver fortsat fældet af maskiner med en kraft uden for nogens kontrol. Og efterhånden som havpattedyr, havfugle og skildpadder kvæler flaskehætter, låg og indkøbsposer, vil havene snart indeholde mere plastik end fisk, og vi svømmer i mikroplastikpartikler, der regner ned over os dag og nat i netop den luft, vi indånder. Det er ingens skyld, og det er alles skyld.

I dag, uden at tildele nogen skylden, har vi en mulighed for at samles i personlig handling for livets fremtid på Jorden. En mulighed for at ændre kurs. Mikrobølgestråling er det første forurenende stof, der med vilje spredes over hver kvadratcentimeter af planeten. Og det er det første forurenende stof, hvis kilde og drivkraft – mobiltelefonen – er inden i hånd og lommer hos verdens befolkning til enhver tid. Dette giver os en unik mulighed for at være proaktive i stedet for blot at være fortalere. At være en forandringsbevægelse og ikke kun for forandring. At statuere et eksempel på, hvad der også skal gøres med hensyn til de andre miljøovergreb.

Trådløs teknologi er også det første forurenende stof, som der ikke er dosisrespons på: Effekten afhænger ikke af dosis. Reduktion af strømniveauet for en trådløs enhed reducerer ikke den skade, den forårsager. Af hensyn til sundhed og miljø er en mobiltelefon et mobiltårn. Vi kan ikke have fugle og insekter og har også mobiltelefoner. Vores børn vil ikke leve for at blive voksne, hvis vi ikke slipper af med mobiltelefoner.

Fordelene ved at befri sit liv for mobiltelefoner – genoprettelse af dit helbred og din vitalitet – er øjeblikkelige, opsigtsvækkende og langt større end de fordele, de giver. Og efterhånden som denne handling breder sig, vil fordelene også blive. En genoprettet vitalitet af skovene, oceanerne, dyrelivet og fuglene, der engang gav livet mening, vil give folk meget mere, end de vil give afkald på, når de smider deres mobiltelefoner – og giver gerne op, når de først mærker forskellen og indser, hvad de har handlet væk.

Vi beder jer deltage i at love at gøre jeres del i at sætte en stopper for det største, mest presserende, mest ignorerede angreb på Jorden, der findes. At plante et frø, der vil blive vandet, vokse og formere sig. Ingen – ikke lovgivere, ikke dommere, ikke koncernchefer – kan gøre det for os.

Cellular Phone Task Force er en nonprofit medlemsorganisation. Det blev grundlagt i juli 1996 som reaktion på de sundheds- og miljømæssige trusler fra lanceringen af den trådløse revolution i USA.

Siden 1996 har taskforcen stillet et globalt clearingcenter for information om trådløs teknologis skadelige virkninger til rådighed og et nationalt støttenetværk for mennesker, der er skadet eller handicappet af elektromagnetiske felter.

Se mere her: https://cellphonetaskforce.org/newsletters/
Løftet finder du her:
https://www.echoearth.org/pledge

100 konsekvenser ved at eje en mobil

Arthur Firstenberg opregner i sit nyhedsbrev fra den 12. april 100 konsekvenser af det at have en mobiltelefon. Noget handler om din personlige sundhed, noget handler om miljø og klima, herunder menneskerettigheder, andet handler om konsekvenserne for vores dyre- og planteliv. Listen er givetvis langt fra fyldestgørende, men uanset tankevækkende:

Ødelæggelse af hjerneceller
Hjerneblødning
Slagtilfælde
Rystelser
Multipel sclerose
ALS
Hukommelsestab
Tidlig Alzheimers sygdom
Hjerteanfald
Hjerte sygdom
Hjertearytmi
Hjertebanken
Højt blodtryk
Brystsmerter
Hjernekræft
Brystkræft
Kræft i skjoldbruskkirtlen
Lungekræft
Prostatakræft
Tyktarmskræft
Livmoderhalskræft
Testikelkræft
Melanom
Fedme
Diabetes
Hypothyroidisme
Luftvejsinfektioner
Astma
Infertilitet
Spontan abort
Fødselsdefekt
Hårtab
Mister hårfarve
Osteoporose
Brækkede knogler
Forstoppelse
Diarré
Øjensmerter
Tørre øjne
Grå stær
Nethindeløsning
Grøn stær
Nedsat lugtesans
Tinnitus
Høretab
Manglende evne til at koncentrere sig
Hovedpine
Søvnløshed
Søvnapnø
Mareridt
Træthed
Svimmelhed
Kvalme
Karpaltunnelsyndrom
Muskelsmerter
Ledsmerter
Hofteudskiftning
Udskiftning af knæ
Følelsesløshed
Prikken i huden
Næseblod
Irritabilitet
Nervøsitet
Angst
Depression
ADHD
Autisme
Paranoia
Udslæt
Depression hos børn
Selvmord hos børn
Hjerteanfald hos unge
Slagtilfælde hos unge
Kræft hos kæledyr
Forkortet levetid for kæledyr
Udbredelse af mobiltårne for at sætte mobiltelefoner i stand til at fungere
Udbredelse af satellitter for at få mobiltelefoner til at fungere
Fugle forsvinder
Fugledød
Flagermus forsvinden
Insekter forsvinden
Orme forsvinder
Frøer forsvinder
Dyreliv forsvinder
Vilde dyr dør
Døde og døende planter
Døde og døende træer
Døde og døende havliv
Børneslaveri i Den Demokratiske Republik Congo
Folkedrab i Den Demokratiske Republik Congo
Udryddelse af lavlandsgorillaen
Folkedrab i Vestpapua
Massiv forurening af grundvandet i Kina
Enorme mængde elektricitet til at drive skyen
Enorme mængder giftigt affald
Enorme mængder kasseret plastik
Tab af kontakt med naturen
Social isolation
Tab af kontakt med virkeligheden

Læs mere her:
Hvad du bør vide:
https://nejtil5g.dk/hvad-du-skal-vide-om-straaling-fra-din-mobiltelefon/
Metallerne m.m. i din mobil:
https://nejtil5g.dk/raavarerne-der-bruges-i-mobiltelefonen/
Er 5G grøn:
https://nejtil5g.dk/er-5g-groen/

Høreapparater

Nedsat hørelse, høreapparater og elektromagnetisk stråling 

Stigning i antal hørehæmmede
Ifølge WHO vil 1 ud af 4 personer forventes at have høreproblemer i 2050. Det betyder, at næsten 2,5 milliarder mennesker i verden vil leve med en vis grad af høretab i 2050. Mindst 700 millioner af disse mennesker får brug for øre- og hørepleje og andre rehabiliteringstjenester, medmindre der gribes ind, skriver WHO i en høringsrapport, der blev offentliggjort i begyndelsen af marts 2021. (1) (2)

I en pressemeddelelse fra WHO udtaler Generaldirektør Tedros Adhanom, at ubehandlet høretab kan have en ødelæggende virkning på folks evne til at kommunikere og arbejde. Det kan også påvirke folks mentale sundhed og evne til at opretholde relationer.

Man hvad med elektromagnetisk stråling, når vi taler om høreapparater og de tilhørende hjælpemidler man kan gøre brug af?

Der mangler empiri, men der findes alligevel grundlag for en konklusion
Det ser ikke ud til, at der findes en særlig forskning, der specifikt handler om sundhedsrisici, når det gælder høreapparater. Ikke efter hvad Einar Flydal skriver i sin lille artikel fra 2018. (3)
Høreapparater med indbygget radiokommunikation har heller ikke eksisteret så længe, at det er rimelig at tro, at man har kunnet se tydelige statistiske skademønstre. Man må derfor vurdere skadepotentialet ift. høreapparater ud fra det, man allerede ved om teknologien, arten af stråling og eksponeringen, sådan som det er gjort i EUROPAEM-retningslinjerne. (4)

Og så er svaret enkelt skriver Flydal. Der findes blot én fornuftig strategi – en forsigtighedsstrategi baseret på alle skademekanismer, ikke kun på omfanget af opvarmning.

Moderne høreapparater, (5) der kommunikerer, leverer således en strålingskilde, der udgør en ukendt sundhedsrisiko. Der er mange tegn på, at strålingen er langt stærkere end tilrådeligt. Det kan være fornuftigt – indtil vi ved mere – at antage, at der ikke er taget højde for nærfeltseffekter i certificeringen af ​​høreapparaterne, simpelthen fordi der ikke er nogen gode metoder til måling af nærfeltet, og fordi de måleinstrumenter der anvendes, ikke måler de relevante parametre.
Vi ved at producenterne og distributørerne ikke har kontrol med hvad de arbejder med: Produkterne kan stråle langt mere end der opgives – uden at det fanges op af nogen og uden at de er klar over det eller synes at have særlig interesse i at vide noget om det. Vi kan f.eks. blot se til hele Phonegate skandalen. (6)

Hvad kan du gøre
Noget som er let at gøre: Slå Bluetooth fra på de digitale apparater du har rundt om dig, så de ikke forsøger at kontakte dine høreapparater, og få ligeledes audiografen til at slå Bluetooth fra – hvis det er mulig – og anden kommunikation på dine høreapparater.
Hvis apparaterne er formet, så de bliver for besværlige at bruge, bør du overveje, om du skal udskifte dem, eventuelt få et måleinstrument og kontrollere, om dine høreapparater er “gået bananas”, som Flydall selv fortæller han har oplevet.

Forskning i EMF og høreapparater
I forbindelse med Apples trådløse headsets (Apple Airbuds) og andre lignende trådløse headsets, som flere og flere går rundt med i timevis, mens de streamer musik og podcasts, er der kommet nogen forskningsartikler og advarsler. Du finder en oversigt her (7).

Kilder:
1) https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/horselstap-vil-ramme-1-av-4/
2) https://www.who.int/news/item/02-03-2021-who-1-in-4-people-projected-to-have-hearing-problems-by-2050
3) https://einarflydal.files.wordpress.com/2018/01/eflydal-20180103-hc3b8reapparater-et-problem-v2.pdf
4) https://ehsf.dk/laeger
5) https://hoereforeningen.dk/viden-om/hjaelpemidler/traadloest-udstyr/
6) https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/
7) https://www.saferemr.com/2016/09/airpods-are-apples-new-wireless-earbuds.html

Høreapparater uden radiokommunikation

Einar Flydal skriver i dette indlæg (1) at i USA er Sony på vej ind på det lukrative marked for høreapparater (2) idet de har lanceret et produkt, som sælges i håndkøb – et høreapparater helt uden sendere. Den amerikanske regering har accepteret det, og de er til salg.

Moderne høreapparater – og andre trådløse øretelefoner – kan indgå i en kæde på fem sendere, der kører samtidig og tæt på kroppen:

1. synkronisering af høreapparaterne via mikrobølgeradio gennem hovedet (producentens eget system),
2. streaming fra mobilen (Bluetooth) af den som
3. mobilen henter fra internettet (mobilt bredbånd), samtidig med
4. Wi-Fi er tændt og
5. Mobiltelefoni, f.eks. 4G, er tændt.

Fra forskning i effekten af svag, pulserende mikrobølgestråling, er det sandsynligt at nutidens brug af høreapparater, og især øretelefoner, vil manifestere sig i form af øget spytkirtelkræft (lige under og foran ørerne) og øget hjernekræft. Men det kan tage 20 år at bevise.

Sonys nye CREC10 høreapparater kan betyde dramatisk nye tider i branchen og en stor forbedring af tilbuddet i den lave ende af markedet: Du undgår en radiosender monteret i et eller to ører. En app på din mobiltelefon bruges til at tilpasse enheden til din hørelse. Appen bruger ikke radiokommunikation, men højfrekvent lyd til at kommunikere med høreapparaterne, og de to enheder har ikke en radioforbindelse med hinanden. Du justerer det hele med din telefon, selvom den er i flytilstand. Og du gennemgår en testprocedure med signaler, ligesom en høretest.

Kilder:
1) https://einarflydal.com/2022/12/18/horeapparater-uten-radiokommunikasjon-pa-vei/
2) https://www.wired.com/review/sony-c10-self-fitting-hearing-aids/

Hvad er SAR?

SAR står for Specific Absorption Rate og måles i watt per kilogram (W/kg). SAR-værdien er udtryk for den effekt, som et område af kroppen på mellem 1 og 10 gram kropsvæv maksimalt modtager fra mobiltelefonen – i den mest ekstreme situation. (4)
SAR-værdien varierer fra den ene mobiltelefonmodel til den anden. Generelt kan man sige, at jo lavere SAR-værdi en telefon har, des lavere effekt bliver man påvirket af. Det betyder at temperaturpåvirkningen bliver mindre.
EU er SAR-grænseværdien 2.0 W/kg gennemsnitligt fordelt over 10 gram kropsvæv (fastsat af ICNIRP). I USA er den 1.6 W/kg gennemsnitligt fordelt over 1 gram kropsvæv gældende for hovedet (Fastsat af FCC -Federal Communications Committee).
De gældende standarder, der anvendes i dag (2.0 W/kg) blev udformet i 1993 og har ikke ændret sig siden.
En lav SAR-værdi er ikke et udtryk for at telefonen er “sikker” at tale i, og derfor ingen garanti for at telefonen er ufarlig.
SAR-værdien tager ikke højde for din alder, din fysiske størrelse eller om du er gravid.
SAR-niveauet er meget højere ved reel brug
Tests udført af både ANFR (det franske strålingsagentur) og journalisten Sam Roe for Chicago Tribune har vist, at aktuelle SAR-niveau skal ganges med en faktor fra 3 til 4, målt enten ved direkte hudkontakt eller ved 2 mm’s afstand. (5) En nylig tilbagekaldt Razer Phone 2 nåede over 10 W/kg ved direkte kontakt med huden.
Fransk test fandt i 2015 at 9 ud af 10 mobiltelefoner, overskred de gældende grænseværdi. Der konstateres fortsat overtrædelse af grænseværdien. Siden april 2018 og frem til maj 2020 er 23 forskellige modeller trukket tilbage fra det franske marked, forbudt eller opdateret.
Den danske Sundhedsstyrelse reklamerer ikke med sine anbefalinger, man skal vide at de eksisterer for at finde dem på SST’s hjemmeside. (6)

Tips til reduktion af iPhone-stråling: (7)
Afstand er den bedste form for beskyttelse.

 • Brug højttalertelefonfunktionen på din iPhone, når det er muligt.
 • Hold din iPhone i standardsamtaletilstand, men skru op for lydstyrken til den højeste indstilling, og hold telefonen 2-4 tommer væk fra dit hoved.
 • Vælg kablede hovedtelefoner eller endnu bedre strålingsfri luftrørshovedtelefoner, især hvis opkaldet bliver langt.
 • Når du sover, skal du holde din iPhone mindst fire meter væk fra din seng.
 • Hvis du kører under et opkald under kørslen, skal du bruge Apple CarPlay eller en hjælpeledning til at dirigere den gennem bilens højttalere. Det giver sikker kørsel samt reducere din EMF eksponering.
 • Opbevar din iPhone i et bælte hylster eller i en taske, men endnu bedre, hav ikke telefonen på dig, hvis du ikke får brug for den. Husk, at enhver ekstra afstand beskytter.

Flytilstand er ikke kun til flyvning.
Funktionen er den enkleste måde at deaktivere alle trådløse transmissioner på med det samme og dermed reducere iPhone-strålingen. Når flytilstand er aktiveret, er din iPhone ikke længere tilsluttet WiFi-, Bluetooth- eller mobildata, hvilket betyder, at den ikke længere konstant sender RF-signaler for at forblive tilsluttet.
Har du ofte din iPhone med dig, kan du prøve primært at have telefonen på flytilstand og med jævne mellemrum deaktivere den for at kontrollere, om der er indgående sms’er eller beskeder på telefonsvareren – eller for at foretage et opkald/sende en sms. Skift tilbage til flytilstand, så snart du er færdig med at bruge din iPhone. Flytilstand er også nyttig til at bevare din iPhone’s batterilevetid og hjælpe den med at genoplade hurtigere.
Skær ned på unødvendige transmissioner
Reducer dine transmissioner ved at sikre, at din iPhone ikke konstant kører apps som Instagram eller placeringstjenester i baggrunden. Mange apps beder om tilladelse til konstant at blive synkroniseret med mobildata, så vi kan modtage meddelelser med det samme. Men hvor nødvendigt er det? Tjek i stedet dine apps manuelt for at se, om du har nogen opdateringer, og sørg for, at din iPhone ikke er indstillet til automatisk at oprette forbindelse til WiFi eller mobildata.
Vær bevidst om hvornår iPhone strålingen er værst
Har din iPhone to barer eller mindre, er det bedst at undgå at foretage opkald, indtil du er på et sted, hvor din telefon ikke behøver at kompensere for en svag forbindelse. iPhone-stråling øges også under kørslen. Når du kører ned ad motorvejen ændrer din afstand fra mobilmaster sig konstant, hvilket får din iPhone til ofte at pinge, da den søger efter det mest ideelle tårn eller satellit for at bevare en stærk forbindelse.

Opbevar ikke din iPhone i dit soveværelse.
Oplad din iPhone i et andet rum, hvis det er muligt. Men hvis du skal have det i dit soveværelse om natten, skal du placere det så langt fra din seng som muligt og aktivere flytilstand, før dit hoved rammer puden.

Invester i EMF-beskyttelsesudstyr
Uanset om du bruger din iPhone meget eller lidt, vil det være klogt at bruge en iPhone-strålingsomslag, der sætter en EMF-afskærmningsbarriere mellem din telefon og dit øre eller andre dele af kroppen. Dette vil reducere din direkte hudkontakt både med RF og ELF strålingsemissioner.
Bruger du ofte hovedtelefoner, når du foretager opkald, eller bare lytter til lyd, bør du overveje at bruge strålingsfri luftrørshovedtelefoner, der overfører lyd gennem hule luftrør i stedet for traditionelle ledninger, som stadig tillader EMF-stråling at nå dit hoved.
Kilder:
1) https://www.digitalinformationworld.com/2019/02/the-cell-phones-that-emit-the-least-and-most-radiation.html
2) https://pricepusher.dk/mobil/sar-v%C3%A6rdier-og-mobilstr%C3%A5ling
3) https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/
4) https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/
5) https://www-chicagotribune-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.chicagotribune.com/investigations/ct-cell-phone-radiation-testing-20190821-72qgu4nzlfda5kyuhteiieh4da-story.html?outputType=amp
6) https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/Anbefalinger-om-mobilbrug
7) https://www.theepochtimes.com/iphone-radiation-easiest-ways-to-protect-yourself-reduce-exposure_3821499.html

STOP med at lægge mobiltelefonen i din lomme 

Hver dag lader hundredvis af millioner af mænd og kvinder deres mobiltelefon glide ned i deres bukser eller jeans lomme uden at tænke nærmere over det. På få år er det blevet en helt mekanisk handling, men det er dog ikke uden risici for menneskers sundhed? (1)
Din telefon bestråler dig fortsat, mens den er i din lomme
Du bør først og fremmest vide, at din mobiltelefonen forbliver aktiv, selv når du ikke bruger den! Den forbinder sig regelmæssigt med den nærmeste mobilmast. Den vil også fortsætte med modtage data (SMS, e-mails, dokumenter, videoer osv. …). Derfor er du lige så udsat for stråling som ved opkald. Og nogle gange endnu mere, da din mobiltelefon kan forblive mange timer i din lomme.
Det er konstateret at SAR værdien, ikke beskytter dit helbred
Der er intet videnskabeligt grundlag der seriøst kan forklare, hvorfor reguleringen omkring niveauet for den specifikke absorptionshastighed (SAR) lokaliseret på niveau med lemmerne (lår, hænder) på 4 W / kg er to gange højere end ved hovedet (2 W / kg) og torsoen (2 W / kg). Det er en af de mange anomalier omkring SAR -indikatoren, som skal beskytte vores helbred. ANSES (2) har siden dets rapporter fra 2016 og 2019 (3) betragtet SAR som en dårlig indikator til beskyttelse af brugernes sundhed.
Den SAR værdi, som producenterne fremviser, er kraftigt reduceret
Vi kan ikke stole på værdien af de SAR værdier, som producenten præsenterer i sin indlægssedler eller på deres reklamer. Det er dokumenteret i fem år gennem de forskellige afsløringer af Phonegate skandalen. Nogle faktorer bruges bevidst til beregning af SAR, f.eks. når valg af en eksponering på 10 g væv i Europa i stedet for 1 g i USA, hvilket øger niveauet af SAR med 3 i gennemsnit.
Det blev påvist i november 2020 ved tests udført på anmodning fra France Television på vegne af Complément d’enquête -dokumentaren: “5g, bølgen af tvivl”. (4) Faktisk bad direktøren Nicolas Vescovacci det specialiserede firma Art Fi (5) om at teste 11 nye og gamle mobiltelefoner af de bedst sælgende mærker. Resultaterne taler for sig selv, se figur 1.

Figur 1. Art Fi’s test af 11 nye og gamle mobiltelefoner af de bedst sælgende mærker. Test udført på Apple iPhone 8, at måling af 1g ved kontakt med huden i 4G (amerikansk standard) kommer ud med 10.168 W / kg og ved 10 g med 4.594 W / kg. Det vil sige en stigning på mere end det dobbelte af SAR værdien, men frem for alt langt over den grænseværdi, der ikke må overskrides i Frankrig (eller Danmark), hvilket er 4 W / kg for en SAR enhed.

Test udført på Apple iPhone 8, viser at måling af 1 g ved kontakt med huden i 4G (amerikansk standard) kommer ud med 10.168 W/kg og ved 10 g med 4.594 W/kg. Det vil sige en stigning på mere end det dobbelte af SAR værdien, men frem for alt langt over den grænseværdi, der ikke må overskrides i Frankrig (eller Danmark), hvilket er 4 W/kg for en SAR enhed.
Det samme gælder den brugte iPhone 5S, der når et særligt højt SAR -niveau på 12.139 W/kg for 1 g og 4.145 W/kg for 10 g. Figur 2 viser tallene forl Samsung Galaxy A 10.

Figur 2. Den samme test for Samsung Galaxy A 10.

Resultaterne forblev imidlertid skjult i skufferne … Hvorfor?

Ny forskning råder mænd til at fjerne deres mobiltelefoner fra underlivet
I en iransk undersøgelse, der blev offentliggjort den 10. oktober 2021 med titlen “Den skadelige virkning af mobiltelefonstråling på sædcellernes biologiske egenskaber hos Normozoosperm -patienter”, (6) kom forskere til denne konklusion om risiciene ved mandlig infertilitet:

”Mobiltelefonstrålingr kan reducere sædcellernes biologiske egenskaber, såsom morfologi, motilitet, levedygtighed, DNA -integritet og øget apoptose hos normozoospermiske mænd. Det anbefales derfor, at mænd holder mobiltelefonen væk fra deres underliv.”

Det er også konklusionen på en koreansk undersøgelse (7), der blev offentliggjort i juli 2021, og som analyserede 18 undersøgelser af virkningerne af eksponering fra mobiltelefonstråler på sæd, og som konkluderede:

”Brug af mobiltelefoner nedsatte den overordnede kvalitet af sæd ved at påvirke motilitet, levedygtighed og koncentration. Den var endnu mindre i gruppen med højt mobiltelefonbrug. Især faldet var bemærkelsesværdigt i in vivo -undersøgelser med en stærkere klinisk betydning i undergruppeanalysen. Derfor er langvarig brug af mobiltelefoner en faktor, der bør betragtes som en årsag til nedsat sædkvalitet. Yderligere undersøgelser er nødvendige for at bestemme effekten af eksponering for elektromagnetiske bølger udsendt af nye modeller af mobiltelefoner i dagens digitale miljø.”

Stigning i kolorektal kræft i USA og Europa
Stigningen af kræft i Europa, er genstand for den videnskabelige undersøgelse “Forøgelse af forekomsten af tyktarmskræft hos unge voksne i Europa i løbet af de sidste 25 år” udført i 20 europæiske lande, herunder Frankrig. Sidstnævnte er særlig påvirket! (8)
I konklusioner angiver forfatterne, at:
”Mere forskning er nødvendig for at identificere de underliggende etiologiske faktorer.”
For den amerikanske epidemiolog Prof. De Kun Li, bør videnskabelig forskning undersøge den rolle som eksponering fra mobiltelefoner har i lommen hos brugerne og den mulige årsagssammenhæng i eksplosionen af kolorektale kræftformer, især i den unge befolkning i USA og Canada.
Det er hvad han fortæller på Microwavenews hjemmeside: (9)
Om vanen med at unge mennesker bærer deres mobiltelefoner i deres for- eller baglomme. “Når mobiltelefoner er i deres lommer, er de tæt på endetarmen og den distale tyktarm, som er de steder med de største stigninger i kræft,” forklarer han.
Hvordan beskytter du dig selv?
Intet er lettere! Du skal bare stoppe med at putte din mobiltelefon i lommerne.

Alart Phonegate har produceret korte videoer som kan videresendes til alle omkring dig. (10)

Kilder:
1) https://www.phonegatealert.org/en/dont-put-your-cell-phone-in-your-pocket-anymore
2) ANSES: Det franske agentur for fødevarer, miljø og arbejdsmiljø blev oprettet den 1. juli 2010. Det er en administrativ offentlig institution, der er ansvarlig over for de franske sundheds-, landbrugs-, miljø-, arbejds- og forbrugerministerier.
3) https://www.phonegatealert.org/premiere-reaction-les-recommandations-de-lanses-placent-pouvoirs-publics-et-industriels-devant-leurs-responsabilites-sanitaires
4) https://www.france.tv/france-2/complement-d-enquete/2063337-5g-l-onde-d-un-doute.html
5) https://www.art-fi.eu/
6) Mohammadmehdi Hassanzadeh-Taheri, Mohammad Ali Khalili, Ali Hosseininejad Mohebati, Mahmood Zardast, Mehran Hosseini, Maria Grazia Palmerini, Mohammad Reza Doostabadi. Mobiltelefonstrålingens skadelige effekt på sædcellernes biologiske egenskaber hos normozoosperm -patienter. Andrologia. 10. oktober 2021. doi: 10.1111 / og.14257.
Abstrakt
Den radiofrekvente elektromagnetiske stråling, der udsendes af mobiltelefonen, har skadelige virkninger på visse organer i kroppen, såsom hjerne, hjerte og testikler. Formålet med denne undersøgelse var at vurdere virkningerne af mobiltelefoner på sædparametre, DNA -fragmentering og apoptose hos normozoosperm -patienter. Normale sædprøver blev opdelt i to grupper: kontrol og case. Caseprøverne blev placeret i 60 minutter i en afstand på ca. 2,5 cm fra mobiltelefonen i den aktive antennestilling. Prøver fra kontrolgruppen blev udsat for mobiltelefoner uden en aktiv antenne. Alle prøver blev analyseret i henhold til kriterierne for WHO. Sædcellernes levedygtighed, sædceller med kromatinabnormalitet og modenhed, DNA -fragmentering og apoptose blev undersøgt. Caseprøvernes levedygtighed og motilitet var signifikant lavere end kontrolgruppens (p <0,001, p = 0,004). Procentdelen af apoptotisk sæd og DNA -fragmentering var signifikant højere i casegruppen end i kontrolgruppen (p = 0,031, p <0,001). De andre undersøgte parametre, såsom morfologi, kromatinabnormalitet og modenhed, viste ingen signifikant forskel mellem case -gruppen og kontrolgruppen. Mobiltelefonstrålerne har medført en skadelig effekt på de biologiske egenskaber ved menneskelig sæd. Det anbefales derfor at holde mobiltelefonen så langt som muligt fra underlivet. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/and.14257?af=R
7) Sungjoon Kim, Donghyun Han, Jiwoo Ryu, Kihun Kim, Yun Hak Kim. Virkninger af mobiltelefonbrug på sædkvalitet-Ikke relateret til tidsbaseret brug: En systematisk gennemgang og opdateret metaanalyse. Om Res. 2021 29. juli; 111784. doi: 10.1016 / j.envres.2021.111784
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34333014/
8 ) https://gut.bmj.com/content/gutjnl/68/10/1820.full.pdf
9) https://microwavenews.com/news-center/de-kun-li-crc
10) https://www.phonegatealert.org/en/campaign-protect-health-radiofrequency-radiation-smartphone

Hvorfor er det nu, at du ikke skal sætte din smartphone op til øret når du ringer 

Det er helt normalt og nærmest mekanisk for milliarder af mobilbrugere at sætte mobiltelefonen helt tæt op til øret, når de foretager opkald. Men er det nu helt uden sundhedsrisici? Svaret er et klart NEJ, og en firdobling af de mest alvorlige hjernekræftsygdomme på tredive år burde fortælle os om sundhedskonsekvenserne. (0)
WHO: Stråling fra mobiltelefonen er “muligvis kræftfremkaldende” for mennesker
I 2011 klassificerede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) radiofrekvente stråler (RF) i klasse 2B, “muligvis kræftfremkaldende for mennesker”. (1) Beslutningen blev taget over tyve år efter udbredelsen af den nye mobilteknologi, fordi WHO stolede på eksperter fra Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC). (Fig. 1)

Fig 1.: AIRC’s klassifikation af elektromagnetisk stråling i 2011 som “muligvis kræftfremkaldende”.

IARC havde gennem adskillige undersøgelser, herunder Interphone-undersøgelsen, (2) observeret, at risikoen for gliomer, ondartede hjernetumorer eller akustiske neurinomer, godartede tumorer blev øget ved brug af 30 minutter om dagen gennem 10 år (svarende til 2000 timer). Hvor mobilen har været placeret på samme side som tumoren.
Øget risiko for hjernekræft efter 17 minutters brug af mobilen om dagen
I 2021 har en undersøgelse fra University of California, Berkeley School of Public Health (3) bekræftet sammenhængen mellem brugen af mobiltelefon og risikoen for hjernetumorer. Ifølge de amerikanske forskere bliver faren reel, ved brug af mobilen mere end 17 minutter om dagen.Som Medisite (4) påpeger i deres artikel:
“Forskernes resultater tyder på, at faren bliver reel, hvis man i alt har mere end 1.000 timers opkald over en 10-årig periode. Det vil øge risikoen for hjernetumor med 60 %… “Brugen af mobiltelefonen fremhæver en lang række folkesundhedsproblemer, og det har desværre fået meget lidt opmærksomhed fra det videnskabelige samfund,” advarede undersøgelsens hovedforfatter, Joel Moskowitz, PhD.”
Firedobling af de mest alvorlige hjernekræfttilfælde på 30 år i Frankrig
I juli 2019 offentliggjorde Santé Publique France (5) sammen med Francim, Hospices Civils de Lyon og Institut National du Cancer cancerregistre (opdateret i september 2019) de nationale estimater af kræftforekomsten og dødeligheden i storbyområdet Frankrig mellem 1990 og 2018. (Fig. 2)

Fig. 2: De nationale estimater af kræftforekomsten og dødeligheden i storbyområdet Frankrig mellem 1990 og 2018.

Mellem 1990 og 2018 steg det årlige antal nye tilfælde af histologisk bekræftet glioblastom (en af de mest aggressive typer af hjernekræft) fire gange og mere for begge køn. Det vil sige 3.481 nye tilfælde af disse glioblastomer i storbyområdet Frankrig i 2018, hvoraf 58% var hos mænd. I 1990 var der kun 823. (Fig. 3)

Fig. 3: Mellem 1990 og 2018 steg det årlige antal nye tilfælde af histologisk bekræftet glioblastom (en af de mest aggressive typer af hjernekræft) fire gange og mere for begge køn i Frankrig.

Som afslutning på sin analyse vurderer Santé Publique France, at de ydre faktorer, der kan have indflydelse for den øgede forekomst af glioblastom, kan være:
“cerebral strålebehandling og muligvis intens og langvarig eksponering for pesticider (landmænd) [14]. De seneste epidemiologiske undersøgelser og dyreforsøg ville understøtte en kræftfremkaldende rolle af eksponering for elektromagnetiske felter [15].
Santé publique France bemærker også en generel stigning i hjernekræft. Hvad angår akustisk neurom, en godartet tumor i hørenerven, står der på seriniti-bloggen (6):
“Sjælden, endda meget sjælden for et par årtier siden, hvor en ENT skulle diagnosticere 3 til 5 i løbet af en karriere, i dag opdager vi mange flere (op til flere dusin i løbet af en karriere)”
Masser af misinformation om risikoen for hjernekræft
Det er ikke ualmindeligt at læse eller høre i medierne, hvordan mobilstrålernes harmløsheden retfærdiggøres ved, at der ikke er nogen stigning i hjernekræft f.eks. i Frankrig siden deres introduktion. Det var også tilfældet for den i Frankrig velkendte Dr. Michel Cymes, som i december 2020 i en artikel med titlen “5G: er der en risiko for vores helbred” fejlagtigt udtaler sig på radio RTL’s hjemmeside: (7)
“Der er, stadig ifølge forskningen, ingen stigning i tilfælde af hjernekræft i den vestlige verden, hvor mobiltelefonen er blevet udbredt. Denne udtalelse tager højde for alle parametre og især befolkningens aldring.”
På trods af Phonegates henvendelser har hverken RTL eller Dr. Cymes fundet det passende at rette op på eller blot diskutere de videnskabelige data.
Stol ikke på den SAR værdi, som producenten angiver
Den specifikke absorptionshastighed (SAR) viser mængden af den energi, der transmitteres lokalt af din mobiltelefons stråler. Kun de termiske effekter (mikrobølgeeffekter) bliver taget i betragtning, mens de ikke-termiske og langsigtede sundhedseffekter ignoreres totalt af de offentlige myndigheder.
Siden 2016 og afsløringerne af Phonegate-skandalen ( 8 ) ved vi, at SAR er en indikator, der anses for upålidelig af Det franske agentur for fødevarer, miljø og arbejdsmiljø, ANSES, både for voksne og børn. Takket været Dr. Marc Arazis retssager ved forvaltningsdomstolen (9), bliver der på DATA ANFR-webstedet (10) offentliggjort hundredvis af SAR-testrapporter fra alle producenter, som viser, at alle har siden 1995 været bevidst overeksponeret af stråling fra producenternes mobiltelefoner.
Undervurderet måling af SAR ved hovedet, uden faktisk at være i kontakt med hovedet
Som vi alle ved, “djævelen er ofte i detaljerne”! Om målingen af SAR værdien ved hovedet, nok så vigtig for vores sundhed (må ikke overstige 2W/kg), konkluderer Prof. Om Gandhi, University of Utah, i en artikel (11) offentliggjort i april 2019, i det prestigefyldte tidsskrift for ingeniører IEEE, om test i det franske National Frequency Agency (ANFR):
“Det er vigtigt, at test af sikkerhedsforskrifterne i forbindelse med mobiltelefoner foretages i forhold til faktiske brugere. Det bør omfatte telefoner, der holdes tæt til kroppen med en afstand på 0 mm og mod det ydre øres væv i stedet for en simuleret plastik figur med afstand til det ydre øre.”
Sammenfattende bekræfter Om Gandhi den afgørende betydning når SAR værdien omkring hovedet ikke måles ved kontakt. Ifølge hans skøn er der en afstand på 10 mm. Men som det fremgår, tæller hver millimeter, når SAR værdien evalueres. (Fig. 4)

Fig. 4. SAR værdier sammenholdt med afstand til hovedet.

Og han konkluderer:
“For mobiltelefoner, der holdes mod auriklen, er den målte SAR værdi 2,5 til 3 gange højere end 10 g. SAR’erne på 1 g eller 10 g ville også være meget højere, hvis SAM-dukken ikke havde brugt den kunstige plastikafstandsholder i stedet for det menneskelige ydre øre, til at simulere vævet. […] Det tilspidsede plastikafstandsstykke adskiller kunstigt den udstrålende antenne fra mobiltelefonen, som repræsenterer op til 10 mm ekstra afstand til RF-kobling i hovedområdet, hvilket resulterer i en undervurdering af 1 g og 10 g SAR med en faktor på 2-4. Den 2-4 gange højere SAR værdi er også bekræftet af ANFR.” (Fig. 5)

Fig. 5: Måling af SAR via den kunstige plastikmodel kaldet SAM.

Det er også, hvad de test viste, der i november 2020 blev udført på anmodning fra France Television til dokumentaren af Complément d’enquête: “5G, the wave of a doubt”. Direktøren Nicolas Vescovacci bad det specialiserede firma Art Fi om at teste 11 nye og gamle mobiltelefoner af de mest solgte mærker. Resultaterne taler for sig selv:
Faktisk viser test udført på Apple iPhone 8, at måles SAR værdien i kontakt med huden ved 4G, måles ved 1g (amerikansk standard) 10.168 W/kg og for 10 g til 4.594 W/kg. Eksempler på resultaterne i denne forenklede tabel (DAS lig med SAR) fremgår af fig. 6.

Fig. 6: Test udført på Apple iPhone 8, hvor SAR værdien måles i kontakt med huden ved 4G. Her måler 1g (amerikansk standard) 10.168 W/kg og for 10 g til 4.594 W/kg.

Børn, unge og gravide kvinder er de mest udsatte
Indtrængningen af stråler i et barns kranie er omkring 30% højere. Endnu mere for et foster i drægtighed i sin mors mave. Det er derfor ekstra tilrådeligt at holde din mobiltelefon langt væk fra maven, hvis du er gravid.Se simuleringen hentet fra Environmental Health Trust. (Fig. 7)

Fig. 7. Simulering hentet fra Environmental Health Trust.
https://www.phonegatealert.org/wp-content/uploads/2021/10/6yr-olds-brain-penetration.gif

ANSES: Ingen mobil før du er fyldt 14 år
ANSES anbefaler efter deres rapport fra juli 2016, at man ikke anskaffer en mobiltelefon før efter 14-årsalderen. Et råd, der hverken er kendt eller følges af særlig mange familier. Skylden er primært de myndigheder, som ikke ønsker at høre anbefalingerne fra deres sundhedsmyndigheder og som svigter forældrene ved ikke at give dem nogen argumenter.
Det kablede håndfrie headset er ifølge det californiske sundhedsministerium ikke tilstrækkelig beskyttende
I mange år har producenter såvel som offentlige myndigheder opfordret os til at bruge kablede eller Bluetooth håndfrie headset. Et kablet headset leveres konsekvent med mobiltelefonen. Men er de uden risici for vores helbred?

Anbefalingerne fra California Department of Health december 2017 (12):

 • Når du taler i din mobiltelefon, skal du undgå at holde den ind til øret – brug i stedet højttalerfunktionen eller et headset eller earbuds. Trådløse (Bluetooth) og kablede headsets udsender meget mindre RF-energi end mobiltelefoner.
 • Fjern headsettet, når det ikke bruges til kommunikation. Headset frigiver små mængder RF-energi, selv når du ikke bruger din telefon.
 • Når du streamer lyd eller video eller downloader eller sender store filer. For at se film eller lytte til afspilningslister på din telefon skal du først downloade dem og derefter skifte til flytilstand, mens du ser eller lytter.

Det californiske agentur var det første, der anbefalede, at mobiltelefonen ikke havde kontakt med kroppen.
Se også artiklen: “Læg ikke din mobiltelefon i lommen!” (13) refereret på videnscentrets FB side.Disse anbefalinger et stort amerikansk sundhedsagentur ignoreres dog stadig af de offentlige myndigheder både i Frankrig og i Europa.
Hvordan beskytter du dit helbred?
Intet kunne være nemmere! Alt hvad du skal gøre er at stoppe med at have din mobiltelefon i tæt kontakt med hovedet
.Brug højttalerfunktionen så meget som muligt ved opkald. Brug helst et kablet håndfrit sæt “Air Tube” i stedet. Luften i ledningen forhindre udbredelsen og koncentration af stråler ved øret. For tilhængere af Bluetooth Earbuds bør du ikke have dem i øret permanent og følge anbefalingerne fra det californiske agentur.
Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Du kender muligvis ikke Sundhedsstyrelsens (SST) anbefalinger, da de er gemt godt væk på deres hjemmeside: (15)
En mobiltelefon holdt op til øret under samtale giver således anledning til en markant højere eksponering end fx en WiFi-router. Forskere kan endnu ikke be- eller afkræfte, at eksponeringen fra mobiltelefoner udgør en sundhedsrisiko. (afsnittet er opdateret pr. 2. marts 2021 og SST burde derfor ikke have nogen forbehold ift. hvad forskningen ved og ikke ved om mobilstrålingens effekter)
Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du følger disse enkle forholdsregler:

 • Brug headset eller håndfri funktion med øresnegl ved samtale, eller brug højtalerfunktionen.
 • Brug så vidt muligt SMS i stedet for samtale.
 • Begræns varigheden af samtaler.
 • Sov ikke med telefonen tæt ved hovedet.
 • Begræns samtaler under dårlige sende/modtageforhold (kan ses på displayet) og i transportmidler.
 • Dæk ikke telefonen til med sølvpapir eller lignende.
 • Sammenlign telefoners SAR-værdi. Lavere SAR-værdi medfører lavere eksponering.

Kilder:
0) Den originale artikel finder du her:
https://www.phonegatealert.org/en/why-not-call-with-your-smartphone-at-your-ear 1) https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
2) INTERPHONE undersøgelsen bliver og blev af og til brugt til at så tvivl om, at der ikke er sammenhæng mellem mange års mobilbrug og forekomster af kræft. Men INTERPHONE viser nemlig, at storbrugerne har en forøget risiko for hjernekræft på mellem 40-118 %, hvis de i gennemsnit taler i mobil 27 minutter dagligt i 10 år, dvs. ved et totalforbrug på mere end 1640 timer. Med det forbrugsmønster der er på mobiltelefoner i dag vil rigtig mange mobilbrugere kunne betegnes som storbrugere. INTERPHONE undersøgelsen var sammen med andre undersøgelser da også medvirkende til, at Verdenssundhedsorganisationen WHO i 2011 kategoriserede mobilstråling som muligt kræftfremkaldende.
https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/telenor-vildleder-om-mobilstr%C3%A5ling
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/cancer-hjernekraeft/
3) International Journal of Environmental Research and Public Health (University of California, Berkeley School of Public Health), July 2021
4) https://www.medisite.fr/cancer-cancer-attention-si-vous-passez-plus-de-17-minutes-par-jour-au-telephone.5620465.46.html
5) https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/cancer-du-sein/documents/rapport-synthese/estimations-nationales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-metropolitaine-entre-1990-et-2018-volume-1-tumeurs-solides-etud
6) https://www.seriniti.fr/blog/6/article-orl-audition-neurinome-acoustique.html
7) https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/5g-y-a-t-il-un-risque-pour-notre-sante-les-explications-de-michel-cymes-7800941619
8 ) Om Phonegate se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/
9) https://www.phonegatealert.org/en/phonegate-scandal-where-are-we-three-years-after-the-alert-was-launched
10) https://data.anfr.fr/explore/dataset/das-telephonie-mobile/
11) https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8688629
12) https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHIB/CDPH%20Document%20Library/Cell-Phone-Guidance.pdf
13) https://www.phonegatealert.org/en/dont-put-your-cell-phone-in-your-pocket-anymore
14) https://www.phonegatealert.org/en/campaign-protect-health-radiofrequency-radiation-smartphone
15) https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/Anbefalinger-om-mobilbrug

Afskærmning

Afskærmning af RF-stråling med tyndt aluminiumsnet.
Flere fortæller om gode erfaringer efter opsætning af helt almindeligt tyndt aluminiumsnet, der bl.a. bruges til fremstilling af insektnet til døre og vinduer. Kan købes i de fleste byggemarkeder.
https://youtu.be/s-oJnvCZrt4

Skærmning
Artikel af Kim Horsevad, 2017.
Når man afskærmer mod mikrobølger – eller andre radiofrekvente felter – er der tre grundlæggende vigtige begreber, nemlig skærmning, absorbering og dæmpning.
Sidens indhold:
Skærmning – Faraday-buret
Absorbering
Dæmpning
Materialevalg
Jording af skærmningsmateriel
Skærmning og Schumann-frekvensen
Skærmende Beklædning
Artiklen findes her:
http://ehs-teknik.dk/skaermning.html#Materialevalg

Gode råd

Beskyt dig selv mod elektrosmog:

Elektrosmog – den skjulte sundhedsbombe 😟

Vi vil gerne være sunde og raske, undgå stress, hovedpine og leve sundt. Men vi kikker de forkerte steder hen. Vi ikke kan forvente, at vi kan blive med at være sunde, når vi udsætter kroppen for den slags abnormt oxidative stress som EMF-stråling fra mobilmaster, wi-fi og mobiltelefon mm er.

Det skriver Christina Santini, Ernæringsspecialist og ejer af The Nutrition Clinic i sin artikel i MayDay:Det er ekstremt skræmmende, at folk kan gå rundt i dag og få at vide af “sundhedseksperter”, at de menneskeskabte typer af EMF-stråling (som vi bl.a. udsættes for fra vores smartphones og wi-fi) er bevist ufarligt – det er der INGEN beviser for. Man kan diskutere graden af evidens for, hvor skadeligt det er, men det er ikke bevist ufarligt. Tværtimod er det kun de industri-støttede studier, der afspejler intet link mellem kræft og EMF, mens stort set alle uafhængige studier konkluderer, at der er masser af beviser for, hvor skadeligt brug af wi-fi og smart-gadgets inkl. vores iPads og mobiltelefoner er.

Hjernecancer er støt stigende og stiller ofte patienten en uhelbredelig fremtid i sigte. Der er efterhånden en hel del forskning, der linker moderne brug af disse EMF gadgets med hjernecancer. Jeg bliver så dårlig, når jeg ser flere og flere rende rundt med airpods i ørerne og rapporterer, at de sover ved siden af deres mobiltelefon. Når vi tjekker deres bopæl, er der ofte en mobilmast mindre end 100 meter væk – symptomer de klager over kan være hovedpine, kronisk træthed, tinnitus osv. Og så kommer de, fordi de vil testes, spise sundere etc. Og det kan jeg så godt forstå, men det primære for os alle sammen er at forstå, at vi ikke kan forvente, at vi kan blive med at være sunde, når vi udsætter kroppen for den slags abnormt oxidative stress som EMF-stråling fra mobilmaster, wifi og mobiltelefon mm er. Det er langt mere sygdomsfremkaldende, end om vi spiser et stykke kage eller gluten eller ej, hvilket er fuldstændig irrelevant for vores fremtidige trivsel. Alligevel går vi mere op i maden, og om vi “synder”. Men vi fokuserer på det forkerte.”

Oxidativ stress og peroxynitritter

“Det primære problem er IKKE den termiske effekt af EMF, men det oxidative stress og den mitokondrielle skade, der udløses af peroxynitritter. Peroxynitritter er potente reaktive nitrogenarter associeret med systemisk inflammation og mitokondrie-dysfunktion og menes at være en grundlæggende årsag til mange af nutidens kroniske sygdomme.

Dilemmaet her er, at vi ikke kan se, høre eller lugte EMF, og de fleste mærker det ikke. Uanset om vi “mærker” det eller ej, så har det stadig biologisk påvirkning af kroppen. Der er i dag meget få EMF-fri zoner tilbage på planeten, og sådanne zoner vil yderligere krympe med den globale implementering af 5G. Mange af os lider af symptomer, som er linket til EMF-eksponering uden at vide det. F.eks. hjælper det ikke meget at snakke om sund kost og søvnvaner, hvis vi er udmattede grundet, at vi lever under en mobilmast med ekstremt højt EMF-niveau.”

Symptomer på ikke-naturlig EMF-eksponering:

 • Søvnforstyrrelser
 • Hovedpine
 • Depression
 • Træthed
 • Dysæstesi (en smertefuld, ofte kløende fornemmelse)
 • Manglende koncentration
 • Ændringer i hukommelsen
 • Svimmelhed
 • Tinnitus

Synergi mellem kemikalier, patogener, tungmetaller og stråling

“Et yderligere problem, som kan forklare, hvorfor vi ser en stigning i antallet af kroniske lidelser er, at der er en kraftig synergi mellem toksiner, patogener og EMF. De fleste undersøgelser fokuserer på ét kemikalie alene eller stråling alene og kommer måske frem til, at der skal en relativ høj dosis til, for at dette alene kan forårsage sygdom, Og efterfølgende konkluderes det, at det ikke bidrager signifikant. Problemet er, at sådan ser verden ikke ud. Vi er omgivet af tusindvis af forskellige pesticider, kemikalier, tungmetaller, patogener, og så kommer der stråling oveni. Vi ved fra forskning, at når flere af disse ting blandes sammen, så sker der en eksponentiel forøgelse af dets “giftighed”. Så at bruge forskning på et enkelt stof alene er faktisk ikke særligt brugbart til at nå frem til en endelig konklusion/ sundhedsanbefaling, da vi bor i en suppe af kemi og stråling i dag. Synergien mellem disse ting er, hvad der gør det ekstremt sundhedsfarligt, sjældent enkeltdelene.” Sådan beskytter du dig mod EMF

“Det vigtigste trin er at minimere eksponering i ens dagligdag. Her kan jeg anbefale at flytte ud i en skov i den svenske ødemark langt væk fra mobilmaster. Der faldt en del læsere så fra. Ja, mange af os er ikke indstillet på at opgive vores daglige vaner – det er simpelthen udenfor vores komfortzone, særligt når vi ikke er blevet alvorligt syge (endnu).

Det er desværre ofte for sent at gøre noget ved det, når vi først er blevet alvorligt syge, men det er tit først dér, at vi er motiveret til at ændre vaner. Så vi er nødt til at indgå kompromisser, som vi kan leve relativt komfortabelt med, men som samtidig skærmer os mod de værste belastninger, for at vi forhåbentligt kan leve et langt og sundt liv og opnå en modstandsdygtighed over for de hverdagsstressorer, som vi alle er omgivet af i mere eller mindre grad. Vi må navigere i det, hellere end at give op på forhånd.

Mange af os bor desværre steder, hvor der er mobilmaster, der påvirker vores niveau, så uanset hvad vi gør, er det næsten ligegyldigt, for stråleniveauet kommer udefra og er alt for højt ift. potentiel sundhedsskadelig effekt.” 3 x øget risiko for kræft, når man bor tættere end 400 meter på mobilmast. Spis dig til bedre cellulær EMF-beskyttelse

Fordi ikke-naturlig EMF-stråling resulterer i øget oxidativt stress, kan man søge at beskytte sig med en række fødevarer og antioxidanter, som har vist en gavnlig effekt herfor. I artiklen nævner Christina Santini en række forskellige fødevare og hvordan de hver især kan afhjælpe.

Alle sunde fornuftige tiltag, som vi alle bør overveje at indarbejde i vores liv for at understøtte sundt immunforsvar, celleregenerering og mild afgiftning regelmæssigt. Læs hele artiklen her: https://www.mayday-info.dk/elektrosmog-den-skjulte-sundhedsbombe/

Se også hendes foredrag om cancer fra 2018: https://youtu.be/NZMckimk_tc

Oversigtsguide: Beskyt dit hjem, beskyt dig selv – ét rum ad gangen.

Selvom menneskeskabt elektromagnetisk forurening, eller EMF’er, ikke kan ses, er de altid til stede i vores hjem og arbejdspladser. I denne 29-siders Guide kan du finde ud af, hvad EMF’er er, og hvilke enheder i dit hjem der udsender dem. Du lærer farerne ved beskidt elektricitet, som der ofte rapporteres om sundhedsmæssige problemer forbundet med EMF-eksponeringer, hvordan du tester for EMF’er samt mange måder hvorpå du kan beskytte dig selv på.
Indhold:
– Hvad er EMF
– Gadgets som udsender EMF
– Dirty electricity
– EMF Beskyttelse
– Ressourcer
Find guiden her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/07/rob-metzinger-lloyd-burrell-protecting-your-home-from-harmful-emfs-1.pdf

Beskyttelse mod elektromagnetiske felter: Hvad bør du vide og hvad kan du gøre?

En uddybende guide fra www.emf-consult.no. EMF-belastningen stiger gradvist, men hurtigt med introduktionen af ​​nye kommunikationsløsninger. Især med dem, der nu henvises til under overskriften 5G og “Internet of Things” (IoT). Vi har for længst nået niveauer, der skaber helbredsproblemer for mange mennesker, uanset om de er klar over årsagen eller ej. Disse sundhedsproblemer – og de samfundsmæssige og personlige omkostninger ved dem – vil sætte deres præg på samfundet i fremtiden.
Indhold:
Forord s. 4
Innledning s. 5
Mitt løfte s. 5
Min historie s. 6
Hva er el-overfølsomhet? s. 7
Hva er de vanligste symptomene? s. 8
Hva sier forskning? s. 9
EUROPAEM retningslinjer 2016 – sammendrag s. 9
EMF beskyttelse – Hva bør du vite? s. 11
Er du utsatt for EMF-eksponering? s. 11
Hva er elektromagnetiske felt? s. 12
Elektromagnetisk spektrum s. 13
Frekvens s.14
Elektriske felt s. 14
Magnetiske felt s. 14
Elektromagnetiske bølger («stråling») s. 15
Lavfrekvente vs. høyfrekvente elektromagnetiske felt s. 16
Måleverdier s. 16
Kilder s. 18
Kilder til høyfrekvent stråling s. 18
Kilder til lavfrekvent felt s. 22
Støy på strømnettet – «skittenstrøm» s. 26
Lyskilder s. 27
Grenseverdier og anbefalinger s. 28
EMF beskyttelse – Hva kan du gjøre? s. 30
Måling av EMF s. 30
Trenger du hjelp til å måle EMF? s. 32
EMF reduserende tiltak s. 32
Vanlige feil ved bruk av skjermings materiell s. 34
10 enkle EMF-reduserende tiltak s. 35
10 grunnregler for trådløs kommunikasjon s. 36
Nyttige linker for mer informasjon s. 37
Kontakt informasjon s. 37
Hele guiden kan du hente her:
https://emf-consult.com/wp-content/uploads/2020/07/E-bok-EMF-Beskyttelse-rev-03.2.pdf

Afstanden er din bedste ven

Når du taler i mobil

Når du taler i mobiltelefon, placer da mobiltelefonen så langt væk fra din krop så vidt muligt. Når det er muligt, så brug højttalertelefontilstanden eller et kabelforbundet headset (ikke et trådløst headset, ikke et trådløst øreprop). Det elektromagnetiske felt (stråling) er en fjerdedel af styrken i en afstand af to tommer og halvtreds gange lavere ved tre fod. Hvis du streamer, eller hvis du downloader eller sende store filer, prøv at holde telefonen væk fra dit hoved og krop.

Placer ikke din bærbare computer på dit skød

Bærbare computere og tablets skal placeres på et bord, ikke på skødet. I manualen vil du normalt finde en angivelse på minimum 20 cm fra kroppen. Når du slukker for den trådløse funktion på din enhed fjernes RF- (Radio Frequency) elektromagnetisk stråling, men fjerner ikke ELF’s (Extremely Low Frequency) elektromagnetiske stråling – så placer altid elektronik på et bord.

Mobiltelefoner og tabletter anbefales ikke til børn og småbørn

Børns kranier er tyndere end voksne ”, og deres hjerner er stadig under udvikling. Stråling fra mobiltelefoner trænger derfor dybere ned i deres hjerner og vil sandsynligvis forårsage større skade. American Academy of Pediatrics oplyser, at mobiltelefoner og lignende enheder ikke anbefales til børn eller småbørn.

Virtuel Reality med transmission af mobiltelefoner udsætter hjernen og øjnene for mikrobølgestråling

American Academy of Pediatrics har udvidet sine eksisterende henstillinger om begrænsning af brug af mobiltelefoner til børn og teenagere. Mobiltelefoner er ikke legetøj, og de ikke anbefales til spædbørn og småbørn at lege med.

Undgå til enhver tid at bære din mobiltelefon på din krop

Bær ikke en tændt mobiltelefon i lommen eller bh’en. Mobiltelefoner udsender konstant stråling, også når du ikke bruger dem aktivt. Sluk dem fuldstændig, før du bærer dem nær din krop. Dr. John West, direktør for kirurgi ved brystlinkcancercentre, siger, at der kan ses en voksende tendens til brystkræft blandt unge kvinder, som ellers ikke har haft brystkræft i deres familie. Han ser unge kvinder udvikle tumorer, når de placerer deres mobiltelefoner i deres bh. Da han optrådte hos The Dr. Oz udtalte han, at kvinder, der placerer deres mobiltelefoner i deres bh’er, leger med ilden.

Beskyt din fertilitet

Strålingen har vist sig at skade sædceller og æggestokke. Mange mennesker flytter telefonen væk fra hovedet for at reducere eksponeringen, og ned til deres overkrop, men glemmer, at en mobiltelefon eller bærbar computer ved maven resulterer i højere stråleoptagelse af reproduktionsorganerne.

Undgå at bruge din mobiltelefon inden i rum, der er omgivet af metal som en bil, elevator, bus, tog eller fly

Metalomgivelserne reflekterer bølgerne inde i køretøjet, hvilket ofte øger din strålingseksponering. Du udsætter endvidere også passivt andre personer i nærheden af dig (børn, gravide kvinder og andre voksne) for telefonens elektromagnetiske strålingsfelter, og deres eksponering øges ofte, når de er inde i disse metalindkapslinger.

Sov ikke med din mobiltelefon i sengen eller i nærheden af dit hoved

Forskning viser, at søvn forstyrres af mobiltelefonstråling. Sov ikke med det under eller i nærheden af din pude. Har du brug for et vækkeur? Du skal blot indstille telefonen til “fly” eller “fly” eller “off-line” -tilstand, hvilket stopper “trådløse” elektromagnetiske feltemissioner. Sov ikke med din telefon i din seng eller i nærheden af dit hoved. Medmindre telefonen er slukket eller i flytilstand, skal du holde den mindst et par meter væk fra din seng.

Minimer taletid og brug tekstmeddelelser og højttalertelefon

Kommuniker via tekstbeskeder og højttalertelefon for at begrænse varigheden af eksponeringen og nærhed til kroppen. Hold telefonen væk, væk fra din krop, når du trykker på “send”, og lad ikke din telefon hvile mod underlivet, mens du sms’er.

Undgå at bruge din mobiltelefon, når dit signal er svagt

Eller når du bevæger dig i høj hastighed, såsom i køretøjer (bil, bus, tog eller fly) og elevatorer, som strømmen øges automatisk at udsende en maksimal stråling, fordi telefonen gentagne gange forsøger at oprette forbindelse til nærmeste netværksantenne. Jo svagere signal, der er angivet på mobiltelefonens display, jo stærkere signal udsætter mobiltelefonen. Jo stærkere signalet er, jo større er den stråling, der leveres til din krop.

Brug en kablet fastnet telefon til de fleste samtaler

Videresend din mobiltelefon til fastnet, og sluk derefter for mobiltelefonen uden at gå glip af et opkald. Biologiske virkninger kan relateres til både styrken af mobiltelefonens stråledosis og eksponeringens varighed. Brug en kablet fastnet (ikke en trådløs telefon, fordi trådløse telefoner bruger elektromagnetisk mikrobølgeteknologi ligesom mobiltelefoner). Kablet fastnet har ingen stråleemissioner og er det bedste valg.

Undgå den trådløse DECT-telefon

Den trådløse DECT-telefon (Digital Enhanced Cordless Telecommunication) er et rigtigt mareridt i hjem og på kontorer, fordi det sammen med Wi-Fi-routere er dem, der øger strålingshastigheden mest. De kan være op til 100 gange værre end en almindelig mobiltelefon, især når de bruges i bebyggede områder. I modsætning til mobiltelefonen, der producerer RF-EMF-stråling i når den er aktiv, når du sender eller modtager data, udsender trådløse telefoner RF-EMF-stråling, så længe de er tændt. Kumulativt betyder det, at trådløse telefoner kan være endnu farligere end mobiltelefoner med hensyn til EMF-stråling. En DECT-telefon kan fungere op til 300 meter væk fra basen, som understøtter flere udvidelser. Basestationen på DECT-telefoner udstråler konstant maksimal udgangseffekt, fordi de ikke har intelligent energistyring, og basestationen ved ikke, hvor langt væk dens udvidelser er.

7 MÅDER TIL AT OPNÅ ET STRÅLEFRIT SOVEMILJØ

Tager du telefonen med dig i seng for at den skal vække dig hver morgen? 
Det er videnskabeligt bevist at elektromagnetisk stråling er søvnforstyrrende. Gå f.eks. ind i databasen hos Environmental Health Trust og undersøg mere. (1) Enkle tips til at holde soveværelse fri for trådløs stråling:

 • Regel nr. 1 – sov med din partner eller pude, IKKE din mobiltelefon.
 • Når det kommer til Wi-Fi, er placering nøglen. Ideelt set skal soveværelserne være fri for søvnforstyrrende genstande som trådløse devices, elektronik, routere, skærme og især babymonitorer.
 • Sluk for alle trådløse enheder om natten, så strålingseksponeringen reduceres, mens du sover (routere, spilkonsoller, trådløse hjemmebase til mobiltelefoner, mobiltelefoner). Overvej at købe en switch eller timer til din trådløse router for at slukke den om natten – en billig og nem løsning.
 • Oplad telefoner, tablets eller enheder langt væk fra soveværelset.
 • Brug batteridrevne vækkeure, fordi elektriske ure udsender høje elektriske felter, der også påvirker melatonin (søvnhormonet).
 • Skal du bruge en telefon som vækkeur, så slå flytilstand TIL. Deaktiver wi-fi, bluetooth samt indstillingen for placering.
 • Elektronik eller elektriske ledninger kan være usikre, det er bedst at holde dem ude af soveværelset.

Kilder:
https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/screens-and-sleep/
Forslagene er fra WeAreNotSAM:
https://wearenotsam.com/blog/7-ways-to-create-an-emf-free-sleep-sanctuary/

American Academy of Pediatrics (AAP) støtter gennemgangen af strålingsstandarder for mobiltelefoner i et forsøg på at beskytte børns sundhed, afspejle de aktuelle mønstre for brug af mobiltelefoner og give meningsfuld forbrugeroplysning. At give forældre information om potentielle risici og bevæbne dem de oplysninger, de har brug for til at tage oplyste beslutninger for deres familier. AAP går ind for mere forskning i, hvordan eksponering af mobiltelefoner påvirker menneskers sundhed på lang sigt, især børns sundhed.

Headset/Air Tubes:
Høretelefonerne er baseret på den patenterede AirTube anti-mobilstrålingsteknologi, hvor de sidste 15 cm af ledningen er erstattet med et tyndt luftrør, hvilket bevirker at strålerne fra mobiltelefonen ikke når op til hovedet, som det er tilfældet med almindelige hovedtelefoner med kobberledning.
https://radicover.dk/hovedtelefoner-antistraling-fashion-stereo-hvid-solv-universal
https://www.e-safewear.com/airtube-headsets

Kan journalister og moderne mennesker leve uden adgang til en smartphone

Når psykologer og læger taler om det moderne menneskes forhold til mobiltelefonen og de sociale medier, går ord som ’crack’, ’junkie’ og ’dopamin-rush’ ofte gået igen. Evidensen bag er omdiskuteret, men sikkert er det, at fristelsen til at tjekke kan være svær at modstå, skriver journalisten.dk. (1)Ifølge Anders Colding-Jørgensen, der er adfærdspsykolog og har skrevet en bog om den digitale tjekkeadfærd, gælder det særligt for journalister og andre, der arbejder med medier og kommunikation.
Artiklen fortæller om 2 journalister, der begge har droppet iPhonen til fordel for en gammeldags Nokia, som de har benyttet i henholdsvis 1½ år og 4 år uden problemer.
Gode råd
Otte, men her dog med et niende, gode råd: Undgå at få stress af mobilen fra Anders Colding-Jørgensen, adfærds­psykolog og forfatter til bogen ’Hov, et egern!’ om den digitale tjekkeadfærd:
1. Bevidsthed om vaner Vil du opdage dine digitale vaneimpulser, kan det være en god idé at afskære dig fra din smartphone. Måske en dag, måske en uge. Spørg dig selv, hvad du gør, hvor tit du gør det, og om du kunne klare dig uden at gøre det?
2. Tjekkekarrusellen De fleste mennesker har en tjekkekarrusel. Den går ud på, at du lige tjekker samtlige tjenester, websites og apps, du plejer at tjekke. Øv dig i kun at tjekke det, du tog mobilen frem for at tjekke.
3. Slet apps Jo flere funktioner, du har på mobilen, jo oftere vil du tjekke, og jo længere tid vil du bruge i tjekkekarrusellen. Spørg dig selv, hvad der virkelig er nødvendigt for dig at have med i lommen altid. Kan du f.eks. slette arbejdsmailen fra din telefon?
4. Post mindre Hver gang du sender noget ud på f.eks. et socialt medie, så åbner du et feedback-loop, der gør din trang til at tjekke større. Derfor: Vil du tjekke mindre, skal du poste mindre.
5. Post klogere Lad være med at poste et opslag eller sende en mail, lige inden du skal slappe af eller koncentrere dig om f.eks. at skrive eller læse noget, for så åbner du et feedback-­loop.
6. Push-beskeder En simpel vej til færre forstyrrelser er at slå push-beskeder fra, så du ikke får notifikationer fra apps, der ikke er åbne. Men går du og venter på svar og har et åbent feedback-loop, bør du have notifikationerne slået til på de kanaler, hvor du venter svar.
7. Bland dig udenom Debat kan være både vigtigt og gavnligt, men gør dig klart, at det har en pris at deltage i en debat. Prisen er kommentarsumpen, som suger tid og opmærksomhed ud af dit liv. Er det dét værd?
8. Ring i stedet for I mange situationer kan du åbne og lukke en hel samtale i ét enkelt opkald i stedet for at sende beskeder frem og tilbage med øget tjekkeadfærd til følge.
9. Husk at bruge kablet head set eller en fastnettelefon Husk sundhedsstyrelsen råd omkring mobiltelefoni. Hold ikke telefonen op mod øret, men brug i stedet kablet head set, højtalerfunktionen, eller allerbedst sms funktionen.
HUSK at Sundhedsstyrelsen kun forholder sig til de termiske effekter, som er anbefalet af teleindustrien, og ser bort fra de langsigtede biologiske konsekvenser af den elektromagnetiske stråling.
Kilder:
1) https://journalisten.dk/farvel-til-iphone-og-hej-til-nokia-mette-og-morten-lever-bedre-uden/

Wi-Fi

Din Wi-fi router er også et problem 24/7. Køb et kabel og sluk for Wi-Fi på routeren. Som udgangspunkt skal du have kablet alt dit udstyr: Den stationære, den bærbare, Ipaden, printeren m.m. Husk også dit fjernsyn. Streamer du i husstanden, kører det over din Wi-Fi med mindre du har kablet fjernsynet til routeren.

Wi-Fi fri mobil.
En lille video med billeder af hvordan man kan koble sin mobilpå nettet uden at bruge mobilens data og uden at bruge Wi-Fi fra sin router, men med kabel. Kan for øvrigt også spare mobil data og dermed måske et billigere abonnement. Videoen er med still billeder så det måske er nemmere at følge med og se de enkelte ting på nærmere hold. (Der bliver ikke talt på videoen så du kan slå lyden fra hvis du ikke vil høre musikken i baggrunden).
https://vimeo.com/391671334

Hvordan man kobler sin iPad til trådet internet.
https://youtu.be/bhWSCDD8KVk

Re-Inventing Wires: The Future of Landlines and Networks
Timothy Schoechle, PhD. 2018
http://electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2018/02/ReInventing-Wires-1-25-18.pdf

Smart Meters

Se mere her:
https://nejtil5g.dk/smart-meters/smart-meters/

Solceller

Egen elproduktion på taget? Tjek for beskidt strøm!

Mange af os ville ønske at vi havde mulighed for at opsætte solceller for at producere grøn energi og i disse tider også at spare penge. Selv bor jeg i en boligafdeling, hvor vi har fået opsat solceller som leverer en større del af vores elproduktion, hvilket har en gavnlig effekt på vores elregning. Måske er det økologiske fodaftryk og energiregnskab også positivt i dag, når der regnes «fra vugge til grav». Men som Einar Flydal påpeger i sin artikel (1), så producerer solcelleanlæg også beskidt strøm. Sundhedseffekter og beskidt strøm Sundhedseffekterne af beskidt elektricitet er mere udbredt, end de fleste mennesker ved, og de omtales for eksempel af lægen Samuel Milham som vor tids “civilisationssygdomme”. Du bær derfor sætte dig ind i emnet, og få hjælp til at løse problemet, inden det opstår. Bliver du først syg eller bliver overfølsom, kan du ikke slippe af med lidelserne igen.

Beskidt strøm “Ren” vekselstrøm har en blød sinuskurve der svinger med 50 perioder per sekund, dvs. frekvensen er 50 Hz. “Beskidt strøm” er højfrekvent støj i frekvensområdet fra 1000 Hz (1 kHz) og opefter. Det betyder, at den harmoniske sinuskurve brydes med en masse takkede udsving.

Einar Flydal og Else Nordhagen har skrevet en bog om beskidt strøm der kan downloades gratis. (2) Om konsekvenserne se bla. mere her (3).

Løsninger Der findes forskellige filtre, der eksempelvis kan kobles til solcelleanlægget for at løse eller udbedre problemet med beskidt strøm. Det kræver dog, at du sætter dig ordentlig ind i problematikken og evt. kontakter nogen, der har ekspertviden om beskidt strøm.

Kilder:
1) https://einarflydal.com/2022/05/16/egen-stromproduksjon-pa-taket-sjekk-skitten-strom/#more-74310 2) Einar Flydal og Else Nordhagen: Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa (2021), 285 s. Bogen kan downloades gratis herfra:
https://einarflydal.com/utredninger-boker-m-m-a-laste-ned-bestille/
3) Dirty Electricity and Electrical Hypersensitivity: Five Case Studies Magda Havas and David Stetzer (2004): http://www.emfandhealth.com/HavasStetzerWHODirtyElectricityStudies.pdf
4) Oversigt over diverse artikler: https://www.stetzerelectric.com/category/research/

Når det ikke er muligt at fjerne eller øge afstanden til kilden

Hvis det ikke er muligt at fjerne EMF-kilden eller øge afstanden til kilden, skal andre overvejes midler og foranstaltninger til at reducere de elektromagnetiske felter. Bemærk at højfrekvent stråling og lavfrekvente felter har forskellige egenskaber og kræver helt forskellige foranstaltninger til reducere felterne.
Følgende er taget fra den norske guide.

Højfrekvent stråling kan stoppes eller reduceres betydeligt med forskellige afskærmningsmaterialer.
Materialer der ofte bruges til at reducere stråling, der kommer udefra.
Det kan være metallisk folie, metalnet, tapet og tyndt stof med indvævede metalliske materialer, som bruges til at afskærme mod stråling. Afskærmningsmateriale fås også som transparent folie til brug på vinduer. Der er færdiglavede “telte”, baldakiner, som er fastgjort til loftet og hænger rundt om sengen for at beskytte soveområdet. Det er også muligt at få kulstofbaseret maling, der kan bruges til at reducere indtrængen af ​​højfrekvent stråling i hele boligen. En sådan afskærmning kræver korrekt udførelse for at undgå forekomsten af ​​refleksioner af stråler og lokaliseret forværring af situationen.

Kommer strålingen fra udstyr i eget hus, er det nemmest og billigst at slukke eller fjerne udstyret.
Trådløse netværk kan i de fleste tilfælde erstattes af et kablet netværk. Hvis du er afhængig af at bruge et trådløst netværk, kan du installere en router, der reducerer strålingen med over 90%. Trådløse telefoner kan udskiftes med nye typer, der ikke udsender signaler, hvis de ikke er i brug (Eco DECT Pluss). Hvis det ikke er nok, kan du skifte til en lavstrålingstelefon med ledningstilslutning.

BEMÆRK: Du skal altid være meget kritiske over for trådløse produkter, der introduceres under påstanden om at være “SMART”. For har du først fået disse “SMART”-enheder installeret i dit hjem vil de stå og sende radiosignaler løbende 24/7 uden at du har mulighed for at slukke for dem! – Så længe vi accepterer sådanne trådløse “SMART”-løsninger, vil producenterne fortsætte med at udskære produkter på markedet indtil “The Internet of Things” har indhyllet os i en uendelig tyk tåge af “elektrosmog”!
Det er vigtigt f.eks. ved afskærmningsmaterialer som maling og gardinstoffer, grundig at vurdere det objekt, du ønsker at afskærme mod elektromagnetiske felter og stråling. Hvis afskærmningsmaterialer anvendes forkert, kan det faktisk forværre situationen.

Lavfrekvente magnetfelter er besværlige. Magnetiske felter passerer praktisk talt uhindret gennem alle almindelige materialer, inklusive den menneskelige krop. I praksis er det svært at skabe afskærmning for magnetiske felter.
Der findes metallegeringer, der kan dæmpe magnetiske felter. Disse kan med fordel bruges til at reducere magnetfeltet fra mindre transformere etc., men prisen gør det urealistisk at bruge dem på større flader i boliger eller på kontorarbejdspladser. Der findes også andre løsninger, men de er urealistiske til brug for generel afskærmning. Er der et stort strømkabel, eller en større transformer, som skal afskærmes, kan der laves specialtilpasset afskærmning i aluminium eller stål alt efter feltets styrke.
Heldigvis svækkes magnetfelterne hurtigt med afstanden fra kilden. Det betyder, at ved at øge afstanden eller fjerne udstyr fra steder, hvor du opholder dig, reduceres magnetfelterne også.

BEMÆRK: Soveværelser og opholdsrum skal placeres så langt fra sikringsboksen og indgangskabel som muligt.
Har du en 3-faset en-leder luftkanal, der går ind i soveværelsesvæggen, kan denne have et relativt stort magnetfelt og bør flyttes eller ændres til et drejet kabel, hvis det er muligt.
Lavfrekvente elektriske felter kan fjernes eller reduceres ved at placere et elektrisk ledende materiale omkring de ledninger eller udstyr, der forårsager feltet, og forbinde dem til jord. I praksis betyder det, at normale kabler, både kabler i det skærmede elsystem og til elektrisk udstyr, udskiftes med skærmede kabler, hvor skærmen er forbundet til jord, fx i en jordet stikkontakt.
Hvis du har et ujordet el-system i dit hjem, kan det hjælpe at få dette skiftet til et jordet el-system.

Almindelige fejl ved brug af afskærmningsmateriale
Self-made is well-made gælder ikke altid ved afskærmning mod elektromagnetiske felter og stråling. Nogle foranstaltninger, kan faktisk forværre situationen. – Typiske fejl er:

 1. Kun én væg er afskærmet. – Når man afskærmer mod EMF, er det vigtigt at vide, hvilken slags felt man har fra alle retninger. Nogle skærmer kun en eller to vægge i boligen for at stoppe strålingen fra f.eks. en mobilmast, de ser uden for hjemmet. Det de ikke tænker på er, at strålingen også kommer ind fra alle de andre sider, som nu reflekteres i den afskærmning, der er sat op.
 2. Vægge og lofter males med afskærmningsmaling, men døre og vinduer er glemt. Her gælder det samme som i punkt 1, strålingen trænger ind gennem døre og vinduer og reflekteres i afskærmningsmaterialerne og kan ofte forværre situationen.
 3. Du har købt en baldakin til at skærme soveområdet mod højfrekvente mikrobølgesignaler uden at tænke på, at du måske også skulle skærme for de elektriske felter i rummet. I et soveværelse med et højt elektrisk felt kan det ofte forværre situationen at indføre en baldakin omkring sengen, og at sove i en ujordet baldakin kan opleves som relativt ubehageligt.
 4. Du køber afskærmningsmateriale online uden at tænke over, om det er det rigtige materiale i forhold til type af felter, styrke og hyppighed. – Forskellige typer afskærmningsmateriale har forskellige funktioner og egenskaber. Det er derfor vigtigt for at afskærmningen er effektiv, at man bruger det rigtige materiale i forhold til den type af elektromagnetiske felter, der skal reduceres.

Om at skifte til en bolig med et lavt strålings niveau

Alt efter vores livssituation ved vi godt at der er ting vi bør forholde os til, når vi af den ene eller anden grund skal ud i at skifte bopæl: Tilgængelighed i forhold til transport, indkøbsmuligheder, nærhed til offentlige institutioner som lægehus og andet, hvordan med kvaliteten af institutioner til børn og skoler, måske også tilgængelighed til skov og grønne områder osv. I dag er mængden af elektromagnetisk stråling (EMF) kommet oveni for de fleste af os.
I dag er det også vigtigt at forholde sig til mængden af elektromagnetisk stråling (EMF), der dels er til stede i selve boligen, men også i udemiljøet eller på ejendommen.Hvis du allerede er overfølsom for elektromagnetisk stråling (EHS) er du slet ikke i tvivl om vigtigheden af disse overvejelser. Fejler du ikke noget er det fortsat vigtigt, for langvarig eksponering for EMF stråling kan på sigt forårsage alle slags sundhedsproblemer, og ingen kan vide om eller hvornår det måtte ramme en selv.
Herunder 4 punkter når du skal ud og finde en bolig med lav EMF stråling.

1. De nærliggende mobilmaster
Det absolut vigtigste trin, er at få overblik over mobilmasterne, da de er en af de største syndere når det gælder EMF stråling. Du kan gøre flere ting for at sænke strålingen inde i dit hjem, men der er meget lidt, du kan gøre for at sænke strålingen omkring din bolig, når det gælder stråling fra mobilmaster. Derfor er det vigtigt at finde ud af, hvilke mobilmaster der er eller planlægges i nærheden af din kommende bolig.
Mastedatabasen
Ved hjælp af mastedatabasen kan du få oplysninger om, hvor de eksisterende antenner er placeret iområdet, samt hvor der påtænkes at skulle placeres mobilmaster. Du kan også se den tjenestetype og teknologi antennepositionen anvendes til.Mastedatabasen er opdateret med TDC’s foreløbige udrulning af 5G NR samt en del af den planlagte udrulning. På Mastedatabasen vælger du mobiltelefoni under “Tjeneste type” og 5G-NR under “teknologier”.Links:
a) https://www.mastedatabasen.dk/viskort/PageMap.aspx
b) https://nejtil5g.dk/…/frekvensplan-mobildaekningskort…/

2. Anskaf dig en kvalitets EMF måler
Du bør helt klart anskaffe dig en kvalitetsmåler til at måle den elektromagnetisk stråling du omgiver dig med. Med den er du i stand til at bestemme mængden og typen af den EMF stråling, der er til stede i dit måske kommende hjem, samt i dine kommende omgivelser. Med den kan du sammenligne målingerne fra de boliger, du er ude at se på. Herudover kan du ligeledes måle strålingen fra alle de enheder og devices du måtte have.
Et overblik over de forskellige måler:
https://emfacademy.com/best-emf-meters-and-detectors/
Danske sider se f.eks. disse:
a) https://qliving.com/…/emf-maalere-elektrosmog-meters/
b) https://www.feltfrishop.com/webshop
Det optimale er at opnå en måling under 0,04 mW/m² på ejendommen.
Se f.eks. mere her:
https://bioinitiative.org/conclusions/

3. Ren strøm vs. beskidt strøm
Lavfrekvente magnetiske og elektriske felter kommer fra f.eks. jernbanelinjer, højspændningsledninger, transformatorer, husets elnet samt det forskellige elektriske udstyr der er koblet til dette. Der kan også være fejl på jordforbindelsen af husets elnet.
Lavfrekvente magnetiske felter er besværlige at håndtere. Magnetfelter går praktisk talt uhindret igennem alle almindelige materialer, også menneskekroppen. I praksis er det vanskeligt at lave afskærmning af magnetiske felter. Det findes ekstremt dyre metallegeringer som dæmper magnetfelter, men prisen gør det urealistisk at bruge dem i boliger eller på kontorarbejdspladser.
Magnetiske felter svækkes dog hurtigt med afstanden fra kilden. Det betyder at ved at øge afstanden eller fjerne udstyr fra steder hvor man opholder sig, reduceres magnetfelterne også.
Lavfrekvente elektriske felter kan fjernes eller reduceres ved at lægge et elektrisk ledende materiale rundt om ledningerne eller udstyret som forårsager feltet, og forbinde dem med jord. I praksis betyder det at almindelige ledninger skiftes ud med skærmede ledninger, hvor skærmen forbindes med jord, f.eks. i en jordet kontakt.
Beskidt strøm kommer fra kilder som f.eks. lysdæmpere, opladere, transformatorer, sparepærer, induktionskomfurer, motorer, pumper og lignende elektrisk udstyr. Dvs. når der f.eks. foregår en konvertering af jævnstrøm til vekselstrøm, når vekselstrøm konverteres til jævnstrøm, når data skal sendes over elnettet ved at tilføje yderligere frekvenser (f.eks. ved kablede smart meters).I de fleste bygninger, hvor der er installeret elektricitet, er der som regel betydelige forekomster af beskidt strøm. “Ren strøm” har en blød sinuskurve der svinger 50 gange i sekundet (hertz), i USA er det 60 hertz.
“Beskidt strøm” har forvrængninger i 4 til 100 kilohertz frekvensområdet. Dette vil sige, at den harmoniske sinuskurve brydes med en masse takkede udsving. Man kan sige, at der i beskidt strøm er kommet højfrekvent elektromagnetisk støj ind i elnettets lavfrekvente strøm. Beskidt strøm kan være til gene for de elektriske apparater f.eks. i forhold til deres holdbarhed, men den kan også have negative påvirkninger på menneskers og dyrs helbred.
I det omfang man ikke kan få reduceret graden af beskidt strøm tilstrækkeligt ved at undgå støjkilderne, kan man benytte sig af særlige filtre, der kobles på elnettet og filtrerer den beskidte strøm fra. Du kan også erhverve dig en måler der kan vise hvor meget beskidt strøm du har.
Mere om beskidt strøm:
a)https://qliving.com/…/beskidt-stroem-dirty-electricity/
b) https://www.emfanalysis.com/what-is-dirty-electricity/
c) https://emfacademy.com/dirty-electricity-dangerous/
d) https://emfacademy.com/dirty-electricity-filter-guide/

4. Har din kommende bolig en smart meter?
Er der installeret en smart meter, kan det være vigtigt, hvor den er placeret i eller udenfor huset. Kan den afskærmes, skal den flyttes eller skal du ud i at forlange en kablet løsning eller en geninstallering af den gamle analoge måler.Se mere her om smart meters her:
a) https://nejtil5g.dk/dokumenter/smart-meters/
b) https://ehsf.dk/aktuelt-smartmeter.htm
c) https://nejtil5g.dk/info-materiale/selvhjaelp-mod-straaling/

Andet der kan have betydning for strålingen

 • Jo færre mennesker, der bor i et område, jo lavere vil den omgivende EMF stråling. Det vil også reducere risikoen for at der opsættes nye mobilmaster i nærheden.
 • Har du ingen direkte naboer undgår du også at deres forskellige antenner peger direkte på din bolig.
 • Boliger der ligger langt væk fra komplekser som radio- og tv -stationer, lufthavne, hær- eller flådebaser og forsyningsselskaber er også at foretrække.
 • Boligen bør ikke have direkte udsigt til en mobilmast.
 • Orienter dig om afstanden til de nærmeste højspændingsledninger.

Diverse sider med hjælpemidler mod stråling

Radiodoktoren, sundhedskonsulenten og læge Carsten Vagn-Hansen kommer med nogle gode råd på hans hjemmeside:
http://dk4doktoren.dk/2013/11/06/el-folsomhed

Du bedes selv undersøge, hvordan de forskellige produkter og anbefalinger fungerer og virker, og evt. høre om andres erfaringer.

Dr. Gaetan Chevalier, direktør for Psy-Tek subtile energitestlaboratorier i Californien, er en velkendt autoritet inden for grounding/jording, har studeret virkningerne af klistermærker til mobiltelefoner, vedhæng, pyramider og andre gadgets, der hævder at de kan “harmonisere EMF’er”.

Psy-Tek laboratoriet har specialiseret sig i at teste subtile energienheder og deres indvirkning på den menneskelige krop. De bad deltagerne i undersøgelsen om at foretage et telefonopkald med og uden de enkelte “EMF-harmoniser”, som de testede.

De ledte efter enhver ændring (eks.: biofeltstyrke/GDV, termisk billeddannelse, HRV og mange flere), der kunne demonstrere, at en bestemt EMF-harmoniseringsanordning kunne minimere de stressende/skadelige virkninger af mobiltelefonstråling – selv uden at reducere mængden af stråling målbart.

Ifølge Chevalier forholder det sig sådan at

1) De fleste af disse såkaldte “EMF Harmonizers” ser ud til ikke at gøre noget. Størstedelen af alle de produkter, der er blevet testet indtil videre, ser simpelthen ikke ud til at virke.

2) Blot en håndfuld “EMF-harmonisatorer” havde beskyttende virkninger på det menneskelige biofelt eller viste andre fordele, der syntes at indikere, at de faktisk minimerer skaderne ved EMF-stråling.

Henvisninger til forhandlere af beskyttende produkter:

https://ehsshield.com/
https://qliving.com/produkt-kategori/emf-straalebeskyttelse/
https://www.radiationhealthrisks.com/
https://www.defendershield.com/defend-yourself-against-cell-phone-radiation-ben-greenfield-podcast/
https://www.krystal-klar.dk/emf-beskyttelse-med-krystaller/

Dr. Klinghardt gennemgår i videoen virkningen af Electrosmog (EMF’er) og BioPure-produkterne, som han anbefaler til at tackle de negative effekter, af den daglig eksponering. Produkterne inkluderer: BioPure Brazilian Green Propolis Tincture, Liposomal Melatonin Phospholipid, Cilantro Tincture, Rosmarin Tincture, Springtime, Anti-Wave beklædning og Mini GeoCube. Alle produkter, der anbefales i Dr. Klinghardts ElectroSmog-program, kan findes her:
https://biopureus.com/.
https://youtu.be/neY6W-npqSY

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.