Smart Meters

Se mere her om elektromagnetisk hypersensitivitet (EHS) og de sundhedsmæssige konsekvenser ved elektromagnetisk stråling:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/hypersensitivitet-2/
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/
Om overvågning, se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/overvaagning-og-5g/
Om Smart City og Internet of Things (IoT) se her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/smart-city/

Indhold:
Smart Metre. Hvordan fungerer de?
AMS-målere er designet til at give sundhedsmæssige problemer og øget sundhedsrisiko
Retssager
Hvad kan du selv gøre?
Lovgrundlag m.m.
Smart Meters indsamler ikke bare oplysninger om dit energiforbrug
Bøger
Mere Info

Smart Metre. Hvordan fungerer de?

SMARTMETRE / AMS-MÅLERE
Hvordan fungerer de? Er de skadelige? Hvorfor er de skadelige?
Findes der uskadelig teknologisk genereret stråling?

 1. Introduktion af målerne
 2. Smartmeter stråling. Hvor ofte transmitterer smartmetre?
  a. Er der kun 6 transmissioner pr. Dag?
  b. Foregår transmissioner i gennemsnit 45 sekunder pr. dag?
  c. FCC-grænserne (Federal Communications Commission) ligger godt
  over selv de højeste transmissioner, så hvorfor har dette
  overhovedet betydning?
  d. Hvordan smartmetre transmitterer og hvorfor dette betyder noget.
 3. Smartmeter og beskidt elektricitet (elektromagnetisk interferens)
  a. Hvad er beskidt elektricitet?
  b. Beskidt elektricitet og sundhed.
 4. Miljø
 5. Grænseværdier
 6. Ordforklaringer
 7. Links
  Læs hele artiklen her:
  https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/10/FJERNAFLAeSTE-MAaLERE-HVEM-HVAD-HVOR.pdf

Ni grunde til, at dagens Smart Meter Systems er en fejl
af Richard H. Conrad, Ph.D. Biochemist Maj 9, 2014.
Der er en enorm mængde propaganda, der formidles af producenter af intelligente målere og andre, der tegner et billede langt fra sandheden. Intelligente målere skaber flere problemer, end de løser. Her er virkeligheden:
1) Omkostninger bliver ikke mindre.
Der er ingen omkostningsberettigelse, der kan understøtte gennemførelsen af Smart Meters eller intelligente målere.
2) Overskridelse af privatlivet fred.
Man kan ikke stole på et forsyningsselskab påstand om, at de ikke vil frigive eller sælge oplysninger til andre parter. Intelligente målere er en åben portal ind i ethvert hjem – en uacceptabel indtrængen i kundernes privatliv.
3) Risiko for hacking og cyber-terrorisme.
Forsyningsselskaber vil sandsynligvis aldrig være i stand til effektivt at forsvare sig mod disse trusler – det vil være en uendelig risiko.
4) Negative biologiske virkninger af mikrobølgestråling.
Tusindvis af fagfællebedømte forskningspublikationer viser negative biologiske virkninger af pulserende mikrobølgefrekvensstråling ved eksponeringsniveauer, der ligger et godt stykke under FCC-grænseværdierne.
5) Risiko for udvikling af cancer.
Folk bliver tvunget til at leve med en enhed på deres hjem, der udsender elektromagnetisk stråling 24/7, der af WHO er erklæret som mulig kræftfremkaldende.
6) Sundhedsmyndighederne og industrien har faktisk aldrig sagt, at en overholdelse af deres standarder er en garanti for fuldstændig sikkerhed.
FCC (de amerikanske myndigheder) indrømmer, at ikke-termiske virkninger findes og at der er blevet rapporteret påvirkning af menneskers EEG og søvnmønstre, men fortsætter samtidig med at sige, at biologiske virkninger ikke nødvendigvis betyder skadelige sundhedsmæssige virkninger hos mennesker samt at mere forskning er nødvendig; Dette svarer til at sige, at bruger du et lavt niveau af mikrobølgeudledende enheder er det på egen risiko.
7) Mentalt og fysisk invaliderende.
Mange mennesker over hele verden bliver ifølge uafhængigt rapporter elektrisk overfølsomme for første gang i deres liv efter at en smart meter er blevet installeret. Det er vigtigt at bemærke, at i mange af disse tilfælde, af helt nye og alvorlige symptomer begyndte at dukke op dage eller uger, før de pågældende erfarede, at en smart meter var installeret i nærheden.
8) Fravalg er ikke en tilfredsstillende løsning
Fravalg er ikke en tilfredsstillende løsning på grund af kumulative mikrobølgeemissioner fra naboens smarte målere og nærliggende banker af smarte målere. Desuden har forsyningsselskaber opkrævet månedlige ekstra gebyrer for at fravælge smart meters. Ethvert krav om ekstra betaling for at undgå at få krænket privatlivets fred, sikkerhed eller sundhed i ens eget hjem er, uden overdrivelse, afpresning, især i lyset af det faktum, at mikrobølgestråling, herunder den, der udsendes for de intelligente målere, er klassificeret af WHO som et muligt kræftfremkaldende stof hos mennesker.
9) Propaganda om sikkerhed og fordele
Telelobbyister manipulerer den offentlige mening ved at fremsætte falske proklamationer gennem pressen. Deres cheflobbyist i USA, “fixer” og spin-generator var Tom Wheeler, som nu er formand for FCC – et klassisk eksempel på, at ræven vogter hønsene – derfor forbliver offentligheden uden beskyttelse mod ikke-termiske effekter. Forretning som sædvanlig i Washington, men forårsager i dette tilfælde unødvendig død, handicap og lidelse, mangel på optimal produktivitet og øgede sundhedsomkostninger. KONKLUSION
Tag ikke stien til forsætlig uvidenhed. Tag en lektion fra historien: de “harmløse” røntgenmaskiner i enhver skobutik, DDT, der “kun påvirker insekter”, malathion “drikkes”, asbest “ingen effekt på mennesker”, thalidomid “ingen signifikante bivirkninger”, tobak ” forårsager ikke kræft ”, østrogene blødgørere“ dele pr. milliard kan ikke skade nogen ”- listen fortsætter og fortsætter. Husk venligst disse enorme fejl og tag beslutninger i overensstemmelse hermed. Hvem skal man tro, dem med økonomiske økonomiske og politiske interesser, eller dem, hvis prioriteter er forebyggelse af menneskelig lidelse, maksimering af omkostningsfordele for forbrugerne og forbrugernes sikkerhed og privatlivets fred?
Kilder:
https://www.conradbiologic.com/articles/nine-reasons-why-todays-smart-meter-systems-are-a-mistake.html

Smart Meters: Spionerne i dit hjem, der kan manipulere med din forsyningssikkerhed bl.a. om du modtager strøm under kriser eller ej.

For nylig er Smart Meter el- og vandmålere i USA blevet fanget i helt at afbryde for elektriciteten i udvalgte boligområder, men også i at hæve termostat temperaturerne. Det skriver Interesting Engineering. (1)
Målrettede strømafbrydelser
I februar 2021 oplevede Texas en usædvanlig snestorm, der officielt dræbte 151 mennesker, og som førte til kontrollerede strømafbrydelser i hele staten. Men hvor nogle områder bevarede deres elektricitet, blev andre områder kastet ud i mørke og kulde i op til en uge.
Da en Dallas-baseret ‘white-hat’ hardware-hacker samt sikkerhedsforsker (kendt under navnet Hash), bemærkede, at Austin Energy, et offentligt ejet forsyningsselskab, med henvisning til “beskyttelse af kritisk infrastruktur” nægtede at afsløre, hvilke områder der var blevet lukket ned, og hvilke der ikke var, var han nødt til at gå i aktion.
Det lykkedes Hash at få adgang til dataene på mere end 7.000 smart målere, der drives af Oncor, det største energiselskab i Texas. I en video, der blev uploadet på YouTube, fremlagde Hash sine data, der omfattede antallet af dage siden sidste strømafbrydelse, og GPS-koordinaterne og det unikke id for hver smart meter på Google Maps. (2)
Dataene viste sig at være ret så oplysende, hvilket en undersøgelse bekræftede. Det viste sig, at minoritetsbefolkningen var mere end fire gange så udsatte for strømafbrydelser end overvejende hvide områder. (3)
Også kritisk infrastruktur blev lukket ned
Placering af kritiske faciliteter — herunder hospitaler, politi- og brandstationer, vand- og spildevandsrensningsanlæg — kan påvirke forsyningsselskabernes handlinger under en strømafbrydelse. Texas love dikterer, at områder med disse kritiske faciliteter bør prioriteres mod strømafbrydelser. Nok så bekymrende viste undersøgelsen, at end ikke den kritiske infrastrukturer blev prioriteret i disse områder med store andele af lavindkomst- og minoritetsbefolkninger.
Forsyningsselskab overtog termostatstyringen
I juni måned d.å. opdagede nogle beboere i Texas at deres hjem uventet blev varmere. De havde valgt et program, der gjorde det muligt for deres el-leverandør at øge temperaturen på deres termostat eksternt. Det fremgår bl.a. af et indslag på TV stationen KHOU (linket dertil er ikke gyldigt).
Smart Meters – Et ny mål for ondsindede hackere
Muligheden for at fjernbetjene Smarte Meters bekymrer Hash. Efter et nyligt ransomware-angreb på gasrørledninger og vandbehandlingsfaciliteter fortalte Hash Daily Dot, (4) at han frygter, at Smart Meter målere kan blive det næste mål for hackere, samt at han i øjeblikket analyserer fjernslukningsmekanismerne på Smart Meters.
“Jeg tror, at folk forventer, at virksomhederne gør det rigtige, men glemmer, at det rigtige for dem er aktionær værdien,” udtalte Hash. “Hvis vi ønsker et sikkert system, der er modstandsdygtigt over for angreb, skal det angribes åbent, ellers vil der ikke blive gjort noget.”
Hash opfordrer nu sine hardwarehackere til også at interessere sig for de intelligente målere. Selv om elselskaberne forbliver tavse, fortæller Hash, at han i stigende grad bliver kontaktet af både tidligere og nuværende medarbejdere i elselskabet vedrørende hans analyse.
En rapport fra GD Energi fra Europa-Kommissionen fra 2019 forventer, at omkring 125 millioner intelligente elmålere vil være installeret i hele EU inden 2022. (5)
Kilder:
1) https://interestingengineering.com/spies-on-the-side-of-your-house-smart-meters
2) https://youtu.be/Y_sh605Q7oA
3) https://www.rockefellerfoundation.org/case-study/frozen-out-in-texas-blackouts-and-inequity/
4) https://www.dailydot.com/debug/hacker-smart-meter-texas-snowstorm/
5) https://www.vert.lt/SiteAssets/teises-aktai/EU28%20Smart%20Metering%20Benchmark%20Revised%20Final%20Report.pdf

AMS-målere er designet til at give sundhedsmæssige problemer og øget sundhedsrisiko

Endnu en grundig erklæring om målernes sundhedseffekter.

“De, der hævder, at AMS-målere ikke forårsager sundhedsskader, ved ikke, hvad de taler om!”
Mere skarpt kan det vel ikke udtrykkes, og det er faktisk konklusionen på en erklæring fra en gruppe af verdens mest kendte forskere inden for sundhedsvirkninger fra de elektromagnetiske felter i forbindelse med et igangværende forsøg i USA. I erklæringen hedder det
“Vi, undertegnede forskere, har kumulativt offentliggjort hundredvis af fagfællebedømte artikler om biologiske virkninger af pulserende elektromagnetiske felter (EMF’er) og radiofrekvens (RF) stråling og gennemgået tusinder mere. For os alle er undersøgelsen af ​​virkningerne af pulserede RF/EMF’er et af vores videnskabelige hovedområder; for nogle er det vigtigste område. (En kort biografi for hver af undertegnede er vedhæftet.) Vi indgiver denne erklæring for at præcisere den aktuelle videnskabs tilstand vedrørende RF/EMF-baseret trådløs teknologi negativ sundhedseffekt og for at forklare, hvorfor smarte målere kan være skadelige, i det mindste for nogle mennesker. At pulserede RF/EMF fra trådløs teknologi er giver skader er ikke hypotetisk. Det er etableret videnskabelig viden, og et betydeligt antal mennesker er allerede kommet alvorligt til skade. Derfor kan vi ikke stiltiende tillade at videnskaben bliver fremstillet forkert, især i en sag af så stor betydning, som involverer den offentlige sikkerhed, hvor der er liv på spil, hvor skaderne er uoprettelige, og mennesker kommer til skade og kan dø. (1)
Erklæringen er underskrevet af:
Professor David O. Carpenter, MD;
Professor Igor Belyaev, DSc;
Professor Beatrice Golomb, MD, PhD;
Professor Reba Goodman, PhD;
Professor Lennart Hardell, MD, PhD;
Professor Paul Héroux, PhD;
Professor Olle Johansson, PhD;
Professor Anthony B. Miller, MD, CM, FRCP, FRCP(C);
Professor Martin Pall, PhD; Alfonso Balmori, BSc, M.S.Ed;
Professor Kent Chamberlin, PhD; Dr. Priyanka Bandara, PhD; Dr. Frédéric Greco, MD;
Dr. Yael Stein, MD;
Cindy Sage, MA;
Dr. Cindy Russell, MD og
Dr. Mary Redmayne, PhD;
Og mere om baggrunden for erklæringen kan du læse her: (2)
Smart Meters
§ 37 i erklæringen drejer sig specifikt om Smart Meters, og peger på den pulsering, som al radiokommunikation indeholder som en vigtig skadefaktor – præcis som beskrevet i bogen ‘Flydal &Nordhagen: Intelligente målere, beskidte strømme, pulser og sundhed’, 2021. Bogen kan bestilles her (3).
Forskerne tager også “beskidt strøm” op – støj på ledningsnettet som gør at ikke bare radiosignalerne afgiver pulsering som er biologisk skadelig, men at den skadelige pulsering også findes i det elektriske og magnetiske felt som dannes rundt om ledningsnettet. På den måde bliver der stadig mere af det, og flere kilder kan bidrage på en særlig ugunstig måde.
Tilsynsmyndighederne, ICNIRP og opvarmning
Forskernes erklæringen bemærker, at den amerikanske tilsynsmyndighed, FCC, allerede har indrømmet de sundhedsskadelige konsekvenser, ligesom Schweiz’s permanente udvalg, BERENIS, selv om den ledes af en person, der længe har stået på ICNIRP’s linje, hvor grundopfattelsen er, at grænseværdier kun bør tage hensyn til skader, der opstår, når radiobølger bliver kraftige nok til at opvarme kropsvæv. Det er den grænseværdi som bl.a. de nordiske lande har.
Det bliver spændende at se, hvornår de norske og øvrige landes strålemyndigheder, sundhedsmyndighederne m.fl. begynder at indse, at de skal ændre kurs for ikke at fjerne sig selv for meget fra virkeligheden.
Konklusionen på forskernes § 46
“Enhver, der hævder, at smart meters ikke kan producere de symptomer, som brugerne beskriver, er uvidende om FCC’s seneste indrømmelse. De forstår enten ikke eller giver en forkert fremstilling af videnskaben om de biologiske og negative virkninger fra pulserende RF/EMF. Mange har rapporteret at de bliver syge efter installationen af ​​disse smarte målere. I betragtning af den måde, hvorpå smart meters fungerer og de mange komplekse emissioner, de skaber, er det ikke underligt. At påtvinge disse målere til mennesker, der er blevet påvirket af RF/EMF, er uforståeligt. De der lider af elektrofølsomhed samt andre, der er ramt af RF/EMF, skal have lov til at bruge sikre analoge målere, fordi det er den eneste type måler, der ikke forårsager eller forværrer deres tilstand.”
Det refererer Einar Flydal i Steigan.no (4)
Kilder:
1) https://wearetheevidence.org/wp-content/uploads/2021/09/Scientists-Statement.pdf
2) 80 grupper, 57 læger, 19 forskere slutter sig til CHD for at opfordre Pennsylvania til at afvise ‘Smart Meters’ mandat:
https://childrenshealthdefense.org/defender/chd-amicus-brief-supreme-court-pennsylvania-reject-smart-meters-mandate/
3) https://einarflydal.com/bestill-bokene-her/ 4) https://steigan.no/2021/09/ams-enda-en-grundig-erklaering-om-malernes-helsevirkninger/

De almindelige sundhedseffekter forårsaget af Smart Meters

Gentagne rapporter fra mennesker, der har haft alvorlige helbredsproblemer, efter installering af de nye såkaldte smarte elmålere, peger på følgende helbredsmæssige effekter:

 • Søvnbesvær, øget træthed
 • Følelse af stress, deprimeret, ængstelig
 • Hovedpine
 • Koncentrations-, hukommelses- og indlæringsproblemer
 • Svimmelhed
 • Hjertesymptomer, tryk over brystet, hjertearytmi
 • Ledsmerter
 • Adfærdsforstyrrelser hos børn
 • Hudproblemer
 • Øjenproblemer

AMS-målerne: Her er ekspert rapporterne

Kort sagt fortæller forskningsrapporter og ekspertudtalelser, primært fra USA (og dermed for de amerikanske AMS-målere), at de trådløse AMS-målere er designet til at give sundhedsmæssige problemer og øget sundhedsrisiko, men også at det længe har været en etableret viden.

Nogle rapporter fra eksperter, der beskriver konstaterede og / eller forudsigelige sundheds- og miljøeffekter fra trådløse AMS-målere:

Andrew A Marino: Expert Report of Andrew A Marino, August 8, 2016 Povacz v PECO, Pennsylvania Utility Commission, 2017 (Marino 2016),
https://www.andrewamarino.com/PDFs/F277-Povacz_v_PECO2017.pdf 
En omfattende gennemgang af bioelektricitet, påvirkning generelt og for AMS specielt.

David Carpenter: Testimony on Smartmeters for Michigan Public Service Commission by Dr. David Carpenter May 22 2015, Before The Michigan Public Service Commission,
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/testimony-of-dr-david-carpenter-with-exhibits.pdf 
Carpenter siger blandt andet: “Mens smart målere er for nye til, at der kan være undersøgelser af menneskers sundhedseffekter specifikt fra eksponering fra smarte målere, er der et solidt bevismateriale, der viser en række negative sundhedseffekter, såsom kræft effekter på hjernen og på adfærd, der kommer fra udsættelse for radiofrekvensstråling af samme art som den, der skabes af trådløse smarte målere. ”

Dr. De Kun Li, forsker ved Kaiser Permanente: Pre-Filed Testimony Of De-Kun Li, MD, PhD, MPH, MPUC Docket No. 2011-00262, 
https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520940945.pdf

Dr. Paul Dart et al.: Biological And Health Effects Of Microwave Radio Frequency Transmissions A Review Of The Research Literature A Report To The Staff And Directors Of The Eugene Water And Electric Board, June 4, 2013,
https://olis.leg.state.or.us/liz/2013I1/Downloads/CommitteeMeetingDocument/42624

Dr. Conrad: Maine Public utilities Commission Testimony on Smart Meters. 2013,
https://www.mainecoalitiontostopsmartmeters.org/wp-content/uploads/2013/01/Exhibit-9-Conrad-Web.pdf

Timothy D. Schoechle: Rebuttal Testimony Of Timothy D. Schoechle In Re: Interstate Power And Light Company, Docket No. TF-2018-0029, TF-2018-0030, TF-2019-0028, TF-2019-0029, August 1, 2019,
http://www.stopsmartmetersbc.com/wp-content/uploads/2019/08/Intervenor-Matara-Rebuttal-Testimony-of-Timothy-D.-Schoechle-v3.6-Interstate-Power-and-Light-Company-Iowa-USA-TF-2019-0029-August-01-2019.pdf
Skriver bl.a. om testmetoder for kommunikation og rapportering

Kilde:
https://einarflydal.com/2019/12/27/ams-malerne-her-er-ekspertrapportene/

Søvnproblemer og stråling: Smartmeter-problematikken i dansk kontekst. Forskning.dk.
http://forskning.dk/soevnproblemer-straaling-smartmeter-problematikken-dansk-kontekst/

Retssager

Norge

Kampen mod Smart Meter målerne i Norge har vundet en stor sejr.
Den regulerende myndighed for det norske energimarked – RME -har truffet en for nordmændene glædelig afgørelse: Energiselskabet VOKKS (nu hedder Etna Nett AS) skal give dispensationer fra AMS (Smart Meter elmåleren) til enhver, der indsender et certifikat og ansøger om fritagelse på grund af helbreds problemer.
Beslutningen gælder for alle norske energiselskaber. RME gør det klart, at alle energiselskaberne har pligt til at give dispensation, både før installation, og efterfølgende. Brevet fra RME gør det også klart, at det er energiselskabets problem, hvis det har valgt en teknologi, der gør det vanskeligt at håndtere undtagelser.
Vi tager AMS-målere til retten!
Det var først da aktionen “Vi tager AMS-målere til retten!” (1) kom på banen i efteråret, at der skete noget i sagen. I brevet til VOKKS fra RME 28.1.2021 (2) er konklusionen krystalklar: Alle netværksvirksomheder har pligt til at give en undtagelse, når kunden ansøger med et certifikat fra en læge eller psykolog.
Folk har været desperate
Mange har været desperate, på grund af følsomhed over for elektromagnetiske felter. Mange har haft de klassiske symptomer, dvs. varianter af samme type, som de amerikanske diplomater blev ramt af i Moskva, Havana og Guangzhou og som længe har været kendt som EHS.Et eksempel er en kvinde, som havde fået installeret en AMS-måler på trods af en lægeattest – og som straks blev meget syg med blodtryksproblemer og blev fløjet til Rigshospitalet. For hende blev huset næsten ubeboeligt. Nu får hun i det mindste senderen ud af måleren. Tilbage står så at få beskyttet sig mod naboerne. Der er utallige andre lignende eksempler.
Retssager og protester
Der er lige nu ved at blive sat alvorligt spørgsmålstegn overalt i verden, ved den store mikrobølgefest, der for alvor startede i midten af ​​1990’erne: Skader på sundhed og miljø er nu ved at blive dokumenteret i diverse retssale. Lige nu i USA afsløres det, hvordan tilsynsmyndigheden FCC ikke har taget hensyn til den eksisterende forskning. Det sker for åbne skærm i en retssag, hvor 11.000 sider med beviser er lagt frem på dommernes bord.
Troen på at den trådløse kommunikation kan vokse ind i himlen, bliver plukket fra hinanden lidt efter lidt, som Einar Flydall skriver. (3)
Kilder:
1) https://einarflydal.com/vi-tar-ams-malerne-for-retten-trinn-2-er-i-gang/
2) https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2021/01/RME-Vedtak-i-klagesak-mot-VOKKS-28012021.pdf
3) https://einarflydal.com/2021/01/29/ams-vi-vant-viktig-vedtak-mot-vokks/

Lovligheden af trådløse Smart Meters (elmålere) er på vej til at komme for retten i Norge.
Nordmændene vil gøre noget, som ingen nogensinde har kendt i Norge: – en lovlig afgørelse om, at sundhed og miljø kan blive skadet af strålingen fra AMS-målerne og derfor skal tages i betragtning – en juridisk afgørelse om, at netselskaberne har en forpligtelse til at levere strøm, selvom du nægter at installere en mikrobølgesendermåler i din sikringsboks.
I efteråret 2019 blev der indsamlet midler nok til at kunne føre søgsmålet, helt til Højesteret, også selvom man taber – i alt 3 millioner.
Kilder:
https://einarflydal.com/2019/12/01/ams-malerne-for-retten-233-millioner-samlet-inn-siste-mulighet-er-i-dag/
https://einarflydal.com/vi-tar-ams-malerne-for-retten-trinn-2-er-i-gang/
https://einarflydal.com/2020/02/14/vi-tar-ams-malerne-for-retten-statusrapport-februar-2020/

Frankrig

Domstole i Frankrig kræver, at intelligente målere fjernes på grund af helbredsproblemer fra “snavset elektricitet”
Frankrig har for nylig haft 121 sager verserende i Tours. 108 sager, hvor elkunder modsatte sig installation af målere, blev afvist, men 13 blev godkendt af medicinske grunde, og retten har krævet, at målerne fjernes. (1) Retten erkendte, at der er reelle medicinske grunde. De franske AMS-målere, kaldet “Linky”, bruger normalt ikke mikrobølgeradio, men sender gennem lysnettet. De bruger derfor “beskidt strøm” som en kommunikationsmetode (PLC – Power Line Communication). Det er en kilde til elektromagnetisk forurening, som har for lidt opmærksomhed og ikke anerkendes som et problem ift. strålingsbeskyttelse, men der findes mere end nok beviser i forskningen til i det mindste at anerkende et forsigtighedsprincip.

Kilder:
1) https://www.francetvinfo.fr/economie/linky/le-tribunal-de-tours-demande-le-retrait-de-compteurs-linky-chez-treize-particuliers-pour-raisons-medicales_3557845.html
https://einarflydal.com/2019/08/06/domstoler-i-frankrike-krever-at-smartmalere-skal-fjernes-pa-grunn-av-helseplager-fra-skitten-strom/

Hvad kan du selv gøre?

EHS foreningens forslag til hvad du selv kan gøre.
http://ehsf.dk/aktuelt-smartmeter.htm

Sender man en mail til sikkermaalernu@gmail.com med ordene TILMELDING og dit fulde navn i emnelinien får du noget materiale og information retur. Bla. hvordan man bedst muligt kan meddele elforsyningsseslskaber at man ikke giver samtykke til at de opsætter en strålingskilde i ens hjem.

Kollektiv repræsentationsaftale overfor Radius
Repræsentationen varetages af Jurist Mikkel Kaastrup og prisen pr. person for deltagelse er 200 kr – moms, som afregnes direkte med Mikkel Kaastrup.Kontakt Mikkel Kaastrup og rekvirer vejledning om repræsentation i forhandlinger med Radius, og om fogedsag, og en repræsentationsaftale, som interesserede kan underskrive og tilbagesende til Mikkel Kaastrup.
https://www.facebook.com/notes/smartmeterbefrielsen-sikker-m%C3%A5ler-nu/kollektiv-repr%C3%A6sentationsaftale-overfor-radius/1625578250937627/

May Day har udarbejdet en side med hjælp og gode råd i forbindelse med de fjernaflæste forbrugsmålere, som forsyningsselskaberne for tiden installerer.
https://www.mayday-info.dk/du-skal-have-installeret-smart-meter-eller-skal-du/

Eksempel på en afskærmning
https://mitocopper.com/product/emf-blocking-smart-meter-cover/

AMS-målerne: Slik stanser du stengningstrusselen effektivt
Einar Flydal, 22 jan. 2020
https://einarflydal.com/2020/01/22/ams-malerne-slik-stanser-du-du-stengningstrusselen-effektivt/

Einar Flydel
Einar Flydel har mange artikler om Smart Metre på sin blok. Han tager selvfølgelig udgangspunkt i norske forhold, som dog ikke adskiller sig væsentligt fra de danske:
https://einarflydal.com/tag/smartmaler/

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/75
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A32009L0072%3ADA%3AHTML
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A32012L0027%3ADA%3AHTML

Smart Meters indsamler ikke bare oplysninger om dit energiforbrug

Energinet vil slippe elforbrugernes fortrolige data løs i anonym form.
Ingeniøren, 30. juni 2020
Der er stor efterspørgsel på at bruge de fortrolige forbrugsdata i Energinets enorme database, Datahub. Nu har Energinet fundet en teknisk løsning, der gør det muligt at åbne for meget af Datahub’en uden at kompromittere forbrugernes anonymitet.
Der er både forretningsmuligheder og et stort grønt potentiale i at lægge dataene om hver enkelt danskers elforbrug i den såkaldte Datahub ud til fri afbenyttelse. Men da indholdet af den store database er betragtet som følsomme persondata, står GDPR-forordningen – rimeligt nok – i vejen for bare at åbne sluserne.
Alligevel er der hos Datahub’ens ejer, Energinet, et brændende ønske om at bruge de værdifulde data til mere end bare fakturering af elforbrug, som er databasens primære formål i dag.
Begrundelsen hedder Grøn omstilling.
Og den statslige virksomhed står ikke alene. Under den forrige regering anbefalede det såkaldte grønne vækstteam i begyndelsen af 2019 frisættelse af forbrugsdata som et af de vigtigste redskaber til at gøre Danmark til frontløber i den globale grønne omstilling.
Ved sammenkøring med andre databaser såsom boligregistret, folketal og virksomhedsregistret, kan energidata give virksomheder og myndigheder værdifulde indsigter, der kan bruges i mange arenaer af den grønne omstilling.
https://ing.dk/artikel/energinet-vil-slippe-elforbrugernes-fortrolige-data-loes-anonym-form-236794

Australien og New Zealand
Intime data om privatliv fra millioner af australiere og newzealændere vil blive analyseret og solgt ved hjælp af et partnerskab mellem et newzealandske selskab og et datterselskab af verdens største detailhandler, Amazon.
Smart Meters indsamler ikke bare oplysninger om dit energiforbrug, men giver samtidig indsigt i, hvornår du er hjemme, hvilke apparater du bruger, hvor mange fjernsyn du har, alderen på dit køleskab og andre apparater samt antallet af mennesker i dit hjem.
Disse oplysningerne vil nu for 1,6 millioner husstande i Australien og New Zealand blive delt i et partnerskab mellem det newzealandske forsyningsselskab Vector og Amazon Web Services (AWS).
Kilde:
https://www.abc.net.au/news/2020-09-07/amazon-will-soon-see-inside-millions-of-aussie-homes/12582776

Smart Grid: Overvåger din smarte elmåler dig?
Prosa 10. juni 2015
https://www.prosa.dk/artikel/smart-grid-overvaager-din-smarte-elmaaler-dig/

Hvem kikker med? Varer beskyttelse af privatlivets fred ved, når smarte elmålere ruller ud?
The National Geographic, 14. dec. 2012.
Fremkomsten af det 21. århundredes elnet står over for bekymringerne for privatlivets fred. Hvad vil der ske med de detaljerede oplysninger om energiforbrug i hjemmet, som forsyningsselskaber vil være i stand til at indsamle via smarte målere?
https://www.nationalgeographic.com/news/energy/2012/12/121212-smart-meter-privacy/

TjekDet

“Faktatjek” af Facebook-opslag om el-målere er fyldt med fejl
9. december 2018 – af Klaus Kjellerup, journalist & sangskriver.
OBS – update 21. februar 2019: TjekDet har nu anerkendt, at mit Facebook-opslag er korrekt, men mener at nogle af mine formuleringer er “unuancerede”. De har derfor indsat min reaktion i faktatjekket. Se mere nederst.
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/04/“Faktatjek”-af-Facebook-opslag-om-el-målere-er-fyldt-med-fejl.pdf

Bøger

Einar Flydal og Else Nordhagen: «Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa», Foreningen for EMF-reform, 2021 (285 sider)

Bogen forklarer og diskuterer elektromagnetiske impulser og snavset strøm, og hvad der vides om sundhedseffekterne. Den beskriver testresultater for de målere, som netværksvirksomhederne har placeret i Norge: Test, teori og medicinsk erfaring viser, at der kan forventes sundhedsmæssige problemer. Bogen har derfor generel værdi for alle, der ønsker at stifte bekendtskab med emnet, både teknikere, advokater og forbrugere
Bogen kan bestillers her: https://einarflydal.com/bestill-bokene-her/
Den kan downloades her: https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/03/Flydal-Nordhagen-Smartmalerne-skitten-strom-pulser-og-helsa-Nedlastet-v.1.1.pdf

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018, (69+207 sider)
Bogen indeholder en juridisk rapport fra advokatfirmaet Erling Grimstad AS (67 sider) og et omfattende bilag skrevet af Einar Flydal (207 sider). Bogen er blevet en vigtig kilde til information, både om lovgivningen omkring AMS-smartmålere, om sundhedseffekterne af mikrobølgestråling generelt og om historien bag nutidens “anbefalede grænseværdier”. Det giver et overblik og forskningsreferencer og bruges som juridisk bevis.
Bogen er tilgængelig både som en trykt bog og til download, begge i 2. revideret udgave (v. 2.01). Den er blevet downloadet gratis mange tusinder af gange og bruges af mange som en indledende bog om elektromagnetisk stråling og AMS-målere.
Bogen kan bestilles her: https://einarflydal.com/nedlastinger/
Den kan downloades her: https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/03/advGrimstad-AS-Flydal-Smartmaalere-juss-helsa-NEDLAST-v-2.01-20180815.pdf

Mere information

https://www.smartmetereducationnetwork.com/
https://stopsmartmeter.dk/
https://einarflydal.com/2020/08/29/ams-onsker-legen-din-bevis-pa-at-smartmaleren-kan-gi-helseplager/

Please follow and like us: