Smart Meters

Se mere her om elektromagnetiske hypersensitivitet (EHS) og de sundhedsmæssige konsekvenser ved elektromagnetisk stråling:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/hypersensitivitet-2/
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/

Indhold:
Smart Metre. Hvordan fungerer de?
AMS-målere er designet til at give sundhedsmæssige problemer og øget sundhedsrisiko
Retssager
Hvad kan du selv gøre?
Lovgrundlag m.m.
Smart Meters indsamler ikke bare oplysninger om dit energiforbrug
Mere Info

Smart Metre. Hvordan fungerer de?

SMARTMETRE / AMS-MÅLERE
Hvordan fungerer de? Er de skadelige? Hvorfor er de skadelige?
Findes der uskadelig teknologisk genereret stråling?

 1. Introduktion af målerne
 2. Smartmeter stråling. Hvor ofte transmitterer smartmetre?
  a. Er der kun 6 transmissioner pr. Dag?
  b. Foregår transmissioner i gennemsnit 45 sekunder pr. dag?
  c. FCC-grænserne (Federal Communications Commission) ligger godt
  over selv de højeste transmissioner, så hvorfor har dette
  overhovedet betydning?
  d. Hvordan smartmetre transmitterer og hvorfor dette betyder noget.
 3. Smartmeter og beskidt elektricitet (elektromagnetisk interferens)
  a. Hvad er beskidt elektricitet?
  b. Beskidt elektricitet og sundhed.
 4. Miljø
 5. Grænseværdier
 6. Ordforklaringer
 7. Links
  Læs hele artiklen her:
  https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/10/FJERNAFLAeSTE-MAaLERE-HVEM-HVAD-HVOR.pdf

AMS-målere er designet til at give sundhedsmæssige problemer og øget sundhedsrisiko

AMS-målerne: Her er ekspert rapporterne
Kort sagt – og temmelig usorterede – fortæller rapporter og ekspertudtalelser, der hovedsageligt kommer fra De Forenede Stater og gælder for amerikanske AMS-målere, at de trådløse AMS-målere er designet til at give sundhedsmæssige problemer og øget sundhedsrisiko, og at der længe har været etableret viden .
https://einarflydal.com/2019/12/27/ams-malerne-her-er-ekspertrapportene/

Søvnproblemer og stråling: Smartmeter-problematikken i dansk kontekst. Forskning.dk.
http://forskning.dk/soevnproblemer-straaling-smartmeter-problematikken-dansk-kontekst/

Retssager

Lovligheden af trådløse Smart Meters (elmålere) er på vej til at komme for retten i Norge.
Nordmændene vil gøre noget, som ingen nogensinde har kendt i Norge: – en lovlig afgørelse om, at sundhed og miljø kan blive skadet af strålingen fra AMS-målerne og derfor skal tages i betragtning – en juridisk afgørelse om, at netselskaberne har en forpligtelse til at levere strøm, selvom du nægter at installere en mikrobølgesendermåler i din sikringsboks.
I efteråret 2019 blev der indsamlet midler nok til at kunne føre søgsmålet, helt til Højesteret, også selvom man taber – i alt 3 millioner.
https://einarflydal.com/2019/12/01/ams-malerne-for-retten-233-millioner-samlet-inn-siste-mulighet-er-i-dag/
https://einarflydal.com/vi-tar-ams-malerne-for-retten-trinn-2-er-i-gang/
https://einarflydal.com/2020/02/14/vi-tar-ams-malerne-for-retten-statusrapport-februar-2020/

Hvad kan du selv gøre?

EHS foreningens forslag til hvad du selv kan gøre.
http://ehsf.dk/aktuelt-smartmeter.htm

Sender man en mail til sikkermaalernu@gmail.com med ordene TILMELDING og dit fulde navn i emnelinien får du noget materiale og information retur. Bla. hvordan man bedst muligt kan meddele elforsyningsseslskaber at man ikke giver samtykke til at de opsætter en strålingskilde i ens hjem.

Kollektiv repræsentationsaftale overfor Radius
Repræsentationen varetages af Jurist Mikkel Kaastrup og prisen pr. person for deltagelse er 200 kr – moms, som afregnes direkte med Mikkel Kaastrup.Kontakt Mikkel Kaastrup og rekvirer vejledning om repræsentation i forhandlinger med Radius, og om fogedsag, og en repræsentationsaftale, som interesserede kan underskrive og tilbagesende til Mikkel Kaastrup.
https://www.facebook.com/notes/smartmeterbefrielsen-sikker-m%C3%A5ler-nu/kollektiv-repr%C3%A6sentationsaftale-overfor-radius/1625578250937627/

May Day har udarbejdet en side med hjælp og gode råd i forbindelse med de fjernaflæste forbrugsmålere, som forsyningsselskaberne for tiden installerer.
https://www.mayday-info.dk/du-skal-have-installeret-smart-meter-eller-skal-du/

Eksempel på en afskærmning
https://mitocopper.com/product/emf-blocking-smart-meter-cover/

AMS-målerne: Slik stanser du stengningstrusselen effektivt
Einar Flydal, 22 jan. 2020
https://einarflydal.com/2020/01/22/ams-malerne-slik-stanser-du-du-stengningstrusselen-effektivt/

Einar Flydel
Einar Flydel har mange artikler om Smart Metre på sin blok. Han tager selvfølgelig udgangspunkt i norske forhold, som dog ikke adskiller sig væsentligt fra de danske:
https://einarflydal.com/tag/smartmaler/

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/75
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A32009L0072%3ADA%3AHTML
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A32012L0027%3ADA%3AHTML

Smart Meters indsamler ikke bare oplysninger om dit energiforbrug

Energinet vil slippe elforbrugernes fortrolige data løs i anonym form.
Ingeniøren, 30. juni 2020
Der er stor efterspørgsel på at bruge de fortrolige forbrugsdata i Energinets enorme database, Datahub. Nu har Energinet fundet en teknisk løsning, der gør det muligt at åbne for meget af Datahub’en uden at kompromittere forbrugernes anonymitet.
Der er både forretningsmuligheder og et stort grønt potentiale i at lægge dataene om hver enkelt danskers elforbrug i den såkaldte Datahub ud til fri afbenyttelse. Men da indholdet af den store database er betragtet som følsomme persondata, står GDPR-forordningen – rimeligt nok – i vejen for bare at åbne sluserne.
Alligevel er der hos Datahub’ens ejer, Energinet, et brændende ønske om at bruge de værdifulde data til mere end bare fakturering af elforbrug, som er databasens primære formål i dag.
Begrundelsen hedder Grøn omstilling.
Og den statslige virksomhed står ikke alene. Under den forrige regering anbefalede det såkaldte grønne vækstteam i begyndelsen af 2019 frisættelse af forbrugsdata som et af de vigtigste redskaber til at gøre Danmark til frontløber i den globale grønne omstilling.
Ved sammenkøring med andre databaser såsom boligregistret, folketal og virksomhedsregistret, kan energidata give virksomheder og myndigheder værdifulde indsigter, der kan bruges i mange arenaer af den grønne omstilling.
https://ing.dk/artikel/energinet-vil-slippe-elforbrugernes-fortrolige-data-loes-anonym-form-236794

Australien og New Zealand
Intime data om privatliv fra millioner af australiere og newzealændere vil blive analyseret og solgt ved hjælp af et partnerskab mellem et newzealandske selskab og et datterselskab af verdens største detailhandler, Amazon.
Smart Meters indsamler ikke bare oplysninger om dit energiforbrug, men giver samtidig indsigt i, hvornår du er hjemme, hvilke apparater du bruger, hvor mange fjernsyn du har, alderen på dit køleskab og andre apparater samt antallet af mennesker i dit hjem.
Disse oplysningerne vil nu for 1,6 millioner husstande i Australien og New Zealand blive delt i et partnerskab mellem det newzealandske forsyningsselskab Vector og Amazon Web Services (AWS).
Kilde:
https://www.abc.net.au/news/2020-09-07/amazon-will-soon-see-inside-millions-of-aussie-homes/12582776

Smart Grid: Overvåger din smarte elmåler dig?
Prosa 10. juni 2015
https://www.prosa.dk/artikel/smart-grid-overvaager-din-smarte-elmaaler-dig/

Hvem kikker med? Varer beskyttelse af privatlivets fred ved, når smarte elmålere ruller ud?
The National Geographic, 14. dec. 2012.
Fremkomsten af det 21. århundredes elnet står over for bekymringerne for privatlivets fred. Hvad vil der ske med de detaljerede oplysninger om energiforbrug i hjemmet, som forsyningsselskaber vil være i stand til at indsamle via smarte målere?
https://www.nationalgeographic.com/news/energy/2012/12/121212-smart-meter-privacy/

TjekDet

“Faktatjek” af Facebook-opslag om el-målere er fyldt med fejl
9. december 2018 – af Klaus Kjellerup, journalist & sangskriver.
OBS – update 21. februar 2019: TjekDet har nu anerkendt, at mit Facebook-opslag er korrekt, men mener at nogle af mine formuleringer er “unuancerede”. De har derfor indsat min reaktion i faktatjekket. Se mere nederst.
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/04/“Faktatjek”-af-Facebook-opslag-om-el-målere-er-fyldt-med-fejl.pdf

Mere information

https://www.smartmetereducationnetwork.com/
https://stopsmartmeter.dk/
https://einarflydal.com/2020/08/29/ams-onsker-legen-din-bevis-pa-at-smartmaleren-kan-gi-helseplager/

Please follow and like us: