nejtil5g.dk

Smart Meters

Lovligheden af trådløse Smart Meters (elmålere) er på vej til at komme for rettet i Norge.
Nordmændene vil gøre noget, som ingen nogensinde har kendt i Norge: – en lovlig afgørelse om, at sundhed og miljø kan blive skadet af strålingen fra AMS-målerne og derfor skal tages i betragtning – en juridisk afgørelse om, at netselskaberne har en forpligtelse til at levere strøm, selvom du nægter at installere en mikrobølgesendermåler i din sikringsboks.
https://einarflydal.com/2019/12/01/ams-malerne-for-retten-233-millioner-samlet-inn-siste-mulighet-er-i-dag/

AMS-målerne: Her er ekspert rapporterne
Kort sagt – og temmelig usorterede – fortæller rapporter og ekspertudtalelser, der hovedsageligt kommer fra De Forenede Stater og gælder for amerikanske AMS-målere, at de trådløse AMS-målere er designet til at give sundhedsmæssige problemer og øget sundhedsrisiko, og at der længe har været etableret viden .
https://einarflydal.com/2019/12/27/ams-malerne-her-er-ekspertrapportene/

Einar Flydel har mange artikler om Smart Metre på sin blok:
https://einarflydal.com/tag/smartmaler/

Søvnproblemer og stråling: Smartmeter-problematikken i dansk kontekst. Forskning.dk.
http://forskning.dk/soevnproblemer-straaling-smartmeter-problematikken-dansk-kontekst/

EHS foreningens forslag til hvad du selv kan gøre.
http://ehsf.dk/aktuelt-smartmeter.htm

Sender man en mail til sikkermaalernu@gmail.com med ordene TILMELDING og dit fulde navn i emnelinien får du noget materiale og information retur. Bla. hvordan man bedst muligt kan meddele elforsyningsseslskaber at man ikke giver samtykke til at de opsætter en strålingskilde i ens hjem.

May Day har udarbejdet en side med hjælp og gode råd i forbindelse med de fjernaflæste forbrugsmålere, som forsyningsselskaberne for tiden installerer.
https://www.mayday-info.dk/du-skal-have-installeret-smart-meter-eller-skal-du/

Please follow and like us:
Smart Meters